Beyond the matrix

Filed in BEYOND THE MATRIX by on 1 april 2015

transcendence_smallDe website ‘Beyond the Matrix’ is een initiatief van Martin Vrijland. Deze website zal ruimte bieden aan schrijvers die wellicht niet altijd elkaars visie delen, maar wel op zoek zijn naar de geheimen van ons bewustzijn. Want dat is waar het wat hem betreft allemaal om draait; ‘bewustzijn’.

Met zijn eigen website martinvrijland.nl heeft hij zich vooral gericht op het exposen van leugens in de media, maar ook op het laten zien welke agenda er op het wereldtoneel uitgerold wordt. De term ‘New World Order’ komt veel voorbij op verschillende sites in de alternatieve media. Vrijland heeft op zijn site vooral willen laten zien dat de mensheid via angst in een lager bewustzijnsniveau gehouden wordt, waardoor zij gevangen zit in een soort WiFi netwerk die Vrijland ‘de Saturnus matrix‘ noemde. Deze benaming zoog hij niet uit mijn duim, maar haalde hij vooral uit alle Saturnus symboliek, die je overal om ons heen ziet. Hij heeft gewezen op de symboliek in religie, in bedrijfslogo’s, maar ook in de film- en muziekindustrie. Het feit dat deze symboliek zo vereerd wordt zou ons op zijn minst moeten prikkelen hierover na te denken. Ook zagen we diezelfde symboliek bij een door de grote popmusici vereerde Satanist en openlijk pedofiel, genaamd Aleister Crowley.

Als we er ons eenmaal van bewust worden dat onze realiteit hier op aarde in feite een soort matrix is, waarbinnen onze ziel gevangen zit en we gaan ontdekken dat er diep van binnen in ons iets knaagt dat ons het gevoel geeft dat er meer is, dan zijn er de vangnetten. De vangnetten voor dit hoger bewustzijn, boden ons tot nu toe de illusie van een hemel, hel en een verlosser. We hadden een grote externe kracht nodig waaraan we ons over zouden moeten geven. Onze ziel kon zo verlost worden. ‘Problem, Reaction, Solution‘, is de stelregel die al millennia op de mensheid toegepast wordt. Voor diegenen die doorkregen dat deze vangnetten niet klopten, zijn op den duur nieuwe vangnetten gebouwd. De echte ontwaking vindt pas plaats als mensen gaan ontdekken dat slechts een deel van onze originele ziel gevangen zit in deze matrix. Het is als het ware een kwantumverstrengeling met het origineel die onze ziel met de werkelijke bron in contact houdt. Wat dat betreft zou je kunnen concluderen dat deze matrix slechts een duistere plek is waarnaartoe we ons hebben laten verleiden vanuit de originele status. Vrijland vergeleek dit wel eens met beeldspraak in relatie tot Ray Kurzweil – de CTO van Google en tevens filosoof – die beweert dat we in 2045 de onsterfelijkheid bereikt hebben als gevolg van de ontwikkelingen in de nanotechnologie. De film ‘Transcendence’ brengt dit mooi in beeld. Als het ‘Google X project’ er in slaagt om deze onsterfelijkheid te bereiken, dan kunnen niet alleen religieuze profetieën (self fulfilling) gerealiseerd worden, maar dan kunnen we ook over meerdere ‘avatars’ beschikken. Een ‘avatar’ is dan als het ware een nanotechnologische-bio-kopie die niet meer van echt (niet meer van het origineel) te onderscheiden is. En natuurlijk belooft Ray u dan een perfecter model. Al die botox en andere schoonheidsingrepen heeft u dan niet meer nodig. U hoeft alleen nog even toestemming te geven om ‘datgene’ wat dat lichaam aanstuurt via het internet te uploaden. En als ‘datgene’ nu uw ziel blijkt te zijn of uw ‘bewustzijn’ of hoe u het noemen wilt, dan is Google in control. En dat is precies de situatie waarin we al zitten. Onze huidige realiteit is al een simulatie binnen het origineel. Onze kwantum-verstrengelde ziel voelt dit. Ergens knaagt er iets in u en mij.

Het doel van deze website is niet het klagen over alles wat er fout gaat binnen deze simulatie (binnen deze illusie), maar het zoeken naar manieren om ons juist te ontkoppelen van deze matrix. ‘Dit’ is niet wie we zijn. ‘Dit’ is niet waar we thuis horen. Ons origineel ligt ergens buiten deze matrix. Daar ligt ‘de bron’. De film ‘Source code’ is wederom een mooie Hollywood productie die een klein beetje laat zien hoe deze parallelle realiteiten ons gevangen kunnen houden. Onze huidige realiteit is in handen van een groep die Martin Vrijland ‘de Saturnus cult’ noemt. Zij zijn de bewakers van deze matrix. Zij moeten de zielen die in deze matrix zitten het gevoel geven dat er wel escapes zijn, maar de door hen geboden escapes (religie e.d.) brengen die zielen opnieuw binnen deze matrix. Deze website gaat u proberen te laten zien hoe we wel kunnen ontkoppelen van deze matrix. Zo zal de vraag aan bod komen ‘Waar is ons origineel en wat is dat?’ of ‘Wat is de bron waar alles uit voort komt?’ en ‘Moeten we ons nog druk maken om wat hier gebeurt?’ We kunnen blijven strijden tegen de ‘New World Order’; we kunnen ons bang blijven laten maken door hun snode plannen; we kunnen net als op de Titanic blijven feesten tot het schip gezonken is; het is allemaal focus op datgene wat zich hier afspeelt. En datgene wat zich hier afspeelt is niet erg hoopvol. Natuurlijk wel voor de Satanisten (Saturnus cult-nisten), want zij staan aan de kant van deze matrix. Zij worden beloond voor hun inzet om deze matrix-realiteit te behouden. Zij zullen binnen die realiteit beloond worden in welvaart en zelfs ‘eeuwig leven’ (nano-technologie). Wat heb je aan eeuwig leven binnen een valse realiteit? Diegenen die inzien dat we in een illusie leven kunnen terug naar het origineel. Is het daar beter? Het antwoord op die vraag laat Vrijland vooralsnog aan uw eigen invulling over.

Bron linkvermeldingen: Wikipedia, MartinVrijland.nl

Gedeeld 86

Tags: , , ,

About the Author ()

Comments (9)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Torah-Freeman schreef:

  Ik ben toch van mening veranderd, de aarde is een prachtige bol, de 3-D-5-zintuigen-illusionaire werkelijkheid, is een fantastische werkelijkheid en zeker als men als goddelijke-ziel (de innerlijke mens) de opdracht hier op aarde heeft begrepen en vervolgens aan het werk gaat om de aarde tot een paradijselijke omgeving te maken; G-d te laten afdalen en te verwelkomen (door activering van de essentie van wie we zijn en onszelf te omhelzen is er een verbinding met de Bron van waaruit we zijn voortgekomen) zijn we in staat om als lichtwerkers/strijders (als zielen, inwonende vreemdelingen in een tijdelijk lichaam die onderworpen is aan verval, in een tijdelijke woonplaats die nog niet voor en door het licht in bezit is genomen) dit oord een woonplaats van licht te maken door orde uit chaos te creeren, het kwaad (duisternis, egocentrisme, zelfzucht, hebzucht, kortom het animalistische leven) te verdrijven en te overwinnen, om deze aarde in bezit te nemen, te veroveren op de lieden van de duisternis die deze aardbol via hun systeem in bezit hebben genomen en die er voor zullen kiezen tot het einde toe, om duisternis te laten zegevieren, en zij zijn het ook die erop uit zijn om hun valse-realiteit-matrix-utopia te verwezenlijken. Zij zijn het ook die momenteel er alles aan doen om het bewustzijn te onderdrukken en de mensheid in een animalistisch-egocentrisch-zelfzuchtige systeem gevangen te zetten, wat niets anders dan afgoderij is. We zijn in de laatste fase aangekomen, een hevige strijd zal er gestreden worden, of men keert terug tot G-d, door de weg naar binnen te gaan, het ziele&spirituele leven te activeren en vanuit fundamentele waarheden de valse realiteit op deze aarde te overwinnen, uit het gevangenissysteem te ontsnappen en ons niet te laten misleiden te participeren om een wereld orde te ontwikkelen die G-d van de Troon stoot en de ziel/innerlijke mens elimineert, want door ondervoeding, sterft men, en het uiteindelijke resultaat van het voorbij gaan aan het doel voor de goddelijke ziel in deze aardse domein, is afsnijding van de Licht-Bron, en die zielen zullen niet worden als de Licht-engelen met een lichtlichaam die deze aarde in bezit nemen en vrij kunnen reizen door verschillende astrale werelden en werkelijkheden. De overwinnaars, zullen een leven ontvangen als de engelen, zich kunnen zich matrialiseren en dematrialiseren, dat is de opstanding aan het einde der tijden, waarbij die ziel een opstandigs(licht)lichaam verkrijgt en niet langer onderworpen zal zijn aan verval, ziekte, lijden en dood en dan zal de innerlijke mens/ziel in staat zijn zich te matrialiseren en te fungeren in de illusionaire grofstoffelijke werkelijkheid op deze aardbol en zal in staat zijn zich te dematrialiseren om in andere dimensies en werkelijkheden het Koningschap van G-d te ervaren. De zielen die nu in een soort hemel verkeren, die hemel is voor die ziel zoet en aangenaam om er in te verkeren, echter, het is tijdelijk en illusionair van aard, totdat het uur der opstanding aangebroken is, dan verkrijgt de ziel/innerlijke mens onvernietigbaar leven en zal als de Lichtengelen zijn.

 2. Torah-Freeman schreef:

  Edom (Vaticaan) heeft momenteel de wereld onderworpen aan zijn onderdrukkende heerschappij. Edom leeft van het zwaard en is een beest, is een jager, hij is animalistisch en probeert mede de kinderen van het licht te onderdrukken, vermomd zich uiterlijk in een humane jas en zelfs in een spiritueel kleed. Maar de tijd is aangebroken dat niet langer de kinderen van het licht de heerschappij van Edom zullen dienen, dat beest zal niet langer heersen, hij hanteerde het zwaard, en zal door het zwaard worden omgebracht. En hij heeft het nu aan de stok met de Boogschutters uit de woestijn, overal waar Edom heerst, dringen de Boogschutters zich aan hem op, want ook zij streven erna om deze aarde te onderwerpen aan hun heerschappij, op het laatst zullen zij hun gemeenschappelijke vijand gaan bestrijden, de 1 zal de ander als wapen hanteren om het Koningschap van het licht weg te vagen.

 3. Don Quijotte schreef:

  Is de Aarde wel een bol? Hoe kun je dat zo zeker weten?

 4. Torah-Freeman schreef:

  Als de aarde plat zou zijn of wat voor een vorm dan ook zou hebben, zou geen verschil moeten maken voor ons, als we to the point komen, zal het niet uitmaken of dat de aarde plat, rond of wat voor een vorm dan ook zou hebben. De vraag is, zijn we bereid to the point te komen, waar het op aan zal komen, dat zal het meest relevant zijn voor ons.

 5. ElveTwelve schreef:

  Yeah Martin, je bent weer terug, Dank je Wel.
  Ik vond het niet leuk in aluminiumland zonder jou.
  😉

 6. Torah-Freeman schreef:

  http://shoebat.com/2015/04/06/an-english-six-year-old-transgender-child-in-preparation-for-the-coming-pedophilia-sodom-and-gomorrah/.. In de gebieden van Edom zal tegen gezond verstand in, de meest verschrikkelijke experimenten worden losgelaten, een gebied waar goddeloosheid hoogtij viert, waar men ziekelijk is en binnen de Griekse ->vrije<- cultuur/systeem en denken (Democratie) is alles blijkbaar mogelijk..

 7. Torah-Freeman schreef:

  Terwijl in het Midden-Oosten het vuur steeds verder zal oplaaien, zal de Democratie in de gebieden van Edom (varken) aan het wankelen worden gebracht, de Boogschutters uit de woestijn zijn vol afschuw en zullen in die gebieden waar Griekenland (Democratie) en Egypte (Obelisken-vereering) geprezen wordt, het vuur doen oplaaien en het verpletteren..

 8. Torah-Freeman schreef:

  Daniel 2:44-45, Psalm 33:10-22, Psalm 108:2-14, Psalm 118:1-29, Jeremia 51:1-58, Zacharia 9:9-17, 10:3-12, Ja de dagen voor de Democratie (Griekenland, de bakermat van de Democratie en ijdele gezwets en vooral gemanipuleer met dubbel tong vanuit een dubbele hart, vertrouw ze never, de machtige vijand, eerst zal het in het Hart van de wereld worden vernietigd, Psalm 12:2-9) En hoe staat het ermee met de koning van Edom, die de Mijter draagt van Dagon, de vissenhoofd, hebben jullie niet zo n beetje alles buit gemaakt wereldwijd en ook de Tempelschatten hebben jullie geroofd, de dag van afrekening zal komen met u Rome. Zie, Iran en zijn bondgenoten staan te popelen om hun aartsvijand een medogenloze slag toe te brengen, hun aartsvijand zal volledig worden vernietigd.

 9. doorprikker schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=brLkFthW474

  Facebook is een programma van de C.I.A. Mark Zuckerberg heeft een jas laten ontwerpen. Binnen in de jas is een logo met het jaar 2010. De logo heeft met de illuminati te maken; het jaar 2010 met de Arabische lente. Via Facebook kunnen demonstraties uitgelokt worden. Het Midden Oosten moet verdwijnen voor een Groter Israel. De CIA directeur zegt dat zijn “natte” droom is uitgekomen. Iedereen laat zijn prive gegevens zien: foto’s, telefoonnummers, vrienden, wat je aan het doen bent … Zelfs als je geen privegegevens vermeldt, kan van jou een profielschets (profiling) toch gemaakt worden: digitale vrienden, aankopen via online…

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten