Dwarka, Atlantis van India, hogere technologie dan heden ten dage

Filed in GESCHIEDENIS by on 8 september 2015

vliegendeschotelErgens voor de kust van west India zou enkele duizenden jaren voor christus een groot stuk land gelegen hebben dat strekte tot aan Australië. Voor de kust van het huidige Dwarka zijn bij onderwateronderzoeken in 1960 twee steden gevonden die twee keer zo groot waren als Manhattan (New York). Men vond muren en spullen die via de koolstofdateringsmethode 32.000 jaar oud bleken te zijn. De onderzoeken naar dit ‘Atlantis van India’ zijn echter in 1992 abrupt gestopt. Onderstaande documentaire laat een jongeman zien die wil uitzoeken waarom het onderzoek zo abrupt gestopt is en komt er achter dat verder onderzoek duidelijk van hogerhand tegengehouden is. Het bewijs voor de oudste hoog ontwikkelde beschaving ter wereld ligt voor de kust van India en niemand mag er verder naar kijken? Daar zit een luchtje aan!

Oud Hindoestaanse geschriften genaamd de Mahabharata beschrijven een prachtige stad genaamd Dwarka. De Mahabharata beschrijven dat Dwarka gebouwd zou zijn door Krishna om uiteindelijk verzwolgen te worden door de zee. Wikipedia beschrijft de Mahabharata als [citaatomvangrijk religieus en filosofisch epos uit India. Samen met de Ramayana vormt het een belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme. Wat echter na het kijken van onderstaande documentaire duidelijk wordt, is dat de archeologische vondsten voor de kust van India wijzen op de mogelijkheid dat Krishna waarschijnlijk gewoon echt bestaan heeft en dat de Mahabharata dus geen mythologisch of filosofisch epos zijn, maar gewoon een nauwkeurige historische beschrijving van een tijd waarin technologie zeer ver ontwikkeld was.

Waarschijnlijk werd Krishna zelfs door de lokale bevolking gezien als God, omdat hij technologie introduceerde die voor hen onvatbaar was, maar dat zelfde effect had je toen de Westerlingen voor het eerst de Amazone indrongen met hun vliegtuigen en de inheemse bevolking ze met pijl en boog begroette.

De Mahabharata zijn een van de belangrijkste Sanskriet (oud Indisch) geschriften uit India en tevens de meest omvangrijke. De geschriften bestaan uit 18 boeken. Er zijn vele pogingen gedaan de geschiedenis en structuur van de geschriften te ontrafelen. Een blik in de geschriften deed mij onmiddellijk wijzen op de Saturnus symboliek die ook hier weer zichtbaar is. De ‘Redbull’ in de Mahabharata kan geen toeval zijn, want er is een verbinding met Saturnus waar het gaat om de geschiedenis van Dwarka en een alles vernietigende oorlog die heeft plaatsgevonden in de tijd van Krishna. Ook op de vlag boven op de tempel ziet u het ‘Redbull’ teken. Voor de nieuwe lezer zal dit niet helemaal duidelijk zijn, maar iedereen die dit artikel gelezen heeft en de daarin vermeldde documentaire heeft gezien, zal wellicht iets beter begrijpen dat de rode stier een verwijzing is naar een zeer oude planetaire constellatie (opstelling), waarbij vanaf aarde de opstelling van 4 in lijn staande planeten zichtbaar was. Deze ideeën zijn van de hand van wetenschapper Immanuel Velikovsky. Onderzoeker David Talbott legt in de documentaire uit hoe ooit Jupiter, Saturnus, Venus en Mars lineair achter elkaar opgesteld stonden ten opzichte van de aarde (zie hier). Hij onderbouwt de theorieën van Velikovsky en komt met meer bewijs. De verwijzingen in de Mahabharata symboliek geven er blijk van dat Krishna weet moet hebben gehad van deze zeer oude constellatie en deze symboliek bewust hanteerde. Dit doet mij denken aan de tijd waarin wij nu leven, waarin dezelfde symboliek gevoerd wordt door onze elitaire heersende klasse. Om die reden noemde ik ze de Saturnus cult. Zou Krishna ook een heerser van de Saturnus cult zijn geweest?

dwarka_bull

De Mahabharata beschrijven op zeker moment een oorlog tussen de Pandava’s (geleid door Krishna) en de Kaurava’s. In deze oorlog zouden 4 miljoen soldaten zijn omgekomen. Wikipedia zegt hiervan [citaat] De Pandava’s en de Kaurava’s, die in historische tijden een strijd op leven en dood zouden hebben gevoerd met bijna volledige vernietiging, staan symbool voor de strijd tussen licht en duister, tussen Goden en Demonen en alle wezens die daarbij gedacht kunnen worden. De archeologische vondsten wijzen er nu echter op dat er misschien wel eens helemaal geen symboliek achter dit verhaal schuilgaat, maar dat deze oorlog gewoon echt heeft plaatsgevonden. Echter, omdat de geschriften over zulke onvoorstelbare technologie spreken, wordt het maar afgedaan als een fabeltje. Het kan toch niet zo zijn dat de mensheid gaat ontdekken dat er geschiedvervalsing plaatsvindt? Waarom mogen de archeologische vondsten voor de kust niet verder onderzocht worden? Welke ‘hoge hand’ houdt dit tegen? Zijn het de huidige agenten van de Saturnus cult die niet wil dat de massa ontwaakt voor het grote list en bedrog spel waarmee zij al millennia heersen? Is het niet beter om de mensenmassa dom en onwetend te houden en in Goden te doen geloven?

Dr. Nahari Achar is professor in de fysica aan de universiteit van Memphis. Hij is naar verluidt een van de meest vooraanstaande onderzoekers naar astronomische gebeurtenissen die beschreven staan in oude geschriften. Het traditionele standpunt voor het plaatsvinden van de oorlog in de verzonken stad Dwarka, is dat deze 3000 jaar voor christus plaatsvond. Professor Achar komt met een andere visie. Hij legt onder meer uit dat er allerlei astrologische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden volgens de geschriften van Mahabharata. Hij heeft het dan over eclipsen, twee vurige kometen (genoemd in twee van de Mahabharata boeken), botsingen tussen planeten en dergelijke. Voor de oplettende lezer zou dit onmiddellijk een verwijzing naar de theorieën van Velikovsky kunnen zijn. Maar er volgt meer. Achar gebruikte verschillende software simulaties om te bepalen hoe de sterrenhemel er duizenden jaren geleden uit zou hebben gezien. Achar keek vanaf het jaar 3500 voor christus tot 500 na christus hoe vaak de planeet Saturnus het sterrenbeeld Stier passeerde. Hij ontdekte dat dit 137 keer voorkwam. Wat nu blijkt is dat zelfs tegenwoordig binnen het Hindoeïsme het passeren van de planeet Saturnus aan het sterrenbeeld Stier, nog gekoppeld wordt aan grote oorlogen en gewelddadige gebeurtenissen. Zouden we dit doortrekken naar heden ten dage, dan blijkt dat 9/11 eveneens plaatsvond op het moment dat Saturnus in het sterrenbeeld Stier te vinden was; precies in september 2001. We zien dus wederom de belangrijke rol – zoals op deze site zo vaak herhaald – van de planeet Saturnus. Ontdekt u verder in de documentaire hoe de simulatie van professor exact uitkomt op de beschrijving van de sterrenhemel, zoals die beschreven staat in de Mahabharata. Hij komt hiermee op een exacte datum van dit stuk geschrift van 3067 v.C.; de datum waarop de alles vernietigende oorlog tussen de Pandava’s en de Kaurava’s plaatsvond.

De documentaire beschrijft tevens hoe de Mahabharata spreken van (naar alle waarschijnlijkheid) anti-zwaartekracht technologie, kernwapens en andere technologieën. Het lijkt er dus op dat de geschiedenis zich aan het herhalen is. Zelf moet ik bij het kijken van deze documentaire eveneens denken aan de ‘grote vloed’ die wereldwijd in alle culturen en religies beschreven wordt. De documentaire meldt hier niets over, maar ook in het Hindoeïsme en de Mahabharata wordt gesproken van een alles vernietigende grote vloedgolf (zie hier). Zou dit iets te maken kunnen hebben met het onder water liggen van grote oude beschavingen? Als ik het goed begrepen heb zou volgens de theorieën van Immanuel Velikovsky al dit water mogelijk afkomstig kunnen zijn van een komeet die ontstond als gevolg van afsplitsing bij een botsing tussen twee planeten, waardoor een grote hoeveelheid water op aarde belande. Deze grote vloed wordt in meerdere religies beschreven. Wie kent niet het verhaal van Noach uit de Bijbel? Of dit de oorzaak van het verzinken van bijvoorbeeld Atlantis of Dwarka is geweest is natuurlijk een interessante vraag. Wie zal het zeggen? Wat duidelijk wordt in de documentaire is dat de mensheid vooral dom gehouden wordt. De ontwaking die nu echter gaande is, lijkt niet meer te stoppen. De heersende klasse doet er alles aan om via technologie, nano-tech, chemtrails, HAARP en gewenning aan ‘altijd online’, de mensheid in een trans humane mind-control status te brengen. Ondanks dit alles zijn er steeds meer mensen die ontwaken.

Bron linkvermeldingen: Wikipedia, Wikipedia

Gedeeld 149

Tags: , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Freeman schreef:

  Net zo goed als bij Hallucinaties vaak een diepere werkelijkheid wordt gezien, geroken en/of gehoord waarvan de betekenis niet altijd (direct) begrepen wordt, zo gaat er vrijwel altijd (geschiedkundige) waarheden schuil achter allegorische verhalen, een allegorie heeft meerdere dimensies verkregen om in de behoefte van de spiritueel/filosofisch/psychologisch gecentreerde mens tegemoet te komen. Echter gaat er vaak een wereld schuil aan feiten (kennis) achter allegorieën om de geschiedenis te verbergen voor het grote publiek.

  Als de massa zich realiseert dat er op grote schaal aan geschiedvervalsing is gedaan en geschiedkundige feiten worden verzwegen, dan zal dat nare consequenties kunnen opleveren voor de Heersende klasse waardoor een totale meldown van het systeem tot gevolg heeft.

  Als men misleiding niet meer zal “geloven” zullen ze de grip over de mensheid verliezen, dat is scenario die ze koste wat het kost willen voorkomen.

 2. boterbloem schreef:

  Ja, dat massale ontwaken is cruciaal .

  Hier voor de nieuwe lezers legt Johan Oldenkamp het ook goed uit.

  https://www.youtube.com/watch?v=am1GvWagwE0&feature=youtu.be

  Zo’n 26.000 jaren is men begonnen alle mensen te implanteren , en bij elke reïncarnatie weer opnieuw.

  https://www.youtube.com/watch?v=8qjpTu257vI

  Eenmaal uit de massale Hypnose ontwakend geworden is het van Harte aanbevolen om
  wekelijks op Zondagavond 8 uur met ons allen Wereldwijd te Mediteren .
  Voor een mooie nieuwe prachtige wereld in Vrede levend met ons allen .
  Elk mens heeft hier op Aarde het zelfde recht om zeggenschap te hebben
  in Samenleven met elkaar in Vrijheid .
  Daar gaan we voor ;

  https://www.youtube.com/watch?v=mIgyP5NiyNo

  Weg met de Wereldse onderdrukking voor Mensen en Dieren.
  Weg alle die oorlogen en Slavernijen

  https://www.youtube.com/watch?v=ayhZKBmRwdk

  https://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA

  Blijf weg van al het Negatieve Nieuws van TV , Radio .
  Haal al de Negatieve gedachten uit je Hoofd , en Train jezelf in Positieve gedachten .
  Ga terug de Natuur in
  Zoek contact met Moederaarde
  Wees Lief voor jezelf , Hou van Jezelf , en zet je Hart open voor je medemensen ,
  Help je Broers en zusters , familieleden , Buren .
  Wij zijn allen EEN .
  Wij zijn allen ( ÉÉN GEDACHTEN )
  Positief denken , dan zal het Duister verdwijnen .

 3. Marc schreef:

  De grote vloed werd waarschijnlijk veroorzaakt toen de maan hier kwam (naar toe werd gesleept).
  Groeten,

 4. ZerotheHero schreef:

  http://in5d.com/mark-passio-new-age-bullshit-and-the-suppression-of-the-sacred-masculine/

  “New Age Deceptions

  1. Ignore the negative.

  Seeing the negative for what it is creates the ability to steel oneself against its harmful effects and possibly even to avert those effects entirely.

  Refusing to look at critical information, just because it makes you feel uncomfortable or scared, is willingly choosing to remain in a state of ignorance and therefore to remain un-conscious.

  In5D: These are the people who refuse to talk about all of the atrocities that are happening to humanity. Basically by not saying anything, they are acquiescing to those in power.”

  De rest van het artikel is ook spot on.
  Als je verandering in deze realiteit wil zien dan zul je aan de regels van deze realiteit moeten gehoorzamen. Conflict is een grotere mogelijkheid dan een massale ontwakening, maar het is niet dat ik dat verlang. Heel veel van die new age dingen klinken mooi, maar als je de oorsprong van de new age beweging kent dan weet je dat die zijn oorsprong in het occulte vindt. Mensen worden voor de gek gehouden dat met positieve energie en gedachten de wereld vanzelf wel verandert en dit valt samen met het ascension idee. Als je je er goed in verdiept hebt dan weet je dat ze een second coming/ascension in scene willen zetten. Uiteindelijk draait het er natuurlijk om wat je met die positieve gedachten en energie doet. Er is simpelweg geen passieve oplossing in deze wereld. Mensen moeten afstappen van het systeem van de elite, maar het is naief als je denkt dat ze een alternatief zullen accepteren. Je zal hoe dan ook jezelf moeten kunnen verdedigen. Ik ben me zeker bewust van Martin zijn visie en de energetische impliciaties in een conflict, maar het is in deze wereld een logisch oorzaak gevolg. Ik heb het dan ook over zelfverdediging, maar ben het ook eens met een Brandon Smith dat je ook wel kan invullen dat dit het is, zij zullen niet stoppen tenzij ze gestopt worden, dus zal een deel van de amerikanen ook pogen hun land terug te nemen. Uit menselijk oog punt is dat gerechtvaardigd, zeker als het gericht wordt op de elite ipv nep vijanden. Maar de amerikanen zijn ook nog de enige met die mogelijkheid door de hoeveelheid wapens onder de bevolking. De rest van de wereld is in feite fysiek gezien al slaaf. Zo lang de valse (geo)politieke paradigmas bestaan en de elite niet ontmaskerd is voor wat ze zijn tegenover een meerderheid van de mensen dan gaat dit ook echt niet veranderen.

  http://redefininggod.com/2015/09/globalist-agenda-watch-2015-update-69-the-lead-in-to-the-september-interest-rate-decision/

  “The difficult thing about fighting the globalist agenda is that they are great contingency planners. Whenever you move to block one of their plans, they always have fallback plans they can activate to keep moving forward. If you think about it, pursuing their agenda is much like taking a road trip from Point A in New York to Point B in Los Angeles: there are a million different ways to get from Point A to Point B, so if you try to block the road they’re traveling on, they can simply change roads and keep on truckin’. The one thing they can’t change, though, is their destination. So if you build a fence around Point B, they can’t reach their destination regardless of which route they take.

  For the globalists, it appears that their “Point B” might be installing a theocratic world leader clothed in the myth of Christ. So if we can shred the myth of Christ before they can put forward their leader, we have denied them their destination. You can’t put a wolf in sheep’s clothing if the sheep costume has been shredded beyond repair. Everyone will see the wolf for what he is. And this is why I’ve taken on this new subject.”

  De elite wilt niet heersen met legers en politie, want dat zouden ze in principe al kunnen doen. Ze willen de “toestemming” van het volk voor hun nwo. Dit willen ze bereiken door eigenlijk van de hele wereld een grote psy ops te maken. Vandaar al de problemen die we nu zien. Hun oplossing is het valse licht van hun god Yahweh. Of die onder de sluier lucifer is maakt niet heel veel uit want als we eenmaal zover komen om erachter te komen, is er waarschijnljk niemand meer die zich van het geheel bewust is. Ze zullen in ieder geval met oplossingen komen die positief zullen lijken als je je niet bewust bent van het grotere plaatje. Ik verwacht dat de satanisch extremistische agenda(de neppe westerse wereld orde) “gestopt” zal worden en een new agey wereld religie zal hem vervangen. In de vrijmetselarij zeggen ze ook dat ze “alle heilige boeken op het altaar willen”. Ze “accepteren” ze allemaal om ze allemaal teniet te kunnen doen. Behalve old school taoisme dan. De crackdown op monniken bewijst des te meer dat ze geen geloof of spiritualiteit aanvaarden die deze wereld verwerpt, aangezien er in het vroege taoisme geen goden waren of een concept van zonde of karma. Het is hoe het is en uiteindelijk is de bron onvoorwaardelijk. Zij willen dat je overtuigd blijft van “de waarde” van deze wereld, want dit is hun domein en als jij de illusie snapt verliezen zij hun spelletje. Daarom de nadruk in het Taoisme en deels ook het Buddhisme(al is die gekaapt en omgevormd tot een gangbare religie in de elite hun ogen dmv concepten als karma, idolisering in de vorm van een “buddha” en reincarnatie) op “loslaten”, “onthechten”. Dus om te geloven in een “god” als zijnde hierarchisch boven jouw staande dan onderwerp je jezelf aan hun realiteit. In plaats van dat je erkent dat het in feite deze wereld is die imperfect is en jij voortkomt uit “de bron” welke gedefinieerd kan worden als onvoorwaardelijke liefde en/of de leegte, want de leegte bevat in werkelijkheid alle concepten, net als dat wit licht alle kleuren bevat. Dus als je dat begrijpt kun je zeggen dat je in feite een extensie van “god” bent in plaats van een onderdaan ervan. Trek je het nog verder kun je logisch concluderen zonder grootheidswaanzin dat je “God” bent, net als dat de eikel uit de eikenboom voortkomt en de eikenboom uit de eikel. Er is in werkelijkheid niks te vrezen, maar je hebt een ego sluier met als basis angst. Als je jezelf naar onvoorwaardelijke liefde probeert te verplaatsen kun je misschien ook beseffen dat de elite of wat voor macht dan ook je niks kan afnemen wat jij zelf niet weggeeft en dus angst of haat koesteren voor ze in werkelijkheid weinig zin heeft. Als “god” oneindig is dan moeten zij daar ook deel vanuit maken. Ik probeer steeds meer mijn ego af te bouwen en merk dat als je ego verlangens als status en dergelijke meer leert loslaten je je veel beter voelt en je meer oog krijgt voor anderen in plaats van dat je alleen maar bezig bent wat jij ontbreekt of mist. Eigenlijk ontbreekt het je aan niks en ben je ongelimiteerd en alle materiele obstakels die je denkt te hebben zijn maar een onderdeel van de illusie. Als we ons dit allemaal zouden beseffen dan zou dit spelletje redelijk snel afgelopen zijn lijkt me.

 5. boterbloem schreef:

  De nieuwe Dominee over leiderschap tonen in je Leven .

  Ga je hier in mee Zerothehero ?

  Werk aan de/ je winkel

  https://www.youtube.com/watch?v=PkdDmMIh6nU

  Peace

 6. ZerotheHero schreef:

  Hij maakt degelijke punten, maar ik hoor weinig nieuws. Ik vind het niet oordelen argument altijd een slippery slope richting moreel relativisme. Ik vind oordelen prima zolang het maar vloeibaar blijft en er voorbij bewogen kan worden. Ook de culturele problemen zijn aangesticht door het establishment, dus ik kijk liever naar de oorzaak ipv het symptoom. Ik hoor hem geen concrete dingen vertellen betreft het woeker bankiers systeem of de vrijmetselarij. Goeie boodschap, maar nog steeds beperkt tot de gecontroleerde paradigmas.

 7. Freeman schreef:

  Wat ik eruit op maak, is dat hij van de ene disbalans (enkel mannelijk) naar het andere gaat (enkel vrouwelijk) van liniair (mannelijk) richting circulair (vrouwelijk), van links (mannelijk) naar rechts (vrouwelijk) hij kondigt een feministische tijdperk aan, met andere woorden, hier op aarde het vrouwelijke en boven het mannelijke (als je het mij vraagt is dat precies wat de NEW-AGE-WORLD-ORDER -de uit het zicht gelaten hoofd- op de agenda heeft staan, een tijdperk waarbij de mensheid het onderdanige lichaam is, enkel in het rechterhersenhelft moet worden gemanipuleerd/gemanoeuvreerd.

 8. ZerotheHero schreef:

  Daar maak je een goed punt Freeman. Al heb ik me twijfels bij of feminisme de “solution” overleeft. Aangezien de overduidelijk georchestreerde schandalen van Hillary clinton, welke een feminist is, nu zo openbaar gesteld worden tezamen met het ontmaskeren van planned parenthood heb ik het idee dat feminisme zijn doel wel gediend heeft. Het heeft het Westen gedestabiliseerd en nu kan het mooi als dialectisch middel dienen. Onthoud dat ze iets aantrekkelijks moeten aanbieden aan de mensen om ze de nwo te laten accepteren en satanisme is daarin gecontroleerde oppositie. Dus mensen zijn bang gemaakt voor een ontaarde maatschappij vanuit de “westerse satanische wereld orde” en ze hebben de oplossing in het “bevestigen” van het bestaan van Jezus en de Annunaki bullcrap. Hun god Yahweh zal nu in contrast aantrekkelijk lijken, maar hij is een andere kant van dezelfde munt. In een klap verbinden ze dan christendom, islam en judaisme en annuleren ze de extremistische stromingen. Net zoals de paus nu mooi de plannen van zijn mason baasjes aan het uitvoeren is door alle boeken op het altaar te krijgen geheel door ontwerp natuurlijk. Dat is dan iets meer dan de helft van de wereldbevolking. De buddhisten luisteren wel naar de gecontroleerde dalai lama en zal makkelijk geintegreerd kunnen worden. Voor de westerlingen die een uitweg uit de kille, nihilistische, atheistische en in het geniepe satanische geloof willen is er dan de new age. Een in “mooie” rhetoriek gestoken occulte ideologie.

  http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/new_age_beliefs.htm

  “In order to reach their aims of world unity and thus engage the whole world in service to The Plan, “enlightened” Freemasons and New Agers have been pushing for collectivist motifs that promote monistic pantheism and unity. This is why the chief instigators to the globalistic League of Nations and United Nations have been Theosophists, trying to work out the Plan. This is why the verbiage and aims of the UN is for world peace and brotherhood. It is a “spiritual” undertaking in a secular world. Lucis Trust has had three think-tanks located at the UN Plaza in New York for around fifty years. No wonder the former Assistant Secretary General to the UN, Robert Muller, is a devoted disciple of Alice Bailey, whose book, A Treatise on White Magic, forms the basis for the Robert Muller schools. Remember, this is the guy who developed the highly touted World Core Curriculum. His mentors included the Buddhist and Secretary General U-Thant, Pierre Teilhard de Chardin, an apostle of New Age collectivism and the friend of UNESCO founder and grandson of Thomas Huxley, Sir Julian Huxley. Other loud noteworthies are savant musician Pablo Cassals, resident swami and meditation leader, Sri Chimnoy, and his own boss, Secretary General Dag Hammarskjold.”

  Met alle respect vraag ik mij af of die mensen zoals boterbloem door hebben dat zij wederom gemanipuleerd zijn te geloven in een bepaalde ideologie door dezelfde mensen en hun problemen waarvan zij zich hebben af proberen te bewegen.

  “Remember, at the top levels, it is a spiritual recruitment of the world to mass-possession and discipleship to their demons and their demonic “Plan.” But the bait can be transformed into secularized gimmicks that pull anti-religious people and organizations into their game plan, as well. Often the bigger pictures are identical but focus out into the different sub-plots, whether religious, atheistic, sensual, philosophical, training, team-building or whatever. Habitat for Humanity, for example, comes in the guise of Evangelical Christianity, helping poor people. How nice! How can anyone badmouth charity? But when the facilitators come in and train the workers at the initial session, it is made very clear, leave your doctrines, Bibles, and denominations at home. This is the place for unity and tolerance, not strife. As soon as someone stands for truth to the point of dissension, he will be asked to leave. The point of the activity is not housing the poor, but team-building interdenominationally, or ecumenical unity, a hallmark of Jimmy Carter’s career and new age psycho-salvation faith. Remember, he was a convert of his sister, the inner healer, Ruth Carter Stapleton, who could as easily reach Buddhists, Hindis and Muslims with her avatar-based visualization into a watered-down humanistic kingdom. Jimmy is a disciple of the Plan, whether he is a hard-core Baileyite or not. And he is now successfully ram-rodding fundamentalists into a radical “spiritual” movement that they would never have considered joining if it were so identified. And he is leading them into it voluntarily, another unique hallmark of the Plan.”

  Hetzelfde probleem heb ik met veganisten. De principes klinke allemaal zo “goed’, maar hersenspoeling en manipulatie maken dat zo en niet kritisch of logisch denken. Dan komen meestal de ad hominem argumenten uit de kast waarmee ze pogen te bewijzen dat wat zij geloven klopt door jouw manier van doen te veroordelen. “Vlees eten maakt je aggressief en geneigd tot boosheid”, “je zit in je reptielenbrein” “je oordeelt”. Vaak komt het neer op dat jij bij voorbaat al fout zit en dus zij niet fout kunnen zitten. Het is gewoon zoals hierboven beschreven “mooie lieve” rethoriek, maar eigenlijk is het spirituele kwakzalverij. Vaak bespeur ik een geveol van spirituele superioriteit. Wanneer ze dan geconfronteerd worden met kritiek, kunnen ze alleen reageren met een spirituele one liner en verwaterd de discussie op oppervlakkigheden en gaat hij voorbij aan de inhoud. Dat klinkt in mijn oren toch als de “sociale censuur” die ze verlangen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten