Osho, goeroes, tantra, vrije seks en de maatschappelijke trend van acceptatie

Filed in MIND & SOUL CONTROL by on 3 januari 2016

oshoBhagwan Shree Rajneesh is de man die waarschijnlijk het meest bekend is vanwege zijn grote Rolls Royce verzameling. De jongere generaties zullen Bhagwan misschien wel helemaal niet of nauwelijks kennen of hooguit bekend zijn met de naam Osho. Dat is de naam die Bhagwan zichzelf vlak voor zijn dood in 1990 gaf. Díe naam betekent ‘geliefde meester’. Er zijn wereldwijd heel wat Osho-instituten en zijn boeken verkopen nog steeds als warme broodjes. Je kunt wel zeggen dat het een man is die grote invloed heeft uitgeoefend op hele generaties en ook heden ten dage nog van grote invloed is. Onder zijn bewonderaars bevinden zich mensen als Madonna en Deepak Chopra. Die laatste kleedt zich overigens graag in de kleuren van de Saturnus cult, zijnde zwart en rood. Feitelijk kun je zeggen dat mensen als Eckhart Tolle vergelijkbare ideeën verkondigen als Osho, alleen dan in de mildere variant. Ook mensen als Jan Geurtz beschrijven feitelijk dezelfde basisprincipes over de verstrengeling van verstand en onze realiteitszin.

In de basis zijn de ideeën van alle genoemden erg interessant en ook op veel omvattende waarheden gebaseerd. Zo is wel duidelijk dat we als mens geneigd zijn om te veel in onze gedachtestroom te leven, waardoor we kunnen verzanden in angsten of depressies. Het leven in het nu is daarom dé manier om te ontkoppelen van denkprocessen die je zo mee kunnen voeren in de richting van die angsten of depressies. Feitelijk zijn alle gedachten een product van je mind en het is de kunst om vanuit een soort gewaarzijn te kijken naar die mind-processen, zonder je daarmee te vereenzelvigen. Een kind wordt al vanaf de geboorte afhankelijk gemaakt van de liefde van zijn ouders, omdat het alleen al qua voedsel en verzorging van ze afhangt. Als het zich op de juiste manier gedraagt wordt het beloond. Daarmee ontwikkelt de mens in feite een soort behoeftigheidsafhankelijkheid van anderen. Het lijkt nu in de opvatting van alle genoemde stromingen noodzakelijk om je behoeftigheidsafhankelijkheid van externe liefde uit te kleden en volledig van jezelf te houden; losgekoppeld van externe impulsen. Dat zal uiteindelijk tot de meest gelukzalige geestelijke status leiden, waardoor je geluk niet meer afhangt van anderen of van situaties. Je leert als het ware gelukkig te zijn in het nu. Tot daar aan toe ben ik het helemaal met de ideeën van de grote leermeesters eens.

Meditatie in de aller eenvoudigste basis, zoals bijvoorbeeld hier voorgedaan door schrijver Jan Geurtz, is een uitstekende manier om jezelf los te koppelen van een overbelaste mind. Je zet als het ware je drukke denkprocessen even in een ander daglicht, door er als waarnemer naar te kijken, waardoor deze oefening uiteindelijk leidt tot een relativerende houding ten opzichte van al die denkprocessen. Je bent niet je gedachtestroom, maar je bent je essentie. Je zou kunnen zeggen dat je zo leert de essentie van je bezieling weer te voelen. Dat is dus een zeer nuttige oefening.

Tot dusverre zijn dat allemaal nuttige theorieën en exercities en je zou kunnen zeggen: beproef alles en behoud het goede. Toch wil ik wijzen op een soort gevaar in deze stromingen die pas aan de oppervlakte komt als je de milde initiaties in deze stromingen voorbij stevent en op de wat meer hardcore zaken beland. Daarbij wil ik hooguit ook nog even kort wijzen op de beestachtige praktijken van de Bhagwan beweging in het plaatsje Wasco in de staat Oregon in Amerika. In deze plaats vestigde de beweging een eigen snel groeiende en steenrijke gemeenschap. De Bhagwan beweging zou echter op gegeven moment daklozen hebben gedrogeerd, drinkwater hebben vergiftigd en nog veel meer duistere zaken op haar geweten hebben. Osho ontsprong min of meer de dans, doordat hij alles in de schoenen kon schuiven van zijn persoonlijk secretaresse Ma Anand Sheela. Zij runde als het ware de gemeenschap. Bhagwan (Osho) zelf werd voorwaardelijk veroordeeld en verliet het land (zie deze docu). Volgelingen of lezers van de boeken van Osho plegen dergelijke praktijken te bagatelliseren, omdat het wellicht nu eenmaal niet zo kan zijn dat hun grote leider dergelijke praktijken op zijn geweten zou kunnen hebben. Daarnaast is het waarschijnlijk simpelweg het effect van cognitieve dissonantie dat ervoor zorgt dat men het plaatst in het daglicht van “in ieder goed mens schuilt iets kwaads” of “een mens kan slechte daden gedaan hebben en toch goede leringen verkondigen“. Dat begrijp ik op zich wel, want wie zonder zonde is werpe de eerste steen. En ik kan mezelf nu ook niet bepaald van een foutloos levenspad betichten.

Waar het interessant begint te worden, is wanneer we gaan kijken naar de propagering van vrije seks en zaken als ‘tantra seks’ om dieper in contact met je ware zelf te komen. Bij Bhagwan zelf leidde dit tot flinke orgies, waarbij hijzelf natuurlijk vooral veel plezier had. Nu wil ik niet roomser dan de paus zijn, want ik heb beslist geen monogaam leven geleid, maar toch zie ik een gevaar in deze vrije seks en tantra propaganda vanuit de genoemde stromingen. Als je de ideeën over tantra seks (in feite een voorportaal voor vrije seks met iedereen) zo in eerste instantie leest, dan klinkt dat best aantrekkelijk [citaat] Tantra zegt alleen dat seks een bron van gelukzaligheid kan zijn. En als je eenmaal dat geluksgevoel kent kun je verder gaan, want nu sta je geworteld in je ervaring. Het is niet de bedoeling dat je voor altijd met seks bezig blijft, maar je kunt het gebruiken als springplank. Dat is wat tantra bedoelt, gebruik seks als springplank. En als je eenmaal de extase van seks hebt ervaren, begrijp je ook wat de mystici bedoelen met een groter orgasme, een “kosmisch orgasme”. Madonna zegt: “Via mijn vriend Deepak Chopra kwam ik in contact met de boeken van Osho, wat mijn leven naar een dieper niveau verschoof. Het spijt me dat ik hem niet persoonlijk heb leren kennen, en ik beklaag de Amerikaanse regering die in de ‘86er jaren zo een unieke gelegenheid is misgelopen.” Osho´s uitleg van de klassieke leer van Tantra is legendarisch: deze geheime leer uit de klassieke wetenschap van tantra toegankelijk te maken voor het hedendaagse publiek. Eeuwenlang was die leer slechts bekend aan kleine geïsoleerde mysteriescholen, terwijl zij tegenwoordig nog vaak niet goed begrepen of fout geïnterpreteerd wordt: tantra is niet zo maar een verzameling technieken om de seksuele ervaring te versterken, maar een compleet systeem tot zelfverwerkelijking, gestoeld op de verzamelde uitkomst van eeuwen van wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van het leven en van bewustzijn. Tantra – het woord zelf betekent techniek – is een set krachtige hulpmiddelen tot trans-formatie, die gebruikt kan worden om nieuwe waardering en vreugde in ieder aspect van ons dagelijkse leven te brengen. Deze inleiding in tantra, samengesteld uit het grote Boek Der Geheimen (in 2 delen) biedt hier de meest fundamentele stappen op de weg van seks naar all-eenheid. Het begint met tantra en yoga en de kunst van helemaal loslaten; los van alle inspanningen en taboes: ‘Je hoeft alleen maar te weten hoe je je moet overgeven. En wanneer ik zeg “hoe je je moet overgeven”, bedoel ik niet dat je een techniek moet leren. Ik bedoel dat je een natuurlijk vermogen bezit je aan liefde over te geven. Geef je over aan liefde en ervaar het, en laat deze ervaring zich dan uitbreiden over je hele leven.’

Kijken we naar onderstaand filmpje, dan blijkt tantra veel meer te zijn dan alleen maar een seksuele ervaring waarmee je jezelf transformeert naar all-eenheid. Er wordt door deze tantra meesteres Mahasatvaa Ma Ananda Sarita gesproken over het resoneren met hogere dimensionale energieën of entiteiten. In een eerder artikel heb ik geprobeerd toe te lichten hoe we de multi-dimensionaliteit van onze realiteit zouden kunnen beschouwen. De entiteiten uit die multi-dimensionele realiteit zouden we kunnen beschouwen als entiteiten behorende tot de Saturnus matrix; ook wel demonen of jinn’s genoemd binnen religie. Let u er in dat kader maar eens op hoe ook bekende goeroes altijd subtiel een Saturnus symbool of godheid tonen; het zij een afbeelding van de Saturnus-zon (volgens de oude planetaire constellatie) of bijvoorbeeld een Shiva-beeldje. Dit zijn verkapte Saturnus vereringen of verwijzingen naar ‘de Saturnus matrix’. Ook het ‘Om’ mantra is een rechtstreekse verering van Saturnus (zie hier en hier). Tantra is dus meer dan seks; het is als het ware een initiatieproces waarbij je de energieportalen van je lichaam open zet voor hogere dimensionale beïnvloeding van buitenaf. Je koppelt je als het ware aan de hogere dimensionale krachten van deze matrix. Dat kan overigens inderdaad ongetwijfeld tot een gevoel van verlichting leidden, want zoals we inmiddels weten is je ziel aan de Saturnus-matrix of de entiteiten (energieën) binnen die matrix verbinden, iets wat beloond wordt.

Los van al die Saturnus-achtige zaken vraag ik me sterk af hoe goed deze tantra opvattingen – ik noem ze voor het gemak maar even vrije seks – daadwerkelijk voor de menselijke psyche zijn. Is het niet net als met drugs? Hoe meer je het nuttigt hoe lekkerder het lijkt, maar hoe verslavender en destructiever uiteindelijk? Natuurlijk zal gezegd kunnen worden dat tantra niet draait om seks of vrije seks, maar vaak worden dergelijke praktijken niet alleen tussen partners beoefend, maar ook in groepsverband. Gaan we bij dergelijke interessant ogende spirituele ervaringen niet voorbij aan een belangrijke psychologische factor, namelijk dat mensen de behoefte aan binding hebben? Natuurlijk weet ik dat de tegenargumenten nu onmiddellijk op tafel komen en dat gezegd zal worden: “Ja, maar daar draait het nu juist om. Dat is precies het probleem! Je ware geluk ervaar je pas als je alles los kunt laten!” De vraag is echter of dit niet gewoon een enorme psychische destructieve gedachte is. Is de liefdesband tussen twee mensen niet juist het mooiste wat er is? Wat resteert er nog van het concept ‘liefde en trouw’ als alles en iedereen van elkaar houdt en alles één is? Is dat trouwens ook niet wat de globalisten graag willen; dat we allemaal één zijn? Is dat niet de bedoeling: allemaal 1 onder de leiding van de grote collectieve goddelijke kracht? En waarom zien we ook in dergelijke mindfulness stromingen toch weer de Saturnus symboliek opduiken? Is dat omdat we allemaal één moeten worden onder de sturende kracht van die Saturnus-matrix? Het punt is dat het barst van de ‘waarheden’ in deze leringen en stromingen, maar dat het echte bewustzijn en de echte ontkoppeling niet zit in het kunnen los laten van alles en iedereen of verbinden met alles en iedereen, maar het inzicht dat we bezield zijn en geen hogere externe krachten moeten toelaten voor de aansturing van onze ziel. You are in control!

Bron linkvermeldingen: Wikipedia.org, wikipedia.org, osho.nl, jangeurtz.nl

Gedeeld 59

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (16)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Douwe schreef:

  Is het niet gewoon zo dat mensen voor zichzelf zaken uit dienen te proberen en dan voor zichzelf kunnen uitzoeken wat ze wel en niet prefereren? Polyamorie vindt ik persoonlijk een heel respectvolle relatievorm waarbij je seks en intimiteit met meerdere personen kunt beleven maar waarbij alle personen wel op de hoogte worden gehouden zodat iedereens vrije wil gerespecteerd wordt.

  Volgens mij is er niet een externe set regeltjes van hoe mensen het beste geluk etc kunnen ervaren. Dat is simpelweg een constante ontdekkingstocht waarbij je constant zaken ervaart die je meer en minder prefereert. In die zin is het dus ook een nooit eindigend proces. Geluk ervaren en geluk opzoeken komt van binnenuit. En in mijn ervaring is het daarom belangrijk dat je je eigen vrije wil en vrijheid om keuzes te maken en die van anderen respecteert en vervolgens is het aan eenieder zelf om zijn of haar pad voor zichzelf uit te stippelen.

 2. Martin Vrijland schreef:

  Do as thou wilt shall be the whole of the law..

  https://www.youtube.com/watch?v=XczSnyxRp7E

 3. Martin Vrijland schreef:

  Mee eens. Ik heb het dan ook niet over de vrijheid van keuze, ik wijs alleen op een soort gevaar in deze stromingen die pas aan de oppervlakte komt als je de milde initiaties in deze stromingen voorbij stevent en op de wat meer hardcore zaken beland. Maar ook dat is een mening die ieder tot zich mag nemen of voor ‘niet correct’ mag interpreteren.

 4. Douwe schreef:

  Doe wat je wilt zolang je de vrije wil en vrijheid van andere mensen om hun eigen keuzes te maken respecteert. 😉 Althans dat ik wat ik begrepen heb van Mark Passio uit zijn Natural Law lezing.

  Zolang je niet de vrije wil of vrijheid van andere mensen beperkt kun je vrolijk doen wat je wil en als anderen daar een probleem mee hebben is dat het probleem van die mensen. Zij moeten dan maar hun eigen gedachten, geloven en geloofssystemen maar eens onder handen gaan nemen. 😀

 5. Kingdom schreef:

  Duistere occulte groepen zullen de mensen die tot op hun 40ste de weg kwijt raakten -vaak ontstaan door diezelfde duistere occulte groep wegens de ontwrichtende invloed die zij op hen hebben gehad binnen hun witchcraft-systeem- veruit in de meeste gevallen opnieuw ‘oprapen’ en strikken in hun vangnetten om ze nog ‘bruikbaar’ te doen zijn door hen te initieren in bijvoorbeeld de school van Crowley zodat het met hun mentale toestand aan het eind van de rit nog tragischer gesteld is, ze drijven die ‘zielen’ tot zelfmoord.

  Zorg dat kinderen via ‘al’ hun zintuigen hun witchcraft niet absorberen, want ze slaan toe en vooral ‘nu’ zien zij hun kans schoon -in de wereld die ze verfijnd hebben en vooral ontvankelijk hebben gemaakt door witchcraft- om kinderen van 0 tot 12 jaar aan de ‘Moloch/Baal te offeren met het oog op hun commercie/Money.

  Wat zij doen bij de ‘adolescent’ is dat het nooit een goed ontwikkelde frontalekwab verkrijgt, zij denken hun slag te slaan bij die mensen vanaf hun 21 ste tot hun 40ste om hun knetter en bij de vrouw losgeslagen wild te krijgen, vandaar dat men via hun ‘programma-kanalen&hollywood’ steeds meer de door hun gecreeerde figuren weten te selecteren voor dat soort programma s op t.v. en voor hun film&muziekindustrie.

 6. boterbloem schreef:

  Martin , hier een interview met Jan Geurtz ;

  http://a-dvaita.nl/jangeurtz.html

 7. Analyze schreef:

  Alcohol speelt hierin ook een belangrijke rol, bijv Heineken en de satanische rode ster in de logo en sponsoring van rechts fascistische neocon films zoals Spectre van James Bond. Subliminale programmering blijft essentieel belangrijk voor Crowley’s OTO.
  Op z’n VVD’s zal ik maar zeggen:
  https://www.youtube.com/watch?v=vrEHz8LYNw0

 8. Analyze schreef:

  En er nog eens accijnzen op heffen, liberaler kan natuurlijk niet. Wie is er genaaid? De burger pik, niets aan ‘t handje.
  https://www.youtube.com/watch?v=QSSwn-RiVRE

 9. boterbloem schreef:

  S’morgens na het ontwaken tot s’avonds voor we weer gaan slapen ,
  gedurende de dag verschijnen er gemiddeld zo’n 60.000 gedachten in ons hoofd,
  waarvan er zeker drie kwart meteen de vuilnisbak in kunnen.
  Zeker de piekergedachten schijnen wij te verdoven met zoeken naar externe informatie.
  Als we ons even vergelijken met apen (die denken niet , zij leven op hun innerlijke intuiëtie )

  Erik Zuydam probeert het wat beter uit te leggen ;

  OUT OF THE MIND

  Workshop: hoe stop je de denkverslaving?

  De grootste verslaving waar de mensheid aan lijdt is niet die aan alcohol, drugs, eten, gokken, aandacht of seks. Zelfs niet aan smartphones en sociale media. De wijdst verbreide verslaving is de verslaving aan het denken. De moderne mens is een ware denk-junk.

  De drang om te denken wordt nauwelijks als een verslaving herkend, want het is niet illegaal, het is gratis, er zijn geen criminele dealers die er geld aan verdienen en het is niet (direct) schadelijk voor je gezondheid. Bovendien; omdat vrijwel iedereen aan de verslaving lijdt wordt overmatig denken niet als een afwijking gezien, het is simpelweg de norm.

  Maar hoe normaal is het eigenlijk om een leven te leiden dat volledig wordt gedomineerd door het denken? Hoe normaal is het om je telkens maar weer mee te laten sleuren in de eindeloze maalstroom van het verstand? Vanwaar die mateloze fascinatie voor de duizenden zinloze gedachtenkronkels die zich iedere dag ongevraagd in ons bewustzijn opdringen? Is een hoofd vol onrust werkelijk je natuurlijke conditie? Kan het hypnotiserende spel van het denken worden doorbroken? Valt eruit te ontsnappen?

  Het antwoord is een volmondig Ja. Maar er dienen een paar fundamentele illusies te worden doorzien. We dienen indringend te kijken naar de diepere mechanismen achter onze overmatige denkactiviteit. De denker in ons zal die illusies niet graag prijsgeven, want hij gedijt zolang bepaalde droombeelden onder de radar van ons bewustzijn blijven. Het psychologische ik of ego zal rebelleren tegen de herkenning van onze natuurlijke staat die inherent vredig en onverstoorbaar is. Het is het ego dat zich stoort aan het kabaal van het denken, maar wat het ego indringend onder ogen zal moeten zien, is dat hij zelf ook de oorzaak is van alle overmatige denkactiviteit.

  Het bevrijdingsproces zal dus gepaard gaan met de nodige ontwenningsverschijnselen. Maar als we die trotseren ontstaat er een mogelijkheid om vanuit een heel ander perspectief te leven dan we gewend waren. Het is het perspectief van onze thuisbasis van rust, waarin je aandacht vrij en beschikbaar is voor het huidige moment en niet aanhoudend in beslag wordt genomen door de dwangmatige activiteit van het verstand. Het mentale geraas verstomt en maakt plaats voor het besef van een stille aanwezigheid die zich niet laat afleiden door de springerige gedachten die verschijnen. Dit bewustzijn kan worden herkend als onze meest fundamentele natuur, veel wezenlijker dan de identiteit van het ego. Wanneer deze aanwezigheid meer en meer op de voorgrond komt, betekent dat het einde van de heerschappij van het denken. Het betekent een radicale verschuiving van perspectief: van onrust naar rust, van verwarring naar helderheid, van illusie naar werkelijkheid.

  Tijdens de workshop ‘’Out of the mind’ ontdek je wat de diepere mechanismen zijn die ten grondslag liggen aan onze denkverslaving en hoe je die kunt doorbreken.

  De workshop wordt gegeven door Erik van Zuydam, auteur van het boek ‘De Ontdekking van het Nu’.

 10. boterbloem schreef:

  Hier een prachtig gesprek met o.a Paul Smit .
  Echt de moeite waard om het te beluisteren ;

  https://www.youtube.com/watch?v=GEETbjQvj2U

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten