De platte aarde theorie zin of onzin?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 26 augustus 2015

flatearthDe laatste tijd word ik veel benaderd met de vraag wat ik vind van de ‘platte aarde theorie’. Er is een ware stroming aan het ontstaan van mensen die weer geloven dat de aarde een platte schijf zou zijn, omringt door een soort dome waarop het universum geprojecteerd wordt. Ik kan niet anders dan stellen dat dit een theorie is die bedacht is om u bij de echte grote onthulling vandaan te houden. Het kan ook zijn dat de theorie gelanceerd is om complotdenkers te koppelen aan een theorie die door de gemiddelde mens als complete waanzin wordt gezien, waardoor je de hele groep in een keer af kunt serveren als ‘lunatics‘. En misschien is dat ook wel de opzet van het lanceren van deze stroming. Koppel je de theorie van de platte aarde aan alle andere complottheorieën en je bent spekkoper als je deze groep mensen samen kan voegen om ze collectief voor gek te verklaren. Het lijkt me dan ook nuttig om daarover iets te zeggen. Tegelijk kan de gemiddelde lezer tot dezelfde conclusie komen met betrekking tot mijn theorieën over ‘het universum als een hypersimulatie’ en de ‘Saturnus matrix’.

Ik heb de moeite genomen me te verdiepen in de verschillende websites en filmpjes die op het internet circuleren en kan niet anders dan concluderen dat er te veel drogredenen zijn om de theorie serieus te nemen. Zo zou de wet van Newton onzin zijn en de zwaartekracht niet bestaan. Eigenlijk is het in dat kader voldoende om de debunk filmpjes op youtube te bekijken en de onzinnigheid van deze verhalen te ontdekken. De belangrijkste vraag die ik aan de ‘platte aarde theorie’ aanhangers zou willen stellen is: “Waar bevindt die platte aarde zich dan in of op? Op de rug van een grote schildpad? En waar drijft die dan in?

Zelf heb ik geschreven dat het universum een hypersimulatie is. Ook heb ik uitgelegd dat we in een matrix systeem leven. Dit zou verward of gekoppeld kunnen worden aan de ‘platte aarde theorie’. Het heeft echter niets met elkaar te maken; waarbij ik moet opmerken dat de verwarring wel zou kunnen ontstaan. De ‘platte aarde theorie’ stelt namelijk dat het universum geprojecteerd wordt op een grote dome, zoals dat in feite in een vluchtsimulator gebeurt. Ook is er een theorie die uitgaat van een holografische projectie. Als ik spreek over een simulatie moet u eigenlijk nog iets groter kunnen denken zonder het een met het ander te verwarren. In dat kader is het nuttig om de film ‘Transcendence’ te bekijken. Als ik spreek over een hypersimulatie, dan moet u namelijk de gedachtenexercitie kunnen maken dat alles wat fysiek of materie is, dit in feite niet is. In dat kader is het nuttig deze twee artikelen te lezen (zie hier). In feite kun je stellen dat een molecuul of atoom verder onder de loep genomen, weer bestaat uit kleinere deeltjes en dat als je die nog verder uitkleedt, je komt op een trilling of frequentie. De wetenschap heeft geprobeerd via de zogenaamde bevindingen in de Large Hadron Collider te CERN in Geneve te bewijzen dat er een ‘godsdeeltje’ moet bestaan. Mijn stelling is dat alles als het ware uiteindelijk softwarecode is. Dit heb ik onder meer in dit artikel beschreven.

Binnen die hypersimulatie bevindt zich wel een fysiek universum, dat voor telescopen en waarneming vanuit onze ‘hersenen’ tastbaar en waarneembaar is, maar dat is het resultaat van de waarneming van binnenuit die simulatie. Je zou dit kunnen vergelijken met de creatie van fysieke objecten en materie vanuit de nanotechnologie, waarbij code omgezet wordt in materie. Zo kan het gehele universum gecreëerd zijn. Steeds is het echter noodzakelijk u zich te beseffen dat die materie eigenlijk ook slechts en alleen code is. Ik begrijp dat het ingewikkeld is om deze gedachtenexercitie te maken, maar als u de films ‘Transcendence’ en ‘Source code’ bekijkt, krijgt u wellicht een beetje een idee.

De hypersimulatie die ons universum ‘zou kunnen zijn’ (zo gesteld voor het geval u nog niet zo ver kunt of wilt gaan in uw gedachtenexercitie) impliceert dus dat alles niets meer is dan code. Anders gezegd: alles waarvan wij denken dat het echt en tastbaar is, is in feite software. Dit betekent dat er ergens een centrale computer zou moeten zijn waarbinnen die simulatie draait. In feite zou u mij dus een vergelijkbare vraag kunnen stellen als die ik net stelde aan de aanhangers van de ‘platte aarde theorie’ hierboven, namelijk: “Als het universum een simulatie is, waarbinnen bevindt die simulatie zich dan?“. Het antwoord daarop is slechts filosofisch te geven. Dat universum bevindt zich binnen de grote ‘informatie stroom’ of binnen ‘de goddelijke bron’ of ‘the source code’.

Een stap verder geredeneerd zou je – als je er van uit gaat dat alles een hypersimulatie is – ook kunnen aannemen dat dit universum niet de enige simulatie is binnen die ‘broncode’. Daarom horen we wellicht ook steeds meer geluiden opgaan over het bestaan van parallelle universa en gaan er geluiden op dat zwarte gaten dienen als portaal tussen die verschillende universa.

Ook zou u mij kunnen vragen: “Ja, maar als we in een simulatie leven, dan bestaan de natuurwetten als zwaartekracht toch ook niet echt?” Welnu, binnen deze simulatie zijn dat de geldende ‘natuurwetten’. Daarnaast zou u mij kunnen vragen: “Hoe plaats je dan die door jouw genoemde ‘Saturnus matrix’ binnen die simulatie?” Binnen deze simulatie zijn er fysieke planeten (die dus in diepste wezen gecreëerd zijn binnen deze simulatie) die een functie hebben die wij wellicht niet helemaal kunnen plaatsen. Saturnus dient als het ware als ‘controle systeem’ binnen deze simulatie om de gecreëerde mensavatar (of liever gezegd ‘de ziel’) bij een hoger bewustzijn vandaan te houden.

In hoeverre er een ‘gelaagdheid’ van simulaties bestaat is tevens een nuttige vraag. Zou het kunnen dat er bijvoorbeeld hogere dimensies bestaan waarbinnen deze simulatie zich afspeelt. We kunnen slechts hypothetisch veronderstellen dat er hogere dimensies bestaan; oftewel hogere lagen binnen de broncode. Vergelijk dit met de verschillende lagen van code en software op uw computersysteem. De hardware van uw computer draait op stroompulsjes van eentjes en nulletjes. Daaronder (of daarboven; afhankelijk van het perspectief van de waarnemer) bevindt zich een DOS laag (op Windows computers) en daarop draait weer het besturingssysteem. Uw browser is weer een stukje software dat de Windows en de DOS laag nodig heeft om uiteindelijk de code van het internet op uw scherm te presenteren. U merkt weinig van de transistor functionaliteit van de elementen op het moederbord en de chips in uw computer of smartphone. Kortom, u merkt weinig van het proces van schakelingen of eentjes en nulletjes als u op uw scherm kijkt, maar in de hogere dimensies van uw computersysteem zijn ze er wel degelijk.

De theorie van de hypersimulatie en het bestaan van de ‘Saturnus matrix’ is echter niet zomaar uit de lucht gegrepen. Deze heeft zich gevormd op basis van waarneming van met name de symboliek om ons heen.

U zou zich nog af kunnen vragen waarom iemand zoveel moeite doet om dit alles te beschrijven. Dat laat zich enerzijds verklaren door de waarneming van de ontzettende hoeveelheid leugens waarmee we dagelijks overspoeld worden op zowel het gebied van nieuws, actualiteit en geschiedenis en anderzijds door het beeld dat zich gevormd heeft met betrekking tot de mind/soul control die ik meen te constateren in het dagelijks leven. Bij dat laatste moet u niet alleen denken aan beïnvloeding van de menselijke geest door media, maar tevens aan zaken als religie. In dat kader beschreef ik dat we in een valse realiteit leven waarbinnen de ziel gevangen gehouden wordt (zie hier). Denk daarbij (voor de beeldvorming) aan de film ‘Avatar’, waar soldaat Jake Sully geüpload wordt naar de planeet Pandora, maar u kunt ook denken aan de film trilogie The Matrix.

Het idee dat onze ziel gevangen zit binnen een valse realiteit waar angst, ziekte, dood en verderf heerst, leidt uiteindelijk tot de conclusie dat we ons binnen een zielengevangenis bevinden, die ons afhoudt van ons origineel. Ergens in de hogere laag van de simulatie (op bijvoorbeeld DOS niveau of Windows niveau; in het vergelijk met een computer) bevinden zich ‘wezens’ (door de Gnostici ‘Archonten‘ genoemd) die zich voeden aan de menselijke ‘energie’. Je zou ook kunnen zeggen dat zij de ‘ziel’ moeten oogsten als voeding of als benodigde krachtbron. Dit heeft er weer mee te maken dat die ziel eigenlijk verbonden is met de scheppende originele laag (die zich boven de DOS laag bevindt). Die ziel is als het ware verbonden met de goddelijke (scheppende) bron en is dus nodig om de gecreëerde software illusie in stand te kunnen houden.

Toegegeven, het is allemaal een beetje hoogdravend, wellicht zelfs zweverig of misschien zelfs krankzinnig om zo ver te denken. In dat verband is deze schrijver misschien wel net zo ‘lunatic’ als de aanhangers van de ‘platte aarde theorie’, maar in mijn optiek is dat een vals vangnet om de mensen weg te houden bij de echte waarheid. Waarheid is echter te beschouwen als een relatief begrip. Voor de een is de religie waarin hij/zij is opgevoed de waarheid; voor de ander is de ‘platte aarde theorie’ de waarheid; weer een ander gelooft in de evolutietheorie of een combinatie van. Het is natuurlijk aan u wat u met al deze theorieën doet.

Bron linkvermeldingen: WikipediaWikipedia, WantToKnow.nl

 

Gedeeld 90

Tags: , , , ,

About the Author ()

Comments (12)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Brammetjebram schreef:

  Ha Martin.

  Leuk stuk , alleen valt me op dat je een hoop dingen lijkt te accepteren die in werkelijkheid ook maar ideeen of zelfs verzinsels zijn . Ik bedoel inderdaad de wetten van Newton , die onder andere door Viktor Schauberger ongeldig verklaard zijn , de zwaartekracht , die niet alleen door mij , maar ook door bv . de mensen achter “the Electric Universe” niet als de bindende kracht van het universum gezien word.

  Pas op met algemeen aanvaarde denkbeelden. Meestal kloppen ze niet , want anders had een zo grote groep mensen ze nooit kunnen accepteren.
  Wat betreft de Platte Aarde theorie , die bestaat eigenlijk niet. Er zijn vele theorieeen , ook hele serieuze , die afwijken van de officiele NASA modellen , en het model van Ptolemeus is nooit ongeldig verklaard. Dat van Copernicus overigens ook niet , ze bestaan naast elkaar.

  De Flat Earth Society is gewoon een groep betaalde malloten die inderdaad iedereen die er anders over denkt voor schut zetten , vooral zichzelf. Controlled opposition dus.
  Dan neemt niet weg dat sommige serieuze onderzoekers feiten hebben bewezen die aantonen dat de gangbare theorieen over de buiging van de aarde en licht bijvoorbeeld , gewoon niet kloppen…. De aarde lijkt in zulke experimenten plat te zijn…. Wij worden beduveld , en niet een klein beetje….
  Dat bewijst natuurlijk niet dat de aarde plat is. Een groep mensen houd rekening met een Holle Aarde , een andere groep met een komvormige aarde , ook al lijkt dat nog zo onlogisch….

  Is het niet gewoon naief om te veronderstellen dat in onze 3D-4D wereld alle kosmische objecten incl. de Aarde , die eigenlijk tot een dimensie hoger behoren , al hun eigenschappen zouden onthullen ? Ik houd de laatste tijd ernstig rekening met een relatieve kromme , of zeg bolheid , die met de Tijd te maken heeft…. Wellicht ziet alles er vanuit de dimensie van de planeten zelf , er wel heel anders uit….

  Wat betreft de Hypersimulatie gedachte , het is een mooie gedachte. Hij lijd alleen aan dezelfde onvolmaaktheden als de platte aarde theorie. Als alles software is , wie draait dan de software , m.a.w. , waar is de hardware ? De Goddelijke Computer zeker…
  Dat alles illusie is mag dan kloppen , maar wat betekent Illusie eigenlijk , en had dit oorspronkelijk niet iets met Licht te maken ?
  Ik hou dan ook geen rekening met een eventuele “onechtheid” van onze dimensies.
  Ik ben ook voorzichtig om de Scheppingsstraal te willen zien als slechts “informatie”… Er zit meer aan vast…. Ik houd rekening met de mogelijkheid dat wat men nu als kleinste deeltje classificeert , in feite nog steeds grove materie is , vergeleken bij het kleinste.

  Succes weer Martin !

 2. Brammetjebram schreef:

  Overigens wil ik nog opmerken dat vrijwel alle Aardes die je ziet als je op Google zoekt naar foto’s van de aarde vanuit de ruimte , nep zijn.
  Ik heb dit zelf met behulp van Photoshop en Blender gecontroleerd , door volmaakte cirkels over de Aardes te projecteren….
  Die Aardes zijn net als die van mij met 3DsMAX of een vergelijkbaar pakket zoals Blender in elkaar geplakt. Anders waren ze niet volmaakt rond geweest. En dat zijn ze wel.
  Voor zover ik weet is alleen die oude van ’69 zogenaamd echt. Van de rest geeft NASA toe dat het compositing werk is. Lekker is dat.
  De foto’s van de maanlanding bevatten geen Numbra en Penumbra , ook al vind je dat niet terug in de filmpjes. Wat je wel ziet is dat er geen krater is onder de maanlander , en dat er geen korreltje stof op de poten ligt…. Onmogelijk. Het opstijgen van de capsule is te abrupt , geen vertraging door massatraagheid en opbouw van druk…. alsof het ding aan kabels hangt met een takel…..

  De luchtbellen die hetzelfde gedrag vertonen als onderwater in een zwembad in de ISS filmpjes wekken ook al niet al te veel vertrouwen op….

 3. Treowd schreef:

  Alhoewel je zeer zeker interessante theorieen aandraagt Martin, heb ik ook meer het idee dat er een andere misschien wel ongrijpbaardere (kwestie tijd en leven) waarheid zou kunnen zijn. Door Santos Bonacci ben ik op het syncretisme gewezen en ik neig op dit moment toch meer naar zijn uitleg hierover als een mogelijke betere aanvaardbare waarheid te bezien. Dat b.v. de hemellichamen een vele grotere rol spelen dan dat ze dat worden toegeschreven, zeker door de mainstream media. Ik heb het idee dat we door het Electric Universe (aangehaald al door Brammetjebram (bij) gestuurd worden) onze energieen (emoties en welzijn) worden erdoor beinvloedt. Zijn verdere aangehaalde theorieen over de Salts of Salvation van de schrijver George W. Carey blijken ook wel een bijzonder waarheidsgehalte te bezitten, en ook die bevindingen zijn als het ware te linken aan de posities van de planeten om ons heen. ook zijn zijn verdere boek verwijzingen zeer interessant te noemen.
  (mogelijk kun je via een torrent search Santos Bonacci Book References terugvinden)

  Verder bezie ik de theorie betreffende de 24.000 jarige cycli van de Zon en haar verbinding met Sirius en haar zon Sirius B en dat gegeven genomen in verbinding met het her-ontwaken van onze (mensheid ) bewustheid toch ook wel als een zeer interessant gegeven. Mede ook wel door de natuurlijke manifestaties en de seizoenen om ons heen.

  Verder heb ik verschillende familieleden die nu een aantal klachten hebben die in mijn ogen zeer duidelijk zoals in de boek referenties beschreven terug te relateren zijn aan een tekortkoming van bepaalde bloedzouten zoals ook beschreven door die oude filosofen / wetenschappers. Hetgeen mogelijk wetenschappelijke overleveringen zijn uit andere era’s zoals het bronzen, zilveren en gouden tijdperk. Ook de oude bouwerken wijzen op beschavingen die door een hoger bewustzijn veel verder in ontwikkeling bleken te zijn.

  Als ik dit in zijn geheel bekijk en mag aannemen dat er inderdaad een cycli bestaat van een inslaap en ontwaak periode waardoor we van 20% weer naar een veel hogere hersencapaciteit zouden kunnen gaan per era. dan neig ik door bevindingen en de tekenen om ons heen toch wel meer naar de theorie van het Electric Universe. Misschien juist wel door het feit en gegeven van onze cel deling / cel-regeneratie en de uitleg van de jaarlijkse cycli van de aarde en haar seizoen en de preciezie van haar tijdsklok i.v.m. de sterren en planeten om ons heen. Dat is waarneembaar met het blote oog, niet alles maar het zijn ogenschijnlijke ware natuur fenomenen, de schommeling die daar in voorkomt kan geen computersimulatie nabootsen dat lijkt me rechtere en statischere en lineairdere gegevens op te leveren.

  Volgens mij en ik ben me ervan bewust dat er veel informatie onderdrukt wordt en is geworden hadden anders de oude beschavingen niet zo maar opgehouden te bestaan, als ik al zie wat onze ontwaking vanaf 2012 al teweeg gebracht heeft dan hadden die beschavingen zichzelf zeker vanuit een of dat hoger bewustzijn in stand kunnen houden. Volgens mij zitten wij net als alles wat leeft en zich manifesteerd in de creaties in het Universum vast aan oneindige cycli’s die door seizoenen gereguleerd worden.
  LOVE = LIGHT = Creation= ∞ LOVE

 4. Martin Vrijland schreef:

  @Bram

  Naar wat ik gezien heb over de theorieën van Immanuel Velikovsky en het Thunderbold project van David Talbott en consorten, is het niet zo dat zwaartekracht als een niet bestaande wetmatigheid wordt beschouwd. Zij hebben echter andere ideeën over het ontstaan van kometen en over de originele opstelling van de planeten. Ook wordt gesproken over een planetaire verschuiving t.o.v. de originele planetaire opstelling. De electrische ontlading die ontstond tussen de planeten als gevolg van de planetaire verschuiving (inclusief een mogelijke botsing), leidde tot plasmawerking. Door die plasmawerking is bijvoorbeeld het oppervlakte van mars zo kraterig als wij dit kunnen waarnemen. Ook verklaren zij ondermeer de rotsvormigheid ipv ijsvormigheid van kometen.

  De theorie is zeer de moeite waard, maar sluit zwaartekracht (voor zo ver ik weet) niet uit. Daarbij opgemerkt dat dit alles zich dus wat mij betreft binnen de genoemde matrix illusie afspeelt. Ik geef toe…ik maak het er niet minder complex op met mijn opvattingen.

  Lees nog eens deze artikelen m.b.t. dit onderwerp:
  http://www.martinvrijland.nl/2015/02/24/isis-of-ishtar-is-jupiter-de-vrouw-van-tamuz-kronos-osiris-saturnus/
  http://www.martinvrijland.nl/2014/11/12/rosetta-ruimtelander-philea-en-de-komeet-67pchuryumov-gerasimenko/

 5. Freeman schreef:

  De omgeving beïnvloedt ons slechts, maar bepaald in feite niets, niets ligt ook vast. Men kan bijvoorbeeld een aanleg hebben om “dik” te worden, dat betekent niet dat “iemand” ook dik zal worden, als men lichaam en geest in balans weet te brengen (door de aloude universele occulte waarheid), dan maakt het in feite niet uit wanneer men geboren is en in welk seizoen. Al is het vaak wel zo dat “mensen” die in de lente of zomermaanden worden geboren het vaak makkelijker af gaat om “zelfbewust” ervoor te “kiezen” een leven in balans te leven, maar een garantie is het zeker niet dat mensen in die seizoen geboren, hun leven op een hoger plan brengen.

  Een eindtijd-programma-script loopt momenteel af, die van de Abrahamitische-Agenda, en dus hebben ze de omgeving daarvoor in gereedheid gebracht, dan wordt het er ook niet makkelijker op om je ervan los te koppelen, een kleine minderheid is de sprong in het diepe aan het maken, eenmaal in dat proces zal weer een klein percentage succes boeken.

  Een tot zelfbewuste, volwassen en volwaardig mens laat zijn leven en stemming niet “bepalen” door de omgeving of door andere externe factoren, maar geheel onafhankelijk van omgevingfactoren is leven niet mogelijk, er is simpelweg binnen de illusionaire werkelijkheid ongeacht in welke dimensie dan ook, een matrix, het leven is een droom, wanneer “alles wat is (Illusie) de grote Rust en Slaap in gaat, houdt de illusie (tijdelijk) op zich te manifesteren, tot de grote goddelijke-klok-cycli weer gaat lopen.

 6. Treowd schreef:

  (Mijn excuus dat het enigzins off-topic is. )

  ” De omgeving beïnvloedt ons slechts, maar bepaald in feite niets”

  Volgens mij sla je in dat te denken de plank wat mis, maar we mogen daarin van mening verschillen daar is op zich niks mis mee. Zal proberen in wat voorbeelden aan te geven waardoor die gedachten misschien wel wat zouden kunnen veranderen, maar dat staat jou zoals iedereen die de tijd ervoor wenst te nemen geheel vrij om dat te doen. 🙂

  Als iemand zijn of haar bloedzout mist betekent het dat er al vanaf de geboorte een chronisch tekort ontstaat aan de complete maakbaarheid van bepaalde cellen in het lichaam. In het prille jonge leven kan dat neurologisch of misschien ook nog wel fysiek al wat ongemakjes opleveren maar dat kan niet opgemerkt worden door de lichtheid ervan en wellicht het chronische zelf, dat kent op zich ook een natuurlijke gewenning. Zoals pijn b.v. ook kan wennen, dat pijn op zich niemand gegund is dat is een geheel ander onderwerp.
  Toch kan dat als gevolg hebben dat het chronische tekort later toch voor wat verder gewortelde neurologische (psychische) of fysieke problemen gaat zorgen.
  Natuurlijk en zoals jij zelf ook aangeeft de omgeving kan daarin zeker wel enige invloed hebben daar is niemand onafhankelijk van en mogelijk maakt hetgeen ik verder wens te delen
  ook deel uit van die aloude universele occulte waarheid. Toch zie ik er belang in om dat wat verder toe te lichten vanwege dat hierboven in de kop van deze reactie aangehaalde argument en om het juist voor anderen ook wat zichtbaarder te kunnen maken.

  Stevig en zwaarder autisme of andere hevige neurologische of fysieke afwijkingen die dan ook vaker ook al wel zichtbaar zullen zijn tijdens de eerste levensjaren sluit ik bij deze even uit dat ik daar verder op in ga. Daarmee wens ik aan te geven dat er ook zeker ook wel andere factoren kunnen zijn waardoor een afwijking van het normale kan zijn ontstaan behalve dat dan van een chronisch tekort aan bloedzouten.Wel zou het enige verbinding met elkaar kunnen hebben, maar dan kan het… En …. en zijn, richting die bloedzouten.

  Maar denk hetgeen wat ik hier aan wens te halen dan ook maar aan beginnende wat lichtere neurologische of fysieke afwijkingen en dat op cel-niveau. Klachten welke zich meestal dan ook niet direkt manifesteren omdat juist dat chronische tekort in verbinding met een langer tijdsbestek er voor kan zorgen dat dit meestal op wat latere leeftijd wat hevigere klachten of problemen kan gaan geven. Dat chronische tekort heeft wat tijd nodig de meeste menselijke lichamen kunnen wel wat hebben zeker in de jonge jaren, daarom is het misschien ook wel meestal eerder gewoonweg niet opgemerkt.

  Bij vele van deze problemen waardoor men wellicht ook wat vaker bij de huisarts terecht komt en het mogelijk kan zijn dat de huisarts niks kan vinden, denkt men daar ook niet aan. De arts luistert nauwkeurig naar de klachten en probeert de symptomen te bestrijden, Het probleem kan toch blijven bestaan en de patient wordt doorverwezen naar het ziekenhuis omdat er geen oplossing voor door de patient aangegeven klacht of het ongemak kan worden gevonden, namelijk de oorzaak namelijk celaantasting door dat in mindere mate aanwezige bloedzout in het bloed hetgeen verantwoordelijk is voor een goede en juiste celregeneratie.

  Er is de patient aangeraden en samen in overleg afgesproken rontgenfoto’s te gaan maken. In het ziekenhuis aangekomen worden er foto’s gemaakt maar er komt niks naar voren van dat wat het door de patient genoemde pijnen zichtbaar maakt of dat de klacht of de gevoelde kwaal bevestigt. Toch kan het oorzakelijke verband zeker terug gevonden worden in dat chronische tekort van die bloedzouten of zout hetgeen juist op celniveau is begonnen.

  Bij neurologische problemen wordt het wel wat zichtbaar en meestal op wat latere leeftijd dat de patient ietwat afwijkend gedrag of vaardigheden lijkt te hebben van het normale gedrag en daarin wat problemen ervaart en ook dan bestrijdt men daar de symptomen. Dat op zich is haast een algemene gang van zaken en handelswijze in de geneeskunde, men doet ook zeker wel goed werk toch heb ik het idee dat er geldelijke belangen spelen die ook ware medische evolutie doet stagneren.

  Naar een mogelijke oorzakelijk verband dus een tekort aan bepaalde bloedzouten wordt bijna nooit gekeken. Mogelijk heeft men daar nog nog van gehoord zelfs, mogelijk zou het zelfs kunnen komen door de onderdrukking van deze kennis in de algemene ‘ genees’ / bestrijdings kunde. Wel is er in de homeopathie wat kennis betreffende de bloedzouten aanwezig en men kijkt er daar wel naar, maar men doet dat mogelijk nog niet als eens standaard procedure mogelijk ook daar vanwege geldelijk belang of uit angst dat men het ‘ geneesmonopoly ‘ tegen zich in het harnas jaagt. Volgens mij is dat op zich een gemis en zou men dat vanaf de jonge jeugdjaren het bloedzouten niveau zouden moeten willen monitoren dat zou mogelijk tot een gezonder en beter algemeen gezondheidsbeeld van de mensheid kunnen leiden.

  Eindconclusie ; Toch heeft dat fysieke of neurologische probleem kunnen ontstaan door de beinvloeding van de omgeving en dat juist gezien in verbinding met de stand van de sterren en planeten om ons heen en het is zeker al vanaf de geboorte chronisch doorwerkend aanwezig. Het is daarmee feitelijk te bezien als een oorzakelijk verband en mede gaan bepalen dat men op een gegeven moment zelfs het werk niet meer kan doen wat men eerst altijd wel deed vanwege de hieraan gerelateerde klachten. Naast het gegeven dat men zich vervolgens in eerste instantie zelfs niet ten volste heeft kunnen ontwikkelen volgens de oorspronkelijk aanwezige potentie. Dit alles vanwege het ontbreken van een belangrijk zout of meerdere zouten dat is een behoorlijke gemiste kans te noemen. Een kans tot die volle potentie die men mogelijk wel zou kunnen hebben gehad als alles op celniveau op orde zou zijn geweest en die bloedzouten aangevuld zouden zijn doordat men dat tekort in een vroeg stadium had opgemerkt. Dat lijkt me in verschillende of mogelijk wel vele gevallen toch zeker wel een bepalende factor te kunnen zijn.

  Sorry voor het wat lange en uitgebreide pleidooi, maar het heeft volgens mij wel genoeg belang om er wat woorden en tijd aan toe te wijden.

 7. Freeman schreef:

  Voor een belangrijk gedeelte mee eens. Het frapante is dan ook op basis van de statistieken dat vanaf de industriele-revolutie een buitenproportionele stijging is van allerlei chronische klachten en aandoeningen bij mensen op allerlei gebied (en bij niet-neutrale genen, mutaties ontstaan die zorgen voor degeneratie) In die zin wordt de omgeving ook dusdanig aangetast vooral door mensen, maar gelukkig kan men dat terugdraaien (omkeerbaar als men wil, ondanks dat er al veel leed is aangedaan), de omgeving kan men weer herstellen al kost het wel zijn tijd, ergens moet er toch een keer begonnen worden om zoveel mogelijk oorzaken aan te pakken. Wel lastig in een corrupte wereld, volksgezondheid staat op plaats nummer 1?? Dacht het niet, gretig ”
  blijvend” winsten willen maken dat is veelal nochtans het devies. Een leven in balans is te preferen en kennis in algemeen op heel wat terreinen kan daartoe 100% zeker aan bijdragen.

 8. Freeman schreef:

  Gelukkig zijn er nog voldoende zaken die men kan “omkeren” omdat het “omkeerbaar” is (epigenetica) en tegelijkertijd weer in harmonie leven met de natuur en vanzelfsprekend de natuur ongemoeid laten fungeren zoals het hoort, doet wonderen voor de algehele gezondheid van mens en dier.

 9. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Vandaag ben ik gaan zoeken naar betrouwbare youtubers die zinvolle opmerkingen maken mbt de false flag van gisteren in London. YouTube is namelijk ernstig vervuild met platte aarde idioten en andere shills, en het is haast niet mogelijk betrouwbare youtubers te vinden.
  IllusiveExposureRadio over de flat earth psy-op. Zie ook zijn videos over de false flag in London.

  https://www.youtube.com/watch?v=nZ_OIT6zRxA

 10. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Een jaar of twee geleden was ik 1 dag aan het twijfelen of de aarde misschien plat is.
  Na 1 dag onderzoek kon ik concluderen dat het een psy-op was.
  Hoe is het dan mogelijk dat er honderdduizenden waarheidszoekers het niet kunnen begrijpen?
  Het volgende interview van ThePaulstalservice 2 is wel interessant, maar ook wel vermoeiend.
  Grappig is wel dat de flatearther shill aan het eind van het interview wel 2x een freudiaanse verspreking maakt (zoals ik al vaker heb gezien bij de flatearthers)
  ”Flat Earth Psyop vs Globe Earth discussion with DITRH and The Paulstal Service”
  Paul maakt terecht de opmerking hoe het kan dat YouTube naar flatearth-videos dirigeert.
  https://www.youtube.com/watch?v=PgVTzqehTHI

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten