De terugkomst van Jezus in september 2015?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 3 september 2015

jezus_terugkomstEerder somde ik een aantal zaken op die mogelijk eind september 2015 op de agenda staan. Ik gebruik bewust het woord agenda, omdat ik uit ga van een script dat door de Archontische hybride wereldleiders, die onderdeel uitmaken van de Saturnus cult, uitgerold wordt. Als ik het heb over Archontische hybride mensen, dan spreek ik over een soort die als het ware genetisch op mensen lijkt, maar niet bezield is vanuit de goddelijke bron, maar bezield is van satanische oorsprong. En als ik het woord satanisch gebruik, dan doel ik op een kunstmatige intelligentie die aangestuurd wordt door een kosmisch computerprogramma dat op zijn beurt aangestuurd wordt vanaf de planeet Saturnus en andere Saturnus achtige planeten in het universum. Deze groep wordt wellicht op deze aarde mede aangestuurd door een Black Goo achtige / nanotech achtige materie in hun bloed; dat als het ware hun ‘bezieling’ vormt. Hierbij refereer ik naar de eerdere artikelen over Black Goo (zie hier en hier). Het is misschien interessant om in dit kader de film Prometheus eens te bekijken en door de scifi (ogenschijnlijk overdreven) fantasie heen te prikken. De Archont-achtige soort is bezielt met een kunstmatige intelligentie die we als hoger dimensioneel, demonisch of (voor de moslims) jinn-achtig zouden kunnen beschouwen.

De scripts waar ik op doel liggen mijns inziens vastgelegd in de religieuze profetieën. Zij zijn als het ware de handleiding die bij de hypersimulatie van het universum en onze ‘realiteit’ behoort, zoals bij een computergame of vluchtsimulator. Er staat precies in wat er moet gebeuren en de onderlinge verschillen tussen de grote wereldreligies zijn eveneens onderdeel van het script, omdat de aanhangers van de 3 grote religies (christendom, islam en jodendom) tegen elkaar opgezet moeten worden, zodat een wereldoorlog het gevolg zal zijn. Subdoel of misschien wel hoofddoel daarvan, is dat er veel slachtoffers zullen vallen. Dat woord alleen al beschrijft de essentie: er worden offers geslacht. Die offers dienen een energetisch doel, omdat bij het offeren van mensen de ziel als het ware geoogst wordt, als batterij voor de hypersimulatie. Zoals een accu voldoende vermogen kan leveren om een enorme lamp te doen oplichten, zijn de zielenoffers bedoeld om de matrix een powerboost te geven. Wellicht hebben we het dan over een letterlijke powerboost aan de nanotech-achtige Black Goo substantie in de lichamen van de Archontische hybriden, maar wellicht tevens aan de hypersimulatie an sich. Ik geef toe het is een niet te bewijzen scifi-achtige theorie die ik lanceer, maar ach u mag ook een filmpje opzetten en deze website overslaan.

Dat er eind september meer staat te gebeuren somde ik al op in deze artikelen (hier en hier). Wat nog niet aan bod is geweest, is dat vele christenen een ‘eindtijd scenario’ verwachten. Met ‘eindtijd’ wordt dan gedoeld op de terugkomst van de Heere Jezus. Ik schrijf dat met hoofdletter, omdat dit de manier is waarop christenen dat plegen te doen. In de eindtijd zullen er bijvoorbeeld grote rampen plaats vinden. De drie grootste wereldreligies, jodendom, islam en christendom, voorzien allen een eindtijd. Deze drie belangrijkste godsdiensten verwachten allemaal Jezus. De Joden wachten nog steeds op de eerste komst van de Messias terwijl Christenen en Moslims op de tweede komst van de Messias wachten. Binnen de islam wordt Jezus betiteld met de naam Isa. De wederkomst van Isa binnen de islam is de eerste terugkeer van hem na zijn opname in de hemel.

De Bijbel leert ons dat er in de laatste periode vlak voor de wederkomst van Jezus Christus er een laatste grote wereldleider zal zijn. Er zijn mensen die denken, dat de antichrist een systeem zou zijn, een verderfelijk beginsel, dat zich in de wereld verspreidt. Het zou een gemeenschappelijke slechte geest zijn, die zich aan het einde der tijden zou openbaren. De Bijbel spreekt over de ‘geest’ van de antichrist die reeds in de wereld werkzaam is. 1 Joh. 4:3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.” De website Redefining God legt uit dat president Obama wel eens de antichrist zou kunnen zijn. Daarbij kijken ze naar de datum van inwijding in de VN, waarbij Obama op de presidentszetel plaatsnam en naar de datum waarop Obama een kerk bezocht die op de plaats gebouwd is waar Jezus geboren is. Alles bij elkaar opgeteld zou Obama voldoen aan het profiel van de antichrist. Een dame genaamd Linda Kirby uit Amerika, voorspelt de opname van de bruid van Jezus op 23 september dit jaar. Die bruid bestaat dan uit alle bekeerde christenen. Zij baseert dit onder meer op een komeet die op het Amerikaanse continent af zou stevenen. Dit heeft zij niet alleen zelf geopenbaard gekregen, maar werd tevens bevestigd door een kind van een Homeland Security medewerker die een geheim aan zijn gezin zou hebben verklapt (zie hier).

Wat er allemaal waar is van de voorspellingen kunnen we pas zeggen als het over enkele weken zo ver is. In dit artikel laat ik mijn fantasie even de vrije loop over een mogelijke toepassing van de Large Hadron Collider te CERN, waarbij een sterk elektromagnetisch veld opgewekt zal worden om de nanodeeltjes die via chemtrails in onze atmosfeer gespoten zijn te gebruiken om zich te bundelen tot een levend beeld of misschien zelfs een levend organisme. Een beetje vergelijkbaar met het feit dat nanodeeltje in het menselijk lichaam morgellons kunnen vormen. Laten we zeggen dat de atmosfeer gebruikt zal worden om de nanodeeltjes te activeren om een groot visueel spektakel te verwezenlijken, waarbij een menselijk lichaam zich vormt uit de zich bundelende nano-organismen. Met een beetje fantasie zou het misschien zelfs mogelijk zijn om (nano avatar) Jezus op de wolken te doen verschijnen en staan we tegen die tijd massaal omhoog te staren en bekeren we ons last minute. Ik geef toe het klinkt compleet gestoord als ik dit beeld schets, maar wie de films Transcendence en Prometheus gezien heeft, de presentatie van Harald Katz Vella gezien heeft en daarnaast weet waar het Google X project mee bezig is, kan zich er misschien iets bij voorstellen. Maar misschien moet ik voortaan wat meer nachtrust-thee drinken en gewoon weer met beide benen op aarde terugkomen. Ik vind het echter wel bijzonder dat miljarden mensen wereldwijd verwachten dat Jezus terug zal komen na bazuingeschal in de lucht, dus als het zover is, dan pak ik een biertje en ga het schouwspel aanschouwen zonder meteen op mijn knieën te vallen. Voorbereiden op allerlei apocalyptische tijden voorafgaand aan die terugkomst heb ik maar wel vast gedaan (zie hier), zonder direct in angst te vervallen. Wat extra voedsel en drinkwater in huis kan geen kwaad, zeker niet als het nog een tijdje houdbaar is. Je weet maar nooit.

Bron linkvermeldingen: cnn.com, redefininggod.com

Gedeeld 99

Tags: , , , , ,

About the Author ()

Comments (28)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Freeman schreef:

  Hoe esoterici zich kapot lachen om een letterlijke terugkomst-interpretatie van Mitras/Jezus, ach ja, er zijn mensen die zich nog steeds laten bedriegen ano 2015-informatie-tijdperk. 1 eindtijdscript zal zegevieren -hun klok tikt nu op 5776- ze hebben nog 224 jaar te gaan voordat de zomer begint- verwacht wordt dat ruim voordat de zomertijd begint de moeder van alle oorlogen gestreden zal zijn, en die oorlog zal culmineren in het grootste (rituele) offer aller tijden (gezien de diepe-slaap van de meerderheid van de mensen, is er een zeer grote kans van slagen dat ze slagen), beide andere scripten vervullen die ene, de laatste van de drie zal de middelste bijna totaal vernietigen (Europa zal waarschijnlijk binnen een jaar of 20 a 25 bezet gebied zijn) en de eerste zal de laatste verslinden en wat er nog over is van de middelste, verslinden.

 2. filia schreef:

  Heb dit artikel met interesse gelezen. Ben nog niet zo lang op de hoogte van “dit soort zaken”, maar sinds deze zomer beginnen de andere/echte werkelijkheden door te dringen. En inderdaad kan ik mij dingen wel voorstellen, na het zien van de presentatie van Harald Katz Vela. Dank voor het posten. Namaste

 3. Freeman schreef:

  In de zomertijd en dag zal het eeuwige licht schijnen, namelijk die van de SABBAT en RUST (de vrije wil geelimineerd, de dood voor de huidige mensheid), wat voor een licht zal dat zijn? Volgens mij IA en dan zal er geen ontsnappen meer aan zijn uit die realiteit, want alles zal zijn getransformeerd en kunstmatig worden aangestuurd, de nieuwe schepping der Archonten.

 4. Treowd schreef:

  Natuurlijk zijn er die de doctrines van het kerkelijke blijven uitdragen vanuit hun conditionering, levend met de innerlijke overtuiging dat het om ware afgespeelde en in het verleden gebeurde geschiedenis zou gaan.
  Zoals diezelfde mythologie van jezus al een aantal eeuwen in realiteit een symboliek vertegenwoordigde van het terugkeren van zijn bewustheid (christ-consiousness) en als een vals dogma bij wijze van betovering overgebracht is op tal van dwalenden ook wel sinners genoemd. Sinners die door de pilaren van Jochim en Boaz (de vrouwelijke labia) de tempels (kerken ) betraden om hun geld af te staan aan onder de hypnose van vrome liederen en een psychologische betovering. Zij staan ver van de ware natuurlijke realiteit af en zijn daar gebracht door de leiders van de kerken om het grote plan om lucifer te volgen te laten slagen.

  Het is een plan om tot die wereld orde te kunnen komen en men gebruikt de religie om daar te geraken als een soort van negatieve kracht-impuls, als men ‘satan’ (lucifer) wenst te dienen zal men moeten misleiden en de mensheid om de tuin moeten leiden. Wat is een krachtiger wapen voor ‘satan’ dan de wereld haar no 1 religie en no 2 te verwerpen en daarmee ‘God’s creatie’ om zeep te helpen of dat nu een spel is of een overtuiging dat doet eigenlijk niet echt ter zake. Het meest belangrijke is dat de aanwijzingen vanaf 2001 als het ware wijzen op die connectie door het ‘ naspelen’ en dus het uitspreken van belangrijke bijbelse teksten binnen het Amerikaanse senaat, het plaatsen van de freedom stone, de omgekeerde ontwortelde boom op wall street, en andere imitaties van bijbelse gebeurtenissen. Het is duidelijk dat de aanstuurders met een meer dan vermoedelijke waarschijnlijkheid Het boek der revelaties ( The book of revelations) als routeplanner gebruiken om het tegenovergestelde dus tegen dat woord van God, dus voor satan hun agenda verder uit te rollen, zoals het omgekeerde kruis ook die symboliek vertegenwoordigd.

  Het is wat ingewikkeld om in die symboliek het tegenovergestelde als uitkomst te ontwarren want je moet alles wat zich ontvouwt als het ware als het bereiken van het tegenovergestelde zien, het is als het ware het werk van de duivel die je misleidt en om de tuin wenst te leiden. Daarmee veroorzaakt men tevens de nodige chaos. Ordo Ab Chaos…..
  2012 eindigde de Maya kalender het was 21 dec 2012 daardoor eindigde het ijzeren tijdperk waardoor men langzaam weer wakker zal worden en dat is het enigste wat ook nodig is om satan te doorzien en wakker dat was ‘ jezus’ als het ware ook. Hij doorzag de valsheid van het geld en de trukjes van de geldwisselaars (farizeers) en wist daarom dat men het werk van de duivel (alle duistere zonden verbonden aan het geld, de 7 hoofdzonden aansturend) vertegenwoordigde.

  Jezus was nl. ook wakker en daar stond die symboliek voor, het stond voor de christ-consciousness en dus de christus-bewustheid staat voor de ontwakende mensheid. Aangezien het even duurt voordat de gehele mensheid ontwaakt is vanwege de nieuwe standen en posities die de hemelichamen ingenomen hebben (stormen en andere rare weersfenomenen) passend bij het veranderende nieuwe tijdperk (bronzen tijdperk) verandering van de aarde haar trillings-frequentie en energieveld en de activering van ons dna en onze pijnappel-klier weer geactiveerd is.

  Door de aanstuurders is via ons voedsel en vaccinaties die pijnappel-klier behoorlijk op non-actief gestelt, maar door de veranderde straling van de zon (is inmiddels veranderd van kleur is niet meer geel-stralend, Zon is wit-stralend nu, andere straling dus) wat daarmee de verandering van het bewustzijn aanstuurt en passend bij dat nieuwe tijdperk komend van de natuur kan dat niet meer tegengehouden worden.Dus de zoon van God , de sun (zon ) van God=Natuur onze Zon is wakker geworden en daardoor worden wij ook weer wakker.Dat is hun ware bedreiging, al het andere is misleiding, hun spel…

  De afstammelingen van die geldwisselaars zijn als de dood dat ze hun positie verliezen en ze weten dat dat onvermijdelijk zal gebeuren als we verder zullen ontwaken. Ze hebben in hun wanhoop maar een soort van chemische deken (chemtrails om de aarde) aangebracht om dat ontwaken te temperen of zelfs uit te stellen vanwege die agenda voor die luciferiaanse wereldheerschappij, die NWO, tesamen met die verzonnen bijbelse symboliek wensen ze ons het bos in te sturen.Een symboliek die als het ware als gemaskeerde astrologie te bezien is. Het betreft de Zon en haar gang door de 12 sterrenbeelden. (Jezus (de zoon = the sun = de Zon) en de 12 apostelen zijn de 12 sterrenbeelden.

  De mensheid mag absoluut niks over de gang van de Zon en zijn tijdperken weten want dan worden ze wakker uit die betovering en komen ze weer in contact met de ware inwendige natuur. Dan is de mensheid op volle kracht fysiek en mentaal en dat kan men niet gebruiken. Op deze wijze, dan is de mensheid al voor hun ontwaking gekooit als het ware en kan men dat proces nog zeer moeilijk weer omkeren. Alles wat we dus moeten doen is wakker worden ons verenigen via die christ-consciousness, onze ego’s loslaten elkaar weer als ware broeders en zusters zien verenigd als aardlingen en ze met vereende krachten aan de schandpaal nagelen zoals ze symbolisch ook met christus hebben gedaan.Al die verdeling is namelijk juist ook daarom hun belangrijke wapen.
  Wakker worden uit dat bedrog en samen een eenheid vormen. That’s All …

  Er zijn tal van manieren om alles in de openbaarheid te brengen maar we beperken ons tot het internet. Waarom??? Ook dat is hun wapen.

 5. filia schreef:

  To quote the preacher: “how interesting” 😉

 6. Freeman schreef:

  Degenen die het “Evangelie” hebben geschreven, hebben het zo geschreven dat het corrupt is, een samenraapsel van meerdere tradities, de vissenvangers en houtaanbidders zijn er voor bedoeld om “vermoord” te worden, zij zijn enkel in het leven geroepen om het hele eindtijd-complot-script en tijdlijnprogramma op te tuigen. Als de mensheid niet peilsnel wakker wordt, zal die agenda met het grootste gemak worden uitgerold..

 7. Freeman schreef:

  Archonten en satanisten hebben “dolenden en slachtschapen” nodig om zichzelf te kunnen voeden en om dat te kunnen continueren in eeuwigheid zullen zij hun “nieuwe schepping” in de 1000 jaar de SABBAT&RUST -ZOMERTIJD-LICHTJAAR- en tevens LOOFHUTTENFEEST de rest en overgebleven mensen “oogsten” -dat betekent dehumaniseren wat transhumaniseren is- om de toekomstige creatie zo uit te rusten dat de Archonten daarmee in leven houdt tot in eeuwigheid.

 8. Freeman schreef:

  Wie zijn de (LINKERARM van de ARCHONTEN en SATANISTEN) &EXECUTEURS op dit wereldtoneel en die daarvoor uitgerust en geprogrameerd zijn?? Dat zijn die die slachtschapen moeten vermoorden en worden geplant in het Westen (het Westen moet worden geofferd op het altaar des doods), het is 1 grote bloed&doodscult.

 9. Freeman schreef:

  Alle 3 de partijen hebben Abraham tot vader die zijn kind wilde offeren om dat dat gevraagd werd door de Archonten, dus de partijen die hem tot vader hebben, zijn bereid of zich te geven (laten offeren -Christenen, die claimen de zoon van god te zijn)) of te vermoorden/offeren (de executeurs van eerst de Zondag-aanbidders en dan de Zaterdagaanbidders -god heeft geen zoon- en zodoende kan de agenda van de Archonten worden uitgerold..

 10. Hans schreef:

  Misschien speelt de “opper” Archont, de Demiurg, wel voor God?
  Een (A.I.) intelligentie wat al eonen van tijd op deze manier te werk gaat heeft een volledige over diverse soorten religies uitgesmeerd geloofssysteem gecreëerd, herschreven om op deze manier de mensheid via hun diepste geloofsovertuigingen in een tunnelvisie te houden. Ik zou er zelf ook in gaan geloven.
  De hele religie is het perfecte geloofs, overtuigingssysteem voor het plan dat deze Aarskonten uitspelen
  De mensheid geeft letterlijk zijn zelfbeschikking, zijn zelfverantwoording weg aan een profetie..
  Leg de kracht die wij in essentie zelf bezitten neer bij een opperwezen met de hele heilige santekraam erbij en we zullen altijd volgen en juichen als we “gered”worden.

 11. Freeman schreef:

  Profetie die geven is, is gegeven door de Archonten, en diezelfde Archonten hebben hier op aarde hun door DNA-geinfecteerde satanisten geplant om hun Agenda mee te helpen vorm geven. Want de Archonten geven in hun profetie en doelstellingen al te kennen dat ze de mensheid tegen elkaar zullen opzetten en de meerderheid zullen prijsgeven aan de vernietiging. Wie “niet” in hun programma wilt meedraaien krijgt de stempel “goddeloos” en dan zullen ze o.a. de door hun “geprogrammeerde” executeurs aanzetten om ze te vermoorden.

 12. Freeman schreef:

  Het VENUS-project -vooral vrijdag-cult-aanbidders- is in overeenstemming met de planning, door the Masons in gang gezet als “JUDGEMENT” hier op aarde, the KUBUS-SATURNUS-cult, BLACK-GOO-manipulatie en geavanceerde technologie der Archonten draaien op volle toeren, ze hebben ze geactiveerd en aan staan, aan ons om het uit te zetten door vooral NON-COMPLIANCE, mocht dat dan niet genoeg zijn, dan lijkt 1 optie nog mogelijk “killings demons” een bezeten mensensoort is een fucking gevaar.

 13. boterbloem schreef:

  Wat doen we hier dan mee ??

  We are ALL One and our reality is an illusion .

  https://www.youtube.com/watch?v=ozEoF69f_SE

 14. ZerotheHero schreef:

  Was het niet september 2016? De oorlogspropaganda moet nog opgevoerd worden en hoe het scenario gaat lopen wordt misschien duidelijk als je dit artikel leest:

  http://www.alt-market.com/articles/2684-russia-is-going-to-pass-a-law-formally-dumping-the-us-dollar

  “The fact that most of the nations of the world use our dollars to trade with one another creates a tremendous amount of artificial demand for our currency. In other words, the U.S. dollar is valued much higher than it otherwise would be just because it is the de facto reserve currency of the planet.

  As a result, we can import massive amounts of products at super cheap prices. When we go to Wal-Mart or the dollar store, we can fill up our carts with lots and lots of ridiculously inexpensive stuff. Our standard of living is way higher than it actually should be.

  And because the U.S. dollar is used so widely in global trade, major exporting nations end up with giant piles of our currency which they have been willing to lend back to us at ultra-low interest rates. This has made it possible to fund our massively bloated federal government and to go 18 trillion dollars in debt.

  If the rest of the world stops using our dollars and stops playing our game, we will be in a tremendous amount of trouble. The cost of imported products would absolutely skyrocket and our standard of living would go way down.

  In addition, the federal government (along with state and local governments) would have to pay much more to borrow money which would rapidly create a gigantic debt crisis.

  So Russia knows where they could really hurt us. Most of the “power” that America currently projects around the world is based on having the de facto reserve currency of the planet. If you take our financial power away, we would be far, far less imposing on the global stage. Sadly, the truth is that the U.S. military is rapidly shrinking and has largely been defanged by the Obama administration.

  A lot of people that will read this article will not understand this, but it is very, very important to keep an eye on this emerging Russian/Chinese alliance. I believe that it is going to play a critical role in world events during the years.”

  Dus WW3 moet escaleren deze maand nog of dat gebeurt waarschijnlijk volgend jaar pas. Een second coming heeft weinig nut als er nog geen conflict is om te stoppen. Je kan wel duidelijk merken dat de kampen gepositioneerd worden. Hopelijk stellen ze het nog even uit zodat er meer mensen wakker kunnen worden.

 15. Dakduif Oudgrijs schreef:

  Perceptie = realiteit. Vanuit de dakgoot bezien zonder leer = geschrift bekeken, belicht en gehoord ((;-)). Wie dat krankzinnig vindt is geen onderwerp. Om vrij te zijn moet je alle menselijke gevoelens ervaren hebben. Om het pad vanaf de weg als vrij mens te kunnen bewandelen heb je techniek nodig. Volg niet de weg van het pad maar ga daar waar geen pad is en laat een spoor na. Dat spoor is in jou weg. Het heden is hier, de toekomst is nu. Het verleden was ooit de toekomst. Geniet zonder verwachtingen van iedere dag met veel plezier. Leef het heden en gun jezelf dat “alles” daarbij zijn natuurlijke verloop heeft. “Alles”, ook dat prille liefdes pril zijn maar er überhaupt zijn omdat er wederzijds gevoelens voor elkaar zijn. “Alles”, ook dat wat je daarbij op dit moment voelt niets zegt over de toekomst, ongeacht je (extra) inzet. De waarheid zit meer in het proces dan het resultaat en je bent pas net op pad. Iets kan pas een teleurstelling zijn als de verwachting anders was. Verwacht niets en geniet van het moment waarop vrij duidelijk is dat de doodlopend is. Soms is iets niet krijgen het beste wat en dat je kan overkomen! Less is More zoals het ook andersom voor jou zou zijn. Stel je voor dat iets of iemand elke dag probeert te bewijzen wat “het” voor je voelt, terwijl jij al tot over je oren “verkocht” bent. Als het anders is dan is “het” je liefde niet waard en bespaar je jezelf een hoop verdriet achteraf. Altijd win/win als je helemaal niets doet anders dan simpelweg jezelf zijn. Ik snap het niet maar het antwoord op de vraag hoe dat moet = ja. Binnen de huidige globale conjuncturele markt- en belevingsstructuur is de intentie van de oorspronkelijke brongedachte haar vertegenwoordiging in functie verloren. Techniek ontworpen als middel tot doel de eigen intentie te bevredigen is ten dode opgeschreven in beginsel. Het kraakt de nek van haar oorspronkelijke bezitter(s) zodra de cirkel van servicegraad in algoritmes sluit. De combinatie van sterktes en zwaktes ligt in relatie tot de mogelijkheden begraven in haar eigen kuil. Waarom leggen mensen vaak de verantwoordelijkheid voor iets ergs op een vreemde plaats zonder het in zichzelf terug te vinden! Is dat om dezelfde reden waarom mensen vaak de verantwoordelijkheid voor iets moois wel bij zichzelf neerleggen en dat dan niet vreemd vinden? Democratie in onze huidige vorm van samenleving waarin de meerderheid de minderheid dwingt om haar regels op te volgen, zo nodig met legitiem geweld, biedt onvoldoende perspectief in groei en bloei. Het past dan ook niet langer bij de intentie achter de 1e brongedachte. Waar geld spreekt zwijgt de waarheid; perspectief in realiteit? Het wordt hoog tijd voor een concreet uitvoerbaar (stappen)plan van aanpak met een realistisch beeld op de toekomstige werkelijkheid. Een werkelijkheid waar niet de algemene waarheidsfactor regeert. Een werkelijkheid waarin complementaire cognitieve eenheid de tweelingziel is die een nieuwe dimensie aan succesvol resultaat in het zichzelf handelen toevoegt. Haha gefopt; alle succes in het leven ontaard in geluk ongeacht de factor pech/geluk. Maakt “W” gelukkig in het leven! Wie ben ik / wie ken ik / wat wil ik / wat kan ik / waar sta ik / waar wil ik staan / waarom ben ik niet wie ik wel wil zijn / wie ben ik? Waarom ben ik geworden waardoor ik niet ben wie ik wil zijn? Hoe, met wat en waarmee ga en sta ik als mezelf en wanneer waarom niet. Niet bereikt is / wel geworden, het antwoord op de vraag “W” is ja of nee. SWOT is Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. S >> mijn kracht is alleen dat te doen wat 100% puur en echt is zonder toevoeging van iets buiten mijzelf. Elke toevoeging anders dan uit eigen de bron afkomstig maakt de bron tot 100% bron is wie en wat ik ben +/+ het equivalent van alles wat en wie ik niet ben de katalysator in wie ik niet ben. Daarmee wordt 100% dan “W+/+“ en blijft toch 100% jij wat en wie je niet bent en wel. Alle zwakheden die leiden tot -/- 100% +/+ elimineren is hoe leer ik kansen en bedreigingen onderscheiden. Valkuilen koesteren met en door ze aan te gaan zonder eigenaar ervan te worden en niet zijn is geluk. Geluk is iets om van te houden niets om te doen en niets om op te hopen wat er al niet is. Er is geen weg naar geluk waar geen pad is waar geluk de weg is. Het pad van succes is niet iets krijgen op weg, niet lopen zoeken op een al bewandeld pad en vinden niet het beste wat je overkomen kan. Wanneer je verliest verlies dan niet de les. Beoordeel je succes door wat je op moest geven om het te krijgen en dat in te zien. Respecteer jezelf in respect voor wat dat is en wie, neem verantwoordelijkheid voor al je acties en breng iedere dag enige tijd alleen door. Bedenk daarbij dat niet datgene krijgen wat je wil een teken van geluk is en herinner dat stilte dan het beste antwoord is. Plant geen gedachte oogst een daad. Plant geen daad oogst een gewoonte. Plant geen gewoonte oogst een karakter. Plant geen karakter oogst een lot. Jij bent ik ben hou van mij ik van jou is van mij. Jij niet jij bent in mij het lot zonder wat je niet bent, XXX. Ik beken en eis de doodstraf aan het kruis genageld. In de naam van de vader (mijn rechterhand op mijn voorhoofd als dat is het wat is als in bedoeld in de vader) en de zoon, (rechterhand op mijn hart gedrukt als in ik ben de waarheid bedoeld) en de heilige geest (mijn rechterhand op mijn linker schouder gedrukt) Amen (mijn elleboog rechterarm wijst naar beneden met mijn hand op de rechter schouder). Mijn voeten vastgenageld aan de pilaar, het kruis wat geen kruis is, het fundament van mijn geen kruisje te zien. Gedragen door de aarde eronder meer is er niet in als bedoeld ik in ik ben dood en leef. Anders zou een halve haan wel twee kloten gekregen hebben en is geen hele kip half levend. Toch…, of help! Kat niet zwart help, je blijft verantwoordelijk voor alles wat je zelf tam hebt gemaakt zei het kleine lieve jonge vosje tegen de kikker. De stroper is de beste jachtopziener met helder zicht op de jacht van wat de opzichter denkt te zien in beeld. Niet de streken van de oude grijze haren van de vos belicht van en uit de goot aan het ouwe grijze dakduif dak daar waar de voorstelling plaatsvond. Om het in zichzelf succesvolle resultaat van deze onzinnig waanzinnige formule haalbaar te laten excelleren biedt het in functie een opening om conceptueel adequaat complementair pluralisme binnen haar filosofie ethisch verantwoord onder eigen naam geaccordeerd als capaciteit. Het is niet meer dan een dakgootvoorstelling edoch; de denk- en innovatiekracht uit het huidig werkende elitebestuur heeft in beginsel onvoldoende kennis in huis te hebben om te kunnen te permitteren op de potentiële wat en wie ben ik en bronmarkt. Roekoe.

 16. Freeman schreef:

  Precies en laat je door ‘niemand” koud maken, wie het ook is, als het van ons afhangt bevorderen we de vrede, maar het tegendeel dient ook te gebeuren, wilt iemand ons daadwerkelijk koud maken, dan dienen we onszelf te verdedigen, want moorden is absoluut verkeerd, maar doden is absoluut noodzakelijk als de situatie erom vraagt om iemand voor te zijn die op weg is je te vermoorden.

 17. Freeman schreef:

  http://shoebat.com/2015/09/02/muslims-take-nine-year-old-girls-pray-to-allah-and-then-rape-them-all-and-then-pray-again-the-muslims-sell-girls-and-boys-and-say-that-by-raping-them-they-will-get-closer-to-allah/.. zwaar “bezeten” als je dit zo leest, mocht dit waar zijn en dat het door toedoen van die gluiperige satanisten deze kant op komt, dan is er maar 1 remedie tegen..

 18. Freeman schreef:

  http://shoebat.com/2015/09/02/putin-says-we-will-dump-the-us-dollar/.. ze spelen de DANIEL 11:44 kaart uit, die berichten zal waarschijnlijk leiden tot WW3, endgame!!

 19. Treowd schreef:

  Een link naar een kort artikel wat de verandering van de kleur van de zon uitlegt http://www.grantchronicles.com/astro73.htm

 20. Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=w7z8E_dqepE#t=728.. dit is precies wat er aan het gebeuren is, ze zijn bezig met “operatie chaos” om de boel in Europa te destabiliseren.. het zal mij niets verbazen dat er door heel Europa op een gegeven moment een aantal prominente “politici ën loopjongens van de Elite” wordt afgeschoten..

 21. boterbloem schreef:

  Ook voor de nieuwe lezers ,

  Over Decoding the Matrix , the Body computer , and the Holographic Universe .

  Hoe ons menselijke leven dagelijks wordt bestuurd .

  David Icke legt het gespecificeerd uit ;

  https://www.youtube.com/watch?v=K-Uvnb_w3U4

 22. ZerotheHero schreef:

  https://mackquigley.wordpress.com/2014/07/26/11616/

  Die man heeft werkelijk waar niks boeiends te zeggen met zijn neppe stem alsof hij al zijn hele leven shaq rookt(of een strottenhoofd operatie heeft gehad natuurlijk).

 23. Freeman schreef:

  https://archive.org/details/BillHicksDoesHisAlexJonesVoice.. en niet alleen te zien dat hij Billy is, ook te horen haha.. het is een sociopatische-demonic-geinspireerde-new-world-order-acteurdie beschikt over inside-information..

  https://www.youtube.com/watch?v=LkdX92f9N2k#t=105.. echt geschift, Kat is hysterisch, maar hij spant echt de kroon die acteurs hahaha, wat opvalt is dat de “elite” dus acteurs gebruikt om hun agenda met het publiek te delen, het moet “vooral” ook entertainment zijn..

 24. emili schreef:

  Beste Martin,

  Ik weet niet of er wat van bekend is op uw pagina maar is er al een verklaring over de komst van Maiterya en de rol van Benjamin Creme hierin?

  ”The Maitreya will soon make his appearance on television broadcasts throughout the whole world. He will speak to each human telepathically”.

 25. emili schreef:

  Bron: http://www. shareintl. org/ maitreya/ Ma_starsign. htm

  Upcoming events
  Television interview: A major American television network has requested an interview with Maitreya, and he has accepted the offer. The interview will take place at a time of Maitreya’s choosing, as yet unannounced. Important note: Share International will NOT have any prior notification of the time of the interview. As soon as we have additional information about this interview, we will post it as a Special Bulletin on the home page.

  Star-sign: On December 12, 2008, Benjamin Creme announced that a large, brilliant star ― visible both night and day around the world ― would appear, heralding Maitreya’s first interview. In January 2009, reports of extraordinary star sightings began to be reported. See photos and news reports: http://www. shareintl. org/ maitreya/ Ma_starsign. htm

  Dit ”sterren” gedeelte linkt mij tot het volgende, er is een pagina genaamd, Behind the star.
  Een geheimzinnige aankondiging waarvan de datum nog niet bekend is, wel dat dit in september staat te gebeuren.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten