De Westerse drijvende kracht achter Saoedi Arabië en financiering van terreur

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 29 maart 2016

obama-saoedi-arabie-faraosOm het heden te begrijpen moet u de geschiedenis induiken. Althans u moet niks, maar het is wel handig. Vooral als u dan de onvervalste geschiedenis induikt; en dat is lastig. Winston Churchill zei immers al: “De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar” en dat was wat dan ook gebeurde. Heeft u ooit op de middelbare school tijdens de geschiedenislessen gehoord hoe Churchill en Eisenhower enorme genocide op het Duitse volk pleegden aan het einde van de tweede wereldoorlog? Alleen de Russische troepen zouden verkrachtend en moordend tekeer zijn gegaan, maar de horror van de geallieerden is weg gepoetst en eigenlijk brengt de geschiedenis ons alleen het heldhaftige beeld. Kijkt u deze film maar eens, zodat u een beeld krijgt van hoe geschiedvervalsing werkt. De film toont hoe de geallieerde luchtmacht een vuurstorm op basis van fosforbommen boven bijvoorbeeld de stad Dresden vormde, waardoor alles wat leefde in de stad omkwam. Ach, eigenlijk moeten we het geen geschiedvervalsing noemen in dit geval, maar eerder “Don’t mention that part of the war“. De ware geschiedenis kennen vereist dus een beetje inspanning. Neemt u die moeite niet, dan is uw beeld van de geschiedenis gekleurd door datgene wat u moest leren. En door wie wordt ‘dat wat u moest leren‘ bepaald? Goedzo, u leert snel!

Verdiepen we ons een beetje verder in de geschiedenis, dan komen we achter een paar bijzondere connecties die helemaal niet lijken te stroken met wat de waarneming van de media en de mainstream geschiedenis ons getoond heeft. Zo komen we er dan achter dat de Bolsjewistische revolutie in Rusland gefinancierd werd met onder meer Rothschild geld. De Russische Tsaar Nicolaas II werd afgezet en niet veel later kwam Lenin aan de macht. Rothschild geld zat dus achter de opkomst van het communisme. Maar wacht even, dat communisme was toch een grote vijand van het Westen? Ja voor de schermen wel. Achter de schermen schept de elitaire groep die de wereld bestuurt haar vijanden zelf. Dan komen we al vrij snel uit op de vraag: “Waarom zouden ze dat in Godsnaam doen? Wat heb je daaraan?” Om dat te kunnen begrijpen, moet u ook weer de geschiedenis induiken en ontdekken dat deze elitaire aristocratische groep afstammelingen zijn van Hebreeuwse farao-bloedlijnen, die de wereld al millennia in hun greep houden via een formule die steeds weer werkt: Verdeel en heers. Of liever gezegd ‘Ordo ab Chao‘. Om dit spel te kunnen spelen zorgen zij ervoor dat zij alle spelers op het speelveld in hun zak hebben. Een soort match-fixing op politiek en militair niveau. Gelooft u dat niet? Gaat dat u te ver? Dat kan en mag, maar dan heeft u misschien niet de moeite genomen om écht serieus naar de geschiedenis te kijken. Mijns inziens zult u dan nooit het hedendaagse strijdtoneel doorzien en begrijpen. Omgekeerd kunt u accurate voorspellingen doen als u de grote lijnen wel doorziet.

Lees mijn ebook over de huidige oorlog in Syrië en de historische verbanden. Ik zal hier alvast wat verbanden kort toelichten. Zo is het erg nuttig om te weten dat ten tijde van de coupe op de Russische Tsaar (gefinancierd door de familie Schiff en Rothschild) vrijwel parallel de financiering van de Arabische Emirs plaatsvond om het Ottomaanse rijk te breken. Veel interessanter wordt het nog te ontdekken dat Ibn Saoud na het onderuithalen van het Ottomaanse Rijk nog eens extra gefinancierd werd om het Westelijk deel van het Arabische schiereiland te veroveren op Hoessein Bin Ali (die nota bene eerst had meegeholpen in de strijd tegen de Ottomanen). Hoessein Bin Ali stemde niet in met de reservering van grondgebied voor de staat Israël in Palestina, terwijl Ibn Saoud dit wel deed. Als beloning voor goedkeuring van dit zionistisch plan voor de reservering van de staat Israël, kreeg Ibn Saoud dus de juiste financiële steun en wapens om Bin Ali een kopje kleiner te maken. Ibn Saoud kon zo Saoedi Arabië vestigen en mocht zichzelf koning noemen. Het huidige koningshuis van Saoedi Arabië is nog steeds deze zelfde familielijn. Het Wahabistisch Soennitisch islamitisch geloof dat gepromoot wordt door dit koningshuis kan dus floreren als gevolg van het goedkeuren van de staat Israël in de Balfour declaratie ondertekend door Lord Walter Rothschild. Engeland en Frankrijk zaten achter de aanval op het Ottomaanse rijk, maar als we echt achter de schermen gaan kijken, dan ontdekken we dat landspolitiek en militaire operaties slechts uitvoerende organen zijn voor de aristocratische elite die achter de schermen het hele speelbord in hun zak hebben en samenwerken. Ze zijn immers van hetzelfde faraonische bloed, dus dat verklaart de samenwerking.

Je zou je af kunnen vragen hoe een islamitisch koningshuis dat religieus gezien niet erg veel goeds voor heeft met het joodse volk, in kon stemmen met de reservering van grond voor de vestiging van de staat Israël in 1917? Dat is op zijn minst een beetje tegenstrijdig te noemen. Maar vertalen we dat terug naar vandaag de dag, dan mag het opmerkelijk genoemd worden dat bijvoorbeeld een Soennitische groepering als ISIS (IS/Islamic State) nooit ook maar 1 aanval op Israël pleegt. Daar komen we dan ook op de volgende vraag? Hoe zit dat eigenlijk met Islamic State en de leer die zij aanhangen. Het mag duidelijk zijn dat datgene wat we in Saoedi Arabië zelf zien, namelijk de Sharia wetgeving en de vervolging van christenen en dergelijke, bijna naadloos aansluit op de opvattingen van ISIS. Graven we even verder, dan zien we ook dat duidelijk wordt dat IS gefinancierd wordt door Saoedi Arabië. Dit was al het geval bij Al Qaïda. Deze film ‘Saudi Arabia Uncovered, by ITV, the UK‘ geeft goed inzicht in de Saoedische geldstromen en de financiering van terreur in de tijd van Al Qaïda. Hoewel de film voorbij gaat aan het praktisch onomstotelijke feit dat 9/11 een inside job was, is het de moeite waard om de relatie tussen terreur en Saoedische geldstromen te ontdekken. De film is in zekere zin echter nog steeds een soort main stream cover-up voor de echte waarheid en wekt de indruk ver te gaan, maar gaat niet ver genoeg. Zo zou bij echt grondige research ontdekt kunnen worden dat de Saoedische bankier Yasin Al Qadi die Al Qaïda financierde ook grote financiële steun aan president Recep Tayyip Erdogan levert. F. William Engdahl schreef in een artikel voor de New Eastern Outlook [citaat] Volgens een goed geïnformeerde Turkse politieke bron die ik in 2014 sprak en die betrokken was als onderhandelaar aan vredesbesprekingen tussen Assad en Erdogan, werd de eerste campagne voor de presidentsverkiezingen van Erdogan in augustus 2014, “gesmeerd” met een gift 10 miljard dollar van de Saoedi’s. William Engdahl is strategisch risico adviseur, docent en afgestudeerd politicoloog aan de Princeton Universiteit. Daarnaast is hij best-selling auteur over olie en geopolitiek. Zijn onderzoek zou een hoop verklaren over het feit dat Turkije nu gevechtsvliegtuigen en troepen van Saoedi Arabië binnen gehaald heeft.

Het heeft er dus alle schijn van dat de gehele ISIS terreur via een slinkse (bijna niet te traceren) omweg gefinancierd wordt door de Westerse vazalstaat Saoedi Arabië. Hoewel er natuurlijk ook duidelijke signalen zijn van rechtstreekse financiering en bewapening vanuit de CIA. Al eerder lichtte ik toe hoe Amerika en Turkije ook voor de bühne kissebissen, maar achter de schermen gewoon het spel van de aristocratie meespelen. Het wordt duidelijk hoe de hazen lopen als je ziet wie de politieke leiders in het zadel geholpen hebben en hoe de geldstromen lopen.

Kijken we naar de huidige terreur die zich naar Europees grondgebied verplaatst, dan kunnen we om te beginnen constateren dat er sprake is van volksverlakkerij en mediaspektakel om de angst voor terreur op te wekken. In meerdere artikelen op martinvrijland.nl en beyondthematrix.nl kunt u toelichtingen vinden over hoe terreur veelal grootschalig in scene gezet wordt om het volk bang te maken. Dat wil echter niet zeggen dat er geen voedingsbodem is voor moslim extremisme. Jaren lang zijn er moskeeën door geheel Europa met behulp van Saoedisch geld uit de grond gestampt. De politieke klasse heeft dit allemaal toegelaten, omdat zij die voedingsbodem die er nu is, moesten scheppen van hun aristocratische opdrachtgevers. Het is dan ook erg makkelijk om nu te wijzen naar diezelfde moskeeën en mogelijke haat-predikers, terwijl het allemaal uit de koker van de aristocratie komt. Ja, daarvoor moet u weer even een stapje terug en zich herinneren dat Saoedi Arabië bestaat bij de gratie van Lord Walter Rothschild, de bankier die namens de faraonische aristocratie steeds meerdere zijden van oorlogen financiert.

De aristocratie die het spel van ‘verdeel en heers’ ook nu weer uitrolt in Europa, heeft decennia geleden al gepland dat er een grote islamitische bevolkingsgroep in Europa moest komen via het concept ‘gastarbeiders’. De oorlogen in Libië en met name die in Syrië werden opgetuigd om grote groepen vluchtelingen naar Europa te sturen. De zelfgeschapen en gefinancierde terreurgroep IS moet nu de angst voor het ISIS paard van Troje opwekken. En tevens moet terreur als die in Parijs en Brussel de indruk wekken dat er een grote groep onder de moslims is, die steun levert aan deze terreur. Zo kon de verschrikkelijke Salah Abdeslam immers maanden onderduiken in Molenbeek (so the story goes). En wat heeft de aristocratische elite dus voor elkaar gekregen in enkele decennia tijd? Men heeft een grote groep moslims binnen de grenzen van Europa die nu door steeds meer autochtone inwoners wordt gezien als bedreigend; aangewakkerd door “terreuraanslagen”, politici als Wilders en groeperingen als Pegida. En wat kan men nu dus gaan realiseren? Juist, men kan aansturen op daadwerkelijke strijd binnen de landsgrenzen van Europa. Burgeroorlog is de ideale chemische reactie voor het principe ‘Ordo ab Chao‘. Dat is de insteek. Nog een paar nep terreuraanslagen via de propaganda media lanceren en de vlam slaat in de pan. Doet u gezellig mee? Moord en doodslag tussen bevolkingsgroepen onderling is de chemische reactie die de elite wil. Vanuit die positie kunnen zij hard ingrijpen en meer macht naar zich toetrekken om de resterende bevolking nog verder tot slaaf te maken.

Bron linkvermeldingen: globalresearch.ca

Gedeeld 153

Tags: , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (11)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Analyze schreef:

  @adje waar zijn je comments gebleven. Weet ik het, weet jij het?

 2. Martin Vrijland schreef:

  De comments onder dit artikel zijn verdwenen omdat het gehele artikel verdwenen was na verhuizing van de hosting naar een andere server.
  Helaas zijn deze waardevolle comments dus weg. Mochten jullie je het nog herinneren, herplaats dan die commenst ajb.

 3. Analyze schreef:

  Herplaatsing:
  Het moge duidelijk zijn dat dit alles moet leiden tot één wereldregering met één geloofsdoctrine gezeteld in Jeruzalem. Een geloofsdoctrine die reeds bij de VN op de planken ligt en het moet dus alle bestaande geloven gaan vervangen. Hoe worden alle geloven vervangen? Zie Georgia Guidestones en 33e graad luciferiaan (Lucis Trust) Albert Pike.

  De belangrijkste vraag is in opdracht van wie (council of 13) werken de families (o.a. Rothshild) en wie sturen zij aan? Het is bekend dat als je gedegen onderzoek doet, dat zij (via via) de bankzaken van Het Vaticaan regelen. Waarom is Zwitserland een belastingparadijs en zetelt het BIS in Zwitserland (neutraal)? Wie of wat zijn de faraonische tempeliers en aan wie zijn zij schatplichtig? Wie of wat was Khadija de eerste vrouw van profeet Mohammed?
  Wie zijn de jezuiëten (IHS) en hoe verhoud hun rol zich tot het Vaticaan?

 4. Analyze schreef:

  Historische bewijs dat Abraham een onderdeel was van de faraonische bloedlijnen.
  https://www.youtube.com/watch?v=u0pbEZf8ed4

 5. Analyze schreef:

  Het is vreemd dat weinig mensen doorhebben dat het slavenvolk (wij dus) tegen elkaar worden opgezet om de benodigde bloedoffers (lees conflicten cq. oorlogen) te laten plaatsvinden. Dit gebeurt dus door ideologieën, geloven, financiële constructies (Ponzi schemes) etc. En dat wij de gezanten van de kroon (farao’s) dienen, we vallen in de piramide (lees machtsstructuur) zelfs logischerwijs onder de voetsoldaten. Wie draagt het gewicht van de piramide?
  http://2.bp.blogspot.com/_5gAWJoEFZFk/TQesFFinhsI/AAAAAAAABpU/01AHsJ9F2zs/s1600/pyramidofpower.jpg

  De machtsbastions zijn:
  City of London (House of Saxe-Coburg und Gotha één van de meest zuivere ‘farao’ bloedlijn) en samen met New York (Ziobankiers Rockefeller/Rothshild/Soros) speelplaats voor financiële Ponzi schemes:
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/20/ubs-krijgt-amerikaanse-boete-voor-valutafraude-libor-boete-verhoogd

  New York is tevens de internationale occulte ambassade voor de cabal (farao’s) en haar mandaat (incl. Veiligheidsraad) overstijgt nationale belangen cq. (grond)wetgeving (Agenda 2030).
  Ziostaat Israël (ISIS RA EL) met name Jeruzalem wordt dus na de gestuurde decimering (o.a. door vaccinaties) Armageddon (Ordo ab Chao) het nieuwe Rome en de nieuwe wereldhoofdstad van een dus sterk verminderd wereldpopulatie.

  Het geld wordt via Wall Street (NY) en de FED (IRS) doorgesluisd naar de faraonische tempeliers machtsbasis SuiSSe (Bazel = Baal) -> BIS (overstijgt FED, ECB etc.)

  Via de BIS wordt het IMF (Wereldbank) aangestuurd en worden landen (virtueel) binnengevallen en aan het schuldeninfuus (dmv rente) gelegd, Zie Joegoslavië, Griekenland etc. Dus het geld dat d.m.v. belastingen wordt geheven door de kroon wordt weer ingezet als ‘munitie’ voor (financiële) oorlogen.
  Tussentijds wordt het weer aan ons ‘uitgeleend’ dmv hypotheken en andere ‘producten’ en betalen we er ook nog eens rente over. RaRa van wie zou Madoff dit hebben afgekeken? We moeten dus het hamsterrad in beweging houden en we lopen ons het schompes kan ik je vertellen..

  SuiSSe (Octogon) staan ook de labaratoria van BIG PHARMA waar ‘medicatie’ lees drugs wordt ontwikkeld en psycho warfare (Mind Kontrol Ultra->OSS). Tevens kent het land een ijzersterk militair industrieel complex (Oerlikon-Bührle) zie ook de NAZI kuch NATO wapens.

  Vaticaanstad is het (geloofs)theater en daar resideren de Jezuieten (executive order) zij staan boven alle geheime diensten en gebruiken die intel weer om ons (the sheeple) te onderdrukken door allerlei maatregelen (valse vlage ops) te nemen zoals bijv. RFID in onze passen cq. paspoorten die weer worden uitgelezen door satellieten in de ruimte (NASA/ISS ehhh SATAN/ISIS).

  Washington D.C. daar staat het militairapparaat van de cabal nl. Pentagon (Pentagram) Suisse (Octogon) financiert de oorlogen als de virtuele inval te wensen overlaat of ze gaan hand in hand.

  Brussel staat het NATO (NAZI) hoofdkwartier, zij valt onder de orders van Pentagon. Zij staat weer onder controle van Octogon en de Intel wordt verstrekt door (I)SIS (=MI5/6, MOSSAD, CIA etc.) aangestuurd door de Jezuiëten gezeteld in Roma.
  Tevens zetelt hier het EU (Toren van Babel) de politieke machtsbasis met het mandaat om haar inwoners te onderdrukken en haar imperium uit te breiden (zie Oekraïne). Tevens zorgt zij voor de infrastructuur om de inwoners te beperken in haar vrijheden en een moderne concentratiekamp op te tuigen. Zie Frontex, Europeese Politie en de plannen voor een federale CIA n.a.v. de valse vlag operaties in New York, Londen, Madrid, Boekarest, Parijs, Brussel etc. Vanwege ‘ISIS’ onder het mom (vermomming) van de Islam een geloofsdoctrine die weer is opgesteld door de priester van de farao’s gezeteld in Roma.

  ISOLEER INCIDENTEN NIET, MAAR PROBEER ZE TE RELATEREN! WIJ DENKEN IN GRENZEN, MAAR ZIJ OPEREREN TRANSNATIONAAL

 6. SoulmanNL schreef:

  Een klein vraagje?

  Zouden we vandaag wat kunnen verwachten?

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/04/rotterdam-toneel-van-marathon-en-grote-oefening/#.VwoPEno8r_B

  Het zou het leger in een mooie positie brengen om dan misschien ook een staat van beleg af te roepen. Vooral gezien het resultaat van het oekraine niet echt denderend is. Hieraan zien ze mogelijk dat ze het leger nodig hebben om nog meer valse vrijheden af te nemen en staat van beleg af te kondigen zoals in parijs. Ik hoop van niet (ben zelf rotterdammer), maar tegenwoordig is alles mogelijk.

 7. Treowd schreef:

  Syrië (deel 1): WAAROM de OORLOG gestart is tegen Syrië!

  https://www.youtube.com/watch?v=p3qBZeEEvVM

 8. Treowd schreef:

  Syrië (deel II): de OPKOMST van ISIS

  https://youtu.be/ihCAi65J01k

 9. Treowd schreef:

  Syrië (deel 3): Leugens, leugens en de Syrische oppositie

  https://youtu.be/WKi9I3GMY8E?list=PLsmWhh4kYgA-C5UO_65wld34EbGAhAZp0

 10. Treowd schreef:

  Syrië (deel 4): de OPSTAND was vanaf het begin GEWELDDADIG!

  https://youtu.be/VHSwCJhW_QU?list=PLsmWhh4kYgA-C5UO_65wld34EbGAhAZp0

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten