Het internet, de boom van kennis, de Apple & het eeuwige leven

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 3 juni 2017

Nicolaas Copernicus schreef volgens onze geschiedenis in 1543 na Christus dat de Zon het centrum van ons zonnestelsel was en dat de aarde slechts een planeet was die om de zon draaide. Deze gedachte was in die tijd zo shocking dat hij het op schrift zetten van zijn groot astronomisch werk lang uitstelde en zijn vrienden het drukwerk pas uitgaven terwijl Copernicus op zijn sterfbed lag.

Maar wist u dat hetgeen Nicolaas Copernicus ontdekte al veel eerder bekend was? Nee? Ik ook niet, totdat ik een boek van Zecharia Sitchin las met de titel ‘De 12e Planeet‘. Sitchin legt in dit boek uit dat er Arabisch-Hebreeuws geschriften bestaan uit de Kabbalah-mystiek uit een periode zo’n 150 jaar voor Copernicus. Deze geschriften waren echter weer gebaseerd op een andere bron, namelijk de ‘Zohar’ (“het geschrift van Pracht”). Dit geschrift stamt uit de 3e eeuw van Rabbi Hamnuna. ‘Zohar’ stelt: “De gehele Aarde draait als een bol om zijn as. Als het ene deel neerwaarts wijst, wijst het andere deel omhoog. Als het aan de ene zijde licht is, is het donker aan de andere zijde. Dan is het dag aan de lichte zijde en nacht aan de donkere zijde”. Nou ja niks nieuws voor u en mij. Maar onze geschiedenis toont aan dat Copernicus het pas op zijn sterfbed durfde te publiceren. Zo revolutionair was dat toen.

Wist u dat het woord ‘Kaballah’ letterlijk betekent ‘dat wat ontvangen is’? Zou het dan kunnen dat wat in de ‘Zohar’ geschreven staat ook weer ontvangen is? Sitchin toont in zijn boeken aan dat de Sumerische kleitabletten al van een immense astrologische kennis blijk geven. Dit in een tijd ver voor Christus, voor de Grieken en de Egyptenaren. Pas in 1601 ontdekte Galileo de vier grootste manen van Jupiter. Bij de Sumeriërs was dit al duizenden jaren voor Galileo bekend. Inmiddels is bekend dat Jupiter 63 natuurlijke satellieten heeft, maar de echt relevante satellieten (manen) zijn een viertal nu bekend als de Galileïsche manenIoEuropaGanymedes en Callisto.

Sitchin legt ook uit hoe wij inmiddels weten dat sterren kunnen imploderen in hun eigen toegenomen massa. Een pulsar is het eindstadium van een ster met een massa van rond de 10 zonsmassa’s. Er bestaan vele verschillende soorten zoals uitgelegd op Wikipedia. De eerste pulsar werd ontdekt in augustus 1967.

Zecharia Sitchin maakte zijn leven lang studie van de Sumerische kleitabletten. Dat zijn geschriften van 4000 voor Christus (in onze jaartelling dus ruim 6000 jaar geleden). Volgens de Sumerische kleitabletten zou de aarde voortgekomen zijn uit de botsing van de planeet Tiamat en een maan van een planeet die afgedwaald was van zijn geimplodeerde ster (pulsar). Deze laatste planeet is door de Sumeriërs betiteld met de naam Nibiru.

Sitchin is veel bekritiseerd en volgens sommigen zou hij een fraudeur zijn of een hooggeplaatste vrijmetselaar. De foto die daarvoor vaak wordt gebruikt is echter te vaag om Sitchin te herkennen. Heel lang heb ik om die reden het onderzoek van Sitchin een beetje op de plank laten liggen. Tot ik tegen de artikelen van Wes Penre aanliep. Hierdoor werd ik gemotiveerd om er toch nog eens opnieuw in te duiken. De eerste keer dat ik een boek van Sitchin las, was ik eigenlijk compleet verrast. Het deed mij ineens dingen begrijpen die ik tijdens mijn christelijke opvoeding altijd maar raar gevonden had. Zo begrijp je ineens veel beter hoe die tegenstrijdige God uit het oude testament een enorme wreedaard was en tegelijk als liefdevol omschreven werd. De kleitabletten verklaren dit namelijk zeer helder. De term ‘god’ bleek ineens een verzamelnaam voor allemaal verschillende personen met verschillende karakters. De inmiddels overleden cabaretier Bram Vermeulen heeft een soortgelijk ‘Eureka moment’ gehad, zo blijkt in onderstaande voorstelling die hij compleet wijdde aan dit onderwerp. Bram maakte misschien wel wat foutjes in deze voorstelling; zoals de veronderstelling dat er tegenwoordig geen geschiedvervalsing plaatsvindt en dat daarom de kleitabletten wel 100% eerlijk zouden moeten zijn. Daar komt Wes Penre weer om de hoek. Hij legt goed uit hoe de regerende partij van toen misschien wel vergelijkbare desinfo de wereld in bracht; waarheid vermengen met leugens die de gevestigde orde in een positief daglicht plaatsen. Toch is het goed om de show van Bram Vermeulen eerst eens te kijken (lees daarna verder).

Volgens de Sumerische kleitabletten zou de aarde voortgekomen zijn uit de botsing van de planeet Tiamat en een planeet die afgedwaald was van zijn geimplodeerde ster (pulsar). Deze laatste planeet is door de Sumeriërs betiteld met de naam Nibiru. Door de aantrekkingskracht van de zon en de overige planeten werd de baan Nibiru van richting veranderd. In bovenstaande grafiek (let op de draairichtingen) ziet u de Zon met de Sumerische naam Apsu, Mercurius met de Sumerische naam Mummu, Venus en Mars met de Sumerische namen Lahamu en Lahmu. Jupiter en Saturnus zijnde Kishar en Anshar. Uranus en Neptunus zijnde Anu en Nudimud. Die laatste twee zijn overigens pas respectievelijk in 1781 en 1846 ontdekt. Sitchin legt uit dat (volgens de kleitabletten) Nibiru in een elliptische baan werd getrokken. Mijn vermoeden is dat daarin de pulsar nog steeds een rol in de aantrekking van Nibiru speelt, anders zou Nibiru wellicht niet een baan aangenomen hebben, maar na een eenmalige aantrekking voort gereisd zijn. Onderstaand plaatje laat zien hoe u zich dit moet voorstellen.

 

De kleitabletten leggen uit hoe in een serie van botsingen van tussen 1 van Nibiru’s manen en de planeet Tiamat, één helft van de planeet Tiamat verpulverd werd en de Asteroïdengordel vormde. Het overige deel van de planeet kwam door de reeks botsingen in een andere baan en vormde de aarde. Een van de manen die oorspronkelijk tot Nibiru behoorde werd in een baan rond de aarde getrokken en vormt volgens de kleitabletten nu onze maan. De planeet Tiamet verdween dus van de kosmische kaart. De planeet Mars zou volgens de kleitabletten voordien ook een atmosfeer hebben gehad en volledig bewoonbaar zijn geweest. De planeet zou dan ook daadwerkelijk zijn bewoond door de Annunaki. De wie? De Annunaki; het volk dat op de planeet Nibiru zou leven.

Bram Vermeulen legt in bovenstaand filmpje goed uit hoe je die Annunaki zou kunnen zien. Eigenlijk waren zij de Nephilim uit de Bijbel en de geschriften die ook in de andere grote wereldreligies terug te vinden zijn. Het woord Nephilim was voor Sitchin zelfs de aanleiding van zijn levenswerk. Als 7 jarig jongetje trok hij de betekenis van het woord Nephilim in twijfel op school. Hij had het thuis in de boeken van zijn vader na gekeken en vertelde de leraar dat het ‘zij die van boven neerdaalden’ betekende. Hiervoor kreeg hij straf. Het feit dat je iets niet mag bekritiseren en ervoor gestraft wordt is misschien wel de beste prikkel om je er juist in te gaan verdiepen. Door jarenlange studie van de Sumerische kleitabletten werd duidelijk dat het woord Nephilim eigenlijk overeenkomt met de ‘mensen’ die op de planeet Nibiru leefden. Bram Vermeulen legt goed uit hoe zij besloten dat zij mensen wilden maken om hen te dienen als slaven. “Laat ons mensen maken naar ons beeld”, staat er dan ook in het eerste bijbelboek Genesis 1 vers 26.

Iedereen die inmiddels een beetje kennis heeft genomen van de ontwikkelingen op het gebied van nano-technologie en kunstmatige intelligente, waar bedrijven als Google, Microsoft, IBM, enz. zich mee bezighouden, kan inmiddels weten dat die bedrijven miljarden investeren in het transhumanisme. Daar heb ik al meerdere artikelen aan gewijd. Lees bijvoorbeeld eens dit artikel voor een basisbegrip van wat dat is. Verdiep je je in dat onderwerp, dan kom je er achter dat de Annunaki van toen eigenlijk al verder waren dan dat wij dat nu zijn op technologisch vlak. Wij zijn bijna in staat om de mens na te bouwen middels nanotechnologie. De onsterfelijkheid die mensen als Google’s topman Ray Kurzweil per 2045 denken te kunnen bereiken door de biologische cellen in ons lijf te vervangen door de verbeterde versie van nano-technologisch geproduceerde cellen, zal dit effect kunnen realiseren. De Annunaki claimden deze onsterfelijkheid al te bezitten. Dit was de kennis waar Adam en Eva geen toegang toe mochten verkrijgen in de hof van Eden (dat hof – het gebied – dat volgens de kleitabletten ook daadwerkelijk bestond). Maar de Annunaki waren ook al zover dat ze hybride wezens konden bouwen. Ze maakten allerlei soorten kruisingen tussen verschillende op aarde voorkomende dierensoorten. Daarin toont het onderzoek van Erich von Däniken erg interessant bewijsmateriaal van gevonden hybride restanten. De Annunaki zouden de mens gebouwd hebben als hybride kruising tussen een soort die al op aarde leefde en zichzelf. Kijk je de show van Bram Vermeulen, dan wekt hij de indruk dat het om een kruising tussen de mensaap (homo erectus) en de Annunaki zou gaan, maar bestudeer je het onderzoek van Wes Penre (hier vanaf pag. 191), dan kom je er achter dat hij aannemelijk veronderstelt dat er sprake was van een kruising tussen de dan reeds bestaande veel intelligentere menssoort en de Annunaki. Het menselijk DNA werd volgens de conclusies uit zijn onderzoek als het ware ge-downgrade van 12 strengig naar 2-strengig. De Annunaki bouwden het menselijk ras zoals we dat nu zijn, via genetische geknutsel zoals we dat nu kennen van de nano-technologie.

Het is al heel veel om hier eerst eens over na te denken en daarom zal ik in latere artikelen nog wat dieper in gaan op deze materie. Zoals u weet heb ik namelijk veel gesproken over onze ‘realiteit’, zijnde een soort van matrix, zoals redelijk goed gepresenteerd in de filmtrilogie The Matrix. Ik wil u laten zien hoe de ge-downgrade mens ook daadwerkelijk in deze matrix leeft en hoe deze gebouwd is door diezelfde Annunaki; hoe wij als het ware een firewall functie ingebouwd hebben gekregen in onze bio-computers (het menselijk lichaam zoals dat via nano-technologische kruising tussen de Annunaki en de van origine veel intelligentere en veel meer capabele mens, tot stand gekomen); een firewall-functie die ons afgestemd houdt op één specifieke frequentie (als een modulator). Laat ik het anders formuleren: onze beleving van de ‘realiteit’ is dusdanig ingeperkt dat we slechts een klein spectrum kunnen waarnemen van wat er is; zoals een radio of tv meerdere kanalen kan ontvangen als je maar aan de knop draait. Wij zijn als het ware afgestemd op 1 kanaal, waardoor we de rest niet kunnen horen of zien. Die firewall functie is gerealiseerd door 1 van die Annunaki, die in de kleitabletten bekend staat als Enki. Wij kennen hem beter onder de naam Lucifer (de slang). Enki is momenteel bezig de appel (denk aan het merk Apple) van de boom van ‘kennis van goed en kwaad’ te voeden aan de mens via het internet, om de mens te lokken in het wereldwijdeweb (www) waarmee bedrijven als Google en Facebook en iemand als Elon Musk (van Tesla, Space X en Neuralink) ons brein en ons lichaam straks wil verbinden. Zij zullen ons straks de worst van de ‘onsterfelijkheid’ van de Annunaki (de “goden”) voorhouden, via de nano-technologie (transhumanisme), waarmee wij kunnen worden als zij. We moeten dan wel een beet uit “de vrucht” nemen die zij ons aanbieden; we moeten als het ware een hap nemen van de nanotechnologie en deze in ons lichaam toelaten. Met die technologie hangen zij ons in het nieuwe web (de nieuwe matrix), dat ons weer verder van ons ‘bewustzijn van wie we daadwerkelijk zijn’ weghoudt. Welkom in de zielengevangenis van Enki, Lucifer, de god van de nieuwe wereld orde (wat feitelijk de oude wereldorde van Enki is).

Volgt u het allemaal nog en heeft u zich er eens serieus in verdiept, dan ontdekt u straks dat het leven ineens helemaal niet zo deprimerend is. Dan blijkt er namelijk gewoon ‘hoop’ te zijn. Geen valse ‘Obama hope’ of de ‘Er is hoop’ van de regenboogstickers van de christelijke stromingen, nee een daadwerkelijke oplossing. Ook daar kom ik dan een keer in een nieuw artikel op terug. Verwerkt u het eerste hapje maar vast.

Gedeeld 134

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Vitalinfo schreef:

  Toch weer een verdomd goed artikel. Zeker een reden om je financieel te blijven steunen.
  Ben nog niet helemaal overtuigd dat Zechariah Sitchin volledig betrouwbaar is als informatiebron.
  Ik had dat Niburuverhaal ook de rug toegekeerd. Maar dit had te maken met Corey Goode en David
  Wilcock. Corey beweerde dat het een nepverhaal was. Maar nu blijkt Corey Goode zelf een disinformant te zijn.

  Daar was ik wel even niet goed van. Het klonk allemaal zo hoopgevend. Maar hij is ontmaskerd door
  Bill Rian van Project Avalon. Bill Rain is, naar mijn idee, een echte onderzoeksjournalist. Hij is geen journalist maar dat is Martin ook niet. Of misschien toch wel. Tenslotte doen jullie wat de meeste journalisten niet aandurven. Namelijk echt en eerlijk onderzoek plegen en daarover publiceren.

  https://youtu.be/qApt0XhbS0E

  Ben heel benieuwd naar je volgende artikelen over Niburu.

  Mensen die dit lezen steun Martin financieel. Het is echt van groot belang dat echte onderzoeksjournalisten door kunnen gaan met hun werk. Ze zijn de enige kans die we hebben om niet om de tuin geleidt te worden door desinformanten. Die laatste zijn er genoeg.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten