Het probleem van de radicale islam en het idee van de oplossing met gesloten grenzen

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 6 februari 2017

paul-cliteurPaul Cliteur, Nederlandse rechtsgeleerde en filosoof alsmede opiniërend columnist en publicist (ofwel goed betaalde perceptie manager van de gevestigde orde?), zei in een stuk van de Volkskrant van 19 november 2016 [citaat] “Dat het om islamisme gaat, moet je uitspreken. Zolang politici dat hier niet doen, krijg je een heel grote PVV.” Paul Cliteur is een van de drijvende krachten achter het Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet samen met Clingendael spindoctors Adriaan Schout, die prominent aanwezig bij de oprichting van het Forum en Peter van Ham. Het Forum voor Democratie is een van de politieke nieuwkomers in het speelveld, bekend van het referendum tegen het Associatie verdrag met Oekraïne. Handig dat er nog een partij is naast Wilders, die wat minder last heeft van de smet die om Wilders heen hangt. Maar ondanks dat Wilders besmeurd is in de media, lijkt hij te winnen in de peilingen. Of komt dat misschien juist doordat hij zo aangevallen wordt? Zagen we niet hetzelfde effect bij Trump in de VS? In dit artikel lichtte ik toe over welk arsenaal aan technieken de politieke elite beschikken. Dat is de moeite waard om nog eens aandachtig te lezen, zodat u in dit en dit artikel kunt lezen hoe een gecoördineerde verschuiving naar rechts (of ‘rechtspopulisme’) gerealiseerd zal gaan worden.

Afgelopen week zagen we veel heisa over het presidentiële dictatoriale decreet van Donald Trump die alle grenzen dicht gooide voor bezoekers van de VS uit 7 moslimlanden en het ongedaan maken hiervan door de rechter. De vraag die onmiddellijk opborrelt is of die ingreep van de rechter niet valt onder de categorie ‘Problem, Reaction, Solution‘ om de rechtelijke macht uit te schakelen waar het gaat om politieke issues. Trump is natuurlijk pislink dat zijn opdrachten over ruled worden door een rechter. Het genoemde stuk van Paul Cliteur in de Volkskrant gaat feitelijk ook over de bemoeienis van de rechtelijke macht met de politiek. Wilders werd immers door de rechtbank op het matje geroepen met zijn ‘minder minder’ uitspraken en de rechter die hem moest beoordelen zou politiek gekleurd zijn. We zien Europa eigenlijk dezelfde trends (in een andere verpakking) als die in Amerika volgen. Is er misschien sprake van een master script of is het toevallig gewoon het sentiment dat overwaait? Wat zal er gebeuren als Wilders aan de macht komt? Wat zal Trump gaan doen met de rechterlijke macht? Zal de scheiding van de rechterlijke macht en de staat ongedaan worden gemaakt? Je kunt als succesvol zakenman die opgeklommen is tot president, immers geen politieke staatsveiligheidsbesluiten nemen als de rechtelijke macht je tegenwerkt. Ja, we kunnen dan wel met een kritische blik naar de Turkse president Erdogan kijken, maar we zullen vermoedelijk vergelijkbare dictatoriale besluiten in het westen gaan zien. Hoewel ik voorspel dat de opkomst, overwinning en het politieke leiderschap van rechtspopulisten in Europa ogenschijnlijk zal slagen, om vervolgens het schip te doen kapseizen (zie dit artikel), zullen de politiestaatmaatregelen en wetswijzigingen van deze aard waarschijnlijk gewoon stand houden na hun ondergang. De rechtspopulisten zijn in die zin eigenlijk de ‘wegbereiders’ voor een dictatoriale supermacht die klaarstaat om op te staan zodra zij vallen.

De rechtspopulisten stellen zich allen op het standpunt dat de radicale islam de grootste bedreiging vormt voor de soevereiniteit en authenticiteit van landen. Dat is blijkbaar een groeiend populair standpunt, omdat dit immers blijkt uit de peilingen en de groter wordende aanhang van mensen als Wilders en Marine le Pen (Frankrijk). Terrorisme of terreurdreiging, zijn belangrijke kruiden in dit mengsel van sentiment, die de smaakpapillen van de bevolking prikkelen om naar rechts te bewegen. “Het zijn immers altijd weer die moslims uit verre landen die hier komen om aanslagen te plegen of onze vrouwen aan te randen“, zo is het sentiment samengevat. En als je inderdaad naar de contouren kijkt is het best begrijpelijk dat dit sentiment groeit. Het is toch immers een simpel feit dat de terreur (of zoals Paul Cliteur het noemt ‘theoterrorisme’) van deze groep radicale islamieten afkomstig is? We moeten het beestje bij zijn naam durven noemen, aldus perceptiemanagers als Cliteur. Het probleem bij deze logica is dat er 1 belangrijke stap in de analyse die tot deze conclusie leidt, ontbreekt. Wat compleet ontbreekt is het besef dat deze islamisering van Europa en de terreur an sich een gevolg zijn van bewuste geopolitiek. De volgende vragen worden namelijk compleet genegeerd:

 • Wie is er verantwoordelijk voor de oorlogen die de grote aantallen vluchtelingen richting Europa drijven?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de oprichting, financiering en bewapening en actieve steun van terreurgroepen als ISIS?
 • Zijn de terreuraanslagen soms niet van gladio-achtige aard of soms zelfs in scene gezet om juist deze verschuiving naar rechts in Europa (en de VS) te bewerkstelligen?

Wat we de rechtspopulistische partijen allemaal horen roepen is dat we de instroom moeten inperken, maar geen van allen hoor je ze de oorzaak benoemen. Dat zou namelijk betekenen dat de hand in eigen boezem gestoken moet worden. En hoewel we Thierry Baudet wel op een parlementaire enquête zien aansturen (een enquête die de introductie van de euro en de schadelijke effecten hiervan op de Nederlandse economie moet onderzoeken), zien we nergens een initiatief dat aanstuurt op onderzoek naar de illegale oorlogsvoering waaraan Nederland als NAVO lid al decennia deelneemt. Dat op zich is al een teken dat ook partijen als de PVV en FvD niet te vertrouwen zijn, maar slechts gecontroleerde oppositie voeren. Zullen we Donald Trump ooit horen roepen: “Okay, wij, de VS, hebben ISIS gefinancierd. We deden en doen dat samen met Turkije (met geld afkomstig van Saoedi Arabië), Saoedi Arabië en Qatar. In het zichtbare veld maken we ruzie in Syrië. Achter de schermen scheppen we onze eigen oorlogen om vluchtelingenstromen en terreur op gang te brengen, zodat we nu uiteindelijk dit rechtspopulisme kunnen verkopen. We willen graag dat u boos wordt op de islam. We willen graag dat er een burgeroorlog in de VS en Europa komt tussen autochtone bewoners en de islamitische bevolking. Daarvoor wordt dit hele schaakspel gespeeld.” Nee, dat zullen we hem nooit horen roepen, omdat hij onderdeel is van het spel. Dat geld ook voor mensen als Wilders, Baudet en consorten, maar eveneens voor de linkerflank. De gecontroleerde marionetten van het krachtveld dat dit schaakspel speelt, zullen u nooit echt vertellen hoe de vork in de steel zit. Van Geert Wilders, Thierry Baudet, Theo Hiddema en ander nieuwkomers zult u nooit het achterste van de tong zien. Zij zijn onderdeel van de soap die u de illusie van keuze moet voorhouden. Maar dat geld ook voor de politieke spelers die links, grijs, geel, groen, rood, paars en oranje vertegenwoordigen. Sentiment in de maatschappij, kun je meten en je kunt er je smaakjes voor aanbieden in de zin van het aanbod van politieke partijen. Voor de 1 een volkswagen en voor de ander peugeot. Je kunt sentiment echter ook creëren, zoals je de plotselinge voorkeur voor witte auto’s of modetrends kunt sturen middels reclamecampagnes of mediastrategieën. Marketing noemen we dat. Het rechtspopulistische sentiment lijkt onder die categorie te vallen.

De islam is niet het probleem. De islamitische geradicaliseerde instroom van terroristen of potentieel-terroristen is niet het probleem. Het probleem moet worden gevonden bij de bron. Wie is er verantwoordelijk voor deze radicalisering en voor deze vluchtelingenstroom? En als je daar serieus onderzoek naar doet zijn dat diezelfde overheden (via hun geheime diensten als de CIA). Heeft het dan nog enig nut om die overheden legitimiteit te geven door op ze te gaan stemmen? Nee, want dan heeft u weer geluisterd naar drogredenen. Drogredenen als “We moeten de instroom stoppen“. Een echt argument is: “We moeten het ontstaan ervan stoppen!” En wie creëerde ook al weer Al Qaïda? Wie is er (als je echt onderzoek doet) verantwoordelijk voor het ontstaan van ISIS? Wie heeft de financiering en bouw van moskeeën op Europees grondgebied toegelaten en de radicalisering binnen die moskeeën niet gemonitord? Wie heeft de grenzen voor zogenaamde jihadisten die de reis naar Syrië wilden maken, open gehouden? Wie startten oorlogen in Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië enzovoort? Welke valse voorwendselen moesten legitimiteit geven aan al die oorlogen om later te worden ontmaskerd? Als je de oorlogen vanuit het perspectief van een globalistische helikopterview gaat bekijken, kom je er achter dat leiders van grote machtsblokken en landen elkaar in het zichtbare veld bestrijden, maar achter de schermen samenwerken om machtsverschuivingen te realiseren. Deze machtsverschuivingen lijken de westerse krachtvelden te moeten doen afbrokkelen. De Amerikaanse en Europese economieën lijken op een opgeblazen zeepbel die op knappen staat. De “islamisering” en de vermeende (zelfgeschapen) dreiging die daar vanuit gaat, moeten het spanningsveld geven dat leidt tot burgeroorlog. De islamitische Sjiitische en Soennitische blokken die elkaar nu nog bestrijden in Syrië, zijn zich achter de schermen al aan het verenigen. De globalistische planners van dit schaakbord sturen uiteindelijk via een lange strategische planning aan op nog 1 wereldoorlog. De religieuze profetieën lijken daarin als script te dienen en tevens als strijdlustige drijfveer voor de gelovigen van de verschillende kampen. Het lange termijn doel is wereldregering via de route ‘Ordo ab Chao’.

Het is dus misschien zaak om de gehele politieke kliek een signaal te geven dat u ze doorziet. Ook dus die nieuwkomers die u weer een zoveelste smaakje bieden maar ondertussen onderdeel uitmaken van een strategie. Zolang u niet doorziet dat democratie een farce is en zolang u denkt dat er verandering gaat komen door nieuwe pionnen in Den Haag of Brussel, beperkt u uw daadwerkelijke vermogen om zaken te veranderen tot een kruisje op een stembiljet. Echte verandering begint bij het ondermijnen van het functioneren van een systeem dat slechts en alleen ten doel heeft meer macht naar zich toe te trekken en steeds meer vrijheden in te perken. De illusie dat het uitbrengen van een stem (op welke partij dan ook) daadwerkelijk tot positieve verandering leidt, zien we waarschijnlijk het best terug in de bejaardentehuizen bij ouderen die nog maar 2x per dag in hun luier mogen plassen. Het maakt niet uit op wie u stemt. U zult steeds minder krijgen en steeds minder mogen. De macht zal steeds verder centraliseren en digitaliseren. Als de schapen in de kudde blijven lopen, blijft het een kudde. Als stenen in de muur blijven, blijft het huis staan. Als u zich los wrikt van het systeem, wordt de muur broos en stort het huis in. “Dus anarchisme is de oplossing?“, zult u vragen. Dan stel ik de vraag: “Is globalisering en geregeerd worden vanuit een dictatoriale fascistische politiestaat de oplossing?” Pas als u ontdekt welke road map er ligt en welke richting die uitgaat, zult u tot actie komen. In mijn artikel ‘Wat is er mis met het idee van een centrale wereldregering‘ licht ik toe waarom wij geen machteloze wezens zijn die dusdanig bestuur nodig hebben en licht ik toe waar onze daadwerkelijk kracht ligt en wie we in essentie zijn.

WORD-LID

Bron linkvermeldingen: clingendael.nl, volkskrant.nl

Gedeeld 114

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Ik denk dat het geen kwaad kan om de ontwikkelingen in Frankrijk ook te volgen omdat we dan misschien overeenkomsten qua script zien.
  nu.nl/verkiezingen-frankrijk

 2. Notis schreef:

  Het idee dat er een “elite” (qoud non) een groepje geile machtsidioten achter de schermen niet jaren maar al eeuwen -generatie na generatie (want ook deze waanzinnige criminele psychopaten annex parasieten gaan dood)- bezig zijn de ‘wereld te veroveren’ ten koste van miljoenen en miljoenen mensenlevens, nog afgezien van het giga-leed dat ze onder de mensheid aanrichten gaat mijn verstand te boven.

  Zij worden geleid door een idee-fixe maar wel een zeer gevaarlijke idee fixe. Een idee dat gestoeld is op occult bijgeloof, samenzwering en uitbuiting. Waarschijnlijk begint het met het laatste , uitbuiting gedreven door hebzucht en machtswellust en ondersteund door leger, polotoe e.d. door geweld dus!

  Helaas het gros vd mensheid als het zoal niet is dan wel zich gedraagt als een kudde schapen die ter slachtbank wordt geleid. Willoos! Zinloos! en -zo te zien- Probleemloos!

 3. Averroes schreef:

  Het links vs. rechts paradigma uitgelegd en het bijkomende krachtenveld cq. vangnet uitgelegd. Food for goy: Zionisme verklaart
  https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Wallace_Rosenthal

  “In modern industry … capital, which force we represent, is [at] the apex. Both management and labor are on the base of this triangle. They continually stand opposed to each other and their attention is never directed to the head of their problem.”

  “At first, by controlling the banking system we were able to control corporation capital. Through this, we acquired total monopoly of the movie industry, the radio networks and the newly developing television media. The printing industry, newspapers, periodicals and technical journals had already fallen into our hands. The richest plum was later to come when we took over the publication of all school materials. Through these vehicles we could mold public opinion to suit our own purposes. THE PEOPLE ARE ONLY STUPID PIGS THAT GRUNT AND SQUEAL THE CHANTS WE GIVE THEM, WHETHER THEY BE TRUTH OR LIES.”

  https://www.youtube.com/watch?v=MeDcbrkjK0g

 4. Averroes schreef:

  The fellowship positions are carefully chosen to ensure that the fellows have the opportunity to perform substantive work in international relations and security policy. At least one fellow a year also participates in the European Union’s Visitors Program.

  The Support of the European Union

  Before his death, Harold Rosenthal participated in what was then called the European Community’s Visitor’s Program. The Program invites young leaders from countries outside the European Union to visit Europe to gain a firsthand appreciation of the EU’s goals, policies, and peoples, and to increase mutual understanding between professionals from non-EU countries and their EU counterparts. As a tribute to Harold, each year the EU invites one Rosenthal fellow to participate in the EU Visitors Program. For more information on the EU program, see: http:// http://www.eurunion.org/delegati/ppa/euvp.htm

  Upon selection, finalists must provide the Delegation of the European Commission with additional information on their objectives for a European tour under the European Visitor Program Fellowship.
  http://www.rosenthalfellowship.org/fprogdes.htm
  https://www.liveleak.com/view?i=ee7_1470346832
  https://www.henrymakow.com/000334.html

 5. Averroes schreef:

  Barbara Lerner Spectre
  Residence Stockholm, Sweden

  Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we are going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role, and without that transformation, Europe will not survive.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Lerner_Spectre

  https://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc

 6. Averroes schreef:

  Interessante essay, dit gaat over het wahabisme. Een ideologie die is gecreëerd door het Huis van Saoed met medewerking van het masonische Moslim Broederschap. De rechterhand van Hillary Clinton, Huma Abedin is lid van de zusterorde van ditzelfde orde. Ik kan je het laatste boek van F. William Engdahl aanraden ‘The Losts Hegemon’ aanraden waarin de gehele geschiedenis van deze ideologie+broederschap wordt ontrafeld. Je zult versteld staan welke partijen/personen hierbij betrokken zijn.
  http://journal-neo.org/2016/11/04/the-real-huma-gate-crime-is-the-muslim-brotherhood/

  Why do I believe Huma Abedin, who has been a Clinton intimate for some twenty years ever since she was 19, is at the heart of an illegal criminal conspiracy characterized as “bigger than Watergate”?

  Because Huma Abedin is at the center of a criminal international terror network that is behind every major Islamist terrorist group active in the world since the CIA created the Afghan Mujahideen in the end of the 1970’s as part of its Operation Cyclone. Huma Abedin, the right arm of the potential next US President is Muslim Brotherhood from her head to toes, more precisely, Muslim Sisterhood. And the degree of influence she has over Hillary Clinton, from all close observers, is said to be extraordinary.

  Huma Abedin was raised from 1978 when she was age 2, until she entered George Washington University, by her Sunni Muslim parents, Syed Zainul Abedin and Saleha Mahmood Abedin, in Jedda, Saudi Arabia.

  Huma and her family moved to Jeddah as her Indian-born Sunni father, Syed, took a senior post with the Saudi government’s Ministry of Islamic Affairs. In Jeddah, Huma’s father founded the Journal of Muslim Minority Affairs. Remember the name as it is central to Huma’s tale.

  Syed Abedin at the same time, with Saudi money, founded the affiliated think-tank, the Institute of Muslim Minority Affairs in Jeddah. According to Walid Shoebat, a former Muslim Brotherhood member, now a peace activist, “The Abedins for decades were actually serving a foreign entity, the government of Saudi Arabia’s Ministry of Islamic Affairs, and not American Democracy as President Obama stated.” The Saudi government, with CIA support, at the time of Syed Abedin’s activities was intimately working with the Muslim Brotherhood to spread their feudal ultra-reactionary brand of Islam worldwide.
  https://www.youtube.com/watch?v=3mcewfimzcQ

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten