Hoe christenen binnenkort misschien massaal van de aardbodem verdwijnen

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 5 september 2015

Opname-der-gemeenteHet is geen fabeltje of een scene uit een fantasiefilm, maar een christelijk gedachtengoed dat alle christenen op een zeker moment naar de hemel zullen worden opgenomen. Wanneer dit moment zal zijn weet bijna niemand, maar onderstaande Amerikaanse Evangelist Robert Breaker houdt het voor mogelijk dat dit 23 september aanstaande zal gaan gebeuren. Alle gelovigen zullen dan in de hemel gezamenlijk de huwelijkspartner van Jezus vormen. Zo staat er in de bijbel [citaat] De hemelse bruid bestaat uit wedergeboren Christenen van allerlei nationaliteiten (Rom. 10:12; 1 Kor. 12:13). De chronologie van alle gebeurtenissen wordt door verschillende christelijke stromingen anders geïnterpreteerd (zie hier), maar de grootste groep gelooft dat de christenen voor een periode van grote verdrukking opgenomen zal worden.

Na deze ‘opname’ zal er dus een periode van grote rampspoed aanbreken, zo leert de bijbel. Als Jezus terugkomt met zijn ‘verheerlijkte gemeente’ (de bruid), dan zal hij de volken die tijdens de ‘grote verdrukking’ oorlog hebben gevoerd tegen Jeruzalem, te gronde richten. Die vijandige volken hebben het land (Israël) verdeeld, de stad geplunderd en vele Joden omgebracht. Zo leert de bijbel in het boek Zacharias 2 vers 8. Tijdens de laatste wereldoorlog zal Jeruzalem het brandpunt van de wereld zijn! Deze verschrikkelijke veldslag wordt ook wel de slag om Armageddon genoemd (aldus bijbelboek Joël 3 vers 1 en 2 en het boek Openbaringen 16 vers 16). Dan zal de ‘antichrist’ door de verschijning van Jezus en door de adem uit zijn mond gedood worden: hem zal de Here doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” (aldus het bijbelboek 2 Tessalonicenzen 2 vers 8). Het zal dan voorgoed afgelopen zijn met de heerschappij van de antichrist en de valse profeet. Zij worden gegrepen en in de poel des vuurs geworpen (Openbaringen 19 vers 17-21). Dit is de hel. Zij zullen daar nooit meer uit komen!

Nou, dat is nogal een heftige story vindt u niet? En wat ik dan nog niet genoemd heb, is dat er daarna een duizendjarig vrederijk komt waarin Jezus samen met zijn bruid (dus al die miljarden bekeerde christenen die al ‘opgenomen’ waren) zal heersen over de aarde. Er heerst dan nog wel zonde, maar Jezus zal als een strenge heerser de aarde leiden (wereldregering). Aan het einde van die duizend jaar zal iedereen die ooit geleefd heeft beoordeeld worden op een plaatsje in de hemel of op de nieuw te schapen aarde.

Als we bovenstaande samenvatting van de voorspellingen in de bijbel lezen, lopen we tegen wat praktische complicaties aan. Zo zou je kunnen stellen dat er in de afgelopen millennia nogal wat bekeerlingen zijn geweest. Als we de cijfers van Wikipedia moeten geloven zijn we vandaag de dag al met 2,1 miljard christenen. Ik voorzie een gigantisch logistiek probleem, maar tevens een democratisch probleem. Hoe gaan we al die 2,1 miljard omhoog krijgen? En het zijn er nog veel meer, want ook al die honderden miljoenen, zo niet miljarden, die al gestorven zijn en weer uit de dood zullen worden opgewekt, gaan mee naar boven. En als dat dan gelukt is, hoe krijg je al die miljarden in het gareel in de hemel en hoe gaat dat dan als ze allemaal massaal mee terug naar beneden moeten om samen met Jezus te regeren in het duizendjarig vrederijk? Daarvoor hebben we dan toch echt wel een joekel van een parlementsgebouw nodig! En dan maar hopen dat ze het regelmatig met elkaar eens zijn en dat er goede stemcomputers in dat parlement zitten, want ze gaan samen met Jezus regeren, dus ik ga uit van een soort democratie.

Wat mij vooral intrigeert is de gedachte van de opname. Het heeft er alle schijn van dat de meeste christenen geloven dat het lichaam mee verhuist naar boven. Althans waarom bestaat anders het idee dat de doden zullen herrijzen? Hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat, zit een beetje ingewikkeld in elkaar, maar de website bijbelengeloof.com legt het haarfijn uit. Ik citeer: De in Christus gestorvenen zullen als eerste opstaan, daarna zullen wij, die levend overgebleven zijn, te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, en wij zullen altijd met Hem zijn! De site baseert dit op het bijbelboek 1 Thessalonicensen 4 vers 13 – 18. Welnu, als dan alle overleden christenen op zullen staan, zal dit nogal een bizar schouwspel worden. Hoe moeten we ons dat nu eigenlijk echt voorstellen? Nou, daar is ook een antwoord. Bij de opstanding van de reeds overleden christenen, zullen zij een nieuw lichaam krijgen; het zogenaamde ‘opstandingslichaam’ (zie hier).

Stel dat het allemaal uit gaat komen wat er in de bijbelse profetieën staat en stel dat dit allemaal echt plaats gaat vinden (en we vergeten even alle lastige vragen zoals hoe dan al die miljarden mensen samen gaan regeren over het restant van het gepeupel), krijgen we dan misschien te maken met een technologisch hoogstandje van de Saturnus cult die ons bevattingsvermogen te boven gaat? Of gaat dit wellicht het bevattingsvermogen te boven van alleen die mensen die al die tijd met hun kop in het zand hebben gezeten? Ik bedoel, als je echt de moeite hebt genomen om je in de technologische ontwikkelingen te verdiepen en je weet welke geheime agenda’s er zijn, dan is een spektakel als omschreven in de bijbel, misschien niet eens zo scifi-achtig als de bijbel ons wil doen geloven. In meerdere artikelen op deze site is beschreven dat het universum een hypersimulatie is en dat onze ziel gevangen zit in een valse realiteit waarbinnen religies dienen als mind/soul-control en de heersers van deze illusie ons gevangen houden in een tijdlijnbeleving die zich afspeelt volgens de scripts van de profetieën. Binnen een hypersimulatie is niets onmogelijk, alleen zullen bepaalde zaken ons huidige begripsniveau te boven gaan. In mijn vorige artikel gaf ik al even een fantasieschets over een mogelijke verschijning van Jezus op de wolken. De film Transcendence liet al zien hoe de nanotechnologie (wellicht nu al) mogelijk nieuwe Avatar lichamen kan creëren. Google’s technisch topman Ray Kurzweil beweert dat dit in 2045 tot de mogelijkheden zal behoren, maar wie weet heeft NASA al een geheim project draaien. Ach u ziet, ik fantaseer nog even verder, maar misschien moeten we het ons allemaal wel degelijk iets plastischer voorstellen dan we voor mogelijk houden. Tegelijk moeten we ons blijven beseffen dat we in een hypersimulatie en een zielengevangenis leven en dat niets is wat het lijkt (zie hier).

Uiteindelijk is onze ziel onderdeel van de goddelijke bron en probeert de Saturnus cult haar matrix systeem van tijd en illusie definitief te vestigen, daarmee een poging wagende de ziel definitief van de échte goddelijke bron (en dus niet de valse van de religies) af te houden. Daarom zullen zij hun hypersimulatie voort willen zetten. Maar wat mij blijft tegen staan in religie, is het principe van de bloedoffers. Ik kan mij niet voorstellen dat een liefdevolle rechtvaardige God bloedoffers vereist. Juist dat offeren van bloed heeft mijns inziens een energetische waarde en behoort tot deze valse matrix; deze voor de zielen-oogst bestemde mensenstal. Liefde en slacht-offeren horen niet bij elkaar. Dus het beeld dat de liefdevolle God zijn eigen zoon offerde, omdat hij nu eenmaal bloed wilde zien vloeien voor de zondeval van de mens, is wat mij betreft een aangepraat op ‘angst inboezemen’ gebaseerd mindcontrol-verhaal. Er is geen zondeval en er is geen erfzonde. Er is slechts conditionering en een bio-computer genaamd lichaam met hersenen (beide met een zender/ontvanger functie) die zijn afgestemd op zowel de voorgeprogrammeerde code in hun DNA als de kunstmatige intelligentie (AI = artificial intelligence) code vanaf de daarvoor bestemde Saturnus-achtige planeten (WiFi zenders). Die conditionering, voorprogrammering (vanuit ons DNA) en real-time programmering (vanaf Saturnus)  bepaalt ons ego; oftewel hoe we ons gedragen, hoe we ons voelen. Onze gedachtestroom is niets anders dan gevolg van verschillende input-kanalen in deze biocomputer. Leren we bijvoorbeeld door behulp van meditatie in contact te komen met onze ziel, dan kunnen we de gedachtestromen objectief bekijken en zien als onderdeel van het hele pakket dat ons ego vormt. Wij zijn niet ons lichaam. We zijn niet onze gedachten en ons gevoel. Dat zijn slechts belevingen die onze ziel ervaart binnen deze illusionaire matrix. Wie we echt zijn? We zijn onderdeel van de goddelijke bron, waarmee ook onze ziel, die deze illusionaire realiteit beleving meemaakt binnen deze bio-computer (jouw lichaam), als het ware via kwantumverstrengeling verbonden is. Als je je daarvan bewust wordt, bent en blijft, dan is de hele tijdlijn en zijn alle scripts (profetieën) van de Saturnus cult (de elitaire heersers van deze planeet) niet meer relevant.

Angst inboezemen‘ en ‘vooruitzicht op verdoemenis voorspiegelen‘ zijn methodes om de mens in haar ego te drukken. Door in angst te zitten (angst voor Armageddon, angst voor rekeningen, angst voor oorlog, enz.) houdt men die zender/ontvanger functionaliteit afgestemd op het door de heersende klasse gewenste radiokanaal (Saturnus). Nieuwe technologie, chemtrails en nanotechnologie zullen de mens in halve bio-computers veranderen, waardoor deze (door de Archontische hybride heersende elitaire klasse) gewenste aansturing van de mens nog beter zal functioneren.

Zelf heb ik veel ervaring met angst. Angst kan je compleet in je ego drukken en ook compleet weghouden bij je verbinding met je ziel. Angst voor verlating; angst dat je vrouw vreemd gaat; angst over geld; en ga zo maar door. Je kunt er compleet door in beslag genomen worden. Het is dan ook een kunst om je bewust te worden van je ziel en te gaan zien dat je ziel onderdeel uitmaakt van de goddelijke bron en al het andere slechts ‘beleving’ is binnen deze illusionaire realiteit (matrix illusie). Vanochtend luisterde ik naar een meditatie van een man die veel wijsheden verkondigt (zie hier). Deze meneer met de bijnaam Mooji, betitelt hierin het zielsbewustzijn als de oceaan en alle gedachten, alle belevingen, emoties en zelfs onze lichaamsbeleving als golven op de grote oceaan. De golven komen en gaan, maar hebben geen effect op het bestaan van de oceaan. Meditatie lijkt een effectieve methode om angst te overwinnen en elke gedachte of beleving te zien als golven op de oceaan. Onze ziel is onderdeel van die oceaan. Daarvan bewustworden is het belangrijkste wat we kunnen doen. Angst voor de ‘hel‘ met daaraan gekoppeld ‘de redding van buitenaf‘ door ‘een goddelijke kracht die ons komt redden‘, is het uit handen geven van de oplossing. De oplossing ligt veel dichterbij, namelijk in de bewustwording dat we zelf onderdeel zijn van de goddelijke bron. Wat er ook staat te gebeuren; blijf verre van angst en angstindoctrinaties. Voorbereiden op rationeel in te schatten ‘mogelijke lastige periodes’ binnen deze matrix beleving is een rationele keuze, maar doe dit niet vanuit angst. Wees u bewust van uw connectie met de goddelijke bron. De rest is maar een beleving binnen deze valse realiteit.

Bron linkvermeldingen: Wikipedia, franklinterhorst, bijbelengeloof.com, herschepping.nl

Gedeeld 165

Tags: , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (13)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Hans schreef:

  Welkom in Matrix 2.0
  We worden allemaal (de profetie volgelingen en Galact.Fed.of Light volgelingen) keurig klaargestoomd voor het volgende matrix avontuur, alleen een stapje hoger in dimensie.

  We zijn nu aan het einde aangekomen van onze evolutionaire afdaling door de dimensies naar de derde dimensionale dichtheid, we hebben het allemaal beleeft, ervaren.
  In zoverre komen de profetieën uit, het derde dimensionale aarde avontuur komt tot een einde, het einde der cycli.
  En nu weer terug naar de 4e/5e? een nieuw technologisch tijdperk?
  Technologie is niet organisch, is kunstmatig.
  De beloofde 5e dimensie waarin we vanuit ons bewustzijn alles kunnen manifesteren en creëren.
  Maar alles draait om technologie, er wordt ons de mooiste en waanzinnigste technologie voorgehouden en beloofd.
  Ga het hart binnen (niet de hartchakra!), voel daar, daar ligt de waarheid, daar ligt je werkelijke verbinding met je essentie.
  En die ligt niet binnen een matrix waar vanuit we via de pijnappelklier en de chakra’s gelinkt worden.

 2. boterbloem schreef:

  Ja , Martin

  Wat de transport naar Boven betreft , zullen we ons lichaam hier op deze aarde moeten achterlaten.
  May god have our Souls .
  So we can fly to his kingdom of heaven.

  Milllljoenen mensen wachten op zijn verlossing .

  America met z’n ruim 64 miljoen regels en wetten om mensen gekooid te houden op allerlei wijze .
  Hier een toekomst visie ;
  vanaf 10.04 zie je hoe mensen in Mumbai / India moeten leven.
  Wat is dan nog the use of this life .

  https://www.youtube.com/watch?v=bZBGJ9jAe6c

  Terug out of the matrix Box
  Zijn wij allen één Star Seed cluster in the Milkyway of the Universe .
  We are not afraid to die .
  Wij zijn het Licht van de Liefde
  Mooie vraag ; Are you an old soul ?

  https://www.youtube.com/watch?v=Sq_Y41xD–E

 3. Freeman schreef:

  Volgens het Evangelie van/volgens Matteus/Marcus zal de opname plaatsvinden nadat de grote “wereldwijde” verdrukking verkort wordt terwille van de uitverkorenen die worden opgenomen (anders zou geen vlees/mens gered worden) dan zal het teken van de zoon des mensen (Man met de kruik/watermantijdperk) verschijnen aan de (hemel) zodiak, en dan zal hij zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen te verzamelen/op te nemen. De 1 wordt opgenomen en de ander wordt achtergelaten, de 1 krijgt dus een verheerlijkt lichaam en de ander komt om in een (toekomstige armageddon) en van hun lichamen zullen de gieren zich voeden.

  Met andere woorden “de esoterie van de Occulte cult van Saturnus” is er op uit om alle christenen te doen verdwijnen, ofwel te doden hier op aarde door de executeurs, of een gedeelte zal gewaarworden (vanwege het geregistreert staan als anti-VATICAAN-christenen) alsof het zal lijken dat hun ziel in beslag genomen wordt en “men” hen in een andere dimensie zal transporteren, een soort van simulatiewerkelijkheid en beleving in die realiteit waarbij de ziele-licht-kracht tijdens het leven op aarde is ingewikkeld en ingepikt en daar een soort artificieel-spiritueel-lichaam is geweven door AI-technologie.

 4. Freeman schreef:

  Of er wordt een geheugen en energetische afdruk van je zielelicht-kracht afgetrokken en bewaart en daarvan een artificieel-spiritueel-lichaam geweven, terwijl zij (de archonten) de oorspronkelijke ziel-licht-kracht mede de door hun ontwikkelde technologie, weten gevangen te zetten en inzetten en gebruiken om het artificiele ziele-lichaam te folteren, omdat het wilt ontsnappen foltert het tegelijk het ziele-lichaam, omdat er nog een verbinding tussen afdruk van de ziel en het origineel is, vandaar dat het lijden in stand wordt gehouden en als straf zou worden toegepast.

  Hoe minder we ons door hen laten voeden, hoe beter, maar om 100% niet in hun klauwen te vallen lijkt me onmogelijk, ze weten gewoon hoe ze ons het ontsnappen onmogelijk te maken, ergens lijkt het mij ook wel dat ze het een “interessant” gegeven vinden om met een wakkere mensheid geconfronteerd te worden, zoiets van “jullie kunnen toch niet winnen en ontsnappen aan ons, maar onderneem wat, probeer iets,” en datzelfde zie ik in feite de criminelen van de nieuwe wereld orde ook doen, ze spelen een spel, ze willen dat spel met ons spelen, maar waarom pas vanaf het moment zo n beetje dat het internet op kwam zetten? Weten zij dat ze onverslaanbaar zijn en dan ons de illusie geven dat we nog van ze kunnen winnen, want hun programmatjes en agenda stopt gewoon niet en ik denk dat daarin ook hun voldoening ligt, zich alles te kunnen permitteren wat ze maar willen.

 5. ZerotheHero schreef:

  Freeman, het oneindige heeft nooit bedoeld dat zij, de duisternis whatever, onverslaanbaar zouden zijn. Als dat zo zou zijn zouden ze de tactieken niet nodig hebben die ze gebruiken. Niks is onmogelijk. Uiteindelijk is het maar een show, een spel, een drama. Het gaat om de reis niet de bestemming.

 6. Freeman schreef:

  Ja ja, mij gaat het om beide, de reis en de bestemming, ik zou bijna willen hier nooit meer te zijn (reincarnatie) of ik moet bewust hier willen zijn om “het werk” te verrichten als lichtwerker, maar om niets anders, zoals de “hindoes” ook wel leren, dat dit een gevangenis-planeet is en dat is het ook.

  Een werk in uitvoering door de Elite.. ze zijn bezig om Maleachi 1:2-5 te orkestreren, blijkbaar is er haast mee gemoeid, in ieder geval staat dat op hun agenda.. http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Infowars-slaat-groot-alarm-voor-aanstaande-totale-wereldwijde-instorting..

 7. Freeman schreef:

  Voordat de grote wereldwijde verdrukking opgestart dient te worden die culmineert in een Armageddon (Jesaja 17:4-14, zal eerst de Slag om Syrie (Jesaja 17:1-3) beslist moeten worden en Damascus vallen, dus de ontwikkelingen momenteel in Syrie zegt iets over de uit te voeren “eindtijdscript” en deze uit te voeren profetie staat ook beschreven in Lucas 21:25-28 en pas nadat die georkestreerde verdrukking plaats heeft gevonden en de wereld op grove wijze is uitgedund, zal de Dictator zijn opwachting maken en naar voren geschoven worden zoals in het plan staat geschreven in Jesaja 16:4-5 en wat weer overeenkomt met Matteus 24:29-30, want dan verkrijgt die man het groene licht van de Archonten zoals valt te begrijpen in het visioen wat opgeschreven staat in Daniel 7:3-14 wat in overeenstemming is met de profetie in Jeremia 30:21-22.

  IT s ALL DESIGN, het staat niet vast, maar als de mensheid niet peilsnel wakker wordt en de in de gang zijnde Archontische en nieuwe wereld orde programma in de kiem smoort, zal het plan om de wereld te onderwerpen aan de wil van de Archonten niet gestuit kunnen worden.

 8. Freeman schreef:

  Moet staan –> “maar als de mensheid niet peilsnel wakker wordt en de in gang gezette Archontische en nieuwe wereld orde programma niet in de kiem smoort..”

 9. Martin Vrijland schreef:

  Dat maakt het wel een stuk makkelijker uitvoerbaar voor de kabal…

 10. Sun Joy schreef:

  Nog steeds zijn er mensen die denken dat alles afhangt van de mensen die snel wakker moeten worden. newsflash; deze worden niet wakker! Wacht er niet op, hoop er niet op. Geniet gewoon van het leven.

 11. Freeman schreef:

  Iedere Katholiek is overigens volgens Evangelische definitie “geen” Christen en dat is wat het VATICAAN verdoemd goed weet. Want volgens het Evangelie is het “doop-ritueel” voorbehouden voor (jong)volwassenen die bewust Christen willen worden door geloof.

  Om het eindtijdscript volgens joodse visie en kalender te doen verlopen en slagen om hun armageddon-scenario op te kunnen tuigen, moet het Westen geislamitiseerd worden. Op de agenda staat dan wel van de Elite dat Religie moeten worden tenietgedaan in Europa en in het Westen over het algemeen, maar de Islam is meer dan een religie of geloof, Islam omvat een leidraad en een wetboek hoe het Islamitisch rijk te besturen.

  Op de Agenda staat ook dat de Europese cultuur moeten worden afgebroken door vermenging van rassen, maar wat de Elite weet is dat volgens de Islamitische-traditie en leer, moslim-mannen mogen trouwen met Christelijke-vrouwen en waarbij die kinderen per definitie moslim zijn. Dan zal geleidelijk aan het materialisme en Atheïsme verdwijnen en de komende 10 a 15 jaar zal de Europese gezin en familie normen en waarden verder worden afgebroken, men wordt dan in een identiteitscrisis gestort en dat verzwakt alleen, maar terwijl de mensen die ze hier planten hun identiteit zullen behouden en sterker worden en in menigte op een gegeven moment de meerderheid zullen uitmaken.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten