Mislukking kabinetsformatie van de acteursvereniging in Den Haag

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 18 mei 2017

Geef het volk brood en spelen, tv, voetbal, film, muziek, soapseries en de schijn van democratie. Het is me toch allemaal wat daar in Den Haag. De goed opgeleide praatjesmakers met ingestudeerde glimlach moeten u de indruk wekken dat u in een democratie leeft. Dat is natuurlijk al zo sinds Drees en zal nog wel even zo blijven. Tenslotte geloven wij Nederlanders in ons democratisch bestel. Het werkt en we zijn een welvarend land. De koningshuizen van Europa weten zich goed te verbergen achter hun marionetpoppen in de verschillende democratieën en lijken niets meer te zijn dan wat de paus voor de katholieken is; ze worden aanbeden en vereerd omdat dat traditie is. Ieder ander willekeurig mens dat in een gouden koets zou stappen en zou zwaaien naar de mensen, zou worden uitgelachen en voor gek worden verklaard, maar bij 1 soort mens doen we dat niet. Die zijn nu eenmaal koninklijk. Wat is dat dan koninklijk? “Nou gewoon, zo ben je geboren. Daar kun je niets aan doen.” Denkt u er nu in godsnaam eens serieus over na waarom wij bepaalde mensen de koninklijke positie gunnen en met vlaggetjes naar ze zwaaien. En denkt u er eens over na of de democratie niet een laagje vernis is, dat de werkelijk macht moet verhullen. Gelooft u nu echt dat het gekissebis van de acteursvereniging in politiek Den Haag er echt toe doet? Aan wie zweert iedere ambtenaar trouw bij in dienst treden?

Wie zat er achter de oprichting van de Bilderberggroep; de Bilderberggroep die het EEG project bedacht en uiteindelijk achter de formatie van de EU zat? Iedereen die vindt dat er niets mis is met de EU of de steeds verdere centralisering van de macht, heeft nog niet door dat dit globaliseringsproces juist vanuit die aristocratie aangestuurd wordt en maar 1 doel heeft: het verder grip krijgen op de wereldbevolking via uniforme wetten en regels. De Nederlandse koninklijke familie stond aan de wieg van de Bilderberg bijeenkomsten en heeft nog steeds een grote vinger in de pap in het globaliseringsproces. Dat geldt voor de aristocratie in zijn geheel. Dus de soapserie die het politieke spel van landspolitici voor u opvoeren met verkiezingscampagnes, verkiezingsoverwinningen en (mislukkende) kabinetsformaties, is er slechts voor bedoeld om uw aandacht te laten vestigen op de poppetjes en het spel dat er niet toe doet. Sowieso dicteert Brussel de verschillende landen en is het beleid van Brussel vooral bepalend voor wat er op landsniveau gebeurt, maar ook de poppetjes in Brussel voeren slechts het globaliseringsbeleid uit dat door een kleine elitaire groep wordt gedicteerd. Dat is een stelregel die wereldwijd geldt. Het zijn de farao-bloedlijnen (zie hier) die de show runnen en ons zoet houden met politiek spel, oorlogsdreiging, oorlogen, crisissen enzovoort. Iedereen die dat spel nu nog niet doorziet kan per definitie beter de Volkskrant, Trouw, Elsevier of andere zogenaamde kwaliteitsbladen blijven lezen. Daar vindt je verhalen van wel bespraakte en goed opgeleide perceptiemanagers die jouw beeld van de wereld blijven inkleuren volgens het vertrouwde plaatje.

De echte macht is volgens een soort piramide-model opgebouwd. Dan hebben we het over de macht wereldwijd die via het spel van these en anti-these steeds verder centraliseert. We noemen dit ook wel de Hegeliaanse dialectiek (zie hier). Daarin wordt een soort script gevolgd dat terug te vinden valt in de religieuze profetieën. Die profetieën van de verschillende religies zijn eveneens gebaseerd op these en anti-these en moeten uiteindelijk de mensheid stapsgewijs richting de synthese leiden die het bewustzijn van de mensheid zo heeft onderdrukt dat het niet meer beseft waarin het beland is en hoe het in de maling genomen wordt; de synthese van de gecentraliseerde macht. Die gecentraliseerde macht zal volledig gedigitaliseerd zijn en zal de mens met lichaam en brein aan het internet hangen. Niemand kan dan meer kopen of verkopen die niet verbonden is met dit centraal besturingssysteem. Die nieuwe centralisering van de macht is de oude macht in een nieuw technologisch jasje. Aan de top van de piramide staat Lucifer, de bouwer van deze simulatie die wij ons universum noemen. Via religie en hoger dimensionale vangnetten als New Age of het geloof in buitenaardse rassen die politieke bemoeienis met onze aarde hebben worden mensen met een iets meer ontwaakte geest gevangen in de DOS laag van het besturingsmechanisme. Op de Windows laag speelt zich de 3-dimensionale 5-zintuigelijke beleving af. Binnen die 3-dimensionale 5- zintuigelijke realiteit, wordt die Luciferiaanse macht gecoördineerd door het Vaticaan (via de wereldreligies aangestuurd vanuit het Vaticaan) en door de Merovingiaanse aristocratie (denk aan de Merovingian in de filmtrilogie The Matrix). Dat zijn de afstammelingen van de Egyptische farao’s; de koninklijke bloedlijnen (zie hier). Zij zitten achter de wereldwijde politieke, financiële en militaire machtsstructuren.

Die Luciferiaanse macht is in feite als een soort kunstmatige intelligentie. De gnostici spraken over de archonten, in de islam horen we spreken over de djins en in het christendom horen we spreken over gevallen engelen of demonen. Die kunstmatige intelligentie heeft deze matrix die wij beschouwen als onze materiële realiteit gebouwd. Binnen die realiteit doen de genoemde farao afstammelingen aan Ra verering; Molach verering; Baäl verering; Red Bull verering; oude zon verering. Dat zijn allemaal benamingen voor de planeet Saturnus, die planeet met al die ringen waarvan radiosignalen worden waargenomen die onverklaarbaar zijn. Hieperdepiep HoeRa (heil Ra; heil Saturnus; heil Lucifer)! Deze verering laat deze groep doorschemeren via Hollywood, maar ook in religieuze symboliek. Zij vereren als het ware de mainframe-poort / firewall Saturnus; het mainframe waarop de simulatie draait die deze materiële wereld in stand houdt en aanstuurt. Wat in religie demonisch of door de gnostici als archontisch werd betiteld, kunnen we beschouwen als een kunstmatige intelligentie. Onze 5-zintuigelijke waarneming van deze 3-dimensionale realiteit is als een gamespeler die door een VR-bril kijkt en zich vereenzelvigt met de game. Onze ziel is verleid om deze simulatie te komen proberen. De simulatie waarin onze ziel is geüpload, is gefirewalled door de mainframe-poort Saturnus. Saturnus houdt ons bij ons origineel vandaan en houdt ons binnen deze 3-dimensionale 5-zintuigelijke zielengevangenis. Let u eens op alle Saturnus-symboliek die u (verborgen) waar kunt nemen in bedrijfslogo’s of religieuze symboliek (zie hier en hier). Binnen deze zielengevangenis (gebouwd door Lucifer) zijn onze biologische avatars dusdanig geconstrueerd, dat de ziel daarin zijn ware capaciteit en expressievorm niet kan beleven. Vandaar dat grote delen van de hersenen of het DNA onbenut lijken te zijn.

Er is echter 1 verbinding die ons bewustzijn kan doen ontwaken. Dat is het principe van de kwantumverstrengeling. Kwantumverstrengeling is een fenomeen uit de kwantumfysica waarbij twee of meer natuurkundige objecten zodanig verbonden zijn, dat het ene object niet meer volledig beschreven kan worden zonder het andere specifiek te noemen – ook al zijn de beide objecten ruimtelijk gescheiden (‘non-lokaal’). Eenvoudiger gezegd: twee deeltjes zijn met elkaar verbonden via kwantumverstrengeling en als het ene deeltje beweegt, zal het andere dit ook doen; ook al zijn ze lichtjaren van elkaar verwijderd. Die kwantumverstrengeling van onze ziel met haar origineel is het wat sommige mensen bewust maakt. Dat zijn de mensen die de beperking van hun biologische avatar (het menselijk lichaam) kunnen overstijgen en ‘weten’ dat dit leven en deze realiteit niet alles is.

De Luciferiaanse kunstmatige intelligentie (archontisch/demonische kracht) die de avatars van de aristocratie aanstuurt binnen deze 3-dimensionele 5-zintuigelijke simulatie, stuurt de wereldbevolking richting een gecentraliseerde macht. Politiek op landsniveau doet er dus niet toe. Die marionetten van de aristocratische avatars (de poppetjes in deze simulatie die de baas mogen spelen) voeren slechts de regels op een dusdanige manier door, dat de onbewuste zielen die in de avatars genaamd ‘het gewone volk’ huizen, niet door hebben dat die regels allemaal bedoeld zijn om hun avatars onsterfelijk te maken. Via de weg van Problem, Reaction, Solution moeten zij het volk in slaap houden en er uiteindelijk voor zorgen dat de zielen die gevangen zitten in hun avatars (hun sterfelijke menselijk lichaam) die hun bewustzijn onderdrukken, er voor zullen kiezen hun avatars te hangen aan het nieuwe gefirewallde wereld wijde web van Google en consorten. De onsterfelijkheid van de transhumanisten die Google’s topman Ray Kurzweil en anderen nastreven, is de onsterfelijkheid die de religies nu nog via de verschillende wegen (Jezus, Mohammed, etc.) aanbieden, maar die straks in de synthese-fase zal leiden tot de Luciferiaanse macht (de macht die zich in de religie verhulde via these en anti-these in het god/satan-model). Die onsterfelijkheid zal niets meer zijn dan het transhumaan maken van het menselijk lichaam (de avatar van onze ziel in deze 3D 5-zintuigelijke simulatie). De nanotechnologie zal ons brein en ons DNA aan het internet hangen en iedere cel die veroudert of beschadigt, zal geherprogrammeerd kunnen worden of kan vervangen of gerepareerd worden. Dat maakt onze avatars tot onsterfelijke cyborgs. Daarmee zitten we nog langer gevangen in deze Luciferiaanse zielengevangenis/simulatie (zie hier, hier en hier).

Wes Penre, een schrijver waar ik kort geleden op gewezen werd door een lezer via Facebook en die blijkbaar op het zelfde spoor zit als ik, heeft in een Engelstalig artikel beschreven hoe we uit die ‘death trap’ (zoals hij het noemt) kunnen ontsnappen. Voor een volledig begrip van wat hij bedoelt, zou je eerst zijn boeken – de Wes Penre Papers (zie hier en hier) – moeten lezen, maar iedereen bij wie de kwantumverstrengeling met de originele ziel nog enigszins bewust aanwezig is, kan die stappen wellicht overslaan.

Het transhumanisme en de New World Order (wat feitelijk synoniemen van elkaar zijn) zullen slechts de schijn van een nieuwe utopie bieden waarin we onze ziel nog verder verstrengelen met de Luciferiaanse, Merovingiaanse, faraonische matrix-zielengevangenis. De wezens die zich soms presenteren aan mensen als buitenaardsen, stemmen van overledenen, engelen of demonen, zijn niets meer dan programmaatjes in de hogere dimensies (programmeerlagen, als Linux, DOS, binnen de Luciferiaanse Saturnus matrix) die de ontwakende avatars (met een ontwakend sprankje kwantumverstrengelingsbewustzijn) binnen de matrix moeten houden. Dat zijn de vangnetten voor mensen die buiten deze 3D 5-zintuigelijke illusie kunnen kijken (of die illusie voorgeschoteld krijgen om ze op het valse spoor te zetten). God, Jezus, Mohammed, Krishna, aliens (of wie dan ook), zullen ons niet redden. Zij zijn slechts programmaatjes binnen deze Luciferiaanse illusionaire zielengevangenis. De film The Matrix geeft een goede illustratie van de illusie waarin onze ziel gevangen zit. Wes Penre beschrijft de weg uit die matrix (death trap / zielengevangenis) mijns inziens goed in dit artikel. Leest u het maar eens en leest u vooral ook nog even de artikelen onder de blauwe linkjes in dit artikel, voor een beter begrip.

Bron linkvermeldingen: books.google.nl

Gedeeld 204

Tags: , , , , , ,

About the Author ()

Comments (4)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Camera schreef:

  Goed artikel weer, dank u

  Als men toch echt zo bekommerd is om de aardkloot dan schaf je de cruiseschepen met het mega verslindende energie verbruik toch direct af dan ga je toch juist geen uitbreiding van vliegvelden bevorderen, dat hele CO2 verhaal is ook uitsluitend voor de globalisering.
  (mensen zoveel mogelijk laten reizen ter bevordering van het uitvoeren van dezelfde regels, lekker makkelijk 😉

  Hierbij PDF, hieronder nog eens anders uitgelegd.

  http://www.grantjeffrey.com/pdf/GlobalWarming-introchapter.pdf

  En verbaal…

  https://www.youtube.com/watch?v=eoHTeau_UOM

 2. Averroes schreef:

  Ook het feit dat we maar 5% van het lichtspectrum waarnemen heeft me in het verleden diep aan het denken gezet over de ‘realiteit’ waarin we leven. Het bewustwordingsproces (KA) doorbreekt deze hypnose en kan er voor zorgen dat we de koppeling met de Merkaba hervinden. Dit is wat de Oude Egyptenaren reeds wisten.

  https://www.youtube.com/watch?v=NJQnzmH6jgc

 3. Averroes schreef:

  We leven in een gefabriceerde artificiële realiteit, ik vergelijk het met de ‘The Truman Show’ :

  https://www.youtube.com/watch?v=jDGmZ1VQtsw

 4. Martin Vrijland schreef:

  Ik moet bij het artikel opmerken dat de Wes Penre papers in feite een verslag zijn van het voortschrijdend inzicht van de schrijver, waarbij de 1e link in het artikel (het verzamelwerk van meer dan 700 pagina’s) eigenlijk grotendeels vervangen worden door het boek onder de 2e link, omdat hij daarin tot nieuwe inzichten is gekomen. Met veel delen van het eerste werk ben ik het niet eens, maar dat blijkt in het werk in 2016 bij hemzelf ook het geval te zijn.
  Ik zelf ben er een voorstander van om de grote complexiteit die Wes Penre aan zaken lijkt te geven, te vereenvoudigen. Bovendien heb ik het niet altijd over de matrix, maar probeer ik mensen vooral te prikkelen tot kritisch nadenken over het hier en nu, om vervolgens eens een stap verder te zetten en de perceptie van de realiteit eens onder de loep te nemen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten