Nederland wil een referendum om de EU te verlaten, het Forum voor Democratie, de NEXIT

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 21 juni 2016

thierry-baudet-forum-voor-democratieNederland wil een referendum om de EU te verlaten in de vorm van een NEXIT! Althans dat is waar het Forum voor Democratie van Thierry Baudet op inzet. Op 1 juni 2015 werd het forum opgericht onder leiding van Thierry. Op 19 november 2015 maakten Thierry Baudet, Jort Kelder en Arno Wellens hun opwachting in de Tweede Kamer om een Parlementaire Enquête naar de invoering van de euro te bepleiten. Inmiddels heeft het forum natuurlijk naam en faam gemaakt met het referendum tegen het associatieverdrag met Oekraïne, gesteund door Geenstijl. We weten allemaal dat de acteursvereniging in Den Haag onder leiding van Mark Rutte alles in het werk heeft gesteld om de uitslag van dit referendum te negeren. Het Forum voor Democratie spande daarom op 29 april 2016 een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat via een betekende dagvaarding. Deze week heeft de Rechtbank ‘s-Gravenhage de Nederlandse staat uitstel verleend tot 22 juni a.s. om met een antwoord te komen op de dagvaarding van Forum voor Democratie. Dat is een opmerkelijke datum, want dat is precies 1 dag voor de datum waarop de BREXIT stemming en toevallig de verjaardag van de Britse MP Jo Cox, die vermoord is, maar waarvan we nooit een lichaam hebben zien liggen op de beelden. Laten we het erop houden dat deze datum puur toeval is.

Ik ben nooit een promotor geweest van het referendum tegen het Associatieverdrag. Niet vanwege het feit dat het inderdaad een monsterverdrag is, dat eigenlijk niets anders was dan een integratieverdrag van Oekraïne met de EU, maar vooral omdat het ‘Nee kamp’ geen moeite deed om de feitelijke misstanden aan te kaarten. Waarom is de Nederlandse staat niet aangeklaagd voor haar rol in de Westerse coupe op de zittende regering via ernstige misstanden. Zo werd er met scherp geschoten op eigen volk door sluipschutters, ingehuurd door dezelfde mensen die de nieuwe regering vormden. Zo werd er openlijk samengewerkt met neo-nazi’s. Dus, ondanks dat er best goede dingen gezegd werden door mensen als Arno Welling over het gesjoemel met miljarden via Nederlandse voordeur BV’s, grote kippenbedrijven en andere misstanden, werden de échte misstanden niet aangekaart.

We zien dat het Forum voor Democratie erg goed in staat is om veel publiek naar zich toe te trekken, omdat ze inspelen op de grote bestaande markt van onvrede. Natuurlijk vindt vrijwel iedereen die niet zelf voor Brussel werkt dat de EU een groot en log apparaat is geworden. En natuurlijk weet Brussel dat zelf ook. Touwtjes aantrekken en de touwtjes laten vieren. We zitten nu in de fase van de touwtjes laten vieren en de gecontroleerde ‘Exit’ bewegingen. Dat is allemaal bedoeld om de onvrede in de maatschappij weg te halen via mensen uit eigen gelederen. Je kan dat opmaken uit de contouren. Zo zagen we bij de oprichting van het Forum voor Democratie iemand van het Clingendael instituut in het discussiepanel plaatsnemen. Adriaan Schout was prominent aanwezig bij de oprichting van het Forum. Natuurlijk kunnen we dan zeggen: dat is mooi, dat is open, dat is democratie. Maar we kunnen ook de vraag stellen wat iemand van een dergelijk instituut doet op een Europa-kritisch forum. Adriaan Schout is, zoals de omschrijving op zijn pagina van het Clingendael Instituut laat zien [citaat] Senior Research Fellow / Coordinator Europe, expertEurope / EU ForumRegions: EuropeExpertise: European integration; European Governance and better regulation; The EU Presidency; EU agencies; Europeanization of national administrations. Kortom Adriaan is de man die het grote rijk Europa helpt opbouwen.

We weten natuurlijk dat ‘Mr. presidentiële vliegramp 2010‘ Donald Tusk al heeft laten doorschemeren dat Europa veranderen moet. [CitaatEuropees president Donald Tusk maakte maandagavond in Luxemburg duidelijk dat hij een federaal Europa, een Europa zonder natiestaten, niet genegen is. ‘Geobsedeerd door de idee van totale integratie, merkten we niet dat de burgers van Europa ons Euro-enthousiasme niet delen.’ De bewegingen om de druk van de ketel te halen, zijn dus vroegtijdig gelanceerd. Het is te vergelijken met een grootgrutter die alle lokale supermarkten opgekocht heeft en onvrede onder het volk begint te constateren, waardoor het besluit een klachtencommissie op te richten waarin ze dorpsbewoners aanwijst om in plaats te nemen. Na veel gekissebis wordt er voortaan weer lokale worst in de schappen gelegd en zal de voetbalclub gesponsord worden.

Het Clingendael Instituut is niet zomaar een organisatie. De Organisatie is opgericht op verzoek van en in naam der koningin, de toenmalige koningin Beatrix. Dat kan maar 1 ding betekenen, namelijk dat het instituut het belang van het koningshuis dient. De aristocratie is grote promotor en initiator van het EU project. Het is zelfs een voortvloeisel van het Bilderberg plan van mede oprichter wijlen prins Bernhard. In 1954 vond de oprichting plaats van de geheime Bilderberggroep door de Socialist (en vrijmetselaar) Joseph Retinger en opa Bernhard. De eerste geheime conferentie van de Bilderbergers vond plaats van 29 t/m 31 Mei 1954 in het Bilderberg hotel te Oosterbeek. Daaraan heeft de club haar naam te danken. Tot de leden behoort de elite uit de zakenwereld, het bankwezen, de regeringen en de “intellectuelen”. Invloedrijke wereldleiders zijn in veel gevallen ook lid van de Trilaterale commissie en de Council on Foreign Relations. Opa Bernhard zelf was dus de drijvende kracht achter de Bilderberg conferenties.

walter-hallsteinDe Europese Unie werd opgericht door oud Nazi medewerkers. Walter Hallstein was lid van een genootschap van Nazi “wetsbeschermers”, de organisatie die de wettelijke steunpilaar werd voor een Europa onder toezicht van de Nazi kartel samenwerking. Hallstein was professor in de rechten en economie aan de universiteit van Frankfurt, waar zich het hoofdkwartier bevond van chemie concern en voornaamste Nazi-financier IG farben. Deze Hallstein werd tot president van de voorloper van de EU – de Europese Commissie – benoemd. Lees alle details in dit e-book. Hij was president van de Europese Commissie van 1958 tot 1967.

Hoe kan een Forum voor Democratie en dat tegen het logge en dictatoriale apparaat genaamd de EU zegt te strijden, zich verbinden met een man als Adriaan Schout? Het Clingendael Instituut pretendeert onafhankelijk te zijn [citaat] Dit politiek-onafhankelijk en non-profit kennisinstituut bestudeert sinds 1983 diverse aspecten van de internationale betrekkingen. Tevens functioneert het instituut als een denktank op het gebied van sociaal-politieke ontwikkelingen en fungeert het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael als een opleidingscentrum voor (aanstaande) diplomaten. Maar hoe kan zo’n instituut onafhankelijk zijn? Dat is net zoiets als de slager die zijn eigen keuringsinstituut opricht, de keurmeesters opleidt en dan zegt dat zijn vlees onafhankelijk gekeurd wordt. Het Clingendael instituut is totaal niet onafhankelijk, maar is een invloedrijk propagandistisch bureau, ingesteld door het koningshuis in 1982.

Wet van 29 december 1982, houdende machtiging tot mede-oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael”

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat overgaat tot mede-oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael” en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) machtiging bij de wet vereist is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Onze Minister van Defensie wordt gemachtigd mede op te richten de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael”.

Artikel 2
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3
Deze wet kan worden aangehaald als Wet Stichting Instituut Clingendael.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 29 december 1982
Beatrix
De Minister van Defensie,
J. de Ruiter

Uitgegeven de eenendertigste december 1982
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes;

Een instituut als het Clingendael Instituut is natuurlijk niets anders dan een bolwerk van spindoctors en de hidden hand van de macht van het koningshuis. De democratie in Europa is niet alleen een farce. De democratie in Nederland was altijd al een farce. U wordt bestuurd door de aristocratische faraonische bloedlijnen, die haar eigen verkopers opgeleid heeft en ze in de acteursvereniging Den Haag heeft neergezet. Iedere 4 jaar mocht u (en mag u nog steeds) een smaakje en kleurtje kiezen en ieder smaakje of kleurtje was en is keurig afgestemd op de signalen afkomstig van voelsprieten in de maatschappij. Datzelfde instituut dat die democratie al bewaakte en achter de schermen aanstuurde heeft u ongemerkt in de klauwen van Europa geleid en nu zijn zij weer de hidden hand in het proces waarin de onvrede gekanaliseerd wordt. Het Forum voor Democratie zegt precies die dingen die meetbaar tot de onvrede in de maatschappij behoren en geloof maar gerust dat Adriaan Schout niet voor niets aanwezig was bij de lancering van het Forum voor Democratie.

Het laat zich bijna raden door wie Thierry Baudet en Arno Wellens zijn opgeleid. Misschien wel door de man met wie Baudet op 21 maart 2016 dit interview hield, Peter van Ham. [Citaat]  Dr Peter van Ham is Senior Research Fellow aan het Instituut Clingendael. Hij is tevens hoogleraar aan het Europacollege in Brugge (België). Zijn onderzoek richt zich op de Europese veiligheid en defensie, de trans-Atlantische betrekkingen, de proliferatie van massavernietigingswapens, en branding. “Op de internationale corruptie index scoort de Oekraïne bijna even slecht als Zambia. Dat is bijzonder knap van een land in Europa. De leiders van de Oekraïne zijn de grootste boeven!” Dat zegt Dr. Peter van Ham, senior onderzoeker bij het Instituut Clingendael tegen Thierry Baudet. Dit zei Peter van Ham in het kader van het associatieverdrag. Maar wat meneer Van Ham vergat te vermelden, is dat het huidige boevenregime in Oekraïne juist door de EU in het zadel gehesen is. Kortom, we zien alle contouren van invloed van het Clingendael Instituut en dus kunnen we wel heimelijk concluderen dat het Forum voor Democratie een ‘spindoctor operatie’ is van de heren van Clingendael; de hidden hand. Het is een gecontroleerde manier om ‘stoom van de ketel’ onder het volk weg te halen en uiteindelijk zelf aan het roer te blijven staan. De grootgrutter zal uw gevoelens van onvrede meenemen en uw lokale worst weer in de schappen leggen. Maar u blijft bij de grootgrutter, linksom of rechtsom.

De enige manier om echt iets te veranderen is dat u niet opnieuw achter een politieke of semi-politieke beweging aanhobbelt, maar dat u niet langer mee werkt aan de opgedrongen wetten en regels van de dictatuur waaronder u leeft. Opstand in plaats van gekanaliseerd druk van de ketel laten nemen door de hidden hand. Steun liever de écht vrije onderzoekers en word lid van deze site. Of hobbelt u liever achter de vertegenwoordigers van de hidden hand aan? Het is aan u.

Bron linkvermeldingen: trouw.nlforumvoordemocratie.nl, standaard.be, wetboek-online.nlcafeweltschmerz.nl, wikipedia.org

Gedeeld 971

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (33)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Analyze schreef:

  Oud gerecht met een nieuwe sausje overgoten, het blijft het establishment met de aardappel in de keel die voor baas wil spelen. Dit soort figuren wanen zich superieur en moreel verantwoordelijk om ‘Boeren, burgers en buitenlui.’ te leiden. Je hoeft maar te kijken naar hun opleidingen en mentoren om tot dit soort conclusies te komen.

  Het is inderdaad niet meer dan een machtsring rondom het Pedo Huis von Lippe-Biesterfeld die partijen zoals de VVD (JOVD) gebruiken om hun agenda uit te rollen, geholpen door prostituees van de PvdA (zie o.a. Wim Kok, Melkert enz.).

  Baudet mentoren:
  In 2004 en 2014 was Cliteur lijstduwer bij de Europese verkiezingen voor de Partij voor de Dieren. Hij schreef ook een bijdrage in het boek “De eeuw van het dier” van Marianne Thieme. Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 was Cliteur lijstduwer. Tevens sprak hij, voor dezelfde verkiezingen, zijn steun uit voor de nummer zeven op lijst EénNL, voormalig VVD-Kamerlid Anton van Schijndel.[6] Van de JOVD (de JongerenOrganisatie Vrijheid en Democratie) kreeg hij in 2002 de prijs voor Liberaal van het jaar.

  Hij kan kennelijk geen keus maken tussen welke partij hij moet dienen of dient hij één partij met een divers agenda?

  – Roger Vernon Scruton
  Scruton is een typische vertegenwoordiger van het traditionele conservatisme. M.a.w. alles moet bij het oude blijven en de aristocratie is door God verkoren om het aardappelvolk te leiden.

  Poeh Poeh het mag wat kosten:
  Zo opende Thierry Baudet afgelopen donderdag het kantoor van het Forum van de Democratie aan de Herengracht 74-sous in Amsterdam.
  http://climategate.nl/2015/07/20/forum-voor-de-democratie-opent-kantoor-met-vernietigende-presentatie-van-arno-wellens/

 2. Analyze schreef:

  Minerva korpsballen met een grote bralbek, ey lullo:
  https://www.youtube.com/watch?v=o03xFZw8DoU

 3. erwin schreef:

  Baudet & co zijn 100 % controlled opposition, wat een farce. Waarom horen we niets meer van de uitslag van het Oekraine-referendum. Ik begrijp dat Baudet & Co een bodemprocedure zijn begonnen i.p.v. van een spoedprocedure in kort geding. Dat zegt al genoeg.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Lees in dat kader ook de relatie tussen het Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren en de (patsy) moordenaar van Pim Frotuyn, Volkert van der Graaf:

  http://www.beyondthematrix.nl/2016/04/05/wat-is-de-relatie-tussen-moordenaar-pim-fortuyn-de-partij-voor-de-dieren-en-het-eu-referendum/

 5. erwin schreef:

  instituut clingendael en think tanks establishment, journalisten zijn nauw verbonden met de AIVD. dan weet je al genoeg. Zie ook Ulfkotte over corrupte journalisten die werken voor veiligheidsdiensten.

  zolang het goed is voor de faraonische babelonisch status quo is alles mogelijk en toegestaan.

 6. Analyze schreef:

  Van der Graaf werkt voor de staat, dat mogen we onderhand wel vaststellen als je ziet hoe hij constant als een aal ontsnapt aan vervolging. Het zal me niets verbazen als hij is gerekruteerd op basis van dit dossier:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2761485/1997/03/20/Man-in-het-rood-spil-in-moordzaak-milieu-ambtenaar.dhtml

  Wageningen is het sleutelwoord: Pechtold
  2003-2005 Burgemeester Wageningen
  2005-2006 Minister zonder portefeuille (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties)
  https://www.youtube.com/watch?v=lKSOW_Uh3u4

 7. Analyze schreef:

  Wageningen Stad der bevrijding is gebaseerd op een taaie geschiedvervalsing. De oorlogshandelingen in heel Nederland eindigden zaterdag 5 mei 1945 om 08.00 uur. In Wageningen waren geen onderhandelingen over een capitulatie of capitulatievoorwaarden. Een ‘Duitse capitulatie’ was onmogelijk omdat de geallieerden de Duitse regering niet erkenden. ‘Capitulatiezaal’ is een geschiedvervalsing omdat in dat hotel geen capitulatie heeft plaatsgevonden. Noch in Nederland noch in Nederlands-Indië was een capitulatie. Japan tekende 2 september 1945 het capitulatiedocument aan boord van een Amerikaans slagschip. Hotel ‘De Wereld’ is geen symbool voor een capitulatie en daarom ten onrechte een rijksmonument. Een capitulatie is geen feit als bij een in zo’n situatie normale vraag bevestigend wordt geantwoord. Zo werkt de procedure van een implementatie van een capitulatiedocument niet.

  M.a.w. We zijn nooit bevrijd!

 8. erwin schreef:

  Ach het toneelstukje Wageningen bedoeld
  om de spion voor de faraonische babelonische
  club enige krediet te geven.
  Wat een held was hij

 9. Wilfred Bakker schreef:

  Hahaha, die is vergeten dat hij geneukt heeft, schiet niet op, vreselijk lachen dit!

 10. Cornelis88 schreef:

  Bedoel je hij had de moord op Chris vd Werken gepleegd en wilde daarna meewerken aan een politieke moord,waarbij de straf veel hoger uitvalt ?
  niet logisch tenzij er meer aan de hand was wat we niet weten

 11. Analyze schreef:

  Wat noem jij ‘straf’? De naam Van der Graaf duikt zo vaak op in het dossier Van der Werken dat het geen toeval meer is. Plus een politieke moord die door een VVD’er (Vereniging van Doofpotten) wordt ontslagen van zijn straf:
  “Na onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) zag staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) geen gronden om hem langer vast te houden. Zo heeft Van der G. geen psychische stoornis en verliepen de proefverloven eerder dit jaar zonder problemen.”
  http://www.nu.nl/binnenland/3766094/volkert-van-g-vrijdag-vrijgelaten.html

  En dan heb ik het nog niet eens over de connectie: Vrijmetselaar (Via Lucis) Matt Herben (Oud-Strijders Legioen) -> MIVD->JSF
  Fortuyn was anti-JSF en ook lid van Het Republikeins Genootschap, dus niet voor de monarchie.
  http://www.vialucis.nl/bouwstenen.htm

  Vuiligheid en Executie regeert NL
  https://www.youtube.com/watch?v=2C-rQ8UXkjA

 12. Martin Vrijland schreef:

  Let op het woord Proliferatie

  Proliferatie betekent in het algemeen groei of verspreiding, meer in het bijzonder:

  proliferatie (cel), de ontwikkeling van een cel (biologie).
  nucleaire proliferatie, de verspreiding van wapens, in het bijzonder kernwapens. Zie ook non-proliferatieverdrag.

  Dr. Peter van Ham richt zich op de proliferatie van massavernietigingswapens, en branding en dus niet op de non-proliferatie. Hij richt zich dus op de uitbreiding ervan.

  Just to let you know.

 13. Analyze schreef:

  Zelfs de Amerikaanse ambassadeur kwam bij Fortuyn langs
  Het militair industrieel complex is zeer invloedrijk, zie ook de Lockheed affaire van Prins Bernhard in 1977.
  https://www.youtube.com/watch?v=i79oZ-BzKeU

 14. Cornelis88 schreef:

  @analyze,
  ja allemaal waar wat je zegt,
  maar waarom ?werd dat allemaal aan Folkert gefaciliteerd ?
  ik bedoel wat zat er nog meer in voor Folkert
  ik bedoel de moord op een milieu ambtenaar ga je toch niet verruilen voor een politieke moord ?

 15. Analyze schreef:

  “ik bedoel wat zat er nog meer in voor Folkert”

  Dat moet je de Minerva VVD’ers Opstelten, Teeven vragen en PvdA’ers Melkert, De Vries en Kok.

  Chantage is het kernwoord lijkt me en misschien spelen andere dossiers ook een rol.

 16. Analyze schreef:

  We vergeten snel in NL, ‘De staat’ is het gevaar met zelf gecreëerde vijanden :

  Overheid moet eigen rol bij ‘terreur’ niet verdoezelen
  Louis Sévèke

  Als een deel van de veronderstelde terreur op het conto van haar eigen medewerkers geschreven kan worden, moet de overheid absolute openheid van zaken geven, vindt Louis Sévèke in het NRC Handelsblad van 3 november 2005.

  Zwaarbewapende politiemensen van een bijzondere eenheid bewaken een pand waar die nacht een terreuractie zou kunnen gaan plaatsvinden. Het huis zelf wordt ook van binnen bewaakt door vier politiemensen. Deze agenten weten niet beter dan dat het huis doelwit kan zijn van een relatief onschuldige actie. Om 5.20 uur die nacht gebeurt het dan: een bom explodeert en slaat een gat in de gevel van het pand. De bewakers in het huis blijven ternauwernood ongedeerd. Ze zijn later razend: de geheime dienst bleek te hebben geweten dat er een bomaanslag op het huis ging plaatsvinden. Maar daarvan had men de bewakers geen mededeling gedaan.
  Gaat dit over een actie van de ‘Hofstadgroep’ in het ‘Nederland in de greep van terreur’, anno 2005? Nee. Plaats van handelen is het Gelderse dorpje Renkum. Datum: 29 februari 1980. Doelwit: het huis van een Nederlandse hoofdofficier van justitie. De aanslag wordt opgeëist door een groep die zich het Rood Volksverzet noemt. De groep houdt de desbetreffende justitie – autoriteit verantwoordelijk voor het afdekken van de mishandeling door bewakers van een gevangenzittende ‘kameraad’.
  Vorige week werd door publicaties in NRC Handelsblad en een uitzending van Netwerk bekend dat handgranaten, die gebruikt zijn door mensen die volgens justitie tot de ‘Hofstadgroep’ zouden behoren, geleverd zouden zijn door een agent van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze man, B. genoemd, zou figureren in verschillende terrorismeonderzoeken, maar nooit aangehouden zijn. Dat wil zeggen: tot de publicaties. Nu zit hij vast. Netwerk opende met de veronderstelling dat het eigenlijk te absurd voor woorden is: “Een medewerker van de AIVD, die handgranaten geeft aan een groep mannen die ze beschouwt als levensgevaarlijk.”
  Die praktijk behoort echter tot de werkwijzen van een dienst als de AIVD. Het voorbeeld aan het begin van dit stuk is er een uit de praktijk van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorganger van de AIVD. De zelfbekende BVD-agent Cees van Lieshout zou nauw bij de actie betrokken zijn geweest. Deze man, een kleine crimineel die zelf over een vuurwapen beschikte, infiltreerde eind jaren zeventig/begin jaren tachtig in het met de Duitse RAF sympathiserende Rood Verzetsfront en andere radicaal-linkse groepen. Hij was betrokken bij verschillende (pogingen tot bom-) aanslagen en zette daar ook toe aan. Meermaals heeft hij met, nietsvermoedende, medeactivisten geprobeerd wapens en explosieven te bemachtigen of te maken. Zelden werd hij vervolgd. Uiteindelijk is hij, na ontmaskering, met hulp van de BVD gaan rentenieren op het Griekse eiland Kreta.
  Uit onderzoek naar infiltratie door de BVD in vooral linkse actiegroepen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw blijkt het geval van BVD-agent Van Lieshout niet op zich te staan. In augustus 1973 probeerde de dienst via een agent, codenaam Hagendoorn, een vuurwapen aan een lid van de Rode Jeugd te slijten. In het voorjaar van 1984 probeerde de BVD-agent John Wood vredesactivisten aan te zetten tot gewelddadige actie. Hij leurde onder hen onder meer met op een Belgische luchtmachtbasis ontvreemde granaten. Eind jaren tachtig nam een Nijmeegse BVD-agent, codenaam Jaffa, meermaals deel aan vernielingen en een bijna-brandstichting bij Shell-stations. Hij werd nooit gepakt, evenmin als zijn medeactivisten. In 1990 probeerde BVD-agent Hans D. activisten aan te zetten tot vernielingen bij sociale diensten. Later pleegde deze man samen met een, weer nietsvermoedende, medeactivist vernielingen op een kazerne in het Brabantse Vught. In hetzelfde jaar benaderde de dienst een Wageningse student plantkunde met het verzoek deel te nemen aan gewelddadige acties tegen het Shell-concern en lid te worden van groepen die vernielingen aanrichtten op proefvelden voor gentechnologie.
  Het betreft een gangbare manier van handelen door en voor de geheime dienst: het laten groeien van een agent, onder intensieve coaching door de dienst, in een groep waarvan gedacht wordt dat deze staatsgevaarlijke activiteiten ontplooit. Niet zelden gaat dit gepaard met het plegen van of het aanzetten tot strafbare feiten. Tot 2002 was deze methode in feite illegaal. Zoals voor alle werkwijzen van de dienst ontbrak immers een wettelijke basis. Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) is die wettelijke basis er gekomen. Het parlement stemde in met onder meer de bepaling, in artikel 21, dat agenten van de dienst zich – onder omstandigheden – schuldig mogen maken aan strafbare feiten. Geen enkel misdrijf is daarbij uitgesloten.
  Eind 1998 werd een motie van het Tweede-Kamerlid Kalsbeek (PvdA) aangenomen, waarin het parlement uitsprak dat ten behoeve van de opsporing niet samengewerkt zou mogen worden met criminele burgerinfiltranten. Dit wegens het processuele afbreukrisico, de oncontroleerbaarheid en het risico dat al snel sprake zou kunnen zijn van uitlokking. Kamerleden van PvdA en VVD verklaarden in dezelfde periode echter dat de BVD wel criminele burgerinfiltranten kon inzetten. Dat is alleen al vreemd, omdat de inzet van agenten door de BVD/AIVD nog veel minder te controleren valt dan de inzet van infiltranten in het strafproces. Minister Donner maakte in maart 2003 een expliciete uitzondering voor de inzet van criminele burgerinfiltranten als het gaat om de terrorismebestrijding.
  In het verleden is er meermaals uit parlementaire, juridisch – wetenschappelijke en onderzoeksjournalistieke hoek op gewezen dat de inzet van dergelijke agenten grote risico’s met zich meebrengt. Daarbij is onder meer verwezen naar de hiervoor genoemde casus. Maar natuurlijk ook naar de inzet van infiltranten in grote onderzoeken naar drugscriminaliteit.
  Als grote voorbeeld in negatieve zin mag nog steeds de, door de commissie-Van Traa in het midden van de jaren negentig ontrafelde IRT-affaire gelden. De Nederlandse overheid bleek zelf, middels criminele burgerinfiltranten, grote partijen (hard)drugs te importeren. Het uitvoeren van politiek gemotiveerde aanslagen, mede op instigatie van agenten van geheime diensten, is tijdens de Koude Oorlog vaak gezien als onderdeel van de zogenoemde strategie van de spanning. Dat concept gaat ervan uit dat een door aanslagen murw gemaakte bevolking en volksvertegenwoordiging repressieve maatregelen tegen en een grote controle over (groepen van) burgers zullen accepteren.
  Voor het bestaan van zo’n strategie in Nederland anno 2005 bestaat geen bewijs. Maar het gebruikte geweld door enkele terrorismeverdachten in combinatie met de – door sommige media ondersteunde – bangmakerij door de overheid van de bevolking, kan tot een vergelijkbaar resultaat leiden: acceptatie van – sec beschouwd – onnodige inperkingen van de grondrechten van (groepen van) burgers.
  Nu wordt aannemelijk dat de geheime dienst mogelijk een doorslaggevende rol (het leveren van de wapens) heeft gespeeld in die geweldsontwikkeling. In een tijd waarin het bon ton is het woord terreur in de mond te nemen en waarin ook sprake is van zich – toch werkelijk tot op heden alleen in het (verre) buitenland – voltrekkende daadwerkelijke terreur en contraterreur, past dan geen selectieve openheid.
  Als de overheid ervoor kiest zelf nadrukkelijk de trom te roeren, op het moment dat zij zogeheten terreurverdachten aanhoudt, als zij criminele burgerinfiltranten inzet, die kunnen leuren met wapens of explosieven, en als de overheid ook van de burgers verwacht waakzaam te zijn, dan dient zij zelf absolute openheid van zaken te geven, als aannemelijk wordt dat ten minste een deel van de veronderstelde terreur op het conto van haar eigen medewerkers geschreven zou kunnen worden.
  Louis Seveke is werkzaam bij het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) te Nijmegen.

  https://www.youtube.com/watch?v=IlXjihfHmSo

 17. Cornelis88 schreef:

  Dus als je Folkert volgt kom je vanzelf bij de waarheid
  Als je de kinderen van Jo Cox volgt idem

 18. Analyze schreef:

  Clingendael vertegenwoordigt het militair industrieel complex:
  Herben is de vijfde zoon van een chauffeur en later filiaalhouder van een antiekhandel en een Poolse moeder. Hij groeide op in de Molenwijk in het Laakkwartier en volgde de HBS-A aan het Lodewijk Makeblijde College. Later deed hij de postacademische opleiding internationale veiligheid aan het Instituut Clingendael.

 19. Analyze schreef:

  @Cornelis88

  Dit is de modus operandi van de diepe staat vertegenwoordigt door de geheime diensten. Volkert van der Graaf studeerde ook in Wageningen en was zeer betrokken bij extreem linkse partijen:

  .”In 1990 probeerde BVD-agent Hans D. activisten aan te zetten tot vernielingen bij sociale diensten. Later pleegde deze man samen met een, weer nietsvermoedende, medeactivist vernielingen op een kazerne in het Brabantse Vught. In hetzelfde jaar benaderde de dienst een Wageningse student plantkunde met het verzoek deel te nemen aan gewelddadige acties tegen het Shell-concern en lid te worden van groepen die vernielingen aanrichtten op proefvelden voor gentechnologie.”

 20. Analyze schreef:

  Heeft niets, maar misschien toch alles te maken met de corperaties die opereren onder de veilige beschermende hand van de E.U.
  Bedrijven zoals Bayer (IG Farben) is decennialang een hand boven het hoofd gehouden, wanneer gaat dit stoppen?
  https://www.youtube.com/watch?v=4absF7ykstc

 21. Analyze schreef:

  En het gaat nog verder Anthrax, Ebola, AIDS etc:
  https://www.youtube.com/watch?v=8zIqzrES8xk

 22. Analyze schreef:

  SIr Paul Nurse+Bill Gates = depopulatie
  https://www.youtube.com/watch?v=ItUPYX8i_M4

 23. Camera schreef:

  @Analyze

  Hoe zeker weten we eigenlijk dat het PF verhaal op waarheid berust?
  We weten met 100% zekerheid dat de reguliere media het volk constant op het verkeerde been zet. Met die kennis is het geen vreemde gedachte dat het spel altijd weer anders is dan dat diezelfde media brengt.
  Ik ga niet in details maar ook bij de PF zaak zijn er vreemde omstandigheden

  http://nodisinfo.com/hoax-death-homosexual-politician-pim-fortuyn/

 24. Martin Vrijland schreef:

  Wat ik nog vergat te vermelden is dat de 22e niet alleen de verjaardag van Jo Cox was, maar ook de verjaardag van haar 77 redder Bernard Kenny:

  https://www.youtube.com/watch?v=qwr4Mopphzg&feature=youtu.be

 25. Camera schreef:

  @ Joris

  Goede uiteenzetting Joris alleen op 3,38 zeg je : ” het valt niet echt te ontkennen”.
  Als je even de details gaat bekijken zijn er wat vreemde omstandigheden rond het verhaal van PF.
  Stel dat het volk (wij) dat nou eens echt willen onderzoeken dan gaan we tegen een grote muur oplopen dat kan ik je verzekeren. Het ene event is het andere niet, dat is het super raffinement.
  Misschien hangt het wel gewoon af van het budget…

  http://www.ourtravelpics.com/place/search/amsterdam_10/tussauds/

  http://nodisinfo.com/hoax-death-homosexual-politician-pim-fortuyn/

 26. erwin schreef:

  Uiteindelijk is het hoofdprobleem de faraonische, babelonische club.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten