Plan VS cyber aanval op Rusland oorlogsretoriek of verkiezingsretoriek?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 17 oktober 2016

cyber-aanval-joe-biden-vs-ruslandDe vice president van Amerika, Joe Biden, heeft volgens de Financial Times gezegd dat de Obama regering mogelijk een cyber aanval op Rusland wil uitvoeren. Dit alles is waarschijnlijk vooral een gevolg van de onthullingen van Julian Assange’s Wikileaks aangaande het email archief van Hillary Clinton en de onthullingen van Edward Snowden aangaande de activiteiten van de Amerikaanse spionagedienst NSA. Snowden zit nog steeds in Moskou en dat is natuurlijk een doorn in het oog van de Amerikanen. Het is opmerkelijk dat naarmate de verkiezingen naderen de oorlogsretoriek richting Rusland groeit. Assange gooit nog wat olie op het vuur door steeds meer gegevens te openbaren. We zouden ons af kunnen vragen of de ‘hidden hand’ niet bewust aanstuurt op een groot conflict, zoals het eigenlijk iedere wereldoorlog aan beide kanten gefinancierd en aangewakkerd heeft. Rusland dat zich tot aan het conflict in Syrië steeds afzijdig gehouden heeft van het westers – door Amerika gedreven – imperialisme, kan nu eindelijk gebruikt worden om een vijandbeeld te verkopen aan het Amerikaanse volk. En als je een grote externe vijand hebt, kun je daar alle politieke aandacht naar uit laten gaan. Dan hoef je tijdens verkiezingsdebatten niet te praten over de economische puinhoop in de VS, maar kun je vooral modder gooien over de vrouw-onvriendelijke uitspraken van Donald Trump, de gelekte e-mails van Hillary Clinton, de vermeende verkrachtingen van Hillary’s man en de houding van de kandidaten richting de zelfgeschapen vijand Rusland.

De EU loopt natuurlijk braaf in de pas met de VS en is bezig met wetgeving om Russische media uit Europa te bannen. Websites als RT.com en Sputniknews.com geven de Europese burger te veel afwijkende input op de propaganda uit de westerse media. Dat deze sites waarschijnlijk onderdeel van de verdeel en heers strategie zijn en een gewenst alibi vormen voor het optuigen van nieuwe wetgeving, gaan we natuurlijk nergens horen. Dat vergt een ‘helicopter view’ op het wereldwijde schaakbord. De elitaire groep die haar demagogische technieken en tactieken op wereldschaal inzet werkt via de techniek van ‘verdeel en heers’. Conflicten zijn dus nodig om meer macht naar zich toe te trekken. Je moet die conflicten bij voorkeur zelf optuigen. Daarvoor gebruik je regeringsleiders die jij daarvoor klaargestoomd hebt en via de schijn van democratie installeert. Gaat dat zo makkelijk? Nee, we hebben het over een planning die al generaties voortduurt. Daarvoor moeten we in de geschiedenis duiken en ontrafelen hoe bijvoorbeeld Rusland in 1917 ontdaan werd van de macht van de Tsaren en overgenomen werd met geld van die ‘hidden hand’. Zonder daar nu op detail op in te gaan, zou dan de vraag op kunnen borrelen: “Ja, maar dan ga je bijvoorbeeld toch niet een tweede wereldoorlog optuigen als je jouw marionetten al geïnstalleerd hebt? En waarom is dat project dan mislukt? Had Hitler zijn wereldrijk dan niet kunnen voltooien als daar ook die zogenaamde ‘hidden hand’ achter zou zitten?” Diezelfde vraag kunnen we doortrekken naar de huidige tijd. Stel dat Poetin een marionet van die ‘hidden hand’ is, dan heb je toch geen wereldoorlog nodig om meer macht naar je toe te trekken? Dat is een vraagstuk die meteen vereist dat we wat dieper na moeten denken over het wereldwijde schaakbord.

In meerdere artikelen heb ik mij op het standpunt gesteld dat de wereld geregeerd wordt door farao afstammelingen. Dat klinkt allemaal vergezocht, maar dat lijkt zo omdat we gewend zijn de pulp van de mainstream media te consumeren en niet te ingewikkeld willen nadenken. Dat deze dames en heren feitelijk de aristocratie vormen en dat zij zich in geheime genootschappen organiseren, zien we meer als een leuke hobby van de nobelen, waar we ons niet al te druk om willen maken. Ze houden er blijkbaar van om apenpakjes te dragen en ze moeten toch wat doen met hun vrije tijd. Ja, zo wordt alles weggewuifd. Toch is het misschien wel de moeite om er echt eens serieus naar te kijken in plaats van een roddelblad te lezen of de laatste Hollywood film te downloaden. Deze farao afstammelingen volgen een script. Binnen dat script hebben zij religies opgetuigd als massa mind control middel. Deze religies bevatten profetieën en die profetieën zijn onderdeel van het script. Dat wil zeggen dat ze allemaal op een eindtijd Armageddon (eindstrijd) aansturen en dat er ergens een messias komt. De profetieën van de verschillende religies zijn echter enigszins conflicterend; net als het idee over de ‘ware God’. Op basis van de geloofsovertuiging van de volgelingen van de betreffende religies kun je mensen motiveren om voor hun geloof en voor hun eindtijdvisie te strijden. En dat is precies de bedoeling. De farao’s zijn namelijk uit op bloedvergieten. De profetieën van de verschillende religies dragen bij aan dat concept. En in al die religies zal die eindstrijd draaien om Jeruzalem. Israël (met Amerika en Europa als loopjongens) speelt dan ook een centrale rol in wat zich in de wereld afspeelt. Al in de Balfour declaratie werd de grond in Palestina door de Rothschilds gereserveerd voor de vestiging van de staat Israël. Vlak na de tweede wereldoorlog, in 1948, werd de staat Israël gevestigd op datzelfde stukje Palestina. “Maar wat heeft dat met de tweede wereldoorlog te maken? Dat hadden ze toch ook wel kunnen doen zonder die oorlog?” Een interessante vraag, waarvoor we misschien vooral het antwoord moeten zoeken in het medelijden met het joodse volk dat na de vermeende genocide van Adolf Hitler optrad. Maar het gaat nog een stukje dieper.

max-verstappen-33Een belangrijk man binnen de geheime genootschappen waarin de aristocratie zich verenigd hebben en waarbinnen ze hun geheime kennis delen, was Albert Pike. Hij was 33e graad. Dit is de hoogste graad binnen deze clubs. Let u er maar eens op hoe vaak u het getal 33 ziet opduiken in de media. Dat duidt meestal op ‘masonic involvement’ oftewel betrokkenheid van de ‘hidden hand’. Masonic (of Free Masonic) is de Engelse term voor de vrijmetselarij. Albert Pike zou een brief hebben geschreven, die veel betwist wordt en waarvan de echtheid door vele “debunkers” in twijfel wordt getrokken. In deze brief (uit 1871) voorspelde hij 3 wereldoorlogen, waarvan de eerste twee inmiddels uitgekomen zijn. De derde wereldoorlog zou moeten gaan tussen de islamitische wereld en de agenten van het zionisme. Deze brief past heel goed bij de scripts van de verschillende religies en voorspelt dat de islamitische wereld en Israël (en haar vazalstaten/agenten) elkaar zullen vernietigen. Nee, de profetieën in de islam beloven natuurlijk de overwinning van de islam op de rest van de wereld, maar dat is de worst voor de neus die de strijdbaarheid moet aanwakkeren. Zo krijgen Amerikaanse soldaten weer hun eigen religieuze worst voor de neus gehouden om de strijd aan te gaan.

In veel uitingen van de faraonische aristocratie die de wereld ‘bestieren’ zien we symboliek terug van hun eigen religieuze en spirituele drijfveer. Om te beginnen is de stier heel erg belangrijk. Dat is het symbool van de godheid Baäl, Chronos, Ra (en zoveel andere benamingen die deze stier-godheid in de verschillende culturen had). Dat Max Verstappen (eerstgeborene van Jos Verstappen) met zijn nummer 33 (hoogste vrijmetselaarsgraad) ineens succesvol is bij Red Bull, zouden we als een toevalligheid kunnen beschouwen of als een verwijzing naar betrokkenheid van de farao’s. Het is een eerbetoon aan de stiergod, zijnde Saturnus. Maar dat gaat velen nu waarschijnlijk al weer te ver. “Kappen nou Vrijland! Je zoekt het allemaal weer veel te ver!” Nee, de Red Bull is een directe verwijzing naar Saturnus. We kunnen hierin een zoveelste verwijzing naar de Saturnus cult (naar de farao-bloedlijnen) herkennen. Zij laten steeds weer in hun symboliek zien wie de wereld runt. Geef het volk brood en spelen en bestuur ze met mind control methoden. Uit de Saturnus-symboliek die we niet alleen in elke religie, maar ook in logo’s, films, enzovoort terugvinden, kunnen we opmaken dat de farao’s in alle lagen van de maatschappij aan de touwtjes trekken. En dat duidt er weer op dat zij de poortwachters van deze wereld zijn. Een script volgt een tijdslijn. Gebeurtenissen die elkaar stap voor stap opvolgen noemen we ‘chronologie’ afkomstig van het woord Chronos; Grieks voor Saturnus. Onze ziel beleeft deze driedimensionale wereld chronologisch en wordt gehouden binnen de tijdsillusie van de bouwer van deze ‘matrix illusie’. De film ‘Interstellar’ brengt dit zeer goed in beeld. De bouwer van deze matrix-illusie is de grote architect van de vrijmetselaars (de farao bloedlijnen). Deze grote architect wordt dan ook vereerd. We hebben het dan over Lucifer. Lucifer is dan ook degene die aan het eind van het liedje (nadat de scripts van alle oorlogen afgewikkeld zijn en het vernietigende Armageddon is uitgevoerd) naar deze 3D wereld zal afdalen (als een soort avatar in een computergame) om de gevangen zielen definitief te overheersen.

Ja ja, je lult lekker, maar wat heeft dat nou eigenlijk allemaal met de VS en Rusland te maken Vrijland? Wat heeft dat met die cyberaanval te maken en de andere onderwerpen die je in het begin aankaartte?” Welnu, volgens de religieuze (bewust conflicterende) scripts moet er een groei van de islamitische macht in de wereld plaatsvinden. Daarin zie ik Turkije als belangrijke spil. Niet voor niets werd Erdogan in december 2015 uitgeroepen tot Kalief van de gehele islamitische wereld. Dat wil zeggen dat hij als de opvolger van de profeet Mohammed wordt beschouwd. Ik verwacht dus een sterke opkomst van Turkije. Iedereen die deze site volgt heeft kunnen constateren dat Turkije ook daadwerkelijk in macht aan het groeien is. Dat Amerika zich de laatste decennia als agressor opstelt, roept steeds meer weerstand op in de islamitische wereld. De NAVO stelt zich steeds agressiever op aan de Russische grens met de EU en de huidige retoriek richting Rusland aangaande een cyberaanval, past in dat plaatje. Ondertussen zien we beweging in de relatie Turkije – Rusland. De twee landen lijken het erg goed te kunnen vinden en gaan dan ook close samenwerken. Daarnaast is Erdogan ook druk bezig de islamitische wereld te verenigen. Dit zou er wel eens toe kunnen leiden dat een conflict als in Syrië een hele andere wending gaat krijgen dan dat iedereen momenteel verwacht. De vluchtelingenstroom die de oorlog in Syrië richting Europa genereert moet bijdragen aan de verzwakking van Europa. De agressieve houding van Amerika richting Rusland en het feit dat het land zich al decennia lang als agressor in het Midden Oosten gedraagt, zou er zomaar eens toe kunnen leiden dat huidige partners van zijde gaan switchen (of worden overlopen door Turkije). Kortom; het lijkt erop dat de farao’s bewust deze agressieve houding vanuit de VS propageren. Het hoort bij het script waarin een machtsverschuiving richting de islamitische wereld gewenst is. Dat past in de agenda van Albert Pike.

De vraag die nog open staat, is de vraag waarom er zoveel oorlog nodig is om deze wereldregering (aangestuurd door Lucifer) te installeren. Als je alle wereldleiders (farao afstammelingen) in je zak hebt, kun je toch ook zeggen: “Hey jongens, we gaan samenwerken!” Dat heeft alles te maken met iets wat een beetje zweverig klinkt. De bouwer van deze matrix (deze 3D tijdsillusie, zielengevangenis) voedt zich energetisch aan het (angstig) sterfproces van de mens. Angst wordt het best opgewekt in doodsstrijd en oorlog. Daarom is oorlog dus een noodzakelijk kwaad en zullen de farao’s dus altijd hun doel willen bereiken via oorlog in plaats van via een vredig proces. Bovendien zorgt oorlog voor uitputting en zorgt de angst die oorlog bij mensen opwekt, ervoor dat zij niet in contact staan met hun ziel (wat we ook wel ‘bewustzijn’ noemen). En dat heeft een tweeledig effect. Ten eerste zal de uitputting en ellende van een oorlog de roep om verlossing doen oplaaien en ten tweede ontwaakt de ziel niet uit deze illusionaire zielengevangenis. Lucifer, de bouwer van deze matrix (chronologische simulatie), gebruikt zijn avatars (de farao afstammelingen) om de zielen die binnen deze matrix-realiteit gevangen zitten definitief vast te kunnen houden. Hierin speelt het transhumanisme een belangrijke rol. Het transhumanisme dat via ICT en nanotechnologie (zie voor een goede illustratie de film ‘Transcendence’) het menselijk lichaam onsterfelijk zal maken (aldus Google’s topman Ray Kurzweil) zal ervoor zorgen dat de bouwer van deze zielenstal definitief de poorten richting de vrije weide afsluit en het menselijk zielen-vee gevangen weet te houden. De uitputting door oorlog zal er toe leiden dat mensen de (schijn-) verlossing van Lucifer met open armen zullen ontvangen. Religieuze gelovigen zullen na alle uitputting van oorlog en de deceptie dat hun messias niet gekomen is, zich makkelijk in de armen van deze verlosser werpen.

Elke stap die we op het wereldtoneel zien; elke politieke beweging of militaire activiteit is onderdeel van dit grote script. De farao’s zijn de uitvoerders van dit script en de bewakers van het vee in de zielenstal. Alleen de ontwakende zielen gooien roet in het eten. Hoe meer mensen dus ontwaken, hoe lastiger het wordt om de stal definitief te verzegelen. Daarvoor is het echter wel nodig dat mensen het spel van de farao’s gaan doorzien. Dat betekent dat je je niet langer leent voor hun spel en voor hun systeem. Dat betekent dus religieuze overtuiging gaan doorzien als mind control (gebaseerd op waarheidselementen om de ziel te prikkelen en te lokken richting dat systeem). Dat betekent niet langer meewerken aan alle andere systemen die de slavernij van de mensheid helpen in stand te houden. Denk aan het geldsysteem, denk aan de aanzuigende werking van het internet (dat ons kennis geeft, maar tegelijk steeds meer de digitale afhankelijkheid inzuigt). Het ontkoppelen van de ziel aan al deze systemen is het moeilijkste en meest gewaagde wat je als mens zou moeten doen. Dat roept allerlei praktische complicaties op die onoverbrugbaar lijken. Maar iedereen die doorziet welke kant het opgaat, kiest de weg naar de vrijheid van de ziel. De ‘hidden hand’ stuurt dus aan op oorlog, zoveel mogelijk angst en dood en verderf. Dat kunt u zelfs in de mainstream media herkennen.

Gedeeld 51

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (19)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Wilfred Bakker schreef:

  Wat ik betreurenswaardig vind, is dat veel mensen de verbinding met die ware, grootse aard in de loop van hun leven verliezen en pas tegen het einde van het leven, als ze hun laatste adem uitblazen, weer terugvinden. Nu wij allemaal internet hebben is dat gevaar eigenlijk alleen maar groter geworden, alles is te vinden, de waarheid, de liefde, noem maar op. Tinder op je mobieltje en neuken maar.
  Gaandeweg verliezen we ons natuurlijke vermogen om ons te verwonderen over het mysterie van het leven, als ik in de bus zit ergens heen zie ik mensen maar met 1 lichtpuntje, en dat is die fucking telefoon.
  We verliezen onze onbevangenheid, onze nieuwsgierigheid, onze hartstocht en humor, onze speelsheid en onschuld, het word allemaal van bovenaf geregeld.
  De ‘hidden hand’ stuurt dus aan op oorlog, zoveel mogelijk angst en dood en verderf. Dat kunt u zelfs in de mainstream media herkennen.

 2. Riffian schreef:

  Goede invalshoek Martin, ik denk dat ze verschillende scenario’s in de kast hebben liggen om de merendeel van de mensheid te misleiden. Heb een opmerking over de volgende onderstaande tekst in dit stuk:

  “Nee, de profetieën in de islam beloven natuurlijk de overwinning van de islam op de rest van de wereld, maar dat is de worst voor de neus die de strijdbaarheid moet aanwakkeren.”

  Volgens islamtische eschatologische perspectief hoeft de restauratie van de rechtstaat (khilafa) niet perse Islamitsch te zijn, het kan ook orthodox christelijk zijn. En laat Rusland nou in deze “eindtijden” een “wederopstanding” hebben. Een khilafa staat maakt geen onderdeel uit van de V.N./IMF/NATO etc. is geen republiek en maakt gebruik van renteloze betaalmiddelen gedekt door goud/zilver…M.a.w. Turkije kan het NIET zijn.

  Terugkomend op de luciferiaanse eindtijd deceptie..de volgende video laat zien waarom chemtrails en Project Blue Beam hand in hand gaan..
  https://www.youtube.com/watch?v=xjVJqXOAYps

 3. Riffian schreef:

  BREAKING: De moeder alle valse vlag operaties 6016 (2016) Anno Lucis, het jaar van het Licht en de Pulse (subliminaal/Orlando)
  _________________________________________________________________________

  Vulnerability to EMP
  The financial infrastructure is highly dependent on electronic systems, which should be clear from the preceding discussion. Virtually
  all transactions involving banks and other financial institutions happen electronically. Virtually all record keeping of financial
  transactions are stored electronically. Just as paper money has replaced precious metals, so an electronic economy has replaced the pa
  per one. The financial infrastructure is a network of simple and complex electronic machinery, ranging from telephones to mainframe computers, from ATMs to vast data storage systems. The electronic technologies that are the foundation of the financial infrastructure are potentially vulnerable to EMP. These systems also are potentially vulnerable to EMP indirectly through other critical infrastructures, such as the power grid and telecommunications. The financial services industry and knowledg
  eable experts on the security of that industry judge that the industry is highly robust against a wide range of threats. The NSTAC, for example, notes that the leading financial institutions take a multilayered approach to building robustness and recoverability into their systems: Operational data centers are engineered from the ground up with survivability in mind. Some are hardened with thick concrete walls and protected with extensive perimeter security measures equivalent to military command posts. Most have uninterruptible power supplies, generators, and on-site fuel storage sufficient to allow the facility to run independently of the power grid ranging from a few hours to over a month. External telecommunications links are diversely homed, with multiple building access points and connections to more than one central office…wherever possible. Operational procedures within the data center are designed to minimize the risk of human errors causing interruptions, and most or all data files
  are copied and stored on disk or tape at off-site facilities. Tecommunications for the Chicago Board of Trade and other major institutions. Wall Street was blacked out for nearly a week by an electrical fire in a Consolidated Edison office in August 1990. In April 1992, underground flooding in Chicago caused sustained telecommunication and power outages. Financial institutions faced widespread electrical power
  outages in the West during the summer of 1996 and in the Northeast during the summer of 2003. “In addition,” according to NSTAC, “the indus
  try weathered one of the worst terrorist attacks in recent history”:
  The World Trade Center bombing on February 26, 1993, struck at the industry’s heart, affecting the New York Mercantile Exchange and many securities dealers and otherwise disrupting activities throughout Wall Street. Numerous problems with facilities, systems, procedures, and staffs were encountered as firms scurried to recover, and some securities firms’
  operations were shut down temporarily. However, none of the most critical services were affected, and the effect on the economy as a whole was minimal.
  http://www.empcommission.org/docs/A2473-EMP_Commission-7MB.pdf.

  https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/13/executive-order-coordinating-efforts-prepare-nation-space-weather-events

  mei 1915 Lusitania tot zinken gebracht: VS mengen zich in Eerste Wereldoorlog
  december 1941 Aanval Pearl Harbour: VS mengen zich in Tweede Wereldoorlog
  augustus 1964 Torpedoboot bij Tonkin tot zinken gebracht: VS begint de Vietnam-oorlog
  juni 1967 USS Liberty tot zinken gebracht door IsRaEL GEEN maatregelen!
  september 2001 9-11: VS begint de ‘war on terror’ in Afghanistan m.b.v. MoSSad (begin WOIII)
  juli 2014 MH 17 uit de lucht geschoten: VS begint (met de EU) de oorlog tegen Rusland
  oktober/november/december 2016 EMP aanval NY kustlijn????

  https://www.youtube.com/watch?v=25nKPeEslMk

 4. Riffian schreef:

  The Day After (20-11-83 8+3=11)
  “The film postulates a fictional war between NATO forces and the Warsaw Pact that rapidly escalates into a full-scale nuclear exchange between the United States and the Soviet Union.”

  231134421

  23 = 2,3’s = 33e graad = 33 jaar na de release van ‘The Day After’
  3/11 = datum?
  44 = Obama, 44ste president
  21 = Blackjack, Het doel van het spel is om de bank (dealer) te verslaan. Hierbij moet men proberen dichter bij de 21 punten te komen dan de bank. Als de speler boven de 21 punten uitkomt heeft hij verloren, ongeacht wat de bank heeft. (Banken/valuta crisis)

  The New York branch of the U.S. Federal Reserve, wary that a natural disaster or other eventuality could shut down its market operations as it approaches an interest rate hike, has added staff and bulked up its satellite office in Chicago.
  http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-disaster-idUSKBN0N528G20150414

  Veel wijst naar november, verkiezingen etc. nog een reden waarom Obama de laatste president zal zijn en ‘martial law’ (spiegelbeeld = wal mart) zal afkondigen.

  https://www.youtube.com/watch?v=cBX5vRyCuEQ

 5. Riffian schreef:

  The Day After Tomorrow, NY Tsunami zie ook de $50,- biljet. Exacte weergave, toeval?!
  Lees de titel op deze manier The Day After en dan Tomorrow (nucleaire winter). Niemand minder dan (mason) Roland Emmerich (Independence Day, 2012) regisseerde deze film en NY had een aparte ‘release’datum nl. ‘May 24, 2004’ (24=6+5=11 2004=6 / op 6-11):
  1941 – World War II: Soviet leader Joseph Stalin addresses the Soviet Union for only the second time during his 19-year rule (the first had been on July 2). He falsely states that even though 350,000 troops were killed in German attacks so far, the Germans had lost 4.5 million soldiers and that Soviet victory was near. He states that the United States has granted the Soviet Union a $1billion loan in addition to supplying tanks and aircraft, and that the Soviet Union does not aim to impose its communist regime in European countries, but only to liberate them.
  1944 – Plutonium is first produced at the Hanford Atomic Facility and subsequently used in the Fat Man atomic bomb dropped on Nagasaki, Japan.
  1971 – The United States Atomic Energy Commission tests the largest U.S. underground hydrogen bomb, code-named Cannikin, on Amchitka Island in the Aleutians.
  https://www.youtube.com/watch?v=gJn261UAdaA

 6. Riffian schreef:

  De staat Maryland in de buurt van New York herbergt veel materieel voor de V.N. en alfabet agentschappen. Uit het zicht voornamelijk op industrieterreinen op particulier privaat terrein, waarom?
  https://www.google.nl/maps/search/fed+ex+in+de+buurt+van+Williamsport,+Maryland,+Verenigde+Staten/@39.6431502,-77.7891984,381m/data=!3m1!1e3

  https://www.youtube.com/watch?v=QHopVtF_B-U

 7. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Toch vind ik de periode tussen ‘ first produced plutonium’ en het gebruik in bommen op Nagasaki en Hiroshima verdacht kort. Het overeind blijven staan van belangrijke gebouwen in Nagasaki die niet van papier waren vind ik ook opmerkelijk, want je zou denken dat een atoombom allles zou wegvagen. maw, ik heb mijn twijfels of het wel atoombommen waren.En hoe hou je het spul actief schijnt ook een issue te zijn.
  Paddestoelwolk overtuigt mij ook niet. Brandblaren ook niet.
  En hoe de bommen op Nagasaki en Hiroshima ,zoals Wikipedia het noemt,”de wereld veranderden” vind ik ook opmerkelijk.
  Vervolgens een koude oorlog met Russische kernwapens op het westen gericht. Demonstratie’s tegen kruisraketten etc.etc. Misschien zijn we in het ootje genomen om ons in de angstmodus te houden.

 8. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  sorry dat ik het moet zeggen, maar Dahboo 7 Dahboo 77 of Dahboo 777
  is bewezen een fairmonger/shill .
  Meerdere serieuze waarheidszoekers/youtubers hebben er veel tijd in geinvesteerd om dit aan te tonen. U is gewaarschuwd.
  Check it out.

 9. Riffian schreef:

  Het gaat mij niet om wat voor wapens ze gebruiken al is het scalar, maar dat ze zaken aankondigen voordat het gebeurt. Dat is satanisme, vooral als je kijkt naar de dollarbiljetten die ze distribueren. Zaken nemen in occulte kracht toe als ze in ‘plain sight’ en masse worden gebruikt en geconsumeerd.

  De Amerikaanse deep state is satanisch en maakt gebruik van rituele mensenoffers om haar macht te consolideren en uit te breiden.
  https://www.youtube.com/watch?v=0-4KrCzit1o

 10. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Qua disinfo-agents,shills en angstzaaiers(fairmongers), als er duidelijke aanwijzingen zijn dat ik het mis heb verneem ik dat graag (niet echt 😉 ). Ook als er sterke aanwijzingen zijn dat ik zelf verwijs naar een onbetrouwbare bron dan hoor ik dat graag. Het is namelijk niet eenvoudig het kaf van het koren te scheiden,omdat controlled opposition agenten vaak waarheid vermengen met onwaarheid.Het is dikwijls moeilijk aan te geven WAT er precies niet klopt.(daarom is de dr judy wood lakmoesproef handig als indicatie) Angst zaaien en geen oplossingen bieden is ook een signaal dat er iets waarschijnlijk niet klopt. Als je je er bewust van bent dat 99 ,9% controlled opposition en disinfo is begrijp je dat het geen sinicure is om de waarheid te vinden op internet. ”Connecting the dots” is hierbij een must.
  Dwz, vaak zijn er verbanden te zien tussen de controlled opposition site’s.
  Goedwillende aspirant waarheidszoekers verspreiden ongewild disinfo en denken soms dat het heel gemakkelijk is om de waarheid verder te verspreiden en typen bijvoorbeeld 3 zinnetjes met daarin bijv.een new age element, foute links en sluiten bijv. heel lief af met ‘nemaste’ Anderen verspreiden onbewust angst-psy-ops afkomstig van al lang ontmaskerde fairmongers.
  Als deze op het oog goedwillende waarheidszoekers doorgaan met disinfo verspreiden kan het 2 dingen betekenen.
  1. Ze lezen enkel hun eigen reactie’s (egocentrisch en/of erg lui ) en zijn ongetwijfeld 9/11-trauma based mindcontroled en zijn vervolgens absoluut in de door de CIA uitgezette vangnetten verstrikt geraakt.
  of
  2. Het zijn trollen. Door de diensten beloond, maar waarschijnlijk meestal vrijwillig.(oorzaak waarschijnlijk ook mindcontrol gebaseerd op het 911 trauma)

 11. CuriousOne schreef:

  Ik denk dat je het $100,- biljet bedoeld waar de tsunami te zien is.
  $50,- dollar biljet is Hoover dam.

  https://www.youtube.com/watch?v=fafxhMLeGeA

  Wie er al eens de beweringen gelezen heeft van Ed Dames (controlled opposition), heeft gelezen dat er sowieso een WW III zal aankomen en dat in deze wereldoorlog kernbommen zouden gebruikt waarbij Noord-Korea word vernoemd. Dat tijdens deze oorlog een ruimte schip zal neervallen door de komst van niburu/planet X/.. en dat alle soldaten nadien hun wapens zouden neer leggen bij het zien van niburu.

  Nu denk ik wel dat er dingen in de aard van deze beweringen op komst zijn maar dan als false flag event.

  Een oorlog zitten we niet zo ver van. WW III is eigenlijk al begonnen maar dat is nog niet door gedrongen onder velen van ons. Als je ziet hoe V.S. en Rusland doen tegen over elkaar en welke beschuldigen ze naar elkaar hoofd gooien zit het er niet meer ver van dat ze elkaars land zullen aanvallen en/of binnen dringen.

  Als je ook ziet hoe Noord-Korea investeert in waterstof bommen en Kernbommen en er al verschillende keren mee gedreigd heeft deze te gebruiken tegen over V.S. zit die kans er ook wel degelijk in dat ze een kernbom voor de kust van New York kunnen droppen en zo een tsunami opwekken.

  Wat het ruimte tuig en niburu betreft dit gaat samen met project blue beam. waardoor ze iets projecteren in de lucht en voor de verdere show wat explosieven gebruiken. Waarvoor ze chemtrails gebruiken, diezelfde chemtrails gebruiken ze ook om ons te infecteren met metalen. Met deze metalen wordt ons lichaam gebruikt als antenne om later dan op ons in te tunen.

  Nicholay Tesla wist dat alles op aarde werkte met een bepaalde frequentie, dit wisten de Egyptenaren trouwens ook al. waarbij ze frequentie opgewekt met kristallen gebruikten om hun zware blokken op te heffen voor hun piramides. Anti zwaarte kracht werkt door een bepaalde frequentie op te wekken. Ook wanneer een persoon kwaad of blij is wekt hij een bepaalde frequentie op, ook als je een vreemd gevoeld hebt alsof een dierbaar persoon iets is overkomen werkt dit op de vorm van een frequentie die jij ontvangt.

  Nu proberen zij die zelfde manier te gebruiken om op ons in tunen. Om ons te brainwashen, lui te maken, slaafjes van ons te maken, enz… Het enige wat wij kunnen doen is positief blijven denken en steeds kritisch blijven, niet alles geloven wat ze je vertellen. Mij is altijd geleerd geloof niemand, enkel jezelf.

  Wetende dat de technologie die het leger gebruikt 20-40 jaar voorop ligt kan dit alles wel gebeuren. Ook als je ziet hoe telecom operatoren niet miljoenen maar miljarden euro’s investeren in het optimaliseren van hun netwerk 2G/3G/4G en binnenkort 5G en dat ze overal wifi antennes en routers plaatsen is het wel mogelijk dat dit kan gebeuren.

  Volgens mij willen ze ons waarschuwen of sturen ze die dingen de media in om ons te programmeren zodat we ons lot al onbewust weten. Mensen die niet voorbereid zijn zullen snel sterven en mensen die voorbereid zijn zoals onder andere preppers zullen een kans hebben om te overleven maar ik denk eerder dat hier veel mensen ook van zullen sterven. ze willen er ten slotte 6.5 miljard uit moorden en zij die het overleefd hebben zullen de sterkste zijn, hiermee zullen ze een super ras willen creëren want dat is tenslotte hun doel. Dit was ook het doel van Hitler. Maar dan zal het een 4de rijk zijn en geen 3de.

  Wat ik denk is dat de oorlog tussen V.S. en Rusland eind volgend jaar of begin 2018 zal beginnen.
  Dit zijn dan ook allemaal een vermoeden/gok, wat ze werkelijk van plan zijn zullen we in de toekomst wel zien.

 12. Riffian schreef:

  Klimaatonzin heeft nog geen top punt bereikt:
  http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/meeting/9567.php

  Nog meer Hollywood / U.N. ‘fear porn’. toepasselijke titel…Noah begin alvast met het vullen van je ark.
  http://www.imdb.com/title/tt5929776/?ref_=fn_al_tt_1
  The usual suspects (globalisten):
  Elon Musk …Himself
  Pope Francis …Himself
  Ban Ki-Moon …Himself
  Bill Clinton …Himself
  John Kerry …Himself
  Barack Obama …Himself
  https://www.youtube.com/watch?v=KY9iqeiyyBM

 13. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  betreffende het artikel;
  Dus de Obomba regering wil cyber attacks uitvoeren op Rusland.
  Dat criminelen cyber attacks uitvoeren wisten we eigenlijk al.
  Wel dom dat een regiem van te voren aankondigt dat het cyber attacks gaat uitvoeren.
  Je oorlogsstrategieën moet je natuurlijk nooit verklappen.
  Nu moet kleuter Obomba niet gaan janken als Amerika door Russische cyber attacks wordt aangevallen. haha.

 14. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  @Riffian.
  daar ben ik het wel mee eens.

 15. Averroes schreef:

  Ten eerste komen de aanvallen als je ze trackt uit een gebied waar McConnell Air Force Base is gesitueerd. Het herbergt met name de 184th Intelligence Wing …inside job dus om de Russen weer te kunnen beschuldigen.
  http://www.mcconnell.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/224192/184th-intelligence-wing

  Het is een ‘dry run’ voor martial law, het feit dat Soetoro het Internet met zijn illegale executive orders heeft weggegeven aan een private instelling genaamd ICANN (U.N.) zegt alles over de plannen van deze heerser/manipulator over Babylon.

  Date: October 30th – 30 days after the election
  Suspected Region: Northeast, specifically New York

  1st Phase: NROL (No Rule of Law) – drill involving combat arms in metro areas (active and reserve). Source says active duty and reserve service members are being vaccinated as if they are being deployed in theatre.

  2nd Phase: LROL (Limited Rule of Law) – Military/FEMA consolidating resources, controlling water supply, handing out to public as needed.

  3rd Phase: AROL (Authoritarian Rule of Law) – Possible new acronym or term for “Martial Law”. Curfew, restricted movements, basically martial law scenario.

  Source said exercise involves FEMA/DHS/Military

 16. Averroes schreef:

  Oh vergeten!

  Cyber Warfare
  Intelligence
  Information Technology

  The World has changed and the mission of the Kansas Air National Guard in Wichita has changed.

  Welcome to the 184th Intelligence Wing at McConnell Air Force base, the very first intelligence wing of the Air National Guard.

  The men and women of the 184th deliver near real-time intelligence around the globe to our nation’s war fighters, right here from Wichita.

  And we need you to accept this mission!
  http://www.184iw.ang.af.mil/

 17. Riffian schreef:

  BREAKING: Project Blue Beam/Firesign is confirmed!
  ———————————————————————————————————————————-
  B E N E N S O N S T R A T E G Y G R O U P
  1 000 Potomac Street, N.W., Suite 420
  Washington, D.C. 20007 TEL 202.339.6060

  Do Not Distribute | Do Not Copy SALVAGE PROGRAM

  Recommended Salvage: FIRESIGN

  For almost two decades the Department of Defense and NASA have
  coordinated on a black book project under the codename FIRESIGN.
  FIRESIGN’s aim is to create a religious “awe effect” in enemy
  populations to create an instantaneous psychological soft-kill (abject
  submission). The operation uses high powered lasers to project real-
  seeming images on the sodium layer 100km above the surface. These
  images can cover hundreds or even thousands of square miles and can
  appear completely real, three dimensional, and can move.
  These visual cues are augmented with pulsed ELF electromagnetic
  emissions (see: PROJECT SANGUINE) that attack the specific areas
  of the prefrontal cortex that are stimulated during religious
  experience. In limited tests, subjects have been able to be
  overwhelmed on both axis of vastness (an overwhelming of the
  subject’s frame of reference) and a powerful need-for-
  accommodation. The mix of these two will produce inaction, lack of
  focus on self or individual interaction, and gross transformations in mental equilibrium (a Road-to-Damascus Experience).

  The ability to produce these effects across 23% of the continental United States is the
  objective of FIRESIGN and field tests in the Levant have proven successful.
  The FIRESIGN scenario is that of an invading extraterrestrial force of nearly
  incomprehensible scale (massive floating cities descending, god-sized “walkers” among the
  clouds with terrifying weapons, wheels of fire and eyes, etc.). This phenomena, when
  activated will bring electoral and social systems to a halt and, in afflicted areas, will permit a
  narrative wherein POTUS is able to “Call a halt” to the invasion and then “hand over the
  torch” to Clinton, providing a basic continuity of state.

  AFTERMATH
  The aftermath of FIRESIGN will be the psychological subjugation of areas where uprisings
  are most likely to occur. The induced trauma of FIRESIGN will provide ample cover to
  government and NGOs who will be “providing aid” (psychotropic to induce docility) and
  counseling services which will ensure further domestication.
  FIRESIGN will require a great deal of power, mobile command stations with nitrogen-
  cooled super-computers, and the co-opting of the ELF arrays. We have created a schedule
  and teams roster that can be moved into position following the third debate.
  http://media.wix.com/ugd/0cf371_514bfe6a2dec4871ab7da7d50b9be410.pdf

  WEES GEWAARSCHUWD!
  https://www.youtube.com/watch?v=kUbd5opXnkk

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten