Turkije zal Europa innemen als het genoeg verzwakt is

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 27 juli 2016

ottomaans-rijkEr bestaat nog steeds de gedachte bij sommige mensen dat landen onderling strijd voeren. Dat op zichzelf is al een bizarre uitspraak, want er is toch duidelijk strijd zichtbaar. Neem bijvoorbeeld de oorlog in Syrië; neem de oorlogen in Afrika en zo kun je een hele lijst maken. De spanningen tussen Amerika en NATO partner Turkije zijn op dit moment zichtbaar aan het toenemen. De spanningen tussen Rusland en Turkije lijken weer wat te bekoelen. De spanningen tussen Europa en Turkije lijken juist weer toe te nemen, nu Jean Claude Juncker gisteren gezegd heeft dat Turkije voorlopig geen lid van de EU mag worden als het de doodstraf weer invoert. En zo worden we continu via de media en alternatieve media overladen met perceptie van de realiteit. Wat we niet doorhebben is dat het gehele wereldtoneel in handen is van dezelfde groep die op wereldschaal het volk compleet misleidt. Niet alleen de Amerikaanse verkiezingen zijn een show van verschillende maskers van hetzelfde gezicht. De gehele wereldpolitiek is een show van verschillende maskers van hetzelfde gezicht.

Ja, maar Martin Vrijland. Jij bent zelf niet te vertrouwen. Je hebt een spoor van vernieling achter gelaten en werkt misschien zelf wel voor de Mossad.” Dat zijn de statements die mij zoal om de oren vliegen. Natuurlijk is er alles aan gedaan om de vrije schrijver zwart te maken en natuurlijk moet ook ik wel een agenda hebben. Welnu, mijn enige drijfveer om een paar jaar geleden te beginnen met schrijven, was dat ik de deceptie en leugens van de media zat was. Daaruit voortvloeiende ben ik simpelweg tegen steeds meer informatie aangelopen die mij wakker heeft geschud. Omdat ik mijn ontdekkingen publiekelijk deel, heeft dat blijkbaar de aandacht gewekt. Zo iemand moet een kopje kleiner gemaakt worden. Is het niet door smaad- en laster campagnes via allerlei opgetuigde websites en Facebook pagina’s, dan misschien op de duur met een andere methode. Dus voordat ik ge-Fortuynd word, is het misschien het beste dat ik mijn visie op de wereld nog eens uiteen zet. You can shoot the body but you can’t kill the soul.

Stelling: In mijn optiek zijn alle leiders van landen inmiddels onderdeel van de farao-groep. Wilt u weten wat ik bedoel met de farao-groep, leest u dan even dit artikel er op na, waarin ik toelicht hoe de geschiedvervalsing ervoor heeft gezorgd dat we niet doorhebben dat de wereldwijde aristocratie zich goed achter de schermen heeft weten te verbergen. Zij zijn de gate-keepers van de (sur)realiteit waarin we leven. Zij hebben religies gecreëerd als mind control middel om massa’s mensen tegen elkaar op te zetten. Dit leidt tot grote oorlogen met enorme hoeveelheden slachtoffers. Die (slacht)offers worden dus gepleegd middels oorlogen. Aanhangers van religies zien dat vaak als noodzakelijke bijzaak omdat het nu eenmaal belangrijk is om de “satanische krachten” van die andere religie uit te schakelen. Hun ‘God’ is de enige ware en daarom moet de andere religie uitgeroeid worden, zodat de ware ‘God’ weer kan gaan regeren over deze aarde. Het maakt niet uit over welke religie we het dan hebben. In alle gevallen telt deze stelregel. Het feit dat er bloedvergieten plaatsvindt of plaats moet vinden wordt bedekt met de mantel der liefde, want uiteindelijk is God liefde en is elke religie er eentje van vrede; zo is het standpunt. Maar dat er miljoenen doden vallen wordt simpelweg niet beschouwd als problematisch. Het is blijkbaar nodig om de aarde te zuiveren van kwade krachten. En daar gaan alle religies mijns inziens steeds de fout in. Dood en verderf kunnen niet worden weggepoetst met de mantel de liefde en dus kan er geen God van liefde achter dit krachtveld zitten; of het nu de christelijke kruistochten waren of een islamitisch kalifaat.

Ik zal u mijn visie geven op het wereldwijde schaakbord, zonder me al te veel druk te maken over onderbouwing van mijn standpunten. Normaal pleeg ik altijd graag standpunten te onderbouwen met indicaties vanuit media of alternatieve media. ‘Bronnen’ noemen we dat. Ik ben echter van mening dat er niet of nauwelijks meer betrouwbare bronnen bestaan. Praktisch elke vorm van media wordt gecontroleerd door diezelfde elite. Ook vrijwel de gehele alternatieve media. “Dus jij beschouwt jezelf als een soort helderziende die daar boven uit stijgt?” Nee, ik schrijf simpelweg mijn visie op. U mag het ook overslaan, negeren, ridiculiseren of er om lachen. Het kan me niet schelen wat er van gedacht wordt. Het is mijn mening.

Ik begin bij het concept ‘oorlog’. Oorlogen worden opgetuigd met een demografisch en politiek doel en allerlei subdoelen die het grote plaatje dienen. Laat ik me beperken tot het meest recente voorbeeld: de oorlog in Syrië. Om te begrijpen wat ik bedoel is het handig dat u in uw achterhoofd houdt dat regeringsleiders allemaal familie van elkaar zijn. Ik heb het dan over de (Hebreeuws Babylonische) faraonische bloedlijnen. Nee, niet de politiek loopjongens die opgeleid zijn in de onder hun greep staande universiteiten en clubjes als Bilderberg. Die politici zijn slechts goed betaalde of gechanteerde uitvoerders van de agenda. U moet meer denken aan mensen als Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel, Bashar al-Assad en nog een hele waslijst. Amerikaanse presidenten komen waarschijnlijk ook uit deze bloedlijnen. De New World Order is niets anders dan een overeenkomst tussen de eerste geboren afstammelingen en de tweede- en derde (en verder) broers en zussen. Zoals Willem Alexander de kroonprins was van Beatrix en (wijlen) prins Friso op de tweede plaats stond als troonopvolger, zo gold dit binnen alle farao-afstammelingen als regel. De New World Order heeft er voor gezorgd dat ook de nakomelingen recht op regeren kregen. De strijd tussen die groepen is als het ware beslecht en gezamenlijk verdelen zij de koek (de wereld). Het uiteindelijke gezamenlijke doel is een centrale wereldregering. Althans, dat is het scrip dat gevolgd wordt. Ik spreek wel vaker over een script of scripts en doel dan op de religieuze eindtijd profetieën. Deze worden mijns inziens gebruikt om dit plan te vervullen. Althans het is eigenlijk slechts een subdoel. Het hoofddoel is: via veel bloedvergieten (zielen offers) de mensheid onder totale slavernij brengen, waarbij de ziel definitief gevangen gezet wordt in deze (sur)realiteit door onsterfelijkheid. Die onsterfelijkheid wordt gerealiseerd door het bedrijf Google, dat zwaar inzet op het transhumanisme. Google’s technisch topman Ray Kurzweil stelt dan ook met een behoorlijke zelfverzekerdheid dat we in 2045 onsterfelijk zijn. Dat matcht redelijk goed met de eindtijd profetieën. We liggen dus op schema.

De oorlog in Syrië, die we op dit moment zien, is niets anders dan een oorlog ter deceptie van de massa. Ja, daar vallen doden, maar daar maakt deze faraonische elite zich niet druk over. Zij putten hier zelfs energie uit. De oorlog in Syrië is totaal niet wat we denken dat die is. ISIS is een creatie van diezelfde elite. Nee, niet alleen van Amerika, maar van alle hierboven genoemde partijen gezamenlijk. Niet zichtbaar, maar flink gemaskeerd. Zij hebben de oorlog in Syrië opgetuigd om meerdere redenen. Ook Bashar Al-Assad is gewoon onderdeel van dit spel. Hij heeft nog geen schrammetje opgelopen in al die strijd. Maar misschien zit hij wel fulltime in een bunker. De oorlog in Syrië is niets anders dan een manier om het script te volgen die in de profetieën vermeld staan. In dat kader is het ook goed om dit artikel te lezen, waarin ik niet alleen de geschiedenis van het Ottomaanse rijk bespreek, maar ook de Balfour declaratie en de oprichting van de staat Israël. Ook leg ik uit hoe in mijn optiek de wereld verdeeld is in het West Romeinse en Oost Romeinse rijk. In mijn optiek is het spel van verdeel en heers nog steeds het zelfde spel van het West Romeinse en Oost Romeinse rijk, waarbij het gehele Romeinse rijk in handen is van die faraonische (keizerlijke) bloedlijnengroep. Zij beheersen het gehele toneel. In dat licht beschouwd is Syrië niets anders dan een strategische zet geweest in samenspel tussen de grote spelers op het schaakbord. Daarom stopte de Russische president naar verloop van tijd ook met het bombarderen van ISIS in Syrië. Het spel wat gespeeld wordt in Syrië had als hoofddoel, de vluchtelingenstroom naar Europa te genereren en de terreur te doen oplaaien. De creatie van ISIS was bedoeld om terreur op te doen laaien wereldwijd. Amerika en Europa moeten in chaos worden gestort.

Gelijktijdig moest de profetie van het oprijzende islamitische rijk vervuld worden en dat is waar president Erdogan van Turkije zijn rol vervult. Hij mag van zijn broers en zussen (faraonische afstammelingen) het Ottomaanse rijk doen herleven. Daarbij verricht hij grote wonderen. Hij is namelijk in staat geweest om in zeer kort tijdsbestek de Turkse economie uit het slob te trekken en gigantisch sterk te maken. De wonderen zijn de wereld niet uit en als je het terug traceert, zoals in dit artikel toegelicht, zit daar Saoedisch geld achter. Hoewel Erdogan’s carrière vooral begon dankzij Fetullah Gülen heeft hij zich (voor de bühne) los geworsteld van Gülen en is er nu sprake van een (geënsceneerde) ruzie. De Turkse economische opleving is vooral te danken aan Saoedisch geld en de oliesmokkel via ISIS legt de Turkse economie ook geen windeieren. Wetende dat Saoedi Arabië niets meer dan een zionistische (militair politieke tak van de faraonische aristocratie) vazal staat is (zoals uitgelegd in dat zelfde artikel), wordt dus duidelijk waarom Turkije zo sterk mocht worden. Je trekt een economie niet zomaar uit het slop zonder toestemming en investering van de wereldwijde heersende klasse.

Het past volledig in het plaatje van de religieuze profetieën dat het Ottomaanse rijk zich moet en zal oprichten. Daar mag u zelf een beetje onderzoek naar doen. Het Ottomaanse rijk zal zich dan ook wonderbaarlijk oprichten en daarvan zien we nu de voortekenen. De oorlog in Syrië en het terrorisme wereldwijd wordt door de media gebruikt om ruzies tussen landen ten toon te spreiden. Dat is slechts en alleen onderdeel van het verdeel- en heers spel van deze faraonische groep. Erdogan moet legitiem boos kunnen worden op Amerika en Erdogan moet legitiem boos kunnen worden op Europa. Erdogan moet immers het Ottomaanse rijk herstellen. Dat Ottomaanse rijk wordt dan het (ogenschijnlijke) centrum van de macht over het West Romeinse rijk, zodat het ten oorlog kan trekken tegen het Oost Romeinse rijk (dat onder leiding van Rusland staat). Het echte centrum van de macht ligt gewoon nog bij de top van het bestuur van deze faraonische bloedgroep, zijnde het Britse koningshuis en het Vaticaan. Wetende dat alle religies door hen bedacht zijn en gebruikt worden voor het spel van verdeel- en heers, hoeven zij zich geen zorgen te maken. Zelfs als Vaticaanstad ingenomen zou worden, weten zij dat dit gebeurt door hun bloedlijn-telgen.

President (farao) Erdogan heeft dus als taak op dit schaakbord om het Ottomaanse rijk te herstellen en daarvoor weet hij via religie, de media en jaren van voorbereiding en brainwashing, het volk op de hand te krijgen. Angela (farao) Merkel speelt haar spel ook mee en zal bij een komende coup van Turkije op Europa de zijde van de oude Ottomaanse partner kiezen. Overigens is de toplaag van de EU ook op de hoogte van dit spel. De BREXIT moest niet alleen voor een extra financiële klap zorgen in Europa, maar moest er tevens voor zorgen dat Engeland zich op tijd terug getrokken heeft voor de Turkse overname van Europa. Europa is via een goed geplande financiële crisis in chaos gestort. De vluchtelingencrisis deed daar nog een schepje bovenop (via de geplande oorlog in Syrië) en de terreuraanslagen (meestal false flag of hoax) moeten Europa alvast onder een politiestaat model brengen.

Erdogan heeft straks meerdere alibi’s om Europa over te nemen. Het eerste alibi zal worden gevonden in de recente coup, die uit het Gülen kamp zal zijn gekomen. Waarschijnlijk is dit ook het geval, want Gülen is ook 1 van de farao’s die het spel meespeelt, samen met Amerika. Erdogan moet namelijk boos worden op Amerika. Kortom; het is allemaal goed gecoördineerd en gepland. Erdogan zal aantonen dat NATO een rol heeft gespeeld in de recentelijke coup. Erdogan zal af willen van Amerika als NATO partner. Daar hebben we alibi nummer 1. Het tweede alibi is dat Erdogan zal vinden dat Europa niets doet tegen de Gülen aanhang en tegelijk instabiel geworden is door alle (nep) terreur. Omdat Turkije een zeer grote aanhang heeft binnen Europa en met name Duitsland, is het dus niet erg lastig om Europa over te nemen. Daarbij komt dat het niet geheel onwaarschijnlijk is dat Merkel de zijde van de oude Ottomaanse partner kiest. Niet voor niets wonen er ontzettend veel Turken in Duitsland. Ook verwacht ik dat Italië en Japan de zijde van Turkije zullen kiezen. Rusland zal zich ondertussen koest houden, omdat het Rusland tijd geeft een sterker leger op te bouwen en omdat een (ogenschijnlijk) verzwakkend en in onderlinge strijd verkerend Europa de spanningen aan de Russische grens tijdelijk zullen verzachten. Frankrijk zal zo druk zijn met terreur op eigen bodem en het in toom houden van de boze bevolking (als gevolg van terreur en crisis), dat het te verzwakt is om weerstand te bieden tegen de Turkse overname. Engeland heeft zich (zoals gezegd) al tijdig terug getrokken. De Britse kroon weet immers wat er te gebeuren staat. Amerika zal ook economisch verzwakt zijn en wellicht zal er weer een Pearl Harbor achtig event plaatsvinden, waarin het inmiddels sterk gegroeide leger van Japan een rol zal spelen.

De overname van Turkije op Europa zal mijns inziens tussen nu en 2023 plaats vinden. Ik verwacht dit echter vrij snel. Het jaar 2023 is het jaar dat president Erdogan zelf genoemd heeft als het jaar waarin hij het Ottomaanse rijk hersteld wil hebben. En hij weet dat dit gaat lukken, omdat hij weet dat zijn faraonische broers en zussen (bloedlijn telgen) ook exact weten wat de agenda is. Hij krijgt er dus alle ruimte voor. We zullen de komende tijd dan ook verrast worden door onverwachte wendingen. Ik durf niet met stelligheid te zeggen dat Merkel de Turkse kant zal kiezen of dat er een Turkse inval in Duitsland komt en Duitsland simpelweg capituleert. Maar ik denk wel degelijk dat de oorlog zal beginnen met een inval in Duitsland (en mogelijk Griekenland, waarin Italië wellicht een rol speelt). Ook kan het zijn dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een samenwerking die als verrassing ineens zichtbaar wordt. In ieder geval kan worden gesteld dat farao-telgen als Merkel meegeholpen hebben aan de voorbereiding en de condities die de Turks Ottomaanse herleving mogelijk maakt. Datzelfde geldt ook voor alle andere wereldleiders.

De wereld wordt geregeerd door farao-bloedlijnen. Zij hebben ten doel via valse voorwendselen, mind control, propaganda en geraffineerde programmering, bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten ten bate van dood en verderf. Deze slachtoffers zijn ter ere van de bouwer van deze matrixrealiteit waarin de ziel van de mensheid gevangen gehouden wordt. Het zijn bloedoffers ter ere van Lucifer. Dit zal dan ook de god zijn van de nieuwe wereldreligie van de door hun te vestigen wereldregering. Dat zal niet alleen een deceptie zijn voor alle christenen en moslims, maar zal tevens het begin inluiden van het transhumanisme. De zielengevangenis, zijnde deze door de grote architect Lucifer gebouwde matrix, moet deze groep eindeloze macht geven over de zielen. Slechts de ontwaking voor de werkelijke potentie van de ziel, kan dit programma doorbreken. Tijd en de tijdlijn of chronologie die de religieuze scripts volgens, zijn namelijk een beperkende programmering voor ons bewustzijn; aangestuurd door de grote beperker of “WiFi zender” genaamd Kronos (waar het woord ‘chronologie’ van komt) of te wel Saturnus. Die Saturnus die door hen allen aanbeden wordt. Saturnus is de tijdsillusie; Saturnus is Lucifer. De faraonische bloedlijnen zijn de ‘gate keepers’ van deze matrix tijd illusie. Zij zijn allen Saturnus aanbidders en zullen u niet verlossen (ondanks dat zij uw religie zeggen te vertegenwoordigen), maar zijn uit op dood en verderf en verdere versteviging van deze Saturnus matrix.

https://www.youtube.com/watch?v=78PwDNkJGz0

Gedeeld 212

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (12)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Joost schreef:

  Het idee dat Turkije Europa zal overnemen lijkt me niet te passen in de agenda die loopt. Ik verwacht wel dat straks de hoofdact van het elitair-geregisseerde theaterstuk: ‘The Clash of Civilisations’ gaat beginnen met een mogelijke ineenstorting van de financiele markten in September gevolgd door de extreem-rechtse politieke schaakstukken die naar voren geschoven worden om plekje te wisselen met de huidige politieke puppets die het kruidvat hebben gecreerd door de grenzen van Europa open te gooien. Dat is het moment dat het spreekwoordelijke lont wordt aangestoken en de boel ontploft (let wel: elite-controlled explosion), leidende tot grotere uitputtende onlusten waarbij moslim en anti-moslim, blank en zwart elkaar op de straten naar het lijf zullen staan in de grote steden van Europa en de VS en er op geopolitieke schaal een conflict tussen de westerse en de islamitsche wereld onder aanvoering van Turkije met ‘Mahdi’ Erdogan zal ontvlammen. ‘Messias’ Putin zal met hulp van de VN vrede op het strijdtoneel brengen en de moegestreden bevolking zal in hun mentale uitputting de wapens en de extremiteiten van hun religies afzweren, alsmede het oude falende (financiele) systeem en snakkend naar rust, de gepresenteerde nieuwe wereld orde omarmen. Voila, a New World Order.
  Lezers van redefininggod.com zullen met deze gedachtelijn bekend zijn.

 2. Wilfred Bakker schreef:

  De 5e colonne is zich al flink aan het bewapenen, pas nu bekend gemaakt, de Duitsers vonden een groot wapenarsenaal in een groentezaak naast de Moskee, en in meerdere buurten, voldoende wapens om een legertje te bewapenen, voldoende om in een paar uur de hele stad uit te moorden.
  Ik ga alvast maar Koran verzen leren.

  http://quer-denken.tv/mitten-in-deutschland-sek-findet-grosse-is-waffenlager-in-mehreren-orten-die-presse-schweigt/

 3. leeuw schreef:

  https://scholarsandrogues.com/2015/01/02/sounding-the-alarm-about-the-islamic-state-does-not-have-to-be-a-call-to-arms/

  Zie de platte grond en nu zijn er al plattegronden bekent die meer delen op eisen en deze platte grond wilt men voor 2020 ingenomen hebben.

  Niet dat ik achter dit alles st wat hier geschreven staat maar in grote lijnen kan ik het wel volgen deze artikel.
  Maar het gaat me eigelijk om die platte grond die ik niet terug kan vinden op google maar de deze platte grond die lijkt er aardig op waar de islam gaat heersen in de EU en waar Turkijen hier straks gaat heersen
  http://inbijbelsperspectief.weebly.com/misdaadbendes-heersten-in-europa-en-moslimbendes-nemen-de-macht-over-dl-2.html

  En dit schoot me weer te binnen wat er geschreven is over die dictator en was weer snel gevonden dit artikel. De media schrijft over de prins van europa,,
  Dan mag je je afvragen waarom hij de naam krijgt de prins van Europa.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/05/Amerikaanse-media-geven-Turkse-dictator-Erdogan-bijnaam-Prins-van-Europa

 4. leeuw schreef:

  http://www.nujij.nl/algemeen/politie-keulen-op-scherp-voor-erdogan-demo.36710180.lynkx

  Als ik een Gul voorstander was zou ik mijn buurman die dictator aanbidder is, erbij lappen dat hij een Gul aanbidder was. Tuurlijk anoniem whahahaa.

 5. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Martin en anderen,bekijk deze video eens.
  een goede analyze van Zachary Hubbart over de Hitlery Clinton propaganda.
  Zelf begin ik een aardig beeld te krijgen mbt gematria door de video’s van Zachary.
  https://www.youtube.com/watch?v=akt-RQ2mGDc

 6. leeuw schreef:

  https://www.google.nl/search?q=chembuster+maken&biw=1400&bih=917&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjew_3U2KTOAhWHvRoKHQ7ND14QsAQIMw

  Deze chembusters verspreiden positieve energieen tot wel 10 kilometer als je een 10 liter emmer gebruikt. op deze manier zuiver je je omgeving en dat geeft een positieve effect op heel de mens en de chemtrails die ons ondercontrole houd heeft dan minder invloed op ons.
  Giet het NIET in “plastiek” zoals vaak word geadviseerd want dan werkt het maar 1 a 2 maanden en dat is zonde van je geld die je erin gestoken hebt. Tuurlijk is het mooier om te zien maar het gaat om de werking. Leg de stenen wel met volle maan los van elkaar buiten in de maanlicht om het weer op te laden. Of tien minuten onder een lopende kraan schoonspoelen.

 7. adje schreef:

  Hup, doe ik er nog een film bij die over dit onderwerp gaat. Eentje, maar er zijn er zovelen…

  https://www.youtube.com/watch?v=Blbdd44_3Mg

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten