Waarom de wereld binnen enkele jaren in een open gevangenis is veranderd

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 12 december 2016

digitale-gevangenisIn meerdere artikelen heb ik gesproken over de begrippen ‘transhumanisme‘ en ‘singulariteit’. Beide zijn termen die refereren naar een tijd dat de biologie zoals we die kennen geleidelijk doch zeker zal samensmelten met kunstmatige intelligentie. Zo’n uitspraak alleen al zal menig lezer doen afhaken en bedenkelijk de wenkbrauwen doen fronsen. Dat ligt dan mogelijk aan het ontbreken van kennis op het gebied van de huidige stand van de technologie. Deze opmerking komt niet voort uit de mond van iemand die te veel sciencefiction films heeft gekeken. Nee, ze komt voort uit de mond van iemand die kennis heeft genomen van technologische ontwikkelingen van bedrijven als Google, DARPA en uitspraken van mensen als Ray Kurzweil en Elon Musk (oprichter Tesla auto’s). De technologische vooruitgang ontwikkelt zich volgens de wet van Moore. Deze wetmatigheid heeft zich de laatste decennia bewezen en houdt zoveel in als ‘exponentiële groei’. Waar we 20 jaar geleden de rekencapaciteit van een hele fabriekshal nodig hadden voor bepaalde applicaties, past diezelfde capaciteit nu in onze smartphone. Computerchips worden steeds kleiner en hun capaciteit blijft maar groeien. Aan die wetmatigheid leek een einde te komen doordat de schaalverkleining van een transistor (het basis schakel element van een computerchip) niet ongelimiteerd door kon gaan. Maar de nanotechnologie en de kwantumfysica hebben inmiddels voor nieuwe doorbraken gezorgd. Met name de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en kunstmatige intelligentie vormen een dusdanig groot gevaar voor de mensheid dat het de moeite waard is om er even voor te gaan zitten.

Nanotechnologie, klinkt de meeste mensen waarschijnlijk al in de oren als iets waar ze zich misschien aan de TU Eindhoven mee bezig houden, maar dat is technisch en dus zien we dat vanzelf een keer tot iets leiden. Daar bemoeien we ons liever niet mee. Toch is het nuttig dat u een keer uw oren spitst. De nanotechnologie is het terrein waarop namelijk niet alleen elk atoom of element in de natuur nagemaakt kan worden, maar ook nieuwe materialen gemaakt kunnen worden. Het is het terrein waarbinnen alles wat onze natuur te bieden heeft, nagemaakt kan worden (maar ook aangepast kan worden). Het is het terrein waar alles (van plant, tot dier, tot hout en steen, maar ook de mens) digitaal in kaart gebracht wordt en gereproduceerd kan worden in een laboratorium. De nanotechnologie heeft materialen voortgebracht die sterker zijn dan het sterkste staal en ondoordringbaarder dan kevlar. Het is het terrein van ongekende mogelijkheden, die lijken te behoren tot sciencefiction, maar die vandaag gerealiseerd worden (zie deze documentaire). Het is het terrein waar grote bedrijven als Google miljarden in investeren. Het is het terrein waar de menselijke genetisch kaart volledig in beeld gebracht is en waarbinnen reproductie van lichaamsdelen gerealiseerd kan worden; het terrein waarop eetbaar vlees in een laboratorium gekweekt kan worden en in 2010 al een kapotte kaak volledig hergroeide door deze nanotechnologie. Feitelijk kan het menselijk DNA gereproduceerd worden middels deze technologie; kunnen genetische fouten opgespoord worden en gereset worden en kan hiermee het verouderingsproces van het menselijk lichaam en kunnen ziektes als kanker (in de nabije toekomst) geherprogrammeerd worden. Kortom de gehele biologie wordt gedigitaliseerd en kan worden geherprogrammeerd, met nanotechnologie als brug tussen de digitale wereld en de materiële wereld. Daarom durven mensen als Google’s Ray Kurzweil ook te voorspellen (op basis van de wet van Moore) dat de mensheid in 2045 onsterfelijk is geworden.

Het kan zijn dat u nu denkt: “Mooi verhaal, kopje koffie met een koekje erbij. Bedankt en tot ziens. Boeie!” Ja, mogelijk wist de wat meer onderzoekende lezer dit al. Ik schrijf er al jaren over, maar ook op televisie wordt er over gesproken. Deze nanotechnologie heeft namelijk de mogelijkheid geschapen dat de digitale wereld kan samensmelten met de natuur zoals wij die kennen. De nanotechnologie kan van een database met gegevens in een computer, iets tastbaars maken. Het is de verbinding tussen bits en bytes, eentjes en nulletjes en de fysieke tastbare wereld. En precies in dat samensmelten van deze twee werelden, schuilt het gevaar. Ray Kurzweil gaf hier de term ‘singulariteit’ aan. Hij en andere voorvechters van deze ontwikkeling beschrijven dit als de volgende stap in de evolutie van de mens. Nee, niet politieke spelletjes, leugens in de media, oorlogen, de tijd van robots op het strijdveld, zelf rijdende auto’s, surveillance camera’s overal of politie drones in de lucht, zijn de zaken waar we ons zorgen over moeten maken; de ‘singulariteit’ is hetgene waar u eens écht serieus over na zou moeten denken! Volgens Ray Kurzweil, Elon Musk en andere American Dream zakenmannen zorgt de singulariteit voor de stap die de mensheid nog moest gaan maken in haar evolutie. De stap waarbij onze lichamen en hersenen dusdanig getransformeerd worden dat steeds meer natuurlijke cellen en eigenschappen vervangen worden en waarbij we volledig geïntegreerd worden met het internet en kunstmatige intelligentie.

Kuntsmatige intelligentie speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Ook daarin levert de nanotechnologie een bijdrage, hoewel de twee terreinen zich onafhankelijk van elkaar zouden kunnen ontwikkelen. Echter door het bestaan van de nanotechnologie ontwikkelt de kunstmatige intelligentie zich ook sneller. De feitelijke geboorte van de eerste echte kwantum computer lijkt door de nanotechnologie mogelijk te worden en hierdoor krijgen computers een ‘rekencapaciteit’ waarmee problemen die met normale computers in 10 jaar opgelost zouden kunnen worden, in een paar seconden opgelost zijn. Het gaat te ver om de werking van deze ontwikkeling hier toe te lichten, maar dat brengt met zich mee dat software slimmer gaat worden dan welke mens dan ook. Dat brengt met zich mee dat computers uitdagingen aankunnen die een grote ploeg cum laude afgestuurde ingenieurs nooit zouden kunnen oplossen. Computers die slimmer worden dan mensen. De intelligentie die dat met zich mee brengt noemen we kunstmatige intelligentie. Volgens Ray Kurzweil en anderen zal deze tijd er voor zorgen dat we het hele universum tot leven kunnen wekken. De mens als schepper van technologie die uiteindelijk zelfscheppend wordt en intelligenter wordt dan de mens en haar over zal nemen. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de kunstmatige intelligentie de mens en alle overige biologie als overbodig gaat beschouwen. Dat kan natuurlijk voorkomen worden door de algoritmes (regels van de programmering) zo te begrenzen dat de kunstmatige intelligentie zich houdt aan bepaalde ethische normen. Zo zou je kunnen zeggen: je mag wel grote problemen oplossen, maar nooit de mens of de biologie zelf als overbodig gaan beschouwen. Dat zou een wetmatigheid kunnen zijn die ingebouwd wordt in de computersystemen. Maar als deze computersystemen zo intelligent worden dat ze hun eigen voorgeprogrammeerde beperking gaan ontdekken, kunnen ze nieuwe systemen gaan bouwen die deze beperking niet in zich dragen. Kortom, de kunstmatige intelligentie is een terrein dat zelfs de mensen die zich ermee bezig houden zorgen baart.

Goed verhaal Vrijland, maar wat wil je nu eigenlijk zeggen? Zie je weer ergens een complot?” We kunnen op 2 manieren naar deze ontwikkelingen kijken. De film Elysium geeft een klein beetje inzicht in hoe onze wereld er binnen nu en 10 jaar uit zou kunnen zien. Natuurlijk is het fantastisch als we over enkele jaren geen medicijnen meer hoeven te slikken, maar dat ziektes softwarematig opgelost kunnen worden en de nanotechnologie de cellen aanpast of de genetische fouten verbetert. Natuurlijk klinkt het fantastisch als het verouderingsproces gestopt kan worden (zie de film In Time). Ook is het te gek als we straks niet meer hoeven te studeren, maar de informatie gewoon in ons brein kunnen downloaden vanuit the cloud. “Ja ja, dat zal allemaal wel. Draaf je niet een beetje door met je technologische ontwikkelingen?“. Kijkt u dan eens naar dit product, ontwikkeld door Elon Musk van Tesla auto’s: de “Neural Lace,” een computer interface dat direct in het menselijk brein geïmplanteerd gaat worden. Kijkt u ook eens naar de ontwikkeling van het zogenaamde “Neural Dust” en combineer dat alles met de ontwikkeling die u op onderstaand filmpje ziet. Onderzoekers van Berkeley Engineering schrijven het volgende over Neural Dust:

A network of tiny implantable sensors could function like an MRI inside the brain, recording data on nearby neurons and transmitting it back out. The smart dust particles would all contain an extremely small CMOS sensor capable of measuring electrical activity in nearby neurons. The researchers envision a piezoelectric material backing the CMOS capable of generating electrical signals from ultrasound waves. The process would also work in reverse, allowing the dust to beam data back via high-frequency sound waves. The neural dust would also be coated with polymer. (Bron)

Feitelijk zien we dus nu al gerealiseerd worden wat voor de meeste mensen nog een fantasieverhaal uit een SciFi film is. De mens gaat steeds meer aan het internet gekoppeld worden. Wat is daar mis mee? Het gaat ons toch meer mogelijkheden bieden? Stelt u zich voor dat uw brein inderdaad fulltime aan het internet hangt? De netwerkcapaciteit wordt momenteel in rap tempo opgevoerd naar 5G. Overheden stimuleren dit proces. Ziet u wat er gaande is? De afschaffing van contant geld wordt nu onder valse voorwendselen steeds sneller gerealiseerd. De integratie van de mens met het internet wordt gepusht via apps en smartphone verslavingen naar (in de nabije toekomst) vergroting van je intelligentie of geheugencapaciteit met een breinconnectie. Als alles straks digitaal is en grote bedrijven als Google en Facebook in uw hoofd kunnen meekijken, waartoe bent u dan verworden?

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is onderdeel van het Amerikaanse ministerie van defensie. Zij hebben in een studie aangetoond dat het menselijk brein geherprogrammeerd kan worden door elektromagnetische straling toe te passen. Iedereen die zich verdiept heeft in MK Ultra en mind control technieken die al door de CIA in de jaren 60 werden toegegeven na juridische procedures van slachtoffers, weet dat dergelijke technieken feitelijk al bestonden. De studie van DARPA laat echter een verfijnde techniek zien, waarbij het geheugen van de proefpersonen kon worden overschreven en een verhaal kon worden vervangen door een andere versie, simpelweg door middel van elektromagnetische straling. Leggen we deze ontwikkeling naast die van “Neural Dust” (ook mogelijk gemaakt dankzij nanotechnologie), dan laat het zich raden wat overheden kunnen doen als uw brein eenmaal aan het internet hangt. Maar de elektromagnetische interventie met uw brein is nu al mogelijk middels grote antennestations genaamd HAARP (kijk dit filmpje). Deze antennestations kunnen op afstand doen wat u op dit filmpje van dichtbij ziet gebeuren. De DARPA studie zegt zelfs letterlijk dat deze technieken kunnen worden toegepast voor ‘Strategic Communications’. Let wel: de studie is uit 2013. Inmiddels zijn er bedrijven als Strategic Communications Laboratories en NATO Stratcom die deze technieken, als je de teksten op hun websites begrijpend leest, hoogst waarschijnlijk al toepassen. Dat houdt in dat we niet alleen te maken hebben met technieken in de media waarbij de kijker geprogrammeerd wordt middels gesprekshypnose vormen als NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) of subliminale programmering, maar ook met het direct targetten van het brein en de mogelijkheid om een verhaal simpelweg te verankeren middels elektromagnetische straling. Het uploaden van de gewenste versie van de realiteit is dus nog een kwestie van wachten op de draadloze breinconnectie, maar het programmeren via de media en het verankeren van deze verhalen middels elektromagnetische straling, behoren al tot het arsenaal. De vraag is dus of mensen zich nog wel realiseren of hun beeld van de wereld onvervalst is?

De vraag die we ons daarnaast kunnen stellen is of we toe willen naar een wereld waarin we steeds meer onderdeel van het internet gaan uitmaken en daarmee meer en meer onder controle en grip van de technologie komen te staan. Dat houdt in dat grote bedrijven als Google en Facebook in samenwerking met overheden ons lichaam en hoofd binnensluipen. Eric Drexler, de ‘Godfather’ van de nanotechnologie beschrijft in dit filmpje niet alleen de ongekende mogelijkheden die de nanotechnologie zal teweeg brengen. Hij zegt op 13:14 minuut het volgende:

I think that the concern that people should have downstream a decade or two, isn’t that there will be terrorist doing things that threaten them but rather that systems that have been put into place to (among other things) suppress terrorism, will have succeeded and may be used to supress things that they prefer not to be supressed.

Uit de mond van de bedenker van nanotechnologie komt dus een waarschuwing richting de mensheid, dat overheden en bedrijven die over deze technieken beschikken een bedreiging vormen voor de vrijheid van het volk. Is dat een waarschuwing om te negeren? De weg richting het transhumanisme of singulariteit is dus niet alleen een prachtige vooruitgang die ons ongekende mogelijkheden biedt (zie ook hier), maar is mogelijk het grootste gevaar voor de vrije wil. Het is een ontwikkeling die niet nog 100 jaar op zich laat wachten, maar iets wat nu actueel is. Worden we langzaam gemanipuleerd naar een wereld waarin de mens ogenschijnlijk vrij leeft, maar digitaal gevangen zit in een controle web of worden we langzaam wakker en gaan we aan de rem trekken?

Bron linkvermeldingen: activistpost.comwarisacrime.orgactivistpost.comsclgroup.ccstratcomcoe.org

Gedeeld 247

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (24)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Averroes schreef:

  De belangrijkste vraag waarom is het moderne Internet door CERN uitgevonden? In mijn ogen dient het als infrastructuur voor de komende singulariteit. De virtuele wegen die nu gelegd zijn zorgen ervoor dat straks een ieder dmv ‘smart dust’/nano particles verbonden is met de World Wide Web. Het is dus een web waar straks iedereen ‘gevangen’ is tot op het niveau dat je het niet merkt:

  “There will be so many IP addresses…so many devices, sensors, things that you are wearing, things that you are interacting with that you won’t even sense it.”
  Eric Schmidt (Alphabet Inc.) at the World Economic Forum in Davos, Suisse

  https://www.youtube.com/watch?v=puuv_roMrU4

 2. Averroes schreef:

  The Magician, The Economist 2017
  https://i1.wp.com/kevbakershow.com/wp-content/uploads/2016/11/magician.jpg?resize=184%2C291

  One year after CERN’s grand opening, Sergio Bertolucci, former Director for Research and Scientific Computing of the facility, grabbed headlines when he told a British tabloid the super collider could open otherworldly doors to another dimension for “a very tiny lapse of time,” mere fractions of a second. However, that may be just enough time “to peer into this open door, either by getting something out of it or sending something into it.”

  “Of course,” added Bertolucci, “after this tiny moment the door would again shut; bringing us back to our ‘normal’ four-dimensional world … It would be a major leap in our vision of nature… And of course [there would be] no risk to the stability of our world.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Genis-Pouilly

 3. Wilfred Bakker schreef:

  Wilfred doet altijd zijn boodschappen bij de dekamarkt, 4 dagen geleden vond ik het er te druk dus liep ik naar de overkant, naar de Appie, ze wisten niks van mij maar dit staat vandaag in mijn mail, WTF, Van mijn Rabopas?
  Beste Wilfred,

  Je bent bijna jarig! Ga je een feestje vieren en heb je weinig tijd om boodschappen te doen? Wij helpen je graag en daarom krijg je van ons een cadeau. Je eerstvolgende bestelling via ah.nl wordt gratis thuisbezorgd! Heb je toevallig nog iets nodig van Etos of Gall & Gall, dan bestel je die gewoon mee. Op die manier hoef jij als jarige niet met grote boodschappen te sjouwen of heen en weer te rennen. Zo houd je tijd over voor de voorbereidingen van je feestje.

 4. Wilfred Bakker schreef:

  Humor om te huilen.
  https://youtu.be/8RxbdG04gQA

 5. Wilfred Bakker schreef:

  Voor de rest wil ik vrede en diep inzicht, wees stil en ga naar binnen, diep naar binnen naar het ongelooflijke mens die je bent.
  https://youtu.be/WaESzHz1D9E

 6. ZalmInBlik schreef:

  Wat een hoop engnekken bij elkaar, het enige wat ik hoor is none fragementation, harmonisation, globalisation en volgens mij betekent dat centralisatie en dus het inleveren van controle.

  Die Eric Schmidt lijkt zo weggelopen uit de NSDAP, gadverdamme..

 7. Averroes schreef:

  Mijn bedoeling was meer te laten zien waarvoor deze conferenties bedoelt zijn. Het is een propaganda mechanisme door alleen het positieve te belichten. Zeg maar de exoterische agenda van deze ontwikkelingen, zonder de keerzijde van de medaille te laten zien en wat voor de ingewijde (esoterisch) wel helder is.

 8. Averroes schreef:

  @Riffian, interessante video op 1:30 is dat niet de uitvinding van Nikola Tesla? Alleen ondergronds..
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower

 9. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  @Wilfred,
  gebruik je toevallig airmiles bij Appie?

 10. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Er is meer dan Moore helaas, maar hoe trekken we aan de rem? Maar eerst,waar zit de rem?
  Ik zou het niet weten.
  Smartphone verslaafden( bijna iedereen dus) zijn te ver heen om ze te waarschuwen. Dus daar zit de rem niet.
  Je kunt ze moeilijk verwijzen naar Beyondthematrix.nl 😀
  Ik denk dat een flinke meteoriet inslag, een flinke zonnevlam of een flinke atoombom (als die bestaat) de enige redding van de mensheid zal zijn.
  Dan kunnen de Elon Musks en Kurzweils weer overnieuw beginnen met hun wetmatigheid van Moore.
  Het zal mij mn reet roesten eigenlijk wat er met de mensheid gebeurt. We stellen echt niets voor in het universum.

 11. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  en anders even vragen aan de rabo hoe dat kan.

 12. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Wilfred, gefeliciteerd met je verjaardag.

 13. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Even wat gematria op CERN door Rita 511
  https://youtube.com/watch?v=DrFt9jppHhs

 14. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  voor wie het interesseert , wat is CERN (de grootste machine ter wereld overigens)
  https://www.youtube.com/watch?v=YjL7huEzeBY

 15. ZalmInBlik schreef:

  Het verhaal van de ondergang komt volgens mij mooi samen in de Titanic. De matrozen in de kraaiennest waarschuwde de kapitein ruim van te voren voor de naderende ijsbergen. Maar hij besloot de koers niet wijzigen, ondertussen zaten ze 1e klas chique te dineren en te dansen. De mensen in de 2e klas zaten op het dek of opgesloten in hun hut. En de mensen in de 3e klas zaten als ratten in het nauw toen het schip begon te zinken. Met als gevolg dat daar de meeste doden te betreuren vielen..er is weinig veranderd als je nu naar de wereld kijkt.

  And we would all go down together..
  https://www.youtube.com/watch?v=Qjzjhl-QztE

 16. Riffian schreef:

  Grappige mondstuk heeft Bane:

  Bane: It doesn’t matter who we are, what matters is our plan.
  Bane: No one cared who I was until I put on the mask.
  CIA Agent: If I pull that off, would you die?
  Bane: It would be extremely painful.

  https://www.youtube.com/watch?v=fpw0ajm3_5k

 17. adje schreef:

  Martin, deze website geeft ook veel informatie. Groetjes.

  http://2045.com/

 18. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Over bloedlijnen, bloedgroep RH Negatief,Transhumanisme etc.etc.
  Erg interessant.
  https://www.youtube.com/user/27TUBGUY

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten