Waarom stond er toevallig een politie oefening gepland op 13-11-2015 in Parijs?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 15 november 2015

politie_parijsToeval bestaat! Maar het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat op 9/11 het Amerikaanse luchtruimbeveiligingssysteem NORAD een oefening hield, waardoor de straaljagers van het nabij gelegen Langly Airforce Base per ongeluk oostwaarts vlogen (in plaats van richting het WTC) en er dus straaljagers van het veel verder gelegen Otis Air National Guard Base moesten opstijgen die nét te laat waren voor interceptie van de “gekaapte” vliegtuigen die het WTC raakten. Net zo toevallig stond er een oefening gepland van de Franse hulpdiensten op vrijdag de 13e in Parijs (zie filmpje onder). Dat geeft te denken, maar zegt natuurlijk niets over de aanslag zelf. In dit geval zou je kunnen zeggen dat het een voordeel was en dat dit juist het snelle ingrijpen van de Franse politie ondersteunde. Toch is het opmerkelijk te noemen dat er bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen steeds een oefening gepland blijkt te staan. Nee, natuurlijk hebben we niet te maken met een hoax; dit is een serieuze aanslag waarbij echt doden gevallen zijn. 9/11 was ook geen hoax. Zoiets noemen we liever een inside job. Maar een inside job is moeilijk te definiëren als we het hebben over een zeer langgerekte voorbereiding waarbij ‘huurlingen’ uit de kweekvijver komen van de geheime diensten. Dat vergt dat u bereid bent wat meer vanuit het grote plaatje naar de zaken te kijken. Dat grote plaatje laat dan zien dat geheime diensten jaren lang gewerkt hebben aan deze setup van integratie van moslims in Europa en het opbouwen van de kweekvijvers, genaamd moskeeën (en dergelijke), gefinancierd met Arabisch geld. En Arabisch geld is eigenlijk weer zionistisch geld uit olie dat wij, de rijke Westerse landen consumeren.

Ik zal het wat verder uitdiepen. Om te beginnen is het niet zo dat alle moslims onze vijanden zijn en dat de islam en haar aanhangers per definitie kwaadwillend zijn. Je kon ook niet zeggen dat katholieken kwaadwillend waren, omdat de kruisvaarders zo’n duizend jaar geleden enorme bloedbaden aanrichtten. Het zijn de krachtvelden achter de schermen die aan de touwtjes trekken en de ‘gewone man’ meetrekken in dit stigma. Rechts politieke partijen spelen as we speak natuurlijk wel in op deze stigmatisering; wat weer bijdraagt in het op scherp zetten van de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. En dát is hét belangrijke effect dat men nu ook doelbewust heeft willen creëren.

De kabal – de heersende elitaire klasse (die ik hier de Saturnus cult pleeg te noemen) – heeft deze opkomende derde wereld oorlog (die volgens paus Franciscus al begonnen is) al eeuwen te voren gepland. Vindt u dat ongeloofwaardig? Dat begrijp ik heel goed. Dat zou namelijk impliceren dat ook wereld oorlog I en II mogelijk al vooraf gepland stonden. Welnu, als u zich daar eens serieus in zou verdiepen komt u misschien tot bizarre ontdekkingen. In dit artikel op de website Truthseeker1313 leest u niet alleen dat de familie Bush via de Union Banking Corporation en IG Farben Adolf Hitler financierde, u leest ook hoe Nederland met Prins Bernhard een sleutelrol speelde in het wegsluizen van honderden Nazi kopstukken via de KLM. Hiervoor gebruikten ze reisdocumenten van het Nederlandse Rode Kruis. Ook het Nederlandse concern Philips werkte intensief samen met de Gestapo tijdens de oorlog. Maar veel erger is het om te lezen hoe Prins Bernhard feitelijk het Nazi-regiem voort wilde zetten via eerst de Benelux, daarna Europa en in wereldverband via de Bilderberggroep. Nederland speelde dus een sleutelrol in de onopvallende voortzetting van het Nazi-regiem. Als u ontdekt dat ook Prins Philip van Engeland, net als Prins Bernhard, een Duitser met nazi-roots is en u gaat alle verborgen en zichtbare signalen optellen, dan komt u misschien tot de vervelende conclusie dat het nazi-regiem nooit opgeheven is. Als u dus de echte geschiedenis durft bestuderen en durft te overstijgen wat u in de schoolbanken geleerd heeft, verandert uw wereldbeeld waarschijnlijk dramatisch.

We komen dan automatisch op de vraag of de huidige opkomst van Islamic State (of ISIS) ook al gepland stond. Het antwoord daarop vergt wederom ‘verder kijken dan uw neus lang is‘ en buiten de denkkaders durven treden van wat de Main Stream Media u voorkauwt. Zij proberen uw aandacht nu te focussen op ‘het profiel van de daders en of de geheime diensten wel of niet iedereen in de gaten kan houden‘. De werkelijke vraag is: “Wie creëerde de opkomst van dit moslim-terrorisme in the first place?” Er is jaren lang gewerkt aan deze agenda. Al veelvuldig wees ik op de brief van 33e graad vrijmetselaar Albert Pike (zie hier) waarin alle drie wereldoorlogen voorspeld werden en waarvan de eerste 2 volgens planning plaatsvonden. De derde lijkt nu ook uit te komen. De vrijmetselarij lag ten grondslag aan de Amerikaanse maatschappij (zie hier) en kan dus niet worden weg gepoetst met betrekking tot haar invloed op het wereldtoneel. Wat mij betreft mag u ‘vrijmetselarij’ vervangen door de term ‘Saturnus cult’. Dit heb ik in meerder artikelen hier op de site toegelicht. Als Albert Pike zijn brief al in 1871 schreef zouden we dus kunnen stellen dat de planning voor dit soort oorlogen al decennia, zo niet eeuwen, vastligt. Dat Europa dus de laatste decennia door middel van immigratie en het toestaan van de bouw van moskeeën zelf de basis gelegd heeft voor de gewenste kampenstrijd die moet leiden tot de derde wereldoorlog tussen moslims en het zionisme, zou dan steeds duidelijker kunnen worden. Nogmaals: het zijn niet de oprechte gelovigen of de zoveelste generatie allochtonen die hier enige blaam treffen. Het gaat om de grote agenda die achter de schermen decennia lang door de heersende kabal gepusht is. Men heeft de atmosfeer geschapen waarbinnen de oprichting van de Islamitische Staat en de aanzuigende werking van de strijd in Syrië kon resulteren in het behalen van het beoogde doel.

Kortom, de heersende kabal had al decennia lang gepland staan dat Europa zou ver-islamiseren. Men wilde massa immigratie. De oorlog in Syrië moest worden gestart om een vluchtelingenstroom op gang te brengen die het zelfgeschapen ‘ISIS paard van Troje‘ naar Europa kon trekken. Zijn dan alle vluchtelingen potentiële terroristen? Zijn alle moslims potentiële terroristen? Nee, natuurlijk niet! Maar onder al die vluchtelingen zitten de Westerse huurlingen vermengd; zij die wij ISIS-strijders plegen te noemen. Dat zijn door het Westen opgeleide, bewapende en getrainde huurlingen. En door aanslagen, als die van vrijdag de 13e in Parijs, wordt nu doelbewust het spanningsveld tussen al die oprechte moslims – die juist met dat doel decennia lang naar Europa gehaald zijn – en de autochtone bevolking, opgewekt. Kortom: het is al decennia lang zo gepland dat er veel immigranten naar Europa moesten komen die een ander geloof bij zich droegen; juist dat ene geloof dat men wilde misbruiken voor die reeds lang geplande derde wereldoorlog. Het kleine percentage huurlingen onder al die oprechte gelovigen, dat nu gebruikt wordt om aanslagen te plegen, moet leiden tot een enorm spanningsveld tussen moslims en de autochtone bevolking, waardoor er haat en nijd tussen die twee groepen gecreëerd wordt. En als die haat en nijd er eenmaal is, wil men (de kabal) niets liever dan dat die twee groepen elkaar in de haren gaan vliegen. De terreuraanslagen dienen als het ware als de lont in het (decennia lang gevulde) kruitvat. Het is dus juist nu de kunst om (als autochtone bevolking zijnde) niet gevoelig te worden voor moslim-haat of angst dat iedere moslim een potentiële terrorist is. De gewone man in de straat (de gewone moslim in de straat) heeft niets, wil niets en zal niets met deze terreuraanslagen van doen willen hebben. Het is de heersende elitaire klasse die graag wil dat dit spanningsveld geschapen wordt. Het is dus juist nu de kunst dat de massa de ogen opent en ziet wie er daadwerkelijk achter de aanslagen in Parijs zit. Dat zijn niet die paar schietgrage gehersenspoelde uitvoerders met een ISIS embleem op hun jasje. Het zijn hun opdrachtgevers! Het is de heersende elitaire kabal. Het zijn de witte boorden in Den Haag, Brussel, Washington DC, Moskou, Jeruzalem, het Vaticaan (etc.) en de geheime diensten die aan de touwtjes trekken. Time to really wake up!

Klik op de blauwe linkjes voor een beter begrip en voor onderbouwingen van mijn statements.

 

Steun deze site om door te kunnen gaan: eenmalig of maandelijks

Bron linkvermeldingen: wikipedianu.nl, wanttoknow.nlTruthseeker1313

Gedeeld 3K

Tags: , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (75)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Freeman schreef:

  Ik durf met zekerheid te stellen dat veruit de meeste ‘geronselde’ ISIS-strijders niet eens weten dat ze gebruikt worden voor een Agenda die de hunne niet is, zelfs heel veel ronselaars zijn zich daar niet eens van bewust. Ze menen echt voor de zaak van Allah en hun eigen Islamitische opdracht te vechten en zeker als dat ondersteund kan worden door bepaalde Islamitische (eindtijd) overleveringen.

  Ik krijg steeds meer het idee dat de Elite het ‘Islamitische’ terreur wereldwijd o.a. zal gebruiken (meen dat ook terug te zien in de symboliek van de Denver-Airport) om hun nieuwe wereld orde er door te kunnen drukken. De Babylonische broederschap/ Saturnus-Cult roeit de eigen bevolking uit en de omgekochten corruptelingen binnen de politieke-arena geven ze over aan de slacht tegen betaling en dat is wat er ook zal gebeuren (invasie van Israel nadat Syrie is ingenomen) en al reeds gebeurt is in Israel. Zacharia 10:3, 11:4-17, Jesaja 10:20-27. Jeremia 5:26-31.

  De verdeeldheid onder die lieden (Rusland&China), zou weleens er voor kunnen zorgen dat ze de hand aan elkaar zullen slaan (het uit elkaar vallen van hun orde met catastrofale gevolgen voor een groot deel van de mensheid) om de strijd in Syrie en zeker in een later stadium in de strijd om Jeruzalem. Zacharia 14:12-13.

 2. Analyze schreef:

  Ben bang dat de meeste West Europeanen (Amerikanen) zo geconditioneerd en geïndoctrineerd zijn, dat ze de agenda’s achter deze aanslagen niet kunnen (door)zien. Laat staan waar het toe leidt, voel me niet superieur integendeel.

  Op dit moment hebben al deze aanslagen kunnen plaatsvinden, omdat ‘wij’ de mensen de elite/cabal via de politiek toestemming (stemmen) hebben gegeven om deze agenda’s te implementeren. Het macabere is, dat ‘wij’ het ook gefinancierd (belastingen) hebben via de (fiat)bankensysteem (SWIFT).

  Het merendeel van de mensen is naïef en te laks om zelf op onderzoek uit te gaan om het krachtenveld te doorbreken. Men vertrouwd op mensen die niet te vertrouwen zijn, “The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist. And like that… he is gone. .” Nou SANTA bestaat in de ogen van de occulte cabal/elite en ze gebruiken die negatieve energieën tegen ons.

  Hoeveel klokkenluiders zijn er in de loop van de decennia opgestaan, om dit tegen te houden (niet de minste) allen zijn ze omgelegd en geen haan die er naar kraait. Alles wat je aandacht geeft groeit en dus ook in dit recente incident (lees structurele probleem). ‘Democratie’ is één van de grootste leugens in de politiek, het volk wil nl. niet regeren en heeft het uitbesteed aan de loopjongens van de cabal (zgn. politici).

  In mijn directe omgeving heb ik een aantal mensen bewust gemaakt van het hedendaagse krachtenveld (matrix) en het is aan hen om het weer door te vertellen (zgn. exponentiele groei van bewustzijn). Maar voor mijn gevoel is het nog te weinig, de alt media hoe oprecht en eerlijk ook ontbeert het netwerk om een tegenkracht te bieden aan ‘The powers that be’. Het begint en eindigt met het nemen van verantwoordelijkheid om ‘de ontkoppeling’ tot stand te brengen. De tijd is, in deze, onze grootste vijand..

 3. Analyze schreef:

  Ach het SilverStein concept, de omstandigheden creëren en er aan verdienen..
  Één van de vele agenda’s achter deze Trojan horse aanslag, Europa is geïnfiltreerd en alle hoofdsteden lopen momenteel gevaar. Amsterdam is dus een logische volgende stad die dient te vallen.

  Vandaag ook een occulte intocht in Amsterdam (Sint=Santa) ipv de festiviteiten af te gelasten gaat dit macabere tafereel gewoon verder. Hoezo respect voor de doden?
  http://www.nu.nl/binnenland/4165309/stormachtig-weer-bij-sinterklaasintocht-amsterdam-.html

 4. Analyze schreef:

  Om deze aanslagen terug te voeren naar ‘onze land’ dien je te kijken naar de steden met een occult verleden en heden. Amsterdam is niet voor niets de (economische) hoofdstad en Den Haag de theatrale hofstad van de politici (loopjongens), Rotterdam (doorvoerhaven->IRT affaire).

  Bestudeer het wapen van Amsterdam:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Amsterdam (Napoleon-> Par Isis)

  Het landelijke aristocratische wapen: ‘Je mantiendrai (Nassau)’ = ‘ik zal handhaven’ Dus Nassau zal handhaven ten koste van de (ham)burgers-> zie ook MH-17, Bijlmerramp etc.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Je_maintiendrai

  “De spreuk is feitelijk de wapenspreuk van het huis van Oranje-Nassau, die Willem van Oranje overerfde met het prinsdom Orange door de erfenis van René van Chalon. Oorspronkelijk was de spreuk Je maintiendrai Chalon, maar Willem veranderde haar naar Je maintiendrai Nassau. Na een tijdje liet hij Nassau weg en werd dit simpelweg Je maintiendrai.

  In een brief uit januari 1565 gaf Willem van Oranje de volgende uitleg aan zijn wapenspreuk:

  ‘Je maintiendrai la vertu et noblesse.
  Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
  Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
  de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.’

  https://www.youtube.com/watch?v=AjSI4SLUMEo

  cui bono? Nee niet die van U2..

 5. Analyze schreef:

  31-10-2015 Boekarest hoofdstad van Roemenië (Psyops?)
  Goodbye To Gravity

  http://www.metalfan.nl/article.php?sid=14282

  13-11-2015 Paris France
  Eagles of Death Metal

  http://www.metalfan.nl/article.php?sid=14324

  Kan het occulter en satanischer?!

 6. Analyze schreef:

  +13 = 26-11-2015?

 7. Analyze schreef:

  Dames en heren,
  We hebben een ‘patsy’ à la Lee Harvey Oswald, is ie niet schattig?
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/franse-politie-verspreidt-foto-en-opsporingsbericht-dader-parijs

 8. Analyze schreef:

  Kennis van occulte boodschappen is zeer belangrijk om dit soort gebeurtenissen te doorgronden, Mark Passio heeft zeer veel kennis mbt dit onderwerp:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZSqBNGxLiAs

 9. Analyze schreef:

  Death Metal concert agenda, het blijft gokken om deze zieke geesten te kunnen doorgronden:
  26 Cradle Of Filth, Ne Obliviscaris en The Monolith Deathcult
  013, Tilburg
  26 Ektomorf
  Volt, Sittard
  26 Status Quo
  013, Tilburg
  26 The Atomic Bitchwax en Wolfhunters
  dB’s, Utrecht

  Amsterdam:
  17 Five Finger Death Punch, Papa Roach, Devil You Know en Eskimo Callboy
  Heineken Music Hall, Amsterdam
  18 King Lich en Shade Of Hatred
  The Cave, Amsterdam
  19 Nightwish, Amorphis en Arch Enemy
  Heineken Music Hall, Amsterdam
  Uitverkocht! (Hmmmm)
  19 Vintage Trouble
  Melkweg, Amsterdam
  20 Nightwish, Amorphis en Arch Enemy
  Heineken Music Hall, Amsterdam
  20 The Gentle Storm en Lesoir
  P60, Amstelveen
  21 Apoa en All We Expected
  The Cave, Amsterdam

 10. Analyze schreef:

  Tegeltjeswijsheid voor the sheeple:

  Men moet de schapen scheren al naar ze wol hebben=
  Niet tegen elke prijs voordeel willen nastreven

  Men moet de schapen scheren, maar niet villen=
  Als men uit hebberigheid de inkomstenbron opoffert, heeft men niets meer voor in de toekomst

 11. NoToZionism schreef:

  Eens behalve dat je even vergeet dat Palestina al sinds 1947 bezet wordt door de zionisten. Mede mogelijk gemaakt door de Warburgs en Rothschilds.

  Deze aanslag en -tig aanslagen vallen in het niet met de holocaust die de Palestijnen al 70 jaar ondergaan. Het is daar al 70 jaar dag-in-dag-uit Kristalnacht. Maar ja, dat zij net als ons maar “GOYIM” of ‘Untermensen” als je wilt. Dus “dat is wat er ook zal gebeuren (invasie van Israel nadat Syrie is ingenomen) en al reeds gebeurt is in Israel. Zacharia 10:3, 11:4-17, Jesaja 10:20-27. Jeremia 5:26-31.” klopt geen hout aan van. Het is eerder verdrijving van de verachtelijke Zionistische khazaren. De Khazaren hebben niks van doen met de geschiedenis van het jodendom. Zie maar hoe zij de werkelijke ‘Bijbel-joden’ (Sefardim) discrimineren.

  De Cabal doet allles wat hun meester (Satan/duivel/iblies) hun opdraagt ter voorbereiding van de anti-christ/dadjal.

 12. Analyze schreef:

  In soera 18 vinden we het verhaal van Alexander (Dhul-Qarnayn) die een ijzeren wal bouwt tussen twee bergen om Gog en Magog van de beschaafde wereld af te sluiten. Ook in de Koran wordt gesproken over het loslaten van Gog en Magog op de dag des oordeels in soera 21:95-96.

  https://indico.cern.ch/ (houd de events in de gaten)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Abaddon

  http://www.abovetopsecret.com/forum/thread505461/pg1
  http://www.imdb.com/title/tt0096754/?ref_=nv_sr_1

  https://www.youtube.com/watch?v=3dDlSYl3J6c

 13. NoToZionism schreef:

  Deze is ook interessant te noemen.
  Precies 300 jaar geleden dat de ‘Zonnekoning’ stierf.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XIV_van_Frankrijk

  En de relatie met godin isis
  https://hetparijsvanisis.wordpress.com/

 14. Analyze schreef:

  The Art of War
  Een deel van de ingrediënten die de occulte Illuminati gebruikt in haar militaire oorlogsvoering:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_kunst_van_het_oorlogvoeren

 15. Analyze schreef:

  Een Nederlandse vertaling heeft 13 hoofdstukindelingen (kuch)

 16. Analyze schreef:

  Een goede uitleg van de Illuminati card game:
  http://thecomingepiphany.com/BookArticles/Cardgame.html

 17. Analyze schreef:

  Deeper down the rabbit hole:

  https://www.youtube.com/watch?v=PRvUmwz_A-U

 18. Freeman schreef:

  Ik beweer niet dat er momenteel ‘geen’ bezetting zou zijn in Israel van de ‘bende’ van het Vaticaan/Rothschild en de door hun gecreerde verdeling van het land in twee staten. Vandaar dat ik aangaf dat die invasie reeds is gebeurt. Het land Palestina heeft die ‘geografische’ benaming verkregen door de Romeinen. Mede dankzij mensen als ‘Peres’ (Sefardim) een afvallige die een Jezuïet is en hun agenda dient, is er sprake van goddelozen onder het ‘oorspronkelijke’ volk van Israel die hun mensen hebben verkocht aan het ‘seculiere/democratische&satanische’ Zionisme en absoluut niets van doen heeft met het Bijbelse Zion die zal komen wanneer de verdrukking voorbij is.

  De verdrijving van de Khazaren en het Vaticaan zal zeker geschieden, maar de verdrijving van hen die beweren dat het Islamitisch gebied is en onder het Kalifaat dient te worden ingelijfd, terwijl in de Koran staat dat het ‘land’ (aan Abraham beloofd, dus een groot Israel) aan de kinderen van Israel voor altijd toebehoort, voor hen die na de Torah leven. Dus niet Khazaren en ander gespuis worden opgeruimd, maar ook de afvallige ‘oospronkelijke’ Israëlieten en Judeers. Jesaja 66:24.Ezechiel 35:2-15, 36:2-38.

  De bekering van de Khazaren, was politiek gekleurd geweest, volgens de Halacha -Joodse wet- is zo n bekering niet geldig, een niet Israelier, die toe zal treden tot de Torah en het verbond met G-d, (zoals het behoort en voorgeschreven door de Halacha) noemt men Ger-Tsedek-Gamor, die volledig is toegetreden en zal worden beschouwt als een jood/israelier en zal in de Messiaanse tijd en koningschap, in 1 van de 12 stammen van Israel worden opgenomen.

 19. Freeman schreef:

  Moet staan –> Dus niet ALLEEN Khazaren en ander gespuis worden opgeruimd, maar wat veel schadelijker is, de afvallige oorspronkelijke joden die de ‘niet’ bijbelse Sion dienen en het volk verkocht hebben aan die mafketels die denken voor god te spelen en kan je verzekeren dat er een hoop ‘Zionsten’ onder de Palestijnen zijn die het spel mee spelen en hun volk helpen kapot maken. Het is een grote bende van gewetenloze lieden.

 20. Freeman schreef:

  Jewish Talmud: How To Treat Gentiles.. https://www.youtube.com/watch?v=iSev6gsJ2UQ.. alles komt boven water, het heeft zijn tijd nodig en dan zullen de zaken ‘eerlijk’ worden rechtgezet.

  Het woord Goy betekent heel eenvoudig ‘volk’ meer niet, zoals in de Tanach ook op te maken is. In religieuze zin heeft het ‘ook’ een andere betekenis. Dan betekent het iemand die een ‘afgodendienaar’ is, meer niet. Het gaat zelfs zover, dat joden/israeliers die de Sjabbatten niet onderhouden, worden beschouwt als Goyim, als mensen die zichzelf op dat moment hebben afgesneden van het volk Israel en het verbond met G-d verworpen hebben.

  Hoe moet een ‘goy’ worden behandeld is een goede vraag, de Talmud proper lezen en goed bestuderen en in de juiste context begrepen, dient men de goy goed te behandelen, weliswaar geen nauwe omgang met de afgodendienaar te onderhouden, maar wanneer nodig, dient men ze goed te behandelen.

 21. Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=Kzxx3vvQXas..
  https://www.youtube.com/watch?v=_-qN5ChZs7Q..
  https://www.youtube.com/watch?v=WByerdBTSnw..
  https://www.youtube.com/watch?v=d0zSLhtS4hA.. als ze dat doen, dan ontkennen ze de Koran, niet slim, en ontkennen ze de Islamitische Traditie waar het gaat over Salomon en waar uitspraken over te vinden is van de ‘profeet’ Mohammed over de Tempel in Jeruzalem die Salomon bouwde.
  https://www.youtube.com/watch?v=u0PCFGq6mzg..
  https://www.youtube.com/watch?v=ekl3I2AEUKo..

 22. Treowd schreef:

  PARIS CLUES: Magic Passports, Drills, Stolen Detonators & The Belgian Cell
  TruthTube451 (AKA MrGlasgowTruther)

  https://www.youtube.com/watch?v=Zf_v9RBAFjY

 23. boterbloem schreef:

  ZIJ , hebben ons van kleins af aan al eeuwen lang , EXTERN afgeleid .
  En daar gaan ze steeds in verder…

  De kunst is om toch weer terug te gaan , in je binnenste .
  Vrede te vinden in je Hart .
  WIJ zijn degene die Goddelijke krachten bezitten.
  Remote Viewing with your third eye

  https://www.youtube.com/watch?v=ZtLkzg8bFgA

 24. boterbloem schreef:

  Wij zijn zoveel meer .
  Wij westerse mensen zijn zo blind gemaakt , om ons innerlijke ZIJN te ontwijken .

  Woorden en gedachten hebben een enorme impact .
  a.u.b VERLIES JEZELF NIET .

  https://www.youtube.com/watch?v=FokSkBHl61I

 25. boterbloem schreef:

  Hier ÉÉN ziel die zoveel mensen ..

  Liefde en dankbaarheid kan laten voelen .

  https://www.youtube.com/watch?v=W5mbldTkruM

 26. Martin Vrijland schreef:

  Nog meer 13-11-15
  Revelation 13:11-15New International Version (NIV)

  The Beast out of the Earth
  11 Then I saw a second beast, coming out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. 12 It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. 13 And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. 14 Because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. 15 The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed.

 27. boterbloem schreef:

  Martin , dit kwam zo even geleden bij mij binnen gefladderd .
  Heb je er wat aan ?

  https://archive.org/details/proofsofconspira00r

 28. Analyze schreef:

  @Martin, het is wel duidelijk hoe ze dit denken te bewerkstelligen. De wetenschappers weten zelf niet eens waar ze zichzelf mee hebben ingelaten, degene aan de top staan handenwrijvend te wachten op wat komen gaat. Ze denken beloond te worden, maar de hel op aarde zal losbreken.
  Als je het zo leest is het een script voor een slechte Sci-Fi- B-film.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=oQWGYxjCUNw

 29. Analyze schreef:

  @Boterbloem, er is ons eeuwenlang zand in de ogen gegooid en alles was er op gericht ons subliminaal te programmeren op wat komen gaat. Het is ongelooflijk maar waar, we moeten inderdaad onze innerlijke koninkrijk op orde hebben om positieve energieën (frequenties/vibraties) uit te stralen (karma). Opdat The Usual Suspects er niet mee weg komen:
  https://www.youtube.com/watch?v=4OAFtr-ciQE

 30. Analyze schreef:

  Waarom de nazaten van de tempeliers (faraonische bloedlijnen) vrijdag de 13e en Parijs gekozen hebben is geen toeval:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempeliers
  Op vrijdag 13 oktober 1307, werden vele leden van de orde op bevel van Filips gevangengenomen en beschuldigd van ketterij. In de pauselijke bul Pastoralis praeeminentiae van 22 november 1307 aan alle christelijke heersers werd de arrestatie van alle Tempeliers bevolen, alsmede de inbeslagname van al hun roerende en onroerende goederen, die daarna aan de kerk vervielen. Dit bevel luidde in vrijwel heel Europa een lange reeks vervolgingen in.

  Wie richtte Zwitserland op en wie heeft een groot aandeel gehad in het huidige bankensysteem:
  Bank
  De orde van de Tempeliers wordt wel gezien als een voorloper van de eerste banken. Omdat de orde zo wijd vertakt was maakten pelgrims gebruik van de mogelijkheid om bij hun afwezigheid hun geld en bezittingen tijdelijk in handen van de Tempeliers te geven. Hierbij werd gebruik gemaakt van ‘kredietbrieven’. Een pelgrim kon op een bepaald punt zijn/haar geld aan de Tempeliers geven, kreeg hier een kredietbrief en kon dan bij Tempeliers elders geld van hun krediet halen. Hiermee was een nieuwe manier van omgaan met geld geboren.

  De economische macht van de orde nam snel toe en werd al snel belangrijker dan de strijd. De normale afkeer binnen de kerk van rente werd door de Tempeliers op slimme wijze omzeilt en er was verbazingwekkend weinig kritiek op de orde. Met hun economische macht nam ook de politieke macht snel toe. De orde bezat grote landerijen, zowel in Europa als in het Heilige Land.

 31. Analyze schreef:

  @Freeman, ik snap dat je begaan bent met het oorspronkelijke Joodse volk en dat zij de uitverkorenen zijn. Kun je mij dan uitleggen waarom het geloof met zoveel contradicties uitgelegd wordt bijv. de goy en het redden van één mens (gehele mensheid), dus als je één goy redt dan redt je de gehele mensheid..?!

  In mijn optiek is dit een onderdeel van het verdeel en heers strategie, dingen die je ook terugziet in de politiek, economie etc. Je kunt het ook omdraaien, we zijn allen gelijkwaardig en alles wat het tegendeel beweerd is in strijd met de wetten der orde van de natuur en creatie.

 32. boterbloem schreef:

  Frankrijk is nu Raqqa aan het bestoken met illegale bombardementen.
  Dat mag niet , maar zolang de massa nog ,,rouwt,, over de doden in Parijs ,zal er in Frankrijk
  geen bezwaar zijn tegen het verwoesten van een Syrische stad.
  Per slot van rekening gaat het tegen ,, ISIS ,,
  Als het Syrische leger die stad straks bevrijdt , staat er niets meer overeind ,
  net als toen met Kobani, de koerdische grensstad .
  Veroverd door ISIS en ,,bevrijdt,,door Amerikaanse bombardementen.
  Dan mogen de vluchtelingen terug keren naar hun totaal verwoeste huizen.
  In Raqqa staat een olie raffinaderij .
  Dat zal dan wel het eerste doelwit zijn van de Fransen ;

  https://www.youtube.com/watch?v=MLaO15NBx2c

 33. Analyze schreef:

  @Boterbloem, De G20 kwam gisteren bij elkaar om de taart te verdelen:
  http://nos.nl/artikel/2069345-g20-krachtig-antwoord-op-aanslagen-parijs.html

  Er zitten zoveel agenda’s achter deze aanslagen, dat de vraag cui bono (follow the money) een open deur is?
  Het is duidelijk dat het militaire industriele complex, the banksters etc. er grof geld mee verdienen en het geld op een onnatuurlijke manier van onderen naar boven vloeit in de pyramide.

  Lees het boek: “Wall Street and the Rise of Hitler” van Prof.Dr. Anthony C. Sutton (er zijn ook goede academici) om dit soort dynamiek te begrijpen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton (Ook op een merkwaardige manier overleden)

 34. Analyze schreef:

  Meestal worden deze aanslagen ook gebruikt als afleiding om bijv. TTIP er doorheen te jagen. Daar moeten we ook voor oppassen, als ‘The Wheel of Money’ eenmaal begint te draaien dan volgt alles elkaar in rap tempo op.

 35. Freeman schreef:

  @Analyze,

  Zij die de Torah onderhouden en het verbond met G-d niet afvallig worden (Daniel 11:30) die zal G-d verheffen boven alle volken, waarom? Dus het joodse volk heeft de roeping om G-d s getuigen en vertegenwoordigers te zijn, dat wil niet zeggen dat iedere jood per definitie bij G-d geliefd is, in tegendeel zelfs, de meeste zullen een zware tijd tegemoet zien vanwege hun handel en wandel. (Jesaja 33:14, 10:22-23) Om een licht te zijn voor de volken, om de volken te dienen in de Messiaanse tijd moet een jood zich enkel richten op G-d, daarvoor zijn zij geschapen/geformeerd.

  Goy betekent ‘volk’ en Goy betekent vanuit religieuze begrippen een afgodendienaar. Mensen die als het ware met de paplepel met afgoderij zijn opgevoed, zijn niet schuldig te achten volgen de joodse-wet, ondanks dat nauwe omgang met hen sterk wordt afgeraden en ten opzichte van moedwillige afgodendienaren, het zelfs verboden is met hen om te gaan, dient men vriendelijkheid en respect te tonen voor ‘mensen’ die leven in onwetendheid en dus vanuit onwetendheid vervallen zijn tot afgodische praktijken. De bedoeling in het licht van de Torah, is juist om die mensen met koorden van liefde tot de G-d te trekken en daar heeft G-d zijn vertegenwoordigers voor geschapen.

  Dus als je een ‘onwetende’ Goy redt, redt je een leven, het bewijzen van barmhartigheid en begrip is binnen het jodendom een groot goed. Als je een Goy doodt, ben je schuldig, men mag hooguit wanneer zijn/haar leven met de dood wordt bedreigd, hooguit ‘dan’ degene (wie het ook is) die hem/haar wilt vermoorden, doden. (met of zonder joodse Torah-Staat, met een joodse Torah-Staat bestaat er overigens wel de doodstraf). Voor de volken die zich houden aan de 7 Noachidische principes, en het vredesverbond onderhouden, die mogen als hun overheden geen ‘doodstraf’ toepast, ‘schuldig’ bloed vergieten, want overheden die dat niet toepassen zijn onrechtvaardig, op aarde dient men altijd voor balans te zorgen (Genesis 9:6).

 36. boterbloem schreef:

  Daar ga ik ook geheel met je , in mee .

  Ik vind het voor de niet wetende goed gelovige onschuldige burgers ,
  in alle wereld delen verschrikkelijk , dat we allemaal zo bedrogen zijn
  , en bedrogen worden

  Our whole life was A LIE .
  Zelfs het weer wordt ook nog gemanipuleerd .

  Even een klein citaat van Johan Oldenkamp ;

  Waarom weer in Parijs?

  Na de blamage van de waanzinnig slecht uitgevoerde nepaanslag van 7 januari eerder dit jaar hadden de Fransen overduidelijk iets goed te maken. Daarvoor kozen ze vorige week vrijdag de dertiende uit. Ruim zeven eeuwen geleden werden alle in Frankrijk wonende Tempeliers opgepakt op vrijdag de dertiende, in oktober 1307 om precies te zijn. De verantwoordelijken voor terreur van afgelopen vrijdagavond noemen zich niet meer de Tempeliers, maar het is nog steeds dezelfde terroristenclub die tegenwoordig veelal wordt aangeduid als de Illuminati. Deze naam betekent letterlijk: “zij die het inzicht van het Licht hebben ontvangen”. In werkelijkheid gaat het om een mondiale groep van psychopaten die hun ziel doelbewust hebben verkocht aan de Duisternis. Hun handelsmerk is dat ze alles omdraaien. Zo betekent “War on Terror” juist het bevorderen van terrorisme.

  Net als bij 9/11 kwamen er nu wel vele onschuldige mensen om. Ook raakten er velen zwaargewond. En net als bij 9/11 was het ook deze keer weer een aanslag die is gepleegd in opdracht van de mondiale machtskakkerlakken die menen iedereen voor de gek te kunnen houden. Ook nu hoeven we alleen maar de feiten op een rijtje te zetten om te zien wie de echte terroristen zijn. Wist je trouwens dat binnen twee uur na de eerste explosie alles al in geuren en kleuren op wikipedia stond? De gijzeling was bijvoorbeeld toen nog in volle gang.

  Terwijl de mainstream media zich weer laten misbruiken voor walgelijke oorlogspropaganda zijn er gelukkig alternatieve nieuwsmedia die dwars door deze façade heen durven te kijken. Bovendien viert de hypocrisie boventoon, want wat er afgelopen vrijdagavond gebeurde in Parijs, dat gebeurt in Verwegistan bij wijze van spreken iedere dag. En zijn we verder het Russische vliegtuig al weer helemaal vergeten?

  Dat er een oorlog gaande is, dan staat voor mij als een paal boven water. Dat is namelijk de oorlog tegen de mensen die zich niet laten overheersen door de dienaren van de Duisternis. Die oorlog tegen de Vrije Mens is al ruim vier millennia aan de gang. Tegenwoordig worden alle middelen uit de kast gehaald om die Vrije Mens te bestrijden. Meer dan 99% van de huidige mensheid heeft het goddelijke recht op echte vrijheid allang opgegeven, zonder hier ook maar een seconde over te hebben nagedacht. Nu is het bedoeling dat al die voor de gek gehouden mensen steeds verder de Duisternis in worden geleid. De kaart die daartoe nu wordt uitgespeeld heet: vreemdelingenhaat. En de Nederlandse joker in dat duivelse spel is de zionist Geert Wilders.

  Ieder van ons heeft de keuze

  De natuurlijke wereld kent haar eigen, natuurlijke ordening. De Schepper van de natuurlijke wereld noem ik God, maar daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de geantropomorfiseerde god van de religies.

  De mondiale psychopaten hebben hun ziel verkocht aan de Duivel. Met de Duivel bedoel ik de schepper van de anti-natuurlijke wereld. Waar in de natuurlijke wereld alles groeit als gevolg van het ontvangen van onvoorwaardelijke liefde, daar neemt alles in de anti-natuurlijke wereld toe door anti-liefde, wat zich manifesteert in negatieve emoties als angst en haat.

  Ieder van ons heeft de keuze tussen beide werelden. Ze zijn namelijk beide aanwezig op deze planeet. We kunnen kiezen om in de natuurlijke wereld te willen leven. Wie daar niet bewust voor kiest, die leeft automatisch in de anti-natuurlijke wereld. Er zijn namelijk twee “heren”, en die kunnen niet allebei worden gediend. Het is de één of de ander.

  De misleiding op deze planeet is in onze tijd in nagenoeg alles doorgedrongen. Daarom kunnen we rustig stellen dat alle mensen op deze planeet, op een paar natuurvolken na, leven in de anti-natuurlijke wereld. Het uiteindelijke doel van mondiale machtskakkerlakken is om de natuurlijke wereldordening volledig te vernietigen en deze compleet te vervangen door een anti-natuurlijke wereldordening. Die anti-natuurlijke wereldordening wordt eufemistisch de “Nieuwe Wereldordening” genoemd, of “New World Order” in het Engels. Deze doelstelling staat in het Latijn weergeven op een briefje van 1 USA-dollar: “Novus Ordo Seclorum”.
  (NOS nieuws ) op onze hedendaagse TV
  Dit is niet iets van de laatste paar eeuwen. Dit speelt al, zoals gezegd, meer dan vier millennia, zoals ik heb uitgelegd in het boek “Toen er nog geen maan was”.

  Gebaseerd op anti-liefde hebben de mondiale machtskakkerlakken in de loop der millennia een mondiale machtpiramide gebouwd. Iedereen die gewetenloos opdrachten van hogerhand uitvoert maakt deel uit van deze duivelse piramide. Deze machtshiërarchie vraagt om blindelingse opvolging van bevelen (Befehl ist Befehl!). Daarom is het reguliere onderwijssysteem er ook op gericht om navolging te belonen en anders denken te bestraffen. En vervolgens wordt op dezelfde manier met iedere loonslaaf omgegaan.

  Maar het goede nieuws is dus dat jij een keuze hebt, en ik uiteraard ook. Natuurlijk weet ons ego allerlei excuses te bedenken waarom we deze keuze toch nog even voor ons uit zouden moeten schuiven. Maar omdat we geen twee heren kunnen dienen betekent dus dat het nu niet bewust kiezen voor de op onvoorwaardelijke liefde gebaseerde natuurlijke wereld een keuze is voor de op angst gebaseerde anti-natuurlijke wereld. De keus is dus aan jou. Ook wanneer je niet kiest.

  Ook het weer wordt steeds extremer

  Alles ziet er anders uit als de zon schijnt, zong André van Duin. Het weer is dus van invloed op onze gemoedstoestand. Maar zou deze relatie er ook omgekeerd kunnen zijn? Zou het weer misschien ook worden beïnvloed door het geheel van onze gezamenlijke gemoedstoestanden? Zo was het onlangs in Nederland de warmste 6 november ooit. En rond die datum bereikte het waterpeil in de Rijn de laagste stand in veertig jaar.

  We kennen allemaal wel het verhaal van de regendans. Ik weet dat dit mogelijk is. Maar ook weet ik dat het weer door de mondiale machtskakkerlakken wordt gemanipuleerd via stralingstechnologie en het sproeien van chemicaliën hoog in de lucht.

  Ik neem aan dat iedereen inmiddels wel begrijpt dat de zogenaamde klimaatconferenties van de Verenigde Naties helemaal niet echt gaan over het weer. Het is een dekmantel voor de mondiale machtskakkerlakken om de voortgang van de implementatie van de anti-natuurlijke wereld te bespreken in geheime ontmoetingen. Het bloedbad van afgelopen vrijdagavond is dan ook absoluut geen reden om de komende “klimaat”-top vanaf 30 november af te blazen. Sterker nog, nu kunnen ze tijdens dit topoverleg juist stappen richting nog verdergaande controlemaatregelen worden afgesproken.

 37. Analyze schreef:

  Freeman met alle respect, je probeert te vissen in troebel water. Geloven zijn gecreëerde Babylonische spraakverwarringen doordrongen met symboliek, numorlogie etc. Ook hier zie je het pyramide model terug, hoe hoger in de hiërarchie hoe meer aanzien. Het is moeilijk te begrijpen, alles wat dogma’s heeft onderwerpt de mens en is in die zin slavernij. Het ontneemt universele natuurlijke vrijheden, we zij het enige soort in de natuur die het buiten onszelf zoekt en naar de hemel staart in de hoop op verlossing. De verlossing ligt (licht) in ons zelf en niet in het externe.

  Ik heb geen geloof nodig om te weten dat ik een ander (mezelf) geen pijn moet doen, op wat voor manier dan ook. Dat is het innerlijke weten, de meesten mensen worden geboren met dit innerlijke weten. De ziel komt op aarde in de meest zuivere vorm en dmv cultuur, geloof, traditie, trauma wordt het onderworpen en verliest het haar goddelijke zuiverheid. We zijn hier op aarde om ons te hervinden en zowel het mannelijke als het vrouwelijke in ons, in balans te brengen (as above so below) dat is wat de ‘david ster’ daadwerkelijk inhoud.

 38. doorprikker schreef:

  Deze man belooft hoe je je pijnappelklier kunt openen. Het probleem is dat je 10.000 dollar moet betalen voor zo’n sessie. Het bovenstaande meisje zou bij deze man geweest zijn.
  Ik vraag me af of deze man dezelfde gave heeft. (Blind kunnen lezen.)

 39. boterbloem schreef:

  Veel uitleg door Lou Martin.
  Luister rustig naar zijn woorden if you like

  https://www.youtube.com/watch?v=DUtDJJEn5Iw

  Hier zijn mooie meditatie om tot Rust te komen ;

  https://www.youtube.com/watch?v=UHJY_F1n38Y

 40. Analyze schreef:

  @Boterbloem
  Helemaal mee eens, het momentum is gecreëerd om het onderstaande agenda te implementeren.
  PRS: Verbind deze twee woorden ‘Carbon Tax’ and ‘South Stream Pipeline’

  http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SDN/background-note_carbon-tax.pdf

 41. Analyze schreef:

  @Joris Goede video, thumbs up keep up the good work. Lucky Larry Silverstein wist je dat de karakter David Englander (what’s in the name) in de film Man on a Ledge op hem gebaseerd is: http://www.imdb.com/character/ch0283563/?ref_=ttfc_fc_cl_t25

  Misschien handig om ook de NATO (kuch NAZI) agenda er in mee te nemen, aangezien IS(IS) het paard van troje is voor de operatie Trident Juncture (zie de plot op NAZI website). Trident Juncture anticipeert op escalatie in EuroAsia. Nederland (Brunssum) speelt hier een cruciale rolL
  http://www.bbc.com/news/world-europe-34603504
  http://www.jfcbs.nato.int/trident-juncture
  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/van-nazi-naar-navo-de-opstap-naar-hitler/

 42. Albertina schreef:

  Interessant filmpje van de Joodse jongeman, het zou me niks verbazen dat alles wat hij heeft mogen zien, gaat uitkomen, we zitten tenslotte in de eindtijden!

 43. Freeman schreef:

  De mens is naar G-d s beeld gemaakt, dus in de mens is het licht aanwezig om bij dat licht te komen (onze essentie) en kunnen de uitspraken van G-d een herinnering zijn van wie we zijn. Natuurlijk spreekt de natuur ons aan, we maken daar een integraal onderdeel van uit. In de Torah wordt de natuur gezien als een moeder en van haar uit gaat een stille en liefdevolle prediking de wereld over, maak haar niet kwaad, want ze beschermt haar kinderen door de bewoners die haar verkrachten uit te kotsen.

  In de Messiaanse tijd zal de mens geboren worden en de goddelijk-wet in zijn hart hem volledig openbaar worden en dat zijn ziel eeuwig is (nieuwe/eeuwige verbond met de Bron). De mens zijn innerlijke weg gaan en aankomen op zijn bestemming, luisteren naar de goddelijke-stem die hem de weg zal wijzen naar de stad, bij aankomst zal voor hem de poorten worden opengedaan en zal men de pelgrim van harte welkom heten, zo boven zo beneden, niet langer al de mens dolen en zoeken, de weg zal hem gewezen worden en men zal die weg om de overwinning te behalen en aan te komen op zijn bestemming en als de engelen van licht zijn.

  Vrede zij met je Analyze.

  Psalm 19:2-15, Levitivus 18:24-30.

  https://www.youtube.com/watch?v=8Mb0w28SidA.. https://www.youtube.com/watch?v=nrps25JHuJU.. Zoals Abraham de stem verstond en begreep en de weg ging afleggen en zijn innerlijke reis begon, zo zullen vele mensen die weg gaan en zijn die gegaan, een tocht die ons terug naar huis brengt, er is een weg op aarde richting de Stad, er is ook een weg naar de Hemelse Stad, door die beide wegen te gaan, ontvangen we volledig wat ons toekomt, het wacht erop om ons die aan te reiken, een onsterfelijk-leven.

  Door symboliek worden we vertrouwd gemaakt met datgene wat we diep van binnen weten, zo zal de besnijdenis, het teken in het vlees, een diepe spirituele betekenis hebben, de besnijdenis van het hart maakt dat we dat te verstaan krijgen. De mens zal zijn animale kanten beheersen en die heiligen voor heilig gebruik.

  De rechtvaardigen zullen de aarde beerven en de toegang verleent worden tot de Hemelse Stad, door alle hemelen reizen, de hemelen zijn gevrijwaard van duistere geesten, in de afgrond/gevangenis zullen zij worden opgesloten samen met de mensen die nooit tot inkeer zijn gekomen, een bestemming die niemand toe te wensen is.

 44. Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=bXbkt7YqrOw.. Paus heeft het over een “ONGEORGANISEERDE WW3” met andere woorden, het is out of control..

 45. Freeman schreef:

  http://shoebat.com/2015/11/16/putin-reveals-that-there-are-forty-nations-that-are-supporting-and-financing-isis-and-numerous-of-them-are-members-of-the-g-20/.. de regeringen die denken over ons te moeten regeren zijn moordenaars! Moordenaars Moordenaars! Zij zullen allen uitgerookt worden, geen van hun zal kunnen ontsnappen, want gerechtigheid zal zegevieren, 1 voor 1 worden gepakt en Obama zal proberen te verstoppen in 1 van hun ondergrondse bunkers, vandaar zal men hem halen en hem exposen en roepen, is dit de man die de wereld vrede bracht? Is dit de man!?

 46. boterbloem schreef:

  In Belgie is men ook goed bezig .

  Willie van Damme onderzoek journalist , neemt ook alles onder de Loep.

  https://willyvandamme.wordpress.com/

 47. Analyze schreef:

  N.a.v. de berichtgeving in The Israeli Times:

  https://www.youtube.com/watch?v=oQXV_u870rk

 48. JorisTruthseeker schreef:

  Thanks Analyze! Die film met het op lucky L gebaseerde karakter heb ik niet gezien. Zal je links even checken…

 49. Analyze schreef:

  Als dit de manier is hoe je huiswerk doet dan is het een dikke onvoldoende, je onderbouwt het niet eens..

  Waar zijn de bronnen?

  1, voor de moeite en vooral je ogen blijven sluiten (ook in het verkeer)

 50. Analyze schreef:

  @Freeman, goede observaties en een vredevolle boodschap van Steven Ben-Nun.
  Aanhakend op de mogelijke inval van Israël, dit is reeds getraind door de NAZI’s (NATO).
  Zie operatie/oefening Trident Juncture, dit is geen grap bekijk de plot scenario op hun site. Ze doen het gewoon in ons gezichtsveld gecoördineerd vanuit Brunssum (NL).

  Dit is een speech uit 2014 (toen ISIS, ISIL heette) zie de metamorfose Al-Qaeda-ISIL-ISIS-IS:
  https://www.youtube.com/watch?v=kKFwI_NJxRk

 51. Analyze schreef:

  Breaking: Alle ministers van defensie komen samen, de zelf gecreëerde vijand dient nu bestreden te gaan worden (zie ook op. Gladio). In de onderstaande video wordt artikel 5 een reële optie genoemd.
  Hoofdrolspelers in de operatie: VS (leiders) en Turkije regionale partner

  https://www.youtube.com/watch?v=J-vPGvwiNZI

 52. Analyze schreef:

  Hitler is gereïncarneerd en hij gaat het werk keihard afmaken:
  https://www.youtube.com/watch?v=3cqRPcQRJYg

 53. Analyze schreef:

  Er zijn krachten aan de gang die onze menselijke perceptie overstijgen:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bataclan_%28theatre%29
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ba-ta-clan
  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10020:joodse-eigenaren-verkopen-bataclan-theater-op-11-september&catid=20:het-complot&Itemid=33

  “The action takes place in Ché-i-no-or – in the gardens of the palace of the Emperor Fè-ni-han, with kiosks and pagodas. Ko-ko-ri-ko, chief of the guard is the head of a conspiracy to dethrone the Emperor; the opera opens with the conspirators setting the scene in Chinese. They leave, and the princess Fé-an-nich-ton reads a book – La Laitière de Montfermeil by Paul de Kock; she notices that Ké-ki-ka-ko is leafing through a copy of La Patrie. They realize that each of them is not Chinese, but French. Ké-ki-ka-ko is the Viscount Alfred Cérisy, once shipwrecked on the coast of China and captured, tortured and brought to the palace and condemned to only repeat the rebels’ song Ba-ta-clan. Fé-an-nich-ton confesses in song that she is Mademoiselle Virginie Durand, a light soprano who was on a Far East tour to initiate the locals into the great French repertoire: Les Huguenots and La Dame aux Camélias, La Juive and Les Rendez-vous bourgeois, Phèdre and Passé minuit, when she was captured by the soldiers of Fé-ni-han. The two Parisians reflect wistfully of home, and Fé-an-nich-ton sings the ‘Ronde de Florette’. They both decide to run away, dancing as they go.

  The conspirators return, but when alone, Fè-ni-han laments on his lot; he is actually Anastase Nourrisson, a native of Brive-la-Gaillarde and his only wish is to see France again. Ko-ko-ri-ko comes back threateningly and he and Fè-ni-han sing a duo in made-up Italian in the style of Bellini.[1] In fact Fé-an-nich-ton and Ké-ki-ka-ko have been caught by Ko-ko-ri-ko while trying to flee, and the emperor has been asked for the death penalty, which he cannot refuse.”

  Let op deze occulte foto (pas op gruwelijk), de hartvorm:
  http://www.niburu.co/images/2015/nov/bataclanintern.jpg

 54. Observer1961 schreef:

  Beste Martin,

  in je artikel verwijs je naar de brief van Albert Pike uit 1871 aan Mazzini over de voorspelling van 3 wereldoorlogen. Je link verwijst naar een tekst. Aangezien ik graag het orginineel van die brief wilde zien ben ik wat verder op zoek gegaan. Niet te vinden. Wel dit van de site De burcht Sion. Wat is je reactie hierop ?
  Van de originele brief aan Mazzini ontbreekt er ieder spoor. Zou deze brief niet echt bestaan? Hoewel de originele brief, waarmee Albert Pike aan Mazzini geschreven zou hebben, niet getoond wordt, is er een andere vraag of deze wel authentiek is of niet. Toen ik de fragmenten uit de vermeende brief aan Mazzini ging bestuderen, viel het mij op dat de inhoud niet in de negentiende-eeuwse stijl geschreven was. Ik vond het zo vreemd dat de termen als ‘fascisme’, ‘nazisme’ en ‘zionisme’ in de zogenaamde negentiende-eeuwse brief voorkomen. Op school was geschiedenis mijn lievelingsvak. Daarom ben ik vrij goed op de hoogte van de geschiedenis. Hoe kon Albert Pike zulke termen in zijn brief noemen, terwijl het fascisme nog niet in zijn tijd bestond!? Het fascisme ontstond pas in 1920 en werd geintroduceerd door Benito Mussolini. Het woord fascisme is ontleend aan het Latijnse ‘fasces’. Fasces is een bundel met een bijl in het midden. In het Oude Rome werd die bundel gedragen door een speciale lijfwacht van twaalf man, die lictoren waren genoemd, hetgeen betekent pijlbundeldragers. Deze fasces werden veel later het symbool van macht van de Italiaanse dictator Mussolini en zijn aanhangers, die zich “fascisten” noemen. Het woord fascisme is afgeleid van “fascio”, hetgeen “bundeling van machten” letterlijk betekent. Een encyclopedie uit 1952 dat ik van mijn grootvader had geerfd, bevestigt dat het fascisme in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond:”Oorspronkelijk Italiaanse politieke beweging gesticht door Mussolini in 1919..” En andere termen als “zionisme”, “nazisme” en “Arabische wereld” waren onbekend in de tijd van Albert Pike. In de negentiende eeuw had niemand nog gehoord van deze politieke bewegingen, allesbehalve het communisme. Hoe kon Albert Pike het woord nazisme in zijn brief noemen, terwijl het in zijn tijd nog niet bestond!? De echte geschiedkundigen weten dat het nazisme als een politieke beweging van Adolf Hitler in de jaren twintig van de vorige eeuw onstond en niet in de negentiende eeuw! En het zionisme ontstond aan het eind van de negentiende eeuw als een Joods nationale beweging, die een Joods thuisland ondersteunt in het Bijbelse gebied waar het Joodse volk altijd heeft gewoond! De term verwijst naar de berg Zion, waarmee Jeruzalem wordt aangeduid. In 1890, een jaar tevoren voor het sterfjaar van Albert Pike, had Nathan Birnbaum het zionisme geintroduceerd, omdat hij meende dat de Joden niet moesten assimileren, maar zich wel emanicpeerden. De Joden moeten volgens Nathan Birnbaum zelfbewust zijn en hun eigen identiteit vasthouden. Het is onmogelijk dat Albert Pike zulke termen als “fascisme”, “zionisme” en “Arabische wereld” in 1871 gebruikt had, hoewel hij niet wist van hun bestaan.

  Een blogger die de autheniciteit van de brief van Albert Pike in twijfel trok, merkte goed op:”Als de fragmenten die ik op het internet heb gelezen, inderdaad deel uitmaken van dit zogenaamde masterplan, dan kan ik met een hoge mate van vertrouwen zeggen dat het NIET van Pike kwam. Het is NIET zijn retorische stijl. Verder denk ik dat het niet in de retorische stijl is, die werd onderwezen in de 19e eeuw. Ik denk dat dit derde wereldoorlog-brief een 20e eeuwse hoax is.” (1) Bovendien wordt de autheniciteit van de brief van Albert Pike betwist door talloze taaldeskundigen, historici en echte kenners van de 19e eeuw. Ook kan ik vaststellen dat de brief van Albert Pike niet authentiek is en niet in de negentiende-eeuwse stijl geschreven kan worden. Want de fragmenten over drie wereldoorlogen kunnen niet ondersteund worden door alle documentatie. De stijl, taal en het onderwerp wijzen op een veel latere aanmaakdatum! In werkelijkheid is deze brief een pure vervalsing, geschreven door een leugenaar, die zich een christen noemt!!! Ook getuigt de brief van anachronisme, hetgeen betekent dingen die niet in een tijd thuishoren. Zionisme, fascisme, nazisme zijn dingen die NIET in 1871 thuishoren!!! Misschien wilt u de onaangename waarheid niet graag horen: de brief, waarmee Albert Pike aan zijn zogenaamde Italiaanse vriend Giuseppe Mazzini schreef, BESTAAT NIET!!! De brief was geschreven door een bedrieger die gebrekkige kennis had van de geschiedenis.

  Einde citaat van de Burcht.

 55. Martin Vrijland schreef:

  Beste Observer1961,

  De tegen argumenten en het ontkennen van de brief zijn mij bekend, maar ik vind ze niet steekhoudend genoeg.
  Je zou kunnen bijvoorbeeld zeggen “het nazisme of de term bestond toen nog niet, net zoals de termen zionisme en fascisme“, maar als we er van uitgaan dat de heren achter de schermen dergelijke zaken plannen kan dit ook betekenen dat zij die termen al wel bedacht hadden alvorens dit main stream werd.
  Dus het publiekelijk maken van termen of “introduceren” ervan zoals bijvoorbeeld m.b.t. het zionisme door Nathan Birnhaum mag dan misschien later plaats hebben gevonden dan de vermeende opsteldatum van de brief, maar dat wil niet zeggen dat de ingewijden deze terminologie niet al gebruikten.
  Ik geef in dat kader een voorbeeld: wie had tot voor 2 jaar geleden gehoord van de terreurgroep ISIS of Islamic State? Het bestond simpelweg niet. Als we er voor het gemak echter even van uit gaan dat ISIS een creatie is van dezelfde club die achter de schermen aan de touwtjes trekt, dan hebben zij deze term bedacht. Dat kan in houden dat ze dit al enkele jaren zo niet decennia gepland hadden staan. Het main stream worden van die naam zegt dus niet dat die al niet gebruikt werd bij de insiders.

  Met betrekking tot de stijl van de brief en de betwistingen in zijn algemeenheid merk ik op dat je daar alle kanten mee op kunt. Laten we zeggen: als we de global warming theorie willen bekrachtigen, dan zoeken we daar de wetenschappers bij die het verhaal onderschrijven en drukken we alle wetenschappers die het ontkrachten in het verdomhoekje. Als je de authenticiteit van deze brief wilt ontkrachten, dan kun je daar ongetwijfeld ook hele wetenschappelijke analyses op los laten. De vraag is alleen hoe betrouwbaar de betreffende onderzoekers/wetenschappers genoemd kunnen worden. Alle bewijzen die de global warming scam ontkrachten of alle bewijzen die 911 inside job bekrachtigen van uit de ‘niet-main stream’ hoek worden genegeerd. Hoe serieus je dus dergelijke ogenschijnlijk goede onderbouwingen moet nemen is maar net de vraag. Dus gooien met termen als ‘talloze taaldeskundigen’, ‘historici’ en ‘echte kenners’ zegt mij niet zo veel. Er zijn immers ook ‘talloze wetenschappers’ die het 911 of global warming verhaal serieus nemen, maar er zijn ook ‘talloze’ die genegeerd worden.

  Kijken we puur naar de inhoud van de brief dan is het toch knap van de vermeende “bedrieger” dat hij in staat is de 3e wereldoorlog correct te voorspellen. Althans het heeft er alle schijn van dat de voorspelling in de brief klopt en zich nu aan het ontvouwen is. Dan moet de “bedrieger” wellicht van het Nostradamus gehalte geweest zijn om zo’n vooruitziende blik te hebben gehad. Een redelijk intelligente bedrieger medunkt.

  Einde citaat Martin Vrijland

 56. Observer1961 schreef:

  Beste Martin,

  Natuurlijk zoekt elke kant van een stelling naar berichten of stuurt ze de wereld in om zijn stelling te onderbouwen. Het punt met deze brief van Pike is dat er nergens maar dan ook nergens een bron van is of een kopie dus waar komt nou eigenlijk die tekst vandaan. Pike heeft wat boeken geschreven zag ik op Wikipedia maar van deze brief geen vermeldding. Afijn ook niet zo belangrijk in het kader van complotten anyway. Persoonlijk geloof ik zeker dat er false flag operaties plaatsvinden en hebben plaatsgevonden. Naar mijn mening is vooral de USA er sterk in geweest in het verleden ( Pearl Harbour, Twin Towers en Building 7 en zelfs plannen van een vliegtuig zelf neerschieten om Cuba te kunnen binnen vallen in de zestiger jaren, Northwood documents ) en nu nog. Chemical weapons van Sadam Hoessein etc. Dus dat nu stromen vluchtelingen Europa binnen komen kan ook georkestreerd zijn. Allemaal in het kader van de (petro) dollar hegemonie behouden. Khadaffi moest ook weg omdat hij de gouden dinar in Libie wilde invoeren en zijn olie allen maar daarvoor of voor goud wilde verkopen. Dus weg ermee dacht de Usa, daar gaat onze wereldpower. En wij maar als trouwe Hondgenoten achter ze aan hobbelen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten