Winst: overproductie, werkloosheid en slavernij

Filed in PIETER STUURMAN by on 19 april 2015

De meeste mensen menen te weten dat winst* goed is. Dat de economie winst nodig heeft en dat iedereen daar uiteindelijk van profiteert. Maar is dat wel zo?

Wat is winst eigenlijk? 

Iets krijgt pas (handels)waarde als er arbeid aan toegevoegd wordt. Grondstoffen zijn immers door de natuur gegeven en dus gratis. Pas als er arbeid aan toegevoegd wordt (door ze bijvoorbeeld op te graven) krijgen ze geldwaarde. Als er vervolgens opnieuw arbeid aan toegevoegd wordt (als er iets van gemaakt

Dit artikel kunt u helemaal lezen als u lid bent. Dat kan al vanaf 2 euro per maand.

Een peiling van 21 mei jl. laat zien dat ruim 93% vindt dat de mainstream media onbetrouwbaar zijn. Vindt u het noodzakelijk dat een onafhankelijk kritisch geluid blijft bestaan? Word dan nu lid.

Wilt u lid worden, maar heeft u geen Paypal account, dan kunt u ook een maandelijks betaalprofiel instellen bij uw bank. Stuur vervolgens een email via het contactformulier om dit te bevestigen. De bankgegevens vindt u onder deze link.

Bent u al lid? Om in te loggen klikt u hier.

Bent u al donateur of lid en werkt uw toegang niet, stuur dan even een email via het contactformulier.

WORD-LID

Gedeeld 98

Tags:

About the Author ()

Comments (25)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Torah-Freeman schreef:

  Als er winst is, is er ook verlies, hef je de tekorten op, dan is geen verlies, is er dan nog wel winst? Ja, er is dan wel winst, namelijk levenstoegang voor iedereen, waar de talenten en mogelijkheden benut zullen worden om gezamenlijk een Tuin van Eden te creeren en die te onderhouden, daarvoor is er afstemming op de Schepper nodig op de Bron van al het bestaan en op elkaar (zieleverbinding om een harminieus geheel te vormen, eenheid in verscheidenheid). Door samenwerking, broederschap en ontzag voor de Schepper, zal de waarde en meerwaarde van een leven onder de Heerschappij van de Hemel in ons aller innerlijk ervaren en beleefd worden als een stroom van vreugde om die met elkaar te delen en uit te wisselen, en dat is het overvloedprincipe, waar geen tekorten meer zijn op geen enkel niveau, en er tevredenheid is, is er overvloed en toegang tot leven tot in eeuwigheid, een Heerschappij die nooit ten onder zal gaan.

  De aarde met al haar rijkdom is de “mens” gegeven om het als een “gentleman” te beheren, het is hem toevertrouwd door de Schepper van de hemelen en de aarde, de mens zal het beheren en met goed beleid en wel doordacht gepast om gaan met die rijkdom uit ontzag voor de Schepper, de Gever van alles wat ook maar tot aanzijn is gekomen.

  100% zeker, de boosdoeners zullen niet tot in eeuwigheid op hun tronen zitten, zij zullen van hun tronen worden gestoten, want waar wanbestuur en bloedbestuur is, is onheil en verderf, en waar G-d niet troont, stelt men mensen aan als afgoden en hebzuchtigen, zodat zij in hun overspeligheid hun idiote plan en raad ten uitvoer brengen. Zij plannen veel, maar zij zullen in absolute zin niet slagen, hun doelstellingen zullen tijdig worden verijdeld.

  Vrijheid wordt afgekondigd, aan slavernij komt een einde en alle vormen van kwaad zal worden vernietigd, de Heerschappij van de hemel zal geprezen worden en de schepping zal rust hebben en alle dieren zullen juichen, herleven zullen ze en de zeeen worden weer gezond, waar gezond leven in te vinden zal zijn. De vogels zullen fluiten en de mensen zullen het te verstaan krijgen, ja er zal harmonie zijn tussen mens en dier, in 1000 jaar zullen er ongekende wonderen geschieden, de zevende dag, de dag waarop de Vrijheid gevierd zal worden door de hele Schepping.

 2. PieterStuurman schreef:

  Winst voor de één, betekent inderdaad verlies voor de anderen. Winst parasiteert op de mensheid.

  Het wegnemen van de parasiet zou je “winst” kunnen noemen. Ik zou het liever willen noemen: terugkeren naar de natuurlijke, gezonde toestand.

 3. Torah-Freeman schreef:

  Komt goed meneer Stuurman, heb vertrouwen op de goede afloop, en we kunnen veel betekenen in het nu door vanuit een goede motivatie en intentie ons in te zetten voor goedheid en waardigheid. Op te komen voor de sociaal zwakkeren is een deugd, en een helper zijn in tijden van nood voor de armen onder de mensen, is menslievend.

  “welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de Heer hem uitkomst geven; de Heer zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs.”

  “Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog.”

  “Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt…hij deelt uit, hij geeft aan de armen…”

 4. PieterStuurman schreef:

  Ik verwacht ook dat het goed komt. Wel is daarvoor het ontstaan van besef nodig. Bijvoorbeeld het besef dat, als we werkelijk opkomen voor sociaal zwakkeren, er geen sociaal zwakkeren meer kunnen bestaan.

  Of anders gezegd: als we meer waarde gaan hechten aan menselijk welzijn dan aan geld, dan kan er geen armoede zijn. Nu is het andersom en dat is de werkelijke oorzaak van armoede.

 5. Treowd schreef:

  Inderdaad de wereld is totaal uit balans geraakt vanaf het tijdperk VOC en daarna tijdens de scramble for Afrika nog even dik over gedaan en talloze andere misstoestanden. Het hieruit opgeworpen systeem kan niet langer zo blijven bestaan. Onmenselijk en zeker onwenselijk voor de mensheid. Is men doorgeslagen. Of het systeem zelf of is het volgens plan? De uiteindelijke uitwerking van het kapitalisme ter winstbejag aangewend, tenzij ?
  (Enigzins- Offtopic) @Torah-Freeman, ik bemerk dat je best een verlicht persoon bent en bemerk dat je vol bent van het Judaisme mijn vraag aangaande de aangedragen video is de volgende:
  Inleiding : Er is een behoorlijke discussie gaande tussen gelovigen die het woord in de bijbels letterlijk nemen en anderen die de symboliek er in menen te doorzien en tot een andere conclusie komen.
  Vraag: Geloof jij in de letterlijkeid van het woord en wacht ook jij op een Messias of behoor jij tot diegenen die de symbolische waarde van de bijbel menen te kunnen doorzien en daarop een conclusie heeft kunnen vormen?

 6. ZerotheHero schreef:

  Moet gezegd worden dat dit syteem BEWUST niet werkt. Armoede is puur de uitkomst van de globalistische haal naar de wereldheerschappij. In zekere mate wordt er al over je ‘geheersd’, maar deze mensen zijn niet alleen tevree met je lichaam , maar willen ook je ziel. Vandaar de uitgebreide gecompliceerde verdeel en heers tactieken en hersenspoeling. Misschien zijn jullie je er niet zo bewust van als ik, dat kan, maar op deze manier leiden jullie de mensen die hier op deze site lezen de gecontroleerde oppositie in. Martin heeft het verdeel en heers spelletje wel toe gelicht, maar vind keer op keer dat het gewoon niet genoemd wordt. Tuurlijk kun je het idee hebben dat het allemaal ‘natuurlijk’ verloopt, maar dat doet het simpelweg niet. De komende f up van de Fed en Grexit zullen NIET natuurlijk zijn. Het is de rechterhand in hun verdeel en heers tactiek. Ja, het wordt erger en daarna ‘beter’. Zo werkt het Hegeliaanse dialect. Problem, reaction, solution. Het economisch leed is er en wordt erger om de mensen naar het politieke rechts te drijven en wie gelooft dat er een politieke oplossing bestaat houdt zichzelf voor de gek. Wilders, Farrage, Le Pen, Rand Paul, Putin, allemaal gecontroleerde oppositie. Het enige waar je je op kan focussen is zelfstandigheid en mensen hun bewustzijn verruimen, maar ik zou geen verwachtingen reserveren wat betreft de uitkomst van dit. Ik zeg vaker het feit dat er een burgeroorlog aanstaande is in Amerika moet je wel in overweging nemen. Dan kun je zeggen dat het vreedzaam moet, maar die delen van de liberty movement snappen het ten minste. Zelfs al lukt het ze zelfstandige gemeenschappen op te zetten de elite zal komen met geweld. Er is geen compromis mogelijk. En stel je voor, zelfs al zouden ze
  Amerika herclaimen, dan rest hen de totaliteit van de rest van de elite hun huurlingen, oftewel elke sukkel die stom genoeg is voor die mensen te blijven vechten en zo lang mensen blijven geloven dat de verdeling Westen vs Oosten echt is zullen dat er heel veel zijn.
  We kunnen eindeloos discussieren over dingen die fout aan het syteem zijn dit dat zus zo , maar uiteindleijk komt het erop neer dat de intentie achter het systeem bij voorbaat al fout is. Het is een middel tot slavernij van de globalisten en het verandert pas wanneer zij ontheft worden uit hun macht. En vertel mij maar is hoe je dat denkt te bereiken. Vreedzame revolutie? Heb je lybie en oekraine gemist? Wat denk je dat ze doen als een land weigert mee te doen? Ik wil niet cynisch zijn, maar iedereen wakker maken gaat in mijn eerlijke mening niet gebeuren. Mensen zijn te gehersenspoelt, te ziek en ondervoed. En wanneer er dan enkele gemeenschapjes ontstaan zullen die makkelijk weg te vegen zijn. Je wordt dan voor terrorist uitgemaakt ondanks al je goede bedoelingen en, alhoewel de soldaten hun best deden, waren er geen overlevenden.
  Spiritueel gezien is dit allemaal just another way to die. Of ik nou sterf door een globalistische wereldovername of wanneer ik struikel van de stoep en mijn nek breek. Het gaat toch wel gebeuren. Angst loslaten en leven vanuit je eigen eerlijke expressie. Niet focussen op winnen of verliezen, want dat zet een beperking op je geest. Gewoon zijn. En hoe meer je de waarheid ziet, hoe meer je uit je ego stapt.

 7. ElveTwelve schreef:

  kortom het jezuitische schuld slavernij systeem in volle omvang

  reblog van

  http://www.ucadia.com/pronouncement/pronountionis_pactum_ucadia.htm

  I. A World of Slavery
  i. You are a slave, just as your parents, your grandparents and great grandparents were slaves. You may be lucky enough to live in a pleasant plantation with other slaves, managed by overseer slaves such as police, judges, doctors and politicians where few examples of slave cruelty occur. Or you may be witnessing changes in the community plantation, which is part of a state slave plantation and national slave plantation where there is more crime, more misery and death. The fact that you are a slave is unquestionable. The only unknown is whether you will permit your children and their children to also grow up as slaves; and
  ii. You are a slave because you live under slave law, also called Commercial Law and Uniform Commercial Codes (UCC) first introduced in 1933 and based upon the ancient principles of Sumerian slave law enshrined in the Ur-Nammu Code of 1900 BCE that “all crime against slaves is commercial”. Under the UCC Slave Laws applied to all nations as corporations registered in the state of Delaware of the United States, corporations hold no real property, only debt and the energy of slaves, with you considered an employee of a corporation and its surety as evidenced by the certified copy of the birth certificate which you hold, but can never own; and
  iii. Therefore under the UCC Slave Laws which most slave plantations of the world operate you can never own a house, even though they trick into believing you do; you never really own a car, or boat or any other object, only have the benefit of use. Indeed, you do not even own your own body, which is claimed to have been lawfully gifted by your parents at your birth in the traditions of old slave contracts in which the slave baby had its feet or hands dipped in ink, or a drop of blood spilt on the commercial transaction document we know as the live birth record; and
  iv. You may not realize you are a slave under the slave laws of Uniform Commercial Codes (UCC), but may still erroneously believe you are slave with “more rights” as used to be afforded under “Common Law” until it was largely abolished back in 1933 without properly telling you. The word “common” comes from 14th Century Latin communis meaning “to entrust, commit to a burden, public duty, service or obligation”. The word was created from the combination of two ancient pre-Vatican Latin words com/comitto = “to entrust, commit” and munis = “burden, public duty, service or obligation”. In other words, the real meaning of common as first formed because of the creation of the Roman Trust over the planet is the concept of “voluntary servitude” or simply “voluntary enslavement”; and
  v. Common Law is nothing more than the laws of “voluntary servitude” and the laws of “voluntary slavery” to the Roman Cult and the Venetian Slavemasters. It is the job of the overseer slaves to convince you that you are not slaves, the common law still exists and has not been largely abolished and replaced with commercial law, to confuse you, to give you false hope. In return, they are rewarded as loyal slaves with bigger homes to use and more privileges than other slaves; and
  vi. The reason why the overseer slaves such as judges, politicians, bankers, actors and media personalities are forced to lie and deny we are all slaves is because the slave system of voluntary servitude or “common law” was not the first global slave system, but merely its evolution. Before the emergence of Common Law, we were all subject to being considered mere animals or things under Canon Law of the Roman Cult, also known as the Law of the See, or Admiralty Law; and
  vii. Under Admiralty Law, you are either a slave of the ship of state, or merely cargo for lawful salvage. Thus in 1302 through Unam Sanctam, the Roman Cult unlawfully claimed through trust the ownership of all the planet and all living “things” as either slaves, or less than slaves with things administered through the Court of Rota. This court, claimed as the Supreme Court of all Courts on the planet was initially abolished in the 16th Century only to be returned in 1908 under Pope Pius X as a purely spiritual ecclesiastical court of 12 “apostolic prothonotary” spirits, implying the twelve apostles. Since then, this new purely spiritual court has remained in constant “session”, with the local courts using these powers to administer Divine Immortal Spirits expressed in Trust into Flesh Vessels as mere dead things ; and
  viii. Yet this is not the only form of slave law still in force today. Instead, the oldest, the most evil are based on the false history of the slave laws of the Menesheh, also known as the Rabbi through the unholy document of hate, first formed in 333 known as the Talmud of the Menesheh- the false Israelites. Through the Talmud of the false Israelites, the whole planet is enslaved with the servants of the “chosen people” known as Caananites or K-nights (Knights) also known as the Scythians and then the rest as the goy/gyu and goyim – namely meaning the cattle, the dead lifeless corpses; and
  ix. The truth known by those who claim to rule and by those who loyally serve such pretenders is that the world has been enslaved for many hundreds of years, without respite until now.

  II. A prison designed with no way out
  i. Before this time, the system of global slavery and the treatment of the world as one large slave plantation was designed so there is no way out – as evidenced through the courts of the priests of Ba’al known as the judges of most legal systems in the world; and
  ii. Even the most educated of men and women may remain tricked into believing that upon self-representation they may claim their “common law rights” as means of defense, only to find the judge unlawfully rejects any and all claims. As the first law of the courts is the Uniform Commercial Codes of slavery as introduced in 1933, the defendant is an employee of a corporation and therefore automatically assumes the liability of any injury. Unless they can pay, they may be sent to prison; and
  iii. If such a trickster as the judge is challenged, they are permitted to escape to their chambers and call upon even greater power to return and magically establish a new court, without telling the defendant they have now entered Admiralty Court, or the laws of the See in accordance with Canon Law of the Roman Cult issued in 1983. Now the judge can impose grave penalties upon such an unresponsive defendant including contempt of court and other punitive prison sentences, with the defendant having no rights unless they know Canon Law concerning juridical persons and establishing standing above being called a “thing”; and
  iv. Sadly, few people actually know the original meaning of “thing” as a judicial meeting, or assembly; a matter brought before a court of law; a legal process; a charge brought; or a suit or cause pleaded before a court. This meaning is then used with devastating effect through the heretical concept of Pius X from 1908 to claim the dead apostles sit in permanent and open session as the “twelve prothonotaries” of the Sacred Rota – as the highest Supreme Court on the planet. So when a man or woman receives a blue or yellow notice from a court issued through this unholy knowledge of Canon law, by the time they come to court, they are automatically a thing. When a man or woman seeks to defend themselves by seeking to speak before the judge, they automatically “consent” to being a thing. Thus a judge with knowledge of such trickery can silence any man or woman by “lawfully” threatening contempt of court if the “thing” does not stop making noise; and
  v. Indeed, it is the Roman Cult Canon Law of 1983 that establishes all courts are oratories, with judges holding ecclesiastical powers as “ordinaries” and their chambers as “chapels”. Thus the Bar Associations around the world have assisted judges in learning of their new powers in order to counteract those men and women who continue to wake up to their status as slaves, but demonstrating how to remain “in honor” with such perverse law and ensure such “terrorists” are sent to prison for long sentences as a warning to others; and
  vi. If a judge is so inclined to ensure an educated defendant is legally sent to prison or worse, he or she may run away for a third and final time to their chamber and invoke their most powerful standing as rabbi of a Talmud Court under the Talmudic Laws of the false Israelites of the House of the twelve tribes of Menesheh. Now, even a judge in a nation that is against the death penalty may choose to impose a “legal” sentence against any goy/gyu or goyim who dares injure an Israelite – which is normally death. However, while judges in the United States and other nations have started to be trained in the re-imposition of Talmudic Law, it is at the hands of the false Menesheh, also known as the Scythians, also known as the Black Khazars and now the Ashkenazi; and
  vii. The training that has been given to judges and lawyers of the Bar Associations by the Ashkenazi Rabbi is false, flawed and has no spiritual or lawful basis. It is the Ashkenazi Rabbi and their families of bankers, industrialists and slave traders who were responsible for breaking the sacred covenant of the Talmud in the unlawful sacrifice of millions possessing the blood of the Menesheh by fire in World War II, the unlawful creation of the state of Israel and the ultimate breach of the covenant in creating the new covenant of the United Nations which they claim control; and
  viii. Indeed, these arrogant, ignorant and blind rabbi and families openly proclaim themselves as “Jews” – a word mysteriously introduced in the 16th Century by real Menesheh rabbi. As the true definition of “jew” is goy/gyu and goyim, it is the false Menesheh, being the Scythians, also known as the Ashkenazi who are the self confessed heretics and the rest of us who are the true Israelites; and
  ix. In spite of the truth, in spite of their own laws they will continue to refuse to yield, for they have claimed control of a system designed so that no one escapes, in which no one is free and the whole world remains enslaved.

  III. The true origins of the Scythians also known as the Askhenazi
  i. Every narrative that has stood the test of time contains at least some grains of truth sown through it. The Scythian is an ancient Greek term applied to the many nomadic tribes, whose origin is from the Kazak Mountains and around the Caspian Sea in central Asia and at one time by the 6th Century BCE, dominated an area stretching more than 2,000 miles from the Ukraine to Mongolia. They were never worshippers of Ba’al Moloch, also known as Satan, Sabaoth, The Devil and Lucifer – therefore they were never Sarmatian until the 7th Century CE. Nor were the Scythians ever descended from the Israelites or adherents to the traditions of the Yahud and Messiah Kings – only to begin pretending to follow the Talmud upon their conversion to worshipping dark forces and evil in the 7th Century; and
  ii. The Sarmatian priest class known as the House of Menesheh were well acquainted with the leaders of the Scythians and when their kingdom was smashed by the Byzantines, they sought refuge in the lands of the Scythians. Upon the arrival of the great plagues that killed one in two of the population of the known world, the Menesheh became the great “White Khazars” and gods of the Scythian tribes, while the leaders of the Scythians were relegated to the lesser bonded “knights” known as the “black khazars”; and
  iii. It was this subservient role that many of the Scythian tribes continued to honor, including their most famous hero Genghis Khan who subjugated most of the known world, but was never permitted to enter Jerusalem. As the Khazarian empires broke up, some converting to Islam and others shifted Westward and North into Russia created the great empire of Sarmatia, the Scythians followed as the loyal bonded servants to their “white khazar” overlords; and
  iv. By the twelfth century, the term Ashkenazi first appeared to define these recent converts to Sarmatianism and the worship of demons, who were never true blood descendents of the Menesheh and never true Israelites. The word comes from three Hebrew words ash meaning fire (in this case spiritual fire), ke meaning (like a) and nazi meaning prince/elevated (initiated) one – hence Ashkenazi meaning literally “spiritual fire/faith like a true initiated one”. Thus, the name is proof the Scythian descendents even in the twelfth century knew they were less than their overlords, the blood descendents of the Menesheh; and
  v. Yet by the sixteenth century, the Scythian descendents, now known as the Ashkenazi or simply the slang term “nazis” began to show their disapproval and rebellion against their former “masters”. By the nineteenth century, the Ashkenazi merchants, bankers, and traders were in open rebellion against their traditional lords, who themselves were never true Israelites. Then in the twentieth century, the Ashkenazi devised an ingenious and unholy plan to sacrifice the ignorant and unknowing descendents of the Menesheh and manufacture the end of the Covenant of the Talmud in exchange for creating their own new covenant in the form of the United Nations, the creation of the state of Israel which they would control and the global commercial banking system; and
  vi. Thus the events known as the Holocaust during World War II took place, permitting the Scythians/Ashkenazi to perform their heresy against the faith they claim to follow. But through the deliberate sacrifice of millions through fire, the Scythian/Ashkenazi money lenders concocted and even more appalling scheme – they stole the names, the ancestry and persona of hundreds of thousands of true descendents of the Menesheh and “white khazars”, switching names on lists so that those burnt alive were the true Menesheh, while those that travelled under false passports and papers prepared by the Vatican and its agents were the Scythian/Ashkenazi tricksters. Thus architecting the greatest identity theft in history – aided and abetted by the Vatican took place in a further historic breach against the Covenant of the Talmud. Since then, all major world events have largely revolved around these Scythian/Ashkenazi descendents and their complete incompetence as trustees for those who themselves claim to control the world; and
  vii.These are the people that claim to run the world today- their names are stolen from people their parents and grandparents helped murder; they pretend to follow the Talmud, but really seek to protect their precious covenant of the United Nations; they believe in nothing and no one; they seek to feed off the work of others and promote ignorance amongst all but a few; they were never the true Menesheh; and the heirs to the Covenant within the Talmud and they definitely were never true Yahud and true Israelites.

  IV. Liars and thieves who will never yield power
  i.When faced with the reality that much of the fate of the world is in the hands of a few families of people who are founded on lies, cannot speak anything else but lies, believe in nothing and seek to control everything – we are speaking about liars and thieves who will never yield power, despite overwhelming signs of divine protest; and
  ii.Simply, these people do not fear divine retribution from the Divine Creator of all, nor from Satan/Moloch/Lucifer for their historic act of heresy against the Talmud, because they don’t really believe there is either a God or a dark force. Instead, they believe all these things to be the creation of the collective imagination of people throughout the ages- a tool to be manipulated, to be corrupted for their own benefit; and
  iii.Even when these liars and thieves will be caught out in their own courts, they will not be moved – except to vomit forth more lies and propaganda on how they are being persecuted, how such revelation of truth is anti-semitic- when they are not even true Israelites, nor those mentioned as the Chosen People of the Covenant of the Talmud; and
  iv.While remedy and forgiveness has been offered to them, in spite of their horrible crimes against humanity, they will find ways to delay, to try and negotiate, to twist and turn because they truly believe themselves to be smarter than the rest of the world, whilst the rest of the world remains chained to faith, to belief and to common ideas of decency; and
  v.Therefore, it remains improbable that the leaders of such people will relinquish that which they have stolen- instead preferring to burn and destroy that which they can no longer control. It rests then with those few who know the truth and have the power to stop these insane pretenders, lest the world suffer any more harm from their madness ; and
  vi.If the world can be saved from any more of their harm, then let the models of fairness, freedom, equality, justice, empathy and compassion spread across the world and truly herald in the age promised to all.

  Therefore upon this Pronouncement, warranted by Our Right, upon necessity, We invoke both our free domain of agency and these Rights for Ourselves and for and on behalf of all men and women, living or deceased, with the considerate judgment of all men and women living and deceased and the gracious favor of the Divine Creator; and
  We hereby give life and personality to this sacred irrevocable Deed through Our seal in Our blood; and
  As it is written, so let it be done! let it be done! let it be done!

 8. PieterStuurman schreef:

  Natuurlijk zijn de huidige systemen opzettelijk opgezet als instrumenten voor de macht van de machtigen. Anders zouden die machtigen geen machtigen zijn. Ze kunnen echter alleen (blijven) functioneren door misleiding van de onmachtigen, zodat die hun medewerking blijven verlenen. De enige remedie tegen misleiding is bewustwording.

  Armoede kan alleen bewust gecreëerd worden als de arme groep zich niet bewust is van de gebruikte strategie. Kennis is macht, en dat betekent dat gebrek aan kennis onmacht is.

  “Verdeel en heers” werkt bijvoorbeeld alleen als mensen geloven dat verdeeldheid werkelijk kan bestaan. Alleen onder die misvatting kan de verdeel-en-heers strategie werken.

  Tijd voor het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen gedachten en overtuigingen dus, in plaats van alleen te blijven wijzen naar een elite die eigenlijk niets meer doet dan gebruik/misbruik maken van onze goedgelovigheid.

 9. Torah-Freeman schreef:

  @Treowd,

  In de eerste plaats laat ik me graag inspireren door de Hebreeuwse Bijbel (zonder het nieuwe testament overigens). In mijn optiek is de Bijbel geen mythologisch literair werk, ik neem veruit de meeste passages uit de Bijbel letterlijk. Maar ik laat me ook graag inspireren door de Kabbalah om de Bijbel uit te diepen en het op een diepzinniger niveau te verstaan te krijgen. Het is een wonderbaarlijk boek, in mijn optiek is het ook van goddelijke oorsprong. Alle niveaus hoe de Bijbel te begrijpen, ook op het niveau van de waarde van de getallen en verborgen boodschappen die vaak gerelateerd zijn met betrekking tot de tijd waarin we nu leven, is ook geweldig en ik verwacht inderdaad de verlossing voor de “overgebleven” mensheid via o.a. een Messiaanse figuur die in de eerste plaats in Israel het Democratisch bestuur zal en het seculiere zionisme, zal overwinnen en in plaats daarvan het Koningschap in Israel opnieuw zal stichten. Die man, zoals de Bijbel hem beschrijft, zal een zeer verlicht iemand zijn en zal het niet in zijn eentje doen, maar in samenwerking met joden en niet joden (de spiritueel hongerigen en die zich laten inspireren door de Bijbel) de wereld dienen, geinspireerd door de goddelijke (na de letter en de verborgen) openbaringen van de Bijbel, en hij zal bij heel veel mensen wereldwijd uiteindelijk goed ontvangen worden, want hij is anders dan de politieke figuren die wij kennen. Hij is niet politiek-correct, zuiver in zijn doen en laten, gerechtigheid en menswaardigheid heeft hij hoog in het vaandel staan, hij heeft ontzag voor de Schepper, hij is erg begaan met de Schepping, en zijn liefde voor zijn mede mens is uiterst groot, dat zijn de beschrijvingen die je terugleest in de Bijbel over die man. Hij is absoluut geen pacifist, wanneer het nodig is, is hij een strijder om desnoods het kwaad te stoppen, en hij doet ook een beroep op de mens zelf, op gezond verstand en logica (common sense) Hij is een dienaar uit vele dienaren in die tijdspanne die zich inzet voor een wereld zoals G-d die zich heeft voorgenomen, en die man is zo verlicht, dat hij contact heeft met de spirituele werkelijkheid, en zeer gevorderde ziel, en heel zachtmoedig en bescheiden en iedereen zal zich realiseren, dat hij geen faker of misleider is, maar een helper is om de mensheid op een hoger plan te brengen, hij is ook iemand die zich verheugd om samen te werken in samenspraak met andere mensen, en menslievend en vredelievend figuur zal het zijn. Maar wel dient is hij allergisch voor onrecht op wel niveau dan ook, daar gaat hij niet laks mee om, je bent die beschrijvingen terug in de passages van de Bijbel, die onder goddelijke inspiratie voor ons is opgeschreven.

 10. Martin Vrijland schreef:

  Volgens mij laat je je dan leiden door 1 van de matrix programma’s. Alle geschriften binnen de computersimulatie zijn wat mij betreft opgesteld door de bewakers van deze Saturnus-matrix simulatie. We hebben geen messias nodig. Dat is de illusie die uiteindelijk ons mensjes klein houdt. In dat verhaal zijn wij de kleine weerloze zieltjes die op de grote verlossing moeten wachten en is er sprake van uitverkorenen. Dat laatste is sowieso een fascistisch principe. Bovendien is het in feite gebaseerd op angst. Het gaat immers uit van verloren gaan: problem, reaction, solution. Wie zegt dat we verloren gaan? Dat is het probleem dat bij deze simulatie hoort. We gaan niet verloren en dus hebben we geen messias nodig. Alle religie is mind control.

 11. Torah-Freeman schreef:

  De Messias zal een persoonlijkheid zijn die de mens niet klein houdt, juist het tegenovergestelde zal het geval zijn, we worden nu klein gehouden, en dat is mensonwaardig. In mijn optiek wordt de vrijheid voor mensen van goede wil door (inderdaad wel) een goddelijke tijdlijn aan het einde der tijden manifest. Mij is niet langer de mening toegedaan dat de Hebreeuwse Bijbel, documenten zijn die door kwade machten zijn opgesteld. Mensen zijn in potentie geen weerloze zieltjes, maar goddelijke zielen, en de verlossing is er 1 van afstemming op de Ongeschapen-Bron en de zielen onderling. Uitverkoren om het licht te verspreiden en je opdracht uit te voeren, is het beantwoorden aan de roeping, elk mens zou in potentie die roeping kunnen hebben, (veel mensen geven liever de voorkeur momenteel om die roeping niet te beantwoorden, en de tijd dringt, veel werk te verzetten, de roep zal gehoord worden, zelfs bazuingeschal is wereldwijd al gehoord, niemand weet waar dat soort geluiden vandaan komen) in samenwerking zal deze aarde een heilige woonplaats worden, de Schepping zal worden geheiligd, en wie daarna smacht zal meewerken aan het werk der verlossing zeg maar. Wie met de Bron verbonden is, zal niet als lichtwerker fungeren uit angst of de beloning, maar uit liefde, vreugde en ontzag voor de Levengever.

  We creeren zelf problemen, en we stemmen vaak in om mee te doen met wat schadelijk is, we zijn zelf (eind) verantwoordelijk om er een begin mee te maken een ommekeer te maken, net zo goed als we het vermogen hebben tot kwaaddoen, hebben we het vermogen tot goeddoen. (Want de mens is naar het Beeld van G-d, dus in principe goed en in staat goed te doen, de Messias die op zal treden, zullen vele mensen in zichzelf herkennen, het zal absoluut geen goeroe zijn, de waarheid is in ons en daaar zal het accent opgelegd worden, hij zal in de wij-vorm opereren, alles wordt anders op aarde ten goede komt er een keer in ons lot ) Je kiest zelf of dat je wint of verliest, aan ons de keus, maar de maat is op een gegeven vol op aarde, dan zal er gekozen worden om de levensvatbaarheid op aarde in stand te houden (als wij het verzaken, dan zullen er leiders moeten opstaan, en de Messias is zo n leider die de potentie heeft om kwaadwillenden te stoppen en bij de oren te pakken), redden wat er nog te redden valt, dan zal er hard moeten worden ingegrepen, dus ja, ik heb mijn keuze gemaakt om niet tot de losers te behoren, maar aan de goede kant te gaan staan, en me daarvoor in te zetten.

  Religie zonder geest, is mindcontrol, maar een verbondenheid met de Goddelijke-Bron is dat wat in essentie op papier staat, innerlijk begrijpen en herkennen als waarachtig, men verstaat waarachtigheid, de geschriften zijn hulpmiddelen zodat in ons het leven tot aanzijn mag komen.

 12. Treowd schreef:

  Dank je voor die uitleg en openheid Torah-Freeman, die uitleg gelezen te hebben wijs ook ik die richting absoluut niet volledig af iedereen is verder vrij te geloven wat hij of zij wenst te geloven. Toch ben ik zelf persoonlijk geneigd meer richting onderstaande reactie van Martin Vrijland te gaan ( 20 apri 2015 op 07:24 ) al heeft ook dat voor mij een wat erg zwart witte kleuring. Denk ook wel dat er waarheid in de Bijbel te vinden is (interpretatie-wise) maar mijn interpretatie neigt meer naar de verbinding met de sterren het Universum en dat wij als mensheid door G-d zoals jij het beschrijft, ook te bezien als Nature als het ware zelf onze messias kunnen worden door de bewustwording in het Zijn. Te bezien als uitkomend of terugkerend naar onze basis ( to become beings with enlightenment of the Christ-Consciousness) aangestuurd door de wetten van het Universum en in samenwerking met de stand van de sterren in het Universum en het vrijkomen van bepaalde energieeen waarmee wij als mensheid interactie hebben. Ook de aangewende shock-doctrines gestuurd vanuit de huidige matrix waardoor wij gedwongen worden tot innerlijke reflectie aan onze huidige beleving op aarde in onze verschillende realiteiten ( dimensies) werken hierin mee. Het zou mooi zijn als er verlossing zou komen op welke wijze dan ook, mits het de mensheid in zijn geheel zou verlossen niemand uitgezonderd daarvan, mij lijkt die tijd te zijn aangebroken we zijn aangekomen in een ander Era.

 13. ZerotheHero schreef:

  Je bagatelliseert de rol van de elite vindt ik. Ze maken niet alleen gebruik van de goedgelovigheid van de mens, maar wanneer misleiding niet genoeg is zullen ze moorden zonder schroom. Zeg er dan bij dat je je maar beter kan voorbereiden op oorlog, want ondanks alle lieve praat over een vreedzame revolutie zullen zij je geen kwartier geven. De enige remedie tegen tyrannie is revolutie. We kunnen dan de toer van Martin kiezen en zeggen strijd, opofferingsenergie etc, maar het is niet dat wij de keus hebben, maar dat zij het onvermijdelijk maken. Dat om dit feit wordt heen gedanst is jullie lezers blij maken met een dooie mus. Doen alsof het allemaal weg gaat zonder strijd is verwaand en riekt naar new age disinfo.

  The Virtues Of Violence

  The word “violence” comes with numerous negative connotations. I believe this is due to the fact that in most cases violence is used by the worst of men to get what they want from the weak. Meeting violence with violence, though, is often the only way to stop such abuses from continuing.

  At Alt-Market, we tend to discuss measures of non-participation (not non-aggression) because all resistance requires self-sustainability. Americans cannot fight the criminal establishment if they rely on the criminal establishment. Independence is more about providing one’s own necessities than it is about pulling a trigger. But, we have no illusions about what it will take to keep the independence that we build. This is where many conceptual solutions are severely lacking.

  If the system refuses to let you walk away, what do you do? If the tyrants would rather make the public suffer than admit that your social or economic methodology is better for all, how do you remove them? When faced with a cabal of psychopaths with deluded aspirations of godhood, what amount of reason will convince them to step down from their thrones?

  I’m sorry to say, but these questions are only answered with violence.

  The Liberty Movement doesn’t need to agree on the “usefulness” of physical action because it is coming regardless. The only things left to discern are when and how. Make no mistake, one day each and every one of us will be faced with a choice – to fight, or to throw our hands in the air and pray they don’t shoot us anyway. I certainly can’t speak for the rest of the movement, but in my opinion only those who truly believe in liberty will stand with rifle in hand when that time comes. A freedom fighter is measured by how much of himself he is willing to sacrifice, and how much of his humanity he holds onto in the process. Fear, death, discomfort; none of this matters. There is no conundrum. There is no uncertainty. There are only the chains of self-defeat, or the determination of the gun. The sooner we all embrace this simple fact, the sooner we can move on and deal with the dark problem before us.

  http://www.alt-market.com/articles/1911-violence-in-the-face-of-tyranny-is-often-necessary

 14. PieterStuurman schreef:

  Het lijkt me inderdaad geen goed idee om te gaan wachten op een externe Messias, zoals Martin ook zegt.

  De Jezus-figuur in de Bijbel vertegenwoordigt een aantal eigenschappen of kwaliteiten die in ons gewoon aanwezig zijn, maar die we vrijwel collectief uit het oog verloren hebben. Het zal de hernieuwde kennismaking zijn met die kwaliteiten (en het toepassen daarvan) die ons zal verlossen/bevrijden.

  Niet voor niets zegt de Jezusfiguur in de Bijbel, nadat hij een paar wonderen verricht heeft en zijn volgelingen in aanbidding op hun knieën vallen: “Sta op! Jullie kunnen dit ook! En meer!”

  We zullen opnieuw kennismaken met onze kwaliteiten zodra we beseffen dat we ons vergisten toen we dachten dat we onze eigen verantwoordelijkheid konden delegeren aan “leiders”, in de veronderstelling daarmee van de verantwoordelijkheden ontslagen te zijn. En daarmee in vrijheid onze vrijheid weggaven.

  In diezelfde vrijheid kunnen we het ook weer terugnemen, inclusief de altijd bijbehorende verantwoordelijkheid.

  Anders gezegd: de Messias (verlosser/bevrijder), dat zijn wijzelf.

 15. PieterStuurman schreef:

  De elite vermoordt niemand. De elite voert geen oorlog. Voor zover bekend heeft geen enkel lid van die elite ooit iemand neergeschoten of gevangen gezet.

  Het zijn altijd de (misleide) volgelingen die dat voor ze doen. Leden van de bevolking die zich laten gebruiken om deze praktijken daadwerkelijk uit te voeren. Zonder de medewerking van die bevolking is de elite niets meer dan een handvol mensen.

 16. Torah-Freeman schreef:

  Ja het geloof in die figuur, in de “Jezusfiguur” is een mythe, die figuur komt terug om zogenaamd te verlossen, maar die “terugkeer-concept” komt uit de mysteriereligieen, Zoroastrisme heeft dat concept namelijk ook en vele andere religieen, en dat concept is niet Bijbels, wanneer de Messias “opstaat als mens” volgens de Hebreeuwse geschriften, is dat aan het “einde der tijden” om in Israel orde op zaken te stellen. Het is dus ook een militante/leider, pas nadat hij en zijn metgezellen de interne en externe vijanden overwonnen heeft , wordt hij aangesteld als koning in Israel om het Koningschap op te richten en dat land maakt als het Hof van Eden, en wat er dan zal gebeuren, is dat veel mensen wereldwijd en ook regeringsleiders zich aangetrokken voelen tot “the way of live” daar in die omgeving, dat zelfs heel veel moslims, aan zullen kloppen bij die regering daar en ze zullen zelfs in de wereld bekend maken, dus mensen gaan dus zelf in die tijd naar Israel toe, want daar zal licht zijn en dan zal samenwerking gaan ontstaan om de bewoonde aarde onder de Heerschappij van de Hemel (G-d die troont boven de sterren) tot een Tuin van Eden te veranderen, er ontstaat dan een hele andere werkelijkheid die de mensheid zal vieren.

 17. Torah-Freeman schreef:

  Wat ik probeer te zeggen is dat er nu eenmaal mensen zijn met bepaalde kwaliteiten en talenten, zoals het zijn van een leider die als inspirator kunnen fungeren, niet om over andere te heersen en ze tot slaaf te maken, en niet om ze blindelings achter je aan te krijgen, maar als leiders met een eerlijk en oprecht hart, met zuivere bedoelingen om de mensheid te activeren zodat ze in hun ziele-kracht gaan staan, en dus ook opstaan om gezamenlijk het kwaad in onszelf te stoppen, want daar begint het mee, het dat kwaad niet langer te voeden, dus ook corrupte systemen zullen daardoor worden afgebroken, mensen zullen goedheid en eerlijkheid in praktijk moeten gaan brengen, dan gaat een corrupt systeem ook down.

  Men vindt overal leiders, de mensen die de kar trekken, de boel weten te mobiliseren ect ect, die hebben die kwaliteiten, in zoveel schrijf-stylen lees je het ook terug op internet, maar pas gewoon op voor mis-leiders ect ect, daar zijn we voor verantwoordelijk, om niet opnieuw het slachtoffer te worden. Vele talenten en mogelijkheden zullen worden ingezet om met elkaar een werkelijkheid op aarde manifest te laten worden, waarbij gewoon geen sprake meer zal zijn van slavernij en onderdrukking ect ect.

 18. ZerotheHero schreef:

  Dat doen inderdaad hun huurlingen. Die zijn waarschijnlijk ook niet erg voor rede vatbaar. Wanneer ‘zij’ je baas zijn of je hebt het idee dat zij ideologisch aan jouw kant staan ala zionisme laat je je als een mossad sukkel makkelijk gebruiken ja. Maakt je niet een minder psychopathische huurling. Hoe wil je het gros van militairen en black ops agenten aan de kant van de mensheid krijgen? Heel veel van hen doen gewoon ‘hun werk’ en een kleiner percentage is psychopathisch en zou het aan hun reet jeuken of het om dit of om dat gaat. Wanneer je te maken hebt met mensen die moorden voor sport en/of geld dan wil je die toch niet aan jouw kant? En waarom zouden die niet mee willen werken dan? hebben zij baat bij een wereld dat types als hen niet moet? En het zijn er behoorlijk veel. En ‘zij’ hebben waarschijnlijk behoorlijk wat black ops tech dat het daglicht nog nooit heeft gezien, dus kunnen nog mooie verrassingen komen. Ik probeer nu niet te zeggen van iedereen te wapen en knallen maar. Je moet begrijpen dat als je het objectief bekijkt de situatie best zuur is. Ik ben het met je eens daar niet van, maar het is mijn vraag of het uiteindelijk haalbaar is. Gaan er echt genoeg mensen ‘wakker’ worden om het plan van de elite te stoppen? Tot dusver zijn de meeste ontwaakte mensen leden van de putin fanclub en denken dat de brics de wereld zullen redden. Tuurlijk is het zo dat als je denkt dat het je niet gaat lukken dan lukt het je ook niet en het is nog niet voorbij. Ik probeer het gewoon op verschillende manieren te bekijken. Ik zit echt niet te wachten met een geweer in mijn handen ofso. Als het in Amerika losbarst wat betekent dat dan voor de rest van de wereld? De Europeanen, Russen, Chinezen en de rest? Gaan we passief toekijken hoe zij een eenzaam front bevechten? Die mensen van de ubuntu beweging bijvoorbeeld. Prachtig initiatief, maar ik zal Brandon smith weer citeren:
  “If the system refuses to let you walk away, what do you do? If the tyrants would rather make the public suffer than admit that your social or economic methodology is better for all, how do you remove them? When faced with a cabal of psychopaths with deluded aspirations of godhood, what amount of reason will convince them to step down from their thrones?”

  Het concept van zelfverdediging is te belangrijk om te ontkennen voor iedere soort van gemeenschap. Heb je die middelen niet dan zul je je gemeenschap tegen een doodseskader moeten verdedigen met een hark ofso.

 19. Torah-Freeman schreef:

  @beste Treowd, een hele interessante lecture van een rabbijn, het gaat over de onderwerpen waar wij het allemaal over hebben, heel erg belangrijk om het grote plaatje te zien en in onszelf te herkennen waar wij staat, waar gaat ons verlangen naar uit, dit is de tijd om te ontwaken en een grote scheiding gaat er plaats vinden tussen mensen.. https://www.youtube.com/watch?v=-Yf9rt6jAYs..

 20. Treowd schreef:

  Bedankt ik ga het aandachtig bekijken.

 21. Treowd schreef:

  Heb de video bekeken, het spijt me beste Free-Torah hoe waardevol de woorden van de Rabbi ook richting hebben, de onderliggende zionistische sturing of onderlaag misschien wel besmetting blijft me opvallen in mijn opmerkzaamheid. Het oorspronkelijke Hebreeuwse geloof is gekaapt en de doctrines blijven er doorheen schijnen en vallen in de lens van de werkelijke geopende ogen. De vervalste geschiedenis en de doctrines kleuren dit gezichtsveld in vele lagen verkeerd voor hen die niet wensen kijken of deel uit maken van de massagehypnotiseerden of verdwaalden onwetenden. Kan persoonlijk niet geloven dat het pad der ware evolutie een vergissing kent en er een 13e stam moest komen om iets wat al in perfectie gecreerd was te vervolmaken.

  Alle 12 oorspronkelijke stammen waren de ware oorsprong in perfectie en zijn allen kinderen dus afstammelingen van G-d also to be seen as Nature daarvan is er niet 1 stam te benoemen welke waardevoller of beter zou zijn dan de andere ; Omdat dat op zich een contradictio in terminis zou zijn ten opzichte van die oorspronkelijke schepping. De zelfgeclaimde ” 13e stam ” heeft hiermee aan de menselijke geschiedeinis onmetelijke schade toegebracht maar tegelijk hebben ze hun of een taak vervuld , de mens kent keuze-vrijheid en zonder het donkere te hebben gezien zal men het licht nooit in volle glorie kunnen herkennen of aanschouwen. G-d works in mysterious ways.

  Toch kan ik me niet vrijmaken van de gedachte of het wel op die wijze
  plaats zou moeten hebben gevonden in de menselijke geschiedenis. Natural Law heeft het toegestaan en volgens de wetten van het Universum heeft het zijn beloop gehad. Veel onrecht is geschied, die pijn voel ik altijd op de achtergrond in mijn hart aanwezig zijn.

  Ben bekend met de harbingers en the coming of the “anti-christ” in de vorm van Christ = the one and only Sun of G-d / G-d= Nature so anti-Christ / Sun = anti Zon = Niburu = Ison. So Niburu maby passing by soon, Niburu kan dus mogelijkerwijs gaan passeren hetgeen ook aangehaald wordt door de Rabbi in de video. Over het tijdstip is wat verwarring ontstaan omdat de aangepaste geschiedenis de kalenders o.a. de Gregoriaanse kalender dat tijdstip wat onduidelijk gemaakt heeft.
  Mijn hypothese brengt me richting 2016 omdat de passerende komeet in 2013 de Sun=Zon gepasseerd heeft en in 2010 voor het eerst in beeld is verschenen in ons stelsel dat betekend deze komeet er 3 jaar over heeft gedaan om zichtbaar de Zon te passeren en dat dezelfde baan nodig zal zijn om zich wederom te kunnen tonen langs de Zon en te passeren en als de beschrijving van de baan die de komeet maakt correct is en dan kom ik uit op 2013 + 3 = 2016.
  Of de komeet dan veel tijd nodig heeft om de aarde te passeren weet ik niet maar er zullen er velen van ons het leven laten waarschijnlijk in de tijd van het die passering. Waarschijnlijk is de club die de Georgia Guidestones geplaatst heeft daarvan ook op de hoogte want daarop staat beschreven hoevelen er over zullen blijven….

 22. Torah-Freeman schreef:

  Het “seculiere” Zionisme is vermomde Edomisme, de oprichter van het Zionisme was pro-Vaticaan, of noem het een soldaat (Jezuïet) van het Vaticaan, het is geen Tora gebasseerd, maar heeft als bedoeling om de belangen van het Vaticaan te dienen. En dat precies het probleem en dat zal Rome duur komen te staan en aan Rome gelieerde landen die het slavensysteem van Rome dienen. Het oorspronkelijke Zion (Wat Jeruzalem bekent en is) heeft geen seculiere betekenis, en een jood die de Sjabbat niet houdt, is geen jood volgens de Torah, wel een naamjood, maar dat is dan ook alles, dus een Edomitische/Democratische regering en bestuur in Israel, is in feite een vreemde mogendheid en bezetting door Rome, want alles op papier heeft Rome geclaimd als bezit, dus ook Jeruzalem en het land Palestina.

  De Levieten van de stam Levi, als zij zouden komen in 1 van de twaalf stammen van Israel, dan vertoeven ze daar als vreemdeling, alsof ze in het buitenland zouden zijn, ze hebben geen erfdeel onder de 12 Stammen van Israel, G-d zelf is hun erfdeel en zij zullen wonen in de toekomst in een heilig gebied, waar alleen zij zullen wonen. Ezechiel 45:1-5. 48:9-14 (48:15-20)

  De tempel die de Vrijmetselaren en Rome voor ogen hebben, zal daarom ook nooit gebouwd worden, de in Ezechiel beschreven Tempel zal gebouwd worden, het wordt een groot gevecht om Jeruzalem, want er zijn verschillende partijen die erom zullen vechten, het toneel wordt er al voor in gereedheid gebracht.

  https://www.youtube.com/watch?v=875azd4PJyg

 23. ZerotheHero schreef:

  Treowd, De Georgia guidestones zijn of een teken een de wand of puur daar neergezet om mensen bang te maken voor de Zionistische Westerse wereldorde, welke een propaganda constructie is niks meer en niks minder, zodat mensen richting de oplossing gestuurd worden aka de brics NWO. Depopulatie ja of nee? Zou kunnen, maar als het plan is alles simpelweg naar het politieke rechts te duwen icm met onthullingen van de ‘waarheid’ en dergelijke dan kan het misschien enkel bangmakerij zijn geweest. Let wel, ze moorden echt wel wanneer het moet, maar het gaat ze nu om mensen geestelijk te vangen, hun volledige intentie achter hun wereld orde te zetten. De economische misere die komt zal zeker echt zijn daar niet van.
  Die open mind conference die je op de beginpagina te zien krijgt riekt ook van de disinfo. Ken o Keefe is volgens mij ook een disinfo agent en dat doet bij mij alarmbellen rinkelen. Dan zou die conference gewoon bij het verdeel en heers spelletje horen. De gescripte ontwakening van de mensheid door Satanic Globalist BV. En dat daar dan reklame op gemaakt wordt op een site als deze vindt ik verdacht to say the least. Ook het hele 9/11 gebeuren is oud nieuws. Als er niet bij vermeld wordt dat het puur in het script van het verdeel en heers theater hoort en de Zionistische westerse wereld orde als enkele boosdoener wordt aangewezen dan is dat direct bewijs dat het pure propaganda is. Mensen vallen er hook line and sinker voor en Martin, als hij beweert te zijn wat hij beweert te zijn ,zou zich daarover moeten uitspreken. Ik blijf het in de gaten houden.

 24. Torah-Freeman schreef:

  Het filmpje hierboven is niet correct, want er zal geen Mythische Godheid in de Tempel (volgens de beschrijving van Ezechiel) gaan zitten, want Rome en de rest van hun aanhangers zullen gaan roepen “hij is Jezus niet, hij is de antichrist” en weet je wat het ergste is, dat zij, wellicht in de nabije toekomst al, zelf blijken antichrist te zijn. Ik hoop dat ik mee mag maken dat ik uit volle borst het uit mag schreeuwen “opgehouden is de verdrukking en slavernij en opgehouden is de slavendrijver te heersen, hij is overwonnen” https://www.youtube.com/watch?v=YNmERZkT6JM

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten