De mens-biocomputer en de nano-avatars die Google wil bouwen

Filed in THE MATRIX by on 21 april 2015

Dit artikel kunt u helemaal lezen als u lid bent. Dat kan al vanaf 2 euro per maand.

Een peiling van 21 mei jl. laat zien dat ruim 93% vindt dat de mainstream media onbetrouwbaar zijn. Vindt u het noodzakelijk dat een onafhankelijk kritisch geluid blijft bestaan? Word dan nu lid.

Wilt u lid worden, maar heeft u geen Paypal account, dan kunt u ook een maandelijks betaalprofiel instellen bij uw bank. Stuur vervolgens een email via het contactformulier om dit te bevestigen. De bankgegevens vindt u onder deze link.

Bent u al lid? Om in te loggen klikt u hier.

Bent u al donateur of lid en werkt uw toegang niet, stuur dan even een email via het contactformulier.

WORD-LID

Gedeeld 37

Tags: , ,

About the Author ()

Comments (34)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Torah-Freeman schreef:

  Wat is het nut van “ziek” worden? Heeft het zin of niet? En waarom wordt men ziek? Wilt men op een dieper niveau daar niet naar kijken? Inderdaad alles is gekoppeld aan een verdienmodel, de lessen hoeven niet geleerd te worden, je kunt lekker doen en laten wat je wilt, want alles is te genezen tegen betaling, alle bedrijven blij, en weet je wat? Op termijn kunnen we uitroepen, wij zijn “god” want wij hebben de Schepping na kunnen bootsen en een werkelijkheid kunnen creeren die een illusie van eeuwigheid inhoudt, wij hebben de Schepper van Zijn Troon gestoten, we hebben ingebroken en wij als dieven zijn gaan jatten, de informatie zullen we gebruiken om goden te zijn, wie zijn we dank verschuldigd? Er bestaat toch geen G-d, er is tooch sprake van evolutie, nou dan, we kunnen alles doen wat we willen, want we hebben de macht dat te doen, ja we kunnen het, dat is de verandering. Wat een ijdele idioten, die plannen worden verijdeld en wel op tijd en “mensen” zullen opstaan die een bedreiging zullen vormen voor die plannen. Wat zij vooruitgang noemen is inderdaad destructie on purpose, om de Schepping van de Schepper kapot te maken en met de oplossing, want stellen zij in hun overzadigbare arrogantie en trots, WIJ ZIJN GODEN, er is geen ziel, er is geen G-d, materialisme is alles wat er is, en de zogenaamde spirituele-wonderland, creeren wij zelf door simulatie, lekker fake, maar wat maakt dat uit, we zullen de bestemming van de mens doorkruisen, het Goddelijk plan afsnijden, we zullen tegen LichtEngelen opstaan, en oorlog voeren tegen ze, want deze aarde behoort ons toe, wij zij god, dat is het hele plan van de Vrijmetselarij en aanverwante organisaties, troon de G-d van de Hebreeuwse Bijbel van de Troon, wat nou geweten, bewustzijn, ziel? dat staat ons alleen maar in de weg zoals Hitler ook zei, dat is een vloek om met een goed geweten te handelen, ethisch is een vloek, eerlijk zijn is een last.

 2. Torah-Freeman schreef:

  De lui hebben altijd al gejat en gestolen van boeken die ze verwerpen, en dan zeggen kijk wat we hebben uitgevonden, wat we hebben bedacht, ze proberen de materialistische mensen te overtuigen met hun misleidingen, om juist in bullshit te “geloven” wat klinkt zo wetenschappelijk, het zijn nabootsers, meer niet, zij zijn de dieven en de moordenaars, wat valt er te lezen in die boeken van die mensen?? Wat een ontzettend geleerd hatelijk shit volk is het, maar de kennis van hun die gaan we vermaterialiseren in ons voordeel en die mensen gaan we uitroeien, die staan ons in de weg, hoe kan dat volk nog steeds bestaan na duizenden jaren, hoe kan dat? Met hun ethisch handelen en dergelijke, weg ermee, we zullen de filosofie van Crowly omhelzen, eeuwig-leven mogelijk maken en doen en laten wat we willen, we zullen alles kunnen genezen, ja kunnen het, er is geen G-d en we zijn niemand verantwoording schuldig, dankbaarheid, wat is dat? In onze samenlevingen ( vooral blanken) hebben dat “ethische” er uit geslagen door onze “evolutie” onderwijs, je bent aap en gedraag je als een aap, jij blij, wij blij, geld verdienen, en ondertussen, koekeloeren we wel in hun boeken, ze zijn heel erg intelligent, maar die kennis behoort ons toe, en wij slachten ze, we willen af van de mensen die aan die boeken te koppelen zijn.

 3. Torah-Freeman schreef:

  Geef “mensen” de kennis die hen toekomt, maar figuren die als duivels willen leven, geef hun geen kennis, levensgevaarlijk en dat zal blijken ook, je ziet het aan ze af, het zijn geen mensen. Het zijn hele kille en gewetenloze duivels, nooit kennis aan hun afstaan, geen DNA, helemaal niets, echt niets moet je aan zulke figuren, onheilspellend, ze hebben geen ontzag voor het leven. Levensbedreigende figuren.

 4. jon schreef:

  Nu we overspoeld worden door psychologen, psychotherapeuten en gedragsbestudeerders, weet vrijwel iedereen dat een mens een vluchtgedrag kan vertonen, indien hij geconfronteerd wordt met iets dat hij vreest of dat hem mishaagt.

  Het tegenovergestelde kan men ook zien: mensen die worden geprovoceerd door harde confrontaties.

  Zowel het ene als het andere gedrag pleit noch voor het karakter, noch voor de wijsheid van een mens.

  Beide zou je eerder kunnen rangschikken onder de ziekelijke gedragingen; niettemin heeft onze maatschappij zich aan deze gedragingen aangepast en tal van toevluchtsoorden, dan wel strijdperken georganiseerd om dezulken te laten schuilen dan wel zich te laten uitleven.

  Het blijft immers een feit dat menigeen de werkelijkheid, d.w.z. de waarheid, liever niet wil zien.

  Of dit nu in een privé-leven dan wel in de wereld voorkomt, de werkelijkheid wordt in het algemeen gevreesd, omdat heilige huisjes, dan wel de schijn, worden neergehaald.

  Er is geen mens die doorlopend de harde werkelijkheid kan tentoonspreiden, want er is dikwijls sprake van mededogen of voorzichtigheid.

  Zo leven we langzamerhand in een facadengemeenschap, waartussen de werkelijkheid zich vervormd en sluipend beweegt.

  Religieuze groeperingen, wetenschap, sociale verhoudingen, families, hebben zich dermate comfortabel op het fluwelen- kussen van de schijn geïnstalleerd, dat zij de naakte werkelijkheid en de koude wind van de ontnuchtering zo vrezen, dat zij de meest onzinnige en soms onwettige praktijken te baat nemen om zichzelf te beschermen.

  Zijn uit deze schijnsituaties niet de kettervervolgingen, de religieuze- en politieke moorden en de familievetes ontstaan, met daarnaast de miskenning van waarlijk grote geesten?

  Uit deze schijnsituaties komen dan weer de meest ongelooflijke ziektebeelden voort, zowel geestelijke als lichamelijke, met onherstelbare schaden voor de betrokkenen.

  De schijn is zacht en schijnbaar ongevaarlijk.

  Niemand houdt rekening met de ziel, het organisme, de geest van de betrokkenen, die lijden onder deze schijn, omdat hun expansie, zelfs hun leven erdoor wordt bedreigd.

  Ziel, geest noch lichaam funderen hun gezondheid, hun welzijn op de realiteit.

  Zij zijn ingesteld, in al hun structurele perfectie, op de realiteit, de wetten van natuur en kosmos.

  Een realiteit die slechts ten dele, of liever, niet wordt erkend, omdat deze de ziekelijke zelfbescherming of de ziekelijke egodrift van groepen en mensen bedreigt.

  Zij, die de realiteit of de waarheid dienen, moeten altijd voor hun leven of hun sociale vernietiging vrezen.

  Zij vormen een bedreiging voor grote groepen zelfhandhavers. We behoeven ons hier niet eens af te vragen: wat is waarheid of waar bevindt zich de realiteit?

  De volle realiteit of waarheid zien, kan slechts de wijze of de wetende, maar ieder van ons wordt van tijd tot tijd met stukjes realiteit of waarheid geconfronteerd, die we meestal onprettig vinden.

  De realiteit omvat nl. nooit uitsluitend zichtbare feiten, er is ook de onzichtbare zijde, die slechts enkelen kunnen zien.

  Het is de onzichtbare zijde die de zichtbare feiten tot openbaring dringt.

  Neem de filosofie: zij is gebaseerd op theorieën, die nauwelijks gestaafd kunnen worden door feiten.

  Aan de andere kant steunt de wetenschap vrijwel uitsluitend op uiterlijke feiten, die niet beredeneerd kunnen worden.

  Theorie en feit verbinden is het doel van menige onderzoeker, maar men slaagt daarin nauwelijks als men de verbindingen tussen de etherische wereld en de zichtbare wereld niet kent.

  Men kan nooit het onzichtbare ontkennen en het zichtbare erkennen, om zo tot een realiteit te komen. Omgekeerd is het eveneens onmogelijk.

  Vandaar dat je in de maatschappij materialisten, feitenerkenners, en zwevers, theoriehandhavers, tegenkomt.

  Beiden zijn ten dele en ontmoeten elkander nooit, indien zij hun standpunten handhaven.

  Beiden weven een schijnsfeer om zich heen.

  Meestal zijn zij elkanders vijanden.

  De realiteit bestaat uit drie steunpilaren: het gegeven, het te bewijzene en het bewijs of het feit. Het is de basis van de geometrie, één van de zeven heilige wetenschappen.

  Iedereen loopt met een gegeven in de hand, zoekt dit te bewijzen en denkt het bewijs te hebben.

  De geometrie sluit hier aan bij de aritmetica, de getallenleer.

  Men heeft de 1, het gegeven, vaak heeft men een vermeend bewijs, de 3, maar hoe kun je die beide verbinden?

  Door de 2.

  De twee, die twijfels oproept, de twee, die in het verborgene beweegt en zelden wordt herkend.

  Je kunt dit basisgegeven eveneens op de huidige maatschappijsituatie toepassen.

  We kennen allen het gegeven: milieuvervuiling; we zien allen het bewijs of menen daarvan een bewijs te zien: de ziekten of zieken die door deze vervuiling ontstaan.

  Maar nu moet er een “te bewijzen” komen, een verband tussen die milieuvervuiling en die ziekten of zieken, tussen die vervuiling en de zieke bossen bv., tussen die vervuiling en de zieke zeehonden of de kankerzieken op vermeende vervuilde grond.

  Daarover buigen zich alle wetenschappelijke bollen, en protestbetogers en verontwaardigden .

  De twee, het “te bewijzen”, moet uit zijn schuilhoeken gehaald worden en daarmee vallen heilige huisjes, en wordt een werkelijkheid of een waarheid onthuld.

  Wie zal de knuppel in het hoenderhok gooien?

  Alleen degenen die het te bewijzen sterk in de hand hebben kunnen zich dit permitteren, want de aloude geometrische drie-eenheid moet goed worden gehanteerd. Men moet haar wet kennen om te kunnen overwinnen of slagen.

  Zo ging het op school bij de geometrie en zo zal het gaan in de maatschappij. Wat zich in het groot afspeelt, speelt zich immers ook af in ons eigen leven: onze innerlijke onvrede, onze ziekte, ons geordende leven is het gegeven.

  Wat zich in ons innerlijk, in onze gedachten en gevoelens afspeelt, is het verborgene, het te bewijzen, dat we ontkennen en het bewijs zien we in de feiten, waaraan we dreigen ten gronde te gaan.

  Wat is de verbinding tussen die feiten en onze onvrede bv.?

  Welke schijn dwingt ons deze situatie, waaraan we ten gronde gaan, te handhaven?

  Ons organisme, onze ziel zijn hierbij de slachtoffers.

  De omstandigheden zijn de figuranten.

  Omstandigheden zijn onze dienaren, al verheffen wij hen vaak tot meesters.

  Vrijwel iedereen is momenteel bezig de grootste geometrieopgave: het milieu, tot een succesvol einde te brengen en toch zijn we in deze noodsituatie geraakt, omdat we het fundament van de Heilige Zeven Wetenschappen hebben genegeerd.

  De geometrie, zoals Pythagoras zegt, is het eerste, het fundamentele gegeven van het Al, waarin wij moeten leven.

  Maar als we het in het klein verknoeien, in ons eigen leven, in onze eigen levensinstelling, hoe kan je dan verwachten dat we het in het groot goed doen?

  Alle filosofieën, de wetenschap en de religies ten spijt, houdt het overgrote deel der mensheid zich bezig met een niets ontziende zelfhandhaving op een vals fundament.

  En nu kunnen we zeggen: dat weten we allemaal al.

  Neen, dat beseffen we niet, want we gaan er, persoonlijk, mee door. We blijven hangen aan schijn, aan harde feiten. aan schone, maar vage theorieën en we bidden nog steeds dat, ondanks alles, het allemaal toch weer zal goed komen.

  Wel het komt niet meer goed!

  De basis is ontwricht. En wat nu?

  De realiteit inzien, niet meer vluchten en aan de basis beginnen met herstel. Hoe doe je dit?

  Door in het klein te beginnen: dat wat onszelf geen goed doet, organisch en/of geestelijk, laten vallen. Dat wat ons uit onze droom haalt aanwakkeren, dus: reëel worden, omstandigheden veranderen, slechte relaties verbreken, beschadigende methoden afbreken.

  Hoe kan iemand, die zijn eigen situatie vreest, opkomen voor een milieu bv.

  Laten we even eerlijk zijn: allen vrezen we in ons hart het einde van bv. de elektriciteit, het einde van ons comfort, onze luxe, waarin we plezier hebben.

  Daarom zoeken we uitvluchten, zowel spiritueel als lichamelijk.

  Het liefste zeggen we: Het is niet onze schuld. Het is de schuld van de grote industrieën of van de regeringen en in ons kleine leven zeggen we: het is de schuld van onze ouders, van onze vriend of vriendin, van de omstandigheden.

  Maar dat is wel zo: als wij weigeren mee te doen aan een project, slaagt het project niet; als wij weigeren een product te kopen wordt het uit de handel genomen.

  Bouwden wij niet, tezamen, de maatschappij op door middel van onze z.g. schijnbehoeften?

  Behoeften worden kunstmatig gekweekt, lichamelijk en geestelijk.

  Het z.g. “gat in de markt” wordt door onszelf gevormd.

  Er is geen gat in de markt, sociaal, lichamelijk, spiritueel, indien wij van het juiste fundament zouden uitgaan.

  De geest voedt zich met volmaakte of goddelijke beeltenissen, te vinden in de literatuur, in de natuur, in de muziek bv. en de ziel voedt zich met bevredigende emoties, eveneens in de voornoemde onderwerpen te vinden en bovendien nog in persoonlijke, menselijke contacten, en het lichaam voedt zich met natuurlijke, eerlijke, simpele producten.

  Religie behoeft immers nooit georganiseerd te zijn, want hierdoor gaat men zich van de schijn bedienen. Volmaakte beeltenissen behoeven immers nooit door z.g. leiders te worden geschetst of door schertsfiguren als stripverhalen te worden getekend, zoals de z.g. heiligenplaatjes.

  En natuurlijke voeding behoeft immers nooit door grote fabrieken te worden samengesteld, verfijnd, de smaak z.g. verhoogd en de kleur verfraait.

  Het is de schijnmens, de komediant, de verwende tegennatuurlijke randfiguur, die naar al deze dingen verlangt.

  De figuur die innerlijk leeg is, niet meer weet waar hij zich lichamelijk en geestelijk voeden moet, en dus “een gat in de markt” wordt, waarin religieuze groeperingen, alle soorten -logen en -gogen en handige zakenlui op afspringen.

  Er is nergens behoefte aan als wij onze innerlijke vrede of onze innerlijke volheid bezitten.

  En die volheid of volledigheid, vinden we altijd indien we eerlijk zijn tegenover onszelf, tegenover onze situatie. Het vluchten vormt “de gaten in de markt”, het vechten tegen vermeende vijanden vormt “de gaten in de markt”, het momentele verdriet om ons zieke milieu vormt bv. een geweldige rem op de expansiedrift van de gigantisch hebzuchtigen.

  Maar het is te laat.

  De rem is minimaal, de domheid is te overmachtig.

  En domheid en hebzucht zijn synoniem.

  De ledige mens is dom; de vluchtende mens is dom; de starre mens is dom.

  Een domheid die niets te maken heeft met aangeleerde kennis.

  Het is een geestelijke domheid en een geestelijke ledigheid.

  De ledige ziet niet de stralende persoonlijkheid achter de bloeiende appelboom bv., noch de intense bezieling in een honingzoekende bij, noch de grote religiositeit in een zich in de zon openvouwende bloem.

  De ledige ziet de re-ligio, de verbintenis tussen kosmos en schepping niet.

  Het is weer een z.g. “geometrisch gegeven”. De binding tussen kosmische bron en schepping.

  En wie zoekt het “te bewijzen”?

  Daar is men een leven lang mee bezig.

  Het bewijs is de bloem die zich openvouwt, de appelbloesem die geurt en straalt, de bij die zich van bloem tot bloem haast.

  En al deze gegevens tezamen vormen het grote laboratorium, waarin de mens lichamelijk en geestelijk genezing vindt.

  Maar deze mens zoekt zijn genezing daar niet, hij zoekt deze bij de chemische fabrieken of anders in obscure kamertjes met obscure figuren.

  Is dit dan geen domheid?

  De kosmos, de realiteit, die er vanaf het begin van de wereld is, helpt, geneest, bevredigt via een fundamentele drie-eenheid en daarin vinden onze eigen drie-eenheid: geest, ziel en lichaam hun voldoening.

  Waarom voldoet dit velen dan niet?

  Omdat hun eigen drie-eenheid niet of nauwelijks bestaat en hun zoeken dus scheefgetrokken, disharmonisch wordt.

  Waarom mijden velen de eenvoud en zoeken zij de gecompliceerdheid. Omdat zij geleerd hebben dat eenvoud niet loont en omdat het gecompliceerde beter betaalt, en meer schijnglans heeft. Is dit zo?

  Is de geleerde uiteenzetting schoner, bevredigender, overtuigender dan de energie van het riet dat zichzelf weer opricht na de storm?

  Is die uiteenzetting rustgevender, geruststellender, dan de klank van de kabbelende stroom, die zich onverstoord naar zijn meer rept?

  Het rustgevende in de natuur is altijd het ongerepte, het onverstoorde en het eindeloze.

  De mens probeert en slaagt er veelal in, om deze bronnen van vrede te vernietigen.

  Is het dan niet logisch dat hij het onheil over zichzelf uitroept?

  Het heil, het helen, wordt verkracht, het onheil, de vernietiging wordt opgeroepen.

  Zo ontstaat er weer een “gat in de markt”: de mens wil genezen, geheeld, geheiligd worden, en de schijnhelpers haasten zich dit gat te vullen.

  Zien we dit momenteel niet om ons heen?

  Vluchten kan niet meer.

  Op de barricade staan is verstandiger.

  Maar daarvoor moet je innerlijk sterk zijn.

  De ledigen worden omvergelopen, want zij hebben “behoeften” en zij die behoeften hebben zijn kwetsbaar en omkoopbaar.

  In feite kan een mens zichzelf redden. In alle opzichten: spiritueel, lichamelijk, sociaal.

  Het kost alleen wat moeite!

  We zijn het ontwend, we kennen onze capaciteiten niet, omdat er geen uitdagingen waren.

  Voordat de uitdaging kwam, vingen de georganiseerde groepen, de fabrieken, de z.g. helpers en de -logen en -gogen deze verdwaalden op.

  Nu ons milieu verziekt en stervende is, wacht de individuele mens een nieuwe, oude uitdaging.

  Wie zal die aannemen?

  Niet de vluchtende voor de realiteit!

  Wie in het klein vlucht, vlucht ook in het groot.

  Maar soms heeft een mens een uitdaging nodig, een harde les om wakker te worden.

  En het ziet er naar uit dat het zover is gekomen, voor ons allen.

  Mogen velen tijdig wakker worden om een nieuw fundament te leggen, opdat de oude eenheid: kosmos – schepping – mens hersteld zal worden!

 5. Torah-Freeman schreef:

  Is goed dat er een “Islamitische” opstand komt, heel goed zelfs, om dat plan in de kiem te smoren, het goddelijk plan zal slagen, en dat gaat ook gebeuren, om de plannen van de Orde van Lucifer in de kiem te smoren, dat hun ijdele plannen door goddelijke interventie, mogen falen.

 6. Torah-Freeman schreef:

  Goed gesproken, heel herkenbaar en het willen werken aan herstel is geen makkelijke opgave, dan komt men erachter dat men veelal tegen de stroom in zal moeten varen in een systeem van zelfvernietiging, wil er een keer komen in ons lot ten goede, dan zullen we vooral moeten beginnen bij onszelf, de verantwoording durven nemen om enkel naar onszelf te gaan kijken, en dat ook durven doen, anders blijven we maar vluchten in (in deze tijd bizarre en vernietigende) werkelijkheden van externaliseren en het onverzadigbaar opgaan in materialisme met als gevolg, nog leger te worden.

  En ik zie vooral in de Islamitische opstand, een noodzakelijk tuchtmiddel, en ik denk dat die tuchtiging nog een poosje aan zal moeten houden dat genoeg mensen dan maar op die manier, van hun bijna, onmenselijke verwaandheid en onbezorgdheid (gevoed door onverzadigbare honger en hang naar ijdele en zeer destructieve begeerten en doelstellingen) tot de orde moeten worden geroepen, dat de ecomonie flink instorten mag, dat de gecreerde kunstamatige luchtbellen, onherstelbaar uiteen mogen spatten, ja het is tijd dat Westerse waan keihard onderuit gaat in de hoop dat de keiharde realiteit, hun de lessen zal leren.

 7. Torah-Freeman schreef:

  De mens (de innerlijke mens, de oorspronkelijke ongeschapen ziel, die uit de onbegrendse Goddelijke-Geest is voortgekomen en onlosmakelijk verbonden is en blijft met de Beginloze- onbegrensde-Bron van de onzichtbare werelden en Schepper en Instandhouder van alles wat ook maar bestaat in de zichtbare-illusionare prachtige werkelijkheid) voelt zich thuis in een tijdelijke woning die door de LichtEngelen van de Schepper zijn gemaakt en kan ook alleen maar zijn ultieme bestemming bereiken via die woning/werktuig.

  De materialisten hebben de mensheid op een dwaalspoor gezet, door hun ketterse leerstellingen en ze te koppelen en gelijkstellen met een afbeeding van hun woning/werktuig als valse identiteit (de natuurlijk-persoon/economische/juridische entiteit) en ze te voeden met een materialistische kijk op het leven door ze een “bewezen” levensfilosofie en levensoorsprong voor te houden, die aan alle kanten niet klopt en die aanzet tot mensonwaardig gedrag, en die ketterij heet evolutie-theorie. Zo zijn de moderne creaturen over het algemeen opgegaan in het materialisme, worden daardoor nooit verzadigd, staan daardoor ontzettend ver van zichzelf vandaan, worden daardoor leger en armer en dat zal van kwaad tot erger worden, totdat excessief gedrag daarop zal volgen (satanisme en aan allerlei andere bizarre mensonwaardige&onterende gedragingen), en zij zullen dan ook slechts denken in een geest van handel om zichzelf constant te willen bevoordelen ten koste van andere mensen, continenten, kortom ze zorgen voor een roofbouw op aarde de moordenaars en plunderaars. Er kan natuurlijk nooit sprake zijn van menswaardig samenleven als men in een geest van opgejaagdheid en competitie en gedrag aan de dag wilt legt die destructief uitpakt voor het totale bestaan op deze planeet en voor alle levende wezen en waarbij er uiteindelijk alleen maar verliezers zullen zijn, want eenmaal verloren en opgegaan in die waanzin, is er geen houden meer aan, althans niet voor de meeste mensen.

  Nu willen ze werken aan een nieuwe vorm van materialisme, spiritueel verpakt, een materialisme met wat verfijndere virtuele dimensies, genaamd Transhumanisme, een soort van Kroon-surrogaat-simulatie-creatie op hun evolutie-levensfilosofie. Ik ben bang dat de oorspronkelijke ongeschapen ziel dat soort surrogaat-woningen niet zal herkenen als een woning om in te moeten trekken, het zullen lege omhulsels gaan zijn die ze kunstmatig voorzien van leven (door een zekere hoeveelheid concentratie en aftreksel van de ziel, dus niet de goddelijke-ziel zelf, maar het spook bij het overlijden) op te vangen en te bewaren. Maar ik ben er zelf zeker van, dat ze die waanzinnige transhumanistische agenda nog niet eens voor 5 % zullen waar gaan maken.

 8. JevWeazle schreef:

  Nanotechnologie als bio-electronica veranderd mensen in levende multimedia machines.

  Bio-electronische implantaten in het menselijk lichaam gaat samen met de intentie om het menselijk lichaam te commercialiseren en mensen te zien als objecten of als een biomechanisch platform. Implantaten worden in sommige contexten door de European Comission, Group of Ethics beschouwd als een potentiële bedreiging voor de menselijke waardigheid.

  Om verder onderzoek mogelijk te maken en om het menselijk brein beter te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om gezonde breinen (in vivo) te kunnen onderzoeken in een, voor het brein, natuurlijke omgeving. Dit onderzoek word uitgevoerd met bio-electronica dat dient als een onderling communicatiemiddel tussen brein en machine (interface). In dit virtuele onderzoeksgebied (computer simulaties) bestaat het begrip mensenrechten nog niet.

  Een aantal van s’werelds meest innovatieve en moderne vooruitgangen in informatie technologie en computerwetenschap zijn nog niet bekend gemaakt. Dit is omdat het onderzoek is gebaseerd op een crimineel verkregen collectie gegevens van mensen die gebruikt zijn als biomedisch platform. De internationale race om het menselijk brein te kunnen klonen en om te zetten naar een computer is een slavernij-project en is een misdaad tegen de rechten van de mens alsmede de traditionele medische diagnostiek.

  Informatie en communicatie technologie is nu op weg naar het menselijke brein en psyche. Bijvoorbeeld, Microsoft heeft al in 2004 een patent verkregen voor een nieuw soort netwerk, ons lichaam.

  De software gigant heeft een U.S. Patent verkregen voor ‘method and apparatus for transmitting power and data using the human body’ .

  Over Dehumaniserende factoren, Ellen McGee wijst uit dat bio-electronica een van de meest belangrijke technologie is die het mogelijk maakt om het huidige begrip “menselijk” te kunnen beinvloeden. Zij verklaart dat, “In de toekomst, wanneer het mogelijk is om een individueel te kunnen klonen en zodra alle herinneringen, emoties en verkregen kennis van de bron op een chip geupload kan worden, zal na implantatie een soortgelijke vorm van onsterfelijkheid kunnen worden bereikt. “.
  Neurowetenschap van vandaag wordt uitgevoerd door civiel-militair onderzoek. Nieuwe technologieën op het gebied van “ beveiligings-systemen voor nationale veiligheid” boeken vooruitgang doordat men gebruikt maakt van civiele wetenschappers.

  Vooruitgang in neurowetenschap wordt voorzien door nieuwe en geadvanceerde brein-beeldvormings technieken (hersen-computer interface) om processen in het menselijk brein te kunnen visualiseren en deze te koppelen aan specifieke soorten menselijk denken, zal de basis zijn voor versnelde vooruitgangen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence) en gedachten lezen (Synthetic Telepathy).

  Gedachten lezen en kunstmatige intelligentie kan naast een ernstige bedreiging zijn ook zelfs schade toebrengen aan je identiteit, privacy en autonomie. Duizenden burgers wereldwijd zijn al op de hoogte van deze feiten.

  De computers van de toekomst en de immers toenemende opslagcapaciteit en verwerkingskracht dankzij de nog steeds geldende wet van Moore (Moore’s Law). Nanotechnologie maakt het mogelijk toekomstige vooruitgangen door te zetten wanneer de limiet van siliconentechnologie is bereikt. Ray Kurzweil schat dat de menselijke breincapaciteit ongeveer uit 100 miljard neuronen bestaat, met elk 1000 verbindingen per neuroon die wel 200 calculaties per seconde kunnen verwerken. Als volgt zullen computers die een gelijkwaardig calculerend vermogen bezitten als een menselijk brein zo rond 2023 op de markt verkrijgbaar zijn voor een prijs van rond de 800 euro. In 2037 zal de prijs van dergelijke apparatuur gezakt zijn tot een cent. Een computer met de breincapaciteit gelijk aan heel het menselijk ras zal voor 800 euro in de schappen liggen in 2049, waarna de prijs zal zakken totdat in 2059 de prijs voor een computer met een denkcapaciteit gelijk aan 7 miljard mensen maar een enkele cent kost.

  Het is noodzaak een algehele maatschappelijke bewustwording te creëren betreffende deze onderwerpen. Nieuwe wetten dienen aangenomen te worden om mensen te beschermen tegen misbruik van bio-electronica en het op illegale wijze verkrijgen van gegevens.

  Er zijn momenteel al talloze civiel-miliaire projecten met verborgen agenda’s in werking gesteld om kunstmatige intelligentie met menselijke eigenschappen te creëren, computers te ontwikkelen met capaciteiten die overeenkomen met die van het brein, netwerken en software programma’s in cloud computing voor automatisering van politiesystemen en allerlei soorten experimenten voor mind control.

  Bio-electronische chips in hersenen geven niet alleen aanleiding tot bezorgdheid met betrekking tot kwaadwillende dictaturen, ook democratische samenlevingen zien potentie in algehele manipulatie van de psyche.

  Mensenrechten die ooit opgesteld zijn om mensen te beschermen tegen illegale onderzoeken en verboden wetenschappelijke experimenten vernoemt niets over nanotechnologie, bio-electronica, illegaal verkrijgen van gegevens en het simuleren van hersenen in computers.

  Bio-electronica zal in de toekomst nog een veel moeilijk waar te nemen technologie zijn, gezien de microscopische afmetingen van militair-industriële technologie op dit moment. De technologie zal in zekere zin voor een groot deel onopmerkbaar verbonden met zijn met een groot deel van ons leven.
  Bio-electronica zal diep in ons leven geintegreerd raken. Vandaag de dag zijn voor bepaalde problemen al bio-electronische oplossingen gevonden die zich ofwel in mensen bevinden, gedragen kunnen worden of die al in onze omgeving bevinden waar niemand anders dan de ‘user’ of ‘controller’ van deze technologie kennis van heeft.

  Bio-electronica en cloud computing maakt het mogelijk om op elk mogelijk aspect van het menselijk leven en verschillende omgevingen toezicht te houden en te controleren. Dit allemaal op talloze onopmerkbare werkwijzen.

  Bio-electronica vertegenwoordigd ook nieuwe oplossingen voor het diagnostiseren van voorheen ongeneeslijke ziektes of verwondingen. In die zin zal bio-electronica gewoon een nieuw medicijn zijn om mensen mee te behandelen.

  Beheersing over je lichaam en geest. Met bio-electronische aplicaties is het zelfs mogelijk een individu van een afstand te beinvloeden met gebruik van het internet.

  Communicatie tussen mens en machine word synthetische telepathie (Synthetic Telepathy of Silent Talk) genoemd. Synthetische telepathie is een communicatiesysteem dat gebruik maakt van gedachten in plaats van spraak. Onder synthetische telepathie valt ook communiceren met emoties en communiceren met fysieke houding.

  Civiel-militaire verborgen agenda’s omtrent wetenschappelijk onderzoek bestaan om toe te werken naar de mogelijkheid om met gebruik van bio-electronica een online-verbinding te maken met het menselijk brein om het bewustzijn te bestuderen en om ‘reverse engineering’ toe te passen op het brein.

  Dit onderzoek kan allemaal toegepast worden op de bevolking zonder daar over toe te lichten.
  Omtrent de bescherming van gegevens, surveillance en privacy. Een groot deel van de sensoren en data mining kan zich aanpassen aan iedere gewenste voorkeur. De grote vragen zijn: Wie is in bezit van de persoonlijke data verzamelt door bio-electronische sensoren en wie heeft er toegang tot? De overheid? Een ziekenhuis? De militiare? Een beheerder? Een hacker? Bio-electronische technologie heeft grote potentie op het gebied van surveillance en kan zodoende problemen voor de privacy veroorzaken. Alle gevallen inzake priveprofielen dienen beschermd te worden.

  Help de wereld goed ethisch onderzoek te onderscheiden van ethisch onverantwoord onderzoek door middel van informatie.

  ( translated by JevWeazle from http://www.synthetictelepathy.net/ )

 9. ZerotheHero schreef:

  En zo wordt je nou precies de NWO in geleid. Door te denken dat het Westen de enkele boosdoener is in het geheel. Ik zal maar weer in herhaling vallen: Het Zionistische Westen is een propaganda constructie. Mensen zijn er bewust bang voor gemaakt, kijk maar wat voor doom and gloom er op de contr opp alt media allemaal staat. Dus wanneer zij hun BRICS/New Age NWO oplossing aanbieden mensen het met open armen zullen aanvaarden en zodoende slaaf worden. De economie zal een flinke klap maken, maar het totale economische instortings verhaal is er om je bang te maken. Hetzelfde met het depopulatie verhaal. Let wel dit betekent niet dat het ook maar een klein beetje prettig zal zijn, maar het is controlled chaos niet uncontrolled chaos dig? Het is allemaal theater. Kijk je kennis van religieuze teksten is allemaal leuk en aardig, maar je hebt er niks aan want Islam, christendom, jodendom etc zijn gekaapte concepten zonder enig resterende legitimiteit. Dat gepraat over een anti christ en dergelijke is allemaal tijdverspilling omdat de globalisten alles orchestreren van bovenaf. Wees niet blind en stap af van die lege zaken die alleen maar je energie opslokken. Ik weet niet of het aan mij ligt maar sommige mensen zijn zo emotioneel betrokken in hun haat tegenover het (COMPLEET OPGEZETTE) Westen dat ze niet helder meer kunnen zien en beseffen dat het simpele bait and switch tactieken zijn. Ze bouwen de druk op via narigheid in het westen en dan op een gegeven moment (Grexit bijvoorbeeld) ontladen ze die en is de wereld superhappy tot ze allemaal afhankelijk zijn en niet meer kunnen ontsnappen aan het heersen van lucifer(yes uiteindelijk komt het na de new age doodscultus naar buiten). Dus die keiharde realiteit waar je het over hebt zal komen, maar niet op de manier zoals je denkt.

 10. ZerotheHero schreef:

  Waar heb je het over? Er komt een Amerikaanse burger oorlog, maar geen islamitische opstand. Zionism vs Islam of heb je daar nog nooit van gehoord? Een face off tussen zionisme en islam is juist onderdeel van de globalistische agenda totdat de religieus extremistische ideologieen(jihadisme, zionisme, neocon christelijk) zijn opgeheven en omgevormd tot de new age mengelmoes van geloven. Je zet jezelf op deze manier op om te vallen voor de brics new age vangnet want ja, het westen zal ‘vallen’, nu blij? Maar niet via oorlog of economische instrorting, maar door een rechtse revolutie met le pen in frankrijk, panos kammenos in griekenland, farrage in uk, wilders waarschijnlijk hier, putin en china met hun ‘goudstandaard etc. Enig idee hoe het hegeliaanse dialect werkt?

 11. ZerotheHero schreef:

  Grote kans dat alle onnatuurlijke dingen die ze de wereld aandoen er nu zijn voor propaganda doeleinden. Dit om ze naar de oplossing de brics new age te sturen, dus wees waakzaam met wat je voor waar ziet en niet. Transhumanisme kan ook maar een eng verhaaltje zijn, net als een communistische politie staat dat is. Ze willen je daar juist mee bang maken, zodat je de oplossing aanvaard. of ze het na een tijdje als de mensen afhankelijk van het systeem zijn geworden weer omdraaien valt nog te bezien. Ik ben er dan niet meer denk ik.

 12. Torah-Freeman schreef:

  Ik ben al op de hoogte over de hele poppenkast, mij gaat het om de bevolking in het Westen, de dosiele idioten, die er alles voor over hebben om het kwaad te dienen, als het maar geld oplevert, ik zou, als ik een mens zou testen op zijn mentaliteit en ik kom erachter dat hij te paaien is voor evil, dat ik dan bij mezelf denk, ah jij zit zo in elkaar loser, ik zal je krijgen, wat een losers, hebben ze dan geen geweten, of is iedereen een gewetenloos, ik heb het iets te vaak meegemaakt hier, ik ben het echt gaan haten om eerlijk te zijn, ik herken ze ook heel snel, er ontstaat altijd bij mij een hevige allergische reactie als ik maar dreig met dat soort mensen te maken te krijgen, ik moet die lui niet in m n buurt hebben.

 13. Torah-Freeman schreef:

  Ik heb liever te maken met ISIS figuur, dan met zo n neonazi uit het Westen, ik weet dat niet goed is, maar het is m n werk, er komt ook helemaal geen nieuwe wereld orde, dat hele nieuwe wereld orde concept brengt alleen maar vernietiging, het is een heel gewiekst spel, weet je waar voor dat is bedoeld, om de idioten uit te roeien, niet alleen het volgzame gepeupel, maar figuren als die ruggegraadloze corrupte idiote politici, die overal voor te paaien zijn, opruimen die handel, daarvoor is dat bedoel, de bezem er door heen, ik zou een afkeer krijgen, jij wilt drugs, geld lenen tegen rente, je eigen bevolking voorliegen1? Kut mentaliteit, laat het maar lekker aan de oppervlakte komen, hoe dat soort mensen in elkaar zitten, daarvoor is dat bedoeld die hele nieuwe wereld orde, om te kijken wat mensen drijft, wat hun mentaliteit is, waar ze voor staan, helaas voor die mensen, 80% fuck you!! Fuck you!!

 14. Torah-Freeman schreef:

  Na die kei harde realiteit, is er eindelijk rust, dat weet ik zeker, alleen mensen van goede wil blijven over on earth, 100% zeker ben ik er van.

 15. Torah-Freeman schreef:

  Waar ik het over heb? Ik heb het over een uitroeiningscampagne van mensen die ruggegraadloos zijn, van de normale burger tot tot ruggegraadloze gewetenloze politici, weg ermee, dat is wat er aan de gang is, hoe je ze ook noemen wilt, wat er overblijft op aarde, zijn mensen van goede wil, weg ermee, met onmensen die alleen maar een last zijn, dat is wat er aan de gang is als je het mij vraagt.

 16. Torah-Freeman schreef:

  Ik ben er niet bang voor ZerotheHero, ik weet waar ik voor sta en wat mijn drijveren zijn, in je omgeving zullen de mensen gaan opstaan die je vijandig gezind zullen zijn, want die lopen heel braaf hun eigen ondergang tegemoet, dat is de 80%, en ik hoor niet bij die groep. En wat betreft het Zionisme der Shabbetanen/Vatican/Jezuïeten, ofwel de orde van Lucifer, die inderdaad streven naar een luciferische orde en de joden die horen bij die clubs, zijn geen joden, alleen naamjoden en volgen de leer van Shabbetai Tzvi, en die leer is satanisch, heeft niets met jodendom te maken en daarmee hebben ze inderdaad het jodendom gekaapt, besmet en geinfiltreerd, mensen zoals Rothshild horen bij die club. Maar die wereld orde van hun, zal er niet komen, het onheil wat over de aarde komt, want het wordt met de dag erger, die zal niet tegen te houden zijn, zoals ik al zei, omdat 80% van de mensen, en vooral in het Westen, de agenda van die lui zal helpen voltrekken, krijgen ze immers voor betaald, in mijn ogen is die 80% even crimineel, no hard feelings voor de rest, en ik voorzie ook dat mensen elkaar gaan verradden om ze aan te geven aan de autoriteiten en dergelijke, hoe eerlijker en oprechter je zult zijn, hoe gewetensvoller je zult handelen en kunt zwijgen in tijden dat niemand meer te vertrouwen zal zijn, hoe meer kans dat je met gelijkgestemden de dans zult ontspringen en je zult zien, die orde die komt er niet, dat zal worden verijdeld, ik ben daar zeker van, geef die gasten niet teveel kredits, want ze maken fouten, het zijn maar mensen.

 17. Torah-Freeman schreef:

  Dus de Rothshild dynastie heeft de rol van Messias op zich genomen nadat zij de mystieke leer van Shabbatai Tsvi en Jacob Frank hebben aanvaard en zich daartoe hebben bekeerd honderden jaren geleden. En de orde der illuminati en alles wat daarmee verbonden is en wat weer gerelateerd kan worden met het Vaticaan, is allemaal 1 pot nat, en werken onder verschillende namen en organisaties, aan 1 agenda. Maar ik weet zeker dat er leider op zal staan en met hem een behoorlijke groep mensen, die die bende zal verslaan tot de laatste man en als het moet ook de populatie die die orde denkt te moeten verdedigen, er zal dus een strijd gaan plaatsvinden tussen licht en duisternis en er zal een scheiding gaan ontstaan tussen mensen, de mensen die neigen naar het licht, zullen wel in de minderheid zijn.

 18. Martin Vrijland schreef:

  Bedankt voor het vertalen. Een erg nuttige reactie!

 19. Martin Vrijland schreef:

  Freeman, wat is er met je gebeurd dat je ineens Torah-Freeman heet en waarom ineens die sterke hang naar de messias-gedacht (de sterke leider)? Zit het in je roots dat je terug bent gegaan naar de Torah? Ik blijf van mening dat het principe van ‘uitverkorenheid’ een matrix-worst is die mensen voorgehouden wordt. We don’t need a messiah is mijn mening. We hoeven slechts bewust te worden dat wij in een bio-avatar lichaam zitten in de matrix van iemand die ooit deed wat Google nu doet en onze ziel verleid heeft om hier te komen. Als we weten dat we verbonden zijn met het origineel buiten deze matrix hoeven we niet op verlossing, verbetering, verandering of what so ever binnen deze illusie te rekenen. Dit is niet ons thuis. Het concept ‘aarde’ en ‘universum’ wordt door ons slechts waargenomen op het niveau dat de matrix-illusie ons brein toestaat. Wij nemen maar beperkt waar, omdat onze biocomputer (lichaam) en onze bio-processor (hersenen) ons beperken tot 3D en 5-zintuigelijk. Zolang we blijven focussen op oplossingen binnen deze illusie en bijvoorbeeld rekenen op een messias (religie), helpen we mee deze illusie in stand te houden.

 20. Torah-Freeman schreef:

  Beste Martin,

  Morgen wil ik wel antwoorden, ik wil dit nog wel even in dit interview in deze comment achterlaten, het werpt wat meer licht op de luciferische samenzwering.

  The satanic law of reversal Sabbatai Zevi & Jacob Frank.. https://www.youtube.com/watch?v=vVR91ZDLS1A&spfreload=1..

  Shabbetai Tsvi: False Messiah of the 17th century Jewish History Lecture Dr. Henry Abramson.. https://www.youtube.com/watch?v=vVR91ZDLS1A..

  Dus ik koppel dit er nog aan toe, dat het jodendom door die groep is geinfiltreerd en besmet geraakt, vooral de Sefardische joden zijn nog in staat om hun invloed op afstand te houden en wat ik nog met nadruk wil zeggen, is dat deze strijd, door de sterke leider in Israel, gestopt kan worden, zodat ze verslagen worden en dan raakt de wereld verlost van hun tirannie en onderdrukking.

 21. ZerotheHero schreef:

  Je tieren en schelden doet me denken dat je reageren gebruikt om je frustraties te uiten. Je teksten schrijf je grotendeels voor je zelf, want het vindt weinig raakvlak. Goed als je de poppenkast doorziet, maar op deze manier nemen weinig je serieus. De meerderheid wordt grotendeels geindoctrineerd, gehersenspoelt, vergiftigd etc etc. Het is niet gek dat ze dan mak volgens als schapen. Kan ik het ze kwalijk nemen? Misschien. Heeft het zin? Denk het niet. Heel veel van dat ‘gepeupel’ noem ik vrienden, familie en collegas. Zoals Martin zegt je kan beter loslaten dan opgeslokt worden door de drama.

 22. Ganja_Man schreef:

  nice dat is wat het is makker!
  bedankt

 23. ZerotheHero schreef:

  @ Martin, Ik ben het met je eens. Toch heb ik ook nog de instelling van nu ik hier toch ben. Jij stapt toch ook nog elke dag uit je bed? Daarom lijkt het je misschien interessant om je misschien is te gaan verdiepen in het Taoisme, want veel van wat je zegt komt daarmee overheen. Dat gaat ook over terugkeren naar de “bron” of “de leegte” zoals die genoemd wordt. Alan Watts is ook een goeie om naar te luisteren. die zegt ook vaak existence is meaningless, it goes on and on, life is a drag etc. Nou bedoel ik dat niet in de nihilistische zin van we zijn zielloze bio automatons die de vergetelheid wacht, want dat is gewoon een verbastering van logica. Taoisme en deels buddhisme en ook Alan watts bijv geven het niet de stempel van gevangen zitten in een matrix, maar “verlichting” komt op hetzelfde neer. Stoppen met reincarneren en nirvana bereiken aka “verlichting” in het bhuddisme, terugkeren naar de bron in het Taoisme. In oosterse culturen en die van vele natuurvolkeren wordt de dood ook niet gezien als einde en vaak is een begrafenis een soort feest zelfs. Het materiele ontkennen gaat nou eenmaal moeilijk, want je zit er toch in. Daarom is het taoistische principe van leegte, niet voor niet tegen, geen verlangens hebben soort van “de oplossing”.

  “Er is geen sprake van goden en van een schepper of van een zorgende God. De Tao was er altijd al en bracht het één voort. Hieruit ontstond twee en vervolgens drie en zo ontstonden de tienduizend dingen, alles wat er is.

  Omdat uitgegaan wordt van de Tao, het ene oerbeginsel, is alles hieruit afkomstig en hoort alles bij elkaar. Alles vult elkaar aan, zoals yin en yang, in plaats van dat de dingen tegenover elkaar staan.

  Het Taoïstische denken is meer cyclisch dan lineair. Het gaat om de permanente cyclische beweging in plaats van om een statische situatie.

  Het gezin, de familie, de voorouders, de naasten zijn belangrijker dan de gemeenschap. Maar allereerst is er de Tao.

  Het Taoïsme heeft geen regels of wetten nodig, omdat alles zijn natuurlijke loop volgt en de Tao altijd voor het goede kiest.

  Het Tao heeft zelfs niets nodig, omdat in het niets alles mogelijk is.

  Het taoïsme kent in principe geen interne conflicten of rivaliteit en is in principe evenmin te vertalen in macht of machtstructuren. Het Taöisme bestrijdt iedere vorm van absolutisme.”

  http://www.tekensvanleven.nl/taoisme.htm

  Ik hoor graag je gedachtes hierover.

 24. ZerotheHero schreef:

  Nog een disclaimer, verlichting of hoe je het ook wilt noemen kan je niet forceren. Net als dat je niet kan zoeken naar jezelf, want je bent al jezelf. Je ego maakt de afscheiding. Verlangen om niet te verlangen is een verlangen. Verlichting dus is grotendeels een natuurlijk proces, afhankelijk van oneindig veel factoren die een mens moeilijk voorstellen kan. liefde is loslaten. Water geeft nooit weerstand. Vloeit wanneer het vloeit, verdampt wanneer het verdampt, regent wanneer het regent, bevriest wanneer het bevriest. Still water is stagnant, flowing water is fluid and alive. Dit hele permanente matrix gedoe vind ik dan ook moeilijk te begrijpen en is ook niet haalbaar denk ik al vindt de elite dat misshien wel, maar goed wie zegt dat ze hun ideologie werkelijk is overdenken.

 25. Martin Vrijland schreef:

  @Zerothehero

  Dat klinkt interessant. Ik vind het wel mooi dat het blijkbaar zo is dat je e.e.a. ook zonder veel te lezen kunt “voelen”. Zo zou ik deze ont de ekkingsreis bij mijzelf willen omschrijven. Misschien ga ik me er wel verdiepen. Alan Watts kende ik al, maar ik vind hem altijd zo langdradig dat ik mijn geduld verlies om zijn hele toespraken af te luisteren. In het Taoïsme wil ik me best eens verdiepen…maar ik hou niet zo van titels en vakjes. Wat ik me dan meteen afvraag is “waarom moet daar het stempel Taoïsme op?” Dat maakt het meteen weer zo een afgekaderde zienswijze of levensvisie. Ik ben geneigd om alle voorgeplavuisde paden te verlaten en het zelf te ontdekken.

 26. Torah-Freeman schreef:

  Je mag dat denken. Ik heb Martin al laten weten dat wat je nu schrijft en denkt, ik weet het zelf al ZerotheHero. Ben me er van bewust dat er heel wat mensen zich laten vergiftgen ect ect, maar ik weet uit ervaring dat er ook heel erg veel mensen zijn, die het geen sier in interesseert.

  Maar het is waar, ik doe er goed aan om deze site niet langer te voorzien van comments, in ieder geval minder frequent, ik had het me al eerder voorgenomen en dat heb ik Martin daarover al geinformeerd en het de redenen, dus geen probleem ZerotheHero.

 27. Torah-Freeman schreef:

  Beste Martin, zoals ik je al eerder in de mail heb laten weten, ben ik van mening dat alle werelden en werkelijkheden voortgekomen zijn uit de ongeschapen/beginloze Bron, dus ook de zichtbare werelden, ik hecht dus wel waarde aan alles wat is, dus zie ik de vergankelijke en tijdelijke realiteit niet als een gevangenis, ik ervaar het ook niet als een gevangenis.

  Waar we mee te maken hebben is dat we in een systeem zitten die niet deugd, en ik waardeer het leven wel en ben er ook ontzettend dankbaar voor, hetgeen ik waar kan nemen met mijn 5-zintuigen wat de natuur betreft, is geweldig en wat ik er innerlijk bij ervaar en beleef is wat mij tevreden stemt, de verbinding ervaar ik dan op die momenten en daar ben ik de Bron dankbaar voor.

  Maar zoals ik je al in de mail heb laten weten, heb ik een geloof die mij inspireert om te participeren aan de verlossing van de het corrupte systeem en dat er dan leidende karakters zullen opstaan, is dus noodzakelijk om gezamenlijk het tij te keren op aarde, ik vind dat als je waarde hecht en je verbonden voelt met het tijdelijke bestaan (want in mijn optiek zijn we hier niet voor niets) dan voel je ook innerlijk bewogen om daar zorg voor te gaan dragen, het is dus een wil, die ik heel sterk van binnenuit ervaar, een roep om daarna te luisteren en ook om erna te handelen.

  Maar beste Martin, ik zal minder frequent reageren, zoals ik je al in de mail recent nog heb laten weten, het is niet populair de kijk op het leven die ik koester, zoals ZerotheHero in zijn laatste comment stelt, dat er maar weinig bijval zal zijn, was ik me al van bewust.

 28. Torah-Freeman schreef:

  Je mag dat denken. Ik heb Martin al laten weten (gezien mijn kijk niet echt populair is en ook niet erg gewaardeerd zal worden) een tijdje geleden over je bevindingen in mijn comments, ik weet het zelf al ZerotheHero dat ik heel fanatiek kan zijn, en dat ben ik gezien het feit wat ik ervaren heb met mensen die het geen sier interesseert of dat ze voorgelogen worden of niet, ik hoop dat je dat dan enigszins kunt begrijpen, dat wil niet zeggen dat ik dan een vrijbrief zou moeten krijgen om te tieren en te schelden, klopt, dat is waar, mijn welgemeende excusses. Ben me er van bewust dat er heel wat mensen zich laten vergiftgen en die het niet zo fijn vinden, ik was er 1 van, ik heb het me wel aangetrokken, en ik heb weloverwogen gekozen om dat niet langer gif tot me te nemen, in de ruimste zin van het woord. Maar ik weet uit ervaring, dat ook heel erg veel mensen zijn, het geen sier interesseert of dat ze vergiftigd worden ect ect, en met die mensen kan ik niet door 1 deur, en dat zijn dan ook vaak de mensen die het niet zo nauw nemen wat de ethiek aangaat.

  Maar het is waar, ik doe er goed aan om deze site niet langer te voorzien van comments, in ieder geval minder frequent, ik had het me al eerder voorgenomen en heb Martin daarover al geinformeerd een tijdje terug en het waarom enzo, dus geen probleem ZerotheHero.

 29. Martin Vrijland schreef:

  @Torah-Freeman

  Je hoeft je reactie-frequentie niet af te laten hangen van het wel of niet bijval krijgen. Ieder heeft recht op zijn/haar mening en om zijn/haar visie te schetsen. Natuurlijk worden trollen van deze site geweerd, maar dat is van een andere orde. Bij jouw zijn de intenties in ieder geval oprecht. We hoeven het niet altijd eens te zijn.

  Overigens waardeer ik het leven hier ook, maar ik besef me alleen dat je de betrekkelijkheid ervan in kunt zien en weten dat er een hogere bestemming is. Dat maakt het een stuk makkelijker om tegen ziekte, tegenslag en (ultiem) de dood aan te kijken. Ik geloof niet in de sterke leider als de verlosser in deze matrix; ik geloof in de sterke leider die we allemaall zijn vanuit de bron. Niet iedereen wil of kan die capaciteiten zien, maar dat heeft vooral met de programmering van onze bio-computer te maken. We zijn ge-firewalled. Kortom: we kunnen van het leven genieten en zouden ons meer bewust kunnen zijn van de connectie met ons origineel (de goddelijke bron). Die bronconnectie kan ook binnen deze illusie voor leiding en verandering zorgen. De kwantumverstrengeling met die bron maakt dat we kunnen beseffen dat niets goed of fout gaat, maar dat we in een matrix-krachtveld zitten en daarin geen verlossing moeten verwachten. De verlossing is er al zodra we besluiten bewust te worden van deze matrix-illusie en de kwantumverstrengeling met ons origineel (ziel als onderdeel van de scheppende collectieve goddelijke bron, waarin iedere ziel toch zijn eigen identiteit heeft). Daarmee keren we op zielsniveau bewust terug naar de bron.

 30. Torah-Freeman schreef:

  &Martin Vrijland,

  “Overigens waardeer ik het leven hier ook, maar ik besef me alleen dat je de betrekkelijkheid ervan in kunt zien en weten dat er een hogere bestemming is. Dat maakt het een stuk makkelijker om tegen ziekte, tegenslag en (ultiem) de dood aan te kijken.”

  Jazeker, daar ben ik het ook mee eens, het is hier op aarde een leerschool, waar we ook exames afleggen en kunnen en mogen genieten van dit tijdelijke bestaan waarin wij (goddelijke-ziel verbonden aan de geest die alle informatie bevat en die informatie download naar de ziel) woonachtig zijn in een werktuig/lichaam. (Ik zou niet weten waarom we dat willen nabootsen, gezien de Saturnus-slot eraf zal gaan en we dus ongelimiteerder en minder beperkt zullen zijn, kortom, ons de toegang zal worden verleent tot de eeuwigheid, dat in ons reeds aanwezig is, de kiem van onsterfelijkheid.) Tegelijk ben ik van mening, dat alle obstakels, hindernisses en dergelijke, en wellicht ook de beïnvloeding van Saturnus als slot op de deur (firewall) en de kwade neiging, een noodzakelijk gegeven is binnen (in mijn optiek) de goddelijke-tijdlijnprogramma als een uitdaging om niet te vallen en om ons diepste verlangen te onthullen, een zielsverlangen om met onze Bron in verbinding te staan en daarin de vrijheid te ervaren die (nochtans) zeer beperkt ervaren kan worden, ofschoon sommige mensen door hun (verdiensten) in vorige incarnaties, het meer in zichzelf gewaarworden en beleven.

  “Ik geloof niet in de sterke leider als de verlosser in deze matrix; ik geloof in de sterke leider die we allemaall zijn vanuit de bron. Niet iedereen wil of kan die capaciteiten zien, maar dat heeft vooral met de programmering van onze bio-computer te maken.”

  Ik geloof dat er een tijd zal aanbreken dat de matrix/systeem waarin wij nu leven, het systeem van onderdrukking en slavernij, dat dat opengebroken wordt en wij onszelf ervan zullen bevrijden, ik ben van mening, dat er een mens en meerdere mensen zijn en zullen die de capaciteiten hebben (die door hun verdiensten in hun vorige incarnaties, een vergevorderd stadium hebben bereikt), om in samen te werken en de krachten te bundelen om onszelf te kunnen bevrijden van de matrix/systeem van onderdrukking, daar geloof ik in, dat het een aanstekelijke uitwerking heeft, dus mensen die al van binnenuit, sterk dat verlangen voelen en koesteren, die zullen daarop positief reageren, herkenning zeg maar. Ons Biologische-computer/lichaam is op een bepaalde manier uitgerust binnen de goddelijke tijdlijnprogramma en het is gefirewalled, maar de slot op de deur, gaat er vanaf ook weer overeenkomstig het goddelijk-plan op de daarvoor bepaalde tijd en dan zal onze Biologische-computer/lichaam, waarschijnlijk geleidelijk aan, daarop afgestemd worden en met de tijd, een andere uitrusting/conditionering zal gaan krijgen, waarbij we dus bijvoorbeeld langer zullen leven, dus het zal gaan regeneren.

  “De kwantumverstrengeling met die bron maakt dat we kunnen beseffen dat niets goed of fout gaat, maar dat we in een matrix-krachtveld zitten en daarin geen verlossing moeten verwachten. De verlossing is er al zodra we besluiten bewust te worden van deze matrix-illusie en de kwantumverstrengeling met ons origineel (ziel als onderdeel van de scheppende collectieve goddelijke bron, waarin iedere ziel toch zijn eigen identiteit heeft). Daarmee keren we op zielsniveau bewust terug naar de bron.”

  Ik ben het met je eens, dat de matrix-krachtveld en het systeem waarin we ons bevinden, precies zo is agestemd volgens The Divine-Plan binnen de tijdlijnprogramma, als we het grote plaatje inzien, dan realiseren we ons dat het goed is dat wij door zo n fase gaan, dat het tot ons nut is, aan ons eenmaal on daarvan bewust, hoe we daarop reageren, waarop stemmen wij ons af, wat drijft ons, wat beweegt ons, kortom wat leeft er in ons, waar gaat ons hart naar uit, zodat we onszelf meer en meer leren kennen, en dus meer in onze zielekracht gaan staan en van daaruit ons leven meer en meer gaan vormgeven.

  Ja, in mijn optiek, hebben alle zielen hun eigen kleuren en muziektonen (7 in totaal) en bestemming ( in 1 van de spirituele zodiakale woningen van de lichtwereld) Maar ik ben van mening, dat we nu al in alle hemelen een verbinding hebben als goddelijke-zielen met de Beginloze-Bron, want anders zouden we niet kunnen bestaan, alleen we zijn ons er niet van bewust, en door een proces van bewustwording, kunnen een zekere contact verkrijgen/aangaan en die op behoorlijk wat niveaus beleven en gaan onderscheiden.

 31. ZerotheHero schreef:

  @ Freeman, voor mij hoef je niet je mond te houden ofso. Is meer een observatie die ik je voorleg. Ik ben ook niet blij met “de situatie”, maar het is hoe het is. Daarnaast vraag ik me af of op die manier je ware potentieel naar buiten komt en je je energie nuttig besteed. Ik zie zoveel mensen hele teksten schrijven over christelijke voorspellingen, islamitische voorspellingen en joodse voorspellingen. Dan denk ik meestal whatever, maar ik zie een patroon. Ze zijn allemaal end time prophecies en wie hebben er voordeel bij zo’n zienswijze? Als je ze hoort wijzen ze allemaal een soort van dezelfde richting op. Dat betekent in mijn ogen dat het wijst naar het samenkomen van de religies en het opheffen van de extremistische stromingen(jihadisme, zionisme, necon christelijk) en het komen van de New Age. One moral, spiritual and economic unity…

 32. ZerotheHero schreef:

  @ Martin. Naar je intuitie luisteren is heel belangrijk. Hoe meer je het kille, gecalculeerde, linkerhersenhelft, moreel relatieve, nihilistische, materialistische denken loslaat waarmee we bestookt worden hoe meer je bewustzijn zal vloeien. Stoppen met fluoride gebruiken ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vermoed dat doordat ik geen fluoride gebruik, en mensen om me heen wel, ik duidelijk een verschil in cognitief vermogen waarneem. Geest en lichaam zijn hier in de materiele wereld niet gescheiden, dus hoe gezonder je bent hoe beter je functioneert, ook op spiritueel niveau. Je zei zelf een keer dat je vindt dat de indianen stammen het dichtst bij de waarheid leefden. In mijn ogen geldt dat voor meer natuurvolkeren en dat is wat Weston Price waarnam. Misschien ook interessant voor je om je in te verdiepen, voordat je het idee krijgt dat vegetarisme/veganisme gezond voor je is ala New Age.

  http://www.westonprice.org

  Wat Alan Watts betreft begrijp ik wat je bedoelt haha. Hij zegt wel goeie dingen en was zich ook door zijn aanzien wel gedeeltelijk bewust van “het complot” denk ik. Maar dat is ook wat de elite vreest. Dat mensen hun spelletje niet meer serieus nemen. En dat is wat hij leerde/leert aan de mensen. Is het leven echt zo serieus?

  Ik verwachtte al zo’n opmerking van je over de Tao en dat is begrijpelijk, maar als je je erin verdiept zul je zien dat het zeker niet een geplavuisde weg is. Taoisme gaat daar juist totaal niet van uit. In weze kan je de Tao niet “verlaten”want het is al dat er is. Het is een lastig gedachte experiment, maar je kan het wel begrijpen denk ik. Bruce Lee zei het mooi in relatie tot zijn Jeet Kune Do: “systems and methods restrict, but without methods and techniques how can I teach? In this I found the height of my ignorance.” Voordat je geen vorm kan hebben, moet je eerst een vorm hebben. In het Taoisme wordt, zoals jezelf ook opmerkt, woorden geven aan dingen gezien als een beperking, want een woord is een oordeel en dus een beperking. Het is er dus puur voor administratieve redenen.

  “Het taoïsme kent in principe geen interne conflicten of rivaliteit en is in principe evenmin te vertalen in macht of machtstructuren. Het Taöisme bestrijdt iedere vorm van absolutisme.”

  Het zelf ontdekken is dus precies waar het omgaat.

 33. ZerotheHero schreef:

  De wijsheid zit hem al in die zin: Het “Zelf” ontdekken, dig?

 34. Torah-Freeman schreef:

  @ZerotheHero,

  Ja, dat is wat ze op het oog hebben ja, om zo n beetje alle religieuze en filosofische/spirituele stromingen in de richting te loodsen van een overkoepeldende new-age-achtige levensbeschouwing en ethiek die ze gaan basseren op de overeenkomsten, dat is wat bijvoorbeeld de Theosofie zich hard voor maakt, want dat zal bijdrage tot wereldvrede, dus de verschillen dienen te verdwijnen en wat overblijft is dat wat alle stromingen delen, en dan hoef je dat maar onder 1 noemer samen te brengen, en dat is de Luciferische wereldbeschouwing, ze zijn aardig op weg, en er moet in hun optiek, ook ruimte komen voor de filosofie van Crowly, alles moet kunnen, ze proberen steeds meer via propaganda en mindcontroll, ingang te krijgen tot de mens met zulke ideeen die ze willen modelleren naar hun beeltenis. Ze zijn dus bezig om de boel gecontroleerd af te breken, en ze gebruiken en buiten de talrijke profetieën ook uit om hun agenda te ondersteunen en kracht bij te zetten.

  Ik vind absoluut niet erg dat je me toch enigzins hebt willen corrigeren met betrekking tot mijn getier, ik ben niet trots genoeg om dat in de wind te slaan, volkomen terecht dat je mij daarop gewezen hebt, en daar dien ik voortaan gewoon rekening mee te houden. Ik erken ook dat ik me wat minder grof had kunnen uiten.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten