Wat is de matrix en waarom is het nuttig om deze te doorzien?

Filed in THE MATRIX by on 3 juni 2015

saturnus_matrixEen bekende quote van Morpheus uit de film ‘The Matrix’ is: “The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.” en een ander quote van Morphius is: “The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.

Het begrip ‘de matrix’ wordt steeds vaker gebruikt. Wellicht dat ik daar met mijn artikelen een bijdrage in geleverd heb. Bij het nalezen van mijn artikelen viel mij op dat ik nog nooit echt een heldere samenvatting gegeven heb van wat die matrix nu eigenlijk precies is. Ik ga hier proberen kort en bondig een uitleg te geven en raad ondertussen aan de quotes van Morpheus tot u door te laten dringen.

Door mij veel gebruikte voorbeelden om ‘de matrix’ en de werking van ‘de matrix’ te verklaren, zijn de ontwikkelingen op het gebied van ‘transhumanisme’ of ‘singulariteit’. Om hier begrip van te krijgen raad ik allereerst een film, met de titel ‘Transcendence’, uit 2014 aan. Ook raad ik aan de documentaire ‘The singularity is near’ over Ray Kurzweil (technisch topman bij Google) te bekijken. Erg belangrijk is het ook om enig begrip van nanotechnologie te hebben. Zoekt u gerust even op deze site of op martinvrijland.nl op de term ‘nanotechnologie’, zodat u daar meer over kunt lezen. Ray Kurzweil heeft aangetoond dat de technologische ontwikkelingen een exponentieel pad volgen. Dat wil zeggen dat de groei en potentie ervan steeds het kwadraat is van het jaar daarvoor. Dit hebben we gezien bij de ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie. Hadden de eerste computers een capaciteit van een rekenmachine en namen ze de ruimte van een fabriekshal in beslag, de huidige smartphones hebben een capaciteit van een pc van een jaar geleden en over enkele jaren zit diezelfde capaciteit mogelijk al in een rode bloedcel (aldus Ray Kurzweil). De mens zal volgens de ideeën van Kurzweil en Google steeds meer samensmelten met de digitale wereld. Dat principe is in feite betiteld met ‘Singulariteit’. De term ‘transhumanisme’ vertolkt eigenlijk de overgang van mens naar machine. Of liever gezegd van mens naar nano-computer (zo levensecht dat het verschil niet zichtbaar en zelf ge-upgrade is). Nu begrijpt u wellicht ook de term ‘Android’ voor het besturingssysteem van uw smartphone. Zoek dat woord maar eens op bij Wikipedia.

Ray Kurzweil beweert dat we in 2045 de onsterfelijkheid bereikt hebben als gevolg van de exponentiële ontwikkelingen in de technologie. De film ‘Transcendence’ brengt mooi in beeld wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat in deze film de gevaren nogal afgezwakt worden en waarschijnlijk heeft deze film vooral ten doel om mensen die dergelijke onderwerpen overpeinzen in de hoek te kunnen duwen van ‘die heeft te veel films gekeken‘. Kijken we echter naar de activiteiten van Google, dan is het zeer waarschijnlijk dat we al binnen enkele jaren een breinconnectie met het internet kunnen verwachten (zie hier). Kijken we naar de exponentiële groei in de technologie – en dan met name op het gebied van nanotechnologie en de samensmelting met ICT en biologie – dan is het niet onaannemelijk dat de voorspellingen van Ray Kurzweil realistisch zijn. Eerder lichtte ik al toe dat dit waarschijnlijk de Bijbelse (en andere religieuze) onsterfelijkheid of liever gezegd ‘het eeuwig leven’ zal kunnen waarmaken.

Essentieel in de vraag of het ‘transhumanisme’ of de ‘singulariteit’ het eeuwig leven kan helpen realiseren is of getransformeerde lichamen – die tegen die tijd voor grote delen of zelfs geheel uit nanotechnologie kunnen bestaan – in staat zijn de bezieling te behuizen. Ray Kurzweil beweert zelfs dat we tegen die tijd complete nano-avatars zullen hebben en ook in digitale werelden kunnen leven die niet van echt te onderscheiden zijn. We kunnen dus met nano-technologie nagebouwde kopieën van onszelf hebben. Wat hij feitelijk bedoelt is dat de realiteit zoals wij die kennen, compleet samengesmolten is met de digitaal gecreëerde realiteiten. Zo kunnen er digitale werelden gebouwd worden die door onze breinconnectie met het internet aan ons gevisualiseerd worden als levensecht. Essentieel voor de vraag of wij in meerdere werelden tegelijk kunnen leven of bijvoorbeeld in een nano-kopie van onszelf kunnen leven, is de vraag: “wat ons huidige lichaam of de (toekomstige) nano-avatars leven inblaast?” De film ‘Surrogates’ met Bruce Willis in de hoofdrol laat hiervan een illustratie zien. Ook in de film ‘The Matrix’ zien we hoe een plug in het brein aangebracht wordt en de beleving in de digitale wereld niet van echt te onderscheiden valt. Die films wekken de suggestie dat het ‘originele lichaam’ in een soort slaapmodus gaat en de digitale beleving feitelijk het “bewustzijn” overneemt. Ook in de film ‘Avatar’ zien we dit principe terug.

Stel dat het mogelijk is dat we nog binnen ons leven mee zullen maken dat we ons leven voort kunnen zetten in een Avatar. Is het dan noodzakelijk om het originele lichaam in leven en slaaptoestand te houden? Of zou het mogelijk zijn om ‘dat wat ons levensadem geeft’ te uploaden naar een nagebouwde nanotechnologie-kloon? Natuurlijk kunnen we ook uitgaan van de situatie waarin geleidelijk alle biologische onderdelen van ons lichaam vervangen worden door onderdelen die met nanotechnologie nagebouwd zijn en waar de “foutjes” uitgehaald zijn, zodat ons lichaam feitelijk niet meer ouder wordt en sterft. Dan is een upload in feite dus niet nodig. De vraag geldt dan nog steeds of dat transhumanistische lichaam – oftewel dat androïde nanolichaam – in staat is om onze bezieling te behuizen. Eerder schreef ik al over de ziel en de geest in dit artikel (klik op de link). De vraag die we ons dus zouden kunnen stellen is een zeer filosofische, namelijk: “Is het menselijke lichaam bezield en valt deze ziel te uploaden naar een avatar of is deze vast te houden in een lichaam waar nanotechnologie de originele biologie vervangen heeft?

Waarom ik zo ver uitweid over dat transhumanisme, singulariteit, de nanotechnologie en de plannen van Ray Kurzweil en Google? “Je zou het toch over de matrix hebben Vrijland?” Dat klopt. De reden dat ik zo uitweid over die onderwerpen, ligt in het idee dat het één met het ander te maken heeft. Stelt u zich voor dat op bovenstaande vraag, het antwoord “ja” is; zou het dan niet mogelijk kunnen zijn dat onze ziel al gevangen zit in een biologische computer die wij kennen onder te benaming “het menselijk lichaam“? En stelt u zich eens voor dat de ziel te uploaden valt naar een avatar in de nabije toekomst (zoals Ray Kurzweil en Google van plan zijn); is het dan niet zo dat diegenen die de upload realiseren een behoorlijke macht krijgen in dat proces? Ik bedoel: als je je ziel wilt uploaden naar een nano-avatar, dan heb je toch een netwerkverbinding nodig (zie de film Transcendence). Je moet ergens een brein-connectie (of wat al niet zo meer) leggen. Is het dan niet zo dat diegenen die het netwerk beheren de macht krijgen over de geüploade zielen? Stel dat Google zegt: “Wij helpen je je ziel te uploaden naar een prachtige verbeterde en onsterfelijke versie van jezelf“. Leg je dan niet alle macht over je ziel in handen van Google?

Bovenstaande uitleg in ogenschouw nemende kom ik eindelijk op mijn visie aangaande ‘de matrix’. De matrix is in mijn optiek het reeds bestaande netwerk dat onze ziel geüpload heeft naar onze huidige bio-avatar, genaamd “lichaam”. Dit lichaam is gefirewalled door de beheerders van het netwerk die de upload gerealiseerd hebben (zoals Google dat in de toekomst mogelijk wil). Dit firewall is het reptielenbrein in onze hersenen die ons via angst afgestemd houdt op het netwerk van “Google”. Onze originele ziel bevindt zich buiten deze bio-computer en buiten deze matrix. We kunnen er alleen niet zo eenvoudig naar terug, omdat “Google” de upload gerealiseerd heeft en er voor gezorgd heeft dat we niet zomaar even aan hun netwerk en hun macht kunnen ontsnappen. Dit draadloze netwerk heb ik in vele van mijn artikelen de Saturnus-matrix genoemd. De grote WiFi zender die zielen binnen onze bio-computers gevangen houdt, is de planeet Saturnus. Dit verzin ik niet zomaar, nee dit heb ik in meerdere artikelen toegelicht op basis van alle symboliek die we overal om ons heen waar kunnen nemen (zie hier en hier). De matrix is dus feitelijk een zielengevangenis gebaseerd op hetzelfde principe als waar Google, het transhumanisme en de singulariteit naar streven. Een digitale gevangenis in een kunstmatig gecreëerde realiteit waarin onze ziel gevangen zit en feitelijk niet tot haar recht komt. De wereld zoals die volgens de religies door ‘God’ geschapen is, is dus de wereld van de valse God en niet van de Goddelijke bron waaruit alles voorkomt, maar van de God van deze simulatie (de Ray Kurzweil van Google). De architect van de filmreeks ‘The Matrix’ en ‘de grote architect’ waar de vrijmetselaars en andere geheime genootschappen overs preken.

Er is in mijn optiek echter een alles verbindende kracht met het origineel van onze ziel (die zich bij de ware “goddelijke bron” bevindt), namelijk ‘de liefde’. Ik geloof dat onze ziel een kwantumverstrengeling heeft met haar origineel. “Bewustzijn” hiervan zorgt dat we deze kwantumverstrengeling kunnen gaan ervaren. Gewaar zijn van dit bewustzijn is een kunst die we moeten en kunnen oefenen. Deze kwantumverstrengeling heb ik al eerder beschreven in het artikel ‘De liefde, de kwantumverstrengeling met ons origineel in de goddelijke bron‘ (zie hier). Het is de grootste uitdaging om de beperkingen van de huidige realiteit – de matrix – te overstijgen en in de liefde te gaan en ons bewust te worden van ons origineel; onze originele ziel die zich buiten deze software simulatie van “Google” (of in dit geval de ‘Saturnus cult’) bevindt. Het is de grootste uitdaging om te verbinden met onze ziel als onderdeel van de goddelijke bron via de liefde. De ‘geest’ van de liefde overstijgt alle matrix-firewall-beperkingen en doet ons ervaren wie we werkelijk zijn. Het ontkoppelen van angst en het ontkoppelen van je lichamelijke beperkingen van je brein is een uitdaging die bijna onmogelijk lijkt. Het ontkoppelen aan deze “matrix-gevangenis-voor-de-ziel” is een uitdaging die praktisch onhaalbaar lijkt. Het bewustzijn van de kwantumverstrengeling met de ziel – die zich in de goddelijke bron bevindt – is echter het belangrijkste waar we voor moeten ontwaken. Daarin schuilt de grootste kracht. Daarin schuilt alles. De liefdesverbinding met ons origineel is feitelijk de kwantumverstrengeling die er simpelweg is en waar we ons bewust van kunnen worden; beyond the matrix.

Bron linkvermeldingen: Wikipedia

 

Gedeeld 102

Tags: , , , , ,

About the Author ()

Comments (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Designer schreef:

  Beste Martin,

  Weer een leuk artikel. Heb jij toevallig ook ooit de site van Lenon Honor (lenonhonor.com) bekeken? The borg Agenda documentaire die hij heeft gemaakt (en op YouTube staat) heeft het ook over een matrix. Dit gebaseerd op Star Trek. Waarom begin ik hierover?? In 1 aflevering van Star Trek gaat iemand dood en komt bij een god. Deze zegt: als je dit en dit doet dan kom je in de hemel (of wat dan ook) De persoon vraagt zich meteen af: Ja dat kun je wel zeggen, maar misschien is dat weer een lokker naar een andere matrix. (ik ben niet z’n schrijver merk je wel).

  Als je in YouTube zoekt naar: the borg agenda full , kom je al zijn afleveringen tegen. Dit is nagenoeg hetzelfde wat jij onderbouwt. Ik ben benieuwd naar je reactie.

 2. Designer schreef:

  Vervolg op mijn vorige mail.

  Het draait eigenlijk alleen om het hier nu zijn. We kunnen wel denken dat we weten hoe het zit maar dat maakt eigenlijk geen bal uit. Dat veranderd niks voor mij nu, nu, nu, en nu 🙂 . Ik vraag me ook van alles af. Die vragen heb ik onderzocht (en doe ik nog steeds) en daarbij helpen jou en andere artikelen mij enorm. Ik geniet van het NU, nu, nu en nu en probeer mij af te vragen als mij lichaam versleten/op is waar mijn ziel naar toe gaat. Misschien verdwijnt het in het licht. Misschien komen we een “god” tegen. Die wil ik niet op zijn woord geloven. Ik wil zelf bepalen wat ik doe (als dat kan). Vandaar dat ik je attendeerde op de site van Lenon Honor. Misschien heb je er wat aan, misschien niet. Altijd goed.

  Met zeer vriendelijke groet en al goeds gewenst

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten