De oorlog in Syrië en de aankomende of ‘zich ontluikende’ wereldoorlog

Filed in GESCHIEDENIS by on 10 mei 2016

derdewereldoorlogDe Russische president Vladimir Poetin riep gisteren op tot het oprichten van een wereldwijde veiligheidsorganisatie om terrorisme te bestrijden. De vraag is of we hieruit zouden kunnen concluderen dat Poetin (of Putin, zo u wilt) dus eigenlijk de globalistische agenda van een New World Order steunt. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het misschien nuttig om de geschiedenis van Rusland enigszins te kennen en dit te plaatsen in het licht van de internationale verhoudingen van heden ten dage. Velen denken namelijk dat Poetin juist een lastige luis in de pels van de elitaire globalisten is en dat hij zich met hand en tand tegen hen verzet. Dit zou de reden zijn dat Rusland zo van alle kanten bedreigd wordt en dit zou de reden zijn voor de dreigende houding van de NAVO in de richting van Rusland. En er is veel voor te zeggen, ook als we kijken naar wat er bijvoorbeeld op dit moment in Brazilië gebeurt. Daar lijkt president Dilma Rousseff slachtoffer te zijn van Amerikaanse infiltratie in het parlement en senatoren die omgekocht zijn in wat nu uitloopt op een schandaal met de titel ‘Operation Car Wash‘. Brazilië is één van de BRICS landen en dus ogenschijnlijk sterk gelieerd aan Rusland. Die relatie is dus wel enigszins fragiel. Inmiddels lijkt de “coupe” op Dilma Rousseff te zijn afgewend doordat de stemming die daarvoor gehouden werd in de senaat is afgekeurd door de nieuwe voorzitter van het lagerhuis.

Het heeft er dus alle schijn van dat er wel degelijk een strijd gaande is op hoog niveau om de landen die gelieerd zijn aan Rusland, uit dat kamp te breken. Het zou dus logisch zijn te concluderen dat er echt een strijd gaande is om de plannen van de New World Order dwars te bomen. Niet voor niets gaat het met zoveel tumult en dreigende oorlog gepaard en niet voor niets doet Amerika haar best om regeringen in landen omver te werpen. Of is het gewoon het eeuwen oude spel van verdeel en heers dat op alle niveau’s in de maatschappij te herkennen is? Ook in Amerika zien we nu tijdens de voorrondes van de verkiezingen hoe Donald Trump flink aan de bosjes loopt te schudden. Het gaat er op alle fronten heftig aan toe.

De oorlog in Syrië is maar één van de radartjes in het wereldwijde radarwerk en de ‘road map’ richting wereldheerschappij. Het is overigens niet alleen oorlog in Syrië, maar het is de meest verslagen oorlog, omdat de media nu eenmaal gebruikt worden met een bepaald doel. Van de oorlog in Mali horen we bijvoorbeeld nauwelijks iets. De vluchtelingenstromen veroorzaakt door deze oorlogen dienen een zeker doel, maar ook het opzetten van etniciteiten tegen elkaar dient de agenda van verdeel en heers. Die tactiek is al veelvuldig succesvol toegepast. Het meest recente voorbeeld daarvan is de Joegoslavië oorlog. Onderstaande documentaire geeft daar een zeer scherpe analyse van.

Om een goed beeld te krijgen van de oorlogssituatie in Syrië – of liever gezegd “van de wereldwijde oorlogssituatie” – is het niet alleen nuttig een klein beetje historie te kennen, maar ook en vooral te leren luisteren naar ‘common sense’ of te wel je boerenverstand of intuïtie. Daarbij is het vooral de kunst om door de propaganda en verdraaide beeldvorming van de mainstream media heen te prikken.

Ik zal stap voor stap wat zaken belichten waarvan ik denk dat ze nuttig zijn en ik hoop dat ik de alles enigszins correct en accuraat weet te verwoorden, omdat ik geen historicus ben, maar de informatie vergaar door graafwerk. De officiële geschiedenis is veelal herschreven door de overwinnaars, waardoor het per definitie lastig is om de juiste versie te achterhalen.

De oorlog in Syrië

De oorlog in Syrië begon maart 2011. Dit zou een voortvloeisel zijn van ‘de Arabische Lente’ als gevolg de daad van één man: in Tunesië stak een straatverkoper zichzelf in brand uit protest tegen allerlei misstanden: armoede, werkloosheid, corruptie, onderdrukking. Dat werd het begin van protesten in heel Tunesië, die oversloegen naar andere landen in de regio, overal met als doel de autoritaire leider, die als schuldige voor die misstanden werd gezien, te verdrijven. Na Tunesië kwam Egypte, toen Jemen, Libië en vanaf half maart ook Syrië. Dat is althans de officiële lezing. In dat kader is het nuttig om iets meer te leren over hoe geheime diensten als de CIA werken in de manier waarop ze revoluties bouwen. Oekraïne is daar een mooi voorbeeld van, maar eigenlijk begon het al in de jaren ’90 in Joegoslavië. En waarschijnlijk is het trucje al zo oud als de weg naar Rome.

Op Beyond The Matrix en martinvrijland.nl vind u enkele artikelen over de revolutie managers van Optor. De methode waarmee deze revoluties in verschillende landen gebouwd worden, wordt wel de Gene Sharp methode genoemd. Dat is overigens de methode die nu ook zeer waarschijnlijk toegepast wordt om in Europa onrust te stoken met betrekking tot de opbouw van de Pegida en de Antifa bewegingen. Een filmpje dat goed laat zien hoe deze methode werkt is onderstaand filmpje, vanaf 3:18 min. Kijkt u hoe deze revolutiemanagers de opstand in Egypte orkestreerden. Ook in Oekraïne werd deze methode met succes toegepast om een coupe te plegen. Al voordat de coupe succesvol was voorspelde ik deze, omdat ik de Gene Sharp methode herkende.

De methodes die worden toegepast en het arsenaal aan propagandamiddelen waarover degenen beschikken die een regime willen doen vallen zijn legio. Zo kunnen ze werken met ‘valse vlag’ aanslagen, complete in scene gezette situaties (ook wel hoax genoemd) of ‘inside jobs’, waarbij gladio-achtige agenten aanslagen plegen op eigen volk om vervolgens de schuld van die aanslag bij een andere groep neer te leggen (waarmee als het ware de vlag van dat land of die groepering op die aanslag geplaatst kan worden en het dus een ‘valse vlag’ aanslag is die van binnenuit – inside job – gepleegd is). Hier kom ik later nog even wat meer in detail op terug.

Ik wil hier niet al te veel ingaan op het ontstaan van de oorlog in Syrië, want die heeft iedereen wel kunnen volgen, maar wat wel duidelijk moet zijn is dat de geschiedenis heeft laten zien dat er steeds argumenten verzonnen lijken te worden om een regime als slecht en kwaadaardig neer te zetten. Zo zou Saddam Hoessein ‘weapons of mass destruction’ hebben, maar die zijn nooit gevonden. Tony Blair moest hier later bijvoorbeeld nog zijn excuses voor aanbieden aan het Britse parlement (zie hier). In Nederland is er geloof ik niet zo’n ophef over geweest, maar misschien zijn Nederlanders makkelijker in het ophalen van de schouders (of ik heb het gewoon gemist). Ondertussen was het Westen wel al over Irak heen gewalst en werd Saddam Hoessein onthoofd. Natuurlijk had Saddam Hoessein ogenschijnlijk vreselijke dingen gedaan, zoals de aanvallen op de Koerden in de stad Halabja in het Noorden van Irak, maar de vraag is of het Westen daar toen zo rauwig om was, want feitelijk was Hoessein toen de patsy van voormalig minister van buitenlandse zaken van de VS, Henry Kissinger, die Iran een kopje kleiner moest maken. Maar toen Saddam het veld moest ruimen werd hij dus met een leugentje om bestwil opgeruimd. In 2003 viel het Westen Irak binnen met als reden dat Saddam Hoessein terrorisme zou steunen. Inmiddels mag misschien duidelijk zijn dat Irak een noodzakelijk gebied was voor de huidige situatie in en rondom Syrië.

Bij aanvang van de oorlog in Syrië werden er ook allerlei situaties bedacht om een reden te hebben Syrië binnen te vallen. Een echte reden is er eigenlijk nog steeds niet, want elke verzonnen drogreden is al eens ontkracht. Zo zou ook Syrië over gifgas beschikken, maar dat werd al snel onderuit gehaald. Zelfs de Israëlische website Shoebat liet augustus 2013 zien dat het de rebellen waren die gifgas hadden gebruikt en niet het Assad regime. Uiteindelijk moest de Westerse imperialistische grootmacht een andere reden vinden om oorlogsactiviteit in Syrië te ontplooien. Nog steeds is niet echt duidelijk bewezen waarom Assad zo’n slechte leider zou zijn en waarom hij het veld zou moeten ruimen.

Opmerkelijk is dat de opkomst van ISIS ongeveer dateert uit die periode nadat alle valse voorwendselen om Syrië binnen te vallen mislukten. Niet dat dit ongewild is geweest. De periode voor 2014 is in mijn optiek slechts de opwarmfase geweest. Opmerkelijk is in dat kader te zien hoe de opkomst van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ongeveer in dezelfde periode lag als de opkomst van ISIS. Beide in 2014. Erdogan werd tot president verkozen in augustus 2014 en ISIS kwam rond juni 2014 op. Tel daar de verkiezingsperiode van Erdogan bij op en er lijkt een verband te kunnen zijn.

Overigens moet ik erg opletten wat ik over Turkije of Erdogan zeg, want zodra ik ook maar het woord Turkije of Erdogan in de mond neem, staan heel veel Turken op hun achterste benen. Of dat ingehuurde agenten van de MIT (Turkse geheime dienst) zijn die hier in Nederland de gemoederen moeten bewaken of dat het gewoon nationalistische Turken zijn die simpelweg niet 1 kritisch geluid wensen te horen, is natuurlijk de vraag.

Ik ben van mening dat er een verband lijkt te liggen tussen de opkomst van Erdogan en de opkomst van ISIS. Dat verband moet veel breder getrokken worden en daarom is het nuttig om eerst eens de geschiedenis in te duiken.

De geschiedenis van Turkije en het Ottomaanse rijk

Voor alle duidelijkheid is het nuttig om eerst eens naar de geschiedenis van Turkije te kijken. Dit ten eerste omdat Turkije een erg belangrijke rol op het wereldtoneel begint te vervullen en ten tweede om de verhoudingen in het wereldwijde krachtveld te kunnen vertalen naar de spanningen die we vandaag de dag zien. Ook de relatie tot Rusland en bijvoorbeeld Duitsland zal u duidelijk worden.

Het Ottomaanse rijk besloeg op zijn top een gebied dat strekte van gebieden in Oekraïne tot grote delen van Noord Afrika, Egypte, en Saoedi Arabië. Zelfs het huidige Israël viel onder het rijk. Laten we eerst eens Google maps erbij pakken om te kijken waar Syrië precies ligt en door welke landen het omringt wordt. Dat zal bij de meesten wellicht wel al bekend zijn, maar het is toch goed om het even op uw netvlies te hebben: Google maps.

Onderstaand kaartje laat het Ottomaanse rijk op zijn top zien.OttomanEmpireIn1683

Onderstaand filmpje dat ik op YouTube vond geeft mooi kort en bondig weer welke rijken er de afgelopen 2000 jaar zo’n beetje opgekomen en weer verdwenen zijn.

De weergave is niet helemaal correct, want deze kaart en tijdlijn geeft alleen de opkomst van nieuwe rijken weer, maar niet het inkrimpen van de rijken vanaf de periode dat ze op hun top waren. Het Byzantijnse rijk was eigenlijk een gevolg van de opsplitsing van het Romeinse rijk in 395 na Christus in het West en Oost Romeinse rijk. Het Oost Romeinse rijk werd het Byzantijnse rijk, dat steeds verder slonk en werd geregeerd vanuit Constantinopel, het huidige Istanbul. Rusland heeft grote betrokkenheid gehad met het voormalig Oost Romeinse rijk (of te wel het Byzantijnse rijk), want in juni 860 voeren 200 Russische schepen de Bosporus op om Constantinopel te veroveren. Deze YouTube presentatie geeft een goed overzicht van de geschiedenis van de opsplitsing van het Romeinse Rijk en de grote invloed van het Byzantijnse rijk en de relatie met Rusland. Voor de goede orde: de naamgeving Constantinopel van het huidige Istanbul is afkomstig van de keizer van het Oost Romeinse rijk, keizer Constantijn. Voordien hete de stad Byzantijn. Daar is de naam van het Byzantijnse rijk dus van afgeleid.

Belangrijk om te onthouden is dat in 1054 na Christus de kerk van het Romeinse rijk werd opgesplitst in de kerk onder Rome en de Kerk onder Constantinopel. De Roomse kerk hing de paus (de patriarch / opperpriester van Rome) aan, met Latijns als voertaal. De kerk van het Oost Romeinse of liever gezegd Byzantijnse rijk hing de patriarch (of te wel opperpriester van Constantinopel) aan en had Grieks als voertaal. Daar begint u al een beetje de relatie met Rusland te ontdekken, want waar bevindt de patriarch zich op dit moment? Juist ja. In Rusland. Moskou om precies te zijn. De bemoeienis van Rusland met het Byzantijnse rijk begon al vroeg en dat had alles te maken met handel via het water. De Zwarte zee speelde hierin een belangrijke rol. Het Byzantijnse rijk was overigens heer en meester op zee (met name de Middellandse zee), omdat ze een wapen hadden waarmee ze andere schepen met vuur konden bestoken via een goedje waarvan nu nog steeds niet bekend is wat het was, maar dat ‘het Griekse vuur’ werd genoemd. Ze hadden betere zwaarden en betere bescherming dan wie dan ook op dat moment.

Bij de opkomst van de het Ottomaanse rijk, verliest het Byzantijnse rijk aan macht en grondgebied. Ze doen een beroep op Rome en dat luidt naar verluidt de start van de Kruistochten in. Constantinopel blijft dan nog ongeveer 200 jaar in handen van het Byzantijnse rijk, om dan alsnog in handen van de Turks islamitische strijders uit Aziatische gebieden te vallen. Deze hernoemen de stad tot Istanbul.

Gelijktijdig met het afbrokkelen van het Byzantijnse rijk is Rusland aan het groeien. Dat Russische rijk bestaat eigenlijk uit Slavische mensen die zich op de steppen vestigen dat zich strekt van Oekraïne tot meer oostelijk gebied, waaronder ook Moskou valt. Nu begrijpt u wellicht ook de historische band tussen Rusland en Oekraïne. Belangrijk in dat kader waren de grote rivieren die aansluiten op de Zwarte zee, waardoor handel met de Byzantijnen mogelijk werd. De Russen verzorgden eigenlijk de handel tussen de Vikingen (misschien wel de Friezen) en de Byzantijnen over hun grondgebied. De feitelijke roots van Rusland liggen zelfs in Kiev (hoofdstad van het huidige Oekraïne).

Al met al beginnen u er nu misschien wat kwartjes te vallen. Wat hebben we de afgelopen decennia gezien? We begonnen met de Joegoslavië oorlog in Servië. Daarna kregen we de financiële crisis in Griekenland en recentelijk in 2014 begon er een oorlog in Oekraïne. Wat valt daarin op? Welnu, Servië is sterk aan Rusland gelieerd vanwege het Russisch orthodoxe geloof (wat eigenlijk het Oost Romeinse of Byzantijnse geloof is); Kiev is de originele vestigingsstad van het Russische rijk en Griekenland is gelieerd aan Rusland vanwege het oude Byzantijnse geloof waarin Grieks de hoofd-voertaal was. Alle drie de landen waarin dus “problemen” zijn ontstaan hangen erg aan Rusland. Moskou is feitelijk de plaatsvervangende vestigingsstad geworden van het Russisch orthodoxe geloof; wat eigenlijk het Grieks Orthodoxe geloof is of liever gezegd het oude Oost Romeinse geloof. Het geloof dat zijn oorsprong vind in Rome, maar van Rome wilde afsplitsen, omdat Rome te veel aan beeld aanbidding deed. Kortom: Servië, Griekenland en Oekraïne hingen erg aan Rusland. Begint u de ‘dots’ te ‘connecten’? Begint u een beetje te zien wat er gaande is? Mooizo, dan hebben we een begin. Maar er is nog veel meer.

Het einde van het Ottomaanse rijk en het ontstaan van Saoedi Arabië

Het afbrokkelen van het Byzantijnse of Oost Romeinse rijk heeft de opkomst van het Ottomaanse rijk ingeluid of liever gezegd andersom. Dat Ottomaanse rijk hield pas op te bestaan met de eerste wereldoorlog. Die eerste wereldoorlog is ongetwijfeld veel besproken, maar wat ik eigenlijk maar weinig gehoord heb, is de rol van het zionisme daarin en tevens het ontstaan van Saoedi Arabië. Overigens kom ik later nog terug op dat West Romeinse rijk en het Oost Romeinse rijk, want het heeft er alle schijn van dat we nu een opleving zien van die twee oude rijken, waarbij u zich moet voorstellen dat de hoofdstad van het Oost Romeinse rijk zich na de val van Constantinopel heeft verplaatst naar Moskou. De Russische adel adopteerde namelijk in der tijd van het Byzantijnse rijk (of te wel het voormalig Oost Romeinse rijk) hetzelfde geloof, omdat dit gunstig was voor de handelsbetrekkingen. Herinnert u zich recent nog de gesprekken tussen paus Franciscus en de Russische patriarch Kirill? Kijkt u maar eens even naar dit filmpje:

U ziet dat ze op 1:13 min. een soort overeenkomst lijken te tekenen. Zou dit iets te maken kunnen hebben met het samenvoegen van de twee oude rijken; het Westelijke en Oost Romeinse rijk? Tja, als u nu denkt: “Daar hebben de kerken toch geen invloed meer op. Dat wordt toch meer bepaald door overheden en legers“, dan zou u het wel eens mis kunnen hebben.

Kijken we dus naar het spanningsveld tussen Turkije en Rusland, dan is nu te begrijpen dat de Turken die eigenlijk het overblijfsel zijn van het Ottomaanse Rijk, eigenlijk een vijand hebben aan Rusland. De Russen waren immers de zakenpartners van de Byzantijnen en daarnaast hebben ze hun geloof geadopteerd. Rusland is feitelijk het nieuwe Oost Romeinse of het nieuwe Byzantijnse rijk. Moskou is het Rome van het huidige Oost Romeinse rijk.

Het lijkt erop dat binnen het West Romeinse rijk eveneens een machtsverschuiving heeft plaatsgevonden van – eerst naar Londen – en vervolgens naar Washington D.C. Maar misschien kunnen we wel stellen dat Rome nog steeds het machtscentrum vormt, alleen dat het financiële centrum zich naar Londen heeft verplaatst (en laten we Zwitserland niet vergeten in dat kader) en het militaire machtsblok naar Washington D.C. Het West Romeinse rijk heeft zich als het ware enorm uitgebreid. Althans in dat perspectief zou je het kunnen zien. Het is wat kort door de bocht, wat je hebt binnen dat rijk ook nog wel wat machtsstrijd gehad, zoals tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland.

Maar laten we even inzoomen op het Ottomaanse rijk voordat ik probeer hier de hele wereldgeschiedenis in een nutshell samen te vatten. Het Ottomaanse rijk werd eigenlijk pas onderuit gehaald in de eerste wereldoorlog. Onderstaand filmpje is in dat kader nuttig om even naar te kijken. Ik hoop dat uw Engels een beetje redelijk is, zodat u mee kunt kijken (kijk tot ongeveer 2:20 min.)

Het hele bestaansrecht van Saoedi Arabië en dat “koninkrijk” valt terug te herleiden aan het omkopen van Ibn Saud, een Wahabistische Emir die na de Balfour-declaratie het bestuur kreeg over het oostelijk deel van het Arabische schiereiland als dank voor zijn steun aan de Britten. In 1916 ontleende de Arabische gewesten hun bestaansrecht aan het Sykes-Picot akkoord met Groot Brittannië en Frankrijk tijdens de eerste wereldoorlog. Dit luidde het einde in van het Ottomaanse rijk; zoals het rijk van de Turken voor de eerste wereldoorlog feitelijk heette. De Emirs van de Arabische gebieden wilden onder de heerschappij van de Ottomanen (Turken) uit en sloten feitelijk een deal met de Engeland en Frankrijk. De Ottomanen op hun beurt werden gesteund door Duitsland en vice versa. Omdat de Emir van het westelijk deelgebied (de in het filmpje genoemde Hoessein Bin Ali) van het westelijk Arabisch schiereiland, zich weigerde neer te leggen bij het zionistisch plan van het reserveren van grondgebied voor de oprichting van een natie voor de joodse gemeenschap in Palestina, werd Ibn Saud (van het oostelijk Arabisch gebied) ingehuurd om het dwars liggende westelijke gebied (dat van Hoessein Bin Ali) in te veroveren.

Kortom: eerst werden alle Arabische stammen ingehuurd om het Ottomaanse rijk eruit te bonjouren en vervolgens werd die Arabische Emir gesteund die het zionistische plan van het reserveren van grondgebied in Palestina voor de staat Israël, bereid was te steunen, om de andere Emir (die daar niet mee instemde) een kopje kleiner te maken. De ingehuurde Ibn Saud veroverde dus het westelijke deel van het schiereiland en mocht zich als beloning sindsdien koning noemen. Het Saoedisch koningshuis heeft haar bestaansrecht dus feitelijk volledig te danken aan het meewerken aan het toen al bekende plan van de oprichting van de staat Israël. Of te wel: het koningshuis van Saoedi Arabië bedankt haar bestaansrecht aan het zionisme! Onthoud dit, want dit wordt verderop nog erg belangrijk.

Het Ottomaanse Rijk koos bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog dus de Duitse zijde. Het Ottomaanse Rijk was al geruime tijd aan het verzwakken, maar wist tijdens de Eerste Wereldoorlog zich kranig te verdedigen tegen de geallieerden. Toch lukte het hen niet om de oorlog te winnen en dus viel het eeuwenoude rijk na de oorlog uiteen. Het rijk werd in 1299 door Osman I gesticht en viel uiteen op 29 oktober 1923, maar eigenlijk lag het einde van het Ottomaanse rijk al vast met het opstellen van de Balfour-declaratie in 1917 (die u straks nog in een filmpje zult zien) Al in de achttiende eeuw brokkelde de macht van het Ottomaanse Rijk langzaam af waarna de Eerste Wereldoorlog de doodsteek werd voor het machtige rijk. De verhouding tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk was al tijden lang gespannen, tijdens het bestaan van het Ottomaanse Rijk zijn er maar liefst elf Ottomaans-Russische oorlogen geweest. Een oud spanningsveld dus.

De eerste wereldoorlog begon overigens met de moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. In 1915 maakt ene Alexander Parvus samen met de Duitse geheime dienst plannen voor de illuminati Bolsjewistische coup in Rusland (zie hier). Hiervoor ontving Parvus 7 miljoen Duitse mark van het Duitse ministerie van financiën. U moet zich dan voorstellen dat de waarde van een miljoen nu minstens een duizendvoud is van wat dat toen waard was. Parvus ontmoette Vladimir Lenin in 1915 in Zürich om zijn plannen te bespreken. Alexander Parvus was duidelijk een insider, want hij voorspelde al in 1904 dat er een wereldoorlog zou komen tussen de geïndustrialiseerde landen.

Tijdens de rechtszaak van de moordenaars Gavrilo Princip en Nedelko Cabrinovic kwam naar voren dat de Franse vrijmetselaars van de Grand Orient achter de moordplannen zaten. De Serviërs kregen echter de schuld en er werd een enorme massaslachting aangericht onder de Serviërs (zie hier). Dit was het begin van de ontketening van een wereldoorlog, omdat de Russische Tsaar niet wilde dat de Serviërs zouden buigen voor de Oostenrijks-Hongaarse druk. Servië werd alle militaire steun toegezegd door Rusland, Frankrijk en Engeland als zij niet toe zou geven aan eisen van Oostenrijk. De Franse vrijmetselarij heeft dus aangestuurd op een bewust conflict dat moest uitmonden in een wereldoorlog. Zij wisten natuurlijk dat Rusland het Servische volk, waar zij een sterk historische band mee hadden, niet zouden laten barsten. Oostenrijk zoog Duitsland mee de oorlog in en zo ontstonden de twee grote kampen, waarbij het Ottomaanse rijk en de reservering van het grondgebied in Palestina dus duidelijk 1 van de beoogde doelen was. Het gebied werd immers veroverd met behulp van de Arabische stammen op de Ottomanen en de Saouds mochten het huidige Saoudi Arabië veroveren. Dit alles gefinancierd met Rothschild geld (zo blijkt zo meteen als u de Balfour declaratie in het eerst volgende filmpje zult zien).

In diezelfde periode werd een coupe gepleegd in Rusland. De tweede Bolsjewistische revolutie werd voorbereid door deze Alexander Parvus in 1916 voor. Hij zorgde ervoor dat Lenin al het benodigde geld voor deze coupe tot zijn beschikking had zie hier). Het J.P. Morgan concern bestond voornamelijk uit joodse zionisten. Met name Jacob en Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max Warburg, Jerome J. Hanauer, Alfred Milner en de koper familie Guggenheim financierde de Bolsjewistische partij van Lenin. De Schiff familie en de Rothschild familie bezaten sinds de 18e eeuw een gezamenlijke onderneming in Frankfurt. Jacob H. Schiff was een afstammeling van een rabbijnen familie. Hij vertrok in 1860 naar New York en werd opgeleid door Rothschild. Schiff kocht zichzelf in de investeringsbank Kuhn, Loeb & Co. in met Rothschild’s geld. Paul en Felix Warburg werden ook mede-eigenaren van Kuhn, Loeb & Co. Al deze investeerders samen zorgden voor het benodigde kapitaal voor de geplande coup. Tsaar Nicolaas II deed op 2 maart 1917 afstand van de troon.

Het woord Tsaar is overigens afgeleid van het woord Cesar, wat staat voor keizer. De Russische tsaren waren dus eigenlijk de keizers van het Oost Romeinse rijk, met het geadopteerde Byzantijnse (Oost Romeinse) geloof. Maar goed. Belangrijk om te weten is dus dat een grote vijand van het Ottomaanse rijk, maar tevens potentieel aasgier van grondgebieden van het rijk, tijdens de eerste wereldoorlog feitelijk overgenomen werd door de Rothschild zionisten met Lenin als frontman. Vanaf dat moment is Rusland dus feitelijk Rothschild gebied onder leiding van eveneens het zionisme. Dat is voor velen misschien een brug te ver, maar ik daag u uit tot research.

De financiering van en de opkomst van Erdogan

Wie is Recep Tayyip Erdogan eigenlijk? Wat weten we van hem? Erdogan is eigenlijk een Georgiër, die onderdeel uit zou maken van de Khazaarse elite. Er wordt veel gesproken over een machtsstrijd tussen de Khazaarse elite (of Khazaarse mafia) en de illuminati e.d. door mensen als Benjamin Fulford, maar ikzelf zie dat als disinfo, bedoeld als vangnet voor mensen die weten welke machtsgroepen er zijn. Door de indruk te wekken dat deze onderling strijd voeren, waarbij 1 groep de New World order wil ondermijnen wekken zij mijns inziens valse hoop. Desalniettemin is Erdogan een Ottomaan in zijn roots, afkomstig uit een gebied dat buiten de grenzen van het huidige Turkije ligt. Van 1994 tot 1998 was Erdogan de burgemeester van Istanboel, en van 14 maart 2003 tot 28 augustus 2014 was hij de 25e premier van Turkije. Eigenlijk dus de op 1 na hoogste positie van het land. Hij stichtte de AKP partij in 2001, waarvan hij leider bleef tot na de presidentsverkiezingen van 2014. Die presidentsverkiezingen won hij met exact 51%. Een opmerkelijke overwinning die bijna doet denken aan verkiezingsfraude. In 2013 en 2014 braken er flinke protesten uit tegen Erdogan, waarbij hij hard ingreep en 22 doden vielen. Een corruptieschandaal in de overheid waarbij 100 miljard betrokken was leidde in 2013 tot de arrestaties van (volgens de mainstream media) nauwe bondgenoten van Erdoğan. Erdogan noemde het onderzoek echter een “staatsgreep” en een “complot”. Zijn regering reageerde met omstreden hervormingen van de rechterlijke macht en de veiligheidstroepen. Turkije blokkeerde Twitter, Facebook en YouTube nadat Erdoğan werd beschuldigd in een opname vrijgegeven op het internet. Het echte verhaal achter dit alles krijgen we niet te horen, maar mijn visie hierop is dat de schandalen misschien juist wel gebouwd zijn om juist lastige tegenstanders van Erdogan uit de weg te ruimen, om zo ruim baan te maken voor een totalitaire dictatuur.

De relatie van Erdogan met Fethullah Gülen is ook erg interessant. Deze Gülen woonde jaren in Amerika en onderzoeker Henry Makow refereert in een verhelderend artikel naar de schrijver/onderzoeker genaamd Bortecine. Deze stelt dat Gülen een crypto jood is die voor de CIA werkt. Een crypto jood is iemand die bijvoorbeeld een andere nationaliteit of religie aanneemt, maar feitelijk het judaïsme aanhangt. Makow stelt [citaat] The whole “Arab Spring” Islamist movement is modelled on Turkey, a Mossad-CIA state, run by crypto Jews. Bortecine, a Turkish patriot, recounts the consequences for investigating the Illuminati Jewish-controlled agencies behind terror and assassinations in Turkey.

Gulen_benedictOp deze foto zien we Gülen de hand schudden van wijlen paus Johannes Paulus II. Ze doen dit middels een vrijmetselaar handdruk, waarbij de duim tussen duim en wijsvinger gedrukt wordt.

Het is interessant het stuk van Makow eens goed te lezen, maar ik citeer nog een stukje van deze meneer Bortecine [citaat] Fethullah Gülen has been working for the CIA since 1964 when American diplomat Graham Füller created him and financed him using drug money. He is believed to have amassed $25 billion from heroin. The Gulen movement “forms the apex of a huge conglomerate that includes NGOs, firms, newspapers and college dormitories in Turkey, plus schools across the world.”

Several journalists who have tried probing Gulen have found themselves prosecuted or jailed. He has hundreds of schools around the world. These schools are financed by CIA drugs. And these schools act like CIA & MOSSAD offices. If he doesn’t die in a few years, Jews will anoint him as the Caliph of the Muslim World. What is Caliph? The master spiritual leader of the Muslim World. The UNIQUE LEADER. A kind of Judaist Muslim Pope.

Within the Arab Spring in Egypt, Morocco, Algeria, Syria, Tunis, Libya, Yemen and Turkey, tens of “Justice and Development Parties” were established. In the Middle East, these parties were supported by the Illuminati Jew-controlled Muslim Brotherhood.

Ook legt Borcetine uit dat Gülen achter de oprichting van de AKP partij van Erdogan zit en verantwoordelijk is voor vele false flag aanslagen. Het document is zeer de moeite van het lezen waard en maakt meteen duidelijk dat de vermeende ruzie tussen Erdogan en Gülen waarschijnlijk bedoeld is om zand in de ogen van de massa te smeren. Natuurlijk is Google gewillig en hebben mensen deze ontmaskering van de relatie Erdogan/Gülen kunnen lezen. Er moest dus iets gebeuren.

Gedeeld 100

Tags: , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Arend Zeevat schreef:

    Een groot deel van de ons bekende geschiedenis zou men kunnen zien als de perfectionering van technieken voor de intensieve mensenhouderij, oftewel human farming.

    https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

    https://www.youtube.com/watch?v=ea0Alh_K-ow

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten