Verborgen historie komt aan het licht (video’s!)

Filed in GESCHIEDENIS by on 12 oktober 2015

afbeelding 3

In het huidige informatietijdperk, het tijdperk van het internet, is informatie steeds makkelijker te vinden. De waarheid of kennis wordt dus niet meer zoals vroeger, compleet beheerd door een wetenschappelijke of religieuze elite, maar eerder door iedereen die zich er mee bezig houd. Dit heeft grote gevolgen voor ons bewustzijn als mens. Het heeft ook een grote invloed op mijn persoonlijke zoektocht naar de verborgen historie van de mensheid.

De verloren beschaving

Iedereen heeft er wel eens van gehoord; de verloren beschaving. Een hoog ontwikkelde beschaving in de prehistorie, die aan zijn einde is gekomen door een gigantische catastrofe. We kennen allemaal wel de legende van Atlantis of het Bijbelse verhaal van de Ark van Noach. Vorige eeuw restte ons niets anders dan deze legendes te geloven of anders weg te zetten als fictie. Dit is waar ik met mijn onderzoek een einde aan probeer te maken.

afbeelding 2

Afb 2: Er zijn veel aanwijzingen voor globale catastrofes aan het einde van de laatste ijstijd.

Videoserie:”The ancients were mighty”

In de op mijn onderzoek gebaseerde videoserie genaamd: “The ancients were mighty” presenteer ik observeerbare feiten die iedereen kan nagaan. Deze manier van werken  is slechts het begin in een nieuwe periode van onderzoek naar de ware historie van de mens. In het onderstaande stuk vertel ik wat over de inhoud van de video’s. Er is veel beeldmateriaal nodig om tot de conclusies te komen die ik presenteer. Dit is de reden dat ik deze filmpjes vol bewijsmateriaal gemaakt heb. Het kijken van het videomateriaal is noodzakelijk om de dingen die ik vertel ook zelf te herkennen. Geloof niet blindelings wat ik zeg, maar zie zelf of het waar is. Er zijn vast en zeker ook nog andere feiten die mij ontgaan zijn te vinden in het beeldmateriaal.

Hierodner de eerste video uit de serie. De gehele playlist vindt u hier.

Het begin van de zoektocht

De legendes van de verloren beschaving zijn zo oud als de beschaving zelf, maar nooit was er zo veel informatie beschikbaar als nu. In de vorige eeuw zijn er boeken en documentaires uitgekomen van onderzoekers als Erich von Däniken en Graham Hancock. Die laatste heeft wat mij betreft de zoektocht naar de verloren beschaving op een serieuze manier bij het grote publiek geïntroduceerd. De TV-documentaire genaamd “Quest for the lost civilisation” werd door miljoenen bekeken. In mijn jonge jaren verwonderde ik mij over de mysterieuze bouwwerken die in deze documentaire in beeld komen. Er is te zien dat we een belangrijk deel van onze historie missen als mens. Zo missen we ook een belangrijk deel van wie we werkelijk zijn en waren als mens, besefte ik. Ondanks het gebruik van betrouwbare bronnen werd Graham Hancock weggezet als charlatan. Deze veroordeling heeft alles te maken met een bepaald paradigma, maar ook de hiërarchische structuur binnen de wetenschap en eigenlijk de gehele maatschappij. Dit gegeven is een heel onderwerp op zichzelf, ik zal hier later een apart artikel aan wijden.

afbeelding 4

Afb. 4: Graham Hancock en “The quest for the lost civilisation”.

De scriptie

In het dagelijkse leven ben ik docent. Voor het afstuderen moest ik een scriptie schrijven. Ik was toen al jaren bezig met de zoektocht naar de verloren beschaving. Tot mijn verbazing kreeg ik van mijn docenten toestemming om over dit onderwerp te schijven. De scriptie moest echter wel wetenschappelijk en aardrijkskundig van aard blijven. Naast mijn fascinatie voor de verloren beschaving was ik ook zeer geïnteresseerd in het fenomeen wetenschap op zich. Ik vond het onbegrijpelijk; Het lijkt voor archeologen verboden om te spelen met het idee van een verloren beschaving. De titel van mijn afstudeerscriptie luidt dan ook: “Wetenschap, pseudowetenschap en de archeologie in de Peruviaanse Andes”. Ik was zeer blij dat ik over iets bijzonders mocht schijven en begon hier meteen aan, bovendien was ik iets op het spoor! De PDF van mijn scriptie is hier te zien onder deze link.

Geo-archeologie

Mijn scriptie moest geografisch (aardrijkskundig) van aard zijn. Het was de bedoeling dat ik dus de aardrijkskundige onderzoeksmethode zou toepassen. Dit leek eerst een beperking maar bleek later een zegen. Het begin van een dergelijk onderzoek bestaat uit het puur onbevooroordeeld observeren van overeenkomstige verschijnselen. Dit was het resultaat van mijn observaties:

afbeelding 5

afb. 5: Dolmens of hunebedden op heel het noordelijk halfrond.

afbeelding 6

afb. 6: Meer overeenkomsten tussen megalithische structuren op aarde

De verschijnselen in Peru en Egypte grepen mijn aandacht het meest. Ze zijn anders dan de andere overeenkomsten tussen structuren. De overeenkomsten dolmens te zien op afbeelding 5 kunnen verklaard worden door de eenvoud van de constructie: niet meer dan een paar stenen op elkaar stapelen. Al blijft het een interessant gegeven dat mensen over de hele noordelijk halfrond het nodig vonden om stenen van honderd ton te verplaatsen. De structuren in Peru en Egypte zijn anders en moeilijk na te maken. Er zijn te veel specifieke overeenkomsten tussen deze structuren om dit aan toeval toe te schrijven. De structuren vereisen een hoge mate van kennis en kunde om te creëren en zijn in ieder geval zeer merkwaardig.

afbeelding 7

afb. 7: Zeer veel specifieke overeenkomsten tussen structuren in Peru en Egypte

Mijn onderzoek is dus uniek vanwege het gebruik van de geografische methode. Dit betekent geen geneuzel met verwarrende, eeuwenoude teksten, die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Deze manier van onderzoeken zorgt er voor dat ik zonder tekstuele culturele kaders mijn onderzoek kan uitvoeren. De bestaande culturele kaders identificeren in dit geval de Inca in Peru in en de Farao’s in Egypte als bouwers van de structuren. Omdat deze duizenden jaren uit elkaar liggen kunnen ze niks met elkaar te maken hebben. Met het gebruik van de geoarcheologische methode kom ik los van de culturele kaders en kan ik objectief observerend te werk gaan.

Het wetenschappelijke kader en de reguliere theorie

De reguliere theorie die geschiedkundigen en archeologen aan houden werkt meestal wel vanuit culturele kaders. Het paradigma van een 6000 jaar oude, langzaam ontwikkelende beschaving met de huidige westerse samenleving als toppunt, is een van die kaders. Men gaat er van uit dat alles wat gevonden wordt, gemaakt is door minder ontwikkelde culturen.

Maar met wetenschap, cultuur of religie op zich, is niks mis. Het is hoe deze toegepast wordt in het dagelijks leven. Zo kwam dit ook naar voren in mijn scriptie. In mijn scriptie gebruikte ik de vereisten voor een wetenschappelijk onderzoek om de validiteit van de bestaande theorieën te toetsen. Een bestaande reguliere theorie is bijvoorbeeld: “De Inca hebben met hun bronstijd-technieken Sacsayhuaman gebouwd”. Er moet een onderzoek zijn geweest waaruit naar voren is gekomen dat dit ook daadwerkelijk kan. In de NOVA-documentaire “Secrets of Lost Empires – Inca” probeert men exact dit te doen. De wetenschappers die het veldwerk/onderzoek uitvoeren hebben artikelen geschreven waar vanuit de reguliere wetenschap vaak naar wordt verwezen. Zo is de algemeen geaccepteerde waarheid vastgesteld. In de videoserie die bij dit artikel te vinden is, is te zien dat het onderzoek compleet faalt om te bewijzen dat de gebouwen met de voorgestelde Inca  methodes gebouwd kunnen zijn.

afbeelding 9

afb. 9: Een steen wordt met 250 mensen een stukje door het dorp getrokken

Het vervoer van de stenen wordt amper uitgevoerd, er wordt geen gebruik gemaakt van Inca technieken, kleine stenen vallen al, en het resultaat is niet vergelijkbaar met Sacsayhuaman. De reguliere theorie faalt en is hier dus ontkracht. Wat het veldwerk in de NOVA-documentaire wel laat zien is hoe onwaarschijnlijk het is dat Sacsayhuaman en de andere genoemde structuren door de Inca zijn gemaakt. De logistieke en bouwkundige waanzin van deze theorie wordt duidelijk.

afbeelding 10

Afb. 10: Het gebruik van stalen beitels. De Inca hadden alleen brons, geen Inca techniek dus!

afbeelding 11

afb. 11: Het resultaat van het veldwerk vergeleken met een megalithische muur.

Wat is er dan wel gebeurd?

Om te kijken wat er wel gebeurd is bij de bouw van de mysterieuze structuren is het belangrijk alle bekende culturele en wetenschappelijke kaders los te laten en simpelweg weer te observeren. Bij deze observaties viel het mij op dat de rotsen uitgesneden leken en de muren ingezakt alsof ze van klei waren. Dit leek een absurd idee, alleen was  het lang niet zo absurd als de reguliere theorie.

afbeelding 12

afb.12: Eigenaardige structuren in Peru, Japan en China

In de documentaire van Jesus Gammara en Jan Peter De Jong’s: “Cosmogony of the three worlds”  (zie hier)

wordt er een experiment uitgevoerd waarbij voorwerpen in klei  gedrukt worden. De afdruk komt exact overeen met de vreemde vormen in de rotsen. Dit toont aan dat de rotsen zacht zijn geweest en dus gesneden of platgedrukt konden worden. Bovendien kunnen we zien dat op veel plaatsen het oppervlak van de rotsen verglaasd is. De kristalstructuur van de rots heeft een andere vorm aangenomen. Het zachte gesteente en de verglazing verklaren de hoge precisie van de naden in de muren omdat de oppervlakken van de stenen zacht waren bij het plaatsen. Ook worden de verschillende overeenkomende kenmerken op structuren in Egypte en Peru verklaard door de experimenten met klei.
afbeelding 13
afb. 13: Links: Een mooi voorbeeld van verglazing. Rechts en onder: Het experiment met klei en de duidelijke overeenkomsten met structuren in Peru en Egypte.

De uitkomst:

Er komen meerdere conclusies naar voren uit mijn zoektocht naar de verloren beschaving. Het begint steeds duidelijker te worden dat we een aanzienlijk deel van onze geschiedenis als mens missen. De overeenkomstige kenmerken en onverklaarbare precisie in de megalithische structuren laten iets zien wat steeds moeilijker te ontkennen valt: het bestaan van een geavanceerde beschaving in de prehistorie. Wat ook duidelijk naar voren komt, is dat de gevestigde orde binnen de wetenschappen dit maar moeilijk kunnen accepteren. Het past niet binnen de bestaande archeologische en geschiedkundige paradigma’s. Je zou je kunnen afvragen of we als moderne mens het concept van de verloren beschaving wel kunnen accepteren? Een mens die mogelijk verder ontwikkeld was dan wij? Zijn we dan nu wel zo goed bezig? En wat kunnen we beter doen? Ons zelfbeeld zou wel eens aangepast moeten worden. Het is duidelijk dat we niet op de reguliere theorie en de bestaande culturele overtuigingen kunnen vertrouwen om ons te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. We moeten op zoek gaan naar informatie en daarbij bereid zijn elk idee een kans te geven, hoe waanzinnig het vanuit onze culturele perceptie ook lijkt. Steeds meer waarheden komen dan aan het licht. Het internet kan ons helpen de nodige informatie is steeds makkelijker te vinden. Als we ons bestaande paradigma en ons daarbij horend zelfbeeld los laten bouwen we een nieuwe waarheid die van iedereen is. Meer over deze ontwikkeling in mijn volgende artikel en ondertussen: veel plezier met de zoektocht!

Gedeeld 139

Tags: ,

About the Author ()

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. JorisTruthseeker schreef:

  Hoi Casimir, welkom op BTM! Leuk dat ik niet meer de enige youtuber ben nu. Interessant wat je schrijft en de invalshoek die je meeneemt in je bijdragen. Ik ga ook eens een kijkje nemen op je youtube kanaal. Cheers, Joris

 2. Erick S. schreef:

  Verloren beschavingen en dus ook de kennelijk verloren technieken hebben mij sinds kleine jongen al gefascineerd. Dit begon met ‘Waren de goden kosmonauten’ van Erich von Daniken en resulteerde in dat ik backpackend door Mexico, Peru, Quatamala en Belize ben getrokken.

  Dat Erich von Daniken het had over buitenaardse invloeden bij de bouw van genoemde bouwwerken was voor mij lange tijd de meest logische verklaring. Want hoe kon het anders? Met de gereedschappen van toen…

  Inmiddels ben ik zowat af van de buitenaardse invloed-theorie en dit met name door o.a. de volgende video: https://www.youtube.com/watch?v=oK1Rzch89Dw (die ook wordt aangehaald in de genoemde videoserie alhier). Deze manier van werken met tonnen wegende blokken steen verklaard niet alles maar het is wel een manier om zware stenen te verplaatsen.

  Wel ben ik nog steeds ietwat twijfelend aangaande de buitenaardse invloeden.
  Als je bijvoorbeeld de tombedeksel van Palenque bekijkt: http://www.aboutastronauts.com/uploads/2/1/8/5/21855586/706006146.jpg (waar ik een erg mooie replica van heb) – dan spreekt dit erg tot de verbeelding. In vergelijking met een huidige astronaut lijkt het een afbeelding van iemand in een ruimteschip. Tsja…inmiddels is duidelijk dat we nooit naar de maan zijn geweest en dat het gehele ‘space program’ berust op niets dan leugens en inmiddels CGI…dus waar kunnen we deze tombedeksel eigenlijk nog mee vergelijken? 🙂

  But I digress…

  Wat ik altijd dacht, na het zien van al die ‘scoop marks’, was dat er hitte aan te pas gekomen heeft moeten zijn. Met von Daniken in het achterhoofd legde ik altijd de link naar ‘lasers’…waarmee als ware het boter door steen heen werd gesneden. Maar…dit was natuurlijk slechts een geromantiseerd idee bij gebrek aan een echte goede verklaring.

  Deze video-serie ‘The Ancients were Mighty’ toont goed aan dat deze ‘uitgesneden loodzware stenen’ en technieken die gebruikt zijn om deze te vervaardigen ‘wereldwijd’ te vinden zijn. Zoals Graham Hancock ons ook al uitlegde maar dan meer ingaand op details aangaande de manier waarop alles gebouwd en ‘uitgehakt’ zou kunnen zijn.

  Het lijkt mij inmiddels wel duidelijk dat de architecten allemaal putte uit 1 en dezelfde bron. Alsof er een blauwdruk was of iets dergelijks. Of zou er op alle genoemde locaties 1 en dezelfde architect zijn geweest?

  Hoe het ook zij…
  …wat mij nu nog steeds niet duidelijk is: hoe kon het dat steen zo makkelijk kon worden ‘gescooped’?

 3. Mirjam schreef:

  Toevallig las ik net een reisverslag van Carla Fox, zij is pas geleden in Peru geweest. Ik zal hier de link geven naar haar ervaring in Sacsayhuaman omdat ik denk dat je dit ook interessant zult vinden. Als je ervan uitgaat zoals zij en ik dat we multidimensionale wezens zijn, begrijp je haar bevindingen beter en haar communicatie met de energieen daar en de stenen welke ook bewustzijn hebben http://thecarlafoxblog.blogspot.nl/2015/10/sacsayhuaman.html

  Er staan nog meer artikelen met reisverslag en foto’s van haar bezichtigingen bij ancient sites in Peru.

 4. Casimir schreef:

  Hoi mede youtuber!

  Prettig kennis te maken
  Ik zal ook nog eens een kijkje nemen bij jou…
  MVG,

  Casimir

 5. Casimir schreef:

  Hoi Erick,

  Leuke reactie, geeft stof tot nadenken. Ik was mij bewust van de meneer uit het filmpje die het hefboom effect gebruikt om Stonehenge te reproduceren. De stenen die hij gebruikt zijn ongeveer 10 ton en de materialen en ondergrond waarmee hij werkt zijn verkregen met moderne technieken. Toch is het zeker plausibel dat Stonehenge (stenen van 40 t) op deze manier te maken was in de steentijd. Structuren als Sacsayhuaman en het Osirion zijn niet echt met deze methode te verklaren, dit gaf je zelf ook al aan 😉 Ik betwijfel namelijk of deze structuren met moderne technieken wel te repliceren zijn. De extreme precisie in combinatie met het gigantische gewicht zorgt voor zeer lastige bouwkundige situaties. Het zacht maken van stenen lijkt indd. de enige oplossing. Het vreemde is dat het niet een soort beton betreft, maar dat het daadwerkelijk moedergesteente is wat men zacht gemaakt heeft. De wijze waarop dit gedaan is blijft mij onduidelijk. Mogelijkheden zijn: extreme hitte, een zeer sterk zuur of base en straling van een electromagnetische of andere vibraties van een voor ons nog onbekende aard die de quantummechanische eigenschappen van de materie beïnvloed, en zo zacht en licht maakt. Het betreft in ieder geval een techniek die wij moderne mens niet of nauwelijks kennen, anders waren de structuren al verklaard. Het gaat hier indd. over een hoog ontwikkelde cultuur met een specifieke technologie, die zich om een of andere reden dun verspreid over de wereld heeft gevestigd. Graham Hancock is wat mij betreft trouwens “een baas” Hij heeft weer een fantastisch boek geschreven genaamd: “Magicians of the gods” met een sterke bewijsvoering over de verloren beschaving. Het is een goeie vent, ik heb hem aangesproken op facebook en hem mijn filmpjes getoond. Hij heeft de moeite genomen er naar te kijken en zelfs een filmpje gedeeld op zijn facebook-pagina’s en twitter-account! 😀

  Ik ben nu bezig met het volgende filmpje en ik hoop je gouw van meer info te voorzien.
  MVG,

  Casimir

 6. Casimir schreef:

  Hoi Mirjam,

  Dank voor je reactie en de link, ik zal er later eens naar kijken.
  Het idee dat de stenen bewustzijn hebben of zijn is niet op zichzelf staand.
  Sommige stenen die onderweg van de steengroeven naar de bouwplekken te vinden zijn worden in de volksmond “stenen die gingen huilen” of “stenen die moe werden” genoemd.
  Het idee gaat samen met de hypothese dat eigenlijk de gehele realiteit een constructie van bewustzijns-vibraties is die op een bepaalde manier resoneren. Wanneer mensen (met behulp van mogelijke gereedschappen en een hoog bewustzijn) in staat zijn de juiste bewustzijnsfrequentie te vinden is het mogelijk om de materiële eigenschappen van deze steen in ruimte-tijd te manipuleren. Er wordt dan gebruik gemaakt van de multidimensionale aard van de realiteit. Wie weet waren “the ancients” veel bewuster van hoe de dimensies in elkaar zitten en konden zo ruimte tijd manipuleren. Wellicht zijn wij veel te materialistisch en is er een spirituele revolutie nodig om ons ook bewust te maken van deze latente krachten. Laten we open staan voor alle mogelijkheden die het oneindige universum ons biedt.

  MVG,

  Casimir

 7. Mirjam schreef:

  Hoi Casimir,

  Jij ook bedankt voor je reactie. En ik vind je eigen bevindingen interessant, zeker over de multidimensionale aard van de realiteit. En onze multidimensionale krachten. Carla die via haar core essence ( zoals zij dit noemt) is eigenlijk haar diepere zelf op 5d dimensionaal level invoelt op de energieën en krijgt zo informatie. Dit is een klein stukje uit haar artikel waarvan ik al een link gaf in mijn eerste reactie:

  When I visited the site in 2007, I was able to briefly tune in and get some information on the construction techniques. What was used was a combination of vibrationally reducing the gravity of the stone so it could be levitated or lifted, while softening it so that it could be easily carved. This time, I saw that vibrational tools had been used, one somewhat like a machete, and possibly lasers. Giants were also present, at least for the construction of the first 2 rows of teeth that contained the very largest stones. The whole thing went up fairly rapidly, too. So this puts at least the oldest part of the site at a much earlier date, perhaps pre-cataclism at 13,000 years ago.

  Dit bevestigd ook jouw bevindingen dat de stenen van zacht materiaal moesten zijn, zoals klei en over de inkervingen en het glasachtige oppervlak. Dus mijn gevoel is ook dat dit op een hoger level gedaan is qua vibratie en energie en andere tools. Ik vond het frappant om jouw artikel te lezen en dezelfde dag ook haar reisverslag en bevindingen. Ik ben benieuwd wat je van haar informatie en bevindingen/ervaringen vindt.

  Groetjes,
  Mirjam

 8. Casimir schreef:

  Hoi Mirjam,

  Ik heb het stuk meteen helemaal gelezen. Er zijn een hoop parallellen tussen de ervaring van Carla en verklaringen in mythen en legenden over de bouw van de megalithische bouwwerken en de tijd van “de ancients” meer dan 10000 jaar geleden. Ook Carla’s omschrijving van in contact komen met de kern van je zijn (eenheid bewustzijn van het oneindige universum) en via daar een andere dimensie ervaren is iets wat overeen komt met mijn eigen ervaringen tijdens bewustzijnsveranderende praktijken. Interessant dat er ook iets staat over gereedschappen: Een paar kleine objecten zijn er gebruikt: Laatst sprak ik iemand die de boek aan de hand van mana en de Egyptische ankh verklaarde.
  Het zou mij niet verbazen als dit uiteindelijk de technieken zijn waarmee de megalieten vervaardigd zouden zijn. Het zou meteen verklaren waarom wij niet begrijpen hoe het gedaan is en waarom we geen tot weinig gereedschap vinden bij deze bouwwerken.

  Groetjes,

  Casimir

 9. Pieter schreef:

  Hoi Casimir,

  Je verhaal is veel te kort door de bocht om echt iets te verklaren, maar omdat je de wetenschappelijke methode belangrijk vindt heb ik toch een paar vragen voor je:

  1. “Er zijn veel aanwijzingen voor globale catastrofes aan het einde van de laatste ijstijd”. Oh ja? Graag meer bewijzen hiervoor;
  2. Graham Hancock maakt veel gebruik van de Orion Correlation Theory, waarvan aangetoond is dat dat niet klopt. Niet echt een betrouwbare bron;
  3. “Er zijn te veel specifieke overeenkomsten tussen deze structuren om dit aan toeval toe te schrijven”. Oh ja? Waarom?
  4. Over Sacsayhuaman: een documentaire naar voren schuiven als bewijs dat iets op een bepaalde manier gedaan is is geen goede redenering. Op wikipedia staat een heel verhaal, en er zijn zelfs ooggetuigenverslagen van de bouwmaterialen;
  5. “Bij deze observaties viel het mij op dat de rotsen uitgesneden leken en de muren ingezakt alsof ze van klei waren”. Leuk dat je dat vindt. Het zegt alleen niets over wat er echt is gebeurd;
  6. “De afdruk komt exact overeen met de vreemde vormen in de rotsen. Dit toont aan dat de rotsen zacht zijn geweest en dus gesneden of platgedrukt konden worden”. De afdruk lijkt op de rotsen. En dit toont alleen aan dat er voorwerpen in klei zijn gedrukt in de documentaire;
  7. “De overeenkomstige kenmerken en onverklaarbare precisie in de megalithische structuren laten iets zien wat steeds moeilijker te ontkennen valt: het bestaan van een geavanceerde beschaving in de prehistorie”. Nee hoor, de overeenkomsten laten alleen zien dat mensen in de steentijd mooie dingen met steen konden bouwen. Graag meer uitleg over hoe je de stap tussen de structuren en een geavanceerde beschaving maakt.
  8. “Het is duidelijk dat we niet op de reguliere theorie en de bestaande culturele overtuigingen kunnen vertrouwen om ons te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.”. Oh ja? Want?
  9. “Het internet kan ons helpen de nodige informatie is steeds makkelijker te vinden”. Je snapt hopelijk dat je juist op internet heel goed moet nadenken over wat je leest?

  Ben benieuwd naar je antwoorden!

  Pieter

 10. Casimir schreef:

  Hoi Pieter,

  Veel dingen dingen die ik zeg verklaar ik mbv beeldmateriaal in de filmpjes:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLoq6712ZQs6ZplX_CephFiFaat1SuWDC2
  In de 5 filmpjes geef ik dus voorbeelden van observaties waarop ik de stellingen in dit artikel baseer.
  Heb je deze filmpjes gezien? Uit je vragen denk ik op te maken dat het niet het geval is, of je bent een hoop vergeten?

  1. De “younger dryas impact” hypothese is tegenwoordig al meer een stevige theorie met een grote hoeveelheid aan bewijs: De scablands in de vs, een sedimentlaag met door hitte gevormde kristallen, plutonium op de ijskap van groenland, enz.. Duiden allen op inslag van gesteente uit de ruimte, op de ijskap van Noord-America.

  Zie https://scholar.google.nl/scholar?q=younger+dryas+impact&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0CCEQgQMwAGoVChMIzOL4z5fyyAIVArwUCh3bBgH-

  Ook zijn er over de hele wereld verspreid duizenden verhalen over catastrofes in de pre-historie, maar daar baseer ik mij (nog) niet op.

  2. Ik gebruik nergens in mijn theorie Graham Hancock als bron, ik baseer mij voornamelijk op te observeren feiten en gebruik geografische en geologische methodes om deze met elkaar in verband te brengen.

  3. Dit is natuurlijk altijd discutabel, maar in de filmpjes zal je zien dat de overeenkomstige kenmerken tussen de genoemde structuren uniek zijn. Daar boven op zijn deze structuren ook het meest moeilijk om te maken. Deze overeenkomstige eigenschappen wijzen meer op een verband met elkaar dan met de structuren in de naaste omgeving. Deze lijken voor geen meter op het cyclopische precisiewerk.

  4. Deze vraag begrijp ik niet: Je bedoelt de NOVA docu? Door analyse van deze docu ontkracht ik juist het wikipedia-verhaal. De bronnen die in wiki gebruikt worden zijn geschreven door de archeologen en architecten van de nova DOCU. In de docu probeerde men hun theorie te bewijzen, maar ze faalden: kijk filmpje 2.1 voor mijn beredenering hiervoor.

  5 + 6 Observeer de 100+ afbeeldingen in de bijbehorende filmpjes: Hier leg ik uit dat er verglazing (moet zacht zijn geweest) te zien. Ook zijn tal van vormen te zien zie zonder het zacht maken van het gesteente gekkenwerk zijn, helemaal met Inca gereedschap. Een leuk voorbeeld is ook het omhoogkomende materiaal bij spleten tussen stenen in een muur. Kijk filmpje 2.2 voor deze fenomenen.

  7. Goeie vraag: Zoals ik al zei is het niet mogelijk of anders een logistieke waanzin om de structuren zo te maken. Bovendien komen de eigenschappen van de structuren dusdanig overeen dat zij meer met elkaar te maken hebben dan met de nabije steentijd omgeving. Deze combinatie van factoren zorgt voor de door jou geciteerde conclusie, ik wil graag een tegenargument over deze stelling want: “Nee hoor, de overeenkomsten laten alleen zien dat mensen in de steentijd mooie dingen met steen konden bouwen” gaat natuurlijk totaal niet in op de kwesties die ter sprake zijn…zoals: is het mogelijk met de beschikbare gereedschappen? Hoe plaatst men een blok van 100 ton op twee onregelmatig voorbewerkte oppervlakken die exact moeten overeenkomen?

  8. De reguliere theorie: Zegt dat Sacsayhuaman in Peru bijv. allemaal door de Inca gedaan is. En een culturele overtuiging is bijvoorbeeld dat de huidige westerse samenleving ontstaan is vanuit Jagers verzamelaars 5000 BCE, en vanuit hier in voornamelijk europa tot zijn toppunt is gegaan. Gezien mijn bevinden kunnen we hier niet van uit gaan…Logische redenering toch? als ik vind dat er een hoog ontwikkelde beschaving was in wat wij de prehistorie noemen.

  9. Mja, ik hecht dus niet zo heel veel waarde aan bronnen, ik hou het liever bij observaties en deductief redeneren. In mijn filmpjes is goed te zien en te horen hoe ik dat doe. Ik quote bijna nooit een bron als zijnde een tekstfragment, ik gebruik alleen beelden uit bronnen.

  Thank you for sharpening my fangs on this matter 😉

  VG,

  Casimir

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten