Aanslag Nice op nationale feestdag “Le Quatorze Juillet” ter viering Franse revolutie

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 15 juli 2016

nice-aanslagHet dodental van de terreuraanslag in Nice waarbij een vrachtwagen op een feestvierende mensenmassa inreed, staat op het moment van schrijven op 84 mensen. De eerste indruk is dat dit een echte aanslag is, omdat we op een aantal filmpjes veel gillende en rennende mensen zien. Ook de vrachtwagen zelf is goed te zien. Hoewel we in het verleden te maken hebben gehad met aanslagen die duidelijk in scene gezet waren, zijn we nu mogelijk in de fase beland waar echt doden vallen. Niet voor niets werd er deze week erg gezinspeeld op de waarschijnlijkheid dat er veel ISIS terroristen in de vluchtelingenstroom naar Europa vermengd zouden zitten. Je kon er al vergif op innemen dat dit een voorbode was voor een terreurgolf in Europa.

De aanslag komt president François Hollande macaber genoeg niet zo heel erg slecht uit. De rellen in Frankrijk als gevolg van de economische hervormingsplannen blijven maar aanhouden. Hoewel de media hier niets van toont, was dit de aanblik van Parijs tijdens de finale wedstrijd tussen Frankrijk en Portugal. President Hollande kan nu de noodtoestand handhaven. De oude noodtoestand zou op 26 juli aflopen, maar is vandaag met 3 maanden verlengd.

paris-protests-900x350

De aanslag vindt plaats op de dag van de viering van het begin van de Franse revolutie. Op 14 juli 1789 werd de Parijse gevangenis La Bastille bestormd. Dit was het startschot van de Franse Revolutie, die uiteindelijk heel Europa en eigenlijk de halve wereld, in 20 jaar oorlog heeft gestort. Zou het kunnen dat we nu opnieuw aan de vooravond van internationale onrust staan, met als startschot dezelfde datum? Op 10 juni 2016 schreef ik een artikel met de titel ‘Franse revolutie in de maak of gaat terreuraanslag de redding bieden‘. Daarin zei ik:

Er is dus nog maar 1 redding mogelijk voor Brussel om dit Große Reich zu retten en dat is de troefkaart. En een troefkaart hebben ze in Brussel! Daarvoor heeft men jaren lang gebouwd aan een klimaat van een goed gecoördineerde groei van de moslimgemeenschap binnen eigen grenzen om daar met Wahabistisch geld (Saoedi Arabië), moskeeën uit de grond te stampen die als kweekvijver voor radicalisme konden dienen. De (door de geheime diensten goed opgeleide) extremistische imams mochten daar voor radicalisering zorgen, zodat Europa binnen eigen grenzen aan haar huurlingenleger kon bouwen, gebaseerd op brainwashing van jongere gelovigen. Vervolgens werden de deuren naar Syrië wagenwijd opengezet en werd de heenreis onbelemmerd gefaciliteerd. Het verschijnsel van de radicaliserende jongeren die als jihadist op pad gingen, werd in de media verkocht als ‘probleem’, maar was feitelijk een resultaat van de wens en wil van Europa. De acteurs in de politiek moeten het alleen verkopen als een probleem. De media zijn hun propaganda-kanaal. Gezamenlijk vormen zij de propaganda leugenmachine. Nee, die jihadisten waren wenselijk. Anders waren ze wel bij afreis tegengehouden. No problem! Het Westen heeft haar eigen huurlingenlegers gecreëerd. Natuurlijk is zo’n stelling niet altijd hard te maken door de geldstromen te volgen, omdat het vaak gehuld is in mistigheid en schimmigheid. Dit is in mijn optiek een van de redenen dat er nu een mediacampagne gevoerd wordt om het volk de indruk te geven dat Saoedi Arabië en Amerika niet meer zo goed met elkaar door 1 deur kunnen. Datzelfde geldt voor Amerika en Turkije, waarbij de media gebruikt worden om te verkopen dat Turkije boos is op Amerika, omdat Amerika de Koerdische verzetsbewegingen zou steunen. Al eerder zagen we dit verschijnsel in de breuk tussen de Turkse president Erdogan en zijn (CIA) leermeester Fetullah Gülen. Het volk wordt en masse de ogen dichtgesmeerd. Neemt u 1 ding van mij aan: de media liegen over letterlijk alles! En dat geldt zeker voor de strijd in Syrië en alle spelers op dit slagveld en voor alle side effects daarvan (de vluchtelingenstromen, de internationale verhoudingen tussen landen, etc.). De huurlingenlegers bestaan voor een klein deel uit jihadisten van eigen kweek en bodem, en voor een groot deel uit lokale strijders die al jaren namens het Westen voor het Soennitische kamp strijden. Rusland is de andere grote speler op het schaakbord, in samenwerking met het Sjiitische kamp en de overige schaakstukken in dit masterplan.

Alle grote jongens op het wereldwijde schaakbord van oorlogsvoering werken achter de schermen samen. Saoedi Arabië was en is de vazalstaat van Amerika en is gebruikt voor de islamisering van Europa. Waarbij ik opmerk dat ik niets tegen het aanhangen van de islamitische geloofsovertuiging heb. Ik constateer alleen een statistisch feit, namelijk dat Europa zelf de voedingsbodem heeft laten leggen met Saoedisch Wahabistisch geld. Dat Saoedi Arabië haar bestaan dankt aan de Balfour declaratie in 1917, waarbij de goedkeuring van het zionistisch plan met daarin de vastlegging van reservering van grond in Palestina voor de oprichting van de staat Israël van doorslaggevend belang was, heeft er voor gezorgd dat Saoedi Arabië een zionistische vazalstaat is. De Saoedi’s danken hun bestaansrecht dus aan het Westen en alles wat zij doen komt uit de koker van het New World Order plan. De strijd die in de media gevoerd wordt tussen de verschillende landen en het vingertje wijzen dat plaatsvindt, dient slechts en alleen om het volk de ogen dicht te smeren. Achter de schermen werkt men samen in het masterplan als roadmap richting New World Order via ‘Ordo ab Chao’ (Orde uit Chaos). Dus als er honderden moskeeën uit de grond zijn gestampt in Europa met geld uit deze zionistische vazalstaat en we herleiden dat tot de bron, dan is dit allemaal onderdeel van het zionistisch New World Order masterplan van de faraonische aristocratie die de wereld runt.

Wat er feitelijk gaande is, is dat het strijdtoneel in Syrië door de schaakspelers van de New World Order is opgetuigd om het spel van verdeel en heers in Europa te kunnen spelen. Je kunt geen oorlog tegen je eigen volk starten als je een groot wereldrijk wilt. Je wilt dat het volk roept om jouw leiderschap, vanuit wanhoop. Daarom is het radicaliseringsproces opgestart binnen eigen landsgrenzen. Daarom worden politici in stelling gebracht die bevolkingsgroepen tegen elkaar op moeten zetten. Daarom is een financiële crisis geïmplementeerd. Daarom is de reeks oorlogen van Irak, Libië tot Syrië gestart en daarom worden nu bewuste miljoenen vluchtelingen Europa ingestuwd om voor chaos te zorgen. Het is een goed gecoördineerd masterplan met heel veel facetten, maar al die facetten zijn weloverwogen en decennia lang voorbereid. Want ook die vluchtelingenstroom die in 2015 ineens begon te pieken (terwijl de oorlog in Syrië al veel langer gaande was) is niet zomaar uit de lucht komen vallen. En dan nu ineens weer een opleving van Vluchtelingen uit Libië? En die betalen allemaal duizenden euro’s terwijl ze uit kapotgeschoten gebieden komen? Maak dat de kat wijs! Europa staat zelf met de geldbuidel te rammelen om die vluchtelingen hier naartoe te sturen. Griekenland moest kapot gemaakt worden met een financiële crisis en krijgt als slagroom op het toetje nog even wat vluchtelingen erbij. En er komen er meer. En die hebben allemaal geld genoeg om dat dure smokkelaars-ticket op die gammele bootjes te betalen? Ik geloof er niets van! Niet voor niets zijn er prachtige boekwerkjes gedrukt als wegwijzer in Europa voor vluchtelingen, door een club gelieerd aan George Soros. De vluchtelingenstroom hoort bij het masterplan van de geplande chaos voor Europa.

Er zit nog maar één ding op als het gaat om het behoud van het plan voor dit Große Reich Europa (als roadmap richting wereldregering). Het volk moet een dusdanig groot probleem voor de kiezen krijgen dat het gaat schreeuwen om hulp vanuit Brussel. En die kans ligt natuurlijk op de loer bij de start van het EK voetbal vandaag. Er moet een gigantische terreuraanslag komen. Hierdoor kan er in 1x een ‘staat van beleg’ afgekondigd worden en raakt het volk dusdanig in paniek dat elk argument dat er nog was om uit het EU project te stappen tenietgedaan wordt door de roep om de sterke arm.

Hoewel ik in dat artikel nog rekening hield met een aanslag tijdens het EK voetbal, vindt de huidige aanslag niet veel later plaats en toch ook tijdens een groot evenement. We kunnen in ieder geval stellen dat de terreur flink afleidt van de problematiek op economisch vlak en voor je het weet wordt er weer wat wetgeving doorgedrukt, omdat iedereen is afgeleid en in de angstmodus schiet. We moeten bijvoorbeeld zeer alert blijven dat dit horror wetsvoorstel van minister Edith Schippers er niet doorgedrukt wordt ten tijde van deze chaos. De heersende elitaire klasse speelt het spel van verdeel en heers en terwijl er chaos is drukken zij maatregelen door die ogenschijnlijk bedoeld zijn om aanslagen of terreur te voorkomen, maar die ondertussen de vrijheid van iedere burger afpakken. Zal deze aanslag in Nice het startschot zijn van een aanslaggolf in geheel Europa? Blijf de politici in de gaten houden, want terwijl de media u overladen met verslaggeving van terreur, drukken zij er snel een nieuw wetje deur.

Bron linkvermeldingen: dailymail.co.ukrt.comrtlniewus.nl

Gedeeld 439

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (44)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Europa verwezenlijkt de onbekende Coudenhove-Kalergi ideologie van vermenging der rassen en dat plan begint aardig vorm te krijgen.

  Weinig mensen zullen ooit van Richard Coudenhove-Kalergi gehoord hebben. Toch is het gedachtegoed van de Oostenrijker zeer bepalend geweest voor de koers van Europa en beïnvloedt deze tot op de dag van vandaag. Zowel in het kader van Europese integratie, economisch beleid evenals immigratie dient de visie van Coudenhove-Kalergi als een handboek voor de hedendaagse Europese elite. Hoe kan een individu die dusdanig veel invloed uit heeft geoefend op de ontwikkeling van de Europese Unie (EU) zo onbekend zijn bij het grote publiek?

  Coudenhove-Kalergi (1894) was de zoon van een Oostenrijkse vader en een Japanse moeder. Zijn vader was werkzaam als diplomaat en zijn moeder was de dochter van een zeer vermogende Japanse oliehandelaar. In 1919 nam hij de Tsjechische nationaliteit aan en jaren later kwam hij in het bezit van het Franse staatsburgerschap. Deze nationaliteit zou hij tot zijn dood behouden.

  In de vroege jaren ’20 begon Coudenhove-Kalergi zijn gedachtegoed uiteen te zetten. In 1923 bracht hij zijn eerste boek uit genaamd Pan-Europa, wat een Europees samenwerkingsverdrag op basis van lidmaatschap beschrijft. Om zijn ideologie aan te kondigen organiseerde hij congressen die werden bijgewoond door vooraanstaande wetenschappers en intellectuelen van die tijd. Onder andere Albert Einstein, Thomas Mann, en Sigmund Freud waren aanwezig op deze congressen. Ook de voormalige Franse premier Leon Blum – die wij al in een eerder artikel behandelde – stond nauw in contact met Coudenhove-Kalergi.

  Via niemand minder dan Baron Louis de Rothschild kwam de Oostenrijker in contact met Max Warburg, een van oorsprong Duitse bankier. Warburg financierde de plannen van Coudenhove-Kalergi en bracht hem tevens in contact met invloedrijke personen uit de internationale financiële en politieke wereld.

  Langzaam maar zeker begon Coudenhove-Kalergi’s Pan-Europeanisme aan een opmars. Het gedachtegoed werd al snel overgenomen door een groot deel van de Europese elite en verspreid via de vele vrijmetselaarsloges op het continent. Al in 1929 stelde hij het lied “Ode aan de Vreugde” van Beethoven voor als Europees volkslied en 9 mei als ‘Europadag.’ Beide ideeën zijn exact in deze vorm geadopteerd en geïmplementeerd door de hedendaagse EU. De opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland bracht zijn progressie tijdelijk tot stilstand, maar na de Tweede Wereldoorlog zette de Oostenrijker zijn werk ongehinderd voort.

  Het Europese volkslied en Europadag zijn slechts het topje van de ijsberg. De geest van Coudenhove-Kalergi lijkt nog steeds rond te waren in de instituties van de EU, want achter iedere wet of beleidsstuk dat wordt aangenomen lijkt zijn hand te zitten.

  Het ultieme doel van Coudenhove-Kalergi was de verwezenlijking van een “Verenigde Staten van Europa.” Volgens de Oostenrijker zou men ook op andere continenten uiteindelijk toewerken naar dit model, want hij schrijft eveneens over een Pan-Amerikaanse Unie – die zowel Noord- als Zuid Amerika zou omvatten – en een Aziatische Unie onder leiding van China en Japan. Het einddoel is een wereld bestaande uit slechts vijf staten die nauw met elkaar samenwerken, waarmee Coudenhove-Kalergi feitelijk doelt op een globale overheid.

  In de vroege jaren van de Koude Oorlog pleitte Coudenhove-Kalergi voor een Europese douane-unie die uiteindelijk zou transformeren tot een monetaire unie. Deze unie zou tot stand moeten komen door een samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie.

  In zijn boek Praktischer Idealismus beschrijft de Oostenrijker hoe Europa in de toekomst niet langer bewoond zal worden door de oorspronkelijke bewoners van Europa, maar door een mengelmoes van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. De nieuwe Europeaan moet volgens Coudenhove-Kalergi lijken op de oude Egyptenaren.

 2. Martin Vrijland schreef:

  Bullshit alarm:

  “Volgens BFMTV was de vrachtwagen waarmee de aanslag werd gepleegd enkele dagen geleden verhuurd aan degene op wiens naam het identiteitsbewijs stond. De man was bij de politie bekend voor geweldsmisdrijven en vuurwapengebruik, maar stond niet te boek als geradicaliseerd. Bij de inlichtingendiensten was hij niet bekend.”

  inlichtingen diensten kijken en lezen alles mee, maar een bekende van de politie zou niet bij de inlichtingen diensten bekend zijn?

  http://www.ad.nl/dossier-aanslag-nice/wat-weten-we-tot-nu-toe-van-de-aanslag-in-nice~a9860a7b/

 3. Calvin schreef:

  Ik kan in elk geval bevestigen dat het een echte aanslag was. Familie van mijn vrouw was daar voor een huwelijk en hebben het gezien en zijn zwaar in shock omdat zij veel kinderen hebben zien doodgereden worden. Nu komen ze halsoverkop naar huis toe…….

  Wie er achter zit is natuurlijk weer een andere vraag.
  Mensen wederom als collateral damage om hun verschrikkelijke agenda uit te voeren……..

 4. Martin Vrijland schreef:

  Ongecensureerde beelden..waarschuwing voor gevoelige inhoud

  https://www.youtube.com/watch?v=ZVV1V34hBd4&t=0s

 5. Martin Vrijland schreef:

  Een niet geheel onbelangrijke vraag is: waarom werd de vrachtwagen toegelaten tot het gebied waar dit feestgedruis plaatsvond? Volgens deze getuige zou een politieagent nog met de chauffeur (en dus dader) gesproken hebben, voordat hij op de menigte inreed. Ten tijde van een nog steeds geldende “noodtoestand” lijkt me het een opmerkelijke keuze om een vrachtwagen zonder inspectie door te laten rijden. Luister naar deze getuige:

  http://www.beyondthematrix.nl/wp-content/uploads/2016/07/grace-bregman-stond-naast-vrachtwagen-nice.jpg

  https://youtu.be/cEAaIbWj0gQ

 6. Notis schreef:

  Lijkt erg veel op sep 2014 aanslag Haaksbergem met monstertruck (was geen ongeluk, maar waarschijnlijk opzet, vergunning gegeven, luid applaus, wapen van Haaksbergen 5 puntige ster etc.)

  https://www.youtube.com/watch?v=uBVouciy8tE

 7. Notis schreef:

  Coudenhove-Kalergi

  Het is onvoorstelbaar dat dit soort fanatieke danwel domme opgeblazen egoos als de Coudenhove, die een paar boekjes hebben gelezen over filosofie naast Macchivalli’s Il principe (De heerser) denken de wereld en de hele mensheid voor te schrijven hoe de wereld politiek/militair en sociaal/economisch georganiseerd en vooral GEREGEERD moet worden.

  Helaas zolang de mensheid annex de mensen zelf nog egoistisch alleen aan hun eigen voordeel, welvaart en (in oorlogs/crisitijd) eigen hachje denken en NIET met elkaar kunnen DELEN SAMENWERKEN zolang zal deze ellende blijven bestaan!

  Kijk naar de situatie van Martin zelf en vele, vele, vele anderen alleen al hier in Neanderland>!

 8. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Ik denk heus niet dat deze false flag een hoax is, het ziet er allemaal heel echt uit,maar zijn er al beelden van de truck die de mensen dood reed?( Beelden zoals bij de’ Penis of Osiris Apeldoorn’ aanslag zeg maar)
  Er moet toch iemand met een mobieltje iets gefilmd hebben waar je kan zien dat mensen overreden worden. Lijkt me sterk dat het allemaal weer een hoax is.

 9. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  En zijn er ook beelden van de terrorist dat ie het vuur opent nadat ie 80+ mensen heeft doodgereden?.
  Ik kan niks vinden.
  De politie heeft geprobeerd de truck tegen te houden begrijp ik.Zijn daar ook beelden van?
  of wordt daarmee bedoeld de agenten die achter de truck aanrennen? Snap er niks van.
  (voor de duidelijkheid, ik ben niet in de war,maar ben gewoon op zoek naar beelden van de aanslag zelf, dus het overrijden en vervolgens het neerschieten van mensen)

 10. leeuw schreef:

  die vrachtwagen had kogelvrijglas en las elders dat ie een dag eerder was gehuurt?????

 11. Notis schreef:

  Volgens mij is de aanslag NEP. Maar ik kan het best verkeerd hebben; overtuig mij dan maar.
  OP 0.03 sec en verder “slachtoffers” in groteske houdingen, op hun rug liggend, benen wijd half naakt, want kleren van het lijf gerukt en ga zo maar door.

  Het bloedstroompje op 0.09 e.v. ziet er ook vrij geplastificeerd uit. De persoon (m of v) daarboven ook weer in dezelfde groteske houding een persoon op rug liggend, dit keer zijn of haar paarse (sic) broek nog aanhoudend
  Haha Je hebt ook (zoals wij al van veel eerdere aanslagen weten) plastic-siliconen poppen die kant en klaar op bestelling aangeleverd worden.

  Argument wat ook TEGEN een echte aanslag pleit is dat Nice een Franse zeer touristische badplaats waar vele rijken danwel minder rijken der Aarde kunnen vertoeven , zeker in deze tijd hoogseizoen en feest dus.

  Ook gewone touristen zijn niet geheel onbemiddeld en hebben familie die enorme rechtszaken kunnen en zullen voeren tegen de dader(s) , de rOverheid die gefaald heeft en ga zo maar door….etc. etc. etc.

  Hahaha wat een grap, weliswaar qua bedoeling een Gruwelijke Grap, maar zoals wij ook weten de eerst klap etc.. de eerste emotionele schok is voldoende voor de “Cabal” om hun doelstelling danwel hun deel-doelstelling te bereiken. Angst, indammen opstand, weer invoeren noodtoestand ergo controle van de burger, Islam de schuld dus verdere ophitsing der burgers(groepen, islam vs crhistenen). etc.

 12. adje schreef:

  Goede video. Ik had em al gezien. En we kunnen er op wachten dat in nederland ons dit ook te wachten staat. (aanslagje) Waarom? Zodat de wet van Edith Mengele er ook doorheen gejast kan worden als jij anders denkt of verward overkomt. Misschien ben je wel zo’n lone wolf of een echte terrorist…
  In Amerika kun je al sinds jaren opgesloten worden zonder enig proces…
  https://www.youtube.com/watch?v=HkSkQgnEV-Q

 13. Martin Vrijland schreef:

  Yep, de “lone wolf” profiling:

  Volgens de neef was Bouhlel, die meestal in korte broek en op sandalen rondliep, officieel nog getrouwd. ,,Samen met zijn bijna ex-vrouw had hij drie jonge kinderen, maar een stabiel huwelijk was het in geen geval. Ze stonden op het punt definitief uit elkaar te gaan en waren al bezig met de eindfase van een echtscheidingsprocedure.” De echtgenote van Bouhlel, die vandaag door de Franse autoriteiten naar een schuiladres werd gebracht, zou twee jaar geleden het initiatief hebben genomen voor de breuk. ,,Hij sloeg haar namelijk,” aldus de neef die Bouhlel ‘door en door slecht’ noemt. Bouhlel en zijn vrouw woonden niet meer samen. ,,Hij had een appartementje vlakbij zijn bijna-ex gehuurd en was depressief omdat zijn huwelijk was mislukt. De kinderen woonden tot zijn ongenoegen bij zijn vrouw.”

  http://www.ad.nl/dossier-aanslag-nice/moslimterrorist-nice-dronk-alcohol-en-at-varkensvlees~a5d67523/

 14. Martin Vrijland schreef:

  Dat wilde ik net zeggen. Welk verhuurbedrijf biedt vrachtwagens met kogelvrij glas te huur aan. Bovendien zou zoiets onmiddellijk bij de geheime dienst een red flag moeten geven. Zeker als het gaat om iemand die bekend was bij de politie.

  Maar…oh ja…er moet een Europese veiligheidsdienst komen die alle gegevens van iedereen in kan kijken…t is waar ook 😉

 15. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Verwarde man (want geldproblemen?!? en/of huwelijksproblemen?) rijdt met vrachtauto bijna 100 mensen dood.
  De noodtoestand wordt verlengd met 3 maanden.
  Dat kan 2 dingen betekenen.

  A.Ben ik nou gek of
  B.ben ik in een parallel universum beland?

 16. leeuw schreef:

  http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/student-ziet-truck-nice-op-zich-afkomen-ik-wachtte-op-mijn-dood

  Het klopt niet wat men hier schrijft, want als deze vrachtwagen over bankjes heeft gereden dan hoort de voorkant er niet meer zo goed uit te zien.

  De media verkoopt kul.

  Ik neem aan dat er daadwereklijk mensen dood zijn gereden. Maar niet alles klopt er in het verhaal wat de media ons verteld.

  54 kinderen liggen er in het ziekenhuis en iets meer als 100 gewonden liggen erin

  Wat klopt er niet als je de beelden bekijkt?
  Terwijl je weet dat ouders er alles aan doen om hun kind te beschermen;
  Weet dat kinderen in zulke sytuatie beter reageren dan volwasne omdat ze nog dichter bij de natuur staan als wij.

  Volgens de media zouden dus 1 op de 3 kinderen zijn die in het ziekenhuis liggen.

  Op de beelden zie ik voornamelijk volwasne weg rennen. Zouden die hun kinderen achtergelaten hebben zodat ze massaal overreden zouden kunnen worden. .
  Nee dus.

  Ik kom al jaren vuurwerk kijken op 14 juli. Er zijn daar niet veel kinderen te zien want die liggen gewoon te bed. Ook dit jaar was ik er met mijn kleinkinderen en ze waren 1 van de weinigen en geen 1 die zo jong waren als die van ons. Ik zag geen 1 kinderwagen en in al die jaren dat ik er kom heb ik 1 hooguit 2 keer een kinderen wagen gezien.
  Maar dat zal wel per streek een beetje anders zijn neem ik aan.
  In deze streek waar ik woon zijn de ouders vrij streng naar hun kinderen toe.
  Maar als ik de beelden bekijk zijn er weinig kinderen te zien en zag wel wat buggy’s.
  Waarvan 1 leeg.
  Maar verders weinig jeugd, zoals ook bij ons in de streek is.
  Dus hoe komt men erop dat men zegt 54 kinderen liggen in het ziekenhuis.
  Word iedereen die onder de 35 als kind beschouwd?

  Naar dit soort feestjes komen masaal de oudjes erop af. De helft die hier komt is boven de 50 jaar en dat is geen grap.
  In het zuiden neem ik aan ook veel meer jeugd erop af komt en daar heerlijk een sprong in de zee maakt na afloop of daarna een krat bier neerzet en verder feest.
  Dat verschil zal er wel zijn vergelijken met onze streek. (wij wonen in midden Frankrijk)

  Maar de media moet geen kul verkondigen.
  Dan lees je een paar honderd meter heeft ie een ravage aangericht en daarna lees je elders twee kilometer. Kom op zeg wat is het? Waar zijn de beelden dat ie rond aan het schieten was en de mensen aanreed? Net wat PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling zei hierboven.

  Via via heb ik gehoort dat dit daadwerkelijk heeft plaats gevonden van iemand, die net twee straten verderop woond.

  Maar de media moet gewoon geen kul verkopen en gewoon schrijven wat er daadwerklijk heeft plaats gevonden. Zodat we weer kunnen op hen.
  Tis te zot voor woorden dat we via de alternative media de waarheid boven tafel moeten krijgen.

 17. leeuw schreef:

  DE twee na laatste zin hoort te zijn Zodat we weer kunnen VERTROUWEN op hen.

 18. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  @leeuw, je zegt dat je via via hebt gehoord dat dit daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
  Ik denk dat er veel mensen waren die zonder te weten wat er gebeurde gingen rennen.
  Misschien massa hysterie, denk daarbij aan de damschreeuwer.
  Ik denk dat al die rennende mensen geen crisisacteurs waren, maar je ziet er geen truck over mensen heen rijden..
  Anyhow, het zit weer geraffineerd in elkaar.
  Misschien was er een stuk afgezet waar de hoax plaatsvond.
  In elk geval klopt er weer geen hout van.
  Ook in de reactie’s hierboven (Calvin) wordt gezegd dat het echt is gebeurd.
  Ik ken Calvin niet en kan aan zulke reacties geen waarde hechten.
  We zien bij elke hoax mensen die zeggen dat ze iemand kennen die iemand kent die iemand kent die erbij was of dood is gegaan door de hoax. Bij een hoax vallen geen doden dus dat kan niet.
  Ik zie liever bewijs op beeld. En dat is er niet. Dat is opmerkelijk want iedereen loopt tegenwoordig te filmen met zn smartfoon.
  Ik zie wel iets wat verdacht veel lijkt op dummies.
  Mijn conclusie dus voorlopig: HOAX.
  Ik woon overigens ook in Frankrijk .omgeving Beaulieu sur Dordogne.
  Gisteren engelse (nieuwe)vrienden die hier in de buurt wonen op de lunch gehad.
  Ik had ze al eerder voorzichtig ingelicht over de hoaxes.
  Ze zei gister: wat erg he wat er in Nice is gebeurd.
  Ik zei dat ik van niets wist(ik had nog niet op de computer gekeken en TV heb ik natuurlijk niet)
  Ik zei: Ik geloof er helemaal niets van,maar het zou eventueel kunnen dat er een Manchurian Candidate is ingezet om de false flag uit te voeren.
  Ja, meteen maar met moeilijke woorden strooien om indruk te maken natuurlijk en mn deskundigheid op het gebied van false flags en hoaxes duidelijk te maken.Ze zei dat er beelden waren en dat er geen twijfel over bestaat dat het echt was.
  Toen ze vertrokken ben ik ff gaan checken.
  OMG,hoe vertel ik deze mensen dat er geen moer van klopt.
  We hebben natuurlijk met 911 Trauma Based Mindcontrol en cognitieve dissonantie te maken, dus waar begin je? Nog meer moeilijke woorden wordt deze mensen vast te veel.

 19. Edward schreef:

  Ik denk ook niet dat het echt gebeurd is. Voor meer aanwijzingen kijk eens hier:
  http://cluesforum.info/viewtopic.php?f=24&t=1906

  Je vind op Cluesforum ook meer info over het Coudenhove-Kalergi- plan.

 20. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  afstand Orlando-Nice 7770 km.
  Nice aanslag is 322 dagen na Brussel.(skull and bones)

 21. Edward schreef:

  @PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling

  Ik kan nog vermelden dat Cluesforum de “Judy Wood lakmoesproef” waar je het soms over hebt niet doorstaat. Integendeel, er wordt daar verondersteld dat Judy Wood zelf een shill is. In het beste geval is ze zwaar misleid. Dat lijk me niet zo ver gezocht. De beelden van 11 september, die Martin (volgens mij correct) aanduidt als “een computeranimatie”, beschouwt zij als “evidence” voor haar theorie.

 22. leeuw schreef:

  Wat me ook opvalt aan die beelden is je ziet vele lijken liggen en als ik de getallen moet geloven van de media is 1 op de drie dood. Op de beelden lijken alle dood. Niemand die kronkelt van de elende. Bijna geen 1 die over iemand onfermt die daar ligt.
  Heel bizar dus er klopt gewoon iets niet aan dit alles.
  Er zal denk ik wel iets gebeurt zijn maar niet zoals er is verteld.
  Dan beelden die jij graag wilde zien. ik heb aleen dit kunnen vinden.
  https://www.powned.tv/artikel/beeld-hoe-de-truck-in-nice-werd-omsingeld
  Maar geen beelden dat er mensen worden omver gereden ook die krijg ik niet gevonden.

 23. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Cluesforum is dus controlled opposition.
  Je hebt duidelijk haar boek niet gelezen, dus je begrijpt niets van p-waves en s-waves om maar een voorbeeld te noemen, Cluesforum ook niet.Cluesforum valt dus door de mand.
  Zo eenvoudig werkt het. Snap je?
  Dergelijke sites mixen waarheden, halve waarheden met leugens, bijv. zoals Jim Fetzer, veterans today ,911 A&E doen en nog een honderd-tal controlled opposition groepen.
  Maar ik snap je verwarring.
  Je kunt ook nog wat meer onderzoek doen door drjudywood haar site goed te bestuderen.Dwz. Alles bestuderen, ook de Trauma Based Mindcontrol waar jij slachtoffer van bent , met als gevolg cognitieve dissonantie, ik wil je echt niet beledigen want ik begrijp het probleem. 911 was vooral een aanval op ons.bewustzijn.Ik ga nu geen links van videos plaatsen want helaas te erg off topic.
  DrJudyWood heeft geen theorie, maar laat ons zien WAT er gebeurde op 911.
  Als je voldoende van haar interviews hebt bekeken en beluisterd begrijp je dat.

 24. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  maw, dat Nice een false flag en of een hoax is mag naar buiten komen.
  Sandy Hook, Boston Bombing, Charlie Hebdo, Brussel etc.idem dito
  Dat 911 een inside job/false flag was ook. maar HOE alle WTC building tot stof zijn vergaan. door (dus niet ingestort dus geen p-waves en s-waves) moet geheim blijven. Daar zijn figuren als Jim/James Fetzer,Dr.Steven E Jones, Richard Gage en dergelijke voor ingehuurd.
  Dat er geen p-waves en s-waves waren is geen theorie.Maar is bewezen.
  Over p-waves en s-waves hoor je Steven E jones en zijn clubje niet praten.
  Dus ook cluesforum niet.

  ,

 25. Martin Vrijland schreef:

  helemaal mee eens!

 26. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  @leeuw bedankt voor het plaatsen van de link, maar die had ik al gezien.
  We zien geen terrorist die schiet op omstanders en ook niet een die geliquideerd wordt, enkel geschiet op een vrachtauto.
  Vreemd allemaal.

 27. leeuw schreef:

  Dat viel me ook op dat er door de dader niet geschoten word terwijl de media zegt dat ie uit zijn vrachtauto kwam en ging rond schieten.
  Tis heel vreemd je ziet de vrachtwagen starten wat al vreemd is,, wie zet zijn camera gewoon op een vrachtwagen die aanrijd volop in beeld? Wat is het nut ervan om zoiets te filmen? Dan zie je ook op het internet dat ie stil staat en beschoten word door de politie.
  In twee kilometer lange rit word ie verders niet gefilmt, terwijl er vele daarzijn. Maar alleen het begin punt en het einde en verders,,, gillende en rennende mensen te zien, maar geen vrachtwagens die mensen schept.

 28. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=rYUVS3re7eM

 29. Camera schreef:

  @Leeuw

  Helemaal mee eens , de lakens met daar de onder liggende gedaantes(slachtoffers?) zijn zeer on-natuurlijk gerangschikt.
  En het klinkt misschien makaber maar als je op z’n minst 75 tomaten kisjes
  onder je truck krijgt dan onstaan er tomaten sporen op
  het asfalt en op de banden, geenvan dat is aangetoond door middel van beeld of film, dus maak uw keuze…..

  http://www.wellaware1.com/nice-france/

 30. leeuw schreef:

  http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/596235/zijn-uiterlijk-vond-hij-belangrijker-dan-de-koran-dit-weten-we-van-hem.html

  hier is de media weer fout bezig heb ik het idee.
  Deze foto’s lijken wel twee verschillende mensen.
  Ik kan het mis hebben maar als ik de neuzen zo bekijken en de breedte van het gezicht,,,

 31. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Het doodrijden van burgers bij the penis of osiris in Apeldoorn was duidelijk wel echt.

  https://www.youtube.com/watch?v=cM8zTqLdc6w

 32. Camera schreef:

  Zoals boven in de comments reeds besproken , legt deze meneer in de video het nog

  eens keuring voor ons uit, maak zelf uw keuze

  https://www.youtube.com/watch?v=nw4OCDXVfEM

 33. Camera schreef:

  Daar gaan we dan Zie filmpje onder : Mensen een wereld oorlog inslepen op basis van in scene gezette aanslagen.

  Het perverse fox news brengt het (maakt geen zier uit wie het zegt trump of hillary) ze brengen het

  naar buiten dat het moet dus het moet.

  Propaganda voor oorlog op basis van mega leugens , van georkestreerde (NEP)aanslagen

  Pas op; Dit filmpje heeft een misselijk makend karakter

  https://www.youtube.com/watch?v=Lwx99MNo_wk

 34. Camera schreef:

  Deze meesterlijke crisis acteur die zich zo zorgen maakt op minuut 1.42min

  Wat doe je als er een brommer voorbij raast ? juist > als reflex ga je vanzelf harder praten, dat gebeurt niet maar ook het licht in z’n gezicht is veel te hard ten opzichte van het licht achter waar de mensen lopen en het gebouw staat, puur studio werk en ingemonteerd.

  https://www.youtube.com/watch?v=rB_7vIrOt6I

 35. Camera schreef:

  De Truck bij de zogenaamde aanslag was al beschadigd toen de chauffeur het terrein op reed

  Degene die dit filmpje gemaakt heeft noemt het een false flag (hij legt het ook fout uit real or fake) maar dat doet even niet terzake.

  https://www.youtube.com/watch?v=tFv8ESkpKT0&spfreload=5

 36. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Staat het aantal doden nog steeds op 84 ?
  De ongeveer 80 zwaargewonden hebben het gelukkig dus allemaal overleefd neem ik aan.

 37. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Waarschuwing: Ole Dammegard is een shill.(kan ik garanderen na lang onderzoek)
  Heeft rare dingen gezegd in pateo radio uitzending,rare praatjes op vage bijeenkomsten en er klopt meer niet.
  De drjudywood lakmoesproef geeft ook aan: Controlled opposition.
  Zelfde kamp als Jim/James Fetzer, en laat zich ook interviewen door die afschuwelijke man.

 38. Martin Vrijland schreef:

  Ik heb nergens gezegd dat ik de beelden beschouw als een computer animatie. Edward je bent een trol en wordt geblokt.

 39. Camera schreef:

  @pasoproken

  Ole is absoluut shill> vraag hem maar eens naar de MH17 story

  Richard Gutjahr pffff, he makes a hoax looks real !

  https://www.youtube.com/watch?v=KKwObTozc38

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten