Het bestaan van buitenaardsen en UFO’s

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 18 december 2015

jacquesvalleeDe mogelijkheid van het bestaan van UFO’s en buitenaardsen wordt steeds vanzelfsprekender geacht. Verschillende websites houden praktisch elke UFO-waarneming bij en op YouTube zijn de meest overtuigende waarnemingen te vinden. In onderstaande documentaire ziet u bijvoorbeeld op 1:07:55 uur een UFO vrijwel stil in de lucht zweven om plotseling te verdwijnen. De meeste waarnemingen laten enorme extreme bewegingen zien die met onze huidige technologische kennis compleet niet te bevatten zijn en alle ideeën over zwaartekracht en snelheid op hun grondvesten doen schudden. Naast de wereldwijde UFO-waarnemingen heb je ook nog het verschijnsel van ‘ontvoering door buitenaardsen’. Ook daarvan zijn meerdere verslagen in de documentaire te vinden. Het is zeer de moeite waard om u hier eens in te verdiepen. Niet omdat ik u wil overtuigen van het bestaan van UFO’s of buitenaardsen, maar om u een beeld te geven dat de verschijnselen zeer goed en professioneel gedocumenteerd en beschreven zijn en daarom feitelijk nauwelijks meer te negeren is.

johnmackZowel de verschijning en de onverklaarbare bewegingen van UFO’s als de persoonlijke ervaring van mensen als ze meegenomen worden door UFO’s zijn zaken die niet lijken te kunnen voldoen aan de natuurwetten. Psychiater Dr. John Mack van de Harvard universiteit deed onderzoek naar ‘abductions’ (alien ontvoeringen) en kon uit de getuigenverslagen niets anders concluderen dan dat dit verschijnsel simpelweg voorkomt en geen waanbeeld van patiënten is. De onderzoekers vermeld in de documentaire komen tot de conclusie dat de UFO- en ET-verschijningen niet een gevolg zijn van bezoeken van buitenaardse rassen uit een andere planetair stelsel, zoals de algemene opvatting lijkt te zijn, maar dat het verschijningen zijn vanuit een andere dimensie.

In dit artikel probeerde ik een impressie te geven van hoe hogere dimensies eruit zouden kunnen zien, waarbij ik dit plaatse in het daglicht van technologische ontwikkeling en de mogelijkheid om je bewustzijn te uploaden naar een simulatie. Als u vandaag een computergame speelt en u zou uw bewustzijn kunnen uploaden naar de game, dan bevindt uw lichaam zich een dimensie hoger dan uw bewustzijn in de game. Zo zouden er meerdere dimensionale lagen kunnen bestaan, omdat binnen de game een nieuwe game-bouwer kan opstaan, waardoor u binnen de game uw bewustzijn weer kunt uploaden naar die nieuwe game. Uw lichaam bevindt zich dan 2 dimensies hoger dan uw bewustzijn. Als u de film Inception gezien heeft, krijgt u een beetje een beeld van wat ik bedoel.

Hoe zouden we dan die UFO verschijningen kunnen plaatsen in dat dimensionele concept? Welnu, stelt u zich eens voor dat ons bewustzijn zich nu al in een computersimulatie bevindt. Dan kunt u zich wellicht ook voorstellen dat uw origineel zich minstens 1 laag (1 dimensie) hoger moet bevinden; buiten deze simulatie. Uw bewustzijn is hier (in de computersimulatie) dan slechts geüpload. Mogelijk is die hogere laag ook weer een simulatie en misschien zitten daar nog wel een paar lagen boven. Stel nou voor dat de bouwers van de huidige simulatie (wat in feite dus een software programma is) dingen kunnen toevoegen of doen verdwijnen door middel van softwarematig ingrijpen. Het is immers een simulatie waarin u (hypothetisch gesteld) leeft. Je kan dan net als het door Google aangekochte bedrijf Magic Leap dingen in deze simulatie plaatsen die levensecht lijken en zomaar ineens kunnen verschijnen of ook weer weg zijn. Je kan zelfs ET of reptiel-achtige wezens laten verschijnen. De film Jupiter Ascending brengt dit mooi in beeld. Een stap verder geredeneerd kunnen die wezens zelfs ‘bezield zijn’ vanuit die hogere dimensie, net als ons avatar-lichaam in deze hypothetische simulatie bezield is met ons originele bewustzijn. De betreffende ET’s hebben mogelijk de vrijheid om tussen de dimensies te wisselen, waar die mogelijkheid bij ons lijkt te ontbreken. Kortom, zij kunnen zich in de simulatie uploaden wanneer zij willen en ook weer direct terugtrekken. De ‘ontvoeringen’ kunnen we dan ook misschien wel in dat kader plaatsen. De ET neemt onze ziel (of bewustzijn) als het ware mee in de hogere dimensie of kan vanuit die dimensie onze realiteitsbeleving aanpassen door ons bewustzijn bijvoorbeeld mee te nemen naar een andere simulatie of een ander sterrenstelsel binnen de huidige simulatie. Alles is mogelijk in feite.

In meerdere artikelen heb ik toegelicht dat ik geloof dat ons bewustzijn zich op dit moment inderdaad al in een simulatie bevindt en dat Saturnus hierin een soort computer mainframe en zender/ontvanger rol vervult. De film Interstellar geeft een goede impressie van wat ik bedoel. Cooper, gespeeld door Matthew McConaughey, belandt op zeker moment in de planeet Saturnus, waar hij als het ware vanuit een andere dimensie kan kijken en communiceren met ‘de realiteit’. Saturnus is de planeet/godheid die tijd representeert en de film laat mooi zien dat tijd en dimensies slechts illusie zijn, behorende bij onze beleving van dit leven. Misschien is het beter om Saturnus niet met een computer mainframe of zender/ontvanger te vergelijken, maar eerder met een communicatie poort met de hogere dimensies, waar vanuit deze simulatie aangestuurd wordt.

De documentaire hieronder spreekt ook over hogere dimensies en stelt dat de buitenaardse waarnemingen te vergelijken zijn met demonen (in de islam zijn dat jinn’s). In feite is dit niet zo’n vreemd vergelijk. We zouden kunnen stellen dat de wezens die zich een laag hoger bevinden dan deze dimensie zich in elke gewenste vorm kunnen presenteren. Het is (in het geval van een simulatie) immers een kwestie van een stukje code schrijven. In mijn optiek wordt er echter een hele bewuste keuze gemaakt vanuit die dimensie om zowel het verschijnsel demonen als ET’s (zoals bijvoorbeeld reptiel-achtigen) binnen deze simulatie te doen verschijnen. Het verschijnsel ET’s moet de mensheid richting van de New Age-achtige stromingen trekken. Ook binnen die stroming wordt gesproken over hogere dimensies. De daarbij behorende verschijnselen als ‘channelings’ lijken erg interessant en hebben een grote aanzuigende werking via mensen als David Icke en David Wilcock. Beiden zeggen in contact te staan met hogere wezens. In het geval David Wilcock is dit zelfs het opperwezen Ra. Een opmerkelijk contact, wetende dat Ra eigenlijk weer voor de zon staat en gerelateerd aan de theorie van Immanuel Velikovsky was Saturnus ooit de centrale zon in het universum, waardoor je zou kunnen zeggen dat David Wilcock in contact staat met Saturnus.

De demonische verschijningen helpen de agenda van de religies een beetje. Feitelijk passen beide in het grote plaatje en is de tijdlijn van deze simulatie er een van religie en deceptie volgens een vooraf vastliggend script. Zoals binnen een computergame het framewerk van de game ook al vastligt. De uitkomst van deze simulatie ligt al volledig vast. De religieuze profetieën en hun onderlinge verschillen leveren de gewenste strijd op behorende bij deze game. De New Age is de voorbode voor de introductie van de religie die straks alle religies moet gaan vervangen. De religie die geïntroduceerd zal worden door een Jezus-achtige figuur vanuit Jeruzalem. De religie van de Lucifer-aanbidding. Daar heb ik in dit artikel al een kleine introductie van geschreven.

Er vanuit gaande dat we in een simulatieve (sur)realiteit leven – onze ziel zich bevindt in een mens-avatar – zouden we nog een andere hypothese kunnen poneren. Zou het mogelijk zijn dat zich binnen deze simulatie avatars vertonen die een sturende rol hebben gehad of zullen hebben, die ook weer vanuit die hogere dimensie afkomstig zijn? Zou het zo kunnen zijn dat de profeten avatars waren bezield met een ‘geest’ vanuit een hogere dimensie? Zou het kunnen dat Jezus een avatar was? Waren de Romeinse keizers avatars? Waren de Egyptische farao’s avatars? Keizer Constantijn zag zichzelf als een godheid en betitelde zichzelf tevens als avatar (zie deze docu). Zou het zo kunnen zijn dan de islamitische Mahdi of de christelijke Jezus die straks volgens de (avatar) profetieën binnen afzienbare tijd terugkeren naar deze aarde (simulatie) simpelweg avatars zijn die het nieuwe level van deze game komt introduceren? Zou het kunnen dat al die messiassen inclusief de God van de religies allemaal onderdeel uitmaken van meerdere lagen in de dimensies die gezamenlijk onderdeel uitmaken van een grote simulatie en dat de echte God of goddelijke bron zich daarbuiten bevindt (zie hier)? Is daarmee de verlossing door de avatar Jezus uit het christendom (zoals in onderstaande docu gepresenteerd wordt) ook niet simpelweg een illusie behorende bij de hypersimulatie van de Saturnus matrix?

Bron linkvermeldingen: zoeklicht.nl

Gedeeld 46

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (39)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Analyze schreef:

  Een andere interessante film waar avatars als het ware worden geupload is de film Moon
  http://www.imdb.com/title/tt1182345/?ref_=fn_al_tt_1 de behulpzame robot is Kevin ‘Spacey.’

  We leven in een matrix en de broncodes zijn reeds ontdekt, getuige Tesla’s 369 en de Fibonacci code wat terugkomt in de natuur.
  https://www.youtube.com/watch?v=twuScTcDP_Q

  https://www.youtube.com/watch?v=4VrcO6JaMrM

 2. boterbloem schreef:

  Analyse ,

  Hier hebben we Natan van 5 jaar ,
  Hoe hij de matrix , definieert ;

  https://www.youtube.com/watch?v=c-Clxuwa9Kc

  Tja, wat moeten we hem terug antwoorden ?

 3. Analyze schreef:

  Boterbloem,
  De ziel van de mens staat los van het lichaam en is in zeker zin astraal, het overstijgt tijd, dimensie en is onsterfelijk. In zeker zin is ons lichaam een avatar een weerspiegeling in deze 3D wereld. Op de één of andere manier staan kinderen dichterbij het goddelijke AL(wetende), hun lichtlichaam (karma) is zeer fel. Naarmate wij ouder worden dooft onze lichtlichaam steeds meer, tot het moment dat wij sterven en we als het ware bevrijd worden uit onze tijdelijke omhulsel.

  Sommige mensen zijn dus in zeker zin paranormaal ‘begaafd’ en bekijken deze 3D wereld vanuit een andere invalshoek en zelfs vanuit een andere dimensie. Misschien dat het een combinatie is van DNA en genetica, in zekere zin de configuratie van het menselijke lichaam wat maakt dat deze mensen ‘begaafd’ zijn. Ons ziel is dus kleurloos en is in zekere zin licht, het heelal is ontstaan uit licht:

  Genesis 1:3
  And God said, “Let there be light,” and there was light.

  Wij zijn dus direct onderdeel van de creatie en staan in direct contact met de creator, noem het God/Allah/Jaweh etc.

 4. Ion schreef:

  Voor het “software matig” uploaden van verschijningen ufo s, jezus , profeten, romeinse keizers, farao’s ? etc in onze dimensie vinden we eveneens verwijzingen terug in de bijbel, het vaticaan en hollywood.

  Voor het vaticaan staat een draaiende globe met tandwielen als een soort klok ( zie youtube: sfera con sfera ) Een dimensie binnen een dimensie. De globes van de italiaanse kunstenaar Arnaldo Pomodoro ( what’s in a name ) vinden we overal op de aarde terug. Er staat er zelfs een voor het hoofdkwartier van de UN in New York.

  Voor de bijbel kan verwezen worden naar Ezekiel 1:3 1:4 1:5 1:16

  And I looked, and, behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire infolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the colour of amber, out of the midst of the fire.

  Also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures. And this was their appearance; they had the likeness of a man.

  Het voertuig waarmee de interdimensionalen reizen wordt in Ezekiel beschreven als “a wheel within a wheel”.

  Deze inelkaar geschoven wielen vinden we terug in de hollywood film Event Horizon.
  2 inelkaar geschoven wielen in de vorm van een globe waarmee het elektromagnetisch veld gemanipuleerd kan worden en time space verbogen kan worden ( symboliek voor het software matig uploaden, het moet natuurlijk science religie blijven )
  Hierdoor kan van de ene dimensie naar een andere gereisd worden.

  https://www.youtube.com/watch?v=OVlnER8SxfQ

 5. Ion schreef:

  Ufo’s en aliens zijn waarschijnlijk niet de wezens uit andere zonnestelsels zoals de MSM ons graag willen doen laten geloven. Zeer vermoedelijk zijn het interdimensionalen wat ook geuit wordt in dit telefoongesprek van een area 51 medewerker. Be your own judge if it is authentic or not.

  https://www.youtube.com/watch?v=psLMLTdhbKQ

 6. Ion schreef:

  Jezus=Satan=Alien ( interdimensional )=Lizard

  Jezus brasil in Brasil=LisarB
  Paris = Isis Ra Peuple
  Je suis Charlie = I am Ra ( I am verwijst in de bijbel naar Jezus )

  Het zelfde geldt voor alle jezus lookalikes in de andere religies.

  Tegenwoordig vinden we symbolisme terug in MSM, hollywood, kunst, muziek etc
  In het verleden was het met name de kunst in de kerk.
  The Last supper van Leonardo Da Vinci.
  The Mona Lisa.

  https://www.youtube.com/watch?v=1rSuuaZxE8M

 7. boterbloem schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=RwM27CRGSSY

  William Bill Cooper , een paar dagen voordat hij vermoord werd ;

  https://www.youtube.com/watch?v=2a3IXw1nGCw

  Er is meer te vinden van hem op You tube

  https://www.youtube.com/watch?v=TUCTSXs-ZBA

 8. boterbloem schreef:

  Vele mensen zijn op zoek naar de waarheid ,
  wat is waar en wat niet ?
  Hoeven we niet meer te zoeken , is het allemaal illusionaire fantasie ?

  https://www.youtube.com/watch?v=hi6s2DdBCwY

  Ik kon geen keuze maken ,omtrent de muzikale boodschap van Eart ,Wind and Fire
  Deze is ook mooi ;

  https://www.youtube.com/watch?v=Z3ALlhszIeo

 9. Ion schreef:

  In de science fiction hollywood film Jupiter Ascending zien we eveneens de eerder hierboven beschreven wijze van overgang van bending time space travelling tussen de dimensies.

  And I looked, and, behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire infolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the colour of amber, out of the midst of the fire.

  Also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures. And this was their appearance; they had the likeness of a man

  Let op het verschijnen van het space ship uit de ball of fire rond 20 sec na het woord TRUTH…….

  https://www.youtube.com/watch?v=t4ZzMkDLjWI

 10. Analyze schreef:

  Aanvullend, ook de economie kent cycli. Martin Armstrong (PEI) heeft reeds een algoritme (Pi, staat centraal) ontwikkeld om trends in de economie te voorspellen. De attributen die hij hanteert zijn geschiedenis, politieke ontwikkeling, grondstoffen, oorlogen etc. En waar het op neerkomt is dat de geschiedenis zich herhaalt als bepaalde parameters geactiveerd worden. Hoezo matrix?

  De piramiden in met name Egypte herbergen een wiskundige matrix, waar ook Pi centraal staat en waarmee je geografische en astrologische berekeningen kunt maken.
  https://www.youtube.com/watch?v=N7o0rf6o-z0

 11. Analyze schreef:

  Is Martin Armstrong een profeet? Als je onderstaande video bekijkt zou je denken van wel, het is 1999 en hij kan al voorspellen welke kant het opgaat met de euro. Let op zijn youtube logo (pi)
  https://www.youtube.com/watch?v=2NMrsks6Q8E

 12. Analyze schreef:

  Waarom de Joden denken dat zij de ‘chosen one’ zijn, de Torah herbergt ook een algoritme gebaseerd op Pi. Wie domineren de financiële wereld, wie is Bernie Madoff…
  https://www.youtube.com/watch?v=3vi7043z6tI

 13. boterbloem schreef:

  Ja, Analyse ,
  Aansluitend op het Mannetje Natan 5 jaar , en jou reactie daarop , komt wel overeen met Wolter Keers die in 1983 deze lezing erover gaf , die aansluit op wat jij bedoelt ?
  Hij heeft het hier over o.a de zon , onze gedachten-wereld , waarnemingen
  en wat jij noemt als ; lichtlichaam ,hij benoemd dat wij Helderheid -zijn, dat samen wél overeenkomt.

  http://patrick.fm/2010/kicken.com-wolter.keers.mp3

  Hier op deze site rechtse balk nr . 72

  http://www.a-dvaita.nl/podcast.html

 14. Analyze schreef:

  @lon, met dit soort films worden we kennelijk subliminaal geprogrammeerd (Project Monarch/MK Ultra) op de daadwerkelijke openbaring (disclosure). De mensheid is er nu nog niet klaar voor, maar wij naderen het moment dat ‘de doofpot’ niet langer dicht blijft. Na Roswell zijn er agentschappen (MIB) opgericht, ondergebracht bij verschillende diensten, die verantwoordelijk waren voor de informatieverstrekking of informatieconsolidatie aangaande UFO’s en ‘close encounters’. Ieder agentschap heeft een zgn. ‘clearence level’, wat er voor zorgt dat bepaalde informatie binnen een bepaalde circuit circuleert. Generaal Eisenhower (uitstekende pokeraar) was hiervan op de hoogte en medeverantwoordelijk voor het opzetten van de ‘infrastructuur’ mbt geheime diensten:
  The story of Eisenhower’s UFO sighting appeared in the New York Post onJune 18, 1997. It supposedly took place on the USS Roosevelt which was participating in a NATO exercise know as Operation Mainbrace.

  This NATO exercise involved 80,000 men, 200 ships, and 1,000 planes. It was the largest NATO exercise held up to that time. Beside the Eisenhower story, there are many UFO sightings and photos have been documented by UFO researchers and TV documentaries that occurred during this NATO exercise, or involving the USS Roosevelt.[ii] The Eisenhower encounter was recorded as follows,
  “The USS FDR, Sixth fleet flagship, 1952, a crew member writes: “We were north and east of England with the NATO fleet in the North Atlantic. About 1:30 a.m., through the stormy rain and lightening, this big blue-white light appeared right off starboard bow. It came down to 100 feet of the water and just hung there as we cruised by it.”

  “This UFO was easy to see when the lightning flashed. It then rose straight and left. Four of us saw it. Here’s the kicker! General Ike, who’d flown over by chopper with the Admiral, had just come out on the signal bridge wearing PJ’s and robe, looking for coffee.”

  “We were sitting and making small talk when the bright light came on. We all watched it ten minutes, then just stood there staring at each other. After a while, Gen. Eisenhower said, he better go ‘check this out’ and left. He also told us to ‘forget about it for now.'”

  “Next day and ever after, nothing was ever said about it. I don’t know what it was or why it was hushed, but I saw it.”
  http://www.presidentialufo.com/dwight-d-eisenhower/472-eisenhower-and-his-alien-contacts-part-1
  https://en.wikipedia.org/wiki/Close_Encounters_of_the_Third_Kind
  ———————————————————————————————————————————-
  In 2002 Gary McKinnon was arrested for remotely accessing files on NASA and military computer systems in the United States. Sitting in his bedroom in the UK using nothing more than a humble Windows PC with a 56K modem [sceeech Bulang Bulang Bulang sceech] he viewed the files of the worlds most powerful military organisations. Notice I have not used the word hacking, because in my opinion McKinnon did not need to do any hacking to gain access to these files. The files were publicly available for all to access on unprotected internet facing Windows PCs, without any security. This however did not stop the USA from requesting his extradition and putting him through hell for over a decade. But what was the real reason for this whole affair? Were the public being psychologically warmed to a new type of terror threat? Oh and yes there is a secret space programme.
  https://www.youtube.com/watch?v=n1CggoA_O1M

 15. Analyze schreef:

  U.F.O DISCLOSURE PROJECT, wie deze video heeft bekeken kan niet anders dan concluderen dat UFO’s een realiteit zijn en dat de meesten niet uit deze dimensie/sterrenstelsel afkomstig zijn. Gezien het feit dat het getuigen zijn van verschillende pluimage en beëdigde ambtenaren, moeten we vaststellen dat we niet het enige soort/ras in het heelal/mulitversum zijn.
  ——————————————————————————————————————
  President Eisenhower’s farewell address to the nation, January 1961

  “In the counsels of Government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the Military Industrial Complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together.

  http://www.disclosureproject.org/docs/pdf/CIAMemo.pdf

 16. Ezra70 schreef:

  @Analyze,

  Dank voor al je uiteenzettingen. Wat weet je veel en wat leer ik veel.

  Hier is nog een interessant artikel over The Great Pi Conspiracy van Kevin Barrett.

  Uit je reacties merk ik op dat je al weet dat de theorie van Pi vervalst is.

 17. Ezra70 schreef:

  Sorry vergeet de link te plaatsen.

  The Great Pi Conspiracy

  http://www.veteranstoday.com/2015/02/05/pi/

 18. Analyze schreef:

  Aansluitend op bovenstaande verzoek aan het Amerikaanse congres voor een hoorzitting, hieronder de volledige overhoring. Belangrijk, UFO’s zijn IO’s (Identified Objects) en ze vliegen niet.
  https://www.youtube.com/watch?v=BF8eztsVr40

 19. Analyze schreef:

  Voor degene geïnteresseerd in de volledige getuigenissen, het is ‘ongelooflijk’ als je beseft hoe groot en hoe lang de bevolking op aarde wordt voorgelogen. Bedrijven zoals Northrop, Boeing, Lockheed (Skunk works) onderdeel van het militair industrieel complex zijn op de hoogte en hebben zelfs aandrijvingssystemen ‘back engineered’ wat gebruikt maakt van ‘zero gravity’ technologie en dan spreken we over de jaren ’30 en ’40 (Tesla patenten). Laat staan waar ze nu toe in staat zijn, de gehele mensheid loopt gevaar en geeft aan wat voor krachten er achter de schermen spelen. Zelfs presidenten hebben niet de ‘clearence level’ om dit soort informatie in te zien.
  https://www.youtube.com/watch?v=ud49Gh9yYLs

 20. Analyze schreef:

  Let op de opmerkingen van ‘zwaargewicht’ Stanton Friedman:
  https://www.youtube.com/watch?v=yKQnsKzSJ1Y

 21. Analyze schreef:

  Ezra70, het gaat nog verder dan Phi. Ik durf zelfs te beweren dat de wetten van Newton en Einstein cq. natuurkundige wetten herschreven dienen te worden. Een dikke streep door E = MC2..

  F = ma (Force is inertial mass acceleration), zie ook Lorentz field (zero-point/gravity)

  Jefimenko´s Elektrokinetic Equation (Raadplegen)

  Bestudeer tevens het boek ‘Electro Gravitics II’ door Dr. Thomas Valone en de boeken van Paul LaViolette.

  ‘The Truth is daadwerkelijk out there’ en mensen in de zgn. ‘Black projects’ zijn hiervan op de hoogte en werken reeds met deze technologieën. De natuurkundige wetten dienen herschreven te worden. Vergeet niet dat Einstein op een patentenbureau in Bern, SuiSSe werkte waar hij als het waren klaar gestoomd is en waar hij veel van zijn theorieën ‘ontwikkelde.’ De natuurkundige wetten van Einstein en Newton dienen herschreven te worden, want het conflicteert met alles wat reeds is bewezen m.b.t. quantum fysica/mechanica.

  De huidge Einstein theorie, het ruimte tijd continuüm is lineair (E = MC2): (http://wwwhome.lorentz.leidenuniv.nl/~vanbaal/SRT/studgen/)
  Relativiteitsprincipe: Natuurkundige wetten zijn in alle stelsels (coördinaten en klok waarmee iemand zijn waarnemingen doet) hetzelfde.
  Lichtpostulaat: De lichtsnelheid in het luchtledige is in ieder intertiaal stelsel (een stelsel waar geen krachten op werken) hetzelfde.
  Equivalentieprincipe: In vrije val bewegen alle objecten met dezelfde versnelling.

  Resultaat:
  http://thecomingepiphany.com//images/rewriting_history.jpg

 22. Analyze schreef:

  We zijn na de Tweede Wereldoorlog (Wall Street and The Rise of Hitler) gewaarschuwd voor deze meedogenloze cabal en niet door de minste, o.a. Antony C. Sutton deed het op academisch gebied inzake de modus operandi, Stanton Friedman op het wapen technische vlak, Capt. Edgar Mitchell over de NASA space program en tientallen anderen (http://www.presidentialufo.com/) zowel ‘off’ als ‘on’ record. Maar de woorden van twee staatsmannen resoneren als een echo put nog altijd tot in het heden en dat baart nog het meeste zorgen:
  https://www.youtube.com/watch?v=jRER8m0zHrM

 23. Ezra70 schreef:

  @ Analyze,

  Dank voor je antwoord. Ik zal verder onderzoeken. Soms heb ik het gevoel dat alles anders is zoals vertelt wordt. Veel dingen moeten nog ontdekt en onderzocht worden om de echte waarheid te vinden.

  Het zou fijn zijn als je alles wat je weet op kunt schrijven zodat het bewaard blijft.
  Zelf doe ik dat ook als ik iets tegenkom wat de waarheid beter benadert dan ons wordt voorgespiegeld.

 24. Analyze schreef:

  Nellis Air Force Base S-30 = Area 51, alleen wordt het binnen de militaire rangen anders benoemd. Voor de transcriptie van deze video verwijs ik naar:
  http://roswellproof.homestead.com/Nellis_S30_transcripts.html

  Nogmaals deze UFO/IFO/Drone hoeft niet buitenaards/interdimensionaal te zijn, het kan net zo goed een product van het militair industrieel complex zijn. Bedrijven zoals Northrup, Boeing, Lockheed Skunkworks etc. bezitten en ontwikkelen deze technologieën. Het enige frappante aan deze gebeurtenis is dat de ‘operators’ verrast lijken te zijn.
  Voor een overzicht van bedrijven en bases zie onderstaande lijst, bij page verander het cijfer tot 3:
  http://www.disclosureproject.org/docs/obama/christopher-cox-facilities-list-page1.pdf

 25. Analyze schreef:

  Ezra70, veel dingen zijn reeds ontdekt. Het ergste is dat er een ‘deep (security) state’ actief is die transnationaal opereert en niet gecontroleerd wordt door welke politieke entiteit dan ook, waardoor veel kennis en informatie wordt weggehouden bij de gewone man en vrouw. Dit zijn dus zaken, waardoor de wereld wordt tegengehouden in haar positieve ontwikkeling. M.a.w. deze ‘4th force’ heeft niet het beste voor met de mensheid, getuigen alle vuile oorlogen en false flag ops. Vijfsterren generaal Dwight Eisenhower hoeft ons in januari 1961 hiervoor gewaarschuwd in zijn afscheidsrede, hij had de grip reeds verloren:
  “In the counsels of Government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the Military Industrial Complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist.”
  http://www.ratical.org/ratville/JFK/4thForce.html

  Bekijk deze volledige recente presentatie met officiële (top secret) documenten. Dr. Steven Greer heeft documenten en beeldmateriaal in zijn bezit (door zijn uitgebreide netwerk) die hij dreigt vrij te geven op het moment dat hij gedood wordt. Deze presentatie incl. docs bewijst dat er een ‘deep state’ actief is waar zelfs de VN en/of de president van de VS geen grip op heeft:
  https://www.youtube.com/watch?v=oHxGQjirV-c

 26. Analyze schreef:

  Bewijs dat de Tesla patenten in handen zijn van de FBI (Research and engineering), ronduit crimineel.
  Alle oorlogen (om olie en grondstoffen) cq. doden waren onnodig aangezien deze patenten er voor zorgt dat olie en energie(nuts)bedrijven niet hoeven te bestaan. Los van de transport infrastructuur (vliegtuigen etc.)

  http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2013/03/FBI-Tesla.pdf

 27. Analyze schreef:

  Aansluitend over de verdwenen triljarden (zie video Rumsfeld) die richting het Pentagon zijn gegaan.
  Was van de week in Duitsland en vandaag gebeurde er iets wat ik niet had verwacht mee te maken.
  In de buurt van vliegbasis Ramstein werd ik geconfronteerd met een driehoekig roterend object in de lucht die met een rotgang, zonder geluid te maken, voorbij vloog.

  Het object haalde snelheden die ik van mij levensdagen niet heb gezien. Tegen de tijd dat ik mijn mobiel in de aanslag had om te filmen was het al lang en breed verdwenen. Deze gebeurtenis sterkt mij in de overtuiging dat er black projects zijn die gebruik maken van ‘zero gravity energy’.

  In ieder geval ben meteen onderzoek gaan doen op het internet en de volgende bronnen geven weer wat ik ongeveer heb gezien:

  Het betreft een object genaamd The TR-3B “Black Triangle” in handen van de US Air Force. Het betreft Project Astra:

  Overview: The TR-3B a.k.a. Black Triangle is a supposedly U.S.A.F. Black project based on reverse engineered alien technology.

  Main propulsion: Magnetic Gravity Disruptor (toroidal rotating superconducting-ferroluid) see this Wikipedia link for Podkletnov’s gravity shielding experiments.
  Secondary propulsion: Multi-mode rocket thrusters basted on methane/hydrogen -oxygen

  Facts: Since the SR-71 Blackbird in the70s no new official Air Force airplane has been able to fly faster. This apparently sudden stop while in the midst of a cold war suggests both a drastic change in technology and a will to keep all successive improvement top secret.

  Official scientific papers suggest the possibility of disrupting the gravitational field by creating a magneto-gravitational dipole through a complex combination of roratory motion of masses.

  Sightings: “Flying black triangles” have been reported for the last 20 years, mostly in the proximity of air force bases. Some reports tell of gigantic ships spanning over 600 feet that move through the air without sound. Investigators are currently involved in obtaining verified photographic documentation.
  http://thedisbeliever.wdfiles.com/local–files/xfile%3A1/astra-in-factory1.jpg

  http://www.liveleak.com/view?i=08b_1362520923

  https://www.youtube.com/watch?v=KmQb5HfnINY

 28. Analyze schreef:

  Wijlen Ben E. Rich voormalig directeur van Lockheed’s Skunk Works schijnt in 1993 op een Alumni bijeenkomst van UCLA het volgende gezegd te hebben. Kan het beeldmateriaal nergens vinden:

  “We already have the means to travel among the stars, but these technologies are locked up in black projects and it would take an Act of God to ever get them out to benefit humanity…Anything you can imagine, we already know how to do.” en

  “We now have the technology to take ET home. No, it won’t take someone’s lifetime to do it. There is an error in the equations. We know what it is. We now have the capability to travel to the stars. First, you have to understand that we will not get to the stars using chemical propulsion. Second, we have to devise a new propulsion technology. What we have to do is find out where Einstein went wrong.”
  https://xenophilius.wordpress.com/2010/09/14/ben-rich-lockheed-ceo-admits-on-deathbed-et-ufo-are-real/
  http://files.abovetopsecret.com/files/img/wv5215768c.jpg
  http://files.abovetopsecret.com/files/img/yt52157680.jpg

 29. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Davis Icke onder de loep door integere onderzoekers. Dit is deel 3.
  https://www.youtube.com/watch?v=Za1_m0pNR9A

 30. Martin Vrijland schreef:

  Dr. Steven Geer is overduidelijk een verkondiger van de ufo- en buitenaardsen- misleidingsagenda.
  Krijg je eenmaal door dat je augmented reality al een feit is binnen onze (sur)realiteit, dan plaats je het fenomeen ufo’s en buitenaardsen misschien ineens in een ander daglicht.
  Het “we are not lone” idee moet ons doen hechten aan deze virtuele realiteit van ons leven en ons universum. Het is maar een illusie.

 31. Averroes schreef:

  Patent TR-3B project Astra is identified een NATO toestel

  A spacecraft having a triangular hull with vertical electrostatic line charges on each corner that produce a horizontal electric field parallel to the sides of the hull. This field, interacting with a plane wave emitted by antennas on the side of the hull, generates a force per volume combining both lift and propulsion.

  https://www.google.com/patents/US20060145019?pageId=111028569981762970673
  https://www.google.com/patents/US5269482

  https://www.youtube.com/watch?v=taGuuHv5Bsc

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten