Is de PKK een creatie van de Turkse geheime dienst?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 11 oktober 2015

pkkOmdat ik veel kritiek kreeg op mijn laatste artikel aangaande het gelijk scharen van de Koerden en de PKK leek het mij nuttig dat misverstand even op te helderen. Het moet voor de gemiddelde onderzoeker inmiddels wel duidelijk zijn dat geheime diensten in staat zijn om organisaties op te tuigen als controlled opposition om ze in te zetten voor ‘false flag’ aanslagen om vervolgens de roep om stevig ingrijpen van de overheid te vergroten. Een voorbeeld daarvan noemde ik al bij het aantonen dat Hamas een creatie was van de Mossad, de Israëlische geheime dienst (zie filmpje onder). Het wordt ook steeds duidelijker dat ISIS een creatie van de CIA is (zie hier). Dus je zou je af kunnen vragen of er bij de PKK niet iets dergelijks aan de hand is. Een bericht van 23 juli 2015 geeft een beetje opheldering. In dit bericht wordt gemeld dat een Frans onderzoek uitwijst dat de Turkse geheime dienst waarschijnlijk betrokken was bij de moord op 3 vrouwelijke activisten in Parijs in 2013. De aanslagpleger Omer Guney zou volgens zijn vrienden banden hebben met de Turkse geheime dienst (Millî İstihbarat Teşkilatı, MİT). Ook in het boek ‘The Kurds and US Foreign Policy‘ staat vermeld [quote] ‘MIT created PKK’ whilst within PKK’s administration there are important names (such as Duran Dalkan) who represent Ankara’s “deep state”.

Het zou dus nog steeds kunnen dat de PKK de aanslag van gister ook in de schoenen geschoven krijgt en dat president Erdogan daarmee een alibi heeft dat reageerder Freeman op deze site een punt maakt in zijn reactie [citaat] Hij zal na mijn idee heel snel tot radicalere besluiten overgaan, om wellicht de oorlog te verklaren tegen de PKK in Turkije en om wellicht grondtroepen te sturen in het Noorden van Syrië om daar de PKK aan te pakken en de bombardementen op de Koerden in Syrie te intensiveren. Ik denk dat hij er een belang bij heeft om nu op “directe” wijze de olievelden in Noord-Syrie onder controle te krijgen, gezien de Russische “geslaagde” bombardementen op ISIS, zal hij nu zelf de directe controle willen verkrijgen over het gebied in Noord-Syrie waar de koerden woonachtig zijn. Welke groep ook de schuld zal krijgen, de PKK of ISIS, in beide gevallen kunnen we er eigenlijk wel min of meer van uitgaan dat we te maken hebben met een ‘inside job’. Dan kunnen we inderdaad kijken naar welke gebieden interessant zijn voor Turkije om hun grondtroepen te zenden. Het punt is alleen dat we in dat kader afhankelijk zijn van de gecontroleerde pers en de Main Stream Media en dus nooit het juiste plaatje zullen krijgen wie welk gebied waar onder controle heeft. Dat Freeman waarschijnlijk het dichtst bij het vuur zit lijkt mij een goede constatering. Dat er een alibi nodig was om grondtroepen te sturen lijkt mij tevens de juiste conclusie. Time will tell.

Bron linkvermeldingen: wanttoknow.nl, english.rfi.fr, english.rfi.fr, books.google.com

Gedeeld 177

Tags: , , ,

About the Author ()

Comments (52)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZerotheHero schreef:

  Tuurlijk schrijft Martin met een iets minder uitgesproken toon om nieuwe lezers niet te ontmoedigen, maar goed als je je bewust bent van wat er werkelijk gaande is is dit allemaal enkel poseren voor WW3. Er zijn geen aparte belangen, niks van de intriges is waar. Het is theater om je het idee te geven dat het allemaal ingewikkeld ligt en oncontroleerbaar is, de prille willekeur van de mens. LOL.

  http://www.opsecnews.com/manipulation-craft/

  “Linchpin Theory

  Linchpin Theory argues that overt social, political, economic, and technological complexity causes destructive events. It neglects acknowledging those facilitating the events. It is a perception that social, political, economic, and technological tides are unguided and chaotic, that all is random, and disaster is a product of chance triggered by an over-complicated system. It disguises order with chaos masking the intended manipulation of the destructive event. The current financial crisis here in America and around the world, as well as the steady devaluing of the US dollar and other sovereign currencies make a good example.”

 2. Freeman schreef:

  http://nos.nl/teletekst#126.. ISIS blijkt de aanslag te hebben gepleegd, dat wil zeggen dat Turkije zich nadrukkelijker in de oorlog in syrie zich zal mengen en de Koerden worden dan vooral het doelwit in Syrie..

 3. Riffian schreef:

  Blijf de term ‘Orda Ab Chao’ onthouden, want de Khazaren/zionisten zien ons als ‘goyim’ waar ze allerlei ziekelijke sociaal-economische experimenten op los kunnen laten om hun doelen te bereiken. Ze hanteren vaak de Talmud als leidraad..nogmaals dit heeft niets met de vrome semitische Joden te maken die wel het goede voorhebben met de mensheid.

  https://www.youtube.com/watch?v=k2oW63XkBhw

  Lees ook de analyses (ondersteund door bestaande bronnen) van de befaamde schrijver Anthony Cyril Sutton die indirect aangeeft hoe deze geo politieke/economische lijnen lopen:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Sutton

 4. Riffian schreef:

  Ze controleren beide partijen en creëren partijen, maar de spelregels waaronder deze partijen ‘spelen’ wordt opgesteld door deze duistere krachten en de uitkomst wordt bepaald door hun. Een vorm van ‘matchfixing’ op het hoogste niveau, waar het op neer komt:

  “An illusion it will be, so large, so vast it will escape their perception.

  Those who will see it will be thought of as insane. We will create separate fronts to prevent them from seeing the connection between us. We will behave as if we are not connected to keep the illusion alive. Our goal will be accomplished one drop at a time so as to never bring suspicion upon ourselves. This will also prevent them from seeing the changes as they occur.

  “We will always stand above the relative field of their experience for we know the secrets of the absolute. We will work together always and will remain bound by blood and secrecy. Death will come to he who speaks.

  “We will keep their lifespan short and their minds weak while pretending to do the opposite. We will use our knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening. We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air. They will be blanketed by poisons everywhere they turn.

  The soft metals will cause them to lose their minds. We will promise to find a cure from our many fronts, yet we will feed them more poison. The poisons will be absorbed through their skin and mouths, they will destroy their minds and reproductive systems. From all this, their children will be born dead, and we will conceal this information.

  The poisons will be hidden in everything that surrounds them, in what they drink, eat, breathe and wear. We must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far. We will teach them that the poisons are good, with fun images and musical tones. Those they look up to will help. We will enlist them to push our poisons.

  “They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know their true effect. When they give birth we will inject poisons into the blood of their children and convince them its for their help. We will start early on, when their minds are young, we will target their children with what children love most, sweet things.

  When their teeth decay we will fill them with metals that will kill their mind and steal their future. When their ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other diseases for which we will create yet more medicine. We will render them docile and weak before us by our power. They will grow depressed, slow and obese, and when they come to us for help, we will give them more poison.

  “We will focus their attention toward money and material goods so they many never connect with their inner self. We will distract them with fornication, external pleasures and games so they may never be one with the oneness of it all. Their minds will belong to us and they will do as we say. If they refuse we shall find ways to implement mind-altering technology into their lives.

  We will use fear as our weapon. We will establish their governments and establish opposites within. We will own both sides. We will always hide our objective but carry out our plan. They will perform the labor for us and we shall prosper from their toil.

  “Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure always, for it is the way. We will make them kill each other when it suits us. We will keep them separated from the oneness by dogma and religion. We will control all aspects of their lives and tell them what to think and how. We will guide them kindly and gently letting them think they are guiding themselves.

  We will foment animosity between them through our factions. When a light shall shine among them, we shall extinguish it by ridicule, or death, whichever suits us best. We will make them rip each other’s hearts apart and kill their own children. We will accomplish this by using hate as our ally, anger as our friend. The hate will blind them totally, and never shall they see that from their conflicts we emerge as their rulers.

  They will be busy killing each other. They will bathe in their own blood and kill their neighbors for as long as we see fit.

  “We will benefit greatly from this, for they will not see us, for they cannot see us. We will continue to prosper from their wars and their deaths. We shall repeat this over and over until our ultimate goal is accomplished. We will continue to make them live in fear and anger though images and sounds. We will use all the tools we have to accomplish this. The tools will be provided by their labor. We will make them hate themselves and their neighbors.

  “We will always hide the divine truth from them, that we are all one. This they must never know! They must never know that color is an illusion, they must always think they are not equal. Drop by drop, drop by drop we will advance our goal. We will take over their land, resources and wealth to exercise total control over them. We will deceive them into accepting laws that will steal the little freedom they will have. We will establish a money system that will imprison them forever, keeping them and their children in debt.

  “When they shall ban together, we shall accuse them of crimes and present a different story to the world for we shall own all the media. We will use our media to control the flow of information and their sentiment in our favor. When they shall rise up against us we will crush them like insects, for they are less than that. They will be helpless to do anything for they will have no weapons.

  “We will recruit some of their own to carry out our plans, we will promise them eternal life, but eternal life they will never have for they are not of us. The recruits will be called “initiates” and will be indoctrinated to believe false rites of passage to higher realms. Members of these groups will think they are one with us never knowing the truth.

  They must never learn this truth for they will turn against us. For their work they will be rewarded with earthly things and great titles, but never will they become immortal and join us, never will they receive the light and travel the stars. They will never reach the higher realms, for the killing of their own kind will prevent passage to the realm of enlightenment. This they will never know.

  The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus on it until its too late. Oh yes, so grand the illusion of freedom will be, that they will never know they are our slaves.

  “When all is in place, the reality we will have created for them will own them. This reality will be their prison. They will live in self-delusion. When our goal is accomplished a new era of domination will begin. Their minds will be bound by their beliefs, the beliefs we have established from time immemorial.

  “But if they ever find out they are our equal, we shall perish then. THIS THEY MUST NEVER KNOW. If they ever find out that together they can vanquish us, they will take action. They must never, ever find out what we have done, for if they do, we shall have no place to run, for it will be easy to see who we are once the veil has fallen. Our actions will have revealed who we are and they will hunt us down and no person shall give us shelter.

  “This is the secret covenant by which we shall live the rest of our present and future lives, for this reality will transcend many generations and life spans. This covenant is sealed by blood, our blood. We, the ones who from heaven to earth came.”

  “This covenant must NEVER, EVER be known to exist.

  It must NEVER, EVER be written or spoken of for if it is, the consciousness it will spawn will release the fury of the PRIME CREATOR upon us and we shall be cast to the depths from whence we came and remain there until the end time of infinity itself.”

 5. Riffian schreef:

  ISIS IS/= Israeli Secret Intelligence Service
  https://www.youtube.com/watch?v=lMUlTSmNu0c

 6. Riffian schreef:

  Deze geheime diensten beheersen ‘The Art of Deception’
  https://www.youtube.com/watch?v=hDVwobzfR8s

 7. Riffian schreef:

  Wat gebeurt er als je de binnenlandse ‘main stream’ verklaring voor IS/ISIS in twijfel trekt dan wordt je ontslagen door een VVD minister Opstelten die het departement van Vuiligheid en Justitie (zie ook Demmink doofpot) vertegenwoordigde.
  http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2014/33/ncsc-medewerkster-geschorst-na-tweet-over-isis

  Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten wat er besproken wordt in de ‘Commissie Stiekem’ en alle politiek partijen die ons NIET vertegenwoordigen, in het Grand Theater Den Haag, zijn medeplichtig.
  Democratie en transparantie gaan hand in hand, dus door te stellen dat we in een open en rechtvaardige maatschappij leven is het ontkennen van de realiteit.

  We analyseren nu gebeurtenissen op het geo politieke vlak, maar de uitkomst staat reeds vast. Voor degene aan de top van de pyramide is de wedstrijd gespeeld en staat de uitslag vast en wij ‘het klootjesvolk’ mogen de uitslag raden.

 8. Riffian schreef:

  In het kader van de vluchtelingen en de ingevoerde George Soros (ook Mabel Wisse Smit) die het Kalergie Plan moet uitvoeren http://frissekijk.info/de-masonische-wereldregering-coudenhove-kalergi/
  Nogmaals dit is lang geleden gepland en wat zich nu ontvouwt op het wereldtoneel is het resultaat van eeuwenlange planning.

  In het kader van ‘een beeld zegt meer dan duizend woorden’ een reportage van “controlled opposition” Alex Jones met een welingevoerde vrijmetselaar Leo Zagami in het Vaticaan±
  https://www.youtube.com/watch?v=fc99vUS_PZE

 9. Douwe schreef:

  Ter aanvulling vergeet ook niet dat de inlichtingendiensten van de VS en de NAVO en ik vrees zelfs eigen inlichtingendiensten in Europa ook massaal aanslagen hebben gepleegd op Europese burgers. Dit onder de naam Operation Gladio. Dit geweld werd vervolgens in de schoenen geschoven van zogenaamd Russisch/communistisch extremisme om zo Europa onder de duim van de VS te houden.

  En persoonlijk zie ik MH17 als een nieuwe valse vlag in wellicht een Operatie Gladio 2.0 die de VS en de Nato begonnen is om zo Europa opnieuw tegen Rusland op te zetten.

  Nederland en andere Europese landen moeten wakker worden. Als Europa, Azie, en het MIdden Oosten gewoon elkaar respecteren en verder met elkaar gaan samenwerken op gebieden als transport, eerlijke handel etc dan schieten al die regio’s daar veel meer mee op dan ons continue tegen elkaar uit te laten spelen door een partij als de VS die alleen maar de vruchten plukt van die verdeeldheid.

 10. Riffian schreef:

  Soms verschijnen er berichten in de main stream media, waardoor je verbanden kunt maken en vaak de antwoord geven op “waarom bepaalde belangrijke besluiten genomen worden door bepaalde belangrijke mensen”. Één facet is de oudste trucje in het boek van misleiding, je maakt mensen chantabel:
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8363169/Jeffrey-Epstein-kept-a-diary-of-his-under-aged-victims.html

  En hier de mensen die er in staan:
  http://gawker.com/here-is-pedophile-billionaire-jeffrey-epsteins-little-b-1681383992

  Trek je deze lijn door naar Nederland, bestudeer de zaak Chipsol->Jack Abramoff, wat Martin Vrijland goed heeft verwoord en voor het voetlicht heeft gebracht:
  http://www.martinvrijland.nl/2014/04/03/jack-abramoff-en-zijn-link-met-robert-rubinstein-en-de-roestige-spijker/

 11. Freeman schreef:

  “…nogmaals dit heeft niets met de vrome semitische Joden te maken die wel het goede voorhebben met de mensheid…”

  Als ik enkel de Profeten lees in de TANACH/Bijbel, dan draait het alleen om Israel en zijn alle andere “overgebleven” volkeren (die het zullen hebben overleeft in de komende holocaust van de Saturnus-cult-judgement-day) Israel “uiteindelijk” tot dienaar om het eufemistisch te zeggen. Het denken dat zij het “uitverkoren volk” zijn komt oorspronkelijk al uit de Bijbel voort.

 12. Freeman schreef:

  Alles is Zionisme, dat klopt ook, alles wordt door die Cult onderworpen aan hun programma s, alle mensen die ingelogd/ingepluged zijn in dit systeem, zit gevangen in hun web, gelukkig zijn er mensen die zich dat beginnen te realiseren en dat is al heel wat, want wat er gaat komen en over ons wordt gebracht, dat is horror en ik heb niet in de zin om angst te zaaien. Hun eindspel zullen ze ongekend opvoeren, buitenproportioneel gwoon.

 13. Riffian schreef:

  Inderdaad Douwe, het is niet iets nieuws. Aanslagen zijn vaak trainingen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomaanslag_op_het_World_Trade_Center_in_1993
  Of operation Jade Helm en als er burger slachtoffers vallen dan is dat vaak om in militaire termen te spreken ‘collateral damage’. Soms vangen we glimpen op in de main stream media, zoals Christine Lagarde (IMF) of Laurent Fabius, waardoor je weet dat er een schaduw macht aan het werk is die in mijn ogen niet het beste voor heeft met de mensheid.

  De mensen die voor die machten werken bijv. Christine Lagarde zijn vaak zo goed (los van hun intellect) geconditioneerd dat ze het beleid zonder scrupules uitvoeren. Misschien is hun IQ hoog, maar hun EQ niet of ze worden gechanteerd.

  Je praat in termen van Nederland en Europese landen, maar het gaat om mensen ‘jij en ik’. Het begint met bewustwording en je naasten en geliefden wijzen op zaken, zodat ze mogelijke verbanden kunnen gaan zien. En dan je ontrekken aan de matrix en dat is een zwaar en lang proces. En in mijn ogen dé struikelblok voor NWO, for they will not succeed! Geweld is dus niet de oplossing, want zij beheersen dat facet beter, maar ontwaken cq. bewustwording.

 14. Freeman schreef:

  “We analyseren nu gebeurtenissen op het geo politieke vlak, maar de uitkomst staat reeds vast. Voor degene aan de top van de pyramide is de wedstrijd gespeeld en staat de uitslag vast en wij ‘het klootjesvolk’ mogen de uitslag raden.”

  De uitslag staat al vast, voor hun is de wedstrijd al gespeeld en wij worden de dupe, wij lopen achter de feiten aan, we zijn met veels te weinig om hun te stoppen. De meeste mensen “they don t care” als ze het maar “goed” hebben.

 15. Riffian schreef:

  Interpretatie is het leidend voorwerp en valt of staat door de mensen die het interpreteren m.a.w. is het een mens met een hart op de goede plek om het zo maar te zeggen of niet?

  Israël is letterlijk en figuurlijk een verdeelde staat met Sefardische Joden, Ashke(nazi’s), Ethiopische Joden etc. die elkaar onderling ook bestrijden(over apartheid gesproken). Israel is een experiment dat gedoemd is te mislukken.

 16. Riffian schreef:

  Angst is inderdaad een slechte raadgever, want het sterkt hun greep op ons. Liefde voor je naasten is al een gedeelte van de bescherming en hoe macaber het ook klinkt de ‘angst voor de dood’ laten varen met dien verstande dat de ziel onsterfelijk is. En Humor (als medicijn) natuurlijk relativeert de angst
  https://www.youtube.com/watch?v=ROeKLjh462I

 17. Freeman schreef:

  Er staat duidelijk in de Bijbel, of een Khazaar het leest, of Semitische hebreeer, Israel is bestemd om hoofd te zijn voor alle volkeren. Het Zionisme die wij nu kennen, is seculiere Zionisme, die gaat down met alle verdeeldheden in hun midden, zover dat zij hun eigen bevolking opofferen, totdat zij bijna hun eigen volk hebben voorbestemd om kapot te gaan. Maar de inner-circle van het Zionisme van de Bijbel, ofwel de Saturnus-cult (linkerhand, oordeelsvoltrekkers van de Archonten) die gaat laten uitroeien in Jeruzalem en wereldwijd, zover gaan zij in hun gekte en waanzin om hun aardse koning en despoot op de troon te kunnen zetten in Jeruzalem.

  It s not Jezus, 5776, daarom zullen dag in dag uit blijven doorgaan met chaos na chaos, zij kunnen niet anders dan dat doen, totdat ze hebben gezegeviert en al zou je de mensen die nog niet wakker zijn, met bewijzen confronteren, dan nog kunnen zij zich niet indenken dat mensen dat in de zin hebben.

  Wanneer zij blijven zitten in de top van de piramide, zij gaan niet van hun plannen wijken, zelfs zijn zij zo gevaarlijk, dat als zij niet slagen, zij het niemand gunnen, zo gek zijn zij, they are not normal-humans.

 18. Riffian schreef:

  De vraag is hoe diep en bereid ben je te gaan? In Lak’ech
  https://www.youtube.com/watch?v=lIpev8JXJHQ

 19. Freeman schreef:

  En wanneer hun despoot en koning op de troon gezet wordt in Jeruzalem en begint te regeren In Israel (volgens de psalmen, de psalmen is 90% wraak over vijanden, vijanden vooral in Israëls midden) zal hij alle seculiere joden die zich niet bekeren, laten ombrengen. Als die Saturnus-cult slaagt en zij zetten hun koning op de troon in Jeruzalem, is einde Democratie in Israel en Democratie wereldwijd.

  Het seculiere zionisme is 1 grote afleidingsmanoeuvre, met het seculiere zionisme worden alle joden die het blijven aanhangen, afgemaakt, dus de laatste invasie van het land Israel, gaat lukken zelfs volgens agenda.

  Als normale mensen hun agenda tot zich door laten dringen, zich dat beginnen te realiseren, die mensen worden als een lijk, they are hard-core criminals, en wraakgierig en afgunstig, true maffia dat.

 20. Riffian schreef:

  Sorry kon het niet laten (MSN, let op de vlinderlogo) maar dat hoef ik je niet uit te leggen. Over conditioneren gesproken:
  http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/wereld/de-aarde-de-gevaren-die-ons-tussen-nu-en-2055-bedreigen/ar-BBkK9yr?li=AAazPsO&ocid=mailsignoutmd#page=9

 21. Hans schreef:

  Juist Riffian, onze enige mogelijkheid, ook geheel volgens een eeeeeuwenoude planning.

 22. Freeman schreef:

  In het licht van Psalm 83 en de Agenda van de Archontische-bloedlijnen..

  De vraag dient heel snel te worden beantwoordt wie “Edom” is in dit hele verhaal.
  Het gespeelde Westen vs Oosten paradigma is een farc, want het steekt namelijk zo in elkaar. Het Heilig Romeinse Rijk zetelde/zetelt in Rome, de politieke-arm van het Heilig Romeinse Rijk zetelde in Byzantium/Constantinopel. Er is een scheuring ontstaan tussen West en Oost (Heilig) Romans Vaticaan-Imperium. (In Het Westen “Beeldend” Katholiek en in het Oosten “Iconisch-orthodox” katholiek” wat zij gemeenschappelijk hebben, is het Kruis en ze zijn ook 1 Kruis op 1 buik, het Vaticaan/Rome/ Khazaren/Jezuiets hebben de controle over West en Oost. Beide zijn het Bijbelse Edom en Edom is Rome.

  Kortom; Edom is de Christelijke wereld orde, uiteindelijk zal de Cult van Saturnus, de Christelijke wereld orde en de Islamitische wereld orde, gezamenlijk invasie plannen om Israel te vernietigen. Voor dat dat op de planning staat zullen ze aanvankelijk eerst elkaar bestrijden (het toneel wordt er nu momenteel voor klaar gemaakt).

  De komende tijd zullen de gifmengers vanuit de koker van de V.N.-Vatican, de informatie-oorlog doen escaleren, en nog meer gif (ALSEM) de mensheid opdienen, wie daar van blijft drinken of van begint te drinken zal door het bos de bomen niet meer zien. Verwarring alom zal er zijn, omdat men niet de afloop kent en de (Depopulatie) Agenda, zal men totaal in verwarring komen en zeker met betrekking tot de culminatie van de vooropgezette Armageddon op de bodem van Israel in Jeruzalem.

  Protestanten zijn protesterende Katholieken, de Russisch-orthodoxe-Kerk is een in “Iconische” vorm van Katholiek-belijden. De tenten van Edom in hun gebieden/Koninkrijken in het Westen en in het Oosten.

 23. Freeman schreef:

  De boodschap is zeer duidelijk van de Cult van Saturnus voor de burgers en politici in Europa door ze via de recente aanslagen en steek&schietpartijen in Isreal daarvan in kennis te stellen wat Europeanen “gepland” op grote schaal kan/moet verwachten op hun continent.

  In verband met het laatste artikel bij Xandernieuws, het eerste deel is deels waar, van het tweede deel, is er ook een deel van waar, maar Europa zal er nooit meer bovenop komen mocht de Agenda van de Elite slagen. Het is niet makkelijk als men de Agenda niet kent om desinfo eruit te filteren.

 24. Freeman schreef:

  In het Midden-Oosten houdt de oorlog aan die zal culmineren in Armageddon en wereldwijd zal er een instorting van de economie gaan plaatsvinden gepaard grote verdrukkingen, chaos, liquidaties van politici (die er voor gezorgd hebben voor onheil, politiek stort ook in, mensen beginnen massaal het geloof in Democratie af te zweren) mensen komen in de overlevingsmodus te zitten, het wordt steeds onveiliger en die chaos wordt ook doelbewust in stand gehouden aanvankelijk en van hogerhand wordt dan besloten “niet” goed in te grijpen, zeg maar dat ze de controle kwijt zijn.

 25. ZerotheHero schreef:

  Jij doet hetzelfde als Nexus en dan vraag ik me af ben jij ook blind of doe je gewoon alsof je dom bent? De meeste hier geloven niet meer in het valse west vs oost paradigma, maar waarom doe je dan alsof dat wel zo is? Waarom meng je je in discussies die je eigen conclusie ontkennen en doe je alsof je neus bloedt?

 26. ZerotheHero schreef:

  Als jij je onafhankelijk weet te krijgen laten we zeggen een Amerikaanse staat die zich afbreekt van de nwo, dan MOET je zelfverdediging voorzieningen hebben. Dit naieve pacifistische gepraat is zo ongelooflijk oppervlakkig ik zucht alleen maar als ik hier door de reacties scroll. Als jullie denken dat ze je weg laten lopen prima veel plezier ermee. Ik zie de situatie denk realistischer in dan de rest. De amerikanen hoeven het geweld neit te openen, want dat willen de globalisten juist, maar dat ze zichzelf zullen moeten VERDEDIGEN is een godgegeven feit! Tenzij de agenda onthuld wordt voor een meerderheid van de mensheid gaat die “vreedzame revolutie” er niet van komen. Dan heb je ook nog is poortwachters als Nexus en Douwe die new agey/contr opp propaganda lopen te verkopen die de echte ontwakening alleen maar tegenhouden. Wil je beginnen aan een oplossing? Begin dan eens met jullie eigen intellectuele luiheid.

 27. ZerotheHero schreef:

  En met deze verdeel en heers propaganda wil je zeggen dat?

 28. ZerotheHero schreef:

  Er komt GEEN wereldwijde economische instorting! Jij denkt het paradigma door te hebben, maar je gelooft nog steeds in de angst propaganda.

  http://redefininggod.com/2015/02/the-nwo-and-the-new-age-mind-screw-part-1-alfred-lambremont-webre/

  “It is true that the evil depopulation plan and its associated false flags will fail, but it has nothing to do with a new “positive timeline.” I laid out the reasons the globalists are sabotaging their own false flags in Throwing the Game: Why the globalists are exposing their own false-flags. In fact, Webre suffers from a Freudian Slip when he says “none of their false flags has worked in the way that we think.” A normal person would not expect the globalists to sabotage their own attacks, so they certainly haven’t worked in the way that we think, but they have served the purpose for which they were designed. As for the whole “total economic collapse / depopulation” narrative, it is a scary campfire story the propagandists are spreading so that people will rush into the arms of the BRICS “saviors” when they step up to stop it.”

 29. Freeman schreef:

  Ja het verbaast mij ook hoe bijna “idioot” naief het new-age-pacifisme gepromoot wordt, de waarheid is dat we ons “uiteindelijk” dienen vrij te maken van het systeem van de Globalisten. We kunnen ons wel vrij wanen, maar als we het niet kunnen concretiseren, dan stemt de ontkenning van in slavernij leven iemand gelukkig. Precies waar Aldous Huxley op doelde -als spreekbuis en propagandeur van de Elite- met “the brave new world” om mensen tevreden te laten zijn met hun eigen slavernij. De new-age-ideologie zal daar zeker aan tegemoet komen.

 30. Riffian schreef:

  We moeten oppassen dat we niet verzanden in een EGO-game. Het belangrijkste is dat we onderling reflecteren, spiegelen en tot bepaalde conclusies cq. maatregelen komen. Aansturen op angst is dus niet de manier, maar het leggen van verbanden. Geen van ons heeft de wijsheid in pacht, maar wij allen vormen het beeld. Onderstaande actuele nieuws analyse geeft een vrij goede weergave voor de huidige stand van zaken, we moeten niet willen het wiel opnieuw uit te vinden en er een verdienmodel aan te koppelen.
  https://www.youtube.com/watch?t=386&v=fK0KRlqF3_Y

 31. Freeman schreef:

  100% komt die er zeker, een geplande crash, een chaos zal er zeker komen, ze zullen de mensen in panische angst storten en de mensen voor een tijdje aan hun lot overlaten en daarbij zal de hel losbreken en zullen ze in de overlevingsmodus gestort worden. Angst zaaien is 1 ding, de meeste mensen zijn afgestompt voor dat gezaai van hun, om de geloofwaardigheid kracht bij te zetten, zullen zij de mensheid in de afgrond storten. Het geeft namelijk geen voldoening voor de Saturnus-cult als mensen afgestompt en blindelings de new world order omhelzen, ze willen de mensen doen voelen/weten dat ze buiten hun om geen schijn van kans maken. Buiten dat feit, zal de Saturnus-global-order pas van de grond komen als zij hun ultieme “rituele brandoffer” hebben gebracht.

 32. Freeman schreef:

  Het enige wat er voor ons op zit, is ons voor bereiden op wat er gaat komen, voorkomen kunnen we het niet meer, wat er opgestart is, is to strong voor een minderheid, die tegen te houden. De klappen opvangen is wat ons nog rest en niks is gevaarlijker dan een blinde massa die in de overlevingsmodus gestort is.

 33. Freeman schreef:

  Dat is waar Riffian, laten we niet in een EGO-streven elkaar bestrijden, verschillen van meningen en inzichten mogen er gewoon zijn.. http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Britse-piloten-krijgen-bevel-desnoods-te-schieten-op-Russische-vliegtuigen.. het financiele-systeem is zo zwak, er hoeft maar iets echt goed fout te gaan en “ze” helpen een handje mee om de poppen aan het dansen te krijgen..

 34. Riffian schreef:

  Wat stel je voor aan oplossingen? De matrix heeft ons in een houdgreep..

  – Ik denk ten eerste geen financiële schulden, want je staat ‘in debt’ en daar staat een prijs tegenover.

  – Ontrek cash van je rekening en zet het om in natura.

  – Sluit je rekening, dat houdt in stoppen met werk waar een financiële tegemoetkoming tegenover staat.

  – Ontferm je over jouw naasten en geliefden, trek je terug uit stedelijk gebied.

  – Vestig je op het platteland, in ieder geval spreiding is het devies.

  – Leer contact te maken met Moeder Aarde en je voedsel te verbouwen. We moeten terug naar een vorm van ruilhandel (P2P economy).

  In het kader van “small minds discuss people, average minds events and great minds ideas”

 35. Riffian schreef:

  We gaan met zijn allen pas een andere staat van bewustwording in als we op hetzelfde niveau (frequentie) opereren zgn. Transcendence. Dat is wat de Maya’s en onze voorouders ons hebben willen duidelijk maken met hun werken, want ´as above, so below´.

  En nogmaals Nikola Tesla: “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” In Lak’ech

  PS: We leven in een wereld waar de uitvinder van het dynamiet een prijs heeft, over contradictie gesproken.

 36. Riffian schreef:

  Het lijkt erop dat we in blessuretijd zitten (wij als voorlopige toeschouwers) en decennia lange programmering en conditionering via o.a. TV door OTO in een stroomversnelling is gekomen.

  Als je verbanden legt tussen deze artikelen dan kun je een tekening schetsen waar Da Vinci zijn kwasten neer legt en maakt dat ie wegkomt.

  TTP+ISDS = Actief
  TTIP+ISDS= Binnenkort actief

  http://www.nu.nl/internet/4143443/dell-doet-megaovername-van-67-miljard-dollar.html (Data opslag)

  https://decorrespondent.nl/3274/Er-is-van-alles-mis-met-de-tv-serie-Mr-Robot-en-toch-moet-je-blijven-kijken/159433978-30300784 (Let op de logo, neen geen Enron)

  http://www.nrcq.nl/2015/06/14/google-gooit-de-cloud-in-de-uitverkoop (Different names, same goals)

  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/producent-fema-camps-film-vermoordzelfmoord/ (Man met korte snor is childs play)

  The truth is outhere for those who see! We moeten de boodschap blijven herhalen of zoals Goebbels zei (nee niet die kale;): „Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben.

 37. ZerotheHero schreef:

  Jij snapt me Freeman, alhoewel ik de new age wel zie als de anti christ religie welke dus ook plaats moet maken voor jeebus en yahweh.

 38. ZerotheHero schreef:

  Laat die generaliserende argumenten alsjeblieft achterwege en reageer inhoudelijk my god. Niet alles wat jij bepaalt een ego game te zijn is dat dan ook. Over een ego gesproken. Wij vormen niet allen het “beeld”. Dat is relativisme. Wanneer je fout zit, zit je fout. Daar is geen zoetsappig excuus voor nodig en niks om je voor te schamen. Waarom moet ik alles in zachte woorden hullen?

 39. ZerotheHero schreef:

  Weer een hypocriete new ager met spirituele hoogmoed… Elke vorm van discussie is in jullie ogen een ego spelletje. Het is denk meer iets in de trant van niet op je fouten gewezen willen worden en voor alles een “spiritueel” excuus klaar hebben.

 40. Riffian schreef:

  @ZerotheHero, ik voel me niet verheven boven iemand. Ben ook in ‘strijd’ met mezelf en dus gewoon mens. Maar als jij ideeën hebt of andere invalshoeken, ik sta open..

 41. Freeman schreef:

  — Schuldenvrij zijn is wel een belangrijk streven mocht je dat nog niet zijn en dat geldt overigens niet alleen met betrekking tot financiele zaken en dan is het vaak niet eens zo eenvoudig (zeker niet in je eigen omgeving) gelijkgestemden te ontmoeten met wie je in zekere zin een plan van aanpak zou kunnen opstellen om tot initiatieven te komen die er voor zorgen dat we in de richting ons ontwikkelen die zou moeten leiden tot meer vrijheid.

  — Ik ben op zich niet tegen gebruik van “bloedgeld” mits het voor een goed doel wordt ingezet, een hoger doel die voor meer vrijheid moet zorgen. Aan de andere kant is het ook nodig dat er mensen zijn die los van het systeem proberen te werken aan een eigen geld-systeem en als gezamenlijk doel van plan zijn om te werken aan een Vrij-Staat. Ik ben een voorstander van een goed georganiseerde en gecoordineerde initiatief (zonder naief te zijn, gezien het leger van de Globalisten zeer actief zijn om elke vorm van bedreiging te beletten te groeien) van mensen die ervan doordrongen zijn dat het nodig is om in praktische zin te streven na organische samenleving van vrede en vrijheid.

  — Ik zou heel graag het advies willen geven om vooral -in het licht van het transformatieproces en zelfbewustzijn wat men dan heeft bereikt- waar mogelijk en haalbaar, te veranderen van baan, dat wat meer rijmt met het geweten, de wil om minimaal van baan te switchen, zal dan ook bij de meeste mensen gaandeweg gaan postvatten als ze eenmaal in zo n proces komen te zitten.

  — Het plattenland is een ideale omgeving, gezien het feit dat het in steden met de jaren onveiliger zal worden, het plattenland zou om meerdere redenen te prefereren zijn om van daaruit het “werk” te verrichten. Al ben ik van mening dat men ook vooral -medestrijders en medestanders- als belangrijke schakels in steden moet hebben, zodat ook daar nuttige werkzaamheden verricht kunnen worden vanwege onze (lange termijn) doelen (vooral in verband met onze kinderen en nabestaanden, leg de basis in het nu zodat onze kinderen in een aangename omgeving op kunnen groeien).

  — Alle nuttige initiatieven zijn nodig om ons gezamenlijk doel te realiseren, te hopen dat alle nuttige initiatieven op Nederlands grondgebied van de grond mogen komen en/of zich verder ontplooien en dat er zowel op nationaal als op internationaal niveau, samengewerkt wordt aan een collectief “verlossingsplan” waarbij verschillende “wakkere” groepen en gelijkgestemden tot een algemene consensus komen om op cordate wijze, effectieve resultaten te boeken.

 42. adje schreef:

  Tja Freeman, dat artikel bij Xander komt uit de koker van Walter Eichelburg. Eigenaar van Hartgeld. Deze man is een charlatan. In 2010 zou de euro vallen had hij voorspeld. En meerdere voorspellingen heeft hij gedaan die nooit uitkwamen. Deze man wil gebruik maken van de angsten van mensen om vervolgens zijn diensten en edele metalen te verkopen. Dat is ook de reden dat het tweede deel niet klopt. Mensen die dit geloven zijn b.v. bereid om goud te kopen (natuurlijk bij Hartgeld) om zo goed uit de crisis tevoorschijn te kunnen komen…

 43. Freeman schreef:

  Inderdaad het blijft filteren op het internet, wat ik vooral bespeur, is dat er nogal veel “gifmengers” zijn die desinfo mengen met goede info vanwege lucratieve vooruitzichten en gretig gebruik maken om de chaos die er is, en daar dan ook vooral een draai aan geven om omzet te maken. Desinfo angst-verspreiden en new-age-misleiding heeft het goed gedaan wat de financiele opbrengsten betreft in de afgelopen 15 jaar.

  Het is een lucratieve-business voor ego-minded “sociopathic” people.

 44. Freeman schreef:

  http://vaticproject.blogspot.nl/2015/02/just-exactly-who-is-putin-he-is-khazar.html.. Putin (Putin en Erdogan zijn maatjes) is ook een Khazaar en dient de Agenda van de Khazaren in het Midden-Oosten oorlog. We weten dat het Vaticaan volledig onder controle is van de Jezuïeten/ Crypto Jews en Khazaren.

 45. Riffian schreef:

  Ik denk dat we er met zijn allen over uit zijn dat bovenstaande is gecreëerd om te verdelen en heersen. Een onderdeel van contraspionage..

 46. Riffian schreef:

  In het kader een verborgen geschiedenis komt steeds meer in het licht:

  Wij zijn de labratten, David Rockefeller: “The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history”

  (L)MAO = 78 miljoen over de kling gejaagd.

  Communisme/Apartheid = NWO experiment -> Khazaar Trotsky -> Agenten Lenin/Stalin/Mao/Mandela etc.

  = 100 miljoen doden, over een holocaust gesproken.
  http://www.blikopdewereld.nl/geschiedenis/europa/rusland/826-honderd-miljoen-slachtoffers-de-historische-prestaties-van-de-sovjet-unie

  Apartheid -> Acteur (kuch)Mandela
  https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww.whale.to%2Fc%2Fyh0n24d3.jpg&sp=67ff5991d620939afa427005980f2cfe

  En zijn handler:
  http://henrymakow.com/when_do_terrorists_get_nobel_p.html

  2015 > Massa Genocide?

 47. Riffian schreef:

  In het kader: hoe lang blijft de alternatieve media bestaan?

  Bilderberger Hillary Clinton: ‘We Are Losing The Information War!’

  https://www.youtube.com/watch?v=QGcCm2sWlQk

  https://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality_in_the_United_States#FCC.27s_authority_narrowed_.282014.29 (zoek op wat Obama wil)

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten