Minister Schippers wetsvoorstel voor opsluiting van iedereen die het niet eens is met de staat

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 7 juli 2016

minister-edith-schippersAl eerder waarschuwde ik ervoor, maar minister Edith Schippers heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend om iedereen die niet naar de pijpen van de staat danst op te kunnen sluiten. Het wordt natuurlijk mooi geformuleerd en we hebben er de nodige hoaxes de revue voor zien passeren, maar het is dan zo ver. Stel u voor u heeft een afwijkende mening van de mening die u verteld wordt in de media en u wordt daarmee betiteld als “complotdenker”. Dan kan dit u het labeltje ‘verwarde man‘ opleveren in de vorm van bijvoorbeeld ‘oppositionele opstandige gedragsstoornis‘. Helemaal nu de media er alles aan gedaan hebben om afwijkende meningen te koppelen aan bijvoorbeeld de ‘Platte Aarde‘ theorie. Er is de laatste jaren alles aan gedaan om het label ‘verwarde man’ te koppelen aan een afwijkende mening. Daar komt het in essentie namelijk wel op neer. In het wetsvoorstel van minister Edith Mengele Schippers, kan de officier van justitie dan voortaan besluiten u zonder pardon op te sluiten en vol te stoppen met medicatie zonder dat daarbij een psychiater geraadpleegd hoeft te worden. De officiële lezing is als volgt: [citaat]

Met name in de grotere steden zijn er regelmatig meldingen over mensen die zeer verward gedrag vertonen, maar die niet onmiddellijk een acuut gevaar voor zichzelf of anderen opleveren. Of mensen die door hun familie en omgeving als gevaarlijk worden beschouwd, maar dit tijdens een gesprek met een psychiater weten te verhullen. Deze mensen kunnen geen crisismaatregel opgelegd krijgen, omdat daarvoor geldt dat er een onmiddellijke dreiging moet zijn, maar soms is niet bekend of die onmiddellijke dreiging er is, bijvoorbeeld omdat mensen weigeren mee te werken aan onderzoek.  Om vast te kunnen stellen wat de aard is van de stoornis en de ernst van het gevaar (acuut of niet), komt er een time out-procedure die uit de volgende twee onderdelen bestaat:

 • Een observatiemaatregel gaat mogelijk maken om iemand 3 dagen te observeren – en tegelijk dossieronderzoek te doen en de familie/naasten te raadplegen – wanneer er een zeer sterk vermoeden bestaat dat hij een ernstige psychische stoornis heeft en er ook een vermoeden is dat daardoor gevaar voor de persoon zelf of zijn omgeving bestaat. Zo kan de ernst van het gevaar worden vastgesteld en indien nodig alsnog een crisismaatregel worden getroffen, of een andere vorm van hulpverlening worden ingezet. Bij een observatiemaatregel is nog geen sprake van behandeling.

 • Daarnaast maakt deze wet het mogelijk dat er voorafgaand aan een crisismaatregel 18 uur verplichte zorg kan worden verleend. Het gaat hier om gevallen waarin redelijkerwijs vaststaat dat er een crisismaatregel zal worden getroffen, maar waar het nemen van de maatregel zelf nog tijd in beslag neemt. In afwachting van de komst van die maatregel kan het al nodig zijn betrokkene in zijn vrijheid te beperken of medicatie toe te dienen om hem te kalmeren en de situatie weer beheersbaar te maken.

Daarbij is vooral de laatste alinea opmerkelijk. Je kan dus 18 uur in een isoleercel gestopt worden (vrijheidsbeperking) en medicatie toegediend krijgen, als er een redelijk vermoeden bestaat dat er een crisismaatregel getroffen gaat worden. Maar is die opsluiting en medicatie op zichzelf al niet een crisismaatregel? En dit alles gaat bepaald worden door iemand die totaal ondeskundig is, namelijk niet een psychiater (waarvan we nog enige deskundigheid zouden mogen verwachten), maar een officier van justitie! Wat wordt dan de definitie van ‘een ernstig psychische stoornis‘? Een afwijkende mening? Een complotdenker?

Mede ook naar aanleiding van het rapport van de commissie-Hoekstra krijgt het openbaar ministerie nu de centrale ‘verzoekerrol’. Dit betekent dat niet langer bij de geneesheer-directeur van een psychiatrische instelling het initiatief ligt om een verzoek bij de rechter te doen voor verplichte zorg, maar dat het openbaar ministerie in de persoon van de officier van justitie hierin een centrale en actieve rol krijgt.
Redenen hiervoor zijn onder meer dat verplichte zorg – ook al is het omwille van de patiënt en anderen – een vorm van vrijheidsbeneming kan inhouden. Daarnaast vloeit deze taak voort uit de rol die het OM heeft bij het waarborgen van de maatschappelijke veiligheid. En door de centrale rol weer bij het OM te leggen, kan de geneesheer-directeur van een ggz-instelling zich weer concentreren op zijn zorginhoudelijke kerntaak.

En dan hebben we het nog niet gehad over de rol van de familie.

De positie en betrokkenheid van familie en naasten wordt versterkt. Wanneer bijvoorbeeld de familie van een verwarde persoon vindt dat van de door haar geleverde informatie te weinig gebruikt wordt gemaakt, kan zij het gemeentebestuur verplichten toch een aanvraag voor verplichte zorg naar de officier van justitie te zenden. Dit kan ook als het gemeentebestuur dat zelf niet nodig vindt. Ook wanneer de officier van justitie vindt dat niet aan de criteria van verplichte zorg is voldaan, kan de familie hem verplichten een aanvraag voor verplichte zorg toch bij de rechter in te dienen indien de informatie van de psychiater daartoe aanleiding geeft. De familie kan verder bij haar aanvraag van verplichte zorg voor een verwante desgewenst anoniem blijven. Ten slotte kunnen familieleden hun zienswijze kenbaar maken op het zorgplan en krijgt de familievertrouwenspersoon een wettelijke basis.

Dat laatste houdt zoveel in dat elke aanleiding kan worden gevonden tot het oppakken van mensen. Familie kan hiervoor zorgen (anoniem, dus wie kan controleren of de familie er daadwerkelijk achter zit); het OM kan hiervoor zorgen. Alle belemmeringen worden weg genomen. En dat alles omdat een rapport van de commissie-Hoekstra over de zaak Bart van U (de moordenaar van Els Borst) dit concludeert. Als deze moord al niet in scene is gezet om deze horrorwetgeving door te voeren, dan is het op zijn minst opmerkelijk dat een commissie zich op 1 zaak baseert. Hoe groot is de kans op 17 miljoen inwoners dat zoiets nog een keer gebeurt? Maar we willen natuurlijk alles uitsluiten! Nee, de staat wil iedereen kunnen opsluiten die haar niet aanstaat en kan daar nu elk vals voorwendsel toe aangrijpen. Begint u zo langzamerhand door te krijgen dat elke moord- of terreur aanslag (of die nu echt is of niet) leidt tot draconische maatregelen die alle vrijheden van de burger tot op het bot uitkleedt? And nobody seems to notice nobody seems to care. Wat een horrorwijf deze Edith Schippers.

teken-de-petitie-edith-schippers

Bron linkvermeldingen: rijksoverheid.nl, nu.nl

Gedeeld 8K

Tags: , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (9)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Notis schreef:

  Het lijkt erop dat 1984 3.0 al aardig vorm gaat krijgen~!!

  Mensen let op Uw Saeck! Uw vrijheid en die van uw kinderen is in gevaar en wordt ernstig door Overheidsdienaren rOverheidsHandlangers bedreigd!

  Overigens wordt “handlanger” Schippers ook maar gestuurd danwel aangestuurd door de Zionazies/Big brother dienaren achter de schermen.

  Maar je ziet hoe bang ze zijn voor de waarheid , voor de ontmaskering van hun Volksmisdadige rol
  (Want het zijn gewoon Land- en Volksverraders!!!) en zo iedere/deze minister inschakelen om de kritisch denkende mens (voor hen oppositie, denken ze) “KALT” te stellen.
  Het lijkt gvd…potverdorie 40-45 wel, Nee nog Erger!!!!!!

  P.s. Leer uw kinderen vrij en kritisch nadenken. Het enige wat u zeker kunt en moet doen.

  Zegt het voort……..zegt het voort…….

 2. densie schreef:

  Goeie foto van haar geplaatst, voor een beetje ziener….
  ze lijkt de IJskoningin uit Alice in Wonderland wel, of is dat te soft uitgedrukt?
  Brrrrrr……ja, lieve mensen, let op Uw kinderen, maar ja, waar te beginnen?
  Vaccinaties, Chemtrails, verziekte, ziekmakende voeding….Horror Jeugdzorg…
  Horror educatie op school….
  Nu ja, ik draag mijn steentje bij door elke vraag rond deze zaken zo eerlijk mogelijk te beantwoorden…
  Zelfs katten worden ziek van de koolvis uit Alaska….
  Als je begrijpt, wat ik bedoel…

 3. Wilfred Bakker schreef:

  De koolvis die in Nederland het meest wordt gegeten is Alaska koolvis, ook wel Alaska pollak genoemd. De vis komt voor in de Arctische gebieden van het noordelijk deel van de Stille Oceaan, van 0 tot 1300 meter diep. De vis migreert dagelijks van de diepte naar de ondiepere wateren om te eten. Alaska koolvis is familie van de kabeljauw. De vis wordt 91 cm lang en 1,4 kg zwaar.

  We hebben grotere problemen vriend, zie bovenstaande topics,

 4. leeuw schreef:

  sta niet raar te kijken dat de kinderen zo beinvloed worden op school dat ze jouw dan als ouder alsnog verlinken

 5. leeuw schreef:

  @Densie ik vind der eerder een horror figuur uit de Donald Duck van Wilders lijken.

 6. Martin Vrijland schreef:

  De NVvP en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) uitten zware kritiek op het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) om verwarde personen, die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn, tijdelijk vast te zetten in een ggz-instelling.

  © iStock © iStock
  Tijdens deze zogeheten time-out periode van maximaal drie dagen kunnen specialisten door observatie, het raadplegen van familie en het inschakelen van andere hulpverleners bepalen welke zorg iemand nodig heeft. Eventueel kan dan alsnog besloten worden om deze persoon een verplichte behandeling te geven.

  Voor het opleggen van een crisismaatregel aan een verward persoon is het nu nog een vereiste dat er direct gevaar dreigt als gevolg van de psychische stoornis. Als het niet duidelijk is of die onmiddellijke dreiging er is, bijvoorbeeld omdat iemand niet meewerkt aan een psychiatrisch onderzoek of gevaarlijk gedrag weet te verbergen, volgt geen opname. ‘Door deze time-out procedure kan voor een verward persoon, waarvan het vermoeden bestaat dat hij een psychische stoornis heeft en daardoor een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving is, de juiste hulp worden gezocht’, schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

  Maar de LPGGz is ‘verbijsterd’ over het kabinetsplan, zo is te lezen in een schriftelijke reactie op de eigen website. ‘De minister zoekt met deze maatregel de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers op te sluiten. Omwille van het beschermen van de openbare orde gaat zij (Schippers, BK) hiermee voorbij aan de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben.’

  Het LPGGz vindt de maatregel van Schippers en Dijkhoff in strijd met internationale verdragen, zoals het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. ‘De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland. Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op.’

  Het LPGGz pleit voor meer preventie en een persoonsgerichte aanpak. ‘Investeer juist in vrijwillige zorg, werk de wachtlijsten in de ggz weg en volg de aanbevelingen op van het aanjaagteam verwarde personen.’

  Ook de NVvP staat afwijzend tegenover de time-out procedure. Tegen de NOS zei de psychiatersvereniging het een ‘onwenselijk en onhaalbaar’ voorstel te vinden dat ‘vrijheidsberoving in de hand werkt. Dat is noch in het belang van de patiënt, noch in dat van de maatschappij.’

  BRON: http://www.nieuws.be/nieuws/Kritiek_NVvP_en_LPGGz_op_plan_verwarde_mensen_!_2abeb397.aspx

 7. jeroenvrij schreef:

  nou dan moeten je mij maar vast komen halen 🙂 Kim Il-sung uhhhh ik bedoel edith

 8. Martin Vrijland schreef:

  Voor alle Nieuwsbreker (oplichter Martin Vrijland) freaks die deze onzin geloven:

  https://nieuwsbreker.wordpress.com/2016/07/12/oproep-aan-colegasom-oplichter-martin-vrijland-te-exposen/

  Op dit moment heb ik geen inkomsten, dus moet ik mijn kosten en levensonderhoud halen uit donaties en de Google adsense inkomsten:
  http://www.beyondthematrix.nl/wp-content/uploads/2016/07/advertentie-inkomsten-martin-vrijland.jpg

  Zo ziet u maar hoe de overheidstrollen tekeer gaan en hun best doen om elke vorm van kritiek te smoren. Het blijkt dat dergelijke trollen iets meer in te besteden hebben:

  http://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2014/07/webredacteur.jpg

 9. adje schreef:

  Is in Amerika al lang zo’n wetgeving. Het laat ook zien waarvoor de z.g. FEMA camps zijn.
  https://www.youtube.com/watch?v=HkSkQgnEV-Q

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten