Misstanden in de wereld, maar wat kunt u doen om het te verbeteren?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 28 februari 2017

wat-kunt-u-doenOp deze website en op vele andere wordt vaak geschreven over de misstanden in de wereld. De meeste lezers zijn er inmiddels wel achter dat er ergens een elitaire toplaag bestaat, die toewerkt naar een wereldregering of dat er langzaam aangestuurd wordt op de transhumanisering van de mens. Dat wil zeggen dat we steeds meer in het internet zullen komen te hangen en onze lichamen en hersenen daar mee zullen integreren. Iedereen die denkt dat dat zo’n vaart niet zal lopen, moet misschien toch nog eens de moeite doen, door bijvoorbeeld dit artikel te lezen. We zouden ons af kunnen vragen wat er mis is met een wereldregering (zoals in dit artikel) of zelfs met het transhumanisme. Als we dat nu simpelweg beschouwen als vooruitgang is er toch niets aan de hand? Stel dat we er nu gewoon van uitgaan dat de elitaire toplaag simpelweg het beste met de mensheid voor heeft, dan valt alles toch reuze mee? Iedereen die nog denkt dat een dergelijke elitaire toplaag niet bestaat, is misschien een beetje lui geweest. We moeten dus eerst de vraag behandelen of er een elitaire toplaag bestaat die achter de schermen landen en overheden aanstuurt en daar dusdanig veel grip op heeft dat zij oorlogen op kunnen tuigen, hele volksstammen tegen elkaar uit kunnen spelen en via een spel van ‘verdeel en heers’ de macht steeds verder centraliseren. Daarnaast kijken we gelijktijdig naar de technologische ontwikkelingen en hoe deze door deze elitaire toplaag gebruikt kunnen worden om de mens langzaam in een cyborg te veranderen. Heeft het één met het ander te maken?

Complexe vragen zijn vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Om te ontdekken dat er een groep mensen is die de wereld bestuurt is research nodig. Als je die niet doet, wordt je waarheidsbeeld waarschijnlijk vooral bepaald door wat je op school geleerd hebt en in de media ziet. Duik je bijvoorbeeld in de recente oorlogsgeschiedenis en beperk je jezelf niet tot Wikipedia, maar doe je research in goed gedocumenteerde alternatieve bronnen, dan zou je erachter kunnen komen dat de wereld is opgebouwd via organisaties die onderling verbonden zijn in een piramide-achtige structuur. Er zijn een aantal organisaties die zichzelf geheim noemen; geheime genootschappen van verschillende titel en rol. Deze organisaties werken op wereldwijd niveau samen en kennen een zekere hiërarchie. Zonder al te veel in detail te treden, kun je ontdekken dat bijvoorbeeld leden van koningshuizen lid zijn van dergelijke organisaties. Natuurlijk worden dergelijke organisaties en hun functie ge-downplayed in de media. Zo wordt van de vrijmetselarij vooral beweerd dat het een soort ‘old boys netwerk’ clubje is. Doe je echt je research, dan kom je er achter dat er veel meer achter schuil gaat. Het kan zijn dat je dan tot de conclusie komt dat oorlogen als de eerste wereldoorlog en de tweede wereldoorlog volledig gepland stonden in zowel hun uitvoering als uitkomst.

De eerste wereldoorlog had waarschijnlijk ten doel het Ottomaanse rijk (tijdelijk) een kopje kleiner te maken om grond voor de staat Israël in Palestina te reserveren; de Russische tsaar te vervangen door een zionistische pion (Lenin) en de wereld voor te bereiden op fase 2 van de agenda (de tweede wereldoorlog). De tweede wereldoorlog had waarschijnlijk ten doel de joden een eigen staat te geven. Hiervoor moest een grote volksverhuizing opgetuigd worden. De legitimiteit hiervoor werd bemachtigd via het schuldcomplex over wat de joden aangedaan zou zijn met de holocaust. De meeste doden zijn volgens sommigen niet in het werkkamp Auschwitz gevallen, maar tijdens de genocide op de Duitse bevolking zelf. Ook in Rusland vielen meer dan 20 miljoen doden. Hitlers missie om Rusland een kopje kleiner te maken leek opzettelijk gedoemd te mislukken. Wie stuurt zijn troepen nu zonder winterkleding de Russische winterkou in? Kort na de tweede wereldoorlog (1948) werd de staat Israël al uitgeroepen. Was Hitler slechts nodig om te kunnen zeggen: “Dit willen we nooit weer”? Kon zo legitiem en zonder enige weerstand een begin gemaakt worden met dat wat Hitler zelf eigenlijk al wilde, namelijk een wereldregering? De VN werd dan ook op 26 juni 1945 opgericht. De VN was natuurlijk bedoeld als “controle orgaan” dat moest voorkomen dat er ooit weer een vreselijke dictator als Hitler op kon staan, maar ondertussen zien we de VN steeds machtiger worden. Dat gebeurt echter onopvallend. Wij maken ons vooral nog druk om politiek Den Haag en misschien een beetje om Brussel. Het Brussel dat overigens ook steeds machtiger wordt en feitelijk een tussenstadium is richting wereldregering.

Om definitief een wereldregering te kunnen vestigen, met 1 wereldwijde politie, 1 munteenheid en 1 belastingsysteem, waarbij alles en iedereen onder de zelfde vlag en zelfde religie komt te vallen, moet er eerst nog een keer een groot probleem opgetuigd worden. Daarvoor moeten een paar krachtige grote spelers elkaar in de haren vliegen. Dit zal deels gebaseerd zijn op religieuze verschillen en deels op economische gronden: geld, religie, grondstoffen, voedsel, enzovoort. Als oorlogen om die reden gevoerd worden, moet je zorgen dat er geen reden meer om te vechten is. Als alles van iedereen is en iedereen is het met elkaar eens over een God, over wetten en regels en je kunt dat op wereldschaal regelen, zijn de problemen opgelost. Toch?

Een derde wereldoorlog lijkt dus een onvermijdelijk probleem in de stelregel ‘Problem, Reaction, Solution‘. De wereld moet nog 1x een groot probleem ervaren, met als reactie paniek en chaos. Dan kan de elitaire groep ‘Ordo ab Chao’ scheppen en eindelijk alles onder wereldbestuur brengen. Deze 3e wereldoorlog werd overigens al voorspeld door de hoogste vrijmetselaar Albert Pike in zijn brief aan zijn compaan Mazzini in 1871. In die brief voorspelde hij ook de eerste en tweede wereldoorlog. Velen beweren dat de brief niet echt heeft bestaan, maar de inhoud ervan lijkt toch redelijk waargemaakt te gaan worden. Waarschijnlijk zal de 3e wereldoorlog vooral een religieuze oorlog zijn. Dat is een mooi probleem, waarvoor al een prachtige oplossing op de plank ligt, namelijk die van een nieuwe wereldreligie. Als op wereldniveau nationalistische-, economische-, religieuze- of andere gronden, aanleiding zijn voor een oorlog, dan zal de VN na zo’n 3e wereldoorlog kunnen zeggen: “Dit willen we nooit weer”. Dan zal iedereen onder wereldbestuur komen te vallen en zullen alle punten van mogelijke strijd geëlimineerd worden. Geen ruzie meer over geld, grondstoffen, religie en wat we zo al niet meer kunnen bedenken. Een wereldwijde politiestaat met strikte en gelijke regels voor alles en iedereen.

Ondertussen wordt al wereldwijd gewerkt aan de afschaffing van contant geld en schrijdt de technologie steeds verder voort. De digitalisering en de groeiende macht van het internet, zal voor de generatie die nu geboren wordt, betekenen dat ze ongekende mogelijkheden voorgespiegeld zullen krijgen, maar in feite is het de roadmap richting een digitale gevangenis. Zo zullen ze extra geheugen of rekencapaciteit bij bedrijven als Google kunnen kopen, zal augmented reality steeds meer onderdeel worden van het dagelijks leven en zullen ze niet meer hoeven te werken om te kunnen eten. Niet omdat ze te lui zijn, maar omdat de technologie zo voortschrijdt dat er steeds minder werk overblijft. Ze zullen zelfs minder last van ziektes hebben en veel langer kunnen leven als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie. De wereldregering die er na een 3e wereldoorlog aan zit te komen zal gebruik kunnen maken van de technologische stand van zaken om een utopische wereld te kunnen bouwen. Een prachtig vooruitzicht! Een belangrijke voorwaarde daarbij is waarschijnlijk echter wel dat je je wel volledig conformeert naar de wil van deze superstaat. Doe je dat niet, dan wordt overleven waarschijnlijk behoorlijk lastig. Iedereen die de film Elysium heeft gezien, kan zich hier misschien een klein beetje een voorstelling maken. Toegegeven: dat is een veronderstelling of aanname. Je kunt er natuurlijk ook nog steeds vanuit gaan dat er geen enkele groep bestaat die snode plannen met de mensheid heeft en dat technologische ontwikkelingen alleen maar in het voordeel van de mensheid en uitsluitend positief toegepast zullen worden. Gelet op de leugens die we echter in grote hoeveelheden voorbij zien komen over zowel geschiedenis als actualiteit, lijkt er weinig vertrouwen te kunnen bestaan in de groep mensen die we nu in de toplagen van grote machtsblokken zien. Waarom zou dat straks ineens veranderd zijn? Er lijkt dus weinig hoop te zijn voor de mensheid als je bovenstaande korte samenvatting van de wereld en de geschetste toekomstvisie beschouwt.

De vraag die dan automatisch rijst is: “Wat kunnen we er aan doen?” Die vraag wordt mij natuurlijk vooral vaak gesteld. Ik ben al jaren bezig mensen te wijzen op de misstanden, leugens en snode plannen gesmeed door deze elitaire groepen. Mijn nieuwsanalyses hebben ten doel de lezer te prikkelen om eens anders naar de zaken te kijken dan de manier die de main stream media ons voorkauwt. Dit heb ik gedaan ten koste van veel. Ik heb enorme smaad en laster over me heen gekregen. Het hele internet is vol gegooid. Ik ben praktisch alles en iedereen kwijt geraakt door dit te gaan doen. Dat is blijkbaar het offer dat je brengt als je de waarheid naar buiten wilt brengen. Op dit moment kan ik nauwelijks overleven, omdat ik wel regelmatig oproepen doe tot donaties, maar slechts weinigen bereid zijn te steunen. De vraag wat U dus kunt doen, is vooral een vraag die u zichzelf zou moeten stellen. Ik wil de vraag echter omdraaien. “Wat gebeurt er als u niets doet?“. Die vraag kan ik wel voor u beantwoorden. Als u niets doet, weet u zeker dat uzelf en uw kinderen in een digitale open gevangenis komen te leven (lees dit artikel daarover). In een dictatoriale politiestaat waarin alles en iedereen overal gemonitord wordt en niemand meer kan handelen en wandelen zonder zich exact aan de wetten en regels van de superstaat te houden. En mocht u denken dat u daarin nog best een zekere mate van vrijheid kunt ervaren, dan daag ik u uit om daar eens een keer een uurtje over te gaan zitten fantaseren; stel het uzelf echt eens een keer serieus voor. Lees George Orwell’s boek 1984 bijvoorbeeld een keer.

Wat kunt u er dan wel aan doen? Steun mensen die anderen proberen te ontwaken door er over te schrijven (hier of hier). Probeer zelf uw medemens te doen ontwaken. Als meer en meer mensen gaan zien welke richting het uitgaat, zullen meer een meer mensen niet langer mee willen werken aan het systeem. U helpt zelf mee het systeem in stand te houden door het radarwerk in tact te houden. En als u zich er tegen verzet, zult u misschien offers moeten brengen, zoals ik die breng. Zijn er mensen die nu bereid zijn offers te brengen om de toekomst van zichzelf en zijn/haar kinderen te redden? Waar zijn de dappere strijders?

Wat kunt u praktisch doen? Zomaar enkele voorbeelden: Stem niet meer, zodat u de politieke toplaag laat blijken dat u hun leugens doorziet. Bent u politieagent, werk dan bijvoorbeeld niet meer mee aan huisuitzettingen. Bent u deurwaarder, zie dan in dat u uw medemens niet langer in de problemen wilt brengen. Bent u gemeenteambtenaar, breng dan mensen niet langer in de problemen door uitkeringsaanvragen weken te laten liggen omdat dit nu eenmaal het beleid is. Bent u jeugdzorg medewerker, haal dan geen kinderen meer onterecht bij hun ouders vandaan. En zo kan ik een hele waslijst bedenken aan beroepen en omstandigheden, waarin iedereen met een gezond verstand weer naar zijn of haar geweten leert te luisteren en niet langer meewerkt aan het principe ‘Befehl ist Befehl’. Het wordt tijd dat mensen hun menselijkheid herwinnen en niet langer alleen maar kijken naar wat zijn of haar werk oplevert en welke zekerheden je daarmee voor jezelf veilig stelt. Stop dus vooral met een egoïstische leefstijl of denkwijze waarin alles draait om jezelf, je ‘huisje boompje beestje’ en je de effecten van jouw inzet niet wilt zien. Krijg weer een geweten en wordt bewust van de effecten van jouw daden op andere mensen. Ook als je slechts een klein onderdeel van een dossier onder je hoede hebt. Wordt weer menselijk en weiger taken te doen die andere mensen in de problemen kunnen brengen. Denk na en praat met anderen over hoe we dingen anders kunnen doen. Breng jezelf en je medemens weer bij de essentie van wie wij zijn. Wees niet passief en verwacht de verandering niet van boven. Verwacht ideeën over verandering ook niet van anderen: wees zelf de verandering! Steun via een dringend noodzakelijke eenmalige donatie of…

WORD-LID

 

Dit artikel is een repost van het origineel van 11 januari jl.

Gedeeld 185

Tags: , , , ,

About the Author ()

Comments (4)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Camera schreef:

  Why is a dream without War strange? Why? (dit slaat op een zeer bekend peace nummer in de USA)

  Diegene die het meest over de vrede zingen en beroemd worden, lijken wel de NWO propagandisten…(misschien zelfs onderbewust) zou een Pete Seeger een legende in de US er gewoon vanaf geweten hebben; de Albert Pike voorspelling? Ook heeft hij op het bordes in Washington met the Boss gestaan(Springsteen/War where is it good for) en hij heeft de controlled opposition Amnesty international Org ondersteund… Het valt op dat vrijheid in de media afgedwongen wordt met soldaat presentie’s en meer uniformen, dat is geen vrijheid, dat heet onderdrukking….ook met 5 mei Vrijheidsviering vlogen er Apache helicopters boven het festival, dat is jereinste angst zaaien en intimidatie en de mainstream media is daar als eerste schuldig aan, kaarten jullie het aan bij TMG, NPO, NRC, en DWDD etc

  https://www.youtube.com/watch?v=AZU-9TBP2NY

 2. ZalmInBlik schreef:

  Interessante presentatie van Eric Schmidt over AI, een figuur om in de gaten te houden.

  Eric Schmidt, Executive Chairman of Alphabet, Inc., discussed the role of people, Artificial Intelligence and innovation along with ongoing and new projects at Alphabet.

  https://www.youtube.com/watch?v=gTwfEXznUqs&feature=youtu.be

 3. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Vandaag meldt de Nederlandse Leugen Fabriek dat Psychiater Bram Bakker een burn-out heeft gekregen door het beleid in de zorg. Hij kapt ermee heeft hij beloofd.
  ”Niets wil ik meer met verzekeraars te maken hebben”
  Nu nog even afwachten of Brammetje een pathologische leugenaar is.
  Binnenkort is Bram waarschijnlijk te gast bij ‘tovenaarsleerling’ (quote van babbeltruc-expert Mathijs van Nieuwkerk) Jinek om te praten over de reden van zijn burn-out en het falende zorgbeleid in Nederland.

 4. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Deze is wel grappig en interessant.
  https://www.youtube.com/watch?v=UmE39w1XjMk&t=1769s

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten