Misvatting: alle oorlogen draaien om olie en natuurlijke bronnen

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 27 november 2015

olie_oorlogenEen zeer aannemelijke stelling die een lezer van deze site poneerde is [citaat] De islam wordt nu gebruikt om een oorlog te legitimeren, maar waar het daadwerkelijk om gaat is dat de NAVO (nazi’s) het gebied in handen willen hebben vanwege de natuurlijke bronnen in de regio van de Kaspische Zee (Eurasia). De Khazaren (Zionisten) in Israël komt het ook niet verkeerd uit, want mocht Israël vallen en het gebied is strategisch veroverd dan keren ze terug naar het gebied waar ze genetisch vandaan komen. Twee vliegen in één klap! Er staan wellicht wat choquerende opmerkingen in deze volzin, zoals dat de NAVO synoniem voor nazi’s is. Als u de geschiedenis echter goed bestudeerd en bijvoorbeeld ontdekt dat Adolf Hitler mede gefinancierd werd door de familie Bush; als u ontdekt dat de Amerikaanse overheid via operatie Paperclip (uitgevoerd door onze wijlen Prins Bernhard) nazi kopstukken inlijfde om het MK Ultra mindcontrol project op te tuigen, om daarbinnen de praktijken die Joseph Mengele op zijn slachtoffers in concentratiekampen uitoefende, voort te zetten (zie hier); als u ontdekt dat nazi kopstukken hun expertise in de NASA voortzetten; als u ontdekt dat de EU van 1958 tot 1967 werd voorgezeten door een lid van een genootschap van Nazi “wetsbeschermers”, Walter Hallstein (zie hier); als u ontdekt dat zowel Prins Bernhard als Prins Phillip van Engeland zelf nazi’s waren (zie hier) en als u alle nazi symboliek in logo’s (zie hier) en panden van de NAVO herkent (zie hier), mag de keuze voor dat synoniem wel als begrijpelijk beschouwd worden. Ook de andere stellingen in het commentaar van de lezer zijn de moeite van het bestuderen waard.

Toch is het nuttig om eens te kijken naar de stelling dat alle oorlogen en met name die nu in Syrië, zouden draaien om de natuurlijke bronnen. Ik zal in dit artikel proberen uit te leggen waarom dit in mijn optiek ook slechts schijn is. Daarvoor moeten we een gedachtesprong durven te maken met betrekking tot energieconsumptie en de basis van die consumptie. Ik wil u in dat kader prikkelen om een stap buiten uw geijkte denkkaders te zetten. De grootste stap die ik daarin van u verwacht is dat u in gaat zien dat alle energieconsumptie die wij nu kennen, is opgebouwd volgens een zelfde piramidemodel als het geldsysteem. Het geldsysteem dat er voor zorgt dat we moeten werken om ons voedsel en andere behoeftigheden te kunnen betalen is door dezelfde elitaire clan opgetuigd als het energiesysteem. Geld als ruilmiddel voor het leveren van diensten of producten is inmiddels verworden tot een totale slavenketting als gevolg van belastingen en schulden aan banken. Zit je hoger in de piramide en ben je manager of slavendrijver van de lagere uitvoerende klasse, dan heb je het beter en mag je meer luxe en vrije tijd beleven. Dat piramidemodel houdt zichzelf in stand, doordat de meest gewillige slaven die het minst kritiek leveren op het systeem, de lagere klasse mag aansturen, controleren of bestraffen. Je komt hogerop hoe meer je bereid bent de lagere klasse klein te houden. De heersende elitaire clan houdt via geheime genootschappen als de vrijmetselarij en allerlei ridderordes, opleidingsinstituten als universiteiten en allerlei andere methodes dit piramidemodel in stand. De banken en overheden zijn de waakhonden van dit slavensysteem.

Voor energie en het gehele model waarmee de maatschappij is opgebouwd rondom die energieconsumptie, geldt eigenlijk exact hetzelfde. Het lijkt allemaal fantastisch wat mensen als Henry Ford en Thomas Edison voor onze maatschappij gedaan hebben, maar wie durft te gaan zien dat the American Dream van slimme ondernemers die met nieuwe technologie komen de grootste volksverlakkerij ooit is, krijgt een hele andere kijk op de wereld. Let wel op, u kunt voor gek verklaard worden. Datzelfde gebeurde met de man die mijns inziens heel duidelijk aantoonde dat de kabal (de heersende elitaire klasse) niet wil dat het volk ontdekt in welke mate ze bedonderd wordt: Nicola Tesla. Nicola Tesla liet zien hoe energie vrijelijk over de hele wereld beschikbaar kon zijn (zie hier). De massa gelooft nog steeds dat mensen als Bill Gates en Steve Jobs fantastische slimmeriken waren die de wereld voorzagen van computers en i-phones. Gelooft u ook dat Mark Zuckerberg (Suikerberg) Facebook helemaal alleen bedacht heeft en tot het grote succes gemaakt heeft wat het nu is? Vergeet het maar: the American Dream bestaat alleen in uw door de media gevormde beeld. Mark Suikerberg heeft volgens sommige geruchten een opa genaamd David Rockefeller (zie hier) en de oprichting van Facebook werd gefinancierd door een bank gelieerd aan de CIA. Officieel zou de PayPal CEO een half miljoen in de startup gestoken hebben en zou bij de tweede investering 12,7 miljoen geïnvesteerd zijn door venture capital bedrijf Accel Partners, maar wie buiten de kaders durft te denken kan begrijpen dat de technologie van Microsoft (Bill Gates), Apple (Steve Jobs) en Facebook (Mark Suikerberg) erg handig zijn voor de kabal om de bevolking massaal te spioneren en de door de nazi kopstukken uit WWII meegebrachte mindcontrol technieken, verder ontwikkeld onder MK Ultra door de CIA, op grote schaal te implementeren. MK Ultra 3.0, want Hollywood en televisie brachten al MK Ultra 2.0 voor massa mindcontrol. Facebook en Google draaien op de technologie van de vorige generatie American Dream helden (Bill Gates en Steve Jobs). The American Dream en de impact van de technologische ontwikkeling op basis van een paar enorme slimmeriken die deze American Dream leefden, bestaat echter slechts en alleen in biografieën, mediapropaganda en in uw geloof in deze “gecreëerde waarheid”.

De verbrandingsmotor die voor het eerst grootschalig en via productielijnen aan de massa ter beschikking werd gesteld door (American Dream hero) Henry Ford vormt nog steeds de basis voor grote delen van onze maatschappij en had een enorme impact op de wereldwijde economie. De halve wereld rijdt auto en we vliegen inmiddels ook wat af. Olieconsumptie speelt een grote rol in de wereldeconomie. Alle militaire operaties zijn er compleet van afhankelijk. We zouden dus inderdaad kunnen stellen dat olie een belangrijke reden voor imperialisme en oorlog zou kunnen zijn. Maar doen we even een stap terug, dan komt dit in een heel ander perspectief. Olie komt uit een tankstation net als elektriciteit uit een stopcontact komt. Dat is de basis voor een verdienmodel. Toen Nicola Tesla aantoonde dat energie vrijelijk over de gehele wereld beschikbaar kon zijn werd zijn toren, die diende als proefopstelling, opgeblazen. Hij onderging de meest verschrikkelijke tegenwerking. Tesla was overigens de bedenker van wisselstroom (dat wat uit uw stopcontact komt). Hoewel Thomas Edison in de geschiedenisboekjes als de grote held wordt neergezet, was Tesla van onnoemelijk grotere waarde. Hij is in feite de grondlegger van draadloze energie, maar ook draadloos internet en telefonie, weersbeïnvloedingsystemen (zie hier), directed energy wapensystemen en anti-zwaartekrachtsystemen (zie hier). Natuurlijk zal dat door velen afgedaan worden als kolder, maar dat is logisch. We weten door onze programmering van kinds af aan niet beter! Tesla zelf werd aan het eind van zijn leven ook verketterd en stierf in armoede en eenzaamheid. De Tesla auto’s die tegenwoordig de Nederlandse snelwegen sportief opsieren, zijn niets anders dan een spuug in het gezicht van Nicola Tesla, want als alle vindingen van Tesla geïmplementeerd zouden worden in de maatschappij zou geen enkele auto nog op brandstof of een lading batterijcellen rijden, maar op vrijelijk en overal via de ionosfeer overgebrachte elektriciteit kunnen rijden. Vliegtuigen zouden gebruik kunnen maken van antizwaartekracht methoden. Olie zou overbodig of in elke geval minder bepalend worden voor transport. Het winnen van die elektriciteit zou plaatsvinden door deze energie te oogsten uit het elektrisch geladen universum (zie filmpje onder). Maar de mainstream wetenschap moet de theorieën van Immanuel Velikovsky en David Talbottt over het elektrisch geladen universum wel blijven negeren, omdat ze dan op vele fronten door de mand zou vallen. In feite zou het verdienmodel en het slavenmodel van energieconsumptie en afhankelijkheid geredigeerd door de kabal, dan in duigen vallen.

Natuurlijk blijven grondstoffen belangrijk voor productie van allerlei producten, maar in ieder geval zou de grote massale consumptie van de verbrandingsmotor er simpelweg niet zijn. Ook elektrische apparaten zouden dan misschien nog wel geproduceerd moeten worden met olie, maar ze zouden hun stroom niet meer betrekken uit een (verdienmodel) kastje uit de muur, maar vrij uit de ether kunnen plukken. Ik geef toe het klinkt te bizar voor woorden, omdat wij zo zijn geconditioneerd en geprogrammeerd met wat wij kennen als de waarheid. “Het kan toch niet waar zijn dat we eigenlijk nooit brandstof auto’s nodig hebben gehad of dat elektriciteit helemaal niet uit een stopcontact hoeft te komen? Al die industrieën zijn toch niet gek? De wetenschappers zijn toch niet gek? Er zouden toch vast wel mensen moeten zijn die dit dan al ontdekt hadden en in opstand gekomen waren of iets ontwikkeld zouden hebben?” Waarom denkt u dat Tesla’s patenten zoveel mogelijk in beslag genomen zijn door de Amerikaanse staat? De kabal wil ons afhankelijk houden van geld, energieconsumptie, gecentraliseerde voedselproductie, drinkwatervoorziening en andere primaire levensbehoeftes.

Dat alles in de wereld dus zou draaien om grondstoffen is slechts en alleen een gevolg van het feit dat de wereldbevolking afhankelijk is gemaakt van grondstoffen. Het dient hetzelfde doel als die andere slavenketting, ‘het geldsysteem’. Er zit in mijn optiek een hele andere drijfveer achter de oorlogen. De afhankelijkheid van grondstoffen is een zelfgeschapen afhankelijkheid. Dat hele legers draaien op olieconsumptie is dus een ogenschijnlijk probleem dat ingevuld dient te worden met het bezitten of veroveren van olierijke gebieden. Maar die heersende klasse heeft allang technologie ter beschikking die al die legers met hun – in onze ogen moderne doch olie consumerende wapentuig – feitelijk tot primitievelingen zouden doen verbleken. Oorlogen zijn net zo gecreëerd als al het andere wat wij kunnen waarnemen binnen deze virtuele realiteit. Ik noem het een virtuele realiteit, omdat de menselijke ziel in mijn optiek gevangen gehouden wordt in een matrix-beleving (zie hier). Oorlogen dienen slechts één écht doel en dat de mensheid in angst, dood en verderf storten.

De heersende elitaire klasse bestaat uit mensen die in hun symboliek laten zien dat zij aan Saturnus-verering doen. In dat kader noemde ik ze al ‘de Saturnus cult’. U kunt hierover op deze site meerdere artikelen vinden. Deze Saturnus cult heeft meerdere slavernij handhavingssystemen over de wereldwijde bevolking uitgerold. We hebben het dan niet alleen over geld, energie, centralisering van voedselproductie (= macht), maar ook over mind control. De oudste vorm van mind control die zij bedachten was religie. Religie houdt miljarden mensen in haar greep. De profetieën uit de verschillende religies dienen als de scripts waarmee hele bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet worden om datgene te doen waar zij op uit zijn: elkaar uitmoorden. De ziele-energie die vrijkomt bij die massale sterfte dient als energiebron voor de instandhouding van deze virtuele realiteit: de Saturnus matrix. De bewakers van deze matrix zijn de leden van de Saturnus cult; de elitaire bloedlijnenkliek die de wereld in haar greep houdt. Zolang zij de mensheid in afhankelijkheid en angst houden weten zij te voorkomen dat de menselijke ziel massaal ontwaakt en haar werkelijke oorsprong en bestemming ontdekt. Die ontwaking zou die Saturnus matrix als een zeepbel doen knappen. Angst houdt de mens-bio-computer via haar zender/ontvanger (het reptielenbrein) in de centrale processor (onze hersenen) afgestemd op de grote WiFi zender van deze matrix; Saturnus (waarbij de maan als versterker dient). Dat is de reden waarom ik er dan ook zo veel over schrijf en mijn energie er in steek is om ertoe bij te dragen mensen te doen ontwaken, zodat we kunnen terugkeren naar wie we in essentie zijn. De macht van deze elitaire kliek is dan in 1 klap weg.

Wellicht klinken u artikelen als deze en andere hier op de site als compleet geschift in de oren. Het kan zijn dat u denkt “Die gozer gebruikt drugs of is gewoon compleet gek!“. Dat is een logische reactie wanneer u de wereld om u heen als redelijk goed georganiseerd en relatief normaal beschouwt, los van wat oorlogen, ziekte en andere probleempjes. U kunt zich niet voorstellen dat we zelfs op technologisch en wetenschappelijk niveau massaal bedrogen worden. Dan zal menigeen wellicht zelfs aan zijn eigen vakgebied of opleiding moeten gaan twijfelen. Het anders gaan zien van de wereld om u heen kan ook in uw directe omgeving leiden tot ‘voor gek verklaringen’. Het is veiliger om binnen uw voorgeprogrammeerde denkkaders en geloofssystemen te blijven. Ik raad die lezers dan ook af deze site verder te bezoeken. Beseft u zich niet dat u vanaf de wieg geprogrammeerd bent met een realiteit die gevormd is door een heersende groep, maar die anders had kunnen zijn wanneer de controle systemen er niet zouden zijn, dan blijft u begrijpelijkerwijze liever veilig bij de rest van de voorgeprogrammeerde kudde. Het kan tot levensgevaarlijke veranderingen in uw wereldbeeld leiden en alle geloofssystemen die u van jongs af aan als vanzelfsprekend beschouwde op zijn kop zetten. Dat zou vervolgens zo maar eens kunnen leiden tot een schizotypische persoonlijkheidsstoornis (zie hier) of een oppositionele gedragsstoornis (zie hier) en dat wilt u niet. Er is een maatschappelijke trend gaande dat elke afwijkende denker het stempel ‘complotdenker’ of ‘gek’ opgeplakt krijgt. Van die groep wilt u toch geen onderdeel uitmaken? Een andere mogelijkheid is dat u – door zich serieus te verdiepen in zaken – tot het besef komt wie u daadwerkelijk bent en u spiritueel ontwaakt tot uw werkelijke capaciteit.

 

Bron linkvermeldingen: relay-of-life.org, truthseeker1313.com, bol.com

Gedeeld 542

Tags: , , ,

About the Author ()

Comments (24)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. be.coming schreef:

  fraai en vrij, aantrekkelijke energie:
  https://www.youtube.com/watch?v=ugGIL-KL5rc

 2. Analyze schreef:

  Modus operandi m.b.t. patenten, finance both sides (east and west)
  THE BEST ENEMY MONEY CAN BUY:
  http://www.reformed-theology.org/html/books/best_enemy/

  Je ziet het ook terug bij de NASA waar Chinese ingenieurs werken en daarna bijv. in China een fabriek openen m.b.v. de geleerde/gestolen technologie.

 3. Freeman schreef:

  De achternaam van de man was ook niet ‘Tesla’ maar Draganic. Tesla is een schuilnaam. Het vaticaan
  heeft geprobeerd deze familie uit te roeien. In Servie woonden deze families. De naam Servie komt van Serb, Sauro-Maae, dat betekent: reptielen/draken familie. Daar waren verschillende uitvinders, die zeiden af te stammen van de koningslijn der Scythen. De Scythen brachten hun religieuze denkbeelden naar Europa.

  Uit hen komen de Blauwbloedvorstenhuizen. In de Servische verhalen over draken hebben deze een ramskop. Zij konden zich onzichtbaar maken/dematerialiseren/gevallen engelen en van gedaante wisselen (shapeshiften). Tesla was dus 1 van hun en verkreeg van deze geesten ontzettend veel informatie, waardoor hij in de ogen der mensen een super-uitvinder was. In CERN te Geneve experimenteert men verder op zijn vindingen. Opvallend dat in CERN de achthoekvorm
  (Octagon) is toegepast in de LHC. In paleizen en bouwwerken van de Blauw Bloedlijnen zien wij eveneens opvallend veel het octagon toegepast.

 4. Analyze schreef:

  In order to build the Wardenclyffe tower, Tesla had to appeal to J.P. Morgan for funds….That was his FATAL MISTAKE…. Morgan had already ruined Tesla financially by taking over the Westinghouse Company and insisting that George Westinghouse stop paying royalties to Tesla. Morgan and Thomas Edison also burned down his laboratory, which contained many of his electrotherapeutic and life saving medical devices. The scientific, medical, and financial loss to all mankind was incalculable.
  http://www.reformation.org/tesla-and-tunguska.html

 5. Analyze schreef:

  Zwitserland is de bakermat van Octagon en verre van neutraal, zie het werk van Sean Hross op Youtube.

 6. Freeman schreef:

  Ook Nederland blijkt een belangrijke sleutelfiguur en een machtige positie te bekleden..

 7. Analyze schreef:

  Wat er (nu) in Parijs heeft plaatsgevonden/gebeurt heeft dus alles te maken met de in te voeren ‘carbon tax’. Men had dus een ‘pretext’ nodig om de invoering af te dwingen en de staat van beleg uit te roepen, zodat niets in de weg staat voor het implementeren daarvan. Je merkt het nu met het censuur op internet en het verbod op protest (tegengeluid).

  Het GLADIO (false flag operaties) netwerk is daarvoor in het leven geroepen door de NAZI’s en is nog altijd actief, alleen de vermomming verandert. In dit geval ‘Islamitische terroristen’, want dat ligt zo goed in de ‘angstmarkt’. De elite (Khazaar) banksters hebben schijt aan de natuur en alles wat er in leeft. Want mocht men wel om de natuur/mens geven dan waren de Tesla patenten wel gebruikt en was het vaarwel bankiers en ‘big pharma’. En was men gestopt met het gebruik van ‘fossiele brandstoffen’ ipv moeten we daarover nog eens belasting gaan betalen, de logica is lang geleden vermoord. De volgende stap is het afschaffen van contant geld, alles gaat in kleine stappen het ‘boiling frog’ principe. We worden weer gewoon keihard uitgelachen, lopen naar Parijs (Urgenda) en Imagine (blijven dromen) alsjeblieft.

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10066:alternatieve-website-geblokkeerd-in-frankrijk&catid=22:internet&Itemid=35
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/noodtoestand-frankrijk-pakt-ook-milieuactivisten-aan
  http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/entertainment/imagine-van-john-lennon-voert-top-2000-aan

 8. Analyze schreef:

  @Freeman Ja helaas wel, het feit dat de NAZI operatie Trident Juncture vanuit Brunssum word gecoördineerd en haar de medewerking in het MH-17 dossier. Zal het wel beloond worden met een zetel in de ‘Veiligheidsraad’ van de Verenigde Nazi’s.

 9. Analyze schreef:

  PAX BRITTANICA (Beëindigt)
  PAX AMERICANA (Nadert einde)
  PAX JUDAICA? (Nieuwe Zionistische Luciferiaanse Wereld Orde geregeerd vanuit Jeruzalem)

  Na het plaatsvinden van armageddon zal geprobeerd worden door de Russische alliantie om Constantinopel te heroveren en ze zullen slagen. Het installeren van de antichrist=dajjal (paus uit Rome) zal dus plaatsvinden met immense bloedvergieten, aangezien de regionale en legers van de wereldspelers zich zullen verzamelen in de regio en een confrontatie dus onvermijdelijk is.

  Dus als Constantinopel is heroverd en het NAZI leger is verslagen dan kan de Russische marine via de Zwarte Zee (De Krim) en Bosporus richting Israël opstomen om zowel door land, lucht en zee het gebied te veroveren.

 10. leeuw schreef:

  Tik maar eens in bij google

  Papua Guinea.

  Daar zijn al meer als 400.000 mensen vermoord hoor je daar iets van in de media of heeft de politiek daar al iets aangedaan? Nee want daar zit geen olie en goud ect in de grond.

  Te zot voor woordne dat die mensen niet worden geholpen. Men kijkt gewoon neer op die mensen omdat het een natuurvolk is en dus heeft het geen waardevoor hun.

 11. Freeman schreef:

  Een groot deel van het ‘beloofde’ land zal donker kleuren, zoals het oorspronkelijk ook was, de ‘gemengde’ volken die waren toegetreden tot het verbond rond de overwinning van de Maccabeen op Edom, die zullen hun plaats moeten kennen. Vele leiders van Edom hebben geinfiltreerd rond die tijd om de oorspronkeijke bevolking te beheersen, het land over te nemen en de Religie na hun hand te zetten. (Een samenspanning)

  https://www.youtube.com/watch?v=m1qYVaeOY38
  Ze zullen o.a, worden teruggebracht uit heel Afrika, Noord, Midden en Zuid-Amerika, want het huis van Jozef zal voor de aanval van Gog (Agag, Amalek) grotendeels teruggebracht en teruggekeerd zijn.

 12. boterbloem schreef:

  Google houdt ons voor de gek…..

  Interview met Paul Smit ;

  https://www.youtube.com/watch?v=eTuCoZH5tyM

  Wie zijn wij ?

  Neem in alle rust de tijd om deze film te bekijken , zo nodig vaker ;

  http://allesoverniets.nl/

  https://www.youtube.com/watch?v=upUQ0BCSEtw

 13. boterbloem schreef:

  Deze mensen zijn nergens bang voor , zij leven hun leven bewust in het NU .

  Hier kun je op elk plaatje klikken, kijk maar hoe het met jou resoneert ;

  http://www.a-dvaita.nl/interviews.htm

 14. boterbloem schreef:

  Paul Smit over ons Energie Bewust-zijn ;

  http://www.a-dvaita.nl/paulsmit.htm

 15. densie schreef:

  kijk, dát is nog eens leuk!
  All about zelfrealisatie!

 16. Analyze schreef:

  @boterbloem, het gaat niet om angst alles behalve dat. Maar wat ik hier doe en ik spreek voor mezelf is het duiden en het maken van hypotheses/analyses. Het leggen van verbanden mbt nieuws,politiek, economie, een vorm van esoterie etc. Hierbuiten creëer ik mijn eigen werkelijkheid, op zaken waar ik wel grip op heb. Angst leidt tot isolatie.

 17. leeuw schreef:

  Als de politiek de media nodig heeft dan zitten ze er boven op en anders word het verzwegen.
  Politiek en de media gaat hand in hand die boeven bende.

 18. nika schreef:

  Na alle verdieping en analysen over de laatste 100 jaar, kwam naar boven dat het woord ‘nazi’ aan een nieuwe definitie toe is…nl Nazi = Nationaal Zionisten….heeft helemaal niets met Duitsers of de Duitse soldaat te maken, maar alles met een groep mensen die de wereld in hun handen willen hebben. Daaraan is ook na 1945 alles aan gedaan…en ziezo…de wereld op zijn kop. De Nationaal Socialisten hebben er even voor gezorgd, dat het Internationale bankenkartel geen kans maakte…maar ja het was maar eventjes. Dat A.H. door Rothschilds gefinancierd was of een freemason zou geweest zijn, of zelfs joods is al lang debunked. Ws was die de laatste die echt ook iets goeds voor zijn volk en alle anderen volkeren deed. Lees b.v. het verhaal van de Kozakken, en van vele andere volkeren die onder de zionisten hebben geleden en die door hen zijn uitgeroeid. Dat is de misdaad die zich als een rode draad door de geschiedenis van de mensheid manifesteert.
  Hoe dank ook, het is belangrijk de waarheid naar boven te krijgen en niet met aannames te werken…want dat is alleen in het voordeel van de nationaal zionisten.

 19. nika schreef:

  Leeuw, kijk maar op you tube naar de docu ‘Laos, de secret war of de US’.
  Waanzinnig hoeveel mensen er zijn omgekomen, en wat een smerigheid door de VS = nationaal zionisten bende. En amper mensen die dit weten.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten