Parijse rellen voorbode voor de rest van Europa?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 21 februari 2017

ordo-ab-chaoParijs staat al twee weken flink in vuur en vlam. Het begon allemaal bij de vermeende politieverkrachting van een allochtone jongen met een wapenstok in de zogenoemde banlieues, de buitenwijken van Parijs. Het NOS journaal van 20:00 uur gisteravond bracht het allemaal in de gebruikelijk geloofwaardige setting van een keurig geklede nieuwslezeres en een geloofwaardige verslaggever. Natuurlijk zijn die rellen er gewoon en is de verslaggeving er een zoals je die kunt verwachten van een mainstream mediakanaal. Toch daag ik u weer eens uit vraagtekens te zetten bij de officiële verslaggeving. Ik voorspel al jaren dat er bewust aangestuurd wordt op een conflict tussen de autochtone bevolking en de islamitische bevolking. Het past in de eeuwen oude strategie van verdeel en heers. Het masterplan achter de vestiging van een wereldregering kan alleen worden vervuld via de oud Romeinse stelregel ‘Ordo ab Chao’.

Het recept is simpel. Je begint ten tijde van de opkomst van de Europese Gemeenschap (EEG) met een beleid van gastarbeiders. Dat legt de lang geplande voedingsbodem voor iets wat je later verder wilt benutten. Deze gastarbeiders komen uit een andere cultuur en religieuze achtergrond. Enkele decennia verder hebben deze gastarbeiders allemaal een groot nageslacht. Je bouwt grote wijken waar ze samenklonteren en hun eigen cultuur en religie kunnen beleven. Dan begin je met een reeks aan oorlogen, waarin de islam een belangrijke rol speelt. Islamitische strijders en jihadisten hebben toevalligerwijze datzelfde geloof als al die gastarbeiders. Dat is erg handig. Vervolgens komt er na een reeks oorlogen en een fikse oorlog in Syrië een vluchtelingenstroom richting Europa op gang. Dan laat je gelijktijdig vermeend islamitisch terreur oplaaien in Europa en het recept is klaar om het spanningsveld te doen oplopen. Daarvoor positioneer je in geheel Europa rechts-populistische politici en tegelijk begin je met een frustratieproces van de (van origine) gastarbeider bevolking. Daarvoor gebruik je je politiemacht die je hard op laat treden en enkele misdragingen laat plegen. Vervolgens help je de vlam in de pan te doen slaan door op rechts je zelfgeschapen Pegida beweging en op links je zelfgeschapen Antifa beweging te positioneren. Die gaan lekker mee rellen en moeten de onrust verder doen oplaaien (zie daarvan het bewijs hier en hier).

De Europese Economische Gemeenschap is volgens Wikipedia officieel opgericht op 1 januari 1958, toen het Verdrag van Rome van kracht werd. De feitelijke voorbespreking hiervan vond al plaats tijdens de eerste Bilderberg bijeenkomst onder leiding van prins Bernhard in 1955. In de jaren ’60 werden voor het eerst gastarbeiders uit Turkije en Marokko naar Nederland gehaald. De reden die hiervoor gegeven werd is altijd geweest dat er te weinig arbeidskrachten waren om de industrialisatie van Nederland van arbeidskrachten te voorzien. Opmerkelijk genoeg ontstond er ook een immigratiestroom in Frankrijk (naar met name Parijs) in diezelfde periode. Voor Duitsland zal niet veel anders gelden als we het hebben over gastarbeiders om het land weer op te bouwen. Dat organisaties als de EEG (de voorloper van de EU) dingen op lange termijn plannen blijkt wel uit een stuk uit 2009 op de website van het Europese Parlement, waarin een verwachting over de bevolkingsaantallen voor 2060 wordt uitgesproken. Hierin is te zien dat de daling van de bevolking met 50 miljoen naar verwachting kan worden ingevuld met migranten. Ik begrijp u als u nu denkt: “Kom op man, het is toch logisch dat die gastarbeiders nodig waren. We hadden inderdaad arbeidskrachten nodig. We waren Nederland weer aan het opbouwen. Andere landen in Europa deden dat ook.” Maar dat sluit niet uit dat er misschien toch wel een masterplan achter zat. Een plan dat fase 3 van een lange termijn road map richting wereldregering ondersteunde.

Het recept ‘Ordo ab Chao’ is steeds gebaseerd op tegenstellingen in politieke, etnische of religieuze stromingen. Het communisme werd bijvoorbeeld in het leven geroepen in Rusland; kort na de eerste wereldoorlog. De Russische Tsaar moest het veld ruimen voor een gecontroleerde marionet. In 1915 maakt ene Alexander Parvus samen met de Duitse geheime dienst plannen voor de Bolsjewistische coup in Rusland (zie hier). Hiervoor ontving Parvus 7 miljoen Duitse mark van het Duitse ministerie van financiën. U moet zich dan voorstellen dat de waarde van een miljoen nu minstens een duizendvoud is van wat dat toen waard was. Parvus ontmoette Vladimir Lenin in 1915 in Zürich om zijn plannen te bespreken. Alexander Parvus was duidelijk een insider, want hij voorspelde al in 1904 dat er een wereldoorlog zou komen tussen de geïndustrialiseerde landen.

De eerste wereldoorlog begon overigens met een moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. Tijdens de rechtszaak van de moordenaars Gavrilo Princip en Nedeljko Cabrinovic kwam naar voren dat de Franse vrijmetselaars van de Grand Orient achter de moordplannen zaten. Servië kreeg de schuld en er werd een enorme massaslachting aangericht onder de Serviërs (zie hier). Dit was het begin van de ontketening van een wereldoorlog, omdat de Russische Tsaar niet wilde dat de Serviërs zouden buigen voor de Oostenrijks-Hongaarse druk. Servië werd alle militaire steun toegezegd door Rusland, Frankrijk en Engeland als zij niet toe zou geven aan eisen van Oostenrijk. De Franse vrijmetselarij heeft dus aangestuurd op een bewust conflict dat moest uitmonden in een wereldoorlog. Zij wisten natuurlijk dat Rusland het Servische volk, waar zij een sterk historische band mee hadden, niet zouden laten barsten. Oostenrijk zoog Duitsland mee de oorlog in en zo ontstonden de twee grote kampen, waarbij het Ottomaanse rijk 1 van de targets was. Het gebied werd immers veroverd met behulp van de Arabische stammen op de Ottomanen en de Saouds mochten het huidige Saoedi Arabië veroveren. Dit alles gefinancierd met Rothschild geld, waarbij reservering van grond voor de vestiging van de staat Israël part of the deal was (zie hier). Deze ‘hidden hand’ maakte van die oorlog gebruik om de Russische Tsaar af te zetten. Tsaar Nicolaas II deed op 2 maart 1917 afstand van de troon. De eerste wereldoorlog werd dus gebruikt om zowel het Ottomaanse rijk te breken, een machtswisseling in Rusland te realiseren en om grond voor de staat Israël te reserveren.

Die tweede Bolsjewistische revolutie in Rusland, die leidde tot het aftreden van Tsaar Nicolaas II, werd voorbereid door deze Alexander Parvus in 1916. Hij zorgde ervoor dat Lenin al het benodigde geld voor deze coupe tot zijn beschikking had (zie hier). Het J.P. Morgan concern bestond voornamelijk uit joodse zionisten. Met name Jacob en Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max Warburg, Jerome J. Hanauer, Alfred Milner en de koper familie Guggenheim financierde de Bolsjewistische partij van Lenin. De Schiff familie en de Rothschild familie bezaten sinds de 18e eeuw een gezamenlijke onderneming in Frankfurt. Jacob H. Schiff was een afstammeling van een rabbijnen familie. Hij vertrok in 1860 naar New York en werd opgeleid door Rothschild. Schiff kocht zichzelf in in de investeringsbank Kuhn, Loeb & Co. in met Rothschild’s geld. Paul en Felix Warburg werden ook mede-eigenaren van Kuhn, Loeb & Co. Al deze investeerders samen zorgden voor het benodigde kapitaal voor de geplande coup. Eigenlijk zette de machtswisseling door deze coup, de deur open voor de creatie en opkomst van het communisme. En dat sterke nieuwe krachtveld met uiteindelijk Stalin als leider, was nodig om van Rusland een gedegen vijand te maken die nodig was om de volgende grote oorlog gefinancierd door de Rothschilds (en andere partijen van de ‘hidden hand’) op te kunnen tuigen.

Het officiële verhaal van de tweede wereldoorlog kent u, maar wat minder bekend is, is het idee dat Hitler mogelijk een marionet van diezelfde genoemde ‘hidden hand’ was. Ik wil u niet tot revisionisme aanzetten, maar stelt u zichzelf eens wat vragen over de financiers van Adolf Hitler. Doet u daar een beetje research na en telt u dat op bij alle nazi kopstukken die door prins Bernhard met de KLM in operatie Paperclip, naar Noord en Zuid Amerika gevlogen werden, dan komt u misschien tot andere inzichten. Diezelfde Bernhard bemoeide zich dus in de hierboven genoemde Bilderberg bijeenkomst van 1955, met de oprichting van de voorloper van de EU. Gek genoeg was tijdens de eerste 10 jaar de president daarvan ene meneer Walter Hallstein; een wetsbeschermer uit het team van Adolf Hitler (lees hier). Sommige revisionisten komen met de opmerkelijke stellingname dat de holocaust op de joodse gemeenschap helemaal niet heeft plaatsgevonden. In deze documentaire wordt bijvoorbeeld getoond hoe de foto’s van de massagraven en uitgemergelde lichamen afkomstig zouden zijn uit kampen waar TBC heerste en die juist door Britse bombardementen geïsoleerd zouden zijn geraakt van elke vorm van toevoer van voedsel en medicijnen. Zou het kunnen dat de oorlog tussen Rusland en Duitsland bedoeld was te mislukken? Gaf Hitler daarom zijn soldaten alleen zomerkleding mee en liep hij vast op de Russische winter? Is het niet opmerkelijk dat op diezelfde grond, die door de Rothschilds al in 1917 gereserveerd werd voor de vestiging van de staat Israël, vlak na de oorlog die staat Israël ook daadwerkelijk opgericht werd? Wie durfde er toen nog iets te zeggen van die zionistische inbeslagname van grondgebied van de Palestijnen? Dat zou toch wel antisemitisch zijn geweest en daar durfde niemand zich natuurlijk aan te wagen na de vermeende gruwelijkheden van de holocaust. Was dat wellicht ook het beoogde effect van datgene waarvan revisionisten zeggen dat die nooit heeft plaatsgevonden; de holocaust?

Maar wacht eens even, impliceert bovenstaande niet dat de tweede wereldoorlog en Adolf Hitler, net als de eerste wereldoorlog onderdeel uitmaakten van een masterplan? Ja, in die revisionistische visie zou dat zo beschouwd kunnen worden. De eerste wereldoorlog was in dat daglicht een opzet om Rusland te transformeren naar een land geleid door de marionetten Lenen en Stalin en om het Ottomaanse rijk te verzwakken, om het uiteindelijk weer onder controle te krijgen en te kunnen gebruiken. Belangrijk beoogd doel leek daarbij de reservering van de grond in Palestina in de deal met de Saoedische strijders. Rusland moest in die visie het gecontroleerde communistische krachtveld worden dat diende als grote vijand van Hitler en waarop hij zich uiteindelijk stuk liep. Het derde Rijk was (in dat licht beschouwd) nooit bedoeld te slagen. Was Hitler’s opkomst en ondergang slechts een noodzakelijke tussenstap voor de vestiging van de staat Israël?

Wat heeft dat allemaal met de rellen in Parijs te maken? Welnu, ik probeer u een klein beetje inzage te geven in wat voor masterscript er mogelijk zou kunnen liggen. Want in een masterscript dat zich hier goed voor leent, is er sprake van 3 wereldoorlogen. Ik heb het dan over het script waarvan de grote lijnen samengevat werden in een brief van de hand van 33e graads Vrijmetselaar Albert Pike. De vrijmetselarij speelde een belangrijke rol bij de start van de eerste wereldoorlog (althans, niet volgens de officiële geschiedenis) en is in die visie te beschouwen als onderdeel van de zionistische stroming die achter het vermeende ‘masterplan’ zit. Pike schreef in 1871 een brief aan een collega vrijmetselaar. Daarin voorspelde hij 3 wereldoorlogen. Debunkers stellen dat de brief een hoax is, omdat daarin gesproken wordt over nazisme en zionisme. Die termen zouden in 1871 nog niet hebben bestaan. Maar dat is natuurlijk een onjuist argument als je er van uitgaat dat deze heren juist zelf de bedenkers van die stromingen en dus van die termen waren. De brief van Pike is daarom interessant, omdat het de eerste 2 wereldoorlogen correct beschreef voordat ze hadden plaatsgevonden. Dat zou dus kunnen betekenen dat de 3e wereldoorlog die in die brief beschreven wordt, ook zomaar eens in het masterplan zou kunnen zitten. Tussen welke partijen moet die 3e wereldoorlog dan gaan en wat zou het doel kunnen zijn? In de brief van Albert Pike staat het volgende:

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam en het politieke zionisme wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid.

Het is wel een beetje een vaag verhaal natuurlijk, deze laatste voorspelling van Pike. Maar de naam Lucifer zien we steeds meer opduiken in de pogingen van paus Franciscus om alle wereldreligies te verenigen en de staat Israël is toch wel te beschouwen als een hoofdrolspeler op het wereldtoneel. Er vloeien vele miljarden Amerikaans belastinggeld naar Israël en je kan zeker stellen dat de staat Israël altijd een belangrijk onderwerp in de Amerikaanse politiek is geweest. Vooral opvallend in de brief van Pike is dat de islam en het politiek zionisme elkaar uit zullen gaan roeien. Als we dat politiek zionisme nu eens als synoniem nemen voor de staat Israël, dan moet er dus nog een sterke islamitische grootmacht opstaan. Israël zelf schijnt al een aardige militaire en nucleaire grootmacht te zijn, maar als we de NAVO in het kamp Israël scharen, wordt het al iets interessanter.

Zou het kunnen dat er momenteel hard gewerkt wordt aan zo’n islamitische grootmacht? Zou het kunnen dat de Turkse president Erdogan deze rol mag gaan vervullen? Hij is al bezig de twee, nu nog strijdende islamitische hoofdstromingen te verenigen. Hij is bezig de militaire slagkracht van Turkije immens te vergroten. Zou het kunnen dat Erdogan de laatste marionet is in dit masterscript, met als doel een aanval op de staat Israël? Zou het kunnen dat Europa onderdeel uit moet gaan maken van dit stukje tekst uit dat script? [citaat] De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. Recentelijk zagen we hoe Saoedi Arabië 100 miljard dollar in de Turkse economie investeert. We hebben het over een bedrag dat ruim 20 miljard hoger ligt dan de gehele jaarlijkse Europese export richting Turkije. Was Saoedi Arabië niet dat land wat haar bestaansrecht en koningshuis te danken heeft aan de overeenkomst met de Rothschilds? En die steken nu miljarden in Turkije en lijken zelfs financieel achter de opkomst van Erdogan te zitten. F. William Engdahl schreef in een artikel voor de New Eastern Outlook [citaat] Volgens een goed geïnformeerde Turkse politieke bron die ik in 2014 sprak en die betrokken was als onderhandelaar aan vredesbesprekingen tussen Assad en Erdogan, werd de eerste campagne voor de presidentsverkiezingen van Erdogan in augustus 2014, “gesmeerd” met een gift 10 miljard dollar van de Saoedi’s. Is het misschien de bedoeling dat Europa van binnenuit verzwakt wordt en zo meegezogen wordt in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. Moeten we bij de door Pike beschreven nihilisten en de atheïsten misschien denken aan het rechts-populisme, waarbij ‘nihilisme’ synoniem zou kunnen staan voor ‘decentralisering van de macht’ en ‘atheïsme’ voor de anti-islam insteek van dat rechts-populisme? Zou Turkije zich af kunnen gaan splitsen van de NAVO en een onafhankelijke militaire islamitische alliantie kunnen gaan vormen? Of is dat te ver gezocht?

In het daglicht van de rellen in Parijs, zou je kunnen stellen dat Europa de komende tijd wel eens in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting gestort zou kunnen worden, als het rechtspopulisme van mensen als Wilders en LePen aan de macht is. Mijn verwachting is dat dit gaat gebeuren. Deze verwachting beschreef ik onder meer in dit artikel. Ik voorzie dat de rellen in Parijs een voorbode zijn voor wat er in andere steden in Europa zal gaan gebeuren. We kunnen dan ook constateren dat rechts-populist (‘nihilist’) Marine LePen inderdaad degene is die de regering Hollande ervan beticht niets te doen tegen de islamitische relschoppers in de banlieues (de buitenwijken van Parijs). Kortom, de rechts-populisten willen het zelfgeschapen vuurtje nog even extra opstoken. “Hoezo ‘zelfgeschapen vuurtje’?“, zult u nu wellicht denken. Welnu, als u even terug gaat naar alinea 2, waarin ik het recept voor ‘Ordo ab Chao’ schets, ben ik ervan overtuigd dat het de agressieve politieoptredens zelf zijn die de rellen uitlokken. In mijn optiek zullen de VS en Europa economisch en sociaal in chaos gestort worden. Dit zal gecombineerd gaan met de explosie van het zelfgeschapen spanningsveld tussen de autochtone (van origine christelijke) bevolking en de islamitische voormalige immigranten-afstammelingen. Verzwakking van die landen zal mogelijk een verzwakking van de NAVO tot gevolg kunnen hebben. Met een mogelijke afsplitsing van Turkije uit de NAVO, verdwijnt dan een belangrijke militaire grote partner uit die NAVO en is datzelfde Turkije meteen een (in potentie) grote bedreiging. Een verzwakt Europa (vanwege binnenlandse rellen en economische chaos), zou dan misschien wel eens makkelijk ingenomen kunnen worden door datzelfde Turkije. Dan is de islamitische grootmacht, zoals die noodzakelijkerwijze op lijkt te moeten staan om in het script van Albert Pike te passen, een feit. Dat schept dan de basis voor een oorlog tussen de islam en het politiek zionisme. Welke rol Rusland, China en anderen zullen spelen weet ik niet, maar mogelijk houden die zich afzijdig en zullen zij pas een rol gaan spelen in de eindfase (de vestiging van een wereldregering).

De brief van Pike zegt [citaat] De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam en het politieke zionisme wederzijds elkaar vernietigen. Het lijkt er in die visie op dat er dus ook niets over zal blijven van de islam en het zionisme. Zijn dan alle stromingen die elkaar in de haren vliegen steeds een creatie geweest van de zogenoemde ‘hidden hand’? Moet dan de situatie zijn ontstaan dat er definitief een vestiging van een wereldregering kan plaatsvinden? De VN werd na de tweede wereldoorlog opgericht en heeft al relatief veel macht. Kan het zijn dat we nu in de fase zitten dat de derde (beslissende) ronde wordt opgetuigd en dat uit de chaos die daaruit ontstaat, eindelijk en definitief 1 centrale macht, met 1 wereldreligie en 1 politiemacht, opstaat? ‘Ordo ab Chao’: orde uit chaos. Een oud Romeins gezegde.

WORD-LID

Bron linkvermeldingen: npo.nlwikipedia.org, contexttravel.comeuroparl.europa.euold.relay-of-life.org, sites.google.com, elsevier.nltheinfounderground.com

Gedeeld 165

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Averroes schreef:

  De door de centrale bankiers gecreëerde schuldenberg mogen we ook niet vergeten. Één van de instrumenten van de elite (farao’s) om de ‘slaven’ te onderwerpen..

  De rechter hand van Hitler was Hjalmar Schacht, centrale bankier en onderdeel van de BIS. Dezelfde modus operandi zien we nu weer voltrekken. Je helpt de populisten in het zadel dmv controle van de informatiestromen (media), laat de spanningen in de samenleving toenemen en als climax de uit het niets gecreëerde schuldenberg imploderen en daar de bevolking voor laten opdraaien…Tel uit je winst
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-05/a-record-152-trillion-in-global-debt-unnerves-imf-officials
  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-21/satyajit-das-warns-financial-engineering-has-masked-global-economys-precarious-healt

  https://www.youtube.com/watch?v=q1Nd4IBbwQ4

 2. Averroes schreef:

  Translation: should the “far right” win in the Netherlands, France and/or Italy, Europe already has a prepared scapegoat who to blame, and not surprisingly, it has nothing to do with the real culprits who over the past decade cared only about central banks’ failed reflationary policies which however succeeded in blowing the world’s biggest asset bubble, and unleashing an unprecedented tide of social discontent, leading to where the world finds itself now.
  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-21/bannon-breaks-pence-delivers-warning-europe

 3. Averroes schreef:

  Weten we meteen waarom SuiSSe (BIS) neutraal moet blijven en niet deelneemt aan de E.U.
  Dat verklaart weer die niet afgemaakte toren van Babel (Basel/Baal) in Straßburg. De EU was op voorhand gedoemd te mislukken

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3644697/Switzerland-WITHDRAWS-application-European-Union-member-state-one-week-Brexit-vote.html

  https://www.youtube.com/watch?v=w2mgVHq-9h4

 4. Averroes schreef:

  We mogen veronderstellen dat de geheime diensten in dienst staan en onder controle zijn van de elite/centrale bankiers:

  Allen Dulles arrived in Switzerland late in 1942, renewing acquaintance
  with Berne, where he had been posted in 1917, and had maintained contact with the Lenin-led community of revolutionary Russian exiles there. Dulles, whose family was related to the Geneva patrician family of the Mallets, had been with brother
  John Foster, one of those hypocritically called the “appeasers” of Hitler-the outright
  pro-Nazi faction in the Anglo-American establishment. Foster, a spokesman for the Geneva-based World Council of Churches, and, like Allen a “client” of Swiss-based
  psychoanalyst Carl Jung, himself an avowed Nazi supporter, bad spent the 1930s making pro-Nazi speeches. This.endeared Allen in tum to his Swiss contacts. As the new U.S. intelligence chieffor Europe, after being recruited to Foster’s law firm Sullivan
  and Cromwell, Allen had traveled to Europe and met client Fritz Thyssen, the most prominent industrialist in early pre-1932 support of Adolf Hitler.

  Thyssen took Dulles to Hitler and introduced the New York lawyer to the Fuhrer. Connections were multiple: Allen Dulles was a member of the board of the Schroder bank in New York until 1944; Sullivan and Cromwell’s German correspondents, the law firm Albert und Westrick, were the I. G. Farben lawyers. Allen Dulles soon came into contact
  with SS Gen. Karl Wolff, the longtime staff assistant of SS Reichs führer Heinrich Himmler, who was Himmler’s liaison with I. G. Farben.

  Dulles opened a direct line with SS Colonel Schellenberg, a director of Intemational
  Telegraph & Telephone (ITT) alongside SS General Baron Kurt von Schroeder, John Foster
  Dulles, and lawyer Westrick (a Nazi spymaster in North America). The well-known Standard Oil/I.G. Farben collaboration offered an important avenue for Allen Dulles’s
  Nazi contacts. In Switzerland, aside from the official, BIS and Swiss National Bank
  funding of the Nazis, the bankrolling of SS and Abwehr operations was organized
  through the Thyssen­bank of Dulles’s friend. Its Locarno branch, backed by the Union
  Bank of Switzerland of Dr. Alfred Schaefer, was run by (and soon took the name of) Baron von der Heydt, a naturalized Swiss citizen who was Admiral Canaris ‘s envoy. Von
  der Heydt’s family bank in Germany, Delbrueck of Cologne, was where von Schroeder, Thyssen, and Schacht had opened the business community’s “Hitler fund” in 1932. One
  of von der Heydt’s assignments was to finance Latin American operations of the Abwehr. His main local collaborator was AbwehrsonderfÜhrer Gisevius-who was_on
  Dulles’s staff. Dr. Hjalmar Schacht spent much of the war “shuttling between Basel
  and Geneva to pull strings,” as Charles Higham, author of Trading with the Enemy, describes it. Schacht’s beloved BIS went on piling up the gold from teeth, wedding
  rings, eyeglasses, jewels and other concentration camp booty. In ZUrich and Basel,
  young, bright Union Bank of Switzerland banker Dr. Alfred Schaefer-who was also said
  to be the lover of Eva Braun, Hitler’s “mistress”-had a liaison with the I. G. Chemie chaired by Felix Iselin.

  EIR July 5, 1983
  Special Report 29
  http://www.larouchepub.com/eiw/public/1983/eirv10n26-19830705/eirv10n26-19830705_024-the_swiss_banking_empire_center.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=d4respKAbOc

 5. Martin Vrijland schreef:

  Hij snapt het nog niet helemaal…

 6. Martin Vrijland schreef:

  Voorspellen wordt steeds makkelijker als je het script doorziet:

  http://www.gva.be/cnt/dmf20170222_02744766/krijgt-donald-trump-dan-toch-nog-gelijk-over-zweden

 7. Averroes schreef:

  Hij wil het niet snappen, eerst een boek schrijven waarin je tot in detail beschrijft wat die centrale bankiers gedaan hebben en dan naïef zijn en ontkennen dat het nog voorkomt..

 8. Averroes schreef:

  Het bewijst maar weer dat de ‘beleidsbepalers’ samen met de financiële instituten de echte terroristen zijn. Ze creëren de omstandigheden m.b.v. het electoraat die denkt te stemmen op politici met ‘visie’ en wie plukt de vruchten van dit beleid?

  De politici schuiven door naar de top van de corporaties die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de financiële instituten (ECB etc.)

  Soros en Antifa genoeg gezegd…

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten