Sheikh Imran Hosein voorspelt oorlog om Constantinopel (Istanbul)

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 10 maart 2017

erdogan-putin-bosphorusIn onderstaande video geeft Sheikh Imran Hosein een uitgebreid verslag van de geschiedenis zoals die hier op de site ook genoemd is. Het kennen van de geschiedenis in de onvervalste versie is zeer nuttig om te begrijpen wat er vandaag gebeurt. Hosein benoemt niet alleen de zionistische coup op Moskou ten tijde van de eerste wereldoorlog, maar ook de deal met de Engelsen en Fransen om het Ottomaanse rijk op te breken. Het opbreken van het Ottomaanse rijk dat oorspronkelijk zo groot mocht worden met toestemming van Groot Brittannië (om vooral tegen de Russen te strijden), was nodig voor de reservering van de grond in Palestina voor de vestiging van de staat Israël (dat op dat moment onder het Ottomaanse rijk viel). In 1917 werd een deal gesloten met Saoedi’s om het Ottomaanse rijk te breken en de grond van Palestina te reserveren. Kortom: de Saoedi’s werden gesteund door de Britten en Fransen en steunden daarmee het (zionistische) concept van de reservering van grond voor de staat Israël in Palestina. Rusland werd gelijktijdig Constantinopel (het huidige Istanbul) beloofd, maar die deal ging niet door. Een coup in Rusland op tsaar Nicolaas II deed in dat kader wonderen. Natuurlijk was dit een zionistische coup, waarvan de financiering hier op de site al zo vaak beschreven is, die uiteindelijk moest leiden tot de opkomst van het communisme. Dat communisme was het noodzakelijke krachtveld om Adolf Hitler de kop in te drukken in ’45. Althans, dat is de mening hier toegedaan. De tweede wereldoorlog was nodig voor het legitiem maken van de oprichting en vestiging van de staat Israël, maar was nooit bedoeld te slagen. Daarom moest het Duitse leger zich vastlopen in de Russische kou, gekleed in zomertenue.

Eschatologie is de leer die studie maakt van religieuze eindtijd voorspellingen. Sheikh Imran Hosein gaat er in zijn eschatologische standpunten vanuit dat Moskou het Rome van het oude Byzantijnse rijk is (het voormalig West Romeinse rijk). Hij denkt dat er een pact zal komen tussen de (sjiitische) islamitische wereld en Moskou. Gelijktijdig ziet hij de opkomst van Turkije en het potentieel herstel van het Ottomaanse rijk, als een zionistische krachtveld. Hosein kijkt in dat kader natuurlijk vooral naar de islamitische uitgangspunten, maar ook in het christendom is sprake van eindtijd voorspellingen. Het opmerkelijke is dat deze profetieën op elkaar aan lijken te sluiten, maar tegelijk conflicterend zijn. Je zou kunnen stellen dat dit juist de bedoeling is, omdat dat de basis legt voor strijd. Hier op de site is al vaker omschreven dat Saoedi Arabië haar bestaansrecht aan het zionisme dankt (door het Sykes-Picot verdrag uit 1917) en dat de opkomst en macht van Erdogan ook vooral te danken is aan Saoedi’s geld. Ook Sheikh Imran Hosein stelt zich op het standpunt dat Erdogan zijn bestaansrecht dus in feite te danken heeft aan het zionistisch krachtveld. Hij voegt hier aan toe dat die vooral gebleken is tijdens de oorlog in Libië, waar de Turken de westerse interventie actief steunden.

Hosein is dus van mening dat Turkije in het Westers kamp zal blijven en de NAVO zal steunen. Hij denkt dat Israël de islamitische wereld uit zal dagen via oorlogsdreiging zoals die in Syrië, hierbij gesteund door Turkije. Feitelijk maakt Hosein dus onderscheid tussen het Soennitisch islamitische kamp, dat in zijn visie heimelijk het zionisme steunt (waaronder dus Turkije) én het sjiitische islamitische kamp, dat daar lijnrecht tegenover staat. Aan de zijde van dat sjiitische islamitische kamp schaart Hosein de Russen en de Chinezen. Hosein denkt dat Israël dit kamp zal uitdagen en dat dit zal resulteren in een aanval op Istanbul (het voormalige Constantinopel) door de Russen; gesteund door de sjiitische islamitische landen (en China). Dan moeten we dus denken aan landen als Iran, Syrië en omringende landen waarin de sjiitische minderheid te vinden is. Kijken we namelijk naar het aantal soennieten en sjiieten in de wereld, dan is de verhouding zo’n beetje 80% versus 20%. De vraag is dus hoe realistisch dit beeld van de Sheikh is. De Russische marine vloot zal vervolgens (aldus de eindtijd leer die Hosein verkondigt) de Bosporus over kunnen steken om door te stoten naar Jeruzalem. De oorlog waar we het dan over hebben, aldus Hosein, zal gepaard gaan met veel nucleair geweld, waardoor 90% van de wereldbevolking weggevaagd zal worden.

Mijns inziens is het belangrijk om niet te vergeten dat we hier met religieuze inzichten te maken hebben. Religieuze inzichten van sjiitische aard welteverstaan. Die moet je niet met een korreltje zout nemen, want de geschiedenis heeft wel bewezen dat deze religieuze profetieën als een soort ‘master code’ of script in een computersimulatie lijken te gelden. Het wereldtoneel lijkt zich te gedragen volgens de voorspellingen uit de religieuze profetieën. We kunnen die dus niet zomaar wegwuiven; al was het alleen al omdat wereldleiders toegewijd zijn aan het vervullen van deze profetieën. Het zou mij niets verbazen als er een behoorlijke kern van waarheid zit in was Hosein voorspelt. Toch moeten we niet vergeten dat het om een interpretatie van 1 man gaat. Persoonlijk ben ik van mening dat het zich herstellende Ottomaanse rijk op termijn een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor Amerika en Europa. Ik ben dan ook van mening dat het verloop iets anders zal gaan dan hoe Sheikh Imran Hosein het voorspelt. Ik denk dat Turkije inderdaad het Ottomaanse rijk zal doen herrijzen. Ik constateer dat dit gebeurt met goedkeuring van het zionisme. Dat kun je halen uit de geldstromen afkomstig uit Saoedi Arabië (het land dat haar bestaansrecht 100% dankt aan het zionisme). Omdat president Erdogan echter meer en meer toenadering zoekt tot Rusland en ook pogingen onderneemt de islamitische wereld te verenigen, denk ik dat de verovering van Constantinopel (Istanbul) zoals door Hosein voorspeld, wel eens een vreedzame zal zijn. Hosein denkt dat de vlam in Turkije in de pan zal slaan door een burgeroorlog (als gevolg van de oorlog in Syrië en Turkse agressie tegen de Koerden e.d.); ikzelf denk dat Erdogan de zaak onder controle gaat krijgen en dat Turkije zich juist af zal splitsen van de NAVO, om vrede te sluiten met de Sjiitische landen, Rusland en China. Dat maakt de weg vrij voor een doortocht van de Russische vloot over de Bosporus.

Het herstel van het Ottomaanse rijk zal, mijns inziens, gepaard gaan met een overname van grote delen van Europa. Amerika is simpelweg te ver gelegen en in die zin oninteressant. De verzwakking van de cohesie van de Europese en Amerikaanse economieën en het nationalisme en protectionisme van de rechts-populistische stromingen (Trump, Le Pen, Wilders, etc.) zullen uiteindelijk (gepland) leiden tot verzwakking van die continenten en resulteren in een flinke economische crisis. Turkije zal van die gelegenheid gebruik maken om Europa binnen te vallen. De eeuwen oude strijdbijl tussen de Russen (het Byzantijnse rijk) en de Turken (het Ottomaanse rijk) zal dus worden begraven. Turkije is Rusland zelfs van dienst als het de NAVO-dreiging aan de Russische grenzen weghaalt met een inval in Europa. Daarbij hoort natuurlijk een onverwachte afsplitsing van Turkije uit de NAVO. De 3e wereldoorlog waar we dan inmiddels in beland zijn, zal uiteindelijk uitmonden in een strijd om Jeruzalem. Het Ottomaanse rijk en de verenigde islamitische landen, zullen dan samen met Rusland en China in oorlog zijn tegen het pact Amerika, Engeland, Australië en Israël. Japan zou zich wel eens aan de zijde van de Ottomanen kunnen scharen, alhoewel het tot noch toe een Amerikaanse vazal staat is gebleken. Daar ben ik nog onzeker over.

De uiteindelijke strijd zal dus gaan tussen het Ottomaanse rijk (gesteund door het voormalig Oost Romeinse rijk, voormalig vijand van de Ottomanen, zijnde het Byzantijnse rijk, waarvan de troon zetelt in Moskou: Rusland) en dat wat er over blijft van het (moderne) West Romeinse rijk met haar militaire hoofdkwartier in Washington D.C. (en haar religieuze hoofdkwartier in Rome). De strijd zal gaan om het definitief kunnen vestigen van een wereldregering met de hoofdzetel in Jeruzalem.

Nu zou u zich af kunnen vragen waarom het zionisme dan zo stom is om (in mijn visie) het herstel van het Ottomaanse rijk (heimelijk via Saoedi Arabië) te financieren. Dat is omdat de zich te vestigen wereldregering zich zal vestigen via de stelregel ‘Ordo ab Chao’. Kortom: er moet een wereldoorlog van mega formaat komen. Groter dan de eerste en tweede wereldoorlog bij elkaar. Kijken we nog even naar de brief van de hoogste vrijmetselaar (33e graad) Albert Pike uit 1871, dan valt op dat hij 3 wereldoorlogen voorspelde. De eerste twee zijn uitgekomen zoals voorspeld. De 3e lijkt op de rol te staan. De vrijmetselarij speelde een belangrijke rol bij de start van de eerste wereldoorlog (althans, niet volgens de officiële geschiedenis) en is in die visie te beschouwen als onderdeel van de zionistische stroming die achter het vermeende ‘masterplan’ zit. De rol van het zionistische krachtveld in de opkomst van Erdogan en het herstel van het Ottomaanse rijk, wordt dus duidelijk als je begrijpt dat dit exact de bedoeling is. En ook al zal Erdogan zeggen het zionisme uit te willen roeien, bedankt hij dus zijn bestaansrecht en zijn rol als degene die het Ottomaanse rijk mag doen herrijzen, juist aan dat krachtveld. Dat zich herstellende Ottomaanse rijk is nodig om de twee grote kampen op te tuigen die nodig zijn voor de laatste grote oorlog waaruit zich dan (via Ordo ab Chao) een wereldregering kan vestigen. De financiers van deze oorlog hebben dus beide kampen helpen groeien tot volwaardige tegenstanders, maar hebben de uitslag al op de plank liggen. Die oplossing is natuurlijk 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 politiemacht om de zaak in toom te houden. De farao’s (zie hier) beheersen het gehele schaakbord en al haar spelers. Het zionisme is slechts een titel voor de contouren waaruit zichtbaar wordt hoe de hazen lopen.

Feitelijk gaat Sheikh Imran Hosein dus uit van het scenario waarbij Turkije in het NAVO kamp zal blijven en de soennitische moslims en de sjiitische moslims met elkaar in strijd blijven. Ook gaat hij er in die visie vanuit dat Rusland en China zich in het sjiitische kamp zullen scharen en dat een burgeroorlog in Turkije uit zal monden in een oorlog om Istanbul. Hierbij zal het kamp Rusland (plus de sjiitische islam) winnen en via de Bosporus door kunnen stoten naar Israël. Ik zie een ander scenario, namelijk die waarin de vijandigheid die we nu nog tussen de soennitische islam en de sjiitische islam zien, zal worden overbrugt door Erdogan en waarin Rusland juist een partner van dit kamp wordt. Rusland en Turkije sluiten dus vrede. Is dat niet wat we vorig jaar hebben kunnen waarnemen? Parallel zal Turkije de NAVO uiteindelijk verlaten en zelfs aanvallen middels een militaire ingreep in Europa. We zullen zien hoe het loopt. Houdt u het jaar 2023 in de gaten.

Bron linkvermeldingen: wikipedia.orgwikipedia.org

Gedeeld 65

Tags: , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (58)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Wilfred Bakker schreef:

  Ottomaanse Rijk in 12 minuten uitgevoerd in een game.

  https://youtu.be/axcUnUGCI2I

 2. Notis schreef:

  En ja hoor diplomatieke rel Nederland Turkije! Totaal geregisseerd. Zowel Erdogan als Rutte moeten dit spel spelen. Of zou het een doodgewone verkiezings stunt zijn ? Echtert ook Duitsland doet Me-me-merh-her-ckel (weeduwel Merckel) mee, of moet ook Merckel het van dit soort wapengekletter hebben?
  Zeer verontrustend vooral ook omdat in Duitsland hetzelfde gebeurt. Europa moet en zal verzwakt worden.

 3. Averroes schreef:

  Nu er op micro niveau in NL een toneelstuk aan de gang is, is the deep state op macro niveau bezig met plannen en uitvoeren. 2017 (5777) is voor de luciferianen een bijzondere jaar met verschillende mijlpalen. Één daarvan de Balfour verklaring en vandaag 15 maart 2017 het 100 jarige jubileum van de Bolsjevistische revolutie en de afzetting van tsaar Nicolaas II door agenten van de Rothschilds en consorten Trotsky en Lenin:

  In March 1917, the army garrison at Petrograd joined striking workers in demanding socialist reforms, and Czar Nicholas II was forced to abdicate. Nicholas and his family were first held at the Czarskoye Selo palace, then in the Yekaterinburg palace near Tobolsk. In July 1918, the advance of counterrevolutionary forces caused the Yekaterinburg Soviet forces to fear that Nicholas might be rescued. After a secret meeting, a death sentence was passed on the imperial family, and Nicholas, his wife, his children, and several of their servants were gunned down on the night of July 16.
  http://www.history.com/this-day-in-history/czar-nicholas-ii-abdicates

  https://www.youtube.com/watch?v=tk8g9GIIiuQ

 4. Averroes schreef:

  Het schulden plafond van de Amerikaanse federale overheid m.b.v. de private aan de Rothschild gelieerde FED komt vandaag in zicht en zal waarschijnlijk niet opgehoogd worden. De FED zal Trump waarschijnlijk als fall guy willen inzetten om dan ook de nodige destructieve rente maatregelen uit te voeren:
  http://www.zerohedge.com/news/2015-10-27/boehner-debt-ceiling-deal-process-stinks-alternative-was-default
  http://www.zerohedge.com/news/2017-03-15/here-are-five-main-things-watch-todays-fed-meeting
  https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Fischer

 5. Averroes schreef:

  Turkey’s Foreign Minister Mevlut Cavusoglu has warned that Europe is headed for “wars of religion,” claiming Dutch politicians are taking the continent “to a cliff.” The statement comes amid a bitter dispute between the two countries.

  Cavusoglu was speaking at a rally in Antalya on Thursday and gave his assessment of the parliamentary elections in the Netherlands. The outcome of the polls saw a failure for the populist politician Geert Wilders to garner a majority of the votes, after a campaign rallying for the closure of mosques and banning of the Koran.

  “There is no difference between the mindsets of Geert Wilders and social democrats in the Netherlands. They all have the same mindset…that mindset is taking Europe to the cliff. Soon wars of religion may and will start in Europe,” Cavusoglu said, as quoted by Reuters.
  https://www.rt.com/news/380970-europe-religion-wars-turkey/
  https://www.rt.com/news/380995-turkey-blocks-cooperation-nato/

 6. Averroes schreef:

  “The Queen has today given royal assent to the article 50 bill, giving the government the formal power to trigger article 50 and deliver on the will of the British people,” Davis said.
  https://www.rt.com/uk/380966-brexit-queen-royal-assent/

 7. Averroes schreef:

  American inhabitants already murmur on Trump, who gives preference to guns, and not to oil. But the cunning Trump understands what his trump card is: he “buys” the sympathies of the army, and at the same time, military-industrial corporations.

  The former chief of the General Staff of the Russian Federation, General Yuri Baluyevsky, is convinced “that the idea of ​​increasing the defense spending of Trump was suggested by the US military, who talk a lot about the power of the Russian army, realizing that this is an opportunity to get new money.”

  But how will Moscow react to the growing US military budget? Baluyevsky responds like this: “Russia will not compete with the US in defense spending. We have different weight categories. For us, the question is how to ensure the defense of Russia with less cost. I am sure: we have already found asymmetric answers. I do not see this as a big problem. ”

  What is this mysterious “asymmetric answers”, which our politicians and generals often say? Maybe it’s a myth or just a beautiful phrase? No! Our asymmetric response is nuclear warheads, maneuvering in height and course, so that no computer can calculate their trajectory. Or here the Americans place their tanks, planes, battalions of special forces at the borders with Russia. And we silently “mined” the US coast with nuclear moles – moles (they buried themselves and “sleep” before the battle team).
  http://www.kp.ru/daily/26648/3668029/

 8. Averroes schreef:

  KJV Revelation 18:10: Standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city! for in one hour is thy judgment come.

  https://www.nytimes.com/2017/02/16/us/politics/russian-ship-vessel-usa.html?_r=0
  Babylon canyon: http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=34259 http://www.geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-236393&fid=6435&c=undersea_features

 9. Averroes schreef:

  Operation Atlantic Resolve are ongoing efforts in response to Russia’s actions in Ukraine, mainly the War in Donbass. It is funded under the European Reassurance Initiative. All U.S. efforts in support of NATO fall under the umbrella of Operation Atlantic Resolve. The U.S. took several immediate steps to demonstrate solidarity with NATO, such as augmenting the air, ground and naval presence in the region, and enhancing previously scheduled exercises. The U.S. is taking measures to enhance NATO military plans and defense capabilities and remains committed to maintaining a persistent presence in Eastern Europe.

  http://www.eur.army.mil/atlanticresolve/
  http://www.activistpost.com/2017/01/nato-operation-atlantic-resolve-ww3-russia.html

  https://www.youtube.com/watch?list=PLmQ9AUhWLm92jI0W_ZxCR9FrGzRe4M3ok&v=_T0IFGcYQsA

 10. ZalmInBlik schreef:

  @Averroes, bedankt voor de koppelingen die je hier hebt gelegd een zeer verontrustende beeld. Ben je bekend met het verhaal van ambassadeur Lee Emil Wanta?

 11. ZalmInBlik schreef:

  @ZalmInBlik, je raakt een gevoelige snaar en de kern van het interne conflict cq. oorlog van ‘the deep state’ in de V.S. . Hierin ligt de sleutel tot het succes van de Trump administratie en de ondergang van de Bush/Clinton factie. Wijlen Christopher Story wijdde hier een gehele boek aan:
  http://www.veteranstoday.com/2017/02/01/trump-transition-team-contacted-personally-by-lee-wanta-part-ii/

  https://www.youtube.com/watch?v=mfcnyn-XHP0

 12. ZalmInBlik schreef:

  Ik bedoel @Averroes

 13. Averroes schreef:

  Ik ben niet overtuigd dat Trump en de Bush/Clinton factie in ‘oorlog’ is, ze spelen een spel met valse schijnbare tegenstellingen. Lee Wanta werkte voor Reagan die op zijn beurt de agenda van de NWO diende, Gorbachev idem. Voor Putin geldt hetzelfde..

  ze spelen hun rol om de ultieme synthesis te bereiken en uiteindelijk de macht te centraliseren zodat de aristocratie, oligarchen, centrale bankers totale macht hebben.

 14. Averroes schreef:

  Er gaan hardnekkige geruchten in Rusland over het feit dat Putin gechanteerd wordt door ‘deep state’ om de NWO agenda uit te voeren. Degene die hier over schreef Alexander Litvinenko is vermoord en dat is geen toeval: https://www.litvinenkoinquiry.org/files/2015/04/BLK000134wb.pdf

 15. Averroes schreef:

  BREAKING: Turkey says it does not recognize Crimea’s reintegration into Russia

  Janus Erdogan bekent kleur en speelt zijn rol van acteur die schijnbaar een alliantie heeft met Rusland voortreffelijk. Dit kan het breekpunt betekenen in de zgn. betrekkingen en voor Rusland het motief zijn (in een later stadium) om haar naval stootkracht te laten zien.

  Turkey says it does not recognize the 2014 reintegration of the Black Sea Crimean Peninsula into the Russian Federation, claiming the move contradicts international law.

  The Turkish Ministry of Foreign Affairs made the announcement in a press release on Saturday which marked the third anniversary of Crimea’s reunification with Russia.

  “Three years have passed since Ukraine’s Autonomous Republic of Crimea was annexed by the Russian Federation on the grounds of an illegitimate referendum… We reiterate that we do not recognize the de facto situation caused by this act which is a clear violation of the international law,” the press release read.

  It further expressed Ankara’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, adding Turkey will “closely” follow the situation in Crimea and defend the rights of Crimean Tatars, a Turkic ethnic group living on the peninsula.

  Earlier this week, the US took a similar stance and condemned Crimea’s reunion with Russia, calling for an end to what it called Moscow’s “occupation” of the peninsula.

  Crimea rejoined Russia following a referendum on March 16, 2014 deemed illegal by Kiev and the West. With an 83.1 percent voter turnout, 96.77 percent supported the region’s cessation from Ukraine and reunification with Russia.

  In response, the US and the European Union imposed sanctions on Moscow.

  Kiev also launched a military crackdown on pro-Russia forces fighting for greater autonomy in the Donbass region – the self-proclaimed republics of Donetsk and Lugansk.

  The crisis has left almost 10,000 people dead and over 23,000 others injured, according to the latest figures provided by the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine.

  Kiev accuses Moscow of involvement in the conflict, a charge denied by Russia.
  http://presstv.ir/Detail/2017/03/19/514917/Turkey-Russia-Crimea
  http://nos.nl/artikel/2163874-drie-jaar-na-annexatie-wordt-nog-hard-gewerkt-aan-een-krim-brug.html

  https://www.youtube.com/watch?v=4-yLcY_sSN4

 16. Freba schreef:

  Van Knots naar Atoomwapens in 2000 jaar gaat nooit goed. Volgens wijlen Piet Vroon zou dit te wijten zijn aan de te snelle groei van de Neocortex. Hierdoor komt deze a.h.w. “onder druk te staan”.
  Zie hoe in feite angstgevoelens toenemen; autisme, stress, kanker en “gekte” in zijn algemeenheid.
  Opvallend dat alle “gelovigen” in de wereld zo aan het leven hangen. Want de vette worst die al dat soort richtingen je voorhouden, uiteraard nadat je een kudt leven hebt geleid, is de grote zoethouder. Arme mensen geloven in een beter leven hierna. Boeddhisten, die het leven aanvaard hebben met al zijn ups en downs willen “Het nog wel een keertje overdoen” Ergo Reïncarnatie. Zij hebben dus niet zo veel haast en hoeven niet alles in 1 leven te realiseren. Dit in tegenstelling tot het verderfelijke Judaïsme, dat alleen maar oorlogen, hebzucht en overige narigheden heeft voortgebracht. En let maar op; Duitsland gaat voor de derde keer de Joker toegeschoven krijgen. Inmiddels 20.000 Intriganten (zie Obelix en Asterix) vanuit Engeland richting Frankfurt; het Bankencentrum. Volkswagen onder druk; en de Deutsche Bank heeft het moeilijk EN bovenal; de Anti Duitse stemming in vooral NL opvoeren, middels Discovery Channel en National Geo. (Zionistische Zenders) Brexit is een Zionistische truc. Kijk even wat er de laatste maanden weer over ons uitgestort wordt m.b.t. WWII. Op Basisscholen worden de Duitsers nog steeds afgeschilderd als duivels. Carpe Diem.

 17. Averroes schreef:

  Het spel van de Royal Arch Freemasons (Putin, Trump, Erdogan) het creëren van valse schijnbare tegenstellingen (dialectiek). Laat je niet meeslepen door emoties, maar blijf rationeel nadenken:

  Meeting of the Valdai International Discussion Club

  Colleagues, it is clear that the international community should concentrate on the real problems facing humanity today, the resolution of which will make our world a safer and more stable place and make the system of international relations fairer and more equal. As I said, it is essential to transform globalisation from something for a select few into something for all. It is my firm belief that we can overcome these threats and challenges only by working together on the solid foundation of international law and the United Nations Charter.

  Wie doneerde de grond aan de League of Nations? De Rockefellers..

  https://www.youtube.com/watch?v=GWKtoSza8lM

 18. Averroes schreef:

  Zoek de overeenkomsten 😀

  https://www.youtube.com/watch?v=uEGuepsn3Lg

 19. Averroes schreef:

  Het militair industrieel complex en de centrale bankiers hebben ogenschijnlijk haast:

  De Amerikaanse minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) heeft bij de Amerikaanse Senaat aangedrongen op goedkeuring van het NAVO-lidmaatschap van Montenegro. Hij noemt dat “sterk in het belang van de VS”.
  http://www.nu.nl/buitenland/4559844/minister-vs-dringt-navo-lidmaatschap-montenegro.html
  http://www.zerohedge.com/news/2017-03-22/tillerson-i-didnt-want-job

 20. Averroes schreef:

  Aansluitend op het lidmaatschap van Montenegro en hoe het samenhangt met de marine NATO oefening ‘Dynamic Manta’. Het moge duidelijk zijn dat dit voorbereidingen zijn op een oorlog

  From 12 – 24 March, along Sicily’s Mediterranean coasts, the Nato naval drill, “Dynamic Manta” is taking place. Military navies from the US, Canada, Italy, France, Spain, Greece and Turkey will all be a part of it. The launching pad for the 16 naval units earmarked [for the operation]? The Californian SSN-781, a US nuclear submarine for rapid attack. Armed with about a hundred torpedoes and almost 150 cruise missiles for attacking land targets, it is part of Task Force 69 and is responsible for US operations for submarine war in Europe and Africa.

  In addition to the submarine attack, the U.S. Navy is participating in a drill with the Porter destroyer (from which missiles can be launched) and airplanes for maritime patrol, with the Muos station at Niscemi and the air-naval base at Sigonella.

  Meanwhile Nato, led by the US, is getting ready for more wars, after Yugoslavia (1999), Afghanistan (2001), Iraq (2003), Libya (2011), Syria from 2011 and Ukraine from 2014. Dynamic Manta confirms this; it has also clearly tested the capacity for nuclear attack in the drill for submarine war. News that remained submerged in the vast channels of “information”.
  http://www.voltairenet.org/article195714.html

  https://www.youtube.com/watch?v=nbDwm8c0opE

 21. ZalmInBlik schreef:

  Nondeju, ik snap er niets van maar de Maltezer kruizen en swastika’s vliegen je om de oren 😀

 22. Averroes schreef:

  Het artikel icm de video geeft een beeld mbt de oefening, met name de laatste alinea in het artikel onderschrijf ik volledig:
  – Atlantic Resolve (landmacht en luchtmacht)
  – Dynamic Manta (marine)

  vinden niet voor niets gelijktijdig plaats en dan hebben we het conflict in het Zuid Chinese zee waar de V.S. ook het nodige olie op het vuur aan het gooien is.

  En sorry van de swastika’s en maltezer kruizen 😉 het geeft maar weer aan dat de black nobility verre van uitgestorven is…jammergenoeg 🙂

  Herstel de republiek zou ik zeggen 😀

 23. ZalmInBlik schreef:

  @Averroes het is opmerkelijk dat ze de marine operatie noemen naar een kwetsbare vissoort die ook in de Zuid Chinese zee voorkomt:

  Verspreiding en leefgebied
  De manta komt voor tussen de 35° N en 35° Z breedtegraad in alle tropische en sub-tropische oceanen voor. In de zomer komen ze ook wel vlak bij de kust.

  Zoals een duikboot…
  http://www.mc.nato.int/media-centre/news/2017.aspx
  https://www.defense.gov/News/Special-Reports/0514_Atlantic-Resolve
  http://www.c6f.navy.mil/news/exercise-dynamic-manta-2017-begins

 24. Averroes schreef:

  UPDATE: Russian troops’ movement to Belarusian border increases risk of confrontation between Moscow and NATO

  Military build-up in the western regions of Russia is both a consequence and a symptom pointing to the fact that ‘hawks’ have taken over in the Kremlin. This means, the Russian government is preparing for a long-lasting confrontation with the West. Evidently, it is going to complicate the environment for all countries in the region, especially those on the ‘confrontation line’: Ukraine-Belarus-Moldova.
  http://naviny.by/rubrics/politic/2016/06/02/ic_articles_112_191807
  https://belarusinfocus.info/international-relations/russian-troops-movement-belarusian-border-increases-risk-confrontation
  _______________________________________________________________________________

  The Suwalki Gap is a 60-mile corridor that runs along the Polish border with Lithuania. It separates the Russian enclave of Kaliningrad from Russian ally Belarus.
  “This planning process has been in the works for months. It is really good to see it finally coming to a head with the Soldiers and junior leaders moving toward Estonia,” said Master Sgt. Lucas Pedigo, senior truck master, 51st Comp. Truck Co., a native of Jacksonville, Illinois. “Diplomatic clearances, civilian road permits, march credits, safe havens, secure staging areas, and billeting had to be coordinated by the operations section. The non-commissioned officers in operations used every resource in their toolbox to reach out and coordinate with individuals in the five countries the convoy will validate routes through.”
  Upon completion of the proof of principle, the ‘Steel Knights’ will have validated over 4,000 miles of heavy equipment transportation routes through Germany, Poland, Lithuania, Latvia, and Estonia, enabling greater freedom of movement and speed of assembly in the European theater. Ensuring freedom of movement for combat and logistical forces is key to sustaining a Strong Europe and enabling the U.S. and European forces across the width of the NATO alliance.
  “In addition to validating main supply routes capable of transporting combat power, our HET team together with 3/4 ABCT is enhancing the NATO Alliance by assuring our Allies that we are committed to improving NATO’s maneuver and sustainment capabilities and consequently deterring aggression,” said Lt. Col. Robb A. Meert, commander, 18th Combat Sustainment Support Battalion.
  The 51st Comp. Truck Co., 18th Combat Sustainment Support Battalion, maintains 18 British HET systems and 13 U.S. Army HET systems. The use of the U.S. HET system is restricted in Germany and Poland when carrying more than 60,000 pounds due to the level of pressure exerted by the tires on the road surface. Carrying an M1A2 with a U.S. M1000 trailer exceeds the weight limit of 12,000 pounds per axle. The longer British HET with seven axles allows the unit to transport armored vehicles.

  https://www.youtube.com/watch?v=No4SXDWtG94

 25. Averroes schreef:

  De slag om Kalinigrad (Königsberg) is in de maak:
  “In 1255, during the Northern Crusades, a new fortress was built on the site by the Teutonic Knights and was named Königsberg (König = “king”) in honor of King Ottokar II of Bohemia, who led two crusade expeditions against the pagan Old Prussians. The town was successively part of the monastic State of the Teutonic Order, enfeoffed to the Polish–Lithuanian Commonwealth, then part of Prussia and Germany (the latter until 1945). The city was heavily damaged during World War II. Its ruins were occupied by the Red Army on 9 April 1945, and what remained of the German population fled or was later removed by force.”

  Opmerkelijk: “Lyudmila Putina (born 1958), ex-wife of Vladimir Putin, First Lady of Russia”
  Born Lyudmila Aleksandrovna Shkrebneva
  6 January 1958 (age 59)
  Kaliningrad, Russian SFSR, Soviet Union
  https://www.rt.com/news/267661-russia-nato-border-weapons/
  ——————————————————————————————————————————————

  “Russia will have no other choice but to boost its military potential along its western borders,” General Yury Yakubov, a senior Defense Ministry official told Interfax Monday. He added that a military buildup would affect tactical groupings in the Belarus and Kaliningrad region.

  https://www.youtube.com/watch?v=y_TIt3fs5Ys

 26. Averroes schreef:

  Gepubliceerd op 16 mei 2016
  Russian Foreign Minister Sergei Lavrov held a joint press conference with his Belarusian counterpart Vladimir Makei following their meeting in Minsk, Monday. Bilateral relations between both countries, as well as European security and the Ukrainian crisis topped the agenda of the meeting.

  SOT, Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister (Russian): “Regarding the European security issue, we share common concerns because our colleagues from NATO states are trying to inflame the confrontation, they are moving military infrastructure eastward, closer to our borders. You know the current state of these discussions and how one inflames emotions. Neither Russia nor Belarus supports such a confrontational policy line. We advocate for equal and undivided security principles for all.”

  SOT, Vladimir Makei, Belarusian Foreign Minister (Russian): “It is a very sensitive topic for us because our Western partners are planning to deploy additional military troops in our neighbouring countries. We are concerned about it and we consider these plans as a potential threat.”

  https://www.youtube.com/watch?v=8UhfcxmQcqo

 27. Averroes schreef:

  Operation Orchard
  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Orchard
  Operation Opera
  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Opera

  En natuurlijk StuxNET mbv de CIA (zie ‘Zero Days’), heb op dit moment onbevestigde berichten dat Iran nav Vault 7 en de ‘Marble code’ de VN Veiligheidsraad heeft gevraagd voor een spoed bijeenkomst
  http:// http://www.zerohedge.com/news/2017-03-29/irans-president-rouhani-visited-russia-another-step-multipolar-world

  https://www.youtube.com/watch?v=WYAT5dJ2MAA

 28. Averroes schreef:

  Iran ran the original code for the Stuxnet computer virus code against the CIA “Marble” code released by Wikileaks. They can now confirm (it has been expected always but never verified) the attack was done by the US and CIA under the Obama Administration.

  This was an attack on a NUCLEAR capability — which is an act of war — and also violates multiple UN and other treaties.

  The US should expect the UN to initiate major sanctions, or for Iran to declare war.

  https://www.youtube.com/watch?v=7VgIayOpjEc

 29. Averroes schreef:

  Erdogan als verlengstuk van Tel Aviv:
  http://www.inspiretochangeworld.com/2015/11/turkey-president-erdogan-is-a-jewish-president/
  http://aanirfan.blogspot.ca/2014/08/turks-elect-jewish-president.html

  De charme offensief van Erdogan verklaart:

  Late 2011, Turkish Prime Minister R. Tayyip Erdogan gained the sympathy of many Palestinians and progressive people worldwide who are in support of peace and justice for the People of Palestine, by severing all diplomatic, military and trade ties with Israel, after Israeli troops committed an act of piracy and murdered nine Turkish citizens on a Gaza Freedom Flotilla vessel Mavi Marma which as registered in Turkey. We will get back to the events on the Mavi Mamara in greater detail a little later on. For now we just ask the question if this gentleman, who just seemed to have shown courage and integrity in politics and diplomacy would ever cooperate with any of these murderous secret NATO armies such as the Taliban or Al Qaeda ?
  https:// nsnbc.wordpress.com/2012/02/02/gladio-bin-laden-to-erdogan-belhadj-and-hamas-mossad%C2%B4s-and-nato%C2%B4s-dirty-underwear-2012/

  Hegeliaanse dialectiek voor de bühne:
  https://www.youtube.com/watch?v=98xm8BYTros

 30. Averroes schreef:

  Voltaire — ‘To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.’

  FINAL JUDGMENT
  The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy
  This work documents the strong likelihood that Israel used bullets to steal from the American people their right to have their own leader. JFK fought a bitter behind-the-scenes battle to thwart joint Israeli-Red Chinese nuclear bomb development. Only Zionists have held the power necessary to sustain a cover-up in America’s corrupt government and controlled national media.
  http://www.veteranstoday.com/2015/06/03/did-israel-assassinate-michael-collins-piper/
  https://mikepiperreport.com/
  https:// en.wikipedia.org/wiki/Permindex

  https://www.youtube.com/watch?v=MBmqWjb6NHI

 31. ZalmInBlik schreef:

  @Averroes, drie keer raden wie er aan boord was van de Freedom Flotilla… Ken O’Keefe (Nichols)
  Verdacht lijkt me..

 32. Averroes schreef:

  Wie traint de Koerden/ISIS of beter gezegd wie hebben die Koerden/ISIS getraind? Hetzelfde gold voor Al Qaeda in Afghanistan:
  http://katehon.com/article/why-israel-alliance-jabhat-al-nusra

  https://www.youtube.com/watch?v=S5lSeAWoX4M

 33. Averroes schreef:

  Vanaf 5:07 is de hoorn van Afrika in beeld mbt Iran, laat dat nou net een gebied zijn waar gigantische droogte heerst en Jemen (Huthi’s) in oorlog is met vazal Saoedi Arabië.
  Vooral doneren dus aan Giro 555 🙂

  Bij het CFR!

  https://www.youtube.com/watch?v=sVqDzZDk66I

 34. Averroes schreef:

  De letterlijk bezeten wereldleiders volgen het script van Armageddon tot op de letter:
  http://www.nu.nl/buitenland/4604829/rusland-stuurt-fregat-basis-in-middellandse-zee.html

  https://www.youtube.com/watch?v=Yn3EP83TE7Y

 35. Averroes schreef:

  In retrospectief, het onder valse voorwendselen binnenvallen van soevereine staten:

  https://www.youtube.com/watch?v=jV5Ggfn9PYM

 36. Averroes schreef:

  Gepland ?! Het zal toch niet… welterusten

  https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

 37. Riffian schreef:

  @Averroes, Pax Judaica (Oded Yinon plan) confirmed!

  Rabbis Urge Trump, Putin to Help Rebuild Temple in Jerusalem
  Both leaders have expressed support for Jewish claims to Jerusalem, though Trump has certainly been the most vocal of the two.

  http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/30506/Default.aspx
  https://www.breakingisraelnews.com/57475/rabbi-reveals-conflict-between-russia-turkey-precursor-messiah-jewish-world/
  http:// http://www.strategic-culture.org/news/2014/05/24/weapons-prostitutes-drugs-things-poroshenko-associated-with.html

  https://www.youtube.com/watch?v=mfhdW_OCdbg

 38. Averroes schreef:

  @Riffian, ja niets nieuws onder de zon 😀

  Rabbi Dov Zackheim gaf het startschot voor de laatste fase van de implementatie:
  http://mailstar.net/lavi.html

  As to Zakheim’s hell-raiser lineage, Judicial Inc points out that Grandpa Zakheim was born in 1870, Julius Zakheim (Zhabinka), in the Ukraine, a Russian rabbi who married a relative of Karl Marx. He was a Menshevik/Bolshevik and played a leading role in the 1905 turmoil that paved the way for the 1917 Bolshevik Revolution. The Bolshevik master plan called for the state of Israel, which was chosen for its proximity to the world’s oil and an area of religious significance.
  http://rense.com/general75/latest.htm
  https://www.youtube.com/watch?v=LXLmAiNYRoE

 39. ZalmInBlik schreef:

  @Averroes/Riffian, denk zelf dat wat men de ‘the deep state’ noemt niet meer is dan een verlengstuk van de Babylonische Edomieten/Khazaren. De Chabad-Lubavitch cult blijft constant naar boven komen in mijn onderzoek en dat zijn inderdaad kabbalisten, zeg maar gerust satanisten die de Talmud/kabbalah aanhangen. Omgeven door allerlei perverse randzaken zoals pedofilie..een middel denk ik die wordt ingezet om af te persen en politieke beslissingen af te dwingen.

  Phase One – Initial US vs China war crisis, global economic crisis, May Day chaos in the streets, and Trump replaced with Pence (late-April thru May)

  Phase Two – Wealth confiscation (bank bail-ins), crisis building between US and Russia, and a formal BRICS proposal to implement the NWO’s “gold-backed” financial system and UN “reforms” as the solution (May thru September)

  Phase Three – War crisis with Russia, counter-coup in America (Pence replaced with Rand Paul), total system shutdown, and a reboot into the Putin-led NWO (September onward)
  http://redefininggod.com/2017/03/alex-jones-the-kabbalist-banksters-and-the-deep-state-con/
  http://redefininggod.com/trump-and-putin-agents-of-chabad-lubavitch/

  Turkije kent een geschiedenis van aanhangers Sabbatai Zevi, zoals de Jonge Turken/Ataturk en de genocide op Orthodox Christelijke Armeniërs.

  https://www.youtube.com/watch?v=cVWY05i1OPQ

 40. Averroes schreef:

  @ZalmInBlik, mee eens. Drumpf is een instrument in handen van deze zieke geesten

  Trump missile attack on Syria is a sign of Khazarian mafia desperation

  By Benjamin Fulford
  April 7, 2017

  The missile attack ordered on Syria by US President Donald Trump is a sign of desperation, not strength, and will lead to the end of Trump’s presidency, CIA sources in Asia say. It is no coincidence the missile attack came as Chinese President Xi Jinping was visiting the US because it was intended to provoke China and Russia. However, this attack will fail to cause World War 3 and will fail to prevent the bankruptcy of the corporate government of the United States.
  This attack came after the heads of state of Egypt and Jordan visited the US to demand a final end to Israeli crimes in the Middle East and to force a solution to the Palestinian problem. The US military supports this request and has created an alliance around Israel to ensure such an outcome.
  In a desperate hail Mary move aimed at preventing their demise, the Khazarians forced
  Donald Trump go along with this stunt by blackmailing him with a video of him raping a 12 year old girl, CIA and NSA sources say. By forcing Trump to carry out this act, however, the Khazarians have only revealed their desperation and doomed the Trump presidency.
  The Satan worshipping gangsters who control the State of Israel apparently did not read the story of the boy who cried wolf or in this case the boy who cried Sarin gas. They have completely lost the ability to fool the world no matter how hysterically their propaganda repeats their lies about Sarin or anything else. The link below explains what really happened in Syria.

  http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-fake-gas-attack-videos/

  It is time to permanently end these criminal’s reign of terror over the planet earth.
  http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2017/04/trump-missile-attack-on-syria-is-a-sign-of-khazarian-mafia-desperation-by-benjamin-fulford-april-7-2017-the-missile-attack.html

 41. Averroes schreef:

  Hitler was elected to make Germany great again.
  The bankers had something else in mind. Total destruction and devastation.

  Hitler was false opposition and
  I am afraid Trump is too.

  Donald Trump has been part of the Masonic Jewish (Illuminati) Cabal all his life. He is a crypto Jew and he is surrounded by Jews. His children married Jews. He is constantly making Masonic hand signs. He pretends he doesn’t know who is behind ISIS, terror and 9-11. He prostrates before the rogue state Israel. (Is that only a strategic necessity?) Let’s just say, I’d feel a lot better if Trump came from a different, uncompromised background.

 42. Averroes schreef:

  De volgende zet op het schaakbord 🙂

  US President Donald Trump has ratified the protocol for Montenegro’s accession to the North Atlantic Treaty Organization (NATO), White House Press Secretary Sean Spicer said in a release on Tuesday.
  https://sputniknews.com/military/201704111052534189-trump-ratifies-montenegro-nato-accession/

  De hypocrisie druipt er vanaf 😀

  Following the initiative of Sputnik Serbia to erect a single universal monument commemorating all the victims of 1999 NATO aggression of Yugoslavia, more and more prominent politicians, scientists and well-known public officials are voicing their support of the idea. Here are just a few of them.
  https://sputniknews.com/europe/201704111052526618-serbia-memorial-nato-bombing/

  https://www.youtube.com/watch?v=d1UHkAEMm5U

 43. ZalmInBlik schreef:

  Hoezo democratie zou je denken?

  More than half of Montenegro’s 620,000 inhabitants are opposed to NATO membership, according to recent polls. The ruling Democratic Party of Socialists has recently cracked down on the opposition and accused it of plotting a coup with Russian assistance.
  https://www.rt.com/usa/384360-trump-montenegro-nato-ratification/

 44. Averroes schreef:

  Nou democratie werkt juist perfect, het ultieme verdeel en heers mechanisme is nu maar weer gebleken 😉

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten