Voorspelling: 2016 Amerikaanse verkiezingen gaan niet door, Barack Obama blijft aan

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 27 december 2015

obama_yeswecanWellicht zal de gemiddelde lezer bij het absorberen van de titel van dit artikel denken dat de schrijver echt zijn laatste restje gezond verstand verloren is. “Barack Obama blijft aan in 2016?“, dat kan helemaal niet eens. De Amerikaanse grondwet stelt dat een president niet langer dan twee termijnen aan zal blijven. In dat kader adviseer ik onderstaande documentaire te kijken en goed tot u door te laten dringen. Niet alleen blijkt hieruit dat president Obama zelf al meerdere malen zinspelingen hierop heeft gemaakt, maar ook de ‘tekenen des tijds’ lijken hierop te wijzen. Hoewel ik de christelijke visie van de documentaire niet onderschrijf en elke religie als een vorm van manipulatie van de bezielde mens beschouw, heb ik al in meerdere artikelen aangegeven dat we religieuze visies wel serieus moeten nemen, omdat ze als het ware als script dienen voor de tijdlijn die deze simulatieve realiteit volgt. Ik krijg steeds meer kritiek op mijn religieuze of zweverige invulling van mijn artikelen. Mensen missen de keiharde neutrale kritische nieuwsanalyses. Tegen die mensen zou ik willen zeggen dat het juist je kop in het zand steken is als je de religieuze invloed van wat er om ons heen gebeurt blijft ontkennen. Het is misschien wel de meest bepalende factor in de oorlogen en andere zaken die het nieuws en de actualiteit bepalen, ook al lijkt alles te draaien om grondstoffen en machtsverhoudingen van slimme schaakspelers op het wereldtoneel. In dat kader schreef ik eerder dit artikel. Ik zou die mensen dan ook dringend willen aanraden dat toch eens goed te lezen en notie te nemen van leidende rol van religie in alle gebeurtenissen wereldwijd. Vermoedelijk zal Obama gebruik maken van een periode waarin hij Martial law heeft uitgeroepen, om zo zijn presidentschap voort te kunnen zetten.

Het valt niet te ontkennen dat paus Franciscus een zeer prominente rol vervult in wat er zich momenteel op het wereldtoneel afspeelt. Deze paus, afkomstig uit de militaristische jezuïeten orde van de katholieke kerk, speelt een belangrijke rol in het vestigen van de nieuwe wereldorde vanuit de groep die eigenlijk de oude Babylonische wereldorde is. Deze paus zal waarmaken wat Van Kooten en De Bie jaren geleden al grappend introduceerden met hun chrislam filmpje, namelijk de introductie van een nieuwe wereldreligie waarbij Lucifer de god van deze nieuwe (chrislam) religie zal zijn. In mijn optiek is dit wederom een onderdeel van het script dat deze oude Babylonische cult (die ik de Saturnus cult noem), bedoeld om de menselijke ziel in deze matrix gevangen te houden, maar dat de introductie van deze religie op de agenda staat, valt voor iedereen die zich er goed in verdiept niet te ontkennen.

Zaken als de global warming hoax worden misbruikt om het volk klaar te maken voor de introductie van een wereldwijd belastingsysteem, maar ook zaken als gezondheidszorg worden gebruikt om nieuwe wetten en controlesystemen te introduceren. De gelijkmatige verdeling van welvaart die de paus voordroeg, werden vrijwel direct na zijn toespraak voor het Amerikaanse congres door de lidstaten van de Verenigde Naties als de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd. Het zou gaan om duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in de komende jaren tot 2030. Wereldwijde bestrijding van armoede, ziekte en “global warming” vraagt natuurlijk om een wereldwijde aanpak. Dat is een roep naar een wereldregering. Paus Franciscus lijkt hierop aan te sturen. De paus zou wel eens de laatste paus kunnen zijn, zoals niet alleen uit zijn eigen woorden te halen valt, maar ook uit voorspellingen als deze van Sint Malachius. Alles duidt erop dat het komende jaar veel te gebeuren staat. Paus Franciscus zei tijdens zijn kersttoespraak op het St. Pietersplein daarnaast [citaat] “terwijl de wereld verhongert, brandt, en verder in chaos wegzinkt, moeten we ons realiseren dat de kerstvieringen van dit jaar voor degenen die ervoor kiezen het te vieren wel eens hun laatste kan zijn.” De heren aan de top van deze Babylonische (Saturnus) cult die de wereld bestuurt, weet wat er te gebeuren staat. Zij zijn de uitvoerders van het script.

De voorspelling dat Barack Obama een derde termijn zal krijgen, zal waarschijnlijk pas geloofwaardig worden op het moment dat het gebeurt, maar tegen die tijd zal ik u herinneren aan dit artikel. Het bijbelboek Openbaringen (hoofdstuk 13 vers 5) doet de voorspelling refererend naar ‘het beest’. Dit ‘beest’, dat volgens de uitleg van onderstaande docu waarschijnlijk president Obama is, zal dan nog 3,5 jaar aanblijven [citaatEn hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. Interessant om wellicht nog even te vermelden in dit kader is dat de gepantserde auto van Barack Obama de bijnaam ‘the Beast‘ (het beest) heeft.

Nu is de bijbel een behoorlijk complex en tegelijk vaag boek te noemen, maar als je je er serieus in gaat verdiepen lijken de profetieën redelijk in lijn te liggen met wat al heeft plaatsgevonden en wat nog staat te gebeuren. Datzelfde geldt overigens voor de koran. Daarom is het studie maken van de eindtijd-leringen van de betreffende religies dan ook uitermate interessant, omdat je ze vrijwel naadloos langs de actualiteit kunt leggen. Een islamitische leermeester die dat bijvoorbeeld doet is Sheik Imran Hosein. Ontdek je eenmaal dat de religies niet alleen gebruikt worden om de volgelingen te stimuleren voor hun geloofsovertuiging te strijden en de wapens tegen die andere religie op te pakken, dan kom je er achter dat je op basis van de religies redelijk accurate voorspellingen kunt doen. Zo zal Jeruzalem een belangrijke rol gaan spelen op het wereldtoneel en zullen uiteindelijk alle oorlogen draaien om de verovering van Jeruzalem. Die voortekenen schilderen zich nu al af, nu Abu Bakr al-Baghdadi vandaag aangaf dat Israël op de agenda staat. Ook Iran heeft al openlijk gedreigd Israël aan te willen gaan vallen.

Betekent dit dan dat we ons tot de oplossing van een van de grote wereldreligies moeten bekeren? Nee, die wereldreligies zijn juist onderdeel van het schaakspel. Ze worden als scripts voor deze simulatie gebruikt om de mensenmassa’s aan te sturen. Het is juist de kunst om er doorheen te prikken en te zien dat de menselijke ziel simpelweg gevangen zit in een matrix-simulatie, waaruit de verlossing niet via religie plaatsvindt. Religie is namelijk de oplossing van dezelfde Babylonische elitaire kliek die deze religies bedachten als mind/soul-control middel. De mensheid wordt gevangen gehouden of gecultiveerd zoals wij varkens plegen te houden in grote stallen. Religie is niet de oplossing. De werkelijke vrijheid zit hem in het besef dat de vrijheid van de ziel buiten deze zielengevangenis ligt.

Bron linkvermeldingen: wikipedia.orgtheguardian.com, nu.nlniburu.co, xandernieuws, online-bijbel.nl, dailymail.co.ukhln.bend.nl

Gedeeld 174

Tags: , , , , ,

About the Author ()

Comments (13)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ion schreef:

  Gezien de hedendaagse ( versnelde ) ontwikkelingen in de wereld is alles mogelijk. Een grote crisis om aan te blijven de verkiezingen uit te stellen en martial law op te leggen is zo gecreeerd. Enkel gun control kan nog een probleem worden en tot civiele oorlog in de US leiden. Het is de vraag of ze dat risico op dit moment al aan durven te gaan.
  Zelfs het congres lijkt de zaak juridisch al te hebben voorbereid in 2009. ( H. J. RES. 5 januari 2009 )

  Barack Obama zal 666 maanden oud zijn tijdens de inauguratie op 20th January 2017. ( geboren aug 4 1961 )

  Hij heeft zich echter reeds versproken of is het een een idioot?

  We zullen het moeten afwachten en natuurlijk mag je ons eraan herinneren Martin.

  https://www.youtube.com/watch?v=kYx4NUMEdoA

 2. Ik heb ook zo’n voorgevoel dat Obama ook na 2016 als president aanblijft, of dat er voor die tijd zich al iets bizars gaat afspelen in het script wat uitgespeeld wordt…

  Ik ga nog een stukje verder door te zeggen dat Obama naar aller waarschijnlijkheid wel eens een kloon kan zijn. En ik heb mijn aluhoedje inderdaad op en mijn pilletjes netjes ingenomen 😉
  Niet de eerste de beste kloon, maar de kloon van farao Akhenaten. De farao die monethisme invoerde in het oude Egypte en waarvan in elk zichzelf respecterend vrijmetselaars loge een standbeeld staat en/of een kamer vernoemd naar is.. Belangrijke speler/’god’ in het script wat de satanisten uitspelen. Ik beweer dit niet zo maar. Freeman Fly kan het met fotomateriaal en een steekhoudende argumentatie aan je uitleggen: http://www.indigorevolution.nl/Is-Obama-een-kloon.html (Obama/Akhenaten verhaal vanaf ongeveer 10:00)

 3. Treowd schreef:

  Yet the individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a philosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.

  Alles loopt volgens dat plan, mogelijk worden de uitvoerders van dit plan al gegroomd en gevormd vanuit hun famillies de 13 satanische bloedlijnen. Vele van deze hoofdsleutel figuren komen vanuit de invloed van deze famillies aan de macht en ze zijn zelfs aan gepast voor hun taak, mogelijk door hun ziel te splitsen in meervoudige persoonlijkheden in de eerste levensjaren door hun programmeurs binnen deze famillies. Onvoorstelbaar en mogelijk leidend tot een bepaalde dissonantie als je er verder over na gaat denken…..monsterlijk indeed.

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm

 4. Treowd schreef:

  The Illuminati Formula Used to Create
  an Undetectable Total Mind Controlled Slave
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/illuminati_formula_mind_control.htm

 5. Martin Vrijland schreef:

  Freeman Fly, zoon van een hoge vrijmetselaar en een “heks” (naar eigen zeggen) mag alle vrijmetselaars loge van binnen fotograferen. Dat is op zich al bijzonder, want daar kom je echt niet zomaar binnen. Ik vraag me dus niet alleen af wat we van deze man moeten vinden (dat is mijn eeuwig kritische/voorzichtige blik), maar tevens stel ik de vraag: waarom zou je een oude farao klonen? Je kunt immers misschien het lichaam klonen, maar daarmee heb je nog niet “de geest” terug in de fles.

  Klonen of het bouwen van een bio-avatar is op zichzelf een interessante gedachte. Tenslotte is dat wat de transhumanisten eveneens willen doen met het bouwen van nano-lichamen (zie Ray Kurzweill’s uitspraken). Maar een lichaam zonder “levensadem” is slechts een lichaam.
  Ik vind het dus een relatief naïeve, zo niet (mogelijk) misleidende materialistische theorie, omdat je er bij de theorie van het klonen min of meer van uitgaat dat er vanzelf een soort bewustzijn van ‘het origineel’ mee gekloond wordt in het nieuwe lichaam.
  Ik denk dat de film Transcendence goed laat zien dat je wel een lichaam kunt klonen, maar dat het vooral draait om het “bewustzijn” of de “bezieling”.

  De vraag die ik zou willen stellen is: als je in staat zou zijn om een lichaam te klonen (van bijvoorbeeld farao Akhenaten), waar komt dan “de bezieling” vandaan? Dezelfde vraag die je kunt stellen bij de ideeën van transhumanisten: als je in staat zou zijn een nano-avatar te bouwen, waar komt dan “de bezieling” vandaan?
  En op die vraag denk ik best een interessant antwoord te kunnen formuleren, wat ik heb uitgelegd in dit artikel: http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/18/het-bestaan-van-buitenaardsen-en-ufos/
  Over dat artikel hadden jij (Mickey) en ik al geconcludeerd dat we het oneens zijn. Ik denk dus dat de bezieling van zo’n (gesteld dat het mogelijk zou zijn) farao-kloon of avatar vanuit een hogere dimensie ingevuld kan worden. Een stap verder zou je kunnen zeggen dat de gehele realiteit waarin we leven simulatief is, maar ik kan me voorstellen dat die filosofische gedachtesprong voor velen een brug te ver is.

  Kortom: wat mij betreft is het een leuk/apart gedachten-experiment te veronderstellen dat Obama een kloon van farao Akhenaten is, maar het gaat om “de geest in de fles”. Het zou des-al-niet-te-min natuurlijk een opmerkelijke en interessante keuze zijn van de elitaire heersende cult om zoiets te doen.

 6. Treowd schreef:

  America is secretly building a military air base outside of Rimelan in far northeast Syria, which, coincidentally, is in the middle of oil fields capable of yielding 60% of Syria’s oil.

  If these reports turn out to be true and American forces do join Russian forces in Syria sometime next year in aggressively attacking ISIS, and Obama’s persona suddenly changes from being passive and noncommittal to hawkish in fighting that terrorist organization, knocking one of the Republicans’ key campaign planks right out from under them, can you imagine the impact on the 2016 Presidential election, keeping the Marxist/socialist/NWO/Islamist-sympathizers in control of the government of the USA?

  That eventuality will also continue to fulfill the Bible prophecy that America-Babylon will soon be taken over and destroyed as a sovereign nation by Middle Eastern terrorists (Jerimiah 51: verse 27).

  US preparing airbase in northeast Syria: reports

 7. Treowd schreef:

  Syria’s War Battlefield Update for 21th December, 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=5mMtScj5WU0

 8. “De vraag die ik zou willen stellen is: als je in staat zou zijn om een lichaam te klonen (van bijvoorbeeld farao Akhenaten), waar komt dan “de bezieling” vandaan?”

  Gehele video geluisterd? 😉
  Ik weet niet of er in deze video de antwoorden zitten hoor, maar om je vraag te beantwoorden zal je moeten denken aan het werk van Aleister Crowley en aan organisaties als de O.T.O. Men channelt dit soort entiteiten. Plus als je naar optredens van Beyonce, Madonna, Miley Cyrus en andere kijkt dan zie je dat zij overgenomen worden op het podium. We hebben het dan over occulte magie. Met dat soort occulte magie is het zeer goed mogelijk om entiteiten of ‘goden’ te channelen en bezit te laten nemen van een menselijk lichaam.

  Ik vind wel dat je iets te skeptisch bent als het gaat om het feit dat bijvoorbeeld Freeman zijn pa vrijemetselaar was. Als je het werk van Freeman echt gekend had dan had je geweten dat dat er niet toe doet. Net als bij Mark Passio overigens. Als ik jouw theorie moet aanhangen dan is er dus geen enkele klokkenluider te vertrouwen die iets te melden heeft over het geen waar hij/zij in gezeten heeft?

 9. Martin Vrijland schreef:

  Ik denk zeker dat de info de moeite waard is. M.b.t. je opmerking over klokkenluiders maak je zeker een punt. Ik zal me wat dat betreft wat voorzichtiger uitdrukken.
  Over het channelen van entiteiten denk ik dat we op 1 lijn zitten. In dat kader had ik de video nog niet helemaal uitgekeken en denk ik dat dit zeker zo gebeurt. Dat is eigenlijk exact wat ik bedoel.

 10. boterbloem schreef:

  Kunnen wij er ook niet bij stilstaan dat wij met onze gedachten deze matrix / realiteit
  met ons allen in stand houden ?

  https://www.youtube.com/watch?v=ufeWYEBrhng

 11. Hans schreef:

  Juist Boterbloem, ik zou een ieder willen aanraden zijn visie langs deze weg te gaan toetsen en onderzoeken, de verbanden tussen (kwantum/metafysische) wetenschap en spirituele kennis en overleveringen te gaan leggen.
  Bestaat er een verband tussen onze evolutionaire reis (als essentie en als mens hier en nu)en hoe het universum aan ons verschijnt in beleving en als realiteit?

 12. Analyze schreef:

  We geven Obama teveel credits, het zijn degene achter de schermen die de daadwerkelijke agenda opstellen en uitvoeren. Van Obama gaan er tien in een dozijn, Obama is een zgn. ‘Manchurian candidate’ die vanaf zijn vroegste jeugd is gedrild als een toekomstige puppet president.

  Nogmaals de woorden van JFK 27 april 1961, in hetzelfde jaar werd Obama geboren:
  “For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.”

  M.a.w. de ‘deep state’ is alles omvattend en gaat de meesten de pet te boven.
  Zijn handler à la Mandela: http://reformation.org/frank-marshall-davis-obama.html

  Zijn ‘rise’: http://www.thecommonsenseshow.com/2014/11/12/the-how-and-why-behind-obamas-mysterious-rise-to-the-presidency/

  Zijn joods/zionistische achtergrond: http://www.henrymakow.com/is_obama_literally_americas_fi.html

  Obama’s achtergrond is communistisch, wat dus aansluit bij een gecentraliseerd wereld machtsbasis. Vergeet niet Mandela’s handler was Joe Slovo, een hardcore zionistische communist.

 13. marijke schreef:

  Alle informatie van onze `ziel ` ligt opgeslagen in onze pijnappelklier.
  De pijnappelklier bevat eveneens opgeslagen informatie uit vorige levens, welke
  dus waarschijnlijk simpel meegaan van Akhenaton naar Obama, indien hier echt sprake
  is van `klonen ` . Ik lees al 40 jaar boeken in die richting, dus heb er geen moeite mee,
  om dit zo zondermeer te geloven. Ik vind het zelfs wel `logisch ` ook.
  Zo blijkt het ook, ( vaak gelezen ) dat er op dit moment zoveel mogelijk zielen zijn
  hier op aarde, om deze eindtijd mee te mogen maken ( dit ter vergaring van zoveel mogelijk
  ervaring en wijsheid op te doen ). Het grootste gedeelte van de zielen, die hier nu zijn,
  blijken zelfs de tijd van Atlantis meegemaakt te hebben, dit vanwege hun ervaring
  met DIE eindtijd toen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten