Waarom u niet zou moeten gaan stemmen (deel 2)

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 27 februari 2017

stemmen-verkiezingen-15-maart-2017Op 15 maart 2017 zijn de landelijke verkiezingen en dus mag u weer gaan stemmen. Het is belangrijk dat u dat niet gaat doen. Waarom niet, heeft te maken met het in stand houden van een systeem dat is opgezet om u de illusie van inspraak te geven. Dat beschreef ik in een eerder artikel met dezelfde titel. Het woord democratie komt van de Griekse woorden dèmos (volk) en krateo (regeren, heersen). Bestudeert u de machtsstructuren in de wereld serieus, dan komt u erachter dat de democratie slechts een schijnvertoning is, die is ingesteld om de dèmos de illusie van inspraak te geven. De feitelijke machthebbers laten gewoon zien wie ze zijn, maar we kunnen of willen het vaak niet zien, omdat we verblind zijn door jaren van programmering. Onderstaand plaatje geeft eigenlijk de wereldlijke macht redelijk accuraat weer. De piramidevorm doet al onmiddellijk denken aan het oude Egypte. Het is erg interessant om de symboliek gevoerd door de machtselite te bekijken, omdat daaruit te halen valt dat de machtsstructuur zoals getekend in de piramide, best wel eens zou kunnen kloppen. Het is de moeite waard om te ontdekken hoe de macht in de wereld is opgebouwd, zodat u zich niet langer laat strikken voor de illusie van inspraak via een stembiljet en actie gaat ondernemen om daadwerkelijk invloed uit te oefenen.

Zo bestaat er bijvoorbeeld een centrale bank die alle grote centrale banken overkoepelt. Dat is de BIS (Bank of International Settlements). De winnaars van de Eerste Wereldoorlog benoemden in 1924 een commissie van internationale bankiers. Uit deze commissie kwam het idee voort om een overkoepelend orgaan te creëren teneinde de Duitse herstelbetalingen te regelen en te overzien. Het bestaan van de BIS werd op 20 januari 1930 in Den Haag geformaliseerd. Het hoofdkantoor kwam in Bazel te staan. De BIS opereert exclusief voor centrale banken en werkt niet voor individuen of bedrijven. De Amerikaanse politicus Henry Morgenthau noemde de BIS ‘een symbool van behulpzaamheid aan de nazi’s’. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak zaten in de raad van bestuur van deze bank onder meer: baas van IG Farben Hermann Schmitz, nazi-sympathisant Kurt von Schroeder en president van de Reichsbank Walther Funk. Na 1945 maakte de BIS zich sterk voor een trans-Europees muntproject, dat in 2002 uiteindelijk heeft geresulteerd in de euro. De BIS lijkt een steeds meer prominente rol te gaan vervullen op het wereldtoneel en zal volgens de geruchten de bank worden waar vanuit de geboorte van een nieuwe wereldwijde munteenheid geïntroduceerd zal worden. Het hoofdkantoor van deze bank bevindt zich in Zwitserland in de stad Basel. Het hoofdkantoor van deze BIS bank doet qua vormgeving denken aan de toren van Babel. Ditzelfde geldt voor het gebouw waar de EU elke vrijdag naartoe verhuist om 1x in de week in plaats van in Brussel, in Staatsburg bijeen te komen. Ook dit gebouw doet denken aan de toren van Babel. De ontwerpers van dit gebouw hebben zich laten inspireren door het beroemde schilderij de “Toren van Babel” van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel. Als de BIS bank inderdaad een centrale rol gaat spelen bij de vorming van een nieuwe wereldmunt, zouden we dus in onderstaand plaatje de BIS bank boven alle andere banken als het IMF, de FED (de Amerikaanse centrale bank) en de ECB (Europese centrale bank) e.d. kunnen plaatsen. De verwijzing naar Babel is in die zin interessant, omdat het verwijst naar een Bijbelse anekdote in het boek Genesis.

EUparliament

In Genesis 10: 8-9-10 staat [citaat] En Kusch verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. De profeet Micha noemt Assyrië het land van Nimrod. Nimrod was een nakomeling van Noach’s zoon Cham en was een geweldig jager die zich tegenover de Here opstelde. Hij was de eerste die ‘een gewelddadig gezag en heerschappij” vestigde, de eerste despoot, “de grondlegger van alle koningschap en tirannie.” In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel/Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws “Verwarring” betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’ wat ‘poort van God’ betekent. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. De symbolische verwijzing naar Babel doordat zowel de BIS bank als de EU opereren vanuit gebouwen die naar die toren van Babel lijken te verwijzen, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zou het een teken zijn van heerschappij over de mensheid via de strategie van ‘verdeel en heers’? Wie kent immers niet ook het verhaal van de Babylonische spraakverwarring, waarbij God de mensen spontaan andere talen gaf, zodat zij elkaar niet meer verstonden.

power-pyramid

Het is historisch nooit bewezen of Babel, Babylon of het Babylonische rijk ooit bestaan heeft. In ieder geval lijkt Egypte en de heerschappij van de farao’s in dezelfde periode te vallen. Per definitie is het zinvol om de exercitie aan te durven om de officiële lezing van de geschiedenis in twijfel te durven te trekken. Winston Churchill zei immers na de tweede wereldoorlog al dat de geschiedenis geschreven wordt door de overwinnaars. Waarom zouden we dan niet de lange termijn geschiedenis met een kritische blik durven te bekijken? Sommige historici stellen zich op het standpunt dat Babylon en Egypte gelijktijdig bestonden. De vraag is volgens sommigen zelfs of Babylon überhaupt wel bestaan heeft of dat het slechts een mythisch Bijbels verhaal is. Sowieso weten we nog vrij weinig van die periode en het blijft ook nog steeds een groot raadsel hoe de piramides gebouwd zijn. Erg opmerkelijk is in ieder geval dat we de piramide en de (ontbrekende) topsteen van de piramide van Giza veel terug zien in de symboliek in bijvoorbeeld de film- en muziekindustrie. Daar wordt tegenwoordig vaak lacherig en cynisch over gedaan, maar het feit dat het een veel besproken en gehanteerd symbool is, blijft staan.

Bovenstaand plaatje van de machtsstructuur in de wereld is op zijn minst de moeite van het bestuderen waard. Hoewel ik van mening ben dat het plaatje niet helemaal compleet is, omdat het belangrijke element van ‘geheime genootschappen’ ontbreekt, geeft het een aardig beeld. Juist die geheime genootschappen zitten in alle lagen van de machtspiramide, waarbij de hoogste graden bovenin te vinden zijn en de lagere rangen tot aan het 2e segment strekken. Bovenaan in de piramide zien we niet alleen het ontbrekende topstuk (zoals bij de piramide van Giza), maar tevens koningin Elizabeth II, de Britse koningin. Wist u dat koningin Elizabeth tijdens haar kroning ritueel als een farao gekroond werd en plaats nam op een troon die boven op een steen uit het oude Egypte geplaatst was (zie deze film vanaf 1:08:50 uur) én dat deze troon boven op een soort mini piramide stond (lees hier)? Dat doet onmiddellijk weer denken aan Egypte en aan de term ‘farao’. Waarom is zo’n kroning zo ritueel en waarom is haar troon op een steen uit het oude Egypte geplaatst? Er wordt blijkbaar zeer veel waarde aan gehecht en zoiets zou tot nadenken moeten stemmen. Heeft Elizabeth misschien een band met dat oude Egypte?

Het hele verhaal begint al bij een mogelijke geschiedvervalsing in de Bijbel. In dit artikel lichtte ik al toe hoe historische stamvaders als Abraham waarschijnlijk Bijbelse verbasteringen zijn voor farao’s. Archeologie laat zien dat bijvoorbeeld Abraham farao Amenemeth I moet zijn geweest. In onderstaan filmpje vindt u een samenvatting van hoe de oude farao-bloedlijnen verbonden blijken te zijn met de koningshuizen en met name het Britse. Kortom: het feit dat de kroning van koningin Elizabeth zoveel Egyptische symboliek bevatte, past helemaal in het beeld dat zij een mogelijke farao-afstammeling is. Laten we zeggen dat zij misschien wel simpelweg een farao is.

Ik hoor de kritische lezer nu denken: “Ja, maar wacht eens even. Wie zegt dat bovenstaande machtspiramide klopt. Wie zegt dat het filmpje klopt?” Het antwoord daarop laat ik u zelf invullen. Ik kan geen hard bewijs leveren dat er een God is of dat er geen God is. Ik kan ook geen hard bewijs leveren dat de machtspiramide klopt. Wel heb ik in meerdere artikelen aangetoond dat organisaties als de Bilderberg groep bestaan. Ook zien we de mainstream media er tegenwoordig verslag van doen en kunnen we constateren dat wereldleiders zich daar in geheimzinnigheid hullen. We hebben geen idee van wat daar besproken wordt. Opmerkelijk is dat de koningshuizen een prominente rol vervullen in dergelijke organisaties. Prins Bernhard stond bijvoorbeeld aan de wieg van de Bilderberg groep. De koninklijke bloedlijnen zitten dan ook vaak in de toplagen van de geheime genootschappen, die in alle lagen van dit piramidemodel hun invloed uitoefenen. Zo zijn de Oranje’s in de toplagen van de Maltezer ridder orde (geheim genootschap) te vinden. Je kunt dus niets hard bewijzen, maar wel de contouren zien. Als u er echter blind voor wilt blijven en liever gelooft dat we in een oprechte wereld leven, zonder verborgen machtsstructuren, dan begrijp ik dat best. Tenslotte ziet het leven er door een roze bril veel vrolijker uit.

Als u deze documentaire vanaf 1:32:25 uur bekijkt, ontdekt u dat Cleopatra waarschijnlijk een (Hebreeuwse) farao was die over Egypte regeerde. Cleopatra verwekte volgens die revisie van de geschiedenis, een kind met de Romeinse keizer Julius Caesar. Volgens auteur Ralph Ellis zou Jezus de zoon van Cleopatra en Caesar zijn geweest met de eigenlijke naam Ptolemy XV en de bijnaam “Caesarion”. Cleopatra noemde zichzelf overigens de reïncarnatie van de maagdelijke godin Isis (zie ook de Red Bull). Komt die naam u bekent voor? En komt het u bekend voor dat Jezus uit een maagd geboren zou zijn? Gaat daar een lampje branden? Toen Caesar door de Romeinse senaat uitgeroepen werd tot God, was Jezus (Caesarion) dus feitelijk de zoon van God geboren uit een maagd (de maagd Maria volgens de Bijbel; waarmee Maria dus feitelijk naar Cleopatra refereert en dus de reïncarnatie van Isis zou zijn). Het vreemde Bijbelverhaal begint steeds duidelijker te worden. We snappen nu misschien ook waarom Jezus volgens de Bijbel claimde de zoon van God te zijn. Caesarion (Jezus) was immers de zoon van Caesar. Op 13 jarige leeftijd verklaarde zijn moeder hem zelfs koning der koningen. Toen Caesar zelf door zijn getrouwen werd doodgestoken, kwam Caesarion in een soort machtsvacuüm terecht. Dit herkennen we in de Bijbel, waar Jezus gehoond werd voor het feit dat hij claimde de zoon van God te zijn. Logisch, want er vond een machtswisseling plaats in Rome. Octavius, de geadopteerde zoon van Julius Caesar greep de macht in Rome. Na de dood van Caesar kreeg Cleopatra een relatie met Marcus Antonius, waarvan zij 3 kinderen kreeg, maar omdat Caesarion officieel nog steeds de wettige erfgenaam van Caesar was, vreesde Cleopatra voor zijn leven. Toen Octavius Egypte binnenviel (mogelijk op zoek naar de wettige erfgenaam Caesarion/Jezus), regelde Cleopatra een escape voor Caesarion. Ze zou hem naar India hebben gestuurd. Uiteindelijk zou Caesarion de Egyptische naam Isus aangenomen hebben. Dit zou ‘zoon van Isis’ betekend hebben. De naam Jezus zou dus wel eens kunnen komen van Isus. De naam is overigens terug gevonden op Egyptische hiërogliefen.

In 1878 werd in Rusland door schrijver en gerespecteerd journalist Nicolas Notovitch een boek gepubliceerd met de titel ‘Het onbekende leven van Jezus Christus‘. Notovich zou een reis hebben gemaakt naar het Himalaya gebergte in Noord India, waar hij een boeddhistisch klooster hoog in de bergen bezocht zou hebben. Een monnik zou hem oude boekrollen hebben laten zien van een leerling uit een ver verleden met de naam Isa (de Arabische naam voor Isus). De boekrollen beschrijven Isa als iemand die uit een mediterraans land afkomstig zou zijn en als tiener arriveerde. Notovich ontdekte dat de jaartelling van het verblijf van deze Isa overeenkomt met de periode dat Caesarion of Isus / Jezus vertrokken zou zijn. Vijftig jaar later werd het werk van Notovich geverifieerd door een Hindoestaanse monnik, die de boekrollen opnieuw bestudeerde en vertaalde. Nadat Isa leerde lezen, de Veda’s bestudeerde en geneeskunsten leerde, keerde hij terug naar Alexandrië in Egypte. Hij ging waarschijnlijk opzoek naar zijn moeder, maar vond haar niet. Zij leefde niet meer. Na 3 jaar ging hij op zoek naar zijn halfzus en zijn twee halfbroers (die Cleopatra van Marcus Antonius ontving). Deze hadden land geërfd in Syrië. Hier eindigt het spoor van Isus / Isa / Caesarion (Jezus). De twee Bijbelse discipelen van Jezus genaamd Jacobus en Thomas, zouden volgens de documentaire de twee halfbroers van Jezus zijn. Maria en Jozef uit de Bijbel zouden familie van Cleopatra zijn geweest die Caesarion (Jezus) adopteerden. Maria Magdalena zou de halfzus van Jezus zijn geweest (Maria, dochter van de zelfverklaarde reïncarnatie van de maagdelijke godin Isis, Cleopatra). Zowel Maria (de adoptiemoeder van Jezus) als Maria Magdalena (ook wel Maria Cleopatra en Celene genoemd) zouden aanwezig zijn geweest bij de Bijbelse (vermeende) kruisiging van Jezus.

Caesarion (Jezus) legde zijn halfzus (Maria Magdalena / Celene) uit dat hij zijn erfrecht op het Romeinse rijk zou terug heroveren op Octavius; niet met wapens, maar via de creatie van een nieuwe religie. Hij voorspelde het rijk te hernoemen tot het Heilige Romeinse rijk. In de Bijbel ontbreekt overigens opvallend genoeg 17 jaar aan historie over Jezus. Dit zou overeen kunnen komen met zijn periode in India en de zoektocht naar zijn familie daarop volgend. Vanaf 1:46:29 uur in de genoemde documentaire ziet u hoe gesteld wordt dat Jezus gedurende deze 17 jaar ook naar Engeland afgereisd zou zijn. In het Engelse plaatsje Cornwall wordt nog steeds beweerd dat Jezus daar ooit geweest zou zijn. De welgestelde Jozef (de Bijbelse vader van Jezus, maar eigenlijk zijn oom / pleegvader) zou naar Engeland zijn afgereisd op zoek naar tin (grondstof). Hij zou Jezus mee hebben genomen op zijn reis. De Kelten die op dat moment het gebied bewoonden beweerden dat zij afstammelingen waren van een ‘hoger wezen’. Zij geloofde ook in de onsterfelijkheid van de ziel. Zij zouden mogelijk de nieuwe religie van Caesarion (Jezus) aangenomen hebben.

De in 1947 bij Qumran aan de Westelijke Jordaanoever gevonden ‘Dode Zee-rollen’ zouden mogelijk toegeschreven kunnen worden aan Jezus en zijn volgelingen genaamd de Essenen. Een gewapende groepering leek in die tijd ook aanhanger te zijn van de leer van de Essenen. De documentaire stelt dat deze Sellicks (Engels, Nederlandse vertaling niet bekend) een militaristische groepering waren die nu voortbestaan onder het (politiek militair) Zionisme. De Bijbelse kruisiging zou geschiedvervalsing zijn en een truc om het volk te bekeren tot zijn nieuwe religie en Jezus zou zo de macht in de komende eeuwen over het Romeinse Rijk naar zich toe trekken op basis van deze nieuwe religie. Dit laatste wordt verklaard vanaf 1:51:30 uur in de documentaire.

Ook legt de documentaire (1:49:40 uur) uit hoe de bruiloft te Kana, die in de Bijbel beschreven wordt, waarschijnlijk de bruiloft was tussen Jezus en zijn halfzus Maria Magdalena / Celena (de dochter van Cleopatra, de zelf uitgeroepen reïncarnatie van de maagdelijke godin Isis). Nergens wordt in het Bijbelse verhaal namelijk genoemd op wiens bruiloft Jezus zo druk was met het in wijn omtoveren van vaten water. Waarschijnlijk is het Jezus vrouw Maria Magdalena (dochter van Isis / Cleopatra) die door hooggeplaatste vrijmetselaars afgebeeld werd op het Vrijheidsbeeld in New York. Beeldvergelijk tussen de gelaatsafdrukken op munten uit de tijd van Jezus waarop Maria Magdalena afgebeeld staat en het gezicht van het Vrijheidsbeeld , levert sterke overeenkomsten op. Ook is de vrouw van het Vrijheidsbeeld zwanger uitgebeeld. Dit zou er op duiden dat het nageslacht van Jezus over Amerika regeert. Het nageslacht van Jezus is dan – als deze gehele analyse klopt – het nageslacht van de Romeinse God Caesar en de Egyptische farao Cleopatra (de reïncarnatie van Isis).

In feite zouden we dan tot de conclusie kunnen komen dat het misschien wel niet zo ver gezocht is dat de aristocratie daadwerkelijk afstamt van de Egyptische farao-bloedlijnen. Mogelijk kunnen we in die visie het Vaticaan ook bovenaan in de piramide scharen, waarbij de jezuïeten-orde samen met de Britse kroon de machtspiramide deelt. Paus Franciscus is niet voor niets een jezuïet (de ‘orde van Jezus’) en dus waarschijnlijk ook een farao-afstammeling. Mijns inziens staat het Vaticaan mogelijk zelfs boven de kroon (farao Elizabeth) en is de kroon de uitvoerende macht die boven de onderliggende piramide regeert. Als ik spreek over het Vaticaan, bedoel ik niet de katholieke kerk. Dat is slechts 1 van de religieuze systemen die bedacht zijn en gecontroleerd worden door de uitvoerende macht van het Vaticaan. De religieuze systemen bevinden zich relatief laag in de hierboven afgebeelde machtspiramide en maken onderdeel uit van de systemen die de massa onder controle moeten houden. Feitelijk zijn ze gedaald in de piramide, omdat de kerk vroeger een meer prominente rol had in het leven van mensen. Banken zijn via hun schuldsysteem inmiddels veel effectiever; helemaal nu iedereen in de wereld afhankelijk geworden is van geld en nu de road map richting een cashless society de macht van het geldsysteem nog verder doet groeien. Zij zitten dus inmiddels hoger in de piramide.

Hoe je het ook wendt of keert, landelijke overheden zijn slechts een klein onderdeel van de wereldwijde machtsstructuur. Zij dansen naar de pijpen van de bovenliggende machtsstructuren. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat 70% van de wetten in Nederland door de EU gedicteerd worden, maar ook uit de geldstromen richting de EU en de ECB. Iedereen die nog gelooft dat het stemmen op een partij in de politiek nog enigszins effectief is, laat zich simpelweg in de luren leggen. De huidige verschuiving naar rechts-populistische partijen en naar partijen die een Nexit of meer inspraak via referenda nastreven, is een goed gecoördineerde verschuiving die slechts bedoeld is om de druk van het vat te ventileren. Dit beschreef ik al in mijn voorgaande artikel. Wilt u echt verandering realiseren in deze wereld, dan moet u de illusie dat het invullen van een stembiljet iets bijdraagt, loslaten. U kiest slechts op de aangeboden smaakjes van de machtselite; de farao’s. Daadwerkelijke verandering ontstaat als u stopt uw steentje bij te dragen in het in stand houden van die piramide. Hoe u dat kunt doen is een vraag die u zichzelf zou kunnen stellen. Het invullen van een stembiljet is de makkelijkste manier om uw verantwoordelijkheidsgevoel af te kopen. Daadwerkelijk iets ondernemen of met anderen overleggen wat u zou kunnen ondernemen en dit omzetten in daden, is veel dringender noodzakelijk dan een kruisje zetten onder een stembiljet. De tijd dringt, want de digitale gevangenis ligt op de loer.

Gedeeld 315

Tags: , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (5)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Averroes schreef:

  Vraag me af wat er zal gebeuren als het stempas wordt ingeleverd en je het stembiljet ‘mit nimmt’ naar huis..? Wat zal er gebeuren als men massaal besluit het stembiljet mee te nemen en te gebruiken voor bijv. de kattenbak?

  Ik denk niks men gaat gewoon doodleuk verder 😛

  Leuk hè die 1-2tjes tussen Rutte en voormalig VVD’er Wilders, afgesproken werk denk je?

  De ziekte van Hegel verklaart:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/14/rtl-debat-gaat-toch-door-zonder-rutte-en-wilders-a1545973
  http://www.nu.nl/politiek/4488090/rutte-overlegt-met-wilders-mogelijk-lek-beveiliging-rond-pvv-leider.html

  https://www.youtube.com/watch?v=ejoiMDifi0g

 2. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Vandaag meldt de NPNP (Nederlandsche Propaganda en Nepnieuws Fabriek )
  ”Volkslied buma weggehoond”
  Top acteur Sybrand Buma zegt dat hij wil dat schoolklassen staand elke ochtend het Wilhelmus gaan zingen.
  Top acteur en- volgens sommigen de moordenaar van Els Borst- zegt dat hij vindt dat kinderen al prima in het gareel lopen.
  Top acteur Lodewijk Asscher zegt dat hij liever heeft dat kinderen leren wat er in de grondwet staat.

  hihi….. wat een grappige ‘stand-up-vlak-voor-de-verkiezingen-komedianten’
  Duidelijk is dat deze acteurs middels hun geveinsde domheid er voor moeten zorgen dat de PVV de verkiezingen gaat winnen.
  Helaas denken de meeste Nederlanders dat deze acteurs dom zijn.
  Dat is een enorm misverstand. Ze zijn niet dom maar ze zijn slecht.
  Het voordeel voor deze club psychopaten is dat ze enkel afgerekend worden op hun veronderstelde domheid.
  Dat is altijd beter dan door het publiek afgerekend worden om je slechtheid.

 3. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  En SP acteur Emile Roemer wil dat de kinderen elk ochtend ‘We are the World’ gaan zingen !
  Dat heeft ie ook niet zelf bedacht.

 4. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  De Christen Unie wil dat de kinderen s’morgens de schooldag beginnen met ‘Altijd is kortjakje ziek’.
  En de Partij Voor de Dieren wil dat staand gezongen wordt: Zag twee beren broodje smeren’

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten