Spiegelende aandacht

Filed in JEROEN DE LANGE by on 11 mei 2015

Je hebt een spiegel nodig om te zien hoe je eruit ziet. Zonder spiegel hebben we geen beeld van ons. De spiegel kan objectief zijn, maar dat zegt nog niet dat ik mijn spiegelbeeld objectief beoordeel. Ik beoordeel mijn spiegelbeeld door mijn gekleurde bril van waarneming. De een vindt sproeten mooi, de ander stom. De een houdt van krullen, de ander van stijl haar. De een kijkt naar de individuele aspecten zoals ogen, neus en mond en vind daar wat van, terwijl de ander naar . . .

Dit artikel kunt u helemaal lezen als u lid bent. Dat kan al vanaf 2 euro per maand.

Een peiling van 21 mei jl. laat zien dat ruim 93% vindt dat de mainstream media onbetrouwbaar zijn. Vindt u het noodzakelijk dat een onafhankelijk kritisch geluid blijft bestaan? Word dan nu lid.

Wilt u lid worden, maar heeft u geen Paypal account, dan kunt u ook een maandelijks betaalprofiel instellen bij uw bank. Stuur vervolgens een email via het contactformulier om dit te bevestigen. De bankgegevens vindt u onder deze link.

Bent u al lid? Om in te loggen klikt u hier.

Bent u al donateur of lid en werkt uw toegang niet, stuur dan even een email via het contactformulier.

WORD-LID

Gedeeld 59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (20)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Torah-Freeman schreef:

  “Kinderen hebben spiegels in de vorm van aandacht nodig voor hun groei en volwassenwording. Geen aandacht aan kinderen geven is pure mishandeling. Want zonder aandacht – zonder spiegel – zal het kind niet kunnen ontdekken wie hij/zij is. En zo niet tot wasdom komen. Zonder aandacht zal het kind de conclusie trekken dat hij of zij het niet waard is om aandacht te krijgen. Zonder aandacht zal het kind de conclusie trekken dat hij of zij geen bestaansrecht heeft. Een kind langere tijd geen aandacht geven zal hem of haar levenslang verminken. Niet lichamelijk, maar emotioneel/geestelijk.”

  Of het kind de verkeerde aandacht geven zal het kind ook kunnen verminken, en teveel verschillende levensbeschouwingen op een kind loslaten is ook niet bepaald bevordelijk voor de emtionele en geestelijke ontwikkeling van het kind. De wereld in huis zou anders kunnen zijn dan de wereld buiten en die van op school kan verschillen met hoe het er thuis aan toe gaat bij Papa en Mama, dat kan grote problemen opleveren voor het kind wat de ontwikkeling betreft. Een heel lastig punt en dat weet de (R)overheid ook, want die denkt, ge zult ons Staatskindje zijn, de brave burger en slaaf die wij conditioneren naar onze beelden of spiegels. Dat is het verschizofrene daarvan, dus Jeroen, dus ik heb dat ondergaan en met mij nog veel meer allochtonen medemensen, snap je? Dus ik schop niet, maar ik negeer ook niet en loop er niet voor weg, ik treed het tegemoet om er iets aan te hebben. En als je mocht denken “voel je je aangesproken en getriggerd door dit artikel” ? Voor een deel wel, je geeft het aardig weer, maar er is altijd meer en het gaat ook altijd veel dieper. want soms is de omgeving zo gecontitioneerd, dat ze zich geen andere spiegel voor laten houden, en dat is wat vastgeroeste-cultuurcreatie teweeg zou kunnen brengen in potentie en dat is ook de bedoeling van de autoriteiten en de cultuurontwerpers. Zolang ze hun beelden en spiegels het niet opleggen vind ik het prima, gaan ze de kinderen stelen en afpakken, dan krijgen ze een probleem en wie problemen veroorzaakt, ondergaat een boemerang effect.

 2. jeroen schreef:

  Beste Torah-Freeman, ik vind het gaaf en ook moedig dat je met ons deelt dat het artikel je triggert Respect! En ja, teveel of verkeerde aandacht beschadigt ook. Een mooie toevoeging aan dit artikel. Realisatie en in de praktijk ervaren van laatste 2 zinnen in het artikel vragen om nog meer moed, maar zouden wel eens als een bevrijding kunnen voelen. Nogmaals, respect!

 3. Torah-Freeman schreef:

  En als de meerderheid van een bevolking (een voorbeeld he) er half naakt bij wilt lopen en de minderheid doet dat niet, dan valt dat heel erg op als, soms zijn de verschillen te groot, maar hoe ga je daar het beste mee om? Of op de vlucht slaan omdat men zich gedwongen voelt te assimileren. Nooit de rug tonen, het advies is blijven zitten waar je zit en daar heel verstandig mee omgaan, succes gegarandeerd en zeker op termijn.

 4. Torah-Freeman schreef:

  Ben daar allang mee bezig wat betreft de laatste 2 zinnen van het artikel. Voor een deel voel ik me wel aangesproken door het artikel ja, waarom zou ik me daarvoor moeten schamen? Doordat ik zo open ben, maakt het mij juist niet kwetsbaar, ik let dan in het “echte” leven op de reacties en responsen van mijn medemensen, daar leer ik ook van, want dat brengt vaak wel wat aan het licht. En eigenlijk Jeroen, zouden heel veel mensen zich aangesproken moeten voelen door dit artikel, maar dat kan heel pijnlijk zijn. Waarom zou ik het negeren als ik er heel bewust mee bezig ben? M n ego is al gebroken, m n angsten zijn ook een stuk minder geworden door bewustwording. Evalueer heel vaak m n eigen doen en laten. En wat je zegt er is wel moed voor nodig en veel mensen een bepaalde karaktertrek waardoor het ze wat makkelijker af gaat.

 5. Torah-Freeman schreef:

  Probleem is, ben op z n tijd nogal cynisch, maar dat is meer omdat ik nog met onverwerkte pijnen te maken heb, dat is hele nare kant die ik heb, sommige neigingen moeten in eerste instantie worden onderdrukt, en als wat meer rust is kan ik daar bewust aandacht aan schenken om de pijnen te verzachten. In mijn geval ervaar ik dat dat niet eenvoudig is, maar het is wel een stuk minder geworden en de duur van cynisch zijn, is minder lang. Bewustwording doet wel wonderen, ben me eigen therapeut geworden haha.

 6. Torah-Freeman schreef:

  Met assimeleren bedoel ik enkel je volledig aanpassen in gedrag en de culturele gedachtengoed en vele aspecten ervan. Ik ben dus een voorstander van behoud van eigen identiteit, religie, taal en cultuur ect ect. (Gebruik maken van het recht vanwege behoud van identiteit, scholen op te richten en daarnaast aan de vereisten “onderwijspakket” voldoen om in Nederland onderwijs te mogen geven) Wel is het een must om de taal wel goed te leren verstaan en spreken in het land waar men zich gevestigd heeft en de cultuur&maatschappij en geschiedenis van het land te leren kennen, het is ook heel verstandig en goed om dat te doen (sociale context) en daarmee geeft men ook blijk van respect voor de autochtone bevolking, dan zal daarmee de identiteits en beleefwereld verschillen, makkelijker worden verdragen en als de sociale-verhoudingen soepel verlopen, zal dat met de tijd geen enkele probleem meer moeten opleveren.

 7. Hans Ter Horst schreef:

  Vergeet vooral de valse spiegels niet. De spiegels die jou wereld ondersteboven presenteren. Door jou schuldigen, onschuldig te laten ervaren. Net als dan de onschuldigen schuldig te maken. Je vol te stoppen met leugens zodat jij in die eigen leugens gaat geloven. Iedereen heeft deze spiegel in huis, vaak wel meer dan één. De televisie.

  Bedankt Jeroen voor je goede artikelen!

  In Lak’ech ( eigenlijk ook een ander woord voor spiegel toch? )

 8. Brammetjebram schreef:

  Zoals gezegd word , “De ogen zijn de spiegel van de ziel”.
  Mens en dier zijn inderdaad spiegels voor je ziel , maar je ziet jezelf er slechts in zoals de ander jou ziet.
  Jeroens vergelijking met holle en bolle spiegels is treffend.
  Het is namelijk wel zo dat we niets kunnen spiegelen wat boven ons eigen bewustzijnsniveau uitgaat.
  Beter gezegd , je kunt niet spiegelen wat je niet kent. Er zijn beperkingen in de waarneming.
  Wat betreft de vervorming , hoe minder filters en blokkades , hoe beter het beeld.
  De beste spiegels voor de ziel zijn dan ook baby’s … Zij hebben nog geen persoonlijkheid , slechts essentie , en dus ook geen neigingen het beeld van jou zwaar te vervormen….
  Helaas zul je daar niets vinden als je bevestiging zoekt van je persoonlijkheid. Die zien ze niet , of ze zien het voor wat het is. Inbeelding. Onoprechtheid…

 9. Torah-Freeman schreef:

  Er kunnen grote verschillen, misschien op het eerste oog, niet te harmoniseren verschillen in gedachtegoeden (cultuur) en levensbeschouwingen zijn. De kunst is om daar toch mee te leren omgaan en de bereidheid te hebben om te streven een harmonieuze samenleving mogelijk te maken waarin de verschillen er mogen zijn. De verscheidenheid en de verschillen dienen dus niet te verdwijnen, want vrijwel iedere gemeenschap en cultuur ontleent hun identiteit aan de 1 of andere levensbeschouwing en/of filosofie/religie/geloof (want elke ziel en zielengroep of gemeenschap heeft zijn hoofdkleur en karakter ect ect) en dat dient men te accepteren, acceptatie zal dan ook leiden en bijdragen om een harmonieuze samenleving tot stand te brengen.

  Wat men in de omgeving (bewust) waarneemt hoeft men dus niet te herkennen of zich gedwongen te voelen het gedrag te kopieren of denken “volledig” zich te moeten aanpassen om erkent te worden. Dat is absoluut niet noodzakelijk en zelfs sterk af te raden gezien de agenda en doelstellingen van met name de V.N. en aanverwanten organisaties/corporaties. Want juist door de verschillen doel bewust in stand te houden (waar men heel bewust hun identiteit aan ontleent en daarvoor kiest) zorgen er voor dat je er niet mee wilt identificeren, zonder je daar schuldig over te voelen.Het opleggen van het zijn van een “wereldburger en/of het zijn van een economische/financiele Staatsmachine burger en entiteit” zal dus ook averechts gaan werken en gelukkig maar, het is daarom ook aan te moedigen dat “mensen” er goed aan doen zich te bevrijden van een schuldenaar, waarvan men vaak in de meeste gevallen de schulden niet heeft gemaakt, maar door zich te identificeren als burger/persoon Staats-slaaf, als collectief/Burgerij en belastingplichtige de fictieve en opgelegde schuld voor lief neemt.

  Ik pleit er dus ook voor dat, indien “mensen” waar ze ook woonachtig zijn op aarde en grondgebied, het door G-d gegeven recht willen gebruiken om te streven naar vrijheid om in harmonie met de door G-d geschapen natuurwetten te willen leven (en te beschermen en te verdedigen)) en in overeenstemming met de door G-d gegeven universele principes (en te beschermen en te verdedigen), dat ze daar goed aan doen en het waard is zich daarvoor in te spannen, dat is te eren te prijzen.

  Er zou ook de mogelijk moeten bestaan dat 1 ieder individu en/of gemeenschap op welk grondgebied dan ook, daarop geboren of niet, als ziel/en en als tijdelijke inwoners op deze aarde, op dat grondgebied willen leven met een (door de (weliswaar vijandelijke mogendheid gezien een collectieve agenda waar zij eensgezind aan werken en willen forceren aan 1 ieder op te leggen) Staat erkende) wettelijke Status als moslim/jood/noachide en noem maar op toe te kennen, zodat die “mensen” niet langer (als burger/persoon/belastingplichtige om vooral gebukt door een fictieve en kunstmatige schuldenlast de economische/financiele Staatsmachine op gang moeten houden) (bijvoorbeeld) onder de jurisdictie van de Staat/bedrijf/corporatie der Nederlanden onderworpen te zijn.

 10. Martin Vrijland schreef:

  Zeer goed Jeroen, net overigens als je overige artikelen. Confronterend, verhelderend en ook een les voor mij persoonlijk.

 11. Torah-Freeman schreef:

  We hebben ook verschillende identiteitsvormen, zoals een unieke en individuele identiteit en belevingswereld en ervaren onze uniekheid in de gedeelde 3-D-5-zintuigen-realiteit, ongeacht tot welke etnische of levensbeschouwelijke/religieuze gemeenschap men behoort. Maar men kan ook een etnische/religieuze of levensbeschouwelijke identiteit hebben en tot een collectief of gemeenschap behoren die op sommige momenten een collectief en gedeelde ervaring op doet in een bepaalde opgeroepen (culturele/religieuze) sfeer of feest en op heel veel momenten, ook al behoort men tot een etnische of religieuze gemeenschap, is er een unieke eigen ervaring en beleving en haalt ieder individu het zijne uit de religie of levensbeschouwing op basis van ervaring of verstaat de boodschap op sommige punten net wat anders, ieder zou er wat anders uit kunnen halen, terwijl zij fundamenteel eens zijn om vooral de kernwaarden, principes en bindende afspraken overend te houden om als gemeenschap voort te blijven bestaan. Zo beleeft ieder vaak op z n eigen unieke manier de omgeving, ongeacht of die natuurlijk of on-natuurlijk is, en ieder weer op basis van z n eigen ervaringen die hij/zij heeft opgedaan in de wereld, en iedereen haalt er weer een mooie en unieke boodschap uit (mits niet te ernstig geconditioneerd natuurlijk) En heel veel mensen verwerken ook op hun eigen wijze hun problemen mochten ze daarmee geconfronteerd weten, soms is er herkenning op de manier waarop iemand met z n problemen omgaat, maar nooit zal alles 100% identitiek zijn, dat is vrijwel uitgesloten, ookal behoort iemand tot dezelfde etnische of religieuze gemeenschap, verschillen zijn er nu eenmaal en verscheidenheid is een prachtige en mooie ervaring, dank G-d dat dat er mag zijn. Als we er bij stil zouden staan, zijn er veel overeenkomsten en die zijn zelfs nooit 100% identiek, maar er zijn ook heel veel prachtige verschillen, ja de verschillende verschijningsvormen in de geopenbaarde natuur doet leven.

  Ik weet dat een mens een essentie/ziel heeft, uit dezelfde Bron voortgekomen is, maar niet noodzakerlijker ook uit dezelfde woonplaats komt en daar (hopelijk) ook naar terug mag keren. ik herken in de ander een mens, zoals ik ben, dat we tot dezelfde soort behoren, ik herken ook de verschillen, man, vrouw, etnische afkomst ect ect. Ik weet dat de mens net als ik een denkvermogen en een belevingswereld heeft, basisbehoeften heeft en afhankelijk is van de omgeving (natuur) om te kunnen leven, veel overeenkomsten en gedeelde behoeften, maar er zijn ook weer verschillen, en dat maakt het allemaal uniek, die verscheidenheid, zelfs binnen een gemeenschap of etnische afkomst en identiteit waartoe iemand kan behoren, al die variaties en verschillen, zoals opvattingen, de keuken, huidskleuren ect ect, een prachtige gewaarwording en moet ook vooral blijven bestaan.

 12. truckdriver schreef:

  Wat is het toch stil in de media over jadehelm 15.
  Dat zou nu eens een mooi onderwerp kunnen zijn voor bij DWDD of iets dergelijks.

  https://www.youtube.com/watch?v=DfHGwPHg818

 13. truckdriver schreef:

  The Joint Assistant for Deployment and Execution (JADE)

  http://www.dodccrp.org/events/5th_ICCRTS/papers/062.pdf

 14. truckdriver schreef:

  Zeg,wie zit hier aan de knopjes?

  Gaat er nog wat gebeuren hier?

  https://www.youtube.com/watch?v=ZRC2AcJDg9Y#t=67

 15. truckdriver schreef:

  Trek jullie portomonee maar eens nu jullie met de rug tegen de muur staan.

 16. Brammetjebram schreef:

  Hans ter Horst maakt ook een belangrijk punt.

  Je kunt min of meer je eigen spiegels kiezen , hoewel ik betwijfel of dat wel zo gezond is voor ons.
  In het oorspronkelijke stamverband , of dorpsverband , kende je iedereen, en was je gewend met iedereen om te gaan… Dat zorgt voor diverse spiegels….
  Hier en nu kunnen wij slechts met één bepaald soort mensen om gaan , als we dat verkiezen…
  Dat zorgt voor een gebrek aan spiegels , als alle spiegels hetzelfde laten zien… Vooral als het erg verdraaid beeld is…
  We zien dat de Elite dit probeert te stimuleren. Zo word de kans dat mensen van elkaar leren kleiner , en dus de kans dat bedrog doorgeprikt word , ook kleiner…..

  Voor mensen die zich werkelijk willen ontwikkelen , is een groep nodig waar verschillende types mens inzitten. Die spiegels zijn afdoende. Wat heeft het voor zin om de mening van allerlei kwaadwillende , of gewoon te vast slapende en gehypnotiseerde mensen op jezelf te betrekken…
  Zij zijn met iets heel anders bezig. Dromen. Wat voor rol ik in zo’n droom speel is niet relevant.
  Het zijn valse beelden , zoals Hans ter Horst al zei…

 17. AntiSoof schreef:

  @Brammetjebram,

  Ik ga er soms in mijn denken ook van uit dat we vroeger, nog niet zo lang geleden in stamverband leefden. Zo een stam was ongeveer 100-200 man groot. De beelden die je dan opdeed waren belangrijk. Omdat iedereen familie van elkaar was was het ook een vertrouwde omgeving.

  We leefden vroeger ook veel dichter bij de natuur.
  (Nu zijn wij zelf ook -zelfbewust geworden- natuur. De meeste mensen denken dat de natuur alleen buiten zich is.)
  Als we toen bijvoorbeeld leerden wat voor soorten groente en fruit er waren, dan was dat iets dat echt is en waar we heel ons verdere leven iets aan hadden. Nu spelen de kindjes potverdrie met computertjes. Alsof ze dáár iets aan hebben.

  Nu neem ik zelf bijvoorbeeld waar dat ik eigenlijk een soort vreemde ben in de straat waarin ik woon. De mensen zijn allemaal met hun eigen ding bezig. En als men zich ook nog eens laat beïnvloeden door de media, tja.
  Men zegt vaak nog niets een gedag. Dit is een gevolg van het mixen van volkeren denk ik. En de industriële ontwikkelingen.

  Maar goed. We hebben inderdaad de ander nodig om ons aan te spiegelen. Het is alleen verdraaid lastig als de spiegels waar we ons aan spiegelen vals of vies zijn. Vooral voor kinderen.

  Daarom vind ik het belangrijk om minstens te zorgen dat onze eigen spiegels helder zijn. Daar kunnen we zelf wat aan doen alhoewel dat in déze tijd lastig is. Er zijn zóveel verleidingen, invloeden, dwang, onvrijheid, gevaar etc. dat het veel moeite kost om onze eigen spiegel schoon te poetsen. Want als je wilt spiegelen dan dien je schoon te zijn.

  Jiddu Krishnamurti leerde dat al het lijden ontstaat uit de hebzucht van het ego. Het ego wil altijd bevredigd worden. En daar speelt de reclame weer slim op in. En daarom zitten veel mensen heel ongelukkig in heel veel spullen. Want het hebben van de zaak is het einde van’t vermaak.

 18. Torah-Freeman schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=FyuyqXhORCE.. tja, dit zijn nog vrij milde beelden, maar politiek Europa (links) die zegt kom maar binnen met je knecht, we staan voor veiligheid in Europa, onze bevolking zal, aan wat er zoal op de beelden te zien is, niet blootstaan aan dat soort vernederingen , is dat zo, over 10 jaar gaan de proef op de som nemen oke?

 19. Helmavangelder schreef:

  Schoonheid is eeuwigheid die naar
  zichzelf kijkt in de spiegel.
  Maar jij bent eeuwigheid en
  jij bent de spiegel

  Kahlil Gibran

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten