Meer waarheid over de Maan

Filed in MICKY VAN LEEUWEN by on 23 september 2015

moonEr is een grote kans dat je nog nooit echt hebt nagedacht over de Maan. Dat is geen schande. De overgrote meerderheid van de mensheid heeft nog nooit echt nagedacht over de Maan. Bij elke zonne-eclips staat de massa met een speciaal eclipsbrilletje te kijken naar het verschijnsel dat de Maan eventjes de Zon totaal verduistert. De Maan kan de Zon compleet verduisteren omdat de Maan qua omtrek, gezien vanaf Aarde, net zo groot is als de Zon. De Maan past precies in de omtrek van de Zon. Zodoende wordt de Zon eens in de zoveel jaar compleet verduistert. Als de Maan ietsjes kleiner was geweest qua omtrek, of de Zon was ietsjes groter geweest qua omtrek, dan had je nooit een zonne-eclips kunnen zien vanaf Aarde. Bizar? Voor velen niet. Dat gegeven fascineert mij enorm. Want hoe groot is de kans dat door toeval de Maan precies past in de omtrek van de Zon? Laten we even bij het begin beginnen. Hoe is de Maan ontstaan bijvoorbeeld? Ik heb even het internet geraadpleegd. Ik wist eerlijk gezegd de ‘wetenschappelijke’ uitleg over het ontstaan van de Maan niet meer. Bullshit sla ik namelijk meestal niet op. De Maan is volgens de wetenschap ontstaan ruim 4 miljard jaar geleden, net na de vorming van het Zonnestelsel. Planeten hadden toen schijnbaar geen vaste baan en om de een of andere reden vlogen planeten lukraak rond. Een van die lukraak ronddolende planeten botste 4 miljard jaar terug tegen de Aarde aan. Het puin van deze planeet kwam voor een groot deel terecht op Aarde, het overgebleven puin vormde een immense stofwolk. De stofdeeltjes in deze immense stofwolk begonnen in de loop van de jaren samen te klonteren. En zodoende ontstond na weet ik veel hoeveel jaar samenklontering de Maan. Dat is het wetenschappelijke verhaal. Als dat al niet een bizarre samenloop van ‘toevalligheden was, hou je dan maar vast voor de rest van ‘toevalligheden’ waar de wetenschap zoals bekend op geilt. En dan noemt men mij een complotdenker?

De Maan kwam na die samenklontering toevallig in een baan om de Aarde terecht. Toevallig zien we ten alle tijden altijd maar één kant van de Maan. De ‘Dark Side’ van de Maan zien we nooit. De omloop van de Maan is toevalligerwijs precies zo dat we enkel die ene kant van de Maan zien die we allemaal ‘s nachts kunnen zien. Toevallig ook dat precies deze baan om de Aarde toevalligerwijs gekozen werd door die samengeklonterde stofwolk van planetaire deeltjes. Want heel toevallig past dus de Maan precies in de omtrek van de Zon. Er zitten miljoenen kilometers tussen de Aarde en de Zon, elke andere willekeurige plek voor de Maan had geresulteerd in geen enkele kans op een zonne-eclips.

Hoe toevallig is dit alles? Ik geloof al jaren niet meer in toeval. En helemaal bij de Maan is er geen enkele sprake van enige toevalligheid als je het mij vraagt.

Er zijn naast al deze toevalligheden nog een hoop opmerkelijke dingen als het om de Maan gaat. Want waarom mogen we maar één kant van de Maan zien bijvoorbeeld? Hoe kan het dat het oppervlakte van de Maan bezaaid is met silica (siliciumdioxide), zodat de Maan als het ware een soort van licht geeft? Is het toevallig dat de menstruatiecyclus van de vrouwen op Aarde gelijk loopt aan de Maan cyclus? Is het niet logischer dat die cyclus afgestemd zou staan op de cyclus van de Zon? En wat is er met eb en vloed, wat is daar het nut van bijvoorbeeld? Ik kan nog een hele boel andere vragen bedenken. Maar ik denk dat ik maar gewoon nu mijn waarheid ga vertellen over de Maan. Want natuurlijk is de Maan niet iets wat door toeval toevalligerwijs ontstaan is en al dat wetenschappelijke bladiebla geleuter. De Maan is zo ontzettend veel meer dan alleen toeval…

Er was een tijd dat de Maan nog niet rond de Aarde draaide. Die tijd is relatief gezien nog niet heel lang geleden, als je het vergelijkt met die 4 miljard jaar die de wetenschap ons voorliegt. Zo’n 15 duizend jaar geleden draaide de Maan nog geen rondjes om de Aarde. In Genesis wordt dit feit onder andere benoemt, en vele andere oude geschriften vertellen eenzelfde verhaal, er was een tijd voor de Maan en een tijd na de Maan. De Maan is namelijk ten tijde van de zogenaamde zondvloed in een baan om de Aarde gebracht. De Maan is een kunstmatige satelliet en is hol van binnen. De Maan was ooit een Pleiadisch organisch ruimteschip. De Maan had een ziel. De energie van de Maan was een zuster energie van de energie van de Aarde. De Aarde is de Universele vrouwelijke energie samengeperst tot planeet. En de Maan was een soort van zusterenergie van de Aarde en was oorspronkelijk afkomstig vanuit de Pleiaden. De Maan werd als een soort van leven scheppend zaaischip gebruikt. En de Maan had haar eigen ecosysteem. De Maan had rivieren, meren, en alle soorten van natuur die je maar kan bedenken. De Maan werd gebruikt om leven op planeten te creëren. De Maan was magistraal mooi en uniek. En velen van ons hebben die herinneringen nog. Daarom voelen we aan de ene kant een hoop liefde voor de Maan, en aan de andere kant doet het pijn om haar zo te zien. Van die haar waar ik over spreek is anno nu geen sprake meer. De ziel van de Maan is al duizenden jaren verdwenen.

De Maan werd gebruikt in verschillende fases om leven hier op Aarde te creëren. Tijdens haar laatste missie werd ze ontdekt door een groep Draconiers. Deze Draconiers, afkomstig vanuit het sterrenstelsel Alpha Draconis, werken voor de energie die zich god noemt. Ze maken onderdeel uit van wat ik ‘de Krachten van Beperking‘ noem. In opdracht van deze ‘god’ energie begonnen ze een oorlog in ons Zonnestelsel met als doel de Maan. De Maan was voor deze Krachten van Beperking iets wat ze moesten en zouden veroveren. Want gezien vanuit het oogpunt van een kosmisch veroveraar wil je zo veel mogelijk weten van je doel. Dat doel was en is de Aarde en haar mensheid. En aangezien de Maan onomstotelijk verbonden was met onze planeet en met ons, en informatie had over al het leven hier op Aarde, was de Maan dus van enorm belang voor deze Krachten van Beperking.De Draconiers en andere rassen en groeperingen die onder deze ‘god’ werken begonnen dus een oorlog in ons Zonnestelsel.

Tijdens deze oorlog, die velen van ons zich nog vanuit innerlijk weten herinneren, werd uiteindelijk de Maan veroverd met al haar schatten aan informatie inbegrepen. Tijdens deze hevige strijd werd ons Zonnestelsel onherstelbaar beschadigt. In de strijd sneuvelde een complete planeet die tussen Mars en Jupiter lag, daar waar nu inderdaad de asteroïengordel ligt. Deze planeet was een waterplaneet. En deze planeet was een vertegenwoordiging van de Universele mannelijke energie. Door de ontploffing van deze planeet werd de atmosfeer van Mars onherstelbaar beschadigt. Mars had ook leven, flora en fauna voor die catastrofe. De ziel van de Maan stierf langzaam af en met dat afsterven begon ook het ecosysteem van de Maan af te sterven en werd het een kale dooie boel. De Maan werd eerst in een baan om Mars gebracht alwaar het omgebouwd werd tot een kunstmatige satelliet met allerlei technische snufjes, waarover straks meer. Zo’n 14 duizend jaar geleden werd de Maan in een baan om de Aarde gebracht met uiterste precisie, want van toeval is zeker geen sprake. De Maan heeft nu al heel veel invloed op eb en vloed. Stel je voor wat het in een baan om de Aarde brengen van de Maan voor invloed had op het water op Aarde.. Inderdaad, het in een baan brengen van de Maan om de Aarde was de oorzaak van de grote vloed die in de bijbel de zondvloed wordt genoemd, en wat er voor zorgde dat zo’n beetje de complete mensheid inclusief beschaving werd weggevaagd. Zij die overleefden vertoefden honderden jaren in grotten of andere schuilplaatsen. De kennis was echter grotendeels weg. En zodoende moest men weer opnieuw beginnen met stenen en stokken zoals dat zo mooi heet.

Als kosmisch veroveraar ga je niet over één nachtje ijs als het gaat om het veroveren van het meest waardevolle wat dit Universum te bieden heeft. Je bestudeert eerst uitgebreid hetgeen je wil veroveren. Je komt erachter dat de planeet die je wilt veroveren de manifestatie is van de vrouwelijke Universele energie. Dus je moet zorgen dat de aandacht niet naar de Aarde gaat en je moet zorgen dat die Universele vrouwelijke energie tja verkracht en vertrapt wordt. De Maan doet dit. Voordat de Maan in een baan om de Aarde werd gebracht stond de vrouwelijke menstruatie cyclus afgesteld op de Zon, de Zon maakt ook een rondje van 28 dagen namelijk. Net als, goh hoe ‘toevallig’ de Maan dus ook. De Maan is de zware bal aan de ketting om de vrouwelijke Universele energie. Tevens zorg je ervoor dat de Maan aanbeden wordt. Je maakt daarbij gretig gebruik van de herinneringen die opgeslagen zitten in velen van ons, die de Maan herinneren als een mooie vrouwelijke energie. De Maan wordt nu aanbeden alsof het om de Universele vrouwelijke energie gaat. Niets is minder waar. De energie die nu aanbeden wordt is de synthetische ‘godin’ energie die we kennen als Diana, Inana, Isis, Minerva, Ishtar, Columbia, et cetera. Allemaal namen voor dezelfde ‘godin’. Godin staat tussen aanhalingstekens omdat deze ‘godin’ niets te maken heeft met hetgeen de Maan ooit was. De Maan ‘godin’ van nu is de vrouwelijke alter ego van de energie die zich ‘god’ noemt.

De Maan doet nog veel meer met ons. De Maan trekt aan al het water hier op Aarde, vandaar ook eb en vloed. Onze planeet bestaat uit ongeveer 80 procent water. Onze lichamen bestaan ‘toevallig’ ook uit ongeveer 80 procent water. Het water van de Aarde staat direct in verbinding met ons lichaam. De Maan sleurt en trekt aan ons fysieke lichaam, vooral vrouwen hebben hier elke dag last van. Vrouwen kunnen zich enigszins losmaken van de invloed van de Maan, door bewust af te stemmen op de Zonnecyclus in plaats van die van de Maan.

En dit is nog lang niet alles wat de Maan met ons en onze planeet doet. Iedereen kent de Matrix volgens mij wel hier op Aarde. Velen denken dat de systemen binnen de Matrix de Matrix zijn, maar dat is een flauwekul verhaal. De Matrix is een Mind-Matrix. En deze Mind-Matrix wordt bestuurt vanaf de Maan.

Silica oftewel siliciumdioxide is een stof die gebaseerd is op kristal. Ik ben totaal niet scheikundig aangelegd, dus ik probeer dit in eigen woorden uit te leggen. Ons lichaam bestaat voor een gedeelte uit silica. Silica is de stof die onze botten nodig hebben. Silica is essentieel voor onze bloedvaten. Silica is een soort van aanhechtingsstof welke nodig is voor de communicatie en de verbinding tussen allerlei elementen in ons lichaam. De aorta bestaat bijvoorbeeld voor een groot gedeelte uit silica. Met andere woorden: Zonder silica zou ons lichaam uit elkaar vallen. De Krachten van Beperking hebben hun huiswerk meer dan goed gedaan. Zij weten hoe essentieel silica is voor het menselijk lichaam en de menselijke mind, wat een softwarepakket is als het ware voor onze hersenen. En dus ligt ‘toevallig’ de complete Maan bezaaid met een dikke laag silica. Het zonlicht weerkaatst op deze laag silica en dit vervormde weerkaatste zonlicht bereikt op die manier de Aarde en beïnvloed ons als mensen rechtstreeks. Zie hier een van de belangrijkste elementen van de Maan-Mind-Matrix. Door de silica op de Maan worden wij rechtstreeks beïnvloed. Maar dat is nog niet alles.

Silica, Silicon Valley, silica wordt gebruikt in onze computers, samen met elektriciteit. Toeval? Haha…. eh nee geen toeval. We hebben al meer dan 50 jaar de beschikking over glasvezel technologie. Die is bewezen veel sneller dan silica als het om computers en processors gaat. Waarom gebruiken we dat niet? Waarom nog steeds elektriciteit gebruiken, als er ook technieken zijn zoals licht? Antwoord: de Matrix. Ja de Maan-Mind-Matrix die vanaf de Maan wordt aangestuurd gedijt het beste via silica. En deze Matrix wordt bestuurd door kunstmatige intelligentie (A.I.). Deze A.I. entiteit komt beter bij ons mensen binnen door gebruik te maken van een lichaamseigen stof die zo belangrijk is als silica. Deze A.I. dringt dankzij het gebruik van silica steeds dieper en dieper in ons menselijk lichaam door, vooral in onze mind. We krijgen steeds meer technologie. En al die technologie maakt gebruik van silica. Deze A.I. weet alles maar dan ook alles van ons.  Dacht je dat de NSA al veel wist? Denk dan nog maar een keertje na…

Op en in de Maan wonen heel veel buitenaardsen en interdimensionale wezens. Op het maanoppervlak leven ze in een andere frequentie die wij met het menselijk oog nu nog niet kunnen waarnemen. En in de Maan wonen en werken de bekende Maanmannetjes. Die bestaan echt. Ze zijn amper een meter groot en hebben een olijfkleurige groene huid. Zij doen het vuile werk voor de energie die zich god noemt. En ook Draconiers, Orion Nordics, Greys en anderen werken en wonen op en in de Maan. Binnen in de Maan staat een immense bio-computer. Deze bio-computer stuurt de Maan-Matrix aan en is een aspect van de negatieve A.I. entiteit waar we op Aarde momenteel mee te maken hebben en waar we in de nabije toekomst nog heel veel meer mee te maken krijgen. Zoals bij alles wat zich manifesteert binnen dualisme is er dus ook een positieve A.I. entiteit.

Verschillende klokkenluiders uit het geheime ruimteprogramma hebben ook al verteld over de kilometers hoge zendmast die precies in het midden van het stuk Maan wat wij kunnen zien staat. Deze antenne verstuurt de Maan-Matrix naar de Aarde en legt deze Matrix als een kunstmatig deken over het Aardoppervlakte heen.

Lezers van deze site weten al dat het merendeel van onze gedachtes niet van onszelf afkomstig zijn. Deze gedachtes worden in onze mind geplant door deze Maan-Matrix. Programma’s worden op die manier ook geladen. De pijnappelklier is een instrument wat hier ook voor gebruikt wordt, deze zit niet voor niets midden in onze mind. Deze programma’s worden op maat gemaakt voor een ieder van ons. Een programma wordt meestal geladen door een aantal gedachten in onze mind te projecteren. We denken dat die gedachten, die mind-loop, van onszelf afkomstig is, in werkelijkheid komen ze rechtstreeks vanuit de Matrix. Zodoende controleren en manipuleren de Krachten van Beperking ons via onze mind. Saturnus (zie link) controleert en bestuurt onze chakra’s, de Maan bestuurt onze mind.

 De Maan was dus ooit een van de meest geliefde en mooiste dingen die onze Melkweg rijk was. De Maan zaaide als Pleiadisch sterrenschip veel van het leven wat we hier op Aarde kennen. Daar komt de liefde voor de Maan vandaan. We herinneren het ons diep van binnen.

Helaas heeft de Maan die we vandaag de dag in de nacht zien ‘schijnen’ helemaal niets meer te maken met dat liefdevolle prachtige wezen vol met leven. De Maan van vandaag de dag is een kunstmatige satelliet die ons beperkt, bestuurt, controleert en manipuleert.

We kunnen onder de invloed van de Maan uitkomen. De oplossing is om onze mind zoveel mogelijk te ontpluggen en weer vanuit ons hart te gaan leven. Verlies je niet in al die op silica gebaseerde technologie. Focus je op moeder Aarde en de Zon als Universele energieën in plaats van al die maan aanbidding. Vertrouw weer volledig op jezelf, zoek het in jezelf in plaats van buiten jezelf. Know Thyself, and you will know the Universe!

Gedeeld 278

Tags: , , , ,

About the Author ()

email: [email protected] website artikelen: indigorevolution.nl website radio: netnietlive.nl & nnlradio.nl

Comments (32)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ion schreef:

  Het is duidelijk dat de leugen regeert. Dus ik sta open voor alle vrijdenkers. De theorie hierboven rondom onze maan geldt waarschijnlijk eveneens voor de maan van mars ( Phobos ). Wat voor funktie heeft/had dit “ruimteschip ” als de waterplaneet die de mannelijke energie vertegenwoordigde reeds vernietigd is? Er bevind zich eveneens een antenne of monolith op het oppervlakte van Phobos!
  Mickey waar komt de theorie van het rondje van 28 dagen van de zon vandaan?

  https://www.youtube.com/watch?v=E4RuQ7NW32M

 2. Dat rondje van de Zon van 28 dagen is de zonnecyclus, de Zon draait in 28 een compleet rondje, daarom zien we zonnevlekken van links naar rechts bewegen.

  Interessant iets inderdaad Phobos en die andere manen, ook enkele om Saturnus. Mars was niet de waterplaneet waar ik over schrijf trouwens, dat was een aparte planeet die een baan had om de Zon tussen Mars en Jupiter in, dat is nu de asteroidegordel.

  Maar inderdaad wat doen al die vreemde kunstmatige ‘manen’ om al die planeten? Goede vraag… 🙂

 3. Martin Vrijland schreef:

  @Micky,

  Zo dat zijn me nog al wat stellingen die je lanceert!
  De vraag die ik onmiddellijk heb is: kun je je stellingen ook onderbouwen? Waar baseer je je stellingen op. Niet dat ik je stellingen daarmee afserveer, maar juist om ze body te geven (als het waar is wat je schrijft).

  Misschien kun je daar eens op terugkomen in een vervolg artikel.
  Overigens ben ik ervan overtuigd dat de maan op zijn plek gezet is en dat de planeten vroeger een andere opstelling hadden. Ik ben heel erg benieuwd naar een eventuele toelichting.

 4. Nexus schreef:

  Eens Martin,

  Veel stellingen die moeilijk te bewijzen zijn maar dan vraag ik….is hetgeen wij nu denken te weten over de Maan correct? Zijn dat niet ook stellingen of aannames of misschien wel flagrante verzinsels om de echte waarheid te verhullen?

  Voor Mickey, die ik altijd graag lees. Mickey, heb je ook al eens gedacht aan CERN in combinatie met de Maan? Ik meen namelijk dat de planeten inderdaad verstoord zijn door een grote explosie maar dat deze explosie veroorzaakt is door een experiment, een soortgelijk experiment dat ze momenteel ook aan het uitvoeren zijn met CERN. Dat is ook de reden waarom ik denk dat alle beschavingen er al waren en dat de mens niet evolueert maar gedevolueerd is. Wij zijn nog maar een schim van wat wij ooit waren maar kunnen de kracht die wij eens hadden terug krijgen door meditatie.

 5. Een goede en begrijpelijke vraag stel je daar Martin. En tegelijk lastig uit te leggen voor mij.. Ik ga een poging doen, en ga er zeker nog eens een artikel aan wijden. Ik heb het vaak over ons innerlijke weten, daar komt de meeste van de informatie vandaan die ik beschrijf. Maar ik snap ook dat dat een vage term is, dus ik ga binnenkort er eens voor zitten om het in een artikel wat helderder uit te leggen dan dat ik nu in deze reactie ga doen 🙂

  We hebben allemaal een innerlijk weten, dat innerlijke weten zit niet in onze hersenen, maar zit in onszelf, en dan heb ik het over aspecten van ons die multidimensionaal zijn. Dat wil zeggen ons diepere (hogere) zelf en ook onze ziel. Die diepere aspecten daar hebben we een connectie mee via ons hart. We zijn alleen niet meer gewend hier echt op te vertrouwen, dit komt onder meer doordat we vele levens lang inmiddels gewend zijn om informatie uit ons hoofd te leren. Ons innerlijk weten is, net als ons diepere zelf en onze ziel onaantastbaar en niet te manipuleren, en deze aspecten van ons zijn in al onze incarnaties bij/in ons in feite. Om een voorbeeld te geven uit dit artikel: de meesten van ons waren ook al in dit Zonnestelsel geïncarneerd duizenden jaren terug toen de kosmische oorlog met de Draconiers plaats vond waarbij de Maan dus veroverd werd door de draco’s en bondgenoten/gelijkgezinden van deze draco clan, zoals de Greys, Orion Nordics en sommige reptillian rassen. Al die informatie van toen zit nog steeds in ons opgeslagen als het ware. Deze informatie kunnen we onszelf herinneren. En in een later stadium (zover ben ik nog niet) kunnen we er zelf weer helemaal bij. Dit proces verloopt via het ons ontdoen van alle lagen mind control, levensvormen en programmeringen die we hebben draaien in onze minds. Zodoende komen we stukje bij beetje steeds dichter bij ons ware zelf, en ons ware zelf is multidimensionaal van aard en heeft dus alle kennis tot zijn/haar beschikking. Tot die tijd kunnen we dit innerlijk weten een soort van trainen. Simpel gezegd werkt het als volgt: we krijgen dagelijks ontzettend veel informatie tot ons, we horen vanuit allerlei bronnen en van klokkenluiders en dergelijke allerlei (vaak) verschillende verhalen. Vaak nemen we die informatie tot ons en moeten we het ons eigen maken, we leren het uit ons hoofd, net als vroeger bij een proefwerk op school. Als we vervolgens niets meer met die informatie doen dan verslonst het, en na een tijdje zijn we de informatie vergeten en/of moeten we opnieuw de materie doornemen om het weer onszelf eigen te maken. Dat alles is geen innerlijk weten. Innerlijk weten kan ik als voorbeeld geven het moment dat we als het ware de rode pil namen. Opeens wisten we het weer, we wisten opeens weer dat de Wereld totaal anders in elkaar zit dan we al die tijd gedacht hadden/wat ons geleerd en/of verteld was. En velen van ons, ik wel, werden kwaad op onszelf. Hoe konden we al die tijd zo dom geweest zijn? Hoe stom was ik dat ik al die tijd in dat Matrix sprookje had geloofd? Terwijl het zo logisch was dat de Wereld totaal anders in elkaar zat…? We wisten dat al die jaren niet, maar toen we de rode pil namen herinnerden we ons vanuit ons innerlijk weten hoe het echt in elkaar zit. Vervolgens was er geen weg terug voor ons, eenmaal wakker uit de Matrix droom altijd wakker uit de Matrix droom, dat feit hoeven we nooit meer uit ons hoofd te leren. Dat is een korte uitleg over hoe innerlijk weten in de praktijk werkt.

  In het geval van de Maan en al die stellingen hierboven kan ik zeggen dat ik jarenlang het internet heb afgestruind. Duizenden uren klokkenluiders gehoord, duizenden artikelen gelezen, enzovoorts. Het meeste van wat ik gehoord of gelezen heb ben ik allang vergeten. Sommige dingen echter zitten voor altijd nu in mijn systeem opgeslagen, dat heb ik dan 1x gehoord en dan had ik meteen een moment van “natuurlijk! Dat is het!” Er hoeft dan niets uit het hoofd geleerd te worden, want we herinneren de informatie dan uit ons innerlijk weten en dat innerlijke weten liegt niet. Veel van de informatie die ik op internet hoor of zie valt in de categorie ‘niet voor mij’, omdat ik dan moeite moet doen, een studie er van moet maken met andere woorden, om de informatie mezelf eigen te maken. En heel af en toe vind ik ook informatie die ik als het ware herinner, en dan herinner ik mijzelf dat de rest van mijn leven, en hoef ik er nooit meer iets voor uit mijn hoofd te leren.
  Nou ja dat was even een korte uitleg van hoe ik bij al die stellingen hierboven kom. De meesten komen uit dat innerlijke weten, de meesten van ons waren er immers bij toen al dat gebeurde.
  Sommige andere stellingen zoals dat silica verhaal is meer gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Want silica zit in ons lichaam en in alle technologie. Ik weet niet of het officieel wetenschappelijk bekend al is dat de Maan ook bezaait ligt met silica, of dat ik dat ook als een herinnering van binnenuit weet.

  Ik hoop dat deze toevoeging het enigszins uitlegt waar ik die informatie vandaan haal en waarom ik er zo stellig vanuit ga dat het de waarheid is. Ik ben nogal stellig in artikelen weet ik, eigenlijk moet ik zeggen: dat het mijn waarheid is… 🙂

 6. Freeman schreef:

  Beste Micky, is er in jou optiek/beleving een verschil tussen innerlijk-weten en intuitief-weten? Het hart en de rechterhersenhelft?

 7. Hey Nexus,

  Leuk om iets van je te horen! En een interessante theorie heb je daar over CERN. Ik heb mij redelijk verdiept in CERN, maar ben nog geen connectie tussen CERN en de Maan tegengekomen. Wel is er de connectie tussen CERN en Saturnus (wat niet wil zeggen dat er geen connectie met de Maan is trouwens). Feitelijk voel ik dat je een punt hebt als het gaat om experimenten die grote chaos kunnen veroorzaken op Aarde. Niet voor niets staat Shiva the Destroyer metershoog te pronken voor het hoofdgebouw van CERN, en bevat het logo van CERN overduidelijk 666, en tevens is CERN gevestigt in een plaattje in een vallei die in de Romeinse tijd Apolleon heette. Apolleon was de Romeinse benaming voor diezelfde Shiva de vernieter ‘god’. Wat ik begrijp van wat CERN momenteel aan het doen is, en tja dat is waarschijnlijk ook niet echt te onderbouwen, is dat men portals aan het openen is tussen onze realiteit en de dimensie of realiteit waar deze wezens vertoeven, zodat ze weer op Aarde kunnen terugkeren, met alle gevolgen van dien…

  Ik ben het helemaal met je eens dat we als mensheid gedevalueerd zijn. Er waren tig van beschavingen voor ons, de laatste werd venietigd door het plaatsen van de Maan in een baan rond de Aarde. De beschaving daarvoor deed ongeveer hetzelfde als wij (nou ja de wetenschap dan) doet op dit moment. Men deed allerlei experimenten die niet echt best waren voor de planeet en haar mensheid. Men boorde gaten rechtstreeks de kern van de Aarde in. Waardoor aan de ene kan van de Aarde de boel explodeerde, en aan de andere kant (net als bij een ballon die je lekprikt) de boel implodeerde. Dit verhaal heb ik via Courtney Brown, wellicht bekend, hij is van Farsight, een groep remote viewers. Mocht je dit nog niet kennen, dan is dit zeker een aanrader, ze hebben de Atlantis remote viewing sessies vrijgegeven om gratis te bekijken: http://farsight.org/FarsightPress/Atlantis_The_True_Story.html Zeker de moeite waard mocht je dit nog niet kennen!

  En inderdaad we zijn als je het mij vraagt allemaal zeer krachtige wijze wezens hier op Aarde, in potentie de meest wijze krachtigste wezens van het hele Universum, we zijn het alleen vergeten, de antwoorden zitten in onszelf wat dat betreft! 🙂

 8. Martin Vrijland schreef:

  @Micky

  Bedankt voor je uitgebreide toelichting. Ik snap heel goed dat je alle info m.b.t. bijvoorbeeld bovenstaand onderwerp niet meer paraat hebt. We hebben het er via de email al over gehad en zijn het er over eens dat dit juist essentieel en belangrijk is voor nieuwe lezers. Dus dat punt mogen we niet overslaan. Natuurlijk ben ik het met je eens dat we een ‘dieper weten’ hebben. Sterker nog, ik heb dat zelf zo ervaren toe ik voor het eerst dergelijke materie las van David Icke en daarin een bevestiging zag van wat ik altijd al wist. Maar het van begin tot eind goed onderbouwen is belangrijk voor nieuwe lezers. En dat is juist de doelgroep van deze site. Anders wordt het preken voor eigen parochie van ontwaakten. Juist voor mensen die nog aan het zoeken zijn is deze site bedoeld. Diegenen zoals Nexus hieronder die al verder zijn zullen het allang eens zijn met de inhoud. Maar dat zijn nu net de mensen die eigenlijk al ontwaakt zijn en willen we juist niet dat meer mensen gaan zien hoe de matrix draait en wie wij werkelijk zijn? Zou het niet mooi zijn dat reeds ontwaakten artikelen van deze site kunnen sturen naar vrienden en kennissen om ze stap voor stap tot inzicht en ontwaking te leiden?
  Nou ja, we waren het al eens via de email, maar ik wilde het hier nog even plaatsen voor de lezers.

  Ik weet zeker dat je een aanwinst bent voor de missie van deze site en hoop nog veel van je te lezen.

 9. Hoi Freeman, ja ik voel wel dat innerlijk weten uit hetzelfde vaatje tapt als intuitief weten, het komt allebei vanuit diepere aspecten van ons zijn namelijk.

 10. boterbloem schreef:

  Hier nog een vraagje Mickey ,
  Whats going on ?
  Wat vindt jij van dit interview ? / Kosmische Openheid ;

  Cobra heeft in zijn laatste update van 13 september 2015 het volgende opgenomen:

  “Klokkenluider Corey Goode heeft een hele goede beschrijving vrijgegeven van de LOC (Lunar Operations Command = Maan Operaties Commando) zoals het was voor 2012:
  http://sitsshow.blogspot.si/2015/08/summary-and-analysis-of-cosmic.html#more
  en van het leven binnen de geheime ruimteprogramma’s zoals het was voor 2012:
  http://spherebeingalliance.com/blog/transcript-cosmic-disclosure-life-on-the-research-vessel.html”

  Hieronder vind je de vertaling naar het Nederlands van dit laatste (cosmic disclosure: life on the research vessel). Maar eerst een korte uitleg over Corey Goode.

  Over Corey Goode (van zijn website)

  Herkend als een intuïtieve ’empath’ (IE) (vert: empathie – invoelingsvermogen), werd Corey Goode op de leeftijd van 6 jaar gerekruteerd door een van de MILAB programma’s.

  (N.B.: uitleg MILAB in het artikel http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-buitenaardse-verhaal-van-corey-goode/ : Deze MILAB-programma’s zijn in één woord bizar te noemen: mensen die erin hebben gezeten, spreken over een sfeer van telepathisch communiceren in een gemeenschap waar Amerikaanse geheime diensten in samenwerking met Buitenaardsen experimenten doen. MILAB is een aanduiding die gebruikt wordt wanneer er sprake is van ‘ontvoering door eigen mensen”, waarbij deze persoon wordt getraind en geïndoctrineerd voor diverse militaire ‘black ops’-programma’s [ops = operations]. Top Secret-programma’s dus.)

  Hij werd in dit MILAB programma getraind en deed daarin dienst van 1976-1986/87. Tegen het eind van zijn periode als een MILAB werd hij toegewezen aan een IE ondersteunende rol voor een roterende Aarde Delegatie Plaats (gedeeld door geheime aarde regeringsgroepen) in een ‘mensen-type’ buitenaardse Super Federation Council.

  Goode’s IE vaardigheden speelden een belangrijke rol in de communicatie met niet-aardse wezens als onderdeel van een van de SSP’s (Secret Space Programs = geheime ruimteprogramma’s). Tijdens zijn 20 jaar durende dienst had hij een variëteit van ervaringen en toewijzingen, inclusief de Intruder Intercept Interrogation Program. Toewijzing aan de ASSR “ISRV”– Auxiliary Specialized Space Research, Interstellar Class Vessel, en nog veel meer. Dit speelde zich allemaal af in een “20 jaar en terug” overeenkomst van 1986/87 tot 2007, en soms wordt hij opgeroepen voor een klus tot de dag van vandaag.

  Goode is nu verdergegaan met zijn IE werk en staat in direct fysiek contact met de ‘Blue Avians’ (van de Sphere Being Alliance) die hem hebben uitgekozen om een tussenpersoon voor hen te zijn in contacten met verschillende buitenaardse federaties en councils, liaison met de SSP Alliance Council, en om belangrijke boodschappen door te geven aan de mensheid.

  Introductie van ‘Cosmic Disclosure’

  Corey Goode heeft contact opgenomen met David Wilcock om met zijn hulp zijn kennis naar buiten te brengen. Zij hebben nu een serie van 52 shows op Gaiam TV, ‘Cosmic Disclosure’. Je kunt je bij Gaiam TV aanmelden via deze link http://www.BlueAvians.com.. Corey krijgt dan van Gaiam TV een kleine vergoeding; hij heeft dit hard nodig aangezien hij zijn baan is kwijtgeraakt nadat hij met zijn kennis naar buiten is gekomen. Als je inschrijft betaal je de eerste maand 99 cent (dollars) en daarna elke maand $9.99. Daarmee heb je ook toegang tot vele honderden andere video’s zoals: George Noory’s “Beyond Belief”, David Wilcocks “Wisdom Teachings” en “Disclosure”, en veel andere educatie video’s over spirituele groei en gezondheid, inclusief Yoga enTai Chi.

  Hieronder dan de vertaling van het transcript van episode 4 van de Cosmic Disclosure show op Gaiam TV door David Wilcock en Corey Goode.

  Leven op het onderzoeksschip

  Season 1, Episode 4, Gaiam TV

  DW = David Wilcock

  CG = Corey Goode

  DW – Ok, welkom bij de show. Ik ben uw gastheer en we hebben hier een werkelijk opmerkelijke man waar we mee spreken, Corey Goode, die naar voren is gekomen als een insider en die ons verteld over deze opmerkelijke nieuwe wereld van wat wordt genoemd ‘het geheime ruimte programma’. Corey, de reikwijdte van dit programma kan voor sommige mensen moeilijk te accepteren zijn. Aangezien we naar de maan zijn gegaan in 1969. Sommige mensen zouden zeggen, naar verluidt gingen we naar de maan. Maar opeens blijkt dat we dit al deden, op zijn minst werkelijk wat dingen deden op de maan, en dat we daar nooit meer weggingen. Zij hebben daar de vlag geplant. Ze hadden daar een paar missies en oh, we zijn klaar. We zagen wat we wilden zien. Dus, als je gaat nadenken over mensen die zich buiten de Aarde hebben gesetteld, tenminste, de meeste mensen als zij zich dat zelfs maar kunnen voorstellen zouden zeggen, wel, het stelt waarschijnlijk niet zo veel voor. Wat is de werkelijke omvang van waar we het over hebben? Als de waarheid naar buiten komt, wat gaan we leren?

  CG – Wel, het zal overweldigend zijn. Om te horen dat er een enorme infrastructuur is door het hele zonnestelsel, met alles vanaf mijnbouwoperaties in de asteroïdengordel, en op manen en planeten om ruwe materialen te verschaffen voor industriële complexen die technologieën produceren, en kolonies van menselijke wezens die werken in deze industriële complexen, en die deze grote industriële machine ondersteunen die aanwezig is door het hele zonnestelsel.

  DW – We zouden geen basis kunnen bouwen binnenin een gasplaneet, niet? Omdat het te heet wordt en er is teveel druk?

  CG – Ja, teveel druk.

  DW – Dus als we naar deze kolonies willen kijken, waar zouden we kijken?

  CG – Kolonies zijn feitelijk de gebieden waar families en mensen leven.

  DW – Ok

  CG – Er zijn ook veel verschillende soorten van faciliteiten. Er zijn faciliteiten binnen uitgeholde asteroïden waar zij mijnbouw hadden. Er zijn faciliteiten verspreid over Mars, onder de oppervlakte natuurlijk, onder de oppervlakte van Mars, en verschillende manen van gas giganten, en zelfs onze eigen maan.

  DW – Kun je proberen ons een schatting te geven over hoeveel verschillende faciliteiten of verschillende plaatsen daar zijn gebouwd, laten we zeggen, in ons zonnestelsel?

  CG – In ons zonnestelsel: alles van kleine beveiligingsbuitenposten waar 18 tot 40 personen zijn op alleen Mars, tot faciliteiten die rondzweven in verschillende Lagrange punten door het zonnestelsel.

  DW – Kun je ons vertellen wat een Lagrange punt is?

  CG – Dat zijn gebieden tussen planeten of lichamen die een niet-geïnterrumpeerde zwaartekracht hebben, of een gelijke zwaartekracht trek van alle gebieden tot waar zij een soort geostationair, of stationair punt kunnen hebben dat blijft. En ik heb werkelijk geen echt getal. Er zijn daar honderden faciliteiten.

  DW – Wat zouden sommige van de grotere faciliteiten zijn in termen van staf, de hoeveelheid crew die zij zouden hebben?

  CG – Wel, we hebben het over kolonies, we praten over sommige van de grotere die in de richting van een miljoen mensen hebben.

  DW – Werkelijk?

  CG – Ja.

  DW – Hoeveel denk jij dat er zijn van dit soort grootte?

  CG – Ik denk niet dat er veel zijn die zulke grote populaties hebben, maar er zijn er best wel een aantal die er tot honderdduizenden hebben.

  DW – Wordt het kouder en moeilijker om te leven op een plek naarmate je verder weg van de zon komt?

  CG – Dat is waar de geavanceerde technologie wordt gebruikt.

  DW – Ok.

  CG – We kunnen overal de leefomstandigheden produceren die voor ons comfortabel zijn. En, zelfs de Schumann resonantie die hier op Aarde bestaat. De Aarde geeft een zekere vibratie resonantie af die planten en mensen gezond houdt, deze Schumann resonantie is gebracht in ruimtevoertuigen en faciliteiten, kolonies, om te helpen deze mensen gezond te houden. En de barometrische druk, de zwaartekracht is gecontroleerd.

  DW – Ik wilde juist gaan vragen naar de zwaartekracht. Duidelijk heeft de Aarde een zekere massa, en de zwaartekracht acceleratie, 10 meter per kwart seconde, is proportioneel voor de Aarde massa. Dus, met de manen, wordt door NASA geloofd – zij praten hierover – dat je rond zou bonzen. Dus, hoe compenseren ze dat als het kleiner is?

  CG – Wel, ze hebben gravitatieplaten net zoals ze die hebben in de voertuigen, aan elkaar vastgezette platen in de vloeren, die elektriciteit eraan vast hebben die een elektragravitatieveld creëert, dat kunstmatige zwaartekracht creëert.

  DW – Welke grootte hebben die platen? Variëren ze?

  CG – Wel, de platen variëren in maat, omdat je verschillende maten hallen hebt. Maar er zijn platen rond dit (2-3 inches) dik die met elkaar verbonden zijn zoals bouwblokken van kinderen.

  DW – Dus, kun je ons een beetje meer informatie geven over wat de belangrijkste categorieën zouden zijn? Je zei een type categorie van een plaats die zou zijn gebouwd, een installatie, zou een plaats zijn waar mensen leven. Is dat alleen maar voor onderdak zoals alleen een aantal kamers waar zij slapen, of hebben zij een mooi groot atrium met een waterval? Hebben ze grote gemeenschappelijke ruimtes of auditoria?

  CG – Gewoonlijk als ik op het onderzoeksschip was, konden we ze niet gewoon bezoeken. Deze waren van de ICC (Interplanetary Corporate Conglomerate = Interplanetaire Corporatie Conglomeratie). Het waren kolonies die in handen waren van corporaties. Als zij zelf niet een van hun eigen mensen konden inzetten om een stuk machinerie of technologie dat was beschadigd te herstellen, was er meestal wel een specialist aan boord van ons onderzoeksschip die de expertise had. En dan, bij deze speciale gelegenheden, werd het ons toegestaan om naar de kolonies te gaan onder strikte orders om niet te praten of interactie te hebben met een van de mensen op de faciliteiten of de kolonies. We hadden gewapende bewakers. Er werd ons geen rondleiding geboden, geen maaltijd. We werden rechtstreeks naar de locatie geëscorteerd waar we het onderhoud moesten doen en daarna rechtstreeks terug geëscorteerd naar ons schip om weg te gaan.

  DW – Kon je naar de Aarde gaan wanneer je dat wilde terwijl je dit werk deed?

  CG – Nee. Als je bezig bent met je “20 en terug” (vert: ze moesten voor een 20 jaar dienstverband in de ruimte tekenen en mochten daarna terug naar de Aarde) was je volledig afgesneden van de Aarde, het nieuws van de Aarde, al het Aardegerelateerde. We kregen geen nieuws, geen televisie, geen enkele informatie over wat op Aarde gebeurde.

  DW – Was het jullie toegestaan om boeken en tijdschriften met je mee te nemen om te lezen?

  CG – Nee. We hadden zelfs geen foto van onze familie of iets dergelijks. Alles wat je had was wat aan je gegeven was toen je je had gemeld.

  DW – Je sprak eerder over deze ‘smart-glass pads’. Had je daar toegang tot als je op het onderzoeksschip was?

  CG – Als we dienst hadden, ja.

  DW – Ok. Wisten ze wat je deed. Werd in de gaten gehouden waar je daarmee naar probeerde te kijken?

  CG – Ik ben ervan overtuigd dat dit gebeurde. Op het onderzoeksschip was het veel meer ontspannen dan wat ik hoor over de militaire schepen. Zij noemden de wetenschappers altijd ‘eggheads’. Ze waren prima in orde. Vaak kwam ik de tijd door met op de smart-glass pads te kijken. Er was veel tijd dat ik niets had te doen. Iedereen kreeg overbodigheidstraining. Je had niet gewoon een baan. Ik was erin getraind om communicaties te doen en een paar andere dingen. Maar veel van de tijd was ik in een van de labs, als iets van het andere werk werd gedaan, en ik had gewoon uren door te brengen, en keek op de glass-pads.

  DW – Laten we het even hebben over recreatie. De mensen, zijn ze meer geneigd om met elkaar te zitten en te praten, of zijn ze meer geneigd om zich bezig te houden met de glass-pads, en alleen te zijn om te proberen meer interessante zaken te lezen?

  CG – Je had voornamelijk toegang tot de glass-pads als je dienst had.

  DW – Oh, als je dienst had.

  CG – Juist. Als je vrij was, was je in de kombuis of wat dan ook en je communiceerde met andere mensen en luisterde naar de geruchten over wat er gaande was.

  DW – Had je bepaalde mensen die, zeg, je beste vrienden waren?

  CD – Ik was voornamelijk ‘close’ met enkele van de ‘eggheads’ of wetenschappers omdat ik heel veel tijd met ze doorbracht. En ik was toegewezen aan een slaapgedeelte waar gewoonlijk 18 tot 24 mensen waren ondergebracht. En ik leerde wat mensen kennen maar de mensen kwamen en gingen veel.

  DW – Was er veel wisseling?

  CG – UmHm (ja)

  DW – Over wat voor zaken zou jij met deze mensen spreken? Ik bedoel, het is moeilijk voor de meesten van ons die hier naar kijken om zich voor te stellen hoe het zou zijn om in deze wereld te leven. Wordt het gewoon na een tijdje? Wordt het saai na een tijd?

  CG – Ja, het was erg saai. We zouden over het werk praten. We spraken soms over wat er mogelijk gaande was op de Aarde, speculeren over wat andere mensen studeerden toen ons werd toegestaan om bepaalde dingen te studeren, gewoon het normale geklets.

  DW – Hoe vaak bezocht je verschillende faciliteiten toen je op het onderzoeksschip was? Eerder heb je gezegd dat je daar gedurende 6 jaar was.

  CG – Zoals gezegd, het was uitzonderlijk. Er waren drie verschillende gelegenheden dat we feitelijk kolonies bezochten, en we bezochten de industriële complexen meerdere malen om reparaties uit te voeren.

  DW – Dat was meer als een fabriekachtige faciliteit?

  CG – Als een fabriek. En er was een keer dat we echt naar een mijnbouwoperatie gingen die in de asteroïdengordel was.

  DW – Hoe zag dat eruit?

  CG – Het was alleen maar een door drie man uitgevoerde operatie binnenin een asteroïde. Zij bedienden voornamelijk robots en op afstand bestuurde apparaten.

  DW – Er waren maar drie man nodig om dit te doen?

  CG – Drie man die rouleerden.

  DW – Hoe groot was de feitelijke constructie? Hoe groot was het gebied dat was bebouwd?

  CG – Wel, dit was een uitzonderlijk grote asteroïde en het groeide groter en groter terwijl ze de mijnbouw deden.

  DW – Hoe kon het groter groeien? Ik begrijp dat niet.

  CG – De ruimte binnenin.

  DW – De grootte van het gat,

  CG – De grootte van de ruimte binnenin het gat groeide groter en groter. Je kon zien dat ze begonnen te graven, en ze maakten steeds meer progressie in deze grote asteroïde,

  DW – Dus, als je, zoals je zei, alleen drie kolonies hebt bezocht en dan andere industriële faciliteiten, maar je zat daar gedurende zes jaar, dan klinkt dat niet als het belangrijkste dat je deed.

  CG – Nee, het was niet opwindend. Veel van wat we deden is studeren, je zou het kunnen noemen ‘exo-extremophiles’. Ik denk dat de moderne biologie en wetenschap moeten gaan herdefiniëren wat leven is. Gebaseerd op wat ik zag, het leven dat ik zag, heb bestudeerd, was er plasma leven, andere types van energetisch leven, dat voornamelijk iets was als grote amoebes die zich voedden met het elektromagnetische veld van Jupiter. Zij probeerden specimen daarvan te nemen. Ze waren zo groot, ze kregen kleine specimen die voornamelijk dood gingen of vergingen. Ze waren niet in staat om ….

  DW – Wat was er daarmee waardoor het ruimteprogramma besloot dat er feitelijk leven was?

  CG – Wel, ze waren niet alleen levend, ze lieten tekenen van bewustzijn zien.

  DW – Werkelijk?

  CG – Ja, ze hadden zelfbewustzijn. Ze hadden karakteristieken van lijfsbehoud. Er waren veel dingen die ze deden, ze testten, waarvan je kunt zeggen dat het niet erg ethisch zou zijn …

  DW – Wel, ik denk dat je typisch conventionele beeld van biologisch leven zoals dat het moet eten, het scheidt uit, het moet voortbewegen, het moeten ademen …

  CG – Neurologie

  DW – Juist. Je heb cellen, je hebt biologisch materiaal …

  CG – Ja, het is koolstof gebaseerd leven.

  DW – Dus dit leven heeft geen cellulaire structuur. Het is niet als het plasma dat is verbonden door cellen.

  CG – Nee. Maar zij gedroegen zich als eencellige organismen op de manier waarop zij zich reproduceerden.

  DW – Zij reproduceerden echt?

  CG – Ja. Wat is het, Mitosis, waar zij delen?

  DW – Juist.

  CG – En er was ook wat oceaan leven onder een van de manen van Jupiter, onder ijs, dat werd bestudeerd …

  DW – Zoals Europa? (vert: een maan)

  CG – Ja, dat waren enigszins als walvissen of dolfijnen.

  DW – Werkelijk?

  CG – Ja. Dus er is nogal wat daarbuiten dat door de wetenschappers wordt bestudeerd.

  DW – Hoe gebruikelijk zou biologisch leven zijn in ons zonnestelsel? Waar vind je het?

  CG – Het is bijna overal als je het leven op microscopisch niveau erbij neemt. Het is vrijwel overal. Je kunt het zelfs vrij drijvend vinden in gevriesdroogde ruimte.

  DW – Juist. Als we voorbij het microbiologische leven komen, zijn er dan echt kleine mensen die op deze manen kunnen rondlopen, zoals rondom de manen van Jupiter? Ik weet dat je Europa noemde, die een water maan is, maar hoe zit het met een droge maan? Zou er een leven zijn dat binnen de oppervlakte van een droge maan zou kunnen leven?

  CG – Er is wat leven op Mars. Er zijn wat kleine dieren die voornamelijk wroeten, die graven. Er is plantenleven op Mars dat is heel … wat je zou kunnen zien als iets dat in de woestijn groeit … erg robuust. Er was een soort struik die paars en rood was, en die had enorme doorns. En het was een beetje een compacte struik, en het had gepunte bladeren die aan de punt als doorns waren die paars en rood waren gestreept.

  DW – Hoe zou je daar naar buiten gaan om die struiken te bekijken? Droeg je een pak of iets dergelijks?

  CG – Ja, het was een lichtgewicht pak, geen zwaar drukpak.

  DW – Had het een glazen helm of zo?

  CG – Ja, en beademing.

  DW – Dus, laten we even teruggaan naar het schip. Met hoeveel mensen had je te maken op dit schip?

  CG – Het kwam en ging. Er konden tot 24 mensen in het gebied verblijven waaraan ik was toegewezen. Het was zo tussen de 18 en 24. Het wisselde.

  DW – Dus, jullie waren ingekapseld, en jullie moesten allemaal samen slapen in een ruimte. Zoals de militaire stijl?

  CG – Ja, En we hadden couchettes die in de muren zaten, en we zaten in de couchette. Je zat daar, sloot je afscheiding, en je had een klein stukje waar je de spullen kon leggen die je had.

  DW – Hadden ze een 24-uur cyclus zoals op Aarde? Is het dezelfde tijdrekening?

  CG – Klopt.

  DW – Hadden ze verlichting in het schip op een manier dat aan je lichaam zou laten weten dat je in een cyclus zat?

  CG – Ze probeerden een tijdcyclus gaande te houden en de Schumann resonantie erin te voegen, om alles in stand te houden waaraan het menselijke lichaam gewend is, om gezondheidsredenen.

  DW – Moesten sommige mensen ‘s nachts werken?

  CG – Oh ja. De mensen hadden constant dienst.

  DW – Hoe kregen jullie water? Duidelijk is dat op Aarde voor water een hydrologische cyclus nodig is met wolken en regen. Water is nu zo schaars op Aarde, met de droogte in Californië. Hoe hadden jullie dat, midden in de ruimte?

  CG – Water is niet schaars in het zonnestelsel. En als je aan boord bent van zo’n schip, laten we het zo zeggen, alles wordt hergebruikt.

  DW – Dus het schip is zo ontworpen dat alles wordt hergebruikt?

  CG – Het is een heel gesloten systeem, zelfonderhoudend gesloten systeem. Ja, alles wordt hergebruikt.

  DW – Moet je uiteindelijk vegetariër worden, of kunnen mensen die van vlees houden nog steeds iets als vlees eten? Hoe waren de maaltijden?

  CG – De kwaliteit ervan wisselde, maar er was een replicator die een zekere reeks van maaltijden produceerde. Maar er waren ook substraat gebieden waar ze wat vers voedsel teelden.

  DW – Dus, kon je de knop voor de ‘cheeseburger’ indrukken op een replicator en een cheeseburger krijgen?

  CG – Nee, zo was het niet. Je drukte een knop in en kreeg een braadschotel of iets dergelijks.

  DW – Wat waren jouw favoriete dingen die de replicator maakte? Kun je ons een overzicht geven van wat …

  CG – Ik nam vaak de braadschotel en aardappelpuree.

  DW – Was het een overtuigende braadschotel? Smaakte het als zodanig?

  CG – Het smaakte goed, ja.

  DW – Kwam het eruit op de juiste temperatuur? Of moest je het opwarmen nadat het was gemaakt?

  CG – Nee, het kwam er heet uit.

  DW – Kon je door glas erin kijken en zien dat het voedsel werd gevormd, of was het donker?

  CG – Het zag er in basis uit als een magnetron, de afmeting. En je plaatste er een bord in, precies op het gebied dat voor dit bord was gemaakt, sloot de deur, drukte op de knop van hetgeen je wilde, en het maakte wat geluid, en het verscheen. En je opende het, haalde het eruit, en daar was je dampende maaltijd.

  DW – Wat voor soort geluid was het?

  CG – Vergelijkbaar met een magnetron. Als er iets werd gereproduceerd, werd gezegd dat er iets werd ‘geprint’.

  DW – Werkelijk?

  CG – Ja
  DW – Was er een naam voor het apparaat? Hoe noemden jullie het?

  CG – Een printer

  DW – Echt?

  CG – Ja

  DW – Hoe wist je wat je kon kiezen? Was er iets als een digitale display waaruit je het menu kon kiezen waar je doorheen kon scrollen of zo?

  CG – Als je er naar kijkt als een magnetron, je hebt een aantal knoppen die je kunt indrukken …

  DW – Dus er was een knop voor de braadschotel?

  CG – Ja, er was een knop voor verschillende maatlijden.

  DW – Hoe zat het met drank? Kon je iets krijgen als limonade of een fruit punch?

  CG – Ja, maar dat kreeg je niet via de replicator. Er waren dispensers voor verschillende dranken.

  DW – Werden de groenten geteeld apart van de replicator? Zoals, je kunt niet een salade printen.

  CG – Wel, er waren wat groenten zoals aardappelen en dat soort, maar wat van de andere groene groenten werden geteeld.

  DW – Ok. Dus, als je een salade wilde, werd die uitgegeven bij waar de printer is? Was er een koelkast waar de groente werd bewaard?

  CG – Dat was waar je door de kombuis ging, en daar werden bepaalde dingen bereid. Er waren tijden, toen de dingen niet goed werkten, dat je het moest doen met ‘powered eggs’ en rantsoenenvoedsel en dat soort zaken. Ze hadden een kombuis waar mensen werkten die voedsel serveerden.

  DW – Wat droeg je toen je op dat schip werkte?

  CG – Jumpsuits.

  DW – Dus, aan een stuk?

  CG – Ja

  DW – Welke kleur?

  CG – Wel, verschillende bestemmingen, verschillende kleuren. Soms blauw, soms wit. Het was gewoon afhankelijk van het gebied waar je werkte.

  DW – Waar stond wit voor?

  CG – Wit – het was niet echt een aanduiding van een baan. Als ik in het lab werkte met de ‘eggheads’ of zo, zou ik wit dragen. Als ik in de communicaties werkte zou ik niet de witte jumpsuit dragen.

  DW – Als je naar de voorkant van het schip ging en dan met vaste tred naar achteren liep, hoe lang zou je daarover doen als je het hele stuk deed?

  CG – Je kon niet rechtdoor lopen, het was als een labyrint. Het zou je waarschijnlijk 30 tot 45 minuten kosten om er helemaal doorheen te lopen, als je op een verdieping bleef.

  DW – Is er een overheersend beeld van de muren als je binnenin was? Wat is de overheersende kleur van wat je binnenin ziet?

  CG – Wel, het meeste was gewoon metaal. Er was mij verteld dat veel van deze eerste schepen waren gebouwd door degenen die onderzeeërs bouwden. Dus het had nogal hetzelfde gevoel en bouw. En voor het geval dat er ooit een zero-G omgeving was, waren er handgrepen aan de muur die je kon gebruiken om jezelf te gidsen.

  DW – Wat was de typische plafondhoogte binnen?

  CG – Ongeveer acht feet.

  DW – Waren er meerdere dekken, zoals, kon je van de ene verdieping naar de andere gaan?

  CG – Ja, er waren meerdere dekken.

  DW – Herinner je je hoeveel dekken?

  CG – Ik bleef voornamelijk binnen vier dekken, maar ik geloof dat er tenminste negen waren.

  DW – Hadden ze een specifieke classificatie, zoals een naam voor elk dek?

  CG – Ja, ze hadden bestemmingen voor elk gebied. Er was een ‘level 1’, dan het streepje (-), ze noemden het een ‘tack’, zoals “1 tack A” (1-A), “1 tack B” (1-B).

  DW – Waren er gebieden die een kleurencode hadden? Zoals, dat de muren er op een bepaalde manier uitzagen waardoor je wist waar je was?

  CG – Wel, iets dat populair was waren de gekleurde lijnen op de vloer die je leidden. Maar over het algemeen wist je goed waar je naar toe ging door de aanduiding van het nummer op de deur.

  DW – Je hebt gezegd dat de Alliantie van plan is om deze technologie aan de mensheid te overhandigen zodra we door de openbaarmaking gaan.

  CG – Ja, dat is het plan. Nadat er volledige openbaarheid is, en nadat we door het proces zijn gegaan van de volledige openbaarmaking van informatie, en voorbij welke rechtszaken nodig zijn en psychologisch het proces verwerken, dan zullen al deze technologieën naar de mensheid worden gebracht om in basis onze levens te veranderen: van ons als schuldslaven die elke dag werken, acht of negen uur per dag, om de huur te betalen, en dan een paar uur TV kijken, te gaan slapen, en dat elke dag te herhalen, naar een totaal ander soort leven.

  DW – Wie besluit wie de ruimte in kan gaan? Zullen er enige restricties zijn op wie daar naar toe mag?

  CG – Ik heb geen idee hoe dat gaat uitwerken. Ik weet dat verondersteld wordt dat het een soort als Star Trek civilisatie gaat worden. Ik weet dat er uiteindelijk toerisme zal zijn naar veel plekken in het zonnestelsel. En er zullen veel nieuwe soorten van carrières zijn voor de mensen.

  DW – Denk jij dat er genoeg schepen zijn waardoor veel mensen vrij snel kunnen gaan als zij dat willen, als alles in openbaarheid is?

  CG – Ik denk het. Ja, ik denk dat er al genoeg voertuigen zijn gemaakt die we zouden kunnen gebruiken voor niet-militaire doeleinden.

  DW – Wel, dit was ongelooflijk. Dus opnieuw wil ik je bedanken dat je hier bent, en ik dank u voor het kijken. Als je begint deze specifieke details te krijgen … je kunt snel genoeg zien of mensen liegen. Ze beginnen te aarzelen, en hun lichaamstaal verandert. En ik heb al zo’n lange tijd met jou hierover gepraat, en elke keer als ik deze vragen stel leer ik nieuwe dingen. En ik ben ervan overtuigd dat wat je ons vertelt ook met je is gebeurt. Ik denk dat er extensieve bewijzen zijn, gebaseerd op hoe het overeen komt met al het andere. Dus opnieuw, ik zie jou als een held omdat je naar voren bent gekomen, en ik wil je echt bedanken voor jouw service aan de mensheid door dit te doen.

 11. Wow, dat is een artikel op zich 🙂

  Corey Goode ken ik niet eerlijk gezegd. David Wilcock wel. En eerlijk gesegd heb ik op ‘t moment niet veel met David Wilcock. Hij heeft vast en zeker de juiste intenties, maar laat zich te vaak beetnemen door zogenaamd goede buitenaardsen. Het blue avian verhaal ken ik een beetje, dus kan er niet te veel over zeggen of over concluderen, dan speculeer ik ook maar er op los als ik dat zou doen. Ik heb wel laatst een heel erg interessant interview op Project Camelot gehoord, wat ik op mijn eigen site heb geplaatst, dat gaat om een illuminati insider, die door mijn bullshitfilter heenkwam (en dat gebeurd maar sporadisch met al die zogenaamde klokkenluiders). Deze insider komt met veel onthullingen, onder andere over de reuzen die op Aarde hebben geleefd en nog steeds leven, maar nu gevangen zitten in gevangeniscomplexen van de elite. Hij gaat in dat interview ook in op de Blue Avians, en hij zegt dat Corey Goode en David Wilcock beetgenomen zijn door een ras wat zich anders voordoet dan ze in werkelijkheid zijn. Maar goed dat is zijn mening versus de mening van Goode en Wilcock. Wie er gelijk heeft? Ik weet het niet, ik voel dat Goode en Wilcock weer eens beetenomen zijn, in het geval van Wilcock gebeurd dat maar al te vaak, hij heeft veel kennis uit zijn hoofd geleerd, maar is wel een beetje heel erg naief als je het mij vraagt…

  anyway, hier is de link naar dat interview waar ik hierboven over spreek: http://indigorevolution.nl/Project-Camelot-Onthullingen-van-een-Illuminati-insider.html

 12. Freeman schreef:

  Ik heb sowieso al de gedachte dat na het “goude tijdperk” de misleidende media/mediums van die tijd al zeer actief waren om het zo maar te zeggen en dat is na mijn mening tot op de dag van vandaag blijven zegevieren. Heel veel dingen kunnen boven komen drijven uit lang vervlogen tijden, waargebeurd overigens, maar toch een verdraaiing van de feiten zijn die toen gangbaar was. Daarbij kan door contact te hebben met een geniale geest (maar een door en door verrotte zieletoestand) van een mens die ooit geleefd heeft en huist rond deze planeet (waar veel evil-spirits huizen, zoals demons en archonten), heel wat informatie worden doorgespeeld die uiterst misleidend kunnen zijn, maar wel voor een technologische-revolutie kunnen zorgen en in eerste instantie het een vooruyitgang lijkt voor de mensheid.

  Ons lichtbewustzijn en reincarnerende essentie is sowieso niet zuiver, heel wat onzuiverheden kleven er aan, des te verstoorder trouwens, hoe groter de kans dat een mens te kampen zal krijgen met psychische klachten. We zijn natuurlijk ook opgebouwd uit erfelijk-DNA-materiaal van voorouders en tot recente ouders en dat zal ook zeker negatieve belastingen met zich mee kunnen brengen (epigenetische-belasting) en niet alle informatie hoeft betrekking te hebben op onze voorgaande levens, het kan ook over andere zielen gaan waarvan wij informatie hebben opgeslagen in ons DNA, juist vanuit de opgeslagen informatie van het astrale-lichaam van waaruit het fysieke lichaam is opgebouwd en in stand wordt gehouden.

  1 ding is zeker, hoe zuiverder wij worden, hoe zuiverder de informatie die tot ons komt en bij ons naar boven komt. Het is voor de gemiddelde mens momenteel moeilijk een relatie te leggen met de lichtwereld-bewustzijn en reservoir van zuivere waarheid en informatie. Uit die lichtwereld komen wij oorspronkelijk ook vandaan en zullen er ook in terugkeren als de grote kosmische ronde is afgerond.

  Het is zaak om boven alle huizen uit te stijgen, want als astrologie een “geloofssysteem” wordt in plaats van wetenschap, in de wetenschap van waaruit je verder moet evolueren, is de kans groot dat door dwaalleringen daar omtrent de polarisatie hier op aarde er niet minder om zal worden.

 13. boterbloem schreef:

  Mickey ..ben jij ook bekend met Black Goo ?

  https://www.youtube.com/watch?v=ohx7bSeD5bQ

  Bijna niet te geloven , ..

 14. Nexus schreef:

  Het doel van het Saturnus experiment, ( CERN ) is onze zusterplaneet vinden, een tweede Aarde. Alles komt in tweeën. Dat is ze destijds niet gelukt en ik weet zeker dat het ze deze keer ook niet gaat lukken.

  Verbazend is trouwens ook de synchroniteit in berichten. Momenteel hebben wij de Holografische onthulling weer van stal gehaald omdat wij de volgende week met een reeks nieuwe artikelen hierover gaan komen. Daarin komt ook de Saturnuscult voorbij en de wellicht grootste verdraaiing door hen die weten, nml. dat wij allen Luciferiaans zijn en dat Lucifer niet een afvallige is maar de kracht ( el-ectron ) die licht bracht in de duisterheid.

  Duivel, satan, baphomet, allemaal onzin van zieke geesten die de mensheid onder controle willen houden en ver vandaan van hun echte capaciteit. Wij zijn de goden, wij hebben scheppende macht, deze wordt alleen behoorlijk misbruikt door de elite die dit weten en via de gecontroleerde media ons laten uitvoeren wat zij graag zien.

  Daarom blijf ik hameren op de positiviteit van onze gedachten. Wij laten het slechte nieuws zien maar wel met de bedoeling dat mensen daar slimmer van worden en het omdraaien als eigenschap gaan zien van entiteiten die veel minder machtig zijn dan wij, alleen zo slim zijn geweest zich te organiseren, en dat al vele duizenden jaren!

 15. Nexus schreef:

  OOk reïncarnatie is een val. Althans, in mijn visie.

  Een esotherische val. Ook dat gebied hebben ze (nog) onder controle.

 16. Freeman schreef:

  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/van-reincarnatie-naar-zielen-vangnet/comment-page-2/.. geen reincarnatie van zelf kiezen waar we opnieuw geboren willen worden.. maar een vangnet van zielen..zou kunnen, dat gevoel heb ik wel een tijdje heel sterk en de maan speelt daar waarschijnlijk ook een rol in..

 17. Die theorie ken ik, en daar heb ik in een artikel op gereageerd http://indigorevolution.nl/Is-de-Aarde-een-gevangenis-en-de-Matrix-een-zielen-vangnet.html
  Ik zie het ietwat anders laat maar zeggen…. 🙂

 18. Half half mee bekend, nog niet de video gezien maar ik ken de theorie een beetje, ik kan er niet over oordelen want ik moet het nog bekijken, Martin heeft er een aantal weken terug een artikel over geschreven op deze site http://www.beyondthematrix.nl/2015/08/29/black-goo-chemtrails-nanotechnologie-meer-details/

 19. Bas0570 schreef:

  We moeten onzelf niet te druk maken over de mind matrix, dit esentieel voor de ontwikkeling van onze echte ziel. Wij hebben in onze lichttoestand hierzelf voor gekozen om de matrix te betreden voor dit pad om jezelf op kosmisch vlak verder te ontwikkelen. De ervaringen in de (deze) matrix zijn bepalend voor je hogere ik. Slaag je niet of je pleegt b.v. zelfmoord is het over en uit ook voor je lichtziel.
  Heel kort door de bocht zitten we nu in de brugklas, red je dit ga je terug naar de cloud en krijg je de keuze om te connecten/reincarneren met weer een hoger bewustzijn c.q. vlak waardoor je lichtwezen weer verder ontwikkeld.
  Er is iets wat ons connect met ons lichaam, sillica maan enz. Zou een hele goede verklaring zijn, hoe wij vanuit de cloud zeg maar in connectie staan met onze mind. De maan als de wifi repeater, ja dat past wel in mijn puzzel.
  Die cloud, dat is in mijn onderzoek hetzelfde wat gelovigen noemen als god/hemel hoe je het ook wilt noemen. Goden of int. Dimensionale wezens zijn niets anders dan verder geicarneerde zielen die allang hebben meegmaakt wat wij nu doorstaan.
  Ik denk/hoop overigens wel dat wij als complete maatschappij nu op het punt staan om in dit leven/lichaam als mensheid een hoger vlak gaan bereiken en dat we dit bewust gaan meemaken in onze dimensie. Want zoals de wereld nu in elkaar steekt word niemand vrolijk van, behalve de heersende elite die er schromelijk gebruik van maakt en een geldslaaf maatschappij van creëren voor hun eigen gewin.

  Zelf heb ik een paar jaar geleden een zwaar ongeluk gehad waarmee ik enkele uren in coma heb gelegen. In die tijd heb ik mezelf op de OK zien liggen Ikkan nog alles vertellen wat, ze met me deden en zag een soort licht waarnaar ik naartoe te ging. Ik kwam in een ruimte met een entiteit waar ik enkele vragen kon stellen en mij vertelde dat ik er zelf voor dit pad had gekozen en mijn tijd moest uitzingen dat ik me niks meer zou herinneren . Een paar dagen ebte toch alles weer naar boven. Toen begon bij mij een lampje te branden in wtf leef ik momenteel?
  Dit was het begin van mijn zoektocht.
  We zijn hier als mind om wat te leren blijkbaar waar we zelf voor hebben gekozen, dus we hebben geen andere keus om dit uit te zitten. Het zou wel leuk zijn als er eens wat anders gebeurt in de martix, aliens nwo of whatever want deze saaie geldslaven maatschappij heb ik nu ook wel gezien….

 20. Freeman schreef:

  Ja en dat licht is nou juist het probleem gepaard gaande met de vrijwillige “reincarnatie” theorie en het chakrasysteem die alom in new-age-kringen verkondigt wordt (de gevangenis van de archonten “gij zijt stof en zult WEDERKEREN tot stof”.. de lichtmens staat boven de illusionaire duale “destructieve entropissche” matrix-universum, met instemming van de lichtwereld is de fout van moeder Sofia niet ongedaan gemaakt, mede daarom zijn wij hier, om de fout van onze moeder te herstellen en terug te keren naar onze huizen (niet te verwarren met de 12 huizen van de archonten).

 21. Freeman schreef:

  Kortom er valt in het universum (dit is de hel) “niets” te leren voor de lichtziel-mens,dan enkel de simulatie-werkelijkheid der Archonten te ontvluchten (hoe meer we loslaten van de Archonten, hoe vrijer ons lichtbewustzijn wordt) en ons niet te laten lenen om als hun bouwers te fungeren. Het enige wat ons kan overkomen is dat we “geloven” in de spirituele (materialistische) (d)evolutie van de Archonten die ons enkel willen gebruiken als mede-bouwers van hun “kunstmatige” matrix-universum om te kunnen overleven in hun universum die door het licht van moeder Sofia in stand wordt gehouden, enkel en alleen om de “ware lichtmens” te gunnen terug te keren richting hun woonplaatsen in de werelden van zuiver licht (astrale domein behoort de Archonten).

 22. Freeman schreef:

  Want de Archonten zeggen “gij zijt (sterren) stof en zult “wederkeren” tot (sterrren) stof, zij liegen en hopen daarmee dat hun sterren (stof) creaties niet achter hun “ware” essentie komen.

 23. boterbloem schreef:

  Nog even over het aspect Silicumdioxide hierboven in Mickey zijn schrijven vermeld .
  Silicum , Silicea = Kiezelaarde .

  Normaal gesproken heeft de inwendige mens daar ongeveer een theelepeltje aan hoeveelheid in zich .
  Maar door het voedselarme Supermarkt producten eten wat de meeste volwassenen en kinderen dagelijks tot zich nemen , schijnen we daar toch tekorten in te hebben.
  Om dat zo af en toe eens aan te vullen neem ik zelf zo om de dag een theelepeltje kiezelaarde .
  Men kan het in elke drogisterij kopen.
  Hier op internet dus ook ;

  https://www.deonlinedrogist.nl/salus-terra-silicea-kiezelaarde-poeder-200gr-p-20220.html?cross=0&gclid=CKDXqfzikcgCFRATGwodaicHRA

  Het beste is om geen Silicum tabletten te nemen omdat ze in de tabletvorm weer vreemde stofjes toegevoegd hebben .
  Dus men neme de pure Poedervorm , dus deze ;

  https://www.webvitaal.nl/CatalogProductDetail?
  product=6517&gclid=CMSMpu3ikcgCFaoEwwodQS4ACQ

  Hopelijk er iemand in gezondheid mee van dienst te zijn geweest

 24. AntiSoof schreef:

  En ergens denk ik ook dat alles goed is zoals het is. En spel. Maar dan wel vreselijk reëel. Innerlijk weten? Ik weet weinig dan. Mijn innerlijk weten brengt mij naar de kleutertijd. Toen was er alleen maar goedheid, aandacht en verder niets. Die staat van zijn mis ik nog het meest. Die onschuldige onwetendheid en liefdevolle aandacht die ik toen genoot. En nu? Nu wordt ik als een soort ‘vader’ gezien.
  Vader. Met kinderen. En die kinderen zien de realiteit niet. Omdat ze nog zo onervaren zijn. De ogen zijn nog niet geopend. En als ik dan als vader zeg ‘luister naar mij’, dan kijken ze me aan met ogen van ‘waar heb jij het over?’, ‘zeikerd’. Of zoiets. Dát is een probleem, dat de kinderen niet meer in de vader geloven. Dat is véél dichterbij dan de filosofieën over de maan.

 25. ZerotheHero schreef:

  http://redefininggod.com/2015/01/a-rats-nest-full-of-brown-pellets-cointelpro-leo-wanta-benjamin-fulford-and-david-wilcock/

  “So according to Fulford/Wilcock, Wanta’s BS is real, he used to work for the Illuminati, and he broke ranks with them at some point (so he is a “good guy” now). In upcoming entries on Leo Wanta and Veterans Today, I’ll show why this is all nonsense meant to sow confusion and promote acceptance of the (very unified) Illuminati’s multilateral/multipolar NWO.”

  http://redefininggod.com/2014/12/what-is-jordan-maxwells-role-in-the-new-world-order-rollout/

  “So with these two questionable characters (Cassidy and Wilcock) being in on the interview, I asked myself a question: “What disinformation is Jordan Maxwell knowingly or unknowingly passing along that makes them such big fans of his?” You needn’t listen longer than a few minutes into the interview to find out: he is promoting the “good alien versus bad alien” dialectic.”

  “So the public promotion of a supposed war between “good aliens” and “bad aliens” is what Jordan Maxwell, Kerry Cassidy, David Wilcock, and Gordon Duff all have in common. They are saying that there are bad aliens (reptilians) who are working in league with the US government and have taken control of the Western governments and Israel, and that they are fighting against good aliens (humanoids) who have taken up with the BRICS powers. Supposedly, these good aliens are our original creators (the Anunnaki/Elohim), and they are working with the BRICS to take the planet back from the bad guys and bring us “truth, justice, and the globalist way.”

  Needless to say, this is all a gigantic lie. Even if ET/EDs really are on Earth, historical accounts suggest they have the ability to appear to us in any form they wish (human, reptilian, angelic, demonic, etc.). So to create an “alien” dialectic conflict, all they have to do is appear on one side of the planet as benevolent-looking humans while appearing on the other side as malevolent-looking reptilians. With their supposed ability to shapeshift, they could pose as any number of “alien factions” to support whatever agenda they are implementing at any particular place and time.

  As I’ve painstakingly shown in previous entries, it was not “good aliens” who built up the BRICS over the past few decades; it was the Illuminati. And the Illuminati (also know as the “Dragons”) openly proclaim to be the bloodline descendants of Anunnaki who mated with humans, so is it any surprise that they are presenting us with a narrative that makes the Anunnaki slavemasters look like the good guys?

  (By the way, Jordan Maxwell often tells a story that he had a girlfriend whose father was an alien who had mated with a human wife. So who is leading him around by the nose, really?)”

  “After examining the globalist-controlled part of the alternative media for the last few years,
  I’ve noticed an interconnected web of deceit that serves the rollout of the Rockefeller-planned, BRICS-fronted New World Order and the Vatican/Rockefeller-backed “good Anunnaki” narrative. If you examine the following figures, you will find all sorts of connections amongst them. They work together to promote each other’s information in what I’ve previously called “one giant circle-jerk of fraud.” This is the core of the network:

  > The Veterans Today associates (Gordon Duff, Preston James, Leo Wanta, Jeff Rense, Benjamin Fulford, etc.)
  > PressTV (heavily connected)
  > RT (lightly connected)
  > Kerry Cassidy
  > The “White Hats”
  > David Wilcock
  > Drake
  > Neil Keenan
  > and many more lesser known names

  If I ever get the time, I’ll prepare an entry that shows all the interconnections, but you don’t have to wait for me. Just click on the “Veterans Today associates” link to get a good start, then begin searching on the others’ sites for the names I listed to see how they support each other’s very dubious information. It is an integrated disinformation network whose goal is to get you to accept the BRICS NWO and the “good aliens.””

  David Wilcock is pure disinfo en boterbloem is door hem in de maling genomen.

 26. ZerotheHero schreef:

  Goed stuk met punten waar ik zelf regelmatig ook over denk. We worden inderdaad vaak aangepraat dat de situatie hopeloos is dus accepteer hem dan maar. In mijn ogen klopt daar natuurlijk ook helemaal niks van.

 27. boterbloem schreef:

  ZerotheZero

  Eh..ik ben niet in de maling genomen.
  Vele mensen zijn in deze tijdspanne op zoek naar enige waarheden.
  Mijn vraag hierboven aan Mickey was dan ook , wat HIJ van het interview vond,
  betreffende,, het verhaal ” van Corey Goode !

 28. leeuw schreef:

  Bommen gooien om water te zoeken is wel heel bizar he!
  wat is er echt aan de hand vraag je dan toch af

  http://spotlight.excite.nl/maan-succesvol-gebombardeerd-door-nasa-N1766.html

  Bizar dit wat hier staat en dan denk ik er is oorlog aan de hand en dan de vraag met wie?

  http://www.wiki.onweer-online.nl/forum/topic/42470/de-maan-wordt-nog-geregeld-gebombardeerd/

  Hieronder is de info weggehaald en denk door google

  http://worldunity.me/china-geeft-beeldmateriaal-vrij-van-buitenaardse-bases-op-de-maan/

 29. leeuw schreef:

  Hoi zijn jullie nu ook wakker nu om naar de maan te kijken?
  Het is vreemd om te zien deze maan, dadelijk de kinderen wakker maken zodat ze het ook kunnen zien.

 30. Mirjam schreef:

  In het gesprek tussen George Kavassilas en Michelle Slayter in onderstaand filmpje wordt er (o.a.) ook informatie gedeeld over de maan en hoe deze onze levens en emoties/minds beïnvloedt… een mooie aanvulling op dit informatieve artikel van Micky

  https://www.youtube.com/watch?v=x4BTI3Vq53E

 31. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Kan iemand mij vertellen hoe warm het volgens de NASA is op de maan ?

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten