De matrix en het ego – deel 2 van 3

Filed in RENÉ VAN DAATSELAAR by on 23 januari 2017

Matrix Ego Persona

U hebt hoogstwaarschijnlijk nooit op school geleerd dat het financiële systeem in de westerse wereld wordt beheerd en beheerst door de bankiers. Het bankwezen is niets anders dan een bedrijf, zoals het cafetaria op de hoek een bedrijf is. Bankiers gebruiken hun bedrijf om mensen te bestelen en kapot te maken. Bankiers zijn zware en gewetenloze misdadigers. Een logische vraag zou kunnen zijn, waarom de leerplichtigen dit niet op school hebben geleerd. Het antwoord is, dat leerplichtige mensen de meest essentiële zaken niet op school geleerd wordt. Wat betreft het financiële systeem, wordt leerplichtigen op school geleerd met geld te rekenen. Daarbij dienen leerplichtigen economische vraagstukken en (onzinnige) economische modellen te begrijpen. De economie zou zijn gebaseerd op ‘marktwerking ten gevolge van vraag’, aanbod, schaarste en overvloed. Dat markten volledig door de bankiers worden gemanipuleerd, behoort niet tot de vanuit overheidswege voorgeschreven leerstof. In de economie wordt nagenoeg alles in fiatgeld (geld zonder intrinsieke waarde) uitgedrukt. De basis voor het begrip economie is dus ‘nep geld’ en ‘misdadig gemanipuleer door bankiers’. Het is volslagen onzinnig om op dit losse zand, dat ook nog eens tot op het bot verrot is, een zogenaamde economische wetenschap te bouwen. Het begrip economie is dan ook volslagen onzinnig, net zoals het onzinnig is om de welvaart van mensen in economische begrippen uit te drukken!

Omdat de basis niet deugt, is eigenlijk nagenoeg alle algemeen aanvaarde wetenschap en kennis die u op school hebt geleerd onzinnig of zelfs een leugen. Deze algemeen aanvaarde kijk op de wereld wordt in de maatschappij door de eveneens algemeen aanvaarde kanalen ondersteund. Het heeft namelijk geen zin om leugens in het onderwijssysteem te verkondigen als bijvoorbeeld de media deze leugens niet bevestigen. We zien dan ook regelmatig zogenaamde hoog opgeleide “deskundigen” met prachtige titels in de media verschijnen om de leugens in stand te houden of om gecontroleerd leugens te vertellen om eventuele schade te beperken. Het gehele algemeen aanvaarde beeld van de huidige maatschappij wordt al generaties lang door de aristocratie gecontroleerd. Mensen mogen niet zomaar alle beroepen uitoefenen en dienen eerst te bewijzen dat zij zich de algemeen aanvaarde kennis en inzichten eigen hebben gemaakt, eer ze toestemming krijgen om onder bepaalde voorwaarden hun beroep te mogen uitoefenen. Het uitoefenen van beroepen wordt mensen moeilijk tot onmogelijk gemaakt, indien deze beroepen niet tot de algemeen aanvaarde wetenschap behoren en/of gevaar opleveren voor de machtspositie van de aristocratie.

Sommige mensen lijken wellicht heel eigenwijs, maar zijn misschien sterker dan de mensen die behoren tot de massa en hebben juist een sterke drang om tot bloei te komen. Deze mensen zijn mogelijk juist meer wakker dan de mensen die behoren tot de massa. Deze mensen durven de algemeen aanvaarde gebaande paden te verlaten op zoek naar alternatieven. Zij kunnen hier waarschijnlijk juist toe besluiten omdat zij hun hart durven te volgen. Tot deze mensen behoren wellicht ook diegenen die op zoek gaan naar alternatieve waarheden, inzichten en manieren om hun leven in te richten. Deze “waarheidszoekers” duiden de algemeen aanvaarde werkelijkheid dikwijls aan met het Engelse woord “mainstream”. Volgens een Japans gezegde gaan alleen dode vissen met de stroom mee. Veruit de meeste mensen in onze maatschappij gedragen zich als dode vissen en gaan om die reden vanaf de wieg tot het graf met de stroom mee. Daarentegen hebben de waarheidszoekers met een levendiger bewustzijn ergens in de gaten dat zij bij de bok worden genomen. Deze waarheidszoekers voelen zich niet meer thuis in de kudde makke en zielloze schapen die zich gedwee laten manipuleren. Deze waarheidszoekers zijn vaak op zoek naar een werkelijkheid of wereld die beter bij hen past. Omdat deze waarheidszoekers de mainstream “werkelijkheid” min of meer de rug toekeren, brengt dit dikwijls problemen met zich mee.

Sinds enkele jaren beginnen steeds meer slapende mensen uit de massa langzaam wakker te worden en beginnen ze vraagtekens te plaatsen bij wat zij in hun leven voor vanzelfsprekend en/of waar hebben aangenomen. Deze ontwakende mensen beginnen door te krijgen dat zij nagenoeg volledig worden geleefd en dat wel erg veel zaken niet kloppen. De aristocratie probeert dit ontwaken op alle mogelijke manieren tegen te gaan. De aristocratie heeft dan ook zelf alternatieve media in het leven geroepen, die de schijn van oppositie moeten voeren. Deze gecontroleerde oppositie geeft geleidelijk aan diverse geheimen prijs om waarheidszoekers te lokken, maar waar het echt om gaat zal nooit worden prijsgegeven. Bovendien worden deze waarheidszoekers waar mogelijk met verkeerde informatie het bos in gestuurd. Hiermee probeert de aristocratie te bewerkstelligen, dat vooral aspirant waarheidszoekers onderling verdeeld zijn, de waarheid voorlopig niet zullen ontdekken en wellicht hun zoektocht naar de waarheid opgeven. Tevens probeert de aristocratie alle alternatieve media over één kam te scheren, dus ook de oprechte alternatieve media, die niet onder de controle staan van de aristocratie. Dit doen zij door waarheidszoekers belachelijk te maken, middels beeldvorming zijnde dat zij onzinnige theorieën zouden aanhangen. Een voorbeeld hiervan is de ‘platte aarde theorie‘. Deze onzinnige theorie bevestigt hoe makkelijk mensen te manipuleren zijn en van jongs af aan nooit geleerd hebben zelfstandig na te denken. Zolang de schapen als zielloze zombies door het systeem worden geleefd, zullen ze zonder nadenken de “complotgekken” belachelijk maken.

Het is niet de bedoeling om middels dit artikel een poging te doen alle leugens in onze maatschappij te weerleggen. Toch wil ik enkele opmerkingen plaatsen aangaande de wijze waarop de leugens over het hoofd worden gezien of door de massa zelfs worden geaccepteerd. Net als bij het vak economie of economische wetenschappen worden bij de meeste andere vakgebieden op het eerste gezicht kloppende theorieën verkondigd, die bij nader inzien fundamenteel zijn gebouwd op los zand. Zo lijkt ook de mainstream geschiedenis een leugen te zijn. Hiervoor hoeft men alleen maar de bekende archeologische sites over de gehele wereld te bekijken. De manier waarop intelligente wezens wereldwijd ergens in het verleden bouwkundige prestaties hebben verricht, zou anno 2016 nog een hele uitdaging zijn. Dat mensen vanuit in holen wonende jagers en verzamelaars geleidelijk aan zijn geëvolueerd tot waar we nu staan, klopt dan ook van geen kant. Onze bouwkundigen kunnen de eigenschappen van het moderne beton nog altijd niet evenaren met het beton van de Romeinse beschaving. Daarbij zijn wereldwijd vele voorwerpen (artefacten) gevonden, die niet passen in het mainstream plaatje en daarom maar worden genegeerd. Het lijkt zo te zijn dat de aristocratie voorwerpen verborgen houdt en vernietigt, die niet passen binnen de mainstream geschiedenis, zoals die het volk in hapklare brokken wordt voorgeschoteld. De privé bibliotheek van de paus in het Vaticaan is niet voor niets privé. Wat zou het Vaticaan nog meer verbergen?

Ikzelf ben waarschijnlijk net als u als kind onderhavig geweest aan de leerplicht en werd daarom door mijn ouders braaf naar school gestuurd. Pas jaren later begon ik te begrijpen, dat het onderwijssysteem niet ten doel heeft dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en als volwassene voor zichzelf kunnen zorgen. Daarentegen wordt het kind op school geleerd dat het zich gedurende zijn/haar leven door het systeem moet laten leven; braaf een autoriteit moet gehoorzamen en dat het niet buiten de gestelde kaders denkt. Wanneer een kind op school niet doet wat er van hem/haar verwacht wordt, komt het kind in de problemen. Het gevolg is dat kinderen qua levensinvulling volledig worden gedomineerd door het schoolsysteem en de massa braaf de autoriteit die voor de klas staat gehoorzaamt. Gezonde kinderen zullen doorgaans proberen problemen te voorkomen. Natuurlijk wordt er het een en ander door pubers uitgeprobeerd (vooral in de pubertijd), maar dit hoeft geen belemmering te zijn in het leertraject op school. Kinderen die op school goed kunnen leren worden door de meerderheid nog altijd als intelligent beschouwd. Daarbij wordt het ego van deze zogenaamde intelligente kinderen gevoed door de hoge beoordelingen die zij krijgen ten opzichte van andere kinderen. Die andere kinderen zijn zogenaamd minder intelligent of misschien zelfs dom.

Er wordt kinderen op school geleerd dat competitie goed is voor de technologische ontwikkelingen en de economie. Ook dit is in feite gebaseerd op een grote leugen. Competitie kan leuk zijn bij sport en spel, maar is verder altijd desastreus voor de mensheid en alles wat op aarde leeft. Als vroege tiener wist ik al dat ik werktuigbouwkunde wilde gaan studeren. In tegenstelling tot veel tieners om mij heen was ik niet bezig met het uitzoeken van een studie om op latere leeftijd zo veel mogelijk geld te kunnen verdienen, maar wilde ik als volwassene iets gaan doen wat ik leuk vond. Ik vond het prachtig om te spelen met mijn ruimtelijk inzicht en creativiteit om zodoende mooie machines of gebruiksvoorwerpen te ontwerpen. Tijdens mijn loopbaan kwam ik er al snel achter dat juist de narcistische ego’s en psychopaten belangrijke posities hadden weten te bemachtigen in onze zogenaamde beschaafde maatschappij. Dit gold ook voor de managementposities binnen de vele bedrijven waar ik heb gewerkt. Deze van binnen zo onzekere mensen waren continu bezig met het hogerop komen in de hiërarchische piramide en het behartigen van hun eigen belangen. Om dit te bereiken, deinsden zij er niet voor terug dit te doen over de rug van anderen. In diverse gevallen heb ik zelfs moeten constateren dat het juist de managers waren, die er voor zorgden dat complete afdelingen slecht functioneerden en dat daar het hele bedrijf onder leed. Deze zielloze managers hadden het liefst makke en gehoorzame schapen onder zich, omdat deze zombies braaf deden wat hun werd opgedragen en geen gevaar waren voor de positie van de manager.

Ik heb gedurende mijn loopbaan vele zogenaamde ontwikkelaars op technisch gebied ontmoet, maar heb helaas moeten constateren dat echte ontwikkelaars zeer schaars zijn. Zelf herken ik de echte ontwikkelaars heel snel, omdat ik er zelf eentje ben. Een echte ontwikkelaar, ontwerper of kunstenaar is geen slapend schaap. Deze mensen zitten vol leven. Bovendien zijn zij zeer kritisch en durven zij kritiek te uiten. Niet met het doel iemand te kleineren, maar omdat ze nu eenmaal kritisch zijn. Deze mensen willen spelen met hun energie, creativiteit en talenten. Zij hebben geen behoefte om de baas te spelen over andere mensen en zullen derhalve geen manager of baas willen worden. Omdat deze mensen vol energie zitten en vaak zichzelf durven zijn, komen ze vaak gek over bij de slapende schapen, die zich gedragen “zoals het hoort”. Er zijn maar zeer weinig bedrijven waarbij de directie dit begrijpt en mocht de directie het wel begrijpen, dan is het maar de vraag of ze het voor elkaar krijgen een goed functionerende afdeling te krijgen waar mooie producten worden ontwikkeld. Waarom vertel ik u dit?

Getalenteerde en bevlogen mensen kom je in nagenoeg alle vakgebieden tegen. Mijn ervaring is, dat deze bevlogen mensen helemaal leven voor hun hobby, waar zij met een beetje geluk hun werk van hebben weten te maken. Hoewel deze mensen ook niet geheel vrij zijn van hun ego, zijn deze mensen nagenoeg niet geïnteresseerd in competitie en delen dan ook graag hun bevindingen met anderen. Helaas dienen ook deze mensen zich te conformeren aan het systeem, waarbij zij zich aan vele regels moeten houden en voor hun inkomen moeten zorgen. In het huidige westerse kapitalistische systeem zullen ze daardoor de competitie met elkaar aangaan. Deze concurrentie begint vaak bij het solliciteren naar een baan. Als men dan ten koste van anderen een baan heeft weten te bemachtigen, is men als werknemer terug te vinden bij bedrijven die tegen elkaar concurreren. De waarheid is, dat deze getalenteerde en bevlogen mensen helemaal geen competitie nodig hebben om de huidige technologische ontwikkelingen te bewerkstelligen, omdat zij vanuit zichzelf gedreven zijn. De technologische ontwikkelingen zouden veel beter op elkaar afgestemd zijn en sneller verlopen, indien deze mensen met elkaar zouden samenwerken. Dit model wordt ook bevestigd door de acties van de aristocratie zelf, omdat zij de laatste jaren in sneltreinvaart bedrijven opkopen en daarmee afdelingen van verschillende bedrijven bij elkaar voegen, die voorheen tegen elkaar concurreerden. Niet alleen verdwijnt daarmee de concurrentie, maar ook de keuzevrijheid van de consument, die nooit de kans kreeg onafhankelijk van het systeem te zijn. Het is dan ook klaarblijkelijk een leugen, dat kinderen op school nog altijd wordt geleerd dat concurrentie goed is voor de samenleving en de economie.

Het systeem waar de westerse mens in leeft, is enkel ontworpen om mensen uit het volk tegen elkaar uit te spelen en te laten concurreren met elkaar. Het gevolg is dat mensen nauwelijks samenwerken. Bij dit systeem of spel wordt de verdeel en heers tactiek door de aristocratie bedacht en bij het volk opgelegd via het continu invoeren van nieuwe wetten. Deze wetten zijn niets anders dan de spelregels van een ratrace, waarbij de aristocraten genoegzaam vanuit hun gecentraliseerde machtsposities toekijken hoe het volk onderling vecht voor een positie in het systeem waar zij nooit om hebben gevraagd. Er is u waarschijnlijk in uw jeugd vele malen gevraagd wat u later wilde worden. Hiermee werd u gevraagd welke rol of functie u in het systeem u wilde gaan vervullen. Waarschijnlijk is u in uw jeugd nooit gevraagd of u het eens was met het systeem, dat u met de paplepel werd ingegoten.

Ook al hebben mensen nooit om het huidige systeem gevraagd, toch doen zij er nagenoeg allemaal aan mee. Daklozen en mensen in achterstandswijken accepteren massaal het oneerlijke systeem. Des te verder een individu het heeft geschopt in het hiërarchische systeem, des te meer dit individu bijdraagt aan het in slavernij houden van zijn medemensen. Zowel de zogenaamde mislukkelingen als de succesvolle carrière tijgers werken er allen aan mee het systeem in stand te houden en werken daardoor in feite (in onwetendheid) gezamenlijk mee aan de vernietiging van de aarde en alles wat daarop leeft.

Gedeeld 84

Tags: , , , , ,

Comments (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Goed artikel Rene.
  idd, wij hebben allen te maken gehad met de basisschool-leerplicht. En daarna het verplichte voortgezet onderwijs.
  Dan krijg je te maken met de VERPLICHTE boekenlijst. Ik heb toen onder andere ‘1984’ van George Orwell gekozen.
  Wist ik veel. Ik dacht dat het geen kwaad kon om fictie te lezen.
  Ik ben natuurlijk tegen leerPLICHT, maar voor leerRECHT. Rechten worden door dictatoriale,repressieve regiems altijd heel subtiel verwisseld met plichten. En zo wordt je als kind/puber dus verplicht gehersenspoeld.

 2. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Helaas is vooral in Europese landen het gewoonterecht heel subtiel verdrongen door het wettenrecht. Eén van de strategische stappen om het gewoonterecht in de lage landen te ondermijnen en ongeloofwaardig te maken was de inzet van controlled opposition agent (agent in dienst van de verenigde nazi’s) Luca van Dinter. ikclaimmijnnaam.nl was een tool om de soevereine mens de nek om te draaien. Karel Bagchus was 100% zeker, één van de tiental ingehuurde acteurs om de soevereine mens te ontmoedigen. Michael Vitaliti en Bea van Kessel behoorden ook tot deze groep. De uithuiszetting Bea van K was een psy-op. (ontmoedigen van het claimen van je naam) De zich als imbeciel presenterende Nico van der Ham behoort zeer hoogstwaarschijnlijk ook tot deze groep. Check it out.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten