De vreedzame revolutie! (deel 2 van 2)

Filed in RENÉ VAN DAATSELAAR by on 17 april 2015

De industriële- en technologische revolutie is aan het volk verkocht als een sprookje; het leven van de mensen zou makkelijker worden en de mensen zouden meer vrijheden krijgen. Natuurlijk ben ik blij dat ik een wasmachine heb in “mijn” huis. Helaas werkt deze wasmachine niet, wanneer het elektriciteitsnet uitvalt of er geen water meer uit de kraan komt. Als ik in de winkel geen zeep meer kan kopen, wordt het ook vervelend. Voor het kunnen laten draaien van mijn wasmachine, ben ik afhankelijk van . . .

Dit artikel kunt u helemaal lezen als u lid bent. Dat kan al vanaf 2 euro per maand.

Een peiling van 21 mei jl. laat zien dat ruim 93% vindt dat de mainstream media onbetrouwbaar zijn. Vindt u het noodzakelijk dat een onafhankelijk kritisch geluid blijft bestaan? Word dan nu lid.

Wilt u lid worden, maar heeft u geen Paypal account, dan kunt u ook een maandelijks betaalprofiel instellen bij uw bank. Stuur vervolgens een email via het contactformulier om dit te bevestigen. De bankgegevens vindt u onder deze link.

Bent u al lid? Om in te loggen klikt u hier.

Bent u al donateur of lid en werkt uw toegang niet, stuur dan even een email via het contactformulier.

WORD-LID

Gedeeld 32

Tags:

About the Author ()

Op de lagere school diende ik op commando te lachen voor de schoolfotograaf en werkte hier niet echt aan mee. Op school kwam ik dikwijls in de problemen, omdat ik de opgedrongen inzichten en kennis wilde begrijpen. Helaas wordt tegenwoordig (net als vroeger) van een leerling verwacht, dat je van een autoriteit de te leren stof voor zoete koek aanneemt. Een leerling mag weliswaar kritisch zijn, maar dan wel binnen de door de autoriteit vastgestelde kaders. Naarmate ik ouder werd ging ik beter de leugens en het bedrog van zowel de maatschappij als van veel mensen om mij heen doorzien. Ik ontdekte dat in onze westerse beschaving liegen en vriendelijk lachen de norm was… en nog altijd is. Afhankelijk van de situatie dien je een masker op te zetten en een rol te spelen. Tot op de dag van vandaag weiger ik aan deze poppenkast mee te doen. Gelukkig sta ik niet alleen, maar ik behoor wel tot een zeer kleine club mensen. De huidige maatschappij wordt in stand gehouden, doordat de mensen voor zichzelf en de buitenwereld de schone schijn ophouden. De reden dat nagenoeg iedereen aan deze poppenkast meedoet is angst en onwetendheid. De mensen zijn bang hun verworven aanzien en positie in het systeem te verliezen. Ik heb deze angst niet meer en weet sinds enkele jaren mijn plek in het hiërarchische systeem waarop de westerse beschaving is gebouwd: ik ben een proletariër, dat zonder bezit is geboren. Mensen behorende tot het proletariaat kunnen het ver schoppen in de maatschappij, door zich braaf te gedragen zoals het systeem van hen verlangt. In deze doorgaans goed betaalde functies met hoog aanzien, gedragen de meeste proletariërs zich waar mogelijk zoals de ware machthebbers, de aristocratie. Deze carrière proletariërs zijn dan ook enkel bezig met hun eigen belangen en lappen daarbij diverse regels aan hun laars indien zij denken er mee weg te komen. Ik heb van jongs af aan spirituele ervaringen gehad. Pas vanaf mijn vierendertigste begon ik geleidelijk aan te begrijpen waarom deze ervaringen zo moeilijk te plaatsen waren. De mensheid op aarde wordt onderdrukt en de onderdrukker bevindt zich tussen de mensen. Nu ik weet dat de mensheid op aarde in een soort gevangenis leeft waarvan men de muren, de tralies en de bewakers niet kan zien, kan ik niet anders dan mijn medemens hierop te wijzen. Wanneer een kritieke massa mensen dit inzicht krijgt, zal de mensheid op aarde ontwaken en een ieder zijn werkelijke potentieel kunnen benutten.

Comments (13)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. bbbin3d schreef:

  Wat verwacht je nou, dat mensen gehoor gaan geven aan je oproep en kastanjes gaan zoeken in het bos met de kinderen en vervolgens zingend een hut gaan bouwen om de nacht in door te brengen?
  Hoe doe je het zelf? Ben jij al gestopt met huur betalen?

 2. Rene van Daatselaar schreef:

  Blijkbaar hebben ze in Venezuela geen kastanjebomen meer:
  [youtube http://www.youtube.com/watch?v=Lu4n9lhv6dY&w=560&h=315%5D
  [youtube http://www.youtube.com/watch?v=TJIjlitYRj8&w=560&h=315%5D

  Maarre… bbbin3d… Staat bbb voor 666?
  Ben jij 666 in 3D?

 3. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Ik denk dat bbbin3d een gameverslaafde is.
  Het spelletje waar hij waarschijnlijk verslaafd aan is heet: Brotherhood By Blood.

  ik vond de betekenis bij acronymfinder.com.

 4. loveguru schreef:

  Principe van eerlijke vraag en aanbod is misschien het antwoord.
  Het vraag en aanbod principe wordt nu misschien niet helemaal vrijdenkend en eerlijk beoefend.

  Simpelweg de huren niet meer betalen zal de maatschappij compleet ontwrichten en is naar mijn mening ook niet eerlijk.

  Geld creatie moet iig terug in handen van de bevolking en geld moet een goed onderbouwde onderliggende waarde hebben.

  Tevens vind ik dat mensen recht zouden moeten hebben op eigen grond en/of huis waarover geen belastingen over geheven moeten worden.
  Dit zodat mensen, bijvoorbeeld m.b.v. permacultuur, zelf bedruipend kunnen zijn en niet aan een te beknottend systeem moeten meewerken.

  Een systeem, en zeker iets met een gezamenlijk ruilmiddel, zal er naar mijn mening toch wel moeten blijven bestaan.

  Als niemand zou stelen zal dat eigenlijk al 99 procent van de problematiek uit de wereld helpen.
  Dan kom je automatisch uit op eerlijke handel wat leidt tot eerlijke verdeling.

  Als ik ergens tijdelijk wil wonen of werken of op vakantie wilt, dan ben ik best bereid om huur te betalen;)

  Niet meer stelen van elkaar is het antwoord. En als jij diegene die steelt helpt dan steel jij mee. Het is allemaal zo simpel, of toch weer niet))

  Wat is stelen?
  Wanneer steel ik eigenlijk?

  Eerlijkheid en simpelheid siert de mens.
  Wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet.

  Toffe site wordt dit dat voel ik gewoon aan!!!!

 5. Torah-Freeman schreef:

  De vraag is, willen/kunnen mensen/vrienden/familie in tijden van nood elkaar de helpende hand aanreiken? Zal er een beroep gedaan worden op naaste liefde? Kan men elkaar opvangen ect ect, allemaal deugden in tijden van nood, wat er in het hart woont, zal gedaan worden, anders zal men blijven kloppen bij de autoriteiten die tegen betaling bereid zijn de lasten te verlichten die ze vaak in de hand geholpen hebben, en zo melken ze het gros van de bevolking uit. In het Westen is de mens doorgaans arm van hard, een gesloten hand, is een gesloten hand.

  Het is de normaalste zaak dat mensen een eigen grond en huis hebben, onder de Heerschappij van de Hemel, zal dat dan ook ingevoerd worden. Het is nog een kwestie van tijd en de wereldbewoners van goede wil die uitzien naar de Heerschappij van de hemel zullen worden verlost en zelf er een aandeel in willen hebben door een radicale ommekeer in hun leven toe te passen als voorbereiding op de Heerschappij van de Hemel die met de minuut dichterbij komt. Elk systeem die geen rekening houdt met de Schepper zal geen stand houden en is uiteindelijk gedoemd te mislukken.

  Niemand zal voor een baas werken, niemand zal zich in de schulden willen werken en er zal niet langer toegestaan worden dat er een onrechtvaardig systeem van de grond komt. De mensheid zal door de Kennis en Wijsheid van de Hemel nooit meer bedrogen kunnen worden, en ontzag hebben voor de Hemel om nooit meer te willen bedriegen.

  Geld met een onderliggende waarde, is niet het probleem, geld is een middel met een waardevolle uitwerking in sociale context. Maar geld dat schuld is, en verworden is tot een afgod en waar men bloed voor vergiet, dat zal verworpen worden en waar maar ook dat systeem bestaat, zal worden gesloopt en volledig het vuur in gesmeten worden.

  Stem niet in dat “slechte” mensen het voor het zeggen krijgen om de boel eerlijk te verdelen, het komt hun gewoon niet toe, hun streken zullen aan het licht komen, en wat zij in de doofpot stoppen aan narigheden en bloedvergieten, zal alsnog bekend gemaakt worden, het is natuurlijk van de zotte dat een stelletje afgoden het voor het zeggen gaan krijgen, neen, voor hun zal geen plaats zijn onder de zon en zeker niet zoals zij nu leven in hun ivoren torens terwijl zij bloedvergieten en enkel onheil en verderf stichten om te doen slagen om de vorm van Heerschappij na te streven die zij wenselijk achten.

  Wie de Schepping ontsiert en die sloopt (on purpose) en de levensvatbarheid van mens, dier en planten ect ect aantast, zullen van de aardbodem verdwijnen, zulke mensen horen hier niet thuis, hun ijdele plannen zullen op tijd worden verijdeld en waar zij de bevolking mee zoet houden, zal uitgekotst worden, alles wat het doel van het bestaan ondermijnt, zal door de mensheid zelf in de vuilnisbak geworpen worden, men zal daar op uit gekeken zijn om hun tijd met nonsens te vullen.

 6. Torah-Freeman schreef:

  “Zo zegt de Heer de Souverein: Het is meer dan genoeg geweest, vorsten van Israel. Laat af van geweld en onderdrukking, handelt naar recht en gerechtigheid; ontlast mijn volk van uw afpersingen, luidt het woord van de Heer de Souverein. Gij zult een zuivere weegschaal hebben, een zuivere efa en een zuivere bath; de efa en de bath zullen 1 geijkte maat hebben, zodat een bath een tiende van een homer bevat, en een efa een tiende van een homer; naar de homer moet de ijking ervan zijn, de sikkel is twintig gera; twintig sikkels, vijfentwintig sikkels en vijftien sikkels zal u een minne zijn.”

 7. Torah-Freeman schreef:

  “Wat de Vorst betreft, ter weerzijden van de heilige heffing en van de bezitting der stad, langs de heilige heffing en langs de bezitting der stad, aan de westzijde westwaarts en aan de oostzijde oostwaarts en de lengte moet overeenkomen met een van de andere delen, van de westgrens tot de oostgrens zal zijn gebied zijn, tot een bezitting in Israel, ZODAT MIJN VORSTEN MIJN VOLK NIET MEER ONDERDRUKKEN, MAAR HET LAND OVERLATEN AAN HET HUIS ISRAELS, NAAR HUN STAMMEN.”

  Dus, een koning/vorst en of corporaties, zoals banken en dergelijke, die hele landen in bezit nemen en alles zich toeeigenen, zijn dus verkeerd bezig, het gaat de goddelijke Wetgeving van de Hemel in, het zijn dieven, plunderaars, moordenaars en afpersers, zo zal het dus niet gaan wanneer de Heerschappij van de Hemel de zaken zal rechtzetten en het zal een einde maken aan alle wan en bloedbestuur op aarde van alle roofzuchtige dierenrijken, want al hun rechters zijn corrupt en onrechtvaardig die in het zwart gestoken zijn, zij spreken niet recht, het is pure afgoderij dat zij zich G-d wanen en de mensheid onderdrukken en in slavernij hebben gestort.

  “Zo zegt de Heer de Souverein: Wanneer de Vorst een geschenk aan 1 zijner zonen geeft, dan is het diens erfdeel; aan zijn zonen zal het toebehoren, het is hun bezit als erfdeel; maar wanneer hij een geschenk uit zijn erfdeel aan 1 van zijn dienaren geeft, zal het hem toebehoren TOT HET JAAR DER VRIJLATING en dan tot de Vorst terugkeren; voorwaar, het is zijn eigen erfdeel, aan zijn zonen zal het blijven toebehoren. DE VORST MAG ECHTER NIETS NEMEN UIT HET ERFDEEL VAN HET VOLK DOOR HET UIT ZIJN BEZIT TE VERDRINGEN; hij zal van zijn eigen bezit zijn zonen doen erven, OPDAT NIEMAN VAN MIJN VOLK UIT ZIJN BEZITTING VERDREVEN WORDT.”

  De tijd zal naderen dat de Heerschappij van de Hemel de zaken zal rechtzetten en om te verzoenen, het onrecht zal vernietigen en zal laten ophouden te bestaan onder de zon, want er breekt een jubeljaar aan voor de wereldbewoners, zij overblijven en opzien naar de Hemel.

  “Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenveertig jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal (wereldwijd is dat geschal al te horen, zodat mensen zich voor kunnen bereiden) doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het vijftigste jaar heiligen en VRIJHEID IN HET LAND AFKONDIGEN VOOR AL ZIJN BEWONERS, een jubeljaar zal het voor u zijn, DAN ZAL IEDER VAN U TOT ZIJN BEZITTING EN TOT ZIJN GESLACHT TERUGKEREN. “

 8. PieterStuurman schreef:

  Stelen is het toe-eigenen van de opbrengst van arbeid van een ander. De één werkt, de ander neemt de opbrengst. Stelen is dus slavernij.

  De meest systematische vorm van diefstal is WINST. Corporate winst wordt gevormd door het verschil tussen waarde en prijs. Waarde is arbeid. Winst is het aandeel in de prijs waarvoor geen arbeid/waarde geleverd is. Aandeelhouders (degenen die van winst profiteren) krijgen geld zonder er arbeid voor te leveren.

  Arbeid/waarde + winst = prijs

  Maar die prijs moet wel betaald worden met geld waarvoor arbeid geleverd is. Dat wordt dus opgebracht door de werkenden en komt in handen van de niet-werkenden.

  De meest flagrante vorm van winst/diefstal/slavernij is rente. Rente is de prijs van geld. Die prijs is zo opgebouwd:

  Arbeid (vrijwel 0%) + winst (vrijwel 100%) = prijs (rente).

  Banken zijn daarmee de ergste systematische dieven. Maar in principe bestaat iedere vorm van corporate winst uit diefstal.

  De rijke toplaag van de wereldbevolking heeft haar rijkdom verworven met winst. Niet door miljoenen malen zo hard te werken als de rest. Rijkdom bestaat daarom uit diefstal, en is dus opgebracht via slavernij.

 9. Torah-Freeman schreef:

  Spoedig zal het kwaad tot het verleden behoren, geen diefstal en afpersingen van mensen die in de waan zijn dat ze goden zijn, sterker nog dat ze de Schepping geweld aandoen terwille van hun krankzinnige hebzucht en onverzadigbare honger, ze zijn niet eens te vergelijken met roofdieren, maar “edele en nobele mensen” kun je ze niet noemen, levensgevaarlijke slinkse figuren om jezelf aan hen toe te vertrouwen, never doen.

  “Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er woont; zij zullen niet planten, opdat een ander het eet…” “…geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder ONDER ZIJN WIJNSTOK EN ONDER ZIJN VIJGENBOOM…”

  Er zal een perfecte afstemming zijn onder de mensen, om in harmonie samen te leven en samen de bewoonde aarde het aanzien te geven van een Paradijs tuin. “…dit land dat verwoest was, is geworden als de Hof van Eden; de steden die verwoest en vernield in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond.” “Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Heer de Souverein gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor HET OOG VAN ALLE VOLKEN”

 10. Torah-Freeman schreef:

  “Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort…en de listen van de bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de ellendige door leugentaal (MANIPULATIE) in het verderf te storten, zelfs wanneer de arme zijn recht bepleit. Maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat edel is.”

 11. Nemesis schreef:

  De vergelijking van democratie en ons slavenbestaan als een gevangenis waarin de gevangenen iedere paar jaar een nieuw mangement mogen kiezen is PERFECT!!!
  Erbij moet worden gezegd dat het topmanagement niet voor de gewone slaven zondermeer is weggelegd. Men moet daarvoor zijn ziel eerst aan de Duivel verkopen.

  Pechtold heeft dat inmiddels gedaan (relatie ? met moord op Els Borst). Kortom je moet aantonen corrupt ,frauduleus en moordzuchtig te (kunnen) zijn. Wellicht hoort hier ook nog pedofilie bij!

 12. Nemesis schreef:

  @Loveguru ik ook.

  DECENTRALISATIE is het antwoord op alle problemen. Ik geef toe een beetje kort door de bocht, maar zowel het werk als het milieu als de voedselvoorziening en de meeste andere basisbehoeften zijn daarbij gebaat.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten