Symboliek om ons heen: deel 4

Filed in RENÉ VAN DAATSELAAR, SYMBOLIEK by on 30 april 2015

Als ik de reacties op de geplaatste artikelen van deze site gade sla, moet ik helaas constateren, dat de auteurs en bezoekers van deze site niet altijd eensgezind elkaar van informatie verschaffen, waarbij zij elkaar in hun waarde laten. Naar mijn mening is het dan ook hoog tijd eens wat te vertellen over de vogel met twee koppen.

De vroegste beschaving, waarbij de vogel met twee koppen gevonden schijnt te zijn, zijn de Hettieten. Deze beschaving bestond ongeveer van 1700 tot 1200 . . .

Dit artikel kunt u helemaal lezen als u lid bent. Dat kan al vanaf 2 euro per maand.

Een peiling van 21 mei jl. laat zien dat ruim 93% vindt dat de mainstream media onbetrouwbaar zijn. Vindt u het noodzakelijk dat een onafhankelijk kritisch geluid blijft bestaan? Word dan nu lid.

Wilt u lid worden, maar heeft u geen Paypal account, dan kunt u ook een maandelijks betaalprofiel instellen bij uw bank. Stuur vervolgens een email via het contactformulier om dit te bevestigen. De bankgegevens vindt u onder deze link.

Bent u al lid? Om in te loggen klikt u hier.

Bent u al donateur of lid en werkt uw toegang niet, stuur dan even een email via het contactformulier.

WORD-LID

Gedeeld 51

Tags:

About the Author ()

Op de lagere school diende ik op commando te lachen voor de schoolfotograaf en werkte hier niet echt aan mee. Op school kwam ik dikwijls in de problemen, omdat ik de opgedrongen inzichten en kennis wilde begrijpen. Helaas wordt tegenwoordig (net als vroeger) van een leerling verwacht, dat je van een autoriteit de te leren stof voor zoete koek aanneemt. Een leerling mag weliswaar kritisch zijn, maar dan wel binnen de door de autoriteit vastgestelde kaders. Naarmate ik ouder werd ging ik beter de leugens en het bedrog van zowel de maatschappij als van veel mensen om mij heen doorzien. Ik ontdekte dat in onze westerse beschaving liegen en vriendelijk lachen de norm was… en nog altijd is. Afhankelijk van de situatie dien je een masker op te zetten en een rol te spelen. Tot op de dag van vandaag weiger ik aan deze poppenkast mee te doen. Gelukkig sta ik niet alleen, maar ik behoor wel tot een zeer kleine club mensen. De huidige maatschappij wordt in stand gehouden, doordat de mensen voor zichzelf en de buitenwereld de schone schijn ophouden. De reden dat nagenoeg iedereen aan deze poppenkast meedoet is angst en onwetendheid. De mensen zijn bang hun verworven aanzien en positie in het systeem te verliezen. Ik heb deze angst niet meer en weet sinds enkele jaren mijn plek in het hiërarchische systeem waarop de westerse beschaving is gebouwd: ik ben een proletariër, dat zonder bezit is geboren. Mensen behorende tot het proletariaat kunnen het ver schoppen in de maatschappij, door zich braaf te gedragen zoals het systeem van hen verlangt. In deze doorgaans goed betaalde functies met hoog aanzien, gedragen de meeste proletariërs zich waar mogelijk zoals de ware machthebbers, de aristocratie. Deze carrière proletariërs zijn dan ook enkel bezig met hun eigen belangen en lappen daarbij diverse regels aan hun laars indien zij denken er mee weg te komen. Ik heb van jongs af aan spirituele ervaringen gehad. Pas vanaf mijn vierendertigste begon ik geleidelijk aan te begrijpen waarom deze ervaringen zo moeilijk te plaatsen waren. De mensheid op aarde wordt onderdrukt en de onderdrukker bevindt zich tussen de mensen. Nu ik weet dat de mensheid op aarde in een soort gevangenis leeft waarvan men de muren, de tralies en de bewakers niet kan zien, kan ik niet anders dan mijn medemens hierop te wijzen. Wanneer een kritieke massa mensen dit inzicht krijgt, zal de mensheid op aarde ontwaken en een ieder zijn werkelijke potentieel kunnen benutten.

Comments (18)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Don Quijotte schreef:

  Ik weet niet of ik het goed heb maar ik ging er altijd vanuit dat de tweekoppige adelaar/vogel staat voor controle van het Oosten EN het Westen en oorpronkelijk stamt uit het 2e Rome (Constantinopel/Istanboel). Dit is dan ook de reden dat dit symbool een belangrijk symbool is gebleven voor de Orthodoxe Kerk na het schisma van 1054 (volgens de officiële geschiedenis) waarbij het huidige Rome (Vaticaan) zich afscheidde. Ook de vrijmetselarij (hoge graden) streven controle van Oosten en Westen na (World domination). Zie hiervoor de Illuminatie van Weisshaupt gefinancierd door de Rothschilds.

 2. Rene van Daatselaar schreef:

  Het leuke van de Hettieten is, dat zij niet alleen een vogel met twee koppen in hun symboliek gebruikten, maar ook beelden hadden staan van leeuwen bij één of andere belangrijke poort. Oh, ik heb ook nog een stier bij ze gezien. Die leeuwen kom je op heel veel plaatsen tegen waar de adel zich heeft gevestigd. De verboden stad in China heeft ook leeuwen die de toegangspoorten bewaken, terwijl ze daar geen leeuwen kennen, maar wel tijgers. Overigens zijn bij de Borobudur ook leeuwen te vinden die de boel bewaken…
  Tja… wat in boeken staat geschreven… Foto’s vertellen mij vaak meer dan een verhaal.
  Ik zelf ben een fan van Jordan Maxwell, maar ik weet dat ik af en toe vraagtekens moet zetten bij de dingen die hij vertelt. Wie weet heb ik wel heel veel foute “feiten” opgeschreven!

 3. Don Quijotte schreef:

  Vrije geesten hebben het nooit fout. We blijven allemaal leren. Ik vond het een goed verhaal overigens.

 4. Don Quijotte schreef:

  De leeuw kan volgens mij staan voor Judea of voor de zon. Stier=Bull=El=Is de saturnus God.
  Dit is wat ik er van begreep zonder compleet te zijn.

 5. Don Quijotte schreef:

  Hier kun je ook veel vinden over etymologie en symboliek.

  https://www.youtube.com/user/Truthiracy3/videos

 6. Torah-Freeman schreef:

  Ik deel de visie niet dat er zoiets als twee zielen zouden zijn. De “goddelijke” ziel (het karakter), is in haar oorspronkelijke domein, en dat is boven en boven is binnen, of die ziel (ster/engel) raakt bezoeld, en valt uit de hemelse positie boven en richt zich naar buiten (materialisme) en zal verworden tot een persoonlijkheid (ego) een valse ik (stroman/persoon/demon ect ect) die zich hardnekkig identificeert met het lichaam en die in feite enkel vanuit egoisme het leven bestiert en van daaruit de Schepping schade zal berokkenen en als men niet oppast, door demonie (uiteindelijk) bezeten, (aantrekking van duistere geesten en demonen) de Schepping zal verslinden. Of men keert terug en komt tot inkeer of het zal van kwaad tot erger worden, er is geen stilstand in de wereld van handelen, de verandering die de Orde der duisternis nastreeft is om Auteurs te worden van hun Schepping, inclusief de mens die ze naar hun (kunstmatig in leven gehouden) beeltenis gaan manipuleren. Ze breken af en in een steeds sneller tempo en dat noemen ze vooruitgang en (bij)schaving, of vervolmaken, kortom wat goed is, is slecht en wat slecht is, is goed (de omdraaiing).

 7. Torah-Freeman schreef:

  Lange tijd hebben zij (de occultisten van de linkerhand, de duisteren) de mensen weten te conditioneren en gevangen weten te zetten in een grijs gebied (morele relativisme) om ze te gebruiken als ideale speelballen en werktuigen om de piramide van de duisteren te bouwen als slaven die niet weten wie hun Meesters zijn en die niet weten wat ze aan het bouwen zijn. Om die slaven als gewillige slaven te laten fungeren, zorgen de duisteren voor brood en spelen en tig van andere in slaap en coma houdende fonie nonsens, binnen de door de duisteren bedachte matrix/gevangenis die de slaven “zelf” in hun onwetendheid, gebouwd hebben.

  De Moderne Slavernij is een zeer verfijnde Vorm Slavernij en het is volgens de Architecten van de Linkerhand nog niet af, en daarom zal er een scheiding/separatie plaats gaan vinden, tussen mensen/engelen en dieren/demonen, voor ieder individu zal het duidelijk gaan worden, wie ze zijn en waar ze voor gekozen hebben en wat hun bestemming is. THERE WILL BE JUSTICE.

 8. ZerotheHero schreef:

  Lekker makkelijk om te zeggen dat als je een discussie hebt, iemand egoistisch bezig is en dus “fout” is. In de trant van wat ik zeg is waar ongeacht of je er tegen in gaat, want dat betekent alleen maar dat je je ego wilt strelen. Dus als je niet doet aan wederzijds kontlikken hoef je alleen maar te zeggen dat iemand discussieert en dus zijn intenties onzuiver zijn omdat hij opereert vanuit zijn ego. Ik doorzie de New Age’s verbasteringen van logica nu wel. Johan Oldenkamp begint over “feiten”. Begin maar een “dialoog” met hem over zijn veganisme(neem aan dat hij dat nog is) en hoe hij zichzelf daar mee ziek maakt. Hij gaat toch uit van “feiten”? Kijken of hij dan een vriendelijk dialoogje kan houden. En wederom haal je David Icke aan. David Icke = Disinfo agent. Wat me opvalt is dat jullie het in soort van gelijke banen met zijn “narrative” sturen. Tevens drogredenen genoeg in jullie teksten. Het feit dat er auteur achter jullie namen staat doet vermoeden dat er een of andere expertise of authoriteit achter schuilt, maar dit valt reuze mee. Sterker nog hoe verlicht jullie je ook voordoen, komen jullie heel erg dwingend over. Jullie bezitten “spirituele” kennis en als iemand tegen jullie in gaat dan zit die fout, want( vul willekeurige new age reden hier in). Zo voorkom je dat je inhoudelijk op iets ingaat en dus kans loopt kleur te moeten bekennen aan disinfo. Jordan Maxwell is btw tevens een disinfo agent:

  So the public promotion of a supposed war between “good aliens” and “bad aliens” is what Jordan Maxwell, Kerry Cassidy, David Wilcock, and Gordon Duff all have in common. They are saying that there are bad aliens (reptilians) who are working in league with the US government and have taken control of the Western governments and Israel, and that they are fighting against good aliens (humanoids) who have taken up with the BRICS powers. Supposedly, these good aliens are our original creators (the Anunnaki/Elohim), and they are working with the BRICS to take the planet back from the bad guys and bring us “truth, justice, and the globalist way.”

  Needless to say, this is all a gigantic lie. Even if ET/EDs really are on Earth, historical accounts suggest they have the ability to appear to us in any form they wish (human, reptilian, angelic, demonic, etc.). So to create an “alien” dialectic conflict, all they have to do is appear on one side of the planet as benevolent-looking humans while appearing on the other side as malevolent-looking reptilians. With their supposed ability to shapeshift, they could pose as any number of “alien factions” to support whatever agenda they are implementing at any particular place and time.

  http://redefininggod.com/2014/12/what-is-jordan-maxwells-role-in-the-new-world-order-rollout/

  Maar goed draai er maar weer om heen.

  Bewijs per intimidatie[bewerken]
  Nauw verwant aan beroep op angst, met het verschil dat in dit geval slechts de intellectuele capaciteiten van de tegenstander worden betwijfeld, terwijl bij het beroep op angst de gehele (fysieke) gesteldheid van de tegenstander wordt bedreigd. De stelling wordt verdedigd door de ander bij voorbaat te intimideren:

  “Zie je dat dan niet? Het is triviaal!”
  Het ligt aan de ander dat het niet begrepen wordt.

  “Ieder weldenkend mens zal het ermee eens zijn dat…”
  De opzet is om tegenstanders ervan te weerhouden het standpunt tegen te spreken, doordat de opponent impliciet zou toegeven geen weldenkend mens te zijn.

  “Ga je met mij in discussie? Dat is niet New Age en egoistisch van je!”
  De drogreden zijnde dat je: niet in discussie mag gaan, discussies altijd vanuit het ego gedaan worden, kritiek hebben mag niet want daarmee “vernietig” je iemand, niks moet alles mag, jij bent egoistisch bezig, maar ik mag ontwijkend reageren en een inhoudelijke discussie vermijden etc etc etc etc.
  Strijd is deel van de natuur. Zeg ik dat de mensen elkaar naar het lijf moeten staan? Nee tuurlijk niet, maar soms heb je geen keuze. Door competitie en streven groeien we. Door discussie en sparren leggen we kwaliteiten en gebreken in elkaar bloot. In de New Age wordt strijdloosheid gepropageerd om mensen simpelweg pacifistisch te maken. Geen strijd geen tegenstand. Tevens propageerd het ook de “cult-of-personality”: elke mens is al “perfect” dus we hoeven niks meer te leren en we zijn goed zoals we zijn. In andere woorden alles wordt een kwestie van smaak en dat komt dus uit op moreel-relativisme en dat is nou precies wat de elite wil bereiken, alhoewel we misschien weer “morelen” terug krijgen met de “solution”. Dat terzijde, ik en een paar anderen voelen de bui denk ik al hangen wat betreft deze site en de implicaties van die realisaties. Wees op je hoede mede reageerders en stille mee lezers.

 9. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  For the record, enkele feiten.Check it out.Als iemand denkt dat het anders is, kunnen we een dialoog houden, over het begrip ‘connecting the dots’, (hoe je de puntjes verbindt)
  Over de feiten zelf valt geen dialoog te houden lijkt mij. Ik neem even aan dat iedereen weet wat een cointelpro is en wat Mossad en CIA betekent.

  Ian R Crane werkt samen met Mossad/CIA agent Uri Geller.
  Ian R Crane is dus een counter intelligence agent (cointelpro)
  ( en hij spreekt aanstaande Open Mind conference in Amsterdam!!!)

  zie; Ian R Crane lecture at the end of the Open Mind Conference 2012
  https://www.youtube.com/watch?v=fUsqaD4wyig
  Hij zegt het vlak na 59:46

 10. Torah-Freeman schreef:

  On his Facebook Francis Capelle (Don Frenk Carmano), is begonnen met een goed plan en gesteund door Steve Brown, is begonnen met het oprichten van de Carmano Family om de Roverheid uiteindelijk buiten spel te zetten, om met (in eerste instantie) Family-members (zijn lid door maandelijks minimaal het symbolische 1 Euro aan contributie te betalen) een Family-Kapitaal (de financiele kas van de Family) te genereren, ook niet leden mogen/kunnen hun bijdrage leveren door ludieke acties en door de Family financieel te ondersteunen.

 11. truckdriver schreef:

  Wakker zijn komt veel meer bij kijken.

  Laat jullie niet foppen door typetjes als Micha Kat of Russel Brand.

  Revolutionaries Exposed – Russell Brand Illuminati

  https://www.youtube.com/watch?v=zyaR8GeGAlc

 12. truckdriver schreef:

  Russell Brand EXPOSED!! Fabian Socialist Freemason NWO Gatekeeper 33

  https://www.youtube.com/watch?v=DEfq9wxvDzs

 13. truckdriver schreef:

  AARP AD DECLARING OUTBREAK AND MARTIAL LAW

  https://www.youtube.com/watch?v=8bB-qkG45tE

  We kunnen nu al lezen dat Amerika rekening moet houden met operation jadehelm 15.

  Ook wordt er in Amerika paniek gezaaid dmv vogelgriepvirus. Te weten in de staat Iowa

 14. truckdriver schreef:

  Dark secrets of AARP finally exposed to light
  http://www.wnd.com/2009/11/115617/

  Einde berichten.

 15. truckdriver schreef:

  Ik weet dat ik off topic reageer.Wat betreft het verhaal rondom die symboliek zoals die twee koppige adelaar,dat klopt gewoon als een bus. Ik zou er ook wel meer over kunnen posten/schrijven maar ik doe het liever niet.
  Dan verdwijnt de focus op belangrijkere zaken die zich vandaag afspelen.
  Daarom plaats ik dan ook nog het volgende wat vandaag op YT is geplaatst.
  Het is nog niet voorbij.

  MH17, de doofpotdeal en de negerende pers met Joost Niemöller

  https://www.youtube.com/watch?v=4CM9eUm8sRg

 16. Brammetjebram schreef:

  Die Niemoller praat alles maar goed. Dit soort geveinsde genuanceerdheid valt al snel door de mand.
  “Dat de joden zo goed vertegenwoordigt zijn in al die overheidsorganen en organisaties komt gewoon omdat die een véél hoger IQ heben…” “Ze winnen niet voor niets zoveel nobelprijzen”….
  Het spijt me maar dat is gewoon zelfverkozen blindheid. Zo’n soort academische nep-genuanceerdheid… Een complot kan gewoon niet , ook al staat de geschiedenis er bol van en is het nooit anders geweest.
  De Satanistische en Zionistische symboliek druipt intussen van onze beeldschermen af , in haast ieder spotje zit wel een Satanistische boodschap , ik word ziek van de feniks die rijst en de maan , maar deze man wil van een agenda niets weten… Dat is allemaal gewoon toeval…
  Ik vind zijn uitleg van invloed van Bankers en Bedrijfsleven op de berichtgeving ronduit hilarisch.
  Zolang je het verschil tussen rechts en links serieus neemt , neem ik je niet serieus hoor.
  Twee smaakjes Rothschild….

 17. Don Quijotte schreef:

  Dank voor dit antwoord want het vertelt precies wat ik ook denk. Dank je wel @Bram!!

 18. truckdriver schreef:

  Graag met feiten dan ook onderbouwen waarmee Niemoller door de mand valt.
  Of kun je dat niet,want ik zie hier geen feiten.Als je ziek wordt van de feniks die rijst en de maan ,dan moet je er ook niet naar kijken. Dan wordt je ook niet ziek.
  Niemoller gaat juist niet mee in die hetze van zionisten of islam. Hij is gewoon een nuchter nadenkend mens.
  Wat ik constateer is dat veel Nederlanders wel in de Albert Pike misleiding trappen.

  “De derde wereld oorlog moet op zo’n manier gevoerd worden dat de islam (de Arabische wereld) en de politieke Zionisten (de staat Israël) elkaar over en weer vernietigen”.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten