Het tijdperk van Aquarius, New Age en de New World Order

Filed in THE MATRIX by on 29 december 2016

blavatskyMadam Helena Petrovna Blavatsky is feitelijk de grondlegger van de New Age beweging waarbinnen alle religies zullen samensmelten en de vorming van 1 wereldregering een wenselijk proces is. Zij reisde de hele wereld over om alle religies te bestuderen. Dat feit op zich moet al een teken zijn dat deze dame uit welgestelde kringen kwam, want niet iedereen lukt het om maar zomaar overal naar toe te reizen. Zeker niet anderhalve eeuw geleden, toen er nog geen vliegtuigen waren. Ze was dan ook van Duits-Russisch aristocratische komaf. Blavatsky was van grote invloed op een andere vrouw genaamd Alice Bailey, die ook weer bekende werken publiceerde waarmee ze voortborduurde op de Theosofie van Blavatsky. In essentie leert Blavatsky dat de verschillende godsdiensten zijn ontstaan uit een universele religie, die al bekend zou zijn bij zowel Plato als de oude wijzen uit het hindoeïsme. Vanuit die opstelling komt zij tot de conclusie, dat iedere religie gebaseerd is op de zelfde waarheid of geheime leer. Iedere religie bevat de alpha en omega (beeldspraak voor ‘alle kennis’) van de universele wetenschap. Die universele religie zou volgens Blavatsky enkele eeuwen later ook de religie van de toekomst worden en leiden tot het verdwijnen van boeddhisme, hindoeïsme, christendom en islam. Is dat niet precies wat de New Age wil, maar ook waar de huidige paus op aanstuurt? En wat is er eigenlijk mis mee? Misschien had ze wel gelijk!

Alice Bailey was de grondlegger van Lucifers Trust, de organisatie die aan de Verenigde Naties verbonden is en later hernoemd werd tot Lucis Trust, omdat de naam Lucifer wel erg prominent aanwezig was. Lucis Trust houdt zich wereldwijd bezig met de implementatie van de ideeën van Blavatsky en Bailey in de maatschappij. Dat houdt in dat spirituele organisaties, onderwijssystemen, media, politiek en eigenlijk alle facetten van de maatschappij de Theosofische ideeën van Blavatsky en Bailey omarmen en overbrengen op de maatschappij.

apple-logoHet probleem met religieuze opvattingen is misschien wel vooral dat we ze bottom-up beschouwen. Wij zijn misschien geneigd te gaan kijken naar de overeenkomsten en verschillen en naar de tijd waarin ze opkwamen. Blavatsky voegde daar nog een element aan toe. Zij legde het naast de astrologie en stelde dat we van het tijdperk van de Vissen, overgaan naar het tijdperk van de Aquarius in de astrologische dierenriem. Blavatsky constateerde dat alle religies een messias, christus, avatar of sosioshes verwacht, maar dat dat hoort bij het tijdperk van de vissen. Binnen het tijdperk van de Aquarius zal er een nieuw bewustzijn ontstaan binnen de mensheid, simpelweg vanwege het feit dat we een ander dierenriemteken binnenkomen. Waarschijnlijk heeft Blavatsky volledig gelijk in haar constateringen. Ik was niet van plan ze tegen te spreken. Het zal het einde inluiden van de religies zoals we ze kennen en leiden tot een nieuwe wereldreligie onder een nieuw bewustzijn van de menselijke geest. Ben ik dan een New Age of Blavatsky aanhanger? Integendeel, maar dat wil niet zeggen dat ze ongelijk heeft. Het heeft er alle schijn van dat er inderdaad een collectief hoger bewustzijn aan het ontstaan is bij veel mensen. Het lijkt erop dat de religie van het nieuwe tijdperk past bij dit hogere bewustzijn van de mens. Feitelijk is de leer van Blavatsky gebaseerd op het idee dat Lucifer de God is en dat de mens uiteindelijk zelf goddelijke kennis en kracht bezit. Dat laatste past erg in het plaatje van wat velen op dit moment geloven. Het doet denken aan het bijbelse verhaal van Eva die verleid werd door de slang, die haar meldde dat ze goddelijke kennis zou krijgen als ze de vrucht van de boom van ‘kennis van goed en kwaad’ zou eten. Het lijkt erop dat we in een tijd zijn beland waarin we dezelfde Apple beet genomen hebben en steeds meer kennis op doen. Via het transhumanisme (de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en kunstmatige intelligentie) benaderen we zelfs het punt dat we scheppers van nieuwe levensvormen worden en zelfs in staat zullen zijn de onsterfelijkheid te realiseren. Dat mogen toch wel goddelijke kwaliteiten genoemd worden! Maar Blavatsky doelde waarschijnlijk meer op de spirituele beleving van dit idee.

Iedereen die zich wel eens verdiept heeft in sterrenbeelden, heeft misschien kunnen ontdekken dat er vaak best wel veel waarheid zit in de karakterschets die bij zijn of haar sterrenbeeld hoort. En vaak zijn maatwerk analyses op basis van exacte tijd en geboorte plaats nog accurater. Hoe zou dat toch kunnen? Er is dus iets met die astrologie waar je toch wel een beetje door geprikkeld wordt. Omdat de interesse dan gewekt is zijn we geneigd om aan zoiets waarde te gaan hechten en het als iets wonderbaarlijks of occults te beschouwen; als iets waar je meer van wilt weten. We kijken er een beetje met respect naar en laten ons misschien graag de toekomst voorspellen door mensen met kennis van dergelijke zaken. Dat is de bottom-up (van beneden naar boven kijkend) beschouwing van dit verschijnsel. Ik daag u uit om eens uit een ander perspectief te kijken. Het wordt namelijk allemaal een stukje duidelijker en kinderlijk eenvoudig als we gaan doorzien hoe het astrologisch radarwerk functioneert en welke rol het element ‘tijd’ daarin speelt. We moeten daarvoor bereid zijn om onze realiteit vanuit een compleet ander perspectief te beschouwen. We gaan er als het ware eens in helikopterview boven zweven.

We beginnen eens te kijken naar het woord ‘avatar’ dat ook door Blavatsky genoemd wordt en dat wij nu vooral kennen als een afbeelding van jezelf online. Het interessante van dit woord is dat bijvoorbeeld Romeinse keizers zichzelf ook ‘avatar’ noemden. Er zit een stille hint in dat woord. Al vaker heb ik geprobeerd een link te leggen met de ontwikkelingen op het gebied van computer/software technologie. Daar haken veel mensen al af, omdat ze een computer nog steeds als een apparaat zien dat op hun bureau staat of dat je in een tas meeneemt en openklapt als je het nodig hebt. Wat mensen dan niet doorhebben, is dat de ontwikkelingen al zover zijn dat de capaciteit van een pc van nu, over enkele jaren (als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie) in een rode bloedcel past. Computers, software en internet zullen compleet integreren met de biologie. Google’s topman Ray Kurzweil stelt zelfs dat we in 2045 digitale werelden kunnen bouwen die net zo echt voelen als de wereld waarin we nu leven. Hij stelt dat we zowel nanotechnologische avatars van onszelf kunnen hebben in deze fysieke wereld, als digitale avatars in digitale werelden en dat we in meerdere parallelle werelden gelijktijdig kunnen leven. Ik blijf dit onderwerp herhalen, omdat het niet alleen de essentie raakt van wie wij zijn, maar ook verklaart wat er op astrologisch vlak gebeurt. Neemt u dus de moeite om deze gedachten-exercitie te doen. Het is in dat kader nuttig om de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en software (inclusief kunstmatige intelligentie) te kennen. In dat kader is de film Transcendence nuttig om te zien. De film vertoont iets wat door velen nog als SciFi zal worden beschouwd, maar de technologie zit dichter bij de in de film getoonde mogelijkheden dan menigeen zich bewust is. Nobel Prijs winnaar George Smoot heeft al eens overtuigende argumenten aangereikt die verklaren waarom we nu al in een computersimulatie zouden kunnen leven. Ik kan me voorstellen dat u niet op zo’n verhaal zit te wachten. “Okay, we leven in een simulatie. Yeah right! Leuk voor je, maar ik heb wat beters te doen!” Nee, het gaat erom dat alles op zijn plaats valt als u doorheeft dat we in een Kronos (chronologische) tijdmachine computer simulatie leven, waarbinnen onze ziel ge-upload is in fysiek waarneembare biologische (zichzelf voortplantende) avatars. Als we gaan doorzien dat onze ziel een origineel heeft buiten deze simulatie, dan kunnen we daadwerkelijk van bovenaf beschouwen wat er gebeurt.

De astrologie levert de zichtbare contouren van de broncode van de simulatie (game) waarin we leven. De verschuiving binnen de dierenriem (zoals genoemd door Blavatsky in de verplaatsing van het Vissen tijdperk naar het Aquarius tijdperk) kunnen we vergelijken met de verschuiving van het ene naar het andere level binnen een game. De astrologische invloed op het basistype avatar dat geboren is, is als een basis besturingssysteem dat op uw computer draait. Het is als het ware de basissoftware die in ons DNA gedownload wordt bij de bevruchting; samen met de overdracht van eigenschappen van de vader en moeder avatars. Bij de verschuiving naar het andere level gaan nieuwe basisregels spelen. De ‘game’ wordt straks anders ervaren door de avatars die dat level binnentreden. Er ontstaat een nieuw bewustzijn en een compleet andere beleving dan in het vorige level. Dat komt omdat we in een ander gedeelte van de dierenriem belanden en de avatars (mens bio-computers) een andere basisset in hun DNA zullen gaan downloaden. Alle religies uit het vorige level hoorden bij de ‘mindset’ (de download) van de avatars van dat level. We betreden nu een andere level van de simulatie waarin we leven. De avatars zullen andere eigenschappen downloaden, minder beperkt zijn in hun bewustzijn en binnen een nieuwe set aan basisregels leven (het Aquarius level van de game). Er komt een nieuwe religie waarbinnen het nieuwe “bewustzijn” van de avatars past en waarbij ze meer in direct contact met de bouwer van de simulatie staan. De bouwer van de simulatie zal zelfs de beloftes uit het vorige level van de game waar maken. De mens krijgt zijn messias (Lucifer, de bouwer zelf; in avatar vorm) en kan het eeuwig leven gaan bereiken. Het transhumanisme brengt dit met zich mee. Bij volledige overgave aan de zich openbarende god (bouwer) van deze simulatie (die zich zal presenteren als een avatar binnen deze simulatie), zullen de zielen die op dit moment in deze wereld leven, onsterfelijk kunnen worden en in een transhumanistische ideale droomwereld belanden. Het ‘eeuwig leven’ kan worden gerealiseerd. Dat alles gaat natuurlijk wel gebeuren onder wereldbestuur van de bouwer van deze simulatie, de god van Blavatsky en de New Age, de god van de Verenigde Naties en de Katholieke kerk: Lucifer.

Ook op dit niveau kunnen we eigenlijk spreken van ‘Problem, Reaction, Solution‘. We hebben een eeuwen lange voorgeschiedenis van dood en verderf en de hoop op verlossing via de weg van de verschillende religies (in het Vissentijdperk). Die uitputtingsslag zal de komende jaren nog wel even voortduren. Wat is er nou mooier dan dat de bouwer van deze simulatie de zielen komt verlossen? Wat zou er nou mooier zijn dan dat we de transhumanistische status van het eeuwig leven kunnen bereiken? Wat we echter over het hoofd zien, is dat het ideaal plaatje een wereld van eeuwig leven in harmonie is, maar dat de duistere kant misschien wel een eeuwig leven in een digitale gevangenis inhoudt. Zou het kunnen dat onze ziel ooit de keuze heeft gemaakt zich te laten uploaden naar deze simulatie, maar in diepste wezen voelt dat we hier niet thuis zijn? Biedt de dood niet enerzijds een vreselijk vooruitzicht, maar anderzijds de hoop op een betere plek? Is daar niet het ‘hemel concept’ op gebaseerd. Is religie niet gebaseerd op het feit dat we een ‘zielsbewustzijn’ hebben en hopen dat we na dit leven naar de hemel gaan? Pas als we door gaan krijgen dat onze ziel gevangen is gezet binnen een Luciferiaanse simulatie met veranderende programmeringsregels die ons moeten verleiden om vrijwillig deel te blijven nemen, worden we ons bewust van de vrije keuze om er niet langer aan mee te doen. De nieuwe wereldreligie, de aanstaande openbaring van de messias en de road map richting wereldregering, zijn niets meer dan een poging tot het dichttimmeren van deze zielengevangenis. De hoop is dat uw ziel er vrijwillig voor kiest om binnen deze simulatie te blijven.

De grootste verleiding die de ziel ondergaat is de verleiding dat er binnen dit leven verbetering of ‘de hemel op aarde’ komt. Waar we vroeger hoopten op verlossing of verlichting door religie, proberen we nu de verlichting te bereiken via meditatietechnieken, yoga en allerlei andere door Blavatsky en Bailey geïmporteerde Oosterse methoden. Wat we daarmee doen is feitelijk afstemmen op het mainframe van de simulatie waarin we ons bevinden. We stemmen ons als het ware af op de Luciferiaanse energie; op de entiteiten die zich in de hogere dimensies van de simulatie bevinden en ons de illusie van een grotere kracht of verlichting kunnen bieden. Wat we nog steeds doen is de “verlossing” van buiten zoeken, hoewel de technieken ons naar binnen lijken te richten. Wat is er eigenlijk mis met het idee dat Lucifer de god van deze realiteit is? Wat is er mis met Lucifer? Nou goed, als we bijvoorbeeld kijken naar mensen als Aleister Crowley, satanist en Lucifer aanbidder pur sang, dan zien we in ieder geval dat dergelijke mensen er bepaalde praktijken op na hielden om in contact te komen met de entiteiten uit de hogere dimensies. Magick noemde Crowley dat. Hoewel deze pedofiele en andere rituele activiteiten van Crowley tegenwoordig weggepoetst en gebagatelliseerd worden, is dat niet de hoofdreden om niet achter de volgende religie of verlosser (Lucifer) aan te rennen. De hoofdreden zou moeten zijn dat we weten wie we daadwerkelijk zijn en dat we niet in het volgende zielenvangnet moeten trappen. “Ja, maar hoe weet je dat dan?” Mijn antwoord daarop is dat u zich dat vanzelf gaat herinneren als u alle theorieën en ideeën en elke vorm van programmering afwerpt. De ziel is vrij, onsterfelijk, scheppend en heeft geen verlosser nodig. De oorsprong van de ziel ligt buiten de tijdsillusie (of realiteit) waarin we ons nu bevinden. Weird stuff! Just think about it!

Bron linkvermeldingen: express.co.uk

Gedeeld 104

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (19)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Averroes schreef:

  Martin je snijdt een zeer belangrijke onderwerp aan, momenteel wijzen alle signalen erop dat men hard bezig is een ‘One World Religion’ samen te stellen door alle geloven als het ware bij elkaar te brengen.
  De paus speelt hierin een centrale rol, een voorbeeld is het ‘Together’ initiatief in de V.S. Yoga e.d. worden reeds via de V.N. gepromoot en ook (Hollywood) artiesten worden hierin meegenomen om mensen subliminaal te programmeren. Denk ook aan het samenkomen van Patriarch Kiril en Paus Franciscus in Jezuïetenbolwerk Cuba en zijn daaropvolgende reis naar Antartica:
  http://www.trbimg.com/img-54beb10e/turbine/la-et-ms-20150120-002/750/750×422
  https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1419540/pope-francis-philippines.jpg?w=1180

  By Philip Pullella | VATICAN CITY

  Pope Francis urged members of all religions and those belonging to no church on Wednesday to unite to defend justice, peace and the environment and not allow the value of a person to be reduced to “what he produces and what he consumes”.

  Speaking in Italian in the frescoed Sala Clementina, he said members of all religions and even non-believers had to recognize their joint responsibility “to our world, to all of creation, which we have to love and protect.
  http:// http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/09/20/pope-francis-greets-religious-leaders-at-assisi-peace-day/
  http:// http://www.reuters.com/article/us-pope-idUSBRE92D05P20130320

  https://www.youtube.com/watch?v=idm18_t3Rm0

 2. Averroes schreef:

  Together MISLEID!
  The ouroboros (/ˌjʊərəˈbɒrəs, ˌjʊəroʊ-/;[2] Ancient Greek: ουροβόρος [ὄφις] < ουρά (tail) + βόρος (devouring) "tail-devouring (snake)"[3]) is an ancient symbol depicting a serpent or dragon eating its own tail.

  https://www.youtube.com/watch?v=BfVvuCNhkF4

 3. Averroes schreef:

  2016 is het jaar van de Pulse: “International Year of Pulses 2016”
  http://www.fao.org/pulses-2016/en/
  http://iyp2016.org/

  https://www.youtube.com/watch?v=7gUHF7ijisw

 4. Averroes schreef:

  Weiger mee te gaan in de NWO:
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:August-Landmesser-Almanya-1936.jpg

  Je bombardeert een stad als Aleppo naar de Filistijnen en roept dan het jaar 2017 tot “the International Year of Sustainable Tourism for Development” Pure satanisme..

  https://www.youtube.com/watch?v=dcpVrtv2t-M

 5. Averroes schreef:

  Google, Apple, Facebook, CERN, the Holy See en de Novus Ordo Seclorum:

  https://www.theguardian.com/world/2016/jan/13/pope-francis-google-alphabet-eric-schmidt-vatican-meeting-us-tech-ceo (13-01)
  http://time.com/4190148/pope-francis-apple-ceo-tim-cook/ (22-01)
  http:// money.cnn.com/2016/08/29/technology/pope-francis-mark-zuckerberg-facebook-italy/ (29-08)

  http:/ /line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/Summary.html

  https://www.youtube.com/watch?v=oBhoPP6rQbE

 6. Averroes schreef:

  DARPA, Militay Industrial Complex: van ARPANet tot …?

  https://www.youtube.com/watch?v=iq2V_LkgRdo

 7. Notis schreef:

  Ik wil niet zeggen dat alle religie en geloof onzin pure volksverlakkerij is. De mens in de loop der evolutie heeft blijkbaar behoefte aan leiders en goden boven hen. Dat maakt het leven een stuk makkelijker en draaglijker.
  a) Je kunt jezelf op de borst kloppen dat je goddelijk ingebed bent, dus belangrijk
  b) Je hoeft alles niet zelf te doen en geen verantwoording danwel gedeeltelijk te dragen, want god zegt dit en dat… dus doe ik dat ook, zelfs zonder na te denken of rekening te houden met andere mensen en geloven
  c) Je kunt sub a) en b) macht uitoefenen door te denken en te zeggen dat jouw geloof het belangrijkste is en dat god je zus, boeddha, indra, brama, new age engelen, of zelfs sinterklaas je gezegd hebt dit of dat te doen, waarbij “dit of dat” voornamelijk het onderdrukken van andere mensen, pardon andere geloven en volkeren is.

  Ja zo lust ik er nog wel een paar…

  Zelf nadenken, zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf de dingen doen, je leven vorm geven, je leven leiden, HO MAAR!!!!

  @ALLEN Bij deze een gelukkig en verantwoordelijk nieuw jaar gewenst. Tis maar dat je wilt geloven, danwel moet geloven omdat iedereen dat gelooft dat het nieuwe jaar op 1 jan begint. 🙂 🙂 🙂

 8. Notis schreef:

  Uit : https://www.lucistrust.org/nl

  “Lucis Trust is gewijd aan en opgericht voor een nieuwe en betere manier van leven voor iedereen in de wereld op basis van de vervulling van het goddelijk plan voor de mensheid. Haar educatieve activiteiten bevorderen erkenning en de praktijk van de spirituele principes en waarden waarop een samenleving van een stabiele en onderling afhankelijke wereld kan….”

  Als ik dit soort opgeklopte metafysisch (Lees: Onnatuurlijk geleuter) lees of hoor dan heb ik al (zoals dat heet) gegeten en gedronken. (manieheus).

  Zie verder mijn vorige comment 2 januari 2017 om 13:10

  De dierenriem is een TOTAAL toevallige constellatie (stand c.q. samenraapsel) van sterren. Dat de mens in de loop der tijden daar speciale betekenis aan is gaan hechten moet de mens weten. Zeker! Er zitten natuurlijk de nodige ratio, de vele projecties van wensen en angsten der mensheid in. Maar om daar de (on)nodige “wijsheid” uit te halen is niet alleen onjuist, maar ook gevaarlijk.
  Waarom?
  Hoezo?
  Wat dan?

  Het antwoord op deze laatste drie vragen is dat men i.p.v. het in zichzelf (verantwoordelijkheid, levenservaring resp wijsheid weet u wel) het buiten zichzelf gaat zoeken.

  V.b. “Het kwaad” zit IN de mens en niet BUITEN de mens!!!
  En ieder kan dat voor zichzelf -in kleine danwel in grote kring- nagaan.

 9. Notis schreef:

  Ik ken nog de mensen, die vroeger in mijn jeugd de nodige haarlokken van meisjes afknipten om macht over ze te verkrijgen, die de Tarot kaarten legden met een hoop bla bla om indruk op de wat ‘simpeler’ zielen te maken en ga zo maar door…totdat de jaloezie, haat en later in het maatsch leven, e afgunst en zelfs zelfmoord toesloegen.

 10. Notis schreef:

  Tot slot wil ik hiermee niet zeggen dat er niet meer is tussen Hemel en Aarde, maar om in alle oprechtheid in alle eerlijkheid en in alle wetenschappelijkheid dient nauwkeurigonderzocht te worden door U ZELF wat waar, wat niet waar is.

  p.s. De valkuil is dat waar je in gelooft of wilt geloven je op den duur zelf waar gaat maken. Goed en slecht, waar en niet-waar. Dat heet in de taal van onze Bezetter (ENGland en USA(resp Israel) seLLffuLLfiLLing prophecy.!

  Degene die alle L’s van Leugen goed hebben geteld zullen op het ‘duivelse’ getal 6 uitkomen.
  Gelukkig is dat in de mathematiek(wiskunde) een zgn Volmaakt getal.(even opgooglen) hahaha hahaha 😉

 11. Arend Zeevat schreef:

  Fantastisch artikel Martin en zeer helder geschreven. Je snijdt hiermee inderdaad een heel wezenlijk thema aan wat betreft de werkelijkheidsverschuiving die er momenteel plaatsvindt. Dit onderwerp intrigeert mij ook al langere tijd en heb er in artikelen en mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap ook uitgebreid aan aandacht aan besteed. Met de opkomst van de materialistisch georiënteerde en rationeel/analytische wetenschap is ook het mechanische denken ontstaan, dat is overgegaan in het digitale computerdenken.

  Een aantal jaren geleden kwam ik op het internet de ideeën tegen van Sir Martin Rees. Hij is een professor in de astronomie aan de Universiteit van Cambridge en lid van de Royal Society, een nogal elitaire wetenschappelijke club, die veel invloed heeft. Rees opperde het idee van de mogelijkheid dat wij in een gigantische computersimulatie leven en de mens daarin slechts een programmeerbare software.

  Zie: https://www.youtube.com/watch?v=uxihn3U2kV4

  Dit is natuurlijk een bizarre manier van wishful thinking van zogenaamde bovenbazen in deze wereld. Er zijn al vele films over dit thema gemaakt, waarvan ik Vanilla Sky en de Thirteenth Floor heb gezien. Vooral de laatste is zeer interessant, omdat het over een simulatie in een simulatie, in nog weer een andere simulatie gaat. Sommige van de in de simulatie levende wezens kunnen de lichamen van mensen in de andere simulatie overnemen en in die simulatie hun spel spelen. De verschillende simulaties spelen zich allemaal af in verschillende tijdsframes. Een echte aanrader.

  Zie: https://www.youtube.com/watch?v=dtYdZkPmFoU

  Maar dat dit thema zo naar voren wordt geschoven door verblinde wetenschappers, bankiers en andere heersende psychopaten heeft natuurlijk alles te maken met het gegeven, dat men ons bewustzijn in die virtuele gevangenis wil plaatsen. Dat zal hen misschien lukken bij een deel van de mensheid, maar nooit bij de gehele mensheid!

 12. Diewer schreef:

  Over dit onderwerp (en ‘beyond’…):

  Claiming your own power – super goede video: https://www.youtube.com/watch?v=3VsfY6BbRhI

  Voor meer video’s van Doug Michael (en Endall Beall) zie: https://www.youtube.com/channel/UCfNQiITO_2w0QXUPYbJ0Lnw

 13. Diewer schreef:

  Nog een: The Lie of Spiritual Homogenization: https://www.youtube.com/watch?v=EoGciiPITy4

 14. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  zojuist zie ik op msn.com: ”Bloedig ritueel voor baby Janet”
  ”baby janet jackson ondergaat rituelen”
  Morgen gaat gematria deskundige Zachary Hubbard het bespreken denk ik.

 15. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  Een zogenaamde ‘orthodoxe christen’ (zo wordt een christen tegenwoordig genoemd)
  laat ons zien hoe satanisch Disney is.
  https://www.youtube.com/watch?v=1XFjBSNl-OU

 16. Averroes schreef:

  Een onder belichte hoofdstuk in de dood van JFK: De NWO en Permindex

  “Permindex, also referred to as Permanent Industrial Exposition or Permanent Industrial Expositions, was a trade organization headquartered in Basel, Switzerland.

  Businessman Clay Shaw, head of the International Trade Mart in New Orleans, represented the United States on the board of directors for Permindex.

  The Italian researcher Michele Metta argued, on the basis of documents, the foundational role in Permindex of two people close to Licio Gelli, the controversial “venerable master” of the Masonic lodge P2.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Permindex

  https://www.youtube.com/watch?v=KqBJdjlWm1k

 17. Averroes schreef:

  Een video dat lange tijd werd onderdrukt en dmv NSA algoritmes onvindbaar was via de reguliere zoekmachines. Met een reden:

  https://www.youtube.com/watch?v=h9MBi-W-JtI

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten